You are on page 1of 55

Data: 15.XI.2013 Propunător: prof.

învăţământ preşcolar Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Normal Sălcuţa Nivelul/Grupă: Nivel II/grupa mare Tema anuală de învăţare: ,, Când/cum şi de ce se întamplă?” Tema proiectului: „Frumuseţile şi bogaţiile toamnei” Tema zilei: „Darurile toamnei!” Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. Mijloace de realizare: Activitate integratăADP+ALA1+ADE( DLC+DOS)+ALA2 Forma de realizare: Jocuri şi activităţi didactice alese; joc didactic; elemente de activitate casnică ,minispectacol literar ;joc de mişcare. Scopul activităţii: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orala ,de înţelegere şi utilizare corecta a semnificaţiilor structurilor verbale orale, formarea unor deprinderi practic-gospodăreşti . Activităţi de învăţare: 1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):  Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, prezenţa, calendarul zilei; ştirea zilei.  Rutine - „Apa şi săpunul- prietenii mei” – exersarea deprinderii igienice;

„Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate; Tranziţii: -cântec: „Mişca vântul frunzele”; „Toamna,toamna harnică”; „Acum e toamna,da!”; mersul vioi-deplasarea pe centre,,Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvârtim , ne rasucim / Şi spre centre noi pornim’’. ; versuri ritmate: „Înspre baie ne-ndreptăm...”; 2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1): Activităţi pe centre de interes:

ŞTIINŢĂ:
Tema activităţii:„Ce stii despre toamnă? ”

Mijlocul de realizare: ”- fişe de lucru Obiective operaţionale :     Săformeze grupe dupa criteriul formei prin încercuire; Să numere elementele fiecarei grupe; Săscrie pentru fiecare grupă formată tot atatea liniuţe cate silabe are cuvântul care o denumeşte; Săunească printr-o linie grupele formate cu cifra corespunzătoare numarului de elemente.

Strategii didactice: Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul. Material didactic: fişă de lucru: „Ce ştii despre toamnă?”, creioane colorate. Evaluare:Turul galeriei

ARTA:
Tema activităţii:„Fructele,legumele,florile toamnei” Mijlocul de realizare: ”- colorare,pictură,modelaj Obiective operaţionale :      Să recunoască legumele de pe suportul de lucru; Să lucreze în grup, folosind tehnica amprentării palmelor pentru obţinerea unor crizanteme. Să pregătească materialul de modelat prin frământare, rupere Să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă Să spună ce culoare au părţile componente ;  Să coloreze,să picteze şi să modeleze respectând culorile toamnei;  Să coloreze, picteze, modeleze cu atenţie resectând indicatiile date.  Sa adopte o poziţie corecta în timpul lucrului; Strategii didactice: Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia,demonstraţia, exerciţiul. Material didactic:fişă de lucru,creioane colorate,acuarele,apa,pensula,coli,planşetă,plastilină; Evaluare:Turul galeriei Evaluare:Decorarea rochiţei Zânei Toamna

ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA 2): Tema activităţii:„Bucheţele” Mijlocul de realizare: Joc de mişcare Obiective operaţionale :   Să participe la joc respectând regulile acestuia; Să raspundă motric la comenzile primite;

Strategii didactice: Metode şi procedee:jocul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia; Material didactic:ecusoane cu forma geometrică: cerc, pătrat; palete cu formele geometrice desenate: cerc şi pătrat. Locul de desfăşurare: Sala de grupă. Tema activităţii:,, Toamna !” Mijlocul de realizare:Minispectacol literar Obiective operaţionale :
  să memoreze conştient şi fidel conţinutul poeziilor şi cântecelor; să redea expresiv şi nuanţat un text liric, respectând accentul, intonaţia şi respiraţia;


să asocieze muzicii, cântecelor şi jocurilor cu text şi cânt diferite mişcări specifice;
vor manifesta entuziasm şi plăcere în redarea rolurilor şi a mişcărilor de dans;

Strategii didactice: Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercitiul, jocul, observarea; Material didactic: costume de zână Toamna, greiere şi furnica, coş cu frunze, coş cu fructe,căsuţa,materiale audio, CD- uri; Locul de desfăşurare: Sala de grupă.

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):- (DLC+ DOS): „Darurile toamnei!” Educarea limbajului-joc didactic Obiective operaţionale :
-să formuleze propoziţii simple corecte din punct de vedere gramatical; -să desparta în silabe şi să specifice câte silabe are cuvantul respectiv; -să numească sunetul iniţial al numelui florilor,fructelor,legumelor; -să descrie caracteristicile esenţiale ale anotimpului toamna,fructelor,legumelor,florilor . -să ghiceasca raspunsul la ghicitori; -să interpreteze expresiv o poezie, un cântec; -să respecte regulile jocului didactic; -să lucreze în grup respectând cerinţele date.

Activitate practică şi elemente de activitate casnică-elemente de activitate casnică Obiective operaţionale : - să spele legumele, fructele cu ajutorul educatoarei, pregătindu-le pentu compot, respectiv murături; - să aranjeze în borcane fructele,legumele adăugând la compot zahăr şi apă, la murături sare şi apa,să descrie gustul obţinut,pregătindule pentru sterilizare; - săplanteze florile în ghivece; - să se ajute reciproc manifestând spirit de colegialitate. Sarcina didactica: Recunoaşterea principalelor caracteristici specifice ale anotimpului toamna(fructe,legume,flori); Rezolvarea unor situaţii-problemă pe teme diferite;Interpretarea unei poezii,a unei ghicitori; Relaţionarea cu ceilalţi în realizarea unei teme comune.

