You are on page 1of 59 
   

 

    

  
45 3  2 1 0/ .+,- )* '( %& #$ !" .+ ,- )* < ; :9 ( 3  2 1 8 0 . + ,- 7 6 

 : C B+ ,- @A >? ( = 3  2 18 ; 

G F ED'() "* + , !  ,"# $%& , 

6 / L X VW U 45 T S@R . MQ P O :*  MN / L K J I=H 

=  2 8 :[ G F . X VW 7 6 ; Z Y 1 2 . 1
[D_ ^W \] 

K M- i @ h 
S g  af e d c b `a 

qr 
jkUpD+ ,- 7n 6 ; 45 MoA + ,Wn ml jk

w P Uv  a n :9 ( Uu g  aW t :s 8 0

/,- ". C B  
 z{Da y gx* :9 ( P 
!"       
  

<=:; 9 8 74563 2 1 0/ . - !" +, *) ('& % $ #

0LM 9 8 JK(IHG F 8 <E D  CBA <@(?> 9 

XL W UVT D  S 9 5RKD 5QP 4L ON C

m 
rYopq jkn lfghi e d 0c  
  (ab `_ ^ ] \[ ZY

pqu tps 

0 | G }~ E="*:; 4 < 98 /*0 12 3
456 7) 

€(ip‚`AL2ƒ„x*…ip*‚ †L‡@vˆˆ 
D‰(ip‚MŠ6‹Œ":^Wf

— ‘
› šA ™ ] :* ˜ ( –’ •”’ “  \ K @ g 3  Ž / 


 0 £ ‚ ¢ ¡   Ÿ ž œ ( ; 45 

ªQ ©ˆ ( FD t -¨ £ G 45 ¦§ SP … ¥A SP 
¤ 45 

D  ¤ K ¯® ­ * ¬O « 

³ ² qr … ¬ ( g :9 ( °± ‡ F

» º @¹ ` ¸ · ( «   a F¶ Uµ 0 ! ´ X VW 

  

D^W

: ÅA ( jÄ ( qr à  … Á MÀ¿ ¾ 0 µ½ ¼

,W VÌ @ËÄ ( Ê= UÉ È È : + ÆÇ … Á MÀ bS 
Õ 0 Ôk MÀ G Ó SÒ ‡ Ñ- 7 6 Ð Ï Î " Í F D+
( FD+ ,W» Ý ( ÆÜ ÆÛ Ú " « qr Ù ×ØÖ 

å S€H$ äã " ÍO â … @áÖ 6 af Å ßà Å Þ

!{ 0c ,'!"# $%&    (z y ] *x Z `_ wv-p
~~t qs 0 |}

d  S 9 ? €L > F 7q
Imr┐n A╒s┐n Kh┐n Nay┐z┘, Theories of Islamic Law: The
Methodology of Ijtihad (Islamabad: Islamic Research Institute, Y‚‚o) 

MN … Á MÀ jÄ G ëì ê ×Ø Ö D a é S€H$ " çè æ 

ñ - ð ` ­ UÉ * jÄ F MoA µ½ ¼ `a D " îï í 

÷Sõö ( Ê= ô · ( :=H ó y UÉ jÄ 0 0ò D  t 
     œ FD a-n :ú >ùSøk 
+)* '( & % $ "#  ! 

 IA M þ F … Á MÀ ¢ Ñ ý ! " üû b  

 ì M  ò ‚ 0 ´ aW M$ G
M  ì 

F n $f Å G i¨ F f Å 6¨ G Sb ! 8 "  

üû b Ñ ê `aD … Á 6HA ( ê  @G œ ( @A 

 ( ( qr D V Í ( F jk üû   ! 
5 6õ ´!Ã 

: " k Ù Åà @ :n ! 

*  ) '( &A 0 >ù F D % » $ ( # "… i¨ Î 

8 jÄ qr SÒ … 0 œ F D /W t y .½ G ,- Î M+ 
 

DVf 3]8 2k ( Ñ- 1 * jÄ F 

rY”•“ Š ˆ’ 1 G
‘
]  Ž Œ ƒ ˆ‰ ‹:Š ˆ‰‡ †…A„, ƒ -o 

¡  š ¤£ ¢ ¡   žŸ 1 œ›š ™ ˜ — *)& 4„, ƒ – -” 

µ ´H s³ 1 5a²
˜ 5± 9 ¯°®
­`¬ƒ C ª« © ˜ ¨§‡ ¦¥ -u

    ½ Á ÀŠ ½ ¿ º§(¾ Š ½»¼ º§ ¸ C ¹ ¸ + · 9 ˆ¶ -~

S 9 ÎÏ ­Í S 7 µ Ì 0 ËË 5 
ÊÉ ÈXA Ç r pY‚ Æ ]Å ƒ Ä Ã XL
Ù« ÐÑ D ¿ ÊÉ È XA Ç rqo• Æ ØH × ] Ö Z ƒ Õ ÔLA Ó Ò OA ÐÑ

ÛÜâ Æ 3( ÐÑ D ¿ 4 á 9 ßà Ê 3 KŠ Þ Ý C ÛÜ Ú C œ›3

  æ ËË D 5 
»¼ ¿ 4 5å Ê 3 KŠ Þ Ý ä Ú Ç µ ´H ˆãØH ƒ ˜ 

< :; M  9p 87  6 c 5 Ñ4g j± 0 

êS 

ó L … Á ² AW x@ ¥? Sb j® 2 Ñ >  = 

9p M œ ( F qr  ÍED D] ( C Bx@8 üû
 aW H 456 … Á MÀ G * / 01 23.- + 
, 

9 4 8 7 56 4 123 ./0 ! - , D Ã L½ K IJ

+=2 < 7 :; 

- :  ( qr i RS Z MQ ( UP UO NMÌ 

'f e -G )* 0 «ÃT …  (UO NMÌ œ F L %f 3]
G bS \/ Þ ( [* :DZW ð 1* qY X WV UkÛ  
> œ FD  8 ^S] " : @H ´ f 3]8 6¨ ÆÇ

