You are on page 1of 2

Rebus

"e#emul se mai numește $ %. Figură de stil care vizează raportul de asemănare dintre două obiecte ființe acțiuni și constă în punerea în paralel a doi termeni 2. +inonimul cuvântului a spune este $ 11. Procedeul artistic ce constă în opoziția dintre doi termeni pentru a reliefa unul dintre termeni prin celălalt 3.. Reprezintă o încălcare a regulilor de organizare a enunțului o abatere de la structura sintactică aleasă inițial !. +intagma albastra floare este ca figura de stil $ 1.1. &ste construcția care se realizează prin repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte cu functii gramaticale diferite '. Figură care constă în repetarea aceluiași cuvânt la începutul versului 12. Romanul Mara un roman de tip $ 13. Figura de stil care constă în folosirea succesivă a unui cuvânt pentru a întări o idee 4. &mițătorul transmite un mesa) $ *. -el care comunică un mesa) se numește $ . &nunțarea succesivă a unor termeni (.