Regulile jocului:
-copiii trebuie să raspundă numai la solicitare; -să raspundă în propoziţii şi limbaj potrivit fiecarui domeniu; -să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei. Elemente de joc: Surpriza, situaţii problema, mânuirea materialului,ghicirea,recitarea,aplauzele. Srategii didactice: Metode şi procedee: Observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, brainstorming-ul, turul galeriei. Material didactic:Scrisoarea Zanei Toamna,ecusoane: fructe, legume, flori; Tablou pentru afişat punctele câştigate (frunze galbene ,portocalii şi roşii ); Biletele cu; biletele cu ghicitori; O fructiera, un coş pentru legume şi o vază pentru flori; panou pentru expoziţie,recompense-bomboane . Resurse:-umane: educatoarea şi grupa de copii; -temporale: o zi.

Finalitatea zilei:amenajarea unor rafturi cu borcane de compot şi muraturi,plantarea florilor în ghivece. Bibliografie: - Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009; -Culea, Laurenţia; Sesovici,Angela;Grama,Filofteia;Pletea,Mioara;Ionescu,Daniela;Anghel,Nicoleta-Activitatea integrată din grădiniţă(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed. Didactica Publishing House, Buc., 2008; - Maria, Smaranda; Lazăr, Camelia; Ilie, Elena-Ziua bună începe de la întâlnirea de dimineaţă, Ed.Tehno-Art 2010; - Breben, Silvia; Goncea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela- Metode interactive de grup,-ghid metodic, Ed. Arves, Piteşti, 2002.;

Ziua debuteazăcu Întâlnirea de dimineaţă şi vedem că sala de grupă a albinuţelor a îmbrăcat haine de toamnă, de sarbatoare, un covor de frunze pe jos, o multitudine de frunzuliţe, randunele şi berze, totul este asemeni unei imagini de basm ce emană foarte multă dragoste. Copiii intră intonând cântecul „ Acum e toamna,da!”şi descoperă încă de la intrare o parte din surprizele pregătite. SALUTUL: Educatoarea îi întâmpină cu salutul:”Dimineaţa a venit Toţi copiii au sosit În cerc să ne adunăm Cu toţii să ne salutăm! Bună dimineaţa, albinuţe mici!”. Copiii vor primi ecusoane în piept cu flori de toamnă,fructe şi legume, fiind astfel împărţiţi în 3 grupe de la începutul activităţiilor, iar în funcţie desimbolului primitse vor saluta:”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimineaţa, fructe!”.Bună dimineaţa,legume!” PREZENŢA:Pe rând,copiii merg la copacul prezenţei şi îşi aşează frunza cu poza pe ea în copac. CALENDARUL NATURII: Se stabileşte: În ce anotimp suntem acum? Care este imaginea ce reprezinta anotimpul? În ce zi suntem? Cum se numeşte ziua de azi? Dar următoarea zi? ÎMPăRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Până acum copii au vorbit foarte multe despre Zâna Toamna. Ştim că ea ne aduce multe daruri printre care; fructe, legume şi flori.

NOUTATEA ZILEI : Voi prezenta „Leguma,fructa şi floarea supărată” în jurul carora se discută puţin: -De ce credeţi voi că sunt supărate? (pentru ca sunt singure, nu au prieteni)-Doriţi să le înveselim şi să ne jucăm astazi cu ele?Astăzi vom avea un concurs între cele 3 grupe. Vom vorbi despre fructe,legume, flori şi vom vedea ce echipa ştie mai bine despre unul din darurile toamnei. Dar am o surpriză! Surpriza: Se aud bătăi în uşă. Uşa se deschide şi un copil mai mare de la şcoală aduce un coş mare cu multe surprize(fructe,legume, flori şi plicuri). Copilul este trimis de Zâna Toamnă, să anunţe Grupa Albinuţelor, că ea a auzit că ei sunt foarte isteţi şi ştiu multe lucruri despre bogăţiile şi frumuseţiileei. Prin intermediul unei scrisori, Zâna Toamna îi roagă pe copii să folosească materialul surpriză trimis de eaşi să pregătească compotul de struguri, muraturile la borcane şi să planteze florile în ghivece. Se anunţă copiii că, vor avea de descoperit foarte multe surprizedin pachet şi totodată vor trebui să rezolve mai multe sarcini:     să lucreze pe centre de interes; să joace un joc didactic; să facăcompotul de struguri, muraturile la borcane şi să planteze florile în ghivece ; în final să danseze;

