You are on page 1of 2

Teme pentru examenul de licenţă Misiologie şi Ecumenism

Written by Mihai Vinatoru Monday, 23 February 2009 17:46

1. 2. 3. 4.

Propovăduirea creştină şi prozelitismul religios. Dimensiunea misionară a Sfintei Liturghii. Eshatologia eretică a mişcărilor advente. Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate.

 

 

Bibliografie:

  1. Diac. prof. univ. dr. Petre I. David, Invazia sectelor asupra creştinismului secularizat şi intensificarea prozelitismului neopăgân în România, după decembrie 1989, vol. 1 – Ed. Crist-1, Bucureşti, 1997, pp. 89-90, 131-138, 216-225, vol. 2 – Ed. Europolis, Constanţa, 1999, pp. 290-298, vol. 3 – Ed. Europolis, Constanţa, 2000, pp. 231-289. 2. Idem, Ecumenismul – un factor de stabilitate în lumea de astăzi, Ed. Gnosis, Bucureşti, 1998, pp. 297-317. 3. Idem, „Rolul disciplinei Îndrumări Misionare şi Ecumenism, în pastoraţia vremii noastre”, în: StTeol, 3-4/2001, pp. 82-101; 4. Pr. prof. dr. Sterea Tache, Credinţă şi misiune , Ed. Arhiep. Bucureştilor, 1999, pp. 25-26, 38-39, 72, 247-252. 5. Pr. prof. dr. Gh. Petraru, Ortodoxie şi prozelitism, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000, pp. 127-131, 227-234, 331-336. 6. Idem, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Ed. Vasiliana 98, Iaşi, 2006, pp. 82-91, 145-164, 201-209, 217-228. 7. IPS Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscopul Târgoviştei, Misiologie creştină , Ed. Asa Buc. 2006, pp. 166-175 şi 215-227. 8. Pr. conf. dr. Mihai C. Himcinschi, Biserica în societate. Aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006, pp. 53-88. 9. Pr. lector dr. Radu Petre Mureşan, Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul advent, Ed. Univ. Buc., 2007, pp. 101-224. 10. Idem, „Fenomenul prozelitismului – o perspectivă psiho-sociologică şi misionară”, în:

1/2

pp. prof. 19. în: Ort. 2006. pr. Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie. Adrian Gabor şi asist. pp. Ed. în vol. 419-447.  „Frica de Dumnezeu. lect. Bucureşti.: pr. 251-260. 18. Universităţii din Bucureşti. Universităţii din Bucureşti. Ed. Misiune şi responsabilitate creştină. Martorii lui Iehova pe calea instituţionalizării. Idem. 14. pp. 555-573. 2004. 21. pp. 5-8/ 2004. în vol. în: Rteol.. 1-2/2001. coord.: Timp şi spaţiu. Provocări şi perspective ale Bisericii Ortodoxe în Uniunea Europeană. Idem. Pr. Idem. „Ortodoxia poate deveni ideologie când va afirma că numai ortodocşii vor ajunge în ceruri”. ASA. O tipologie a misiunii apostolice şi a mărturiei creştine azi . în vol. 22. 12. Nifon Mihăiţă. Radu Petre Mureşan.. în: Ort. Ed. pp. 20. în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti . 11. pp. Lucreţia Vasilescu. Idem. Ethena Publishing. 3-4/1999. 127-157. 2007. 2/2 . Misiune. Bucureşti. în : BORom. Prof. 17. 122-129. 2005. Ioan Bria. Pr. Problema adaptării unui discurs sectar. Pr. 129-162. evanghelizare. dr. pp. 286 p. 23 February 2009 17:46 Ort. Constanţa. Idem.: IPS Prof. pp. 1996.: Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. dr. dr. pp. David Pestroiu. dr. în vol. lect. 121-140. între neînfricarea atee şi groaza eshatonului sectant” .Teme pentru examenul de licenţă Misiologie şi Ecumenism Written by Mihai Vinatoru Monday. conf. 3-4/2006. 261-271.(apărut 2009). Gheorghe Popa. 2009 (îl găsiţi la xerox). Bucureşti. 2007. 17-25. Dr. în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti. coord. „Prezenţa timpurilor finale în concepţiile sectare actuale”. Liturghia după liturghie. Dr. Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova. Idem. Ed. Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate.. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste. Ioan Sauca. 3/2007. ecumenism în Bisericile Tradiţionale Europene. 15. colectiv. 16. dr. An CXXII. Idem. 2008. dr. Idem. pp. 13. dr. 319-345 şi în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti. 2006. lect. Pr. 154-170. pp. „Ecumenismul – între susţinere şi contestare” . prof. pp. coord. Florea Ştefan. Insei Print. „Secularizarea lumii moderne: o stringentă problemă pentru reflecţia teologică”.