+J I2 H FGEDBC A@? $  cccd M Ub a `H  y _ x* F 

qr `a D t i h g " MoA Ñ üfe 
` ‚ 
3 í ˆ² Ý ì 9 ë OêL 1 ÛÜ é 4 è¾ ƒ Ç µ ´H ˆã Å ƒ ˜ ç Æ 3

õ‰ š óô ò 1 ßà ñ 3 ðLŠ š ÇdistinctionÆ ï C ÛÜ î ˜ A ‹ 

9 7!8, / 01 23.- è¾ ø | ] \ ÷Ž d  S 9 ö Æ3 KL
m m ý
ÇpopY t ps Çr Yo•Y þjkù lúûü d ŠÆ 456
3( À Oí' D ! 
A Ç r op Æ Ö ( \ ]® Ž  + 4 ` -

 S ‡ 3Ì A ÙT 456 š S 9  Ê 3 È 

 A  0ƒ Ç r~qYÆ (z y ] *x Z `_ wv ƒ , 9 

µ ´H CBA 456 

üfj T  a`HD L½ *n BC K h L œ ( F

? )@ =>1 / :;< 
:pc M Uo Mn  ü m kl … «

n 
" :s (
F  af e r q J G *38)! *31EF DB%C A
u F qr œ FDà )* qY X WV F  t 

D'W 

Uµ x … w- ßà ( Mv kl 9p M 
D'W ³ ¬ x zõ 
 ( @¹Uy : 

 

F  Uµ q œ ( | { ( >ù Søk ³ ¬ x zõ

B Uµ € 
à ¨ ~ œ ( }

¢ + t „± | L ƒ‚ 
F ¢ t ò g 

: + » -¨ E†C " :* Ñ  œ ( 1 ( g

¢ t ‡5

B 

B …

— ‘
6 ; 45 ! " –’ •”’ “  \  ( K @ g

B ˆ‰

LÕ / ¢ aW Ì jÄ :9 ( üfj ªQ ¬ F t

B Š

¢ ¡W 7 Ÿ

¢ t ‹ G jÄ F 

" ŒX VW ñ x … ‡5 zV9p M ! œ ( € à :

VW ñ V Mn
Ž kl ( F D aWf 3] … Á  º qr 

Sb ( FD VW t 0 G jÄ :9 ( Mn kl 9p M 3DX
( x U] ff D X ^W ñ ’¤ æ G Søk " + 
,
ü5 ‘

— ?%2 >D_ ^W – • 3] “” 

!     

: a ÓG ›a ™š/ + ˜ 9p
Ž
M * x E}~C

BaW #$*fe %&* MQ óLa 2   ˜ G g

F 4 0%% %
 E-* AD , * C! B- * @A 

FA IJK " ,&2 /,- ) * - 
# HI) # ,G2
+ O ,G2 " F  -% * L N 7M8 < L&2 # I- ,  

‫@ < ۔‬C% B- * PO &2*

" Í F Rœ a y Ó G ›a d  af e œ F j® g]

@ Ñ Ó G ›a y Ÿ ž t D 'W 1$  %& #$ in

¡ ¢ aW $ #$ œ ( P MQ * P fj ó L  y šA @ }~ 

D MN %& #$ a VW F ›a  0 ¢  MN
[D aW ¤ g £ in  2 Ó G ›a 

„
ˆ  ^f e  8  y ¦ ¥ 0G F 

D 7 D Q OP $ MN KL
 0 ¨ G  D + § jk K
Q " /%
R S56 K 
C B + ,- " @A F * x9p M z{
W-* > 05- T# " PO 8 ,-,
U( B- @C% * /
V

y ¤ g ò L © 
L °± 0 :W ] ED XM2* # " 

Yptps456 -‚ 
-Y• 

 MN " F[ D ¡W y « ª jk   Iú ª 0 Rœ a 

Da 
y Å G F ò  af e d " Í¿ ¬ ã ¬Un L g

Z[ Y 'X W V U ( OP $ ST
R  0 G  p

LYF W \2&I :7%Y ,4*Z 4 B- ( [CB+ ,-9p M+D \
V
7- L5% ,  ^FA
IJK . ,PO 
OD ,@C% * -% ]0 

g :9 ( @f £ in   E+ G2 7- _2` , F 

3D VW t ,Å jk ® S­ œ ( Ñ- MN ›a B 0™ 3  ¤

 ¯ … #$ z{DX #$ P fe œ ( P MQ VW MN ›a 

‚® (   Uµ œ ( | { ( F[ D  °W$ ¯ … %& 

DVW ¥? 
F M± Å G g

#" 

7%YF 3
/-A@ abC B+ ,- ç² : ƒ‚ }~ 9p M

( ip ‚ -f 3] ( ip ‚ `A   0) " F] ED/ 

€ ( ip ‚ `A  Uµ œ ( }~ ¡ [D^W ³G œ

ç² :9p M ¥? ƒ‚ F z{DN-´ @0 ( ip ‚ ^Wf

Yq -YY

Yp -Yp 

A2 d%F ,)e( f a- a YF g# :E. c BI
:]*C B + ,- 

ED/,- d%F ,/-A@ /- 7%YF h
56 7) OD ,B2

³G ¹ i· -f 3] i·¸LÃf 3] i· ¶ µ B aW H

( ip ‚ `A  ¡ D aW H » * ºà °± M± O D à 
[D aW H }~ * ¼ F ^W ³G œ ( ip ‚ 6 ^f €

% $ 

 á = + ,- ¯½9p M · ( | ( g 
¾

@C 7. L&2* & 3
4* 456 7)2C ".I#C B « 

ip ‚ `A ( ¿ ( ˆˆ  0 | ] EDiIJ8 Y&2) , 

F[ D Á À 6‹ Œ " ip À 6‹ Œ " ‚ ^f € (
dµ ´ƒ(z *x Z ƒ C A 7 3  C A ÎÏ 4( ƒ Yq 

t qs  Æ ‫& ۔‬2 @C% ! "* & 3
4* 456 7) B- 

! 9 Ê L 9 <¾ ¸ 5 Û 9 9 ËË Ê 3 È ÎÏ ] Ç~u
O ,  7 ?j% 456 g %( @A ( d µ ´H &' % [ Š $ # " 0²
B-* 2 lJ ,I)2 7* 2Ck ,g2 $&* 7 ,g2 X%-; 4 / 