Rutina: „Îmi aştept rândul”-deprinderea de a-şi aştepta rândul. Tranziţie:,,Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvartim , ne rasucim / Si spre centre noi pornim’’. Educatoarea va prezenta materialele, iar copiii voiniceşte se vor îndrepta spre centrele deschise în funcţie de ecusoanele pe care le au în piept, astfel: Copiii care au flori se vor îndrepta spre centrul ARTĂ unde vor picta crizanteme folosind tehnica amprentării palmelor. Copiii care aulegume vor merge la centrul ARTĂşi vor modela coşul cu legume. Copiii care au fructe vor merge la centrul ARTĂşi vor colora fructe. Copiii care terminăprimii la centrulARTĂvor merge la centrul STIINŢĂ şi vorrezolvao fişă: „Ce ştii desre toamnă”. Bucuroşi,copiii îşi încep lucrul cu drag, iar atmosfera din grupă este una foarte plăcută, antrenantă şi relaxantă, copiiifiind într-o permanentă mişcare, joc şi muncă. Se încearcă o atenţionare în ceea ce priveşte finalizarea lucrărilor de la fiecare centru, după care se trec în revistă rezultatele de la fiecare centru. Se expun lucrările la panou şi la masa special amenajată şi se oferă feedback pozitiv. Tranziţie:„Înspre baie ne-ndreptăm Ca să ne spălăm. Dăm cu apă şi săpun, Mai curaţi suntem acum.” Rutina:Copiii merg la baie arătând că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(“Apa şi săpunul- prietenii mei). Tranziţie:Pe melodia cântecului „Mişcă vântul frunzele” copiii se deplasează la locul special amenajat pentru realizarea compotului de struguri. Tranziţie: Întorşi în sala de grupă, copiii intonează cântecul „Toamna darnica”.Copiii se aşeazăpe scaunele în semicercşi se vor grupa astfel: grupa florilor, grupa legumelor şi grupa fructelorurmând să descopere ce surprize se aflăîn coşul primit de la Zâna Toamna.Aceasta ne-a pregatit multe surprize, dar ca să le aflăm va trebui să ne jucam un joc cu ea ,,Darurile toamnei”şi astfel o să ne amintim tot ce am

învăţat despre toamnă: fenomene specifice, îmbracamintea corespunzatoare, vom denumi şi vom sorta roadele toamnei: fructe,legume,flori,vom despărţi în silabe,vom recita şi vom spune ghicitori.Dar, pentru asta, trebuie să fiţi atenţi ,activi, să raspundeţi corect şi doar când sunteţi intrebaţi ».Educatoarea explică copiilor conţinutul jocului: În coşpe langă fructe, legume şi flori se află şi plicuri cu sarcini pe care trebuie sa le rezolvăm« Denumeşte şi aşează corect roadele toamnei (fructele în fructiera, legumele în coş şi florile în vază) »“Rezolvă corect sarcina dată!”„Ghici, ghicitoarea mea!”“Recită o poezie despre toamnă!”„ Diagrama Venn”Educatoarea va aprecia răspunsurile primite. Dupa aceea educatoarea va demonstra copiilor metoda prin care vor putea realiza activitatea practică şi elemente de activitate casnicăpropusă astfel:grupa florilor plantează florile în ghivece,grupa fructelor curaţă boabele de struguri de pe ciorchine,le spala apoi la aranjeaza în borcane,grupa legumelor spala legumele şi le aşeaza la borcane.Se pune apa şi cele necesare,apoi borcanele cu fructe şi legu-me sunt duse la sterilizat.Copiii îşi vor face curat la locul unde au lucrat. Rutina: (”Locul meu de joacă e curat şi frumos”) Când veselia din grupă va fi în toi, se va auzi clinchetul clopoţelului, iar copilul trimis de zânava anunţa că acesta este semnalul că Zâna Toamnaîi cheamă. Copiii drept mulţumire pentru surprizele primite vor da un minispectacol literar “ Toamna”şi se vor juca jocul de mişcare: “Bucheţele”Copiii se aşează în cerc şi merg pe muzică executând diferite mişcări după comenzile date (mers obişnuit, ca piticul, pe vârfuri, etc). La un moment dat, muzica se opreşte iar educatoarea arată o paletă ce reprezintă o leguma. La această comandă, copiii cu ecusoane legume se strâng în grupuri, sub formăde bucheţele. Cei care nu au reuşit să se grupeze în bucheţele conform imaginii de pe paletă, sunt penalizaţi şi ies din joc. Jocul serepetă, arătându-se altă paletă, până când rămân în cerc doar 3 copii. Copiii câştigători primesc aplauze. La final se revine la mesajul zilei pentru concluzii finale, se admiră felul cum s-au descurcat la activităţi şi vor fi recompensaţi cu bomboane .

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
Întâlnirea de dimineaţă: :”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimineaţa, fructe!”. Bună dimineaţa,legume! ” Rutina:„Apa şi săpunul- prietenii mei” – exersarea unor deprinderi igienice - „Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de ordine şi curăţenie Tranziţii: : „Acum e toamna,da”;„Toamna darnica”; „Misca vantul frunzele”-cântec; Mers voiniceste-Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / Ne-nvartim , ne rasucim / şi sprecentre noi pornim’’.

ACTIVITĂŢI RECREATIVE (ALA 2) „Toamna” -minispectacol literar; „Bucheţele” -joc de mişcare

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE „Darurile toamnei” DLC-joc didactic DOS-elemente de activitate casnică

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) Ştiinţă: „Ce ştii despretoamna”(fişă de lucru);

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1) Artă: „Fructele,legumele,florile toamnei” „Fructe”colorare; „Legume”modelaj; „Flori”pictura

STRATEGII DIDACTICE EVENIMENTE DIDACTICE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metode şi procedee Mijloace de învăţământ Forma de organizare I.Moment organizatoric Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii: - se va aerisi sala de grupă; - mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în fiecare sector. Copiii intră intonând cântecelul „ Acum e toamna,da!” Salutul:”Dimineaţa a venit/Toţi copiii au sosit/În cerc să ne adunăm/Cu toţii să ne salutăm!”, „Bună dimineaţa , albinuţe mici!”.Copiii vor primi ecusoane in piept cu flori de toamna,fructe şi legume,fiind astfel împărţiţi în 3 grupe de la începutul activităţiilor, iar în funcţie desimbolului primit se vor saluta:”Bună dimineaţa,flori!, Bună dimineaţa, fructe!”.Buna dimineaţa, legume!”Pe rând,copiii merg la copacul prezenţei şi îşi aşează frunza cu poza pe ea în copac. Calendarul Naturii descoperind ultimele zâmbete ale soarelui de toamna.Imaginea grupei este acum completă şi ne zâmbeşte, însă educatoarea este foarte curioasă să afle dacă toţi copiii ştiu să că se apropie sfărşitul

EVALUARE ( Instrumente şi indicatori)

Conversaţia Observarea comportamentului iniţial al copiilor; Catalogul, Calendarul naturii; Jetoane pentru C.N. Frontal Stimularea interesulpentru activitate; Răspunsurile copiilor; Frontal; Joc: „Deplasaţivă, opriţi-vă, discutaţi!”

