You are on page 1of 7

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj

b. (a > 0, a ≠ 0) ili
log a b = x ⇔ b = a x

Važno: b > 0 je najčešći uslov koji postavljamo a još je a ∈ R, a ≠ 1, i a > 0 b-se zove numerus (logaritmand), a je osnova (baza) Osnovna svojstva logaritma
1. log a 1 = 0 2. log a a = 1 3. log a ( xy ) = log a x + log a y x 4. log a = log a x − log a y y 5. log a x n = n log a x 1 6. log a s x = log a x s

7. log a b ⋅ log b a = 1 tj. log a b =

1 log b a log a b = log c b log c a

8. Za prelazak na neku novu bazu c: 9. a log a b = b

→ Ako je baza (osnova) a =10 takvi se logaritmi nazivaju DEKADNI i označavaju se log10 x = log x . Neki profesori pišu samo lg x ( da vas ne zbuni) (Znači kad nema da piše osnova, podrazumeva se da je 10) Još se nazivaju i Brigsovi logaritmi, po engleskom matematičaru Henry Briggs-u → Ako je osnova (baza) a = e ( e ≈ 2,7 ) onda se takvi logaritmi zovu PRIRODNI i označavaju se log e x = ln x Ovi prirodni logaritmi se još nazivaju i Neperovi logaritmi, po škotskom matematičaru John Napier-u. → Moramo voditi računa o zapisu:

(log a x )2 = log 2 a x = log a x ⋅ log a x
log a x 2 = log a x ⋅ x = 2 log a x Upoznajmo se sa svojstvima logaritma kroz sledeće primere:

1

za bilo koju osnovu. Znači. jer je log a a = 1 PAZI: log 10 = log10 10 = 1 log12 12 = 1 ln e = log e e = 1 2 log 2 = 1 3 3 log10 = 1 ln e = 1 3) a) log 6 2 + log 6 3 = ? b) log 30 2 + log 30 5 + log 30 3 = ? Primenićemo svojstvo 3: Dakle: a) log 6 2 + log 6 3 = log 6 (2 ⋅ 3) = log 6 6 = ( po drugom svojstvu)=1 b) log 30 2 + log 30 5 + log 30 3 = log 30 (2 ⋅ 5 ⋅ 3) = log 30 30 = 1 log a x + log a y = log a ( xy ) 4) a) log 5 10 − log 5 2 = ? b) log 2 20 − log 2 10 = ? Primenićemo: Dakle: 10 = log 5 5 = 1 2 20 b) log 2 20 − log 2 10 = log 2 = log 2 2 = 1 10 a) log 5 10 − log 5 2 = log 5 log a x − log a y = log a x y 2 .Izračunati: 1) log 5 1 = ? log 6 1 = ? log 1 1 = ? 2 Svi ovi logaritmi za rešenje imaju 0. od jedinice rešenje je 0 ( log a 1 = 0 ) log 5 1 = 0 log 6 1 = 0 log 1 1 = 0 2 log 1 = ? ln 1 = ? log1 = 0 ln1 = 0 2) log12 12 = ? log 2 3 2 =? 3 log10 = ? ln e = ? Svi ovi logaritmi za rešenje imaju 1.

5) Izračunati: a) log 2 8 = ? 1 b) log 5 =? 125 v) log a 5 a 2 = ? Ovde ćemo upotrebiti log a x n = n log a x n Podsetnik: m an = a m i 1 = a −n n a a) log 2 8 = log 2 23 = 3 log 2 2 = 3 ⋅1 = 3 b) log 5 1 1 = log 5 3 = log 5 5−3 = −3log 5 5 = −3 ⋅1 = −3 125 5 v) log a a = log a a = 5 2 2 5 2 2 2 log a a = ⋅1 = 5 5 5 6) Izračunati: a) log81 3 = ? b) log v) log 2 2=? 3 27 = ? 1 Ovde ćemo upotrebiti da je log a s x = log a x s a) log81 3 = log 34 3 = 1 1 1 log 3 3 = ⋅1 = 4 4 4 b) log 2 2 = log 1 2 = 22 1 log 2 2 = 2 ⋅1 = 2 1 2 1 log 3 3 = 3 ⋅ 2 ⋅1 = 6 1 2 v) log 3 27 = log 1 33 = 3 ⋅ 32 3 .