.Š G - 1 Í, + Ê 3*) S 7 žA(ËË 9 Û ] Ç~~ Æ(‫ ۔‬2Ck

1 6 53ðŠ Ù« ÐÑ D( C 0²4 3 KŠ Ó 2:D 9( 1 0/
[9Š Ó 8‰ 9 6 ;< 1 : 6 9Š Ó 8‰ 9 Ñ7 6 2

Ypt ps 456 -Yo

,TYm an /I6 76.C B `n q 6 - Â Å Ñ > ¥?
/  O ;/ 2) 4* 456 ,1p PO 2* 1p ". 8 
a 6 | G Æ Û Rœ L @Å ´ L ¦§ Ä Ã ] ( )Eg2 X%-;  

Uv Rœ '   :9 ( Uu `A ¼ €È L ÇH Æ 6 … Œ

[Da y Ɂx* w 

Z ÊW y n Ì Z B˜ }~ :9(  MN" F

B^W 2 Œ ËA 

.a2* 7 _`^ $ ] -Rœ +Uu @v = 0 0 B  

UpÕ MN ÂÅ" P ‚  «¾ á = 0 B … 

* 7 _` U ( & de 
c b Rœ n MN @A ‰ &A( F" P

:9( :ZWt* jÄ ‡ÑWVÌ :9( / ¡ D J I2 

DVWÌ y }~

< 98 /*0 12 3
456 7) /,- ". d µ È => 9 ( ƒ  Y”

C ç Û 8 0A ËË Ê 3 È? 1 ;<] Ç qd~~ Æ‫*" ۔‬:; 4
¸ C OB G ˜ Ê L 5 9 <¾ ¸ J Š $ @A :D <¾ D ¸

[5Š D 9 <¾

KL íI Ó ÎÏ C ÛH Ê 3 È;G
0F Ê 3E C => 4( ƒ 0 Yu
ÎÏ Q À P O $ O A ÎÏ ­Í N M . XLPL OA K ˜ ÎÏ Ê 3 Ȉ² J S 7 

* L N QY < 7M8 . ,7MK q% B- # dYm O ( d% 5Š ST 0R
9

ÎÏ Ê Š G È N ] Ç~u  Æ(. B- TYm L& ,05- 1& O ,B- 

&' 

ç² : 9p M Å 'W " >± }~ ¥?ÍÌ @AUpF

8 , 7s < d( < 4 % 7) 2* # 2C :rR #C B+,--¨

Z Î ] ED@ 

V
V 4 s < 4( < 4t%k 4 ?j* < u:; 

B n ‚ Ñ n ‚ €È G Ð  0 >± ‚  Ï G >± }~

Ù $-´ ip ‚ : $ MÓ D] ( ip ‚ G Ò Rœ 
M ¤Ô F[D a Ñ Ù … ÁÕ Ôn 2 L a y @H 

ÄÖ Ñ   Ù¨ ( U¹ 0¤I=H Ø L GU× nÖ : @9p
B+ ,- -¨ G ¦§

d( < @C
@& 2e* C 7% : T%6 "
,v% U-Y w 0 U- 2* # _2` , 

, 4 s < 4- < -x B%Y :2 PE.
À P Y $ O ÈN XL(VWX OA 4H Í ÎÏ Ê U È ˆ² C ! 7 À 3 Ó Ù

2* # /,- ry "( d µ ´ƒ , [\[ 3 KLŠ N 0Z 1 R 
9 ÎÏ Q 

6 X J OD , A@  ?%j IJZ %n* 4
4 % # Yz* gE 6
?j* v ,@C% !  dYz* ,IJZ Yz* {| 9# an* K ?%j

] ‡ ½(¾ ŠTH 0Z 1 ] ‹ ½ ¸ Ê 3 Èž ¸A ;< ] Ç Æ(=B-

½ ¸ Ê XLŠ G ºb 1 ] C a 9 ` N 5 Š G _é Í, ÊK <H ^ A

[KŠ Ó c ÎÏ À ŠTH ½(¾ 0Z 1 ‹ 3 î ˜ 7 O 3TH^A ] ‹
Yp tps 456 -Y~ 

} : T%6 " = 7s < @C
@& 2e) 
,C C# < /I6 /2 < 76 L&2* AD
LY @~Ym $M
[ 4 s < @C% :; ?j*


Ú 

B ‚  : @ ¤ F " MŠ Ô] 

 a °W 0Ý L ÊW t y Ü G ,Û ( = :
UkODVW H @ * à Â Vß : Þ Â G B

n 
‚ ´ + ' … @ Ù áf U× nÖ 
¤ F MŠ I=H D Ê y â ,Û G : … M 

L°W Œ D] ( ãä Þ ( F  U¹

* F ´ 'W °W$ Œ D] ( å  ãä 
+ œ ( Ñ Ù À Ù 0 Rœ ÊW H y á
[D { @Å G = " ­n ‚ œO 

IJ€ d( < I'n d( < L` 2eC B æ M ¤ ‚ 

EÚd(2 vJ @C% :; [- ?j* 

L a æ B ™ç ‚ Ø L 6õ B ™ç ‚ ]

7 _`  ¡[Da y è á MŠ : " Í jÄ ( B 

D.( & $ kl j D h  iD h KL
.g
f R a2 * 
Y

Yq t Yps Y‚ 

.( m KL
.g
 + ,- -¨ 0 9p M >± Up œ ( }~

# rR "C Ba2 st rs  q 
C
 q
h $ 1E '( op na
* I
O ,IJ‚ ^FA 2* # _2` & h
Y&2 @C 7. 2*

›a i- @Å G À … Á F ‚   0>± ‚ ] 