Problematizarea

Observarea comportamentului copiilor;

toamnei,iniţiind dialogul cu tema: „S-apropie sfarsitul toamnei, Sa vedem ce ati invatat copiii Despre fructe,flori,legume” (noutatea/ştirea/mesajul zilei) Joc:„Deplasaţi-vă,opriţi-vă, discutaţi”(discută cu partenerii grupa ta despre….) II. Captarea atenţiei

Frontal; din

Acest moment se realizează prin apariţia unui copil trimis cu surprize de la Zăna Toamna care-i roagă pe copiii să se pregătească de activităţi. Copilul aduce un coş mare spunând: „ Dragi prieteni, mari şi mici, Bine v-am găsit aici! Am aici surprize multe, Vă rog să luaţi aminte! Scisoarea să o citiţi Şi să fiţi foarte cuminţi! Pe invitaţi să nu-i supăraţi, Pe doamna voastra să o ascultaţi Vă rog să mă ajutaţi, Bunătăţi să pregătiţi Pentru a fi rasplătiţi”.

Povestirea; Explicaţia; Conversaţia;

Colegul cel mare; Coşul;surpriza;

Frontal; Frontal;

Observarea comportamentului copiilor; Stimularea interesului pentru activitate;

Surpriza

III.Anunţarea temei şi a obiectivelor

(ALA 1) Se citeşte scrisoarea de la Zâna Toamna:
“Dragii mei, Eu ştiu că aţi fost cuminţi şi aţi învăţat multe cântece, poezii chiar şi la activităţile de educarea limbajului ştiţi multe lucruri despre despartirea in silabe.Pentru că mai este puţin până trecpe la voi cu recompense, vreau să ştiu cine le merită pe drept, de aceea vă propun să oajutaţi pe doamna să pregătească compoturi si muraturi.Veţi folosi materialele trimise de mine . P.S.În cos v-am trimis o surprizădulce pentru cei care vor răspunde corect şi vor fi şi cuminţi. Cu drag, Zăna Toamna!

Scrisoarea; Explicaţia;

Frontal; Aprecierea modului de cooperare cu ceilalţi copii pentru a finaliza lucrarea;

Frontal;

Se anunţă copiii că vor avea de descoperit foarte multe surprize din coş şi va trebui să rezolve mai multe sarcini. Se anunţă obiectivele zilei:  să lucrăm pe centre de activităţi;  să ne jucăm un joc didactic;  să facem compoturi şi muraturi;  sa lantam flori în ghivece;  în final vom dansa. IV.Reactualizarea Tranziţie:,,Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap / cunoştinţelor. Ne-nvartim , ne rasucim / Şi spre centre noi pornim’’ Copiii voiniceşte se vor îndrepta spre centrele deschise în funcţie de ecusoanele pe care le au în piept astfel: Copiii care au flori se vor îndrepta spre centrul ARTĂ unde vor picta crizanteme folosind tehnica amprentării palmelor. Copiii care au legume vor merge la centrul ARTĂşi vor modela coşul cu legume.

Conversaţia;

Observarea comportamentului copiilor;

Exerciţiul; Ecusoane cu flori fructe şi legume Conversaţia; Exerciţiul;

Frontal; Pe grupe; Individual; Acuarele,pensula,apa, Individual; foi Frontal;

Observarea comportamentului copiilor; Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date;

Conversaţia; Explicaţia; planseta,plastilina Turul galeriei

Analiza produselor activităţii;

V.Dirijarea învăţării Activitate de educarea limbajului

Copiii care au fructe vor merge la centrul ARTĂşi vor colora fructe. Copiii care termina primii la centrulARTĂvor merge la centrul STIINŢĂ şi vorrezolvao fişă: „Ce ştii desre toamna”. Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii desfăşurate. Tranziţie: „Înspre baie ne-ndreptăm Ca să ne spălăm Dăm cu apă şi săpun, Mai curaţi suntem acum.” ( DLC)Tranziţie:: Întorşi în sala de grupă, copiii intonează cântecul „Toamna darnica”.Copiii se aseaza pe scaunele in semicercsi se vor grupa astfel: grupa florilor, grupa legumelor si grupa fructelorurmând să descopere ce surprize se aflain cosul primit de la Zana Toamna.Aceasta ne-a pregatit multe surprize, dar ca sa le aflam va trebui sa ne jucam un joc cu ea « Darurile toamnei » şi astfel o să ne amintim tot ce am învăţat despre toamna: fenomene specifice, îmbracămintea corespunzatoare, vom denumi şi vom sorta roadele toamnei: fructe,legume,flori, vom recita şi vom spune ghicitori.Dar, pentru asta, trebuie să fiţi atenţi, activi, să raspundeţi corect şi doar când sunteţi întrebaţi. Explicarea şi demonstrarea jocului Haideţi să nu mai pierdem timpul şi să începem să ne jucăm. Fiţi atenţi: În coş

Exerciţiul;

creioane colorate,foi fişă

Observarea comportamentului copiilor;

