You are on page 1of 5

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ & CATASTROFĂ

Evaluarea şi Stabilizarea Fun !iil"r #itale $ Mana%e&entul "re t al C'#'#' (eter&in) *r"n"+ti ul i&e(iat şi ,la (i+tan!)- al *a ientului *"litrau&atizat'
Neglijarea aplicării → infirmităţi teribile. Aplicarea (ulterior dovedită ) nejustificată – Nu aduce nici un prejudiciu nici pacientului, nici Ec ipei !edicale de "rgenţă. Protecţia / imobilizarea CV/CVC trebuie iniţiată (în special la politraumatizaţi) odată cu Evaluarea Primară a Funcţiilor Vitale – deschiderea Căilor eriene! #ibertatea $ăilor Aeriene (considerată primordială) este imediat secondată de manevrele de imobili%are & protecţie a coloanei. ! #e%iunile amielinice ale coloanei cervicale (se) pot transforma 'n #e%iuni !ielinice sau #e%iunile !ielinice se pot agrava duc(nd la )ecţiuni !edulare. "eabilitarea Pacientului Politraumatizat începe la locul ccidentului! *rotecţia $oloanei +ertebrale $ervicale trebuie efectuată imediat după reali%area accesului ec ipei la pacient concomitent cu 'nceperea Evaluării *rimare ,i -esuscitarea .uncţiilor +itale ,i declan,area $omple/ului !ăsurilor de 0escarcerare, ,i este urmată de !ăsurile de 1mobili%are a $.+.$. precum ,i !etode )peciale de2 • E/tragere – E/tricare • !obili%are ,i • 3ransport , a pacientului traumati%at.  !ecanism de producere implic(nd !i,cări de risc pentru $.+.$. • fle/ie – e/tensie • lateralitate ± rotaţie • elongare bruscă • compresiune 4'n a/5 *re%enţa le%iunilor evidente la nivelul g(tului • plăgi • marcă traumatică (6 regiunea posterioară) • corpi străini 'n 777777 din structurile anatomice din regiunea g(tului • sp(n%urare & ,trangulare !arca traumatică consecutivă traumei craniene ,i&sau faciale deasupra liniei claviculare )imptomatologie sugestivă pentru le%area coloanei cervicale • pareste%ie & aneste%ie la nivelul membrelor • impotenţa funcţională • durere cu locali%are la nivelul coloanei

 

i menţinerea < doar < a protecţiei & imobili%ării manuale a $.i după reali%area 1mobili%ării (provi%orii) cu un sistem de 4atelă cervicală5 datorită limitării & imperfecţiunii modalităţilor de imobili%are specifice dispo%itivelor folosite . pareste%ii.g(tului . etc.$.i a/ anatomic 2 menţinerea po%iţiei pe tot timpul reali%ării manevrelor terapeutice la nivelul e/tremităţii cefalice a pacientului • degajarea $. )e menţine .i mentonieră targă vacuumatică Re%ului 8 4a ient "nştient u a*ul *la+at 6antal%i .3n *"zitii vi i"a+e 2 durerea aparută la tentativa de 4a/are5 ca .i apariţia de re%istenţă.i ben%i de fi/are frontală . Mi.(e 7t 8 • (u*) in1ir&area ra(i"l"%i ) ert) a leziunii (e "l"an) /R9:CT0 • ("ar 3n *rezen!a e 2i*ei 2irur%i ale (e trau&) e *reia trata&entul (e +*e ialitate al leziunil"r erti1i ate R9 +au CT'  4r"te !ie &anual) a C'#'C' 8.+. produsă primar . .). *acienţii sănăto.$.i la care se poate suspiciona o le%iune a $.   *lasarea sistemului de atelă cervicală < colier cervical < *lasarea – !ontarea dispo%itivelor de E/tragere • •  *lasarea pacientului pe dispo%itivele de !obili%are – 3ransport • • targă de coloană – cu )tabili%atoare laterale pentru cap .i trunc iului 'n acela. → renunţarea la orice manevră de (re)po%iţionare .l"a ele (e i&"bilizare /*r"viz"rie0 1"l"+ite (e E 2i*a Me(i al) 3n 4re+*ital 5 NU +e v"r 6ri(i a.i/area laterală a capului cu susţinerea . • manevre de emosta%ă provi%orie • 193 ± manevra )ellic: .+. ..A.i sublu/area anterioară a mandibulei )cop 2 (re)po%iţionarea capului.i & sau secundar prin mecanism le%ional ce nu poate fi preci%at.