ED@C%

( h ¨ Íé z{[Da °W K G PUp Ù¨ ( F @ Ñ MN
B ÊWÌ g :9

:9 (

f 

f

:9 ( @ê @ê 
:9 ( © © 

D:9 ( 6 65 © 

f

ÊW Ì y g :9 ( ìí Sv :9 ( Fë Fë ©ˆ ( :

Dî y #$ œ ( ip ‚ 0Rœ 

( $ 

" : L Uu @v  VW Ì }~ ïð ( M± F 

‚ : L iA ( Bn ‚ Ñn ‚ 6 L¾ MŠ 6‹ Œ

( MQ 6 fj P Å :  0JI=H G F ¡ #$ PUp P 
6 #C B  °W$ ¯ … %&  ¯ … #$ @ F X #$ œ

* -% ]0 LYF W \2&I 7%Y 4*Z 4 B- ( [ :]2
YqYpt p• 
pY 

7- _2` F 7- L5%  ^FA IJK . PO 
OD ,@C% 

B + ˜ ` iA ( F  Ï G J I=H ( g Z Î] EDG2

Ñ- MN ›a  0™ 3  ¤ g :9 ( @f £in 

œ ( P MQ VW MN ›a 3 D VW t ,Å jk ® S­ 
œ(
[D °W$ ¯ … %&  ¯ … #$ z{DX #$ P fj

%& #$ VW Ì g M±ñò ™ç F :9 (  /

" :  Uu =  t ¢  VW t t 3  2 1 ó 
y 1 ¯ 8 … ‚ Û :  2 8 1 @ x* < MŠ 6‹ Œ
M  =  VW ô 3  VW t - Å SM G = ó L

t % G © L Vf ñ :9 ( @f õ~ 0 / z{ ¢ aW t t XÅà
B aW t @XÅà M À ÷ :f ö  VW 

/I- / W {e L` Et%j PO -* + D
/,- 8 ,/ < & PE 7- L` ,/m:6
d% O ,4*Z 7- %
E-)  < dƒ 

: 4*€ 4 /,-  d µ ´ƒ3 f 1 ˜ e § Á 5d4( ƒ Ê  pp 

A g Ê d 3 È R 
1 ;< 9 0í ] Ç~ t q s Æ‫ ۔‬/ W {e 

PŠ $ Í 0² ! ÎÏ 9 5h N 3 9L   C 0² ‡ Ý[ XL íL º§
Z ƒ C A 0m A ( ƒ 3 T % &l A 7 PŠ $ G š j' k í j'­i 

3( 5d4è¾ ƒ - 3( öT 4(z *x
r i 
3 Ó utA s ! 9 qn úpn l _ no i Ê Š Þ ˜ 7 pq 

&2* + 2 @ ?j HIJ8 " W# „ 7- 9
/I- < / W {e L5% Q < /m:6  

D6

œ ( ùW À @ ø Z 2 MN ›a /]
@ ú À ©  aW Mõ $W jk ©

}~ £ in Rœ . a ¯ … F 

F D 1$ ¯ … @f = œ in  è
( ¯ + ¿ ( ˆˆ @f =  0 Í
0 y L½ ƒ„ …

fUp *

fÛ : œ

G F  2 À
iA ( Œ û G ,= F

[D aW $W jk © œ ( ùW À 

#$  ¼ g :9 ( ü  8 @ F À E

B  VW W jk 
Fë 7í Sv @ F L 2 1 Ó G %& 

AD * I-* + 4 4 B- ( PE.
,/m:6 < /5 2* @% / - W e*

7Y( " %
 h
$%je …% # †je ]2( PO
zG º' 3 y í S 9 xA w ˆ² ÈÊ 3 vYq tps 456 −po

9   ‹ % H &lA ~K ­}§ 9 |ñ J % Ä Ã XL     À Š Ý + Ê 3{ 

‡¼ C  3 KL íI ÎÏ …† 9 „‚ƒ t 7 C ç µðL O4 0íT € ì 
3 ‰ Œ‹ Š 1 ˆ‰ 

E-* /,- 
8 ,/%
R S56 < L%) < 
-. PO 7-` 7- an ,4,- 7-
ÚvM# 

2 MN ›a  ¤ g :9 ( ü  Uk O 
‡5 œ ( Ñ- MN À G ý F @ ø Z 

7íSvŐVWt%jkPÖÑf(© 
þ-º!` 
A(‡5h°±öL{SFë 

`A @ }~ ñò  0Í F D + 
 ~ ( Ñ- MN À  aW 1$ ¯ … 

DVWM¢

Ñ n ‚ 6 L 2 « ¾ MŠ 6‹ Œ " : L 2 Uu / `a

( PUp P ‚ : L 2 iA ( Bn ‚ L 2 iA ( 

J I=H G g œ O aW Ì y g 

: L ¡ 2 #$ œ 

DXVf ¥?²@AFD y ) F %& #$

+ * ) 

T,- "
‡ ^ % #C B+,--¨ E†C ̜(" g9p M

V ‡ ^ Eb L '* :]2 
&2* + D ,6 " &2* + D ,/56 qnA " #
* Y 
Y &2* + D ,eA
V * Y 
Y &2* + D ,]6 Y 
Y 

p” 

6 0 B + ˜ `  Ï G Ñ- :s ¹ ( " }~ Z ÎED/V: 
" … À 3 Z 2 6 0 " F / L X VW MN n " P
! "

0L VW ™ Ù¨ (  ( ½ 3  2 18 
0LX VW MN 0( " }~ (- ' G ›a " n ¯® iA ( ›a 3 Z 28 
[D VW t 1 * g Ù¨ ( 3  1$8 0 LX VW MN 6
" Œ + » -¨ D] ( EC † i] 0 Ñ 9p M  0@A ` "

B¸L  t -¨ Å E‡5 :  a MN ®

… ip * ‚ Û : t  VW ô (- " … P S
!