log 5 2 ⋅ log 2 5 = 1 log10 15 ⋅ log15 10 = 1 Važi: log a b ⋅ log b a = 1 8) Izračunati: a) log 3 2 ⋅ log 4 3 ⋅ log 5 4 ⋅ log 6 5 ⋅ log 7 6 ⋅ log 8 7 = ? b) Ako je log 5 2 = a i log 5 3 = b izračunati log 45 100 = ? Rešenje: Ovde ćemo primeniti prelazak na novu osnovu: log a b = a) log 3 2 ⋅ log 4 3 ⋅ log 5 4 ⋅ log 6 5 ⋅ log 7 6 ⋅ log 8 7 = ? Ajde recimo da uzmemo novu osnovu 10.7) Izračunati: a) log 5 2 ⋅ log 2 5 = ? b) log10 15 ⋅ log15 10 = ? Dakle rešenja oba ova zadačića je 1. tada je: log 3 2 = Dakle: log 3 2 ⋅ log 4 3 ⋅ log 5 4 ⋅ log 6 5 ⋅ log 7 6 ⋅ log 8 7 = Kao što vidimo dosta toga se “skratiti’’ = log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 2 log 3 . itd. vraćamo se u zadatak = = log b a ) log c b 1 1 1 = log8 2 = log 23 2 = log 2 2 = ⋅1 = 3 3 3 b) Ako je log 5 2 = a i log 5 3 = b izračunati log 45 100 = ? log 5 2 = a ∧ log 5 3 = b log 45 100 = (ovde je jasno da nova osnova mora biti 5.) = = = log 5 100 = log 5 45 log 5 102 2 log 5 10 2 log 5 (5 ⋅ 2) 2 ( log 5 5 + log 5 2 ) = = = = log 5 (5 ⋅ 9) log 5 5 + log 5 9 1 + log 5 32 1 + 2 log 5 3 2(1 + log 5 2) 2(1 + a ) = 1 + 2 log 5 3 1 + 2b 4 . ali nema veze . log 3 log 4 log c b log c a log 2 = (sad vidimo da je bilo bolje da uzmemo log 8 log c a osnovu 2. log 4 3 = .

pokažimo još neke osnovne tipove zadataka: 1) Logaritmovati sledeće izraze za osnovu 10. n n m a =a 1 2 log C = log = log x − log ( 5 2 1   5 y ⋅ z = log x −  log y + log z 2  =   2 1 3 ) 1 2 1 = log x − log y − log z 3 5 2 5 . x⋅ y z x2 ⋅ y3 b) B = z5 3 x v) C = 2 5 y ⋅ y a) A = d) D = 3 5 x 4 y 3 Rešenja: a) A= x⋅ y z xy = log( xy ) − log z = log x + log y − log z z log A = log b) B= x2 ⋅ y3 z5 log B = log x2 ⋅ y3 = log( x 2 ⋅ y 3 ) − log z 5 = log x 2 + log y 3 − log z 5 = 5 z = 2 log x + 3 log y − 5 log z v) C= 5 3 x 3 5 y2 ⋅ z x y2 ⋅ z PAZI: 3 m a =a .9) Izračunati: a) 3log3 81 = ? b) 10 log 5 = ? Dakle: 3 log3 81 = 81 i Primenjujemo: a log a b = ? 10 log 5 = 5 Sad kad smo se upoznali sa osnovnim svojstvima logaritama .

........... ovde izvršimo takozvano ANTILOGARITMOVANJE........................................... tj. / ANTILOGARITMOVANJE 3 x = r 2π H r 2π H x= .. / ANTILOGARITMOVANJE x = 40 b) log x + log 3 = 2 log r + log π + log H log( x ⋅ 3) = log r 2 + log π + log H log(3 x) = log(r 2π H )................................ skratimo logaritme i dobijemo x = ⊗ a) log x = log 4 + 2 log 5 + log 6 − log 15 SAVET: Prvo brojeve ispred prebacimo kao stepen numerusa! n log a x = log a x n log x = log 4 + log 52 + log 6 − log15 4 ⋅ 25 ⋅ 6 log x = log 15 600 log x = log 15 log x = log 40.........(V kupe) 3 6 ..g) D = 3 5x 4 y 3 1 4 D = 3 5 x 4 y 3 = 3 5 3 x 4 3 y 3 = 5 3 ⋅x 3 ⋅ y 4  1  3 3  log D = log 5 ⋅ x ⋅ y     1 4 = log 5 + log x + log y 3 3 2) Rešiti po x jednačine: a) log x = log 4 + 2 log 5 + log 6 − log 15 b) log x + log 3 = 2 log r + log π + log H 1 v) 2 log x − 3 log a = log 5 + log b + log c 2 Rešenje: Ideja je da se upotrebom svojstva logaritma “spakuju’’ obe strane! Dobićemo izraz log x = log ⊗........

..rs 7 ... 196 log14 2 log14 28 7 = log14 196 − log14 7 = log14 14 − log14 7 = log 35 28 = = log14 35 log14 (7 ⋅ 5) log14 7 + log14 5 log14 7 + log14 5 = 2 log14 14 − log14 7 2 − a = log14 7 + log14 5 a+b 196 14 2 = ... nešto mora da 7 7 Vi se sada naravno pitate kako smo mi znali da napišemo 28 = “upali’’....matematiranje.v) 1 2 log x − 3log a = log 5 + log b + log c 2 1 log x 2 − log a 3 = log 5 + log b + log c 2 log x2 = log 5 ⋅ b ⋅ c . iskustvo je presudno! www.... to će biti 14...in. Uglavnom. Probajte razne opcije.. naravno.. / ANTILOGARITMOVANJE a3 x2 = 5b c a3 x 2 = 5a 3 b c x = 5a 3 b c 3) Ako je log14 7 = a i log14 5 = b Izračunati log 35 28 = ? Rešenje: ovo je onaj tip zadataka gde moramo uzeti novu osnovu.