Exerciţiul; Conversaţia;

Cos cu legume,fructe,flori,

Frontal;

Aprecieri verbale

plicuri cu variante de joc Pe grupe Observarea comportamentului copiilor; Observarea comportamentului copiilor

Explicaţia;

Pe grupe; Demonstraţia;

Aprecierea verbală, aplauze; Aprecierea verbală, aplauze;

aveţi fructe, legume , flori de toamna şi plicuri cu surprize.Un copil din fiecare grupa va veni şi va lua din coş ceea ce aparţine grupei lui aşezând la locul potrivit (fructe în fructieră, legume în coşul legumelor, iar florile în vază).Dacă ai sortat corect bogaţiile toamnei vei primi la panou în dreptul grupei tale o recompensă (pentru flori/ frunze galbene,pentru fructe/frunze verzi,pentru legume/ frunze rosii).Care grupăare numarul cel mai mare de frunze
acumulate la sfârşitul activităţii va fi declarată caştigatoare.

Ghicitori Poezii despre

Aprecierea verbală, aplauze;

fructe,legume,flori fişa

Pe grupe; Exerciţiul; Pe grupe; Conversaţia;

Executarea jocului de probă Jocul de probă se va executa în scopul verificăriiînţelegerii regulilor de joc de către toţi copiii şi a respectării sarcinilor didactice Executarea jocului propriu-zis Se va da semnalul de începere a jocului Varianta nr. 1: . Ia câte un fruct,respectiv floare sau legumă, desparte în silabe, spune câte silabe are,stabileşte care este sunetul iniţial şi formează alte cuvintecu acel sunet. Dacă reprezentantul fiecarei grupe a răspuns corect adaug frunze la panou. Varianta nr. 2: Sa dezlege cate 2-3 ghicitori Varianta nr. 3: Din ce poezie face parte Varianta nr. 4 Rezolva fişa! Dupa efectuarea acestor probe îi

Pe grupe;

Problematizarea;

VI.Obţinerea performanţei şi asigurarea feedback-ului

declarpe toţi castigatori şi le cer să se aşeze pe covor. Complicarea jocului Aplicarea metodei ,,Diagrama Vann”. Intersectez cele trei cercuri care aparţin celor trei grupe şi cer copiilor să pună în intersecţia lor tot ce extrag din coş de culoare ROŞIE folosind ,,mâna oarbă”,

Conversaţia; Explicaţia;

Cercuri de sârma de culori diferite ,coşul cu legume,flori şi fructe;

Pe grupe;

Aprecierea verbală, aplauze;

VII.Asigurarea retenţiei şi a transferului de cunoştinţe

Copiilor li se propune să facă murături şi compoturi la borcane cu legumele şi fructele din coş, iar florile din vaza să le planteze în ghivece .

Explicaţia;

Pe grupe; Pe grupe;

;

Observarea comportamentului copiilor; Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date;

VIII.Evaluarea performanţelor Activitate practică şi elemente de activitate casnică

( DOS)Intonând cântecul “ Mişcă vântul frunzele”, copiii iau loc la mese în felul următor: grupa florilor acolo unde sunt ghivecele, grupa fructelor şi a legumelor acolo unde sunt borcanele. Se intuiesc materialele şi modelul educatoarei. Se explică modul de execuţie a lucrărilor. Se execută exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: “Degeţele răsfirăm Şi apoi le adunăm Ploua uşor, uşor la geam Iar noi cântăm la pian.” Copiii execută lucrările respectând

Explicaţia; Conversaţia;

Cosul cu: legume,fructe,flori, Ghivece cu pamânt, Borcane cu capace,zahar,sare

Pe grupe; Frontal;

Observarea comportamentului copiilor; Observarea comportamentului copiilor; Observarea comportamentului copiilor; Aprecierea modului de cooperare cu ceilalţi copii pentru a finaliza lucrarea;

Frontal; Demonstraţia; Pe grupe; Conversaţia; Individual; Exerciţiul; Frontal;

IX.Încheierea

sarcinile date în timp ce educatoarea urmăreşte şi îndrumă activitatea copiilor. Se analizează şi se apreciază modul de participare şi de executare a lucrări-lor, se descrie componenţa borcanelor şi a ghivecelor. În timp ce borcanele sunt duse pentru a fi sterilizate, iar ghivecele aranjate la geam în clasă, copiii îşi fac curat la locul unde au lucrat (”Locul meu de joacă e curat şi frumos”)-rutină Se fixează tema zilei, a activităţii practice şi a jocului didactic. Când veselia din grupă va fi în toi se aude clinchetul clopoţelului, copilul surpriză anunţă că acesta este semnalul când este chemata Zâna Toamna. Tranzitie:,, Unu-doi, unu-doi Mergem toţi în pas vioi. În costume să ne-mbrăcăm Sectacolul să- l dăm.” Copiii interpreteaza minispectacolul,,Toamna”drept mulţumire pentru sur-prizele primite şi vor juca jocul de miş-care: “Bucheţele”. Copiii se vor aşeaza în cerc şi vor merge pe muzică execu-tând diferite mişcări după comenzile date (mers obişnuit, ca piticul, pe vârfu-ri, etc).La un moment dat, muzica se opreşte iar educatoarea arată o paletă ce reprezintă un fruct,o legumă sau o floare.La această comandă, copiii cu ecusoanele respective se strâng în

Exerciţiul; Conversaţia; Aprecierea rezolvării corecte a sarcinilor date;

Conversaţia, Mişcarea, Dansul ;

Frontal ;

Aprecieri verbal

Costume adecvate ; CD,laptop; Ecusoane cu flori, fructe şi legume

Jocul ;

Frontal .