. L½ 45

: t  VW t " … À 6‹ Œ " P 3 Z 2 1 g " F

.¡W  UkÛ 
MŠ 6‹


/%n%. C%
3Y) # L& ,CNy /,- ". dI
O d µ È=> 9 ( ƒY~ pu
7Y( " , /56 7Y( " :&# /ˆ ‰O , 7M8 " - 7%YF 3
/,- "
‡ ^ 

q s Æ ‫۔‬/V: 0 7Y( " ,Š‹ 
0 7Y( " ,]6 7Y( " , 6
V

XŠ ƒ ÈCBA  Ê 3 ' ! À  L ŽA 7 ? 1 ;< 4  N] Ç t

– 9 ½ ­• d µ ¨§ ”I 9 7  aH “ µA K ˜ ;< 3 ’ ‘ ;< Ê

– 9 ›š ™ 9 ˜ ˜ – 9 &' ™ 9 ˜ ˜ – 9 —« ˜ – 9 ] ˜ 

  ¸ tŸ 3 ºž Oí'  œ A( ƒ 0m A è¾ ƒ Ê  Q 5d [˜

Õ µ 3H ˆ¥ º¤ S 9 ¡( ƒ Ê  C ¢£ 9 ¡ 9   <¾ 
3 ¨© Oí' S 9 §ÀA ¦ - µ 3H ˆ¥ w\ º¤è¾ ƒ 

½ ‚ * À ‚ t  VW t  G ½ 3  2 1 g8 " F

. ÊW $ œ ( ½Up * ip 

2 · ( ›a / œ ( } F  VW W jk K 3  MG$8 û 0 

D VW 6õö G ›a " 3  

2 10 / . - ,

¥? F ¢ ¡ 6 g S1 Uk ý " Ñ- " … P

B+,-9p M

IJZ @s
V 4e # 2* # b# &# " A%Y
{| /% B- # 4Y* E„ D vk # vx
7- W e% IbΠ:2&2 
. 4e 4 :2&2
V 

eVA 9# . PE. 7k 75 : j
PE. 2 lJ IJZ u2Ck / # Q "
B- [- an* AD 2e^ vs 9# . 


=IJZ ‡ e%e^ 

2* v , v% ]-* D /56 qnA 7Y( " #( d µ => 9 ( ƒ Y t p~ 
. 8 ,2 lJ ,-* ‫ۃ‬2Ck / # ,Q " 75 ,-* j 7z ; /,-

Ê 3ðLPL 5OA ÎÏ Í ˜ – 9 ½ ­• ] Ç tqs , Ž". 4 % ] 

6 8‰ 9 O ­g í Š ˜ Œ ¬ ÎÏ 1 Œ «A !
ª . 5Š $ 9 9 ËË Û
[5Š 9 T ¸ Û Ê 3 ÈT ? 1 ;< Ê 3 È A 7Š ÎÏ 1 : 

P‚0‚ B¡"k¥?F 

 :  aº @ø D  Up 

¡DafeŽ6#LyÅàgò:9( 

@FÀEDVWt¯…V( 

DYPUp6 S© 
P‚ 

F " P Up   

P ‚ / Uk O 

DVW!gXVW

0 qr … Á ( ¤ D + U 8 ’¤ " Ñ 9p M … M F
&
/(  B f 6+,*˜ D 
y ¨) G ( Y … '#$
% 
‘ # m

f ì- *˜[ ³G DÕ ( @» S )S]@*# 2-'(

F  ´ af e g :9 ([ / Z M ç. ( F " 3]K 

6+,*˜ U-

f 6+,*˜ Ñ 

f ì-*˜ + H (

Da y … '1 w0 G

f

˜ Q À 3 Š ì ´µ »1 9 O²³ ¯­ ˆ± 1 œ° ¯­ N Ê 3 9L í® ˆ­ È 5d p

¹V 9 Û ¸ ¶A ŒA O²³¯­ Ê 3 È!- 1 7 Ä Š i À È 3 9L · ¶

Í
­ i Õ 3 ¿ ¸ A ¾ ¶ 3 (H ¶ ½¼A 7 4 ŒA œ° ¯­ É »Š T º

9 Â
t Ú 3 à XL Á1 Ó 8À 1 F ¬ Ê ¡ íH v T º 4 Û ¸ 3 ]

Á1 Ó 8À š 1 7 À Š ÃÄ F + Ê   v ½¼ 4 Œ A œ° ¯­ à XL Á1 8À T 1 5F 

2e’ Ç È«ƒ ˜ 3 Ó Ç  3 ÇT ¬Æ º' ŒA O²³¯­ íÅà XL 
à XL U-Y 

 2 10 / . ( 56 34

"   + ,- -¨ 0 6 Up 9p M œ ( g S1

B VW t " … À 6‹ Œ 

* @A B- # 6 “% " ‡ ^ L ' %C
4e K dz 6 . D ,46 4 /- 
V 
H IJ! ,/% B- 2C /s IJZ 
2
K 5L HF M& A0E 2B! NH HB )OJ 

EDP)8< D1<E3 *82, Q>;<

B  0¥? 3¹ 6 Ñ- g " 2 ( À

ip ‚ À =  a 0 ­ G Ñ ¤ g

6‹ Œ " ‚ ¡ L+ ,W ³G œ ( 
 ( * À 6‹ Œ " Up @ 4 À
ø
Œ 0 / ©ˆ ( F D a ¤ g 5 @

6‹ Œ " Up À 6‹ Œ " ‚ ZW t 
D aW ! g  Ù " À

”F , ?%j 
X J O @„ dz D 6 # ( d H É => 9( ƒY‚ p‚

N À 3 Í 1 ÌL O A ÎÏ ­Í ˜ – 9 ] Ë 5Ê]Ç ‚ dq  Æ(.B-

KLŠ n‰ ÎÏ À µ î ˜ <¾ ¸ ] OB G ˜ Û 5 
Ê XLŠ G ˜ `

[3 

G j8 D + ,- -¨ G •…2‘ 4%Ž 7 I6 9p M ¤ F

F 'W x= <
\/ F: S9 D a y +À 6; G 7 … F:S9  0 qr
ˆ

´ ] 2 ( dY. @ .EJ–* " B a w0 G f 6>*˜ … F œ
&
C
B
9Rœ' y D 90`aD[  i- 6hà #@A … : ,= " ž ? Å
Ñ= 7I6 Ø :[ G =
E wO ( Π' iA ( F 6D

