You are on page 1of 6

Test 1, simulare 1. Fluxurile termodinamice: I. Sunt gradienţi ai unor parametri intensivi de stare. II.

Un flux de substanţă poate avea ca unitate Kg/m2s 2. Cantitatea de informaţie: I. Prin transmitere este diminuată. II. Pentru a fi transmisă nu are nevoie de un suport material. 3. In legătură cu difuzia simplă: I. Legea a doua a lui Fick este valabilă pentru difuzie non-staţionară. II. Legea I-a a lui Fick este dn/dx = -Ddc/dt. 4. Cu privire la lichide se pot face următoarele afirmaţii: I. Între moleculele de apă există interacţii de tip Van der Waals. II. Intre moleculele de alcool există legături coordinative. 5. In legătură cu transportul prin membranele celulare: I. Transportul activ se face de la potenţial electrochimic mai mare la potenţial electrochimic mai mic. II. Una dintre sursele de energie necesară transportului activ poate fi energia luminoasă. 6. In legătură cu potenţialul de acţiune al celulei nervoase este adevărat că: I. Distrugerea celulei in urma pătrunderii in avalanşă a ionilor de Na este impiedicată de deschiderea porţilor externe ale canalelor de Na. II. Creşterea conductanţei gNa este urmată de creşterea gK. 7. In muşchiul relaxat: I. Miozina nu are activitate ATPazică. II. Punţile transversale MMG fac un unghi drept cu direcţia filamentelor şi sunt legate de actină.

Reabsorbţia tubulară reprezintă trecerea apei cu micromoleculele din sange in urină. In legătură cu defectele ochiului este adevărat că: I. In legătură cu osmoza este adevărat că: I. II. Presbiopia se corectează cu lentile convergente. In sinapse: I. In legătură cu traducerea mecano-electrică la nivelul celulelor ciliate: I. II. Motoarele moleculare lineare se scurtează şi se relaxează in funcţie de compoziţia ionică a mediului. II. Sunt structuri proteice implicate în mişcările active ale unor organite celulare sau ale unor celule. II. Se efectuează prin deschiderea canalelor de Na de la polul apical al celulelor ciliate. 10. In legătură cu motoarele moleculare: I. Astigmatismul este un defect de curbură. 11. Depurarea sângelui de uree se face prin dializă renală. În urma legării Ach de receptorii săi se produce un potenţial excitator postsinaptic. .8. Determină in CCI procesele active de amplificare a maximului cohlear. 9. Sinapsele excitatorii acţionează in sensul hiperpolarizării membranei postsinaptice. 12. II.

Apare un flux de apă înspre compartimentul 1. Creşte într-un proces ireversibil. Cu privire la celulele receptoare cu conuri şi la cele cu bastonaşe: I. . Cu privire la cantitatea de informaţie Ii furnizată de realizarea unui eveniment i a cărui probabilitate de realizare este pi: I. Se măsoară in byte. Se consideră două compartimente separate printr-o membrană selectiv permeabilă pentru anionii proteici. II. II. Entropia unui sistem izolat: I. In primul se află KCl şi anioni proteici. Ii = log2 pi II. 17. 18. Se ridică pragul de audibilitate la frecvenţe joase. 14. Ambele generează curenţi de întuneric II. In surditatea neurosenzorială cohleară: I. Intre cele două compartimente se stabileşte un potenţial de difuzie.13. II. Scade rezoluţia în frecvenţă. care este informaţia produsă de realizarea unui eveniment a cărui probabilitate de apariţie este . Ambele işi depolarizează membrana cand sunt iluminate 15. In legătură cu evenimentele din timpul PA in fibra nervoasă: I. iar in al doilea apă distilată. II. I. În repaus fluxurile pasive sunt echilibrate de către cele active. In membrana axonală nu există deloc canale de scurgere de Na. 16. Nu se modifică într-un proces reversibil.

II.e. 21. proporţională cu diferenţa de temperatură dintre cele două joncţiuni II. MSD operează prin modificarea unor proteine deja existente sau prin etalarea lor funcţională. Cristalele lichide colesterice sunt orientate pe o singură direcţie. Cu privire la memorie: I.şi extracelular. împiedicând formarea peroxizilor organici . Termocuplul funcţionează pe baza proprietăţii ca între două joncţiuni a două metale diferite. Din punct de vedere al structurilor realizate: I. Substanţele chimice radioprotectoare trebuie să mărească temperatura organismului şi să accelereze metabolismul II.19.m. I n legătură cu traductoarele este adevărat că: I. 20. Inhibitorii translaţionali sau transcripţionali administraţi la cateva ore după procesul de invăţare duc la un deficit de memorie. II. Sunt numai radiaţii electromagnetice 22. menţinute la temperaturi diferite. Sunt radiaţii cu energia mai mică de 10 eV II. să apară o t. Radioprotectorii liposolubili diminuează concentraţia O2 intra . Cristalele lichide nematice sunt orientate pe două direcţii perpendiculare. Traductoarele electrodinamice permit detectarea unor variaţii ale campului magnetic asociat biocurenţilor 23. Despre protecţia impotriva radiaţiilor se poate afirma că: I. In legătură cu radiaţiile ionizante este adevărat că: I.

Au o zonă receptoare de care se leagă mesagerul prim 26. Nucleele excitate de pulsul de radiofrecvenţă se dezexcită simultan producand un ecou .24. In legătură cu presiunea sangelui este adevărat că: I. Variaţiile ciclice ale presiunii se amortizează cu precădere în arteriole II. Explorarea selectivă a diferitelor specii de nuclee se bazează pe faptul că frecvenţa de rezonanţă diferă atât la nuclee de tipuri diferite cât şi la nuclee de acelaşi tip în condiţii diferite II. la creşterea vitezei de curgere. Este înlesnită. Receptorii ionotropici: I. Sunt asociaţi cu canale ionice II. În rodopsina vizuală sub acţiunea radiaţiilor vizible se produce izomerizarea retinalului din configuraţia 11-cis în configuraţia all-trans II. În excitaţia vizuală energia radiaţiei luminoase este utilizată pentru declanşarea cascadei de reacţii biochimice care determină hiperpolarizarea membranei 27. Viteza de curgere este minimă în capilare datorită creşterii secţiunii totale a vaselor prin ramificarea acestora 25. pm = (ps + 2pd)/3 28. I n legătură cu efectele radiaţiilor vizibile asupra pigmenţilor rodopsinici se poate afirma că: I. prin alinierea hematiilor II. In legătură cu curgerea sangelui este adevărat că: I. In legătură cu tomografia computerizată in RMN se poate spune că: I.

Teleradioterapia implică introducerea unor substanţe radioactive de viaţă scurtă in tumoră II. Ultrasunetele disipează cu atât mai multă căldură cu cât frecvenţa lor este mai mare 30. I n legătură cu procedeele terapeutice bazate pe factori fizici este adevărat că: I. Ultrasunetele de intensitate mai mare de 5 W/cm2 produc în organism modificări structurale ireversibile II. Fototerapia cu radiaţie laser poate fi utilizată pentru biostimulare .29. I n legătură cu ultrasunetele se poate spune că: I.