Conversaţia,

Capacitatea de redare a versurilor şi mişcărilor specifice jocului.

Bomboane. Conversaţia ; Turul galeriei

Aprecierea verbală, aplauze;

grupuri.Cei care nu au reuşit să se grupeze în bucheţele conform imaginii de pe pale-tă, sunt penalizaţi şi ies din joc. Jocul se repetă, arătându-se altă paletă, până când rămân în cerc doar 3 copii. Copiii caştigători primesc aplauze. La final se revine asupra temei din acea zi,se admiră felul cum au participat la activităţi revenindu-se la mesajul zilei pentru concluzii finale Doamna va spune: „Eu vă mulţumesc la toţi Pentru al vostru efort. În coşul adus aţi umblat Şi foarte frumos v-aţi jucat. Compoturi,muraturi voi aţi făcut. Mult de tot azi aţi muncit Acum sunt foarte mulţumită Iata şi recompensa promisă!” Copiii vor fi recompensaţi cu bomboane.

Frontal ;

Aprecieri stimulative, aplauze.

„Ce

stii despre toamna?’

1.Încercuieşte fructele cu galben, legumele cu verde, iar florile cu portocaliu. 2.Scrie in dreptul fiecarei multimi tot atatea liniute cate silabe are cuvantul care o denumeste. 3.Coloreaza frunzele in culorile toamnei: formeaza perechi intre frunzele de aceeasi forma. 4.Zâna Toamnă vrea să numeri, pe rând, bogăţiile ei .Uneste-le cu cifrele potrivite,la frunze numaram perechile.

.

1

2

3 4

5

ScenetA: „ Toamna”
Educatoare Grădiniţa Personaje : Greieraş Furnică Toamna Copii Costumaţii : Greieraşul va fi îmbrăcat cu frac negru, iar pe cap va avea antene confecţionate din sârmă. Furnica va fi îmbrăcată cu bluză albă, fustă neagră, şorţuleţ negru, iar pe cap va avea antene. Toamna va fi îmbrăcată cu rochiţă lungă de culoare maro, pe care se vor prinde frunze din hârtie glasată de diferite forme, mărimi şi culori. Pe cap va avea o coroniţă confecţionată din hârtie glasată iar în mână un coş cu frunze uscate. Decor : Peisaj de toamnă într-o pădure (livadă). Într-un colţ al clasei se va „ construi” din carton căsuţa furnicuţei, iar în apropierea ei căsuţa greieraşului, care va fi mai mică şi mai dărăpănată. În faţa celor două căsuţe se va amenaja „pădurea” din crengi de copaci fixate în suporturi. Podeaua va fi acoperită cu un covor de frunze. Pregătirea scenetei : Furnica şi greieraşul se vor ascunde în căsuţele lor, iar „Toamna” se va ascunde după un „copac”. Ceilalţi copii vor intra în ordine în sala amenajată, se vor plimba prin „pădure”, cântând : ,,Mergem la plimbare”şi în acelaşi timp imită culesul frunzelor.

Cântec :

Mergem la plimbare

De-i cald sau răcoare, Prin pădure mergem Frunze să culegem. Vremea de-i ploioasă Nouă nu ne pasă, Mergem la plimbare Prin pădurea mare.

Copilul 1: Brr! Ce rece e afară! Toamna vine suflând Frunzele împrăştiind. (Apare „Toamna”aruncând frunze din coşuleţ) Toamna : Mă primiţi copii la voi ?

Copilul 2 : Cine eşti şi ce doreşti ? Toamna : Unii-mi spun „Toamna bogată” Alţii „Toamna cea brumată” Eu golesc grădinile Să umplu cămările.

Copilul 3 : Acum e toamnă afară Şi totul s-a răcit, Dar noi, voinici cu toţii În pădure am venit.

Copilul 4 : Toamnă de ce vii la noi Copacii să ni-i despoi, Cântăreţii ni-i alungi, Nopţile ni le faci lungi?

Toamna :

Am venit să vă aduc Poame multe şi mă duc. Dar să şti că-n urma mea Vine iarna şi mai grea.

Copilul 1 : Fugi de-aici, eşti urâcioasă! Copilul 5 : Eşti rea pentru greieruş, Nu mai cântă din arcuş, Iar furnica, mititica, Nu-i dă boabe atâtica! Copilul 6 : Din căsuţa lui de humă A ieşit un greieruş (-greieraşul iese din căsuţă-) Negru ,mic , muiat în tuş, Iar pe aripi pudrat cu brumă. (Greieraşul bate la fereastra furnicuţei. Aceasta iese supărată din căsuţă) Furnica : Cine bate iarăşi la oblonul meu?

Greieraşul : Eu sunt, dragă furnică, eu vecinul tău. Furnica : De ce baţi, vecine, la fereastra mea?

Greieraşul : Vreau un bob, furnică, nu te supăra! Furnica : Îmi aduc aminte, astă vară, Când puneam provizii în cămară, Tu cântai, cântai întreaga zi. Spune-mi dar , acum bine ţi-i?

Greieraşul : Dar, furnică, cântecelul meu, Te-a-nsoţit în muncă tot mereu. Eu cu a mea mică vioară, Munca ti-am făcut-o mai uşoară. Viaţa fără cântec e urâtă, Munca e cu cântec mai plăcută, Lasă-mă în casă şi m-ascultă! Furnica : Du-te, cântă şi cerşeşte-n altă parte. Pleacă de la fereastra mea.