6>*˜ Rœ aW Ì g ™š  D Õ F ³6 6  ”W 
ì 8 F: S9 Œ L VW x= <
Å À G ihà … 7 F 
ˆ

f 

)
@ .EJ–* " B À G ihà … 6D 9j® 6+,*˜ Ø L

e F D[  i- 6hà H … : ,= - Gc :W ž ? Å ´ ] @*8 

*˜ Ø L ( Uf ) " ihà 6> *˜  0 ‹ G g ‡ Ñf
B L 6;¸L JUI ) " ihà 6+, 

)
@ .EJ–* " :W-) 2( < PO % 

2 ( dY. @ .EJ–* " :W-) 2(  @*8
,…2‘ 4* < Ib— “% " B-) 4e 4Y 
:e) + w8 u:2- {| C ,Q2 L. " wD
" ,e 1& % gE l˜ 2b ,4% 
7s
< u2.E uEJ– D ,6 Y 
B- Eb [nA
< un uEJ– ab @*8 )
@ :W-) 2(
uEJ– 2 ( dY. @ :W-) 2( < ,%A
uEJ– ,C% uEJ– ? N# A8 ,uIJZ < /2- 

< K ,7- 2 10! D ,10! : < 2) / '
h
-* 2AE e%j™ 2% %' hY* %A
< dz 6 # 4Y) ?*I' ECY ,&F š-
/- dnA O ,IJZ < dz 6 {| 4e # 

DB- "
‡ ^ ICŒ , 46 4 

D aW Ì g  ™š = ¬( F: S9 
¡ 

'6J­´'" 
KSL60ÍF 

y¤… NxOŒ6¸Ñ(9SM6Rœ
B4gUAìRœaW1g0" (À´' 

ä 6) " ihà E ,= - Gc :W ž ? ÅC 

E ,= " ž ? ÅC B 4gUA ì Ø L À G i; 

f F Rœ ( Ö ÑW U @ff ) " ihà 
(¯ÉRœ êPQRhàS6hà 

G4gl ÏGihàUIZÎD 'ˆˆ 

^WT6U(FaaV õf86Wˆ:- 

X/ Y* 6 a ' Z [ 8 * iW :-$ @H 

Up À 6‹ Œ " ‚  º " 2 F D VWf 

‚ À = 6 Œ 0 Ù " À 6‹ Œ "
Dà 6"g+y³Gœ(ip

Y‚tps 456 -q• 

2 10 8 7 

· ( \n ‚ À 6‹ Œ " = /  0) " F

½ Up * À ip ½ ‚ * À ‚ " :  « ¾ : 

:] IC'* 3 "b2I) B_- ^f 9p M ¤ F D VW t ] …

@ê [ ’- 2 ja ÆÌ * # / ^W 2 ja ÆÌ 6 Z `W 2 W (
D] ( Íd Up  IœC'œ*› D] ( c @ê ‚ † + b ¤ 

( Uh 3 VW Æ :# G g ¸ L M S,f ) " -e D IœCž'ž*›

6 ( ÑW Æ :# ¸L i ) " -eI Ø . ¡W Œ D] 

* MŠ : 9p M D ¡W Œ D] ( F n ( F ‡ - j 

VW Æ ! " : F :# G g  + ˜ V ,- l… k Ù
( ÑUm @ : F Ø . ‡- 2 j 6 Z VW 2 Z B F Œ

F : F @ 6õ " 6õ g Rœ y @µ jœ ( Œ 

Rœ UW :#8 ( F 6# L oÅ G @n … Ѧ ( @ F œ

B VW  }p " @ F

1p : 4 /*‘ [ 8 ,Ib— < B-) @C%Y
]| 2b CN ,u w: Ÿ2e( 4 /*| W
W I /I : 4Y , \'A 2* IC'
,u \'A 
I 7 T2Ym 4 ]| 

7ƒ # 2b ,B- Eb an* ]6 Y 
"
,uR- : C*# . O ] h
*k u1I
8 ,uR
C*# . O ] h
X%n^ u1I 
U%6 D ,/6 P ) < "%* @A \'A IC'
dYz* uR- : @% K ,*# uR
" Iz.# 2*
PO 2* b:-* # b2 ,4% \'A IC' 

D]| CN W I /I ;%

q E[C Rœ g :9 ( @ê :

2 s " r Z

q F ( ÆÛ L œ (

" CN Ñ- ja ÆÌ * # L @Ëu :9 ( t

G :# ) " ICN Ñ ja ÆÌ  $- j )
:# ¦§ Œ Z Ñ- j ¡ D $ v

« @Ëu :9 ( Ä Œ ( Ñ v 

 6 D aW ! g 0 " Í ½S `a D 

:# G F VW t ] … ½ F * @ê Ö Íd
F * @ê Ö c Ø LVW v ! " = F

Æ ( = F :# G F VW œ ( ½

Þ ( ÑW Æ ( :# @ O j® Rœ LVW

g w±  0 Í F D a o $ ¤ G Ì

p• Y‚t qY 

Æ :# ! " = F ¡ D a y 6õ " = F

@ ø Rœ a y o $ ¤ G Ì @ ÑW

g w± Å VW ,± 6A :#  y x 0 
ˆ ¦§ Œ Z Ñ- j œ FD VW n 
DX 

=$ <; 10 - :9

P ‚ VW MN … Á º / @ g Ut 

¤ FD °W$ ¯ … %&  VW $ #$ * fj LfjUp  MQ

B f 6> *˜ · ( @ 6h D + ,- -¨ £ G @ õ½ 6h 9p M

[ : F ~ } | ( * {f z 6 ]R
 IC # /-# "CnAK "e*

· ( @ õ½ jkUpD+ € = õ½ ­ õ½ M ( Œ MÀ
œ ( » õ½]"C ¡ "-;* # "C &# ]¡8 T# B

f w *˜

€ = Q 6h M ( Œ MÀ8[ Z Ñ- „ ƒ @ ‚ 

= L 8 õ½  8 6h Å L ~ ( @ @» ø œ F D + 

v G ˆ ` ‡  † $… œ ( ‹ ( g F9p MD g 

g œ F D x õ$ (

f 6> *˜ 

f w *˜ + ,- ‰

D VW t ¯ n … P fj @

p•t qp 

= $ <; 10 >?

