You are on page 1of 2

Credeți că o economie dezvoltată poate exista în absența banilor? Argumentați.

Când răspundeți la întrebare, gândiți-vă la următoarele aspecte: • • Avantajele și dezavantajele sc imbului direct Avantajele și dezavantajele utilizării banilor ca mijloace de sc imb

Existența unui bun acceptat în tranzacționare de către toți participanții în economie este vitală pentru funcționarea pieței libere. Odată cu evoluția schimbului indirect, în scopul minimizării dezavantajelor acestuia, au apărut banii. Și, indiferent de starea în care s-au prezentat de-a lungul timpului – unt, metale prețioase, bancnote – utilitatea lor a fost demonstrată prin ușurința cu care pot fi transportați, divizibilitate, durabilitate, c t și facilitarea comparării prețurilor și stabilirii costului de oportunitate !la ce trebuie să renunțăm pentru a dob ndi un bun". O economie dezvoltată se bazează, în primul r nd, pe gradul în care schimburile sunt facilitate. #ornind de la această idee, voi încerca să evidențiez modul în care apariția banilor favorizează evoluția pieței. $n exemplu în care banii nu sunt utilizați este trocul - un schimb direct, voluntar. %mbele părți angajate în barter!troc" vor beneficia de pe urma acestuia, întruc t el a fost posibil doar prin evaluarea diferită a bunurilor. $n lucru dispensabil pentru o persoană poate fi vital pentru o alta și invers, in funcție de situație. &u toate acestea, dezavantajele unei piețe care funcționează pe o astfel de bază sunt evidente' posibilitatea ca două persoane dintr-un anumit spațiu să aibă nevoi complementare în același timp este foarte redusă. &hiar dacă printr-o cooperare dusă la superlativ, oamenii ar fi capabili sa efectueze doar schimburi directe de pe urma cărora toți să beneficieze, totuși productivitatea și diversitatea bunurilor ar fi dramatic reduse, iar societatea ar avea de suferit. (chimbul indirect, pe de altă parte, le permite oamenilor să facă redistriburi de proprietate, astfel înc t toate părțile să fie avantajate. &hiar și așa, fără folosirea banilor, procesul de redistribuire este anevoios, cere cunoașterea prea multor rate de schimb și face aproape imposibilă stabilirea celei mai avantajoase modalități de tranzacționare. &a orice creație umană, o piață care are ca forță motoare banii este departe de a fi perfectă. )nformațiile oferite de preț nu sunt edificatoare pentru toti agenții economici. Ei se bazează pe experiență sau intuiție, risc nd totuși să ia o decizie greșită. %ntreprenorii care nu reușesc să facă față competiției și să obțină din profit banii necesari continuării activității sunt eliminați de pe piață. *nsă tocmai imperfecțiunile pieței, faptul că nu toți producătorii au succes, promovează evoluția. *n cursa lor de a obține profit, cele mai strălucite minți din economie lucrează în interesul consumatorului. Ei folosesc raporturile de schimb exprimate în bani ca un indicator al cererii, al disponibilității resurselor și al modului oportun de a le utiliza. %stfel, amploarea schimburilor benefice crește, iar resursele nu sunt risipite, pentru că sunt îndreptate către zonele unde sunt mai prețuite. *n rest ele pot fi înlocuite cu alternative mai ieftine, care

în acest mod.se găsesc în cantități mai mari și care corespund în aceeași măsură cererii. +u este loc de îndoială că. acum pot fi stabilite lanțuri complexe de producție și de comerț. *n concluzie. resursele sunt valorificate la maxim. o economie dezvoltată fructifică fiecare oportunitate oferită pe o piață într-o continuă creștere. oamenii fac schimburi benefice si comunică fără dificultate. prin intermediul banilor. iar cooperarea în pace duce la bogăție și prosperitate. . utiliz nd un limbaj care depășește orice graniță – cel monetar. prin diviziunea muncii și tranzacționare. %v nd în vedere existența unui mijloc de schimb universal acceptat. #roductivitatea crește.