(Greieraşul pleacă supărat spre „Toamnă” Greieraşul : Cri, cri, cri, Toamnă gri Nu credeam C-o să mai vii Înainte de Crăciun,

Că puteam şi eu s-adun O grăunţă cât de mică, Ca să nu cer împrumut La vecina mea furnică, Fiindcă nu-mi dă niciodată, Şi-apoi umple lumea toată Că m-am dus şi i-am cerut… Dar de-acum s-a isprăvit. Cri, cri, cri, Toamnă gri, Tare-s mic şi necăjit! Toamna : Nu mai plânge greieraş, Mititel şi drăgălaş! Cântecul tău mi-a plăcut Şi mi-ar place să te mai ascult. Dacă vrei poţi să rămâi la mine, Oaspete să-mi fii, cât îţi va fi bine.

Greieraşul : Gata, mi-am şi pregătit arcuşul. Mâine-n zori la trei şi-un sfert Mă prezint şi dau concert. Toamna : Acum, spuneţi mai sunt rea, dragi copii?

Copilul 7: Cine-a zis că tu eşti rea? Când ne-aduci multe fructe dulci. Mere, pere în panere. Prune bune şi alune Şi gutui amărui

Cu puf galben ca de pui Şi tot felul de legume De nu le mai şti pe nume. În cămară le voi pune Că la iarnă-s foarte bune. Toamna : Ei, acum ce gândiţi? Despre mine ce mai ştiţi?

Copilul 2: Zboară frunzele în vânt, Ce frumos cad la pământ! Toamna iarăşi a sosit Mic şi mare-i mulţumit. Copilul 3: Vine toamna cea ceţoasă Vremea este răcoroasă. Frunzele cad prin ogradă Ploi mărunte-ncep să cadă.

Copilul 4: Din frunze aurii, De ce ştrengarul vânt, Îşi face jucării? E toamnă pe pământ Şi-atâtea păsărele Ne pleacă rând pe rând, De cine se tem ele? De ploaie şi de vânt.

Copilul 5: Toamnă, toamnă dintre vii, Noi ştiam că vei veni Şi de-o vreme te-aşteptăm Stând la uşă şi la geam. Şi ştiam c-o să ne-aduci Mere şi gutui şi nuci, Struguri dulci şi razachii. Noi ştiam că vei veni Să ne umpli zările De toate culorile. Toamna : Ce copii cuminţi! Vă voi răsplăti cu un coş cu bunătăţi.

(Toamna lasă coşul cu fructe şi vrea să plece) Copilul 6 : Toamnă, spune un-te duci? Toamna : Ia, mă duc să scutur nuci.

Copilul 7 : Toamnă unde te grăbeşti? Toamna : Ia, mă duc să caut veşti. Sus în vie, jos în luncă, Să dau soarelui poruncă Să coacă gutuile, să-ncălzească viile. (Toamna pleacă) Toţi copiii: La revedere, la revedere dragă toamnă!

Copilul 7: Noi copiii de la Salcuta Toamnei i-am prezentat Tot ce ştim, ce-am învăţat. Am cântat, am recitat Şi cu toţi ne-am bucurat.

Prezentarea lucrarii metodico-stiintifice Pentru obtinerea gradului didactic i

“Problematica psihologica a stimularii creativitatii prescolarului”
Coordonator: Conf. Univ. Dr. Propunător: Profesor invatamant prescolar: Grădiniţa: Salcuta
Lucrarea metodico-ştiinţifică „Problematica psihologica a stimularii creativitatii prescolarului ” este structurată în cinci capitole, şi anume: Argument Capitolul 1– Fundamentarea teoretică a temei. 1.1. Conceptul de creativitate şi nivelurile acesteia 1.2. Natura creativităţii şi fazele de creaţie 1.3. Factorii creativităţii 1.4. Comportamentul creativ şi premise care stimulează creativitatea. Capitolul 2– Specificul potenţialului creativ la vârsta preşcolară 2.1. Consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară 2.2.Particilarităţile psihofiziologice ale copilului de vârstă preşcolară 2.3.Specificul manifestărilor creative ale copilului de vârstă preşcolară Capitolul 3- Ipoteza de lucru,obiectivele şi metodologia cercetări 3.1. Ipoteza de lucru şi obiectivele cercetării 3.2. Metodologia cercetării 3.3.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării 3.4. Interpretarea rezultatelor experimentului 3.4.1. Rezultatele subiecţilor în etapa constatativă

3.4.2. Rezultatele subiecţilor în etapa finală Capitolul 4-Specificul metodologic al stimularii creativităţii la varsta preşcolară 4.1. Educarea creativităţii la preşcolari/grupa pregătitoare 4.2. Posibilităţi de stimulare şi antrenament creativ la preşcolari 4.3. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii de grup Capitolul 5 – Concluzii, propuneri ameliorative Bibliografie Anexe