‚ ½ n ‚ L \ n ‚  8 @ F Uk @ Š 

¾ À ( : + , ˆˆ @v = L + , œ ( :[ :õn

G ›a " T ó a y Ó ® G ›a @ F ´ L 'WxÌ «

* P ¦§ … ¦§Up '- … ¥A P ‚ à aW 6õö

B VW fj

ŸEb < uIbŒ / dA. ¢ # ¢ > ]2F “-Y 7Y(
,T(8 " 1£ < HF 2.* + … D ,1% 8
PO =… < uIbŒ dA. / un _ < "

¤ 
ECY ,-*y < /Ij L&2 7% dYm # W  
-& 2 A8
 Eb ,IJK I—j L&2 # 4Y* &2 

A :4^A TYm W 5 ,IJK
/¥ L&2
V 
A m ,I—j L&2 ‡ 1 < /z /
I—6 ‡A -& O ,/¥ L&2 ‡ I—6 
Eb ,/MJ 9# < TYm W 5 ,IJK
V 

.W# LA!

ä Ñ ÈÄ Ó í3 & Ù C Ð Ê 3ðL Ï º§A w 7 0 ˜ Î pYp•t qq
S 9 ˜ ! J w 7 S 7 3 ¬ ˜ <Ó 9 w ¤' ­œÒô 3 w J Œ‹ 
µ Ô ® 

¡D ! t ¥A Ò : ! " Œ ‹ ˜

(x xŽ  Ñõ8Û * 0  0ò 

ED! t ¥A 0 ( 6’ ´ ‘ y
P x* ¦§ “± Un Z n šA ¥A

0 Í F D fj P ¦§ " 2 F ¡ D Œ

K • d  f” * P ¥A Ñ ` / 

P ¦§ K G ¥A 6‹ Œ * ! B  iV –

F DÙ¨ ( P ¥A K G ¦§ F 3 Ù¨ (

: d  fj * P ¦§ Ñ ` / ©ˆ ( 
D — –E¡D aV –n K ‚ j® "

RS  a   0 ˜ ` "

JI GH F DE CB @A
¬ ( g :9 ( ½f ˜

@  ‚Û œ F +Uu … ÁUš … ð Ñ Y ™ jk = 

E45C x g " ¢ t œ œ ( › ƒ„ … @ Up *

Xx w v* ,   u 4 OP  e … @A F D 'W ž jk

OP ~ !}
 1€E # h ~ !}
 1# | 
{ $ ! z y
+Œ( OP !}

‹# Š ‰ † ˆ 
‡ $ |E …† „ ~ƒD( ‚  

45 ( ³ ¬ ( g :9 ( ¥A SP ¦§ SP Ž9p M z{ 

ŸUp  $ P ‚ / + ,- ñ 0 G ¬ F + ,Wf … x 

 t ñ 0 G qr ( –² Ñ Ž9p M ¢  VW t ¯ … ý

“ aE q 
ds „ J( q
’ ‘ ( Ž, ˆ U ( & 
{E q 
ds b 

V   I2˜ —— q
’ ˆ – U ( 
{ E q 
ds b •a ”  I2 E
+J( › OP™š $ 1

7% - #  - L&2* 7% 2* # an lJ
2C  - L&2* 7% . D ,CYk 2* # dYz
¤
lJ . O K ===@C% /,- ?j) dYz 

,dYz ,- 2* AD TYm - - an
lJ ,] QjeF "
7 L&2 7%: "
 lJ A8
L` AD CYk ]6 . === L&2 7%: "
dYz
< 7K m l¦ @
ŸnF an l˜ W \2&I
2C  - Y&2 v%: ŸlJ < 
A# ICΠD ,v. 

=§z {—A 2C  ,]8 {—A 

L a Œ Ó " ŒXâ … PøÛ ´]

iA ( š F LX â … Ñ 2 ( @Å SP 
 a Œ Ó " Œ â … P ø / ¡ D  6 

( = : @ F X ˆˆ ( P @Å 6

SM G @Å š ´ / `aDDD è }~ :9 

ø 6 Rœ¡ y ~ P @Å 6  Ó

… £¤ ( ¢ ˆ ( ½ ¡] ó L y … P Å
ppt qo 

Œ Ó " Œ â … P ø  @Å Ø L â

› ´ ½ø  ¥ ½ F /DDD 

˜ iA (  F " F L ,Å jk ‡ 

 t 0/ ( FD aW Mõ " … @A F 3
F  a Œ Ó " Œ t ¦ … P ø Ñ F

7Up 6 T S@R LX VW ì 7§ 
[DX VW ¨

œ ( g S1 Å + ,W © 7 wk n "  qr 8 ¡

¢‹  ¡ 1 C
Ÿ a2 ž   V œz{D % © -¨ …

Ž, U ( & Q “ a b  ” Œ2 E “ a E 1 Ž, > V ~
b  ” a2 
 § ¨ 4 X k
 ¦ E ¥ ¤ ~ £   

Ú Ö Ù $Ø O× N 4 Ö Ö ˆ­ Ê 3 ºb C Õ< 7 1 0í · 9 ˆ¶ q”