i AN3-ENA3E să le controle%e . Lan!ul (e interven!ii 2 • 1dentificarea ca%ului de urgenţă(depistarea & semnalarea) = )emnalarea corectă .i la locul potrivit a ca%ului = Acordarea 4primului ajutor5 .#. +u&a!ia e1e tel"r 3n 4"litrau&) =.cărilor cu sedarea rapidă a pacientului – pentru 4preluarea controlului5 managementului (poli)traumati%atului.i general metabolică 7 reec ilibrarea cardio7respiratorie idroelectrolită .ocul medular posttraumatic ce poate mina secţiunea completă mielică .i să le evite . Re+u+ itarea 3n a1ara +*italului 5 (e*in(e a *r"n"+ti (e < 1a t"ri 8 8. 0efribilare. *erfu%ie.9-!A3E .i ba%ică 7 antibioterapie .i -ăspuns > al -espiraţiei Artificiale .i abia apoi mobili%area accidentatului <' Re+*e tarea 6Lan!ului Su*ravie!uiriiB#) → A$#) (193.tient asumate5 de ec ipajele . C"&*le9ul a !iunil"r (e interven!ie (e ur%ent) *entru azurile (e /*"li0trau&) 8 • este structurat pe mai multe etape .i nivele succesive • necesită desfă. (*rolonged #ife )upport) cu 2 7 protecţie cerebrală . • E/pedierea către locul in(ac)cidentului a celor mai adecvate mijloace de intervenţie – urgenţă • 3ratament medical 4de specialitate5 > stabili%area funcţiilor vitale = pregătirea pentru tansport . 9/igenare) → 3ransport -apid Asistat → *redarea corectă la "*" → *.4a ient a%itat 2 susţinerea capului FĂRĂ controlul mi. Ţin7n( "nt (e t"ate a e+te "n+i(erente e trebuie avute *er&anent 3n ve(ere: *arti ularit)!ile &ana%e&entului *a ien!il"r trau&atiza!i +unt ur&)t"arele 8 • • siguranţa ec ipei este primordială evaluarea scenei accidentului este obligatoriu primul pas practic .urarea de forţe . Stabilizarea Fun !iil"r #itale "(at) u Alertarea 'ncepe ?@ – A@ secunde de către 4)alvatori #egitimaţi5 a B#) cu te nici corecte . Su+tra%erea .i !$E (puls la carotidă sincron cu compresiunile toracice) .).i ec ipamente speciale (competenţă – e/perienţă – antrenament) • presupune riscuri 4con.

• • • • • • • • • securi%area.oară concomitent.i va decide priorităţile la tratament precum . cunosc(ndu7se reciproc posibilităţile .i securi%area ve iculului avariat precedă obligatoriu intervenţia medicală intervenţia medicală .i timpii intervenţiei evaluarea primară va fi obligatoriu combinată cu imobili%area coloanei cervicale concomitent cu desc iderea căii aeriene fractura de coloană cervicală va fi obligatoriu suspicionată la toţi politraumati%aţii la care 2 • mecanismul le%ional poate determina astfel de le%iuni • marca traumatismului se află deasupra nivelului claviculelor • pacientul acu%ă simptomatologie specifică 'n toate aceste situaţii pacientul va fi tratat cu toate precauţiile impuse de pre%enţa unei fracturi de coloană cervicală. delimitarea.i cea a ec ipelor te nice se desfă. iluminarea. pa%a scenei accidentului . 'n ec ipa mi/tă. p(nă la proba contrarie ( infirmare radiologică certă a fracturii de coloană cervicală ) măsurile de restabilire .i volumul . pe măsura ce se descoperă criteriile de instabilitate a acestor funcţii .i susţinere a funcţiilor vitale se instituie imediat.i soluţiile comune ce se pot adopta precum .i tipul ajutoarelor suplimentare solicitate stabili%area .i devierea traficului prin gesturi prioritare este e/trem de important să fie găsite toate victimele accidentului (este posibil ca unele dintre ele să se afle proiectate la distanţă sau să fie 'ngropate sub dăr(mături) 'n situaţiile accidentelor cu mai multe victime triajul iniţial este obligatoriu . semnali%area. Fi%ure = .