În Argument, am prezentat importanţa studierii creativităţii, în general, a creativităţii preşcolarilor, în special, motivând alegerea temei prin faptul că dezvoltarea multilaterală a personalităţii este o cerinţă obiectivă a societăţii contemporane, în condiţiile progresului ştiinţei şi tehnicii, ale accelerării dezvoltării în toate domeniile vieţii sociale. Din această idee a rezultat şi dorinţa de a cunoaşte şi dezvolta potenţialul creator al preşcolarilor din grupa pregătitoare, aflaţi la vârsta achiziţiilor de bază în ceea ce priveşte dezvoltarea personalităţii acestora. Capitolul I cuprinde partea teoretică, generală, care a stat la baza studierii temei, pornind de la conceptul de „creativitate”, nivelurile creativităţii, fazele de creaţie şi factorii care influenţează creativitatea şi încheind cu manifestarea comportamentului creativ la individ, în general. Capitolul II cuprinde consideraţii generale asupra dezvoltării copilului de vârstă preşcolară ,particularităţile psihofiziologice ale acestuia din perspectiva stimulării creativităţii sale si specificul manifestărilor creative al copi lului de vârstă preşcolară În Capitolul III am precizat ipoteza generală şi ipotezele particulare ale cercetării şi am descris metodele de cercetare utilizate pentru demonstrarea ipotezelor. Ipoteza generală a cercetării este următoarea: Dacă încă din perioada preşcolarităţii încercăm să-i deprindem pe copii cu înţelegerea corectă şi cu rezolvarea unor probleme, căutând modalităţi şi căi diferite, atunci se pot obţine rezultate pozitive în direcţia ridicării nivelului creativităţii individuale şi de grup. Ipoteze particulare:  Dacă vom amenaja un mediu educaţional adecvat, corespunzător intereselor şi inteligenţelor multiple ale preşcolarilor, atunci vom contribui la dezvoltarea creativităţii şi manifestarea acesteia în diferite domenii?  Dacă utilizăm metode şi tehnici interactive de grup, atunci îi vom deprinde pe copii cu aplicarea unei gândiri creative în activităţile desfăşurate?

În acest demers am antrenat copiii din grupele pregătitoare (2011 - 2012), constituiţi în grupa experimentală şi grupa de control, planificând şi desfăşurând cu aceştia diferite activităţi, jocuri, exerciţii de creaţie, compunere de probleme etc. în care am încercat să stimulez creativitatea individuală şi de grup, evaluând permanent activităţile propuse. Pentru verificarea ipotezei şi realizarea obiectivelor cercetării, am utilizat următoarele metode de cercetare: observaţia, experimentul pedagogic, convorbirea, analiza produselor activităţii şi cercetarea documentelor, studiul de caz, ancheta pedagogică, metoda statistică. Rezultatele subiecţilor din etapele constatativă şi finală sunt prezentate în subcapitolul 3.4.1 în tabele, pentru cele două probe – proba de desen şi proba de activităţi practice, comparativ, rezultatele grupei experimentale cu cele ale grupei de control. Dacă celelalte subcapitole se referă la creativitatea individuală, subcapitolul 3.4.2 este dedicat metodelor şi tehnicilor de stimulare a creativităţii de grup, descriind câteva metode utilizate în activitatea didactică - explozia stelară, metoda acvariului, brainstormingul (exemple concrete). Capitolul IV este un capitol pur practic, care cumulează întreaga muncă de cercetare întreprinsă, structurată pe trei subcapitole. Mai întâi, am descris specificul potenţialului creator pentru vârstele mică, mijlocie, mare, am continuat cu tipurile de creativitate care se manifestă la vârsta preşcolară mare (în speţă, grupa pregătitoare), pentru fiecare categorie de activitate – creativitate motrică, lingvistică, artistico-plastică etc., am precizat în ce măsură creativitatea este educabilă şi am identificat posibilităţi de stimulare şi antrenament creativ (probe) pe care le -am aplicat grupului experimental. Capitolul V prezintă concluziile generale ale cercetării – se verifică ipotezele. Alte concluzii: - fetiţele sunt mai creative decât băieţii, dar există şi cazuri excepţionale; - unii preşcolari sunt foarte creativi numai în domeniul care îi pasionează, pentru care manifestă un interes deosebit; - creativitatea preşcolarilor depinde în mare măsură de mediul familial în care se dezvoltă şi în care aceştia sunt educaţi; - creativitatea este educabilă, având ca dovadă progresul preşcolarilor din grupul experimental, faţă de nivelul de creativitate al preşcolarilor din grupul de control; - preşcolarii trebuie încurajaţi să identifice diferite forme de exprimare prin care să transmită idei şi sentimente, asigurându-le condiţii propice afirmării personalităţii.

Propuneri:  Să se utilizeze în activitatea didactică metode şi tehnici interactive pentru stimularea creativităţii individuale şi de grup, combinate cu metodele tradiţionale.  Să se elaboreze fişe de progres individual în care să se consemneze şi evoluţia creativităţii preşcolarilor într -un domeniu sau altul.  Să se menţină un dialog real, constructiv între familie şi grădiniţă, în vederea identificării şi stimulării talentelor. De menţionat ar fi faptul că educarea creativităţii nu înseamnă a-l forţa pe copil să devină un „mic geniu” sau un inventator de lucruri noi. Dimpotrivă, aceasta înseamnă a veni în întâmpinarea trebuinţei de independenţă, a spiritului său de observare şi descoperire, a curiozităţii lui nepotolite de a căuta şi de a găsi, prin elaborări personale, soluţii la problemele mărunte ale vieţii din grădiniţă şi din familie. Bineînţeles că aceste „probleme” nu sunt nici noi, nici originale. Dar ele, fiind personale, constituie expresia resurselor psihologice pe care el le posedă în domeniul cognitiv, afectiv şi acţional. Subscriu afirmaţiei lui J. Piaget, care precizează că „Societatea contemporană se concentrează tot mai mult către inteligenţă şi creativitate, adică inteligenţă activă. Programul societăţii, integrarea reală a individului în această lume a mutaţiilor depind, într-o mare măsură, de reuşita formării unor creatori, a unor spirite novatoare”, iar aceste cuvinte ar trebui să călăuzească orice cadru didactic responsabil.