7 4 à Ä Ü ß C Þ H ˆÝ ¤ í Ü C —« A ¤ Û ˜ 7   À   L 8‰ 9

À y   ' N D Ú ÖÙ O¤Ë O× § ‡  L C ¤ ­—« 4 Û Ê 3   ˆá D Œ
9 Û ˜ 7 Ê 3 ºb C 7 1 0í JKí Ò 1ä㠘 ¬â D Û 4 Ö Ö ˆ­

¬â 9 Û Ê 3 Dà C ‹ 3   ˆá D Œ 7 4 àÄ Ü ßŠ 'š O íÜT å ¬â 
Ü ' ˜ 7 

Ü å ¬â 9 Û ˜ 9 è Ò D Ú Ö Ù O¤Ë O× Ê 3 Dà C Œ ‹ æç qu
íÅÜT å º O 0/ ¡ È ëA ˆ« !ê 
í¬é 4( Ê µ ´H Èà ~KA 7
­ 

Ü í H ' O C ì Ê ¡ Š Ó ì D( 

L È…† 9 ‹ µ ï š î D Œ 7 à ™ 9 L 8‰ 9 Ú ÖÙ $Ø O× q~ 

Š ˜ 7 L Ê 3A 4 ð ÖÙ 7m ] Ö Z ¼× ŒA 7 0/ ¡ Š C —«A ¤

ˆõ (ô A ó« 9 ò Ö Ù ñ ] ½* ¼× O ˜ À Ü ß ˆÝ ¤ Ö Ö ˆ­ N 

E ®OP™š­ V U .(ŒX¬E kC
h ˆ  .( —— 4 ª« © 1 .g

¹ ³
+ Œ2E º ˆE ¸´ ·¶´ µ ² °± – U ¯ & q
 V  ~ \ œ $ 1
( 45 Ñ > Œ «öA
A ª ‚ Ñ 9p
Ž
M · ( 45 

Sb  ½ G ®

­
A 0DU ¬ @œ å S€H$ å S€H

x zõ 6°W ² G F ´ Uµ

­ | { G
A F œ ( ¯ * š

D_ ^ Í jkn @¹Uš ¸ j® ` œ FD A " i± ( ,°à

V $%& {n)C B ñ 0 Ñ 9p
7; CŒ :/‘
Ž
M ƒ‚ U² 45

V ,nM
V 
¶ ˆˆ + ˜ " 45 ³] 
E.vM#
/:- aYA& # <

{f z{[D L 2 L ·Û µ? 0´ VW t ¶f µ? ´W ‚
F ´  VW H 45 " ^W – ? Ñ ¸ … M¸ ,a ‚ + b  

45 + ,- 9p
Ž
M _fD ÊW H y 45 * ¹? ( ` ‚ … `

BE8 ƒ‚ñò 

Eb " /,- ?j ,]v6 /t%b X¦ IbŒ 
Ij /t%b D d µ ´ƒ è¾ ƒ µ ´H
V 
AEJK ,/56 qnA " $%& E-) gI ) /C& " $%& L N W {e L` , &2 
M8 " *0* 8 ,A) 7%: PO , CC& h
/e H A8 @C
> ¨ …Y
" /*I 

3 ðŠ î ˜ —« A ˆö · v —« A ¤ ] Çpq t Æ‫” ) ۔‬Y; < :-* 

– 9 ½ ­• 0/ XL( ÐÑ ˜ – 9 + 9( Ê U ' Š c ;< ÷ 7 5

8‰ 9 ˜ ø 4 Û 0/ A ˆá Œ A ð ÖÙ 7m ] 4 J 5 T Ó # ÐÑ ˜
[µ Ó ËË 9 Û C + ú ñ ] ½*ù 3   ¾

po‚ t ps q 

V 
,nM
2) u:*_ "
uY
2b :/-*R < ‰E.C
V
E.vM# 

µ? Ž ) " F B  8 ʱ M± E G 45]

[D L 2 L · Å  


…† ïð ( qr  t º Ñ9p M x g 

¼ ~7 
{ E
u2( 7%: 2* :- uIz. DC B Œ2 

{ E q
1-

S ] E./56

# n t MQ ( x [ D y P @v » @º 

Õ ( bSÒ] E.]&I %
K , /56 2* n 7b# 
$%&C B + , 

8 g :9 ( @f[ D … š Å ( 0 2 L ' … š » 45

-¨ … z{DX VWU … š @v ó Ly … š ¼ 45 + b Eê
MN " Ñ- " … P S
 + ,½ 0† ¨9p M œ ( g S1  

¿ P M¾ a P f” œO  M¾ …Up P ‚  aW 
g :9 ( @f :9 ( Y 

f Ñ > ¤ FDX VW

45 * ¤UpO Ž9p M x 45D Up  ‚ † t -¨ G

W V U ( OP ©½ !}
 1#
R + ,- + b ¤

¼ ~ # h Z C
 Á 1#
À2 h ¿2
7 q
¾ 'X
p”•t q‚
pot o•
put oY 

d-( O *Z PE.CB Ä C
  à # h  I2 E  V …† 
A# 2b ,/56 [- < u2 $&) 7 , HIJ# /*© 9 $&) ,@C% /,-

* ‚ Û " :  }~ G @f  Uk O] E.]– IJZ ªn ‡A
ó L ´W Up 

f ‚ ´W ‚ À y … ð 

f Up Û 45

[D”Up  Á ‚ à L À … š @v Åà M± ( » 

ÈD h …†  ÇÆ h
Å BC ot  MN " x U] F 

^É OP W …†  ÇÆ !}
 KL
 MN 8 0 " F + Á os 

 'Ì   M¾ P ‚ / Rœ a# œ 4 '2 Z E \ , ʏ 
Da 
y   ˜ G K ( Œ aW 1 # õ g

M KL 

9p M VW ô ¿ xà … „± | Lƒ‚ g /

Z[ Ä y n ß g M± ñò Ë Ã § Ì 6*r

n 
‚ G g = :DÁ¿Î OP $ oÍ™š D Ì 
Ë#
p”Yt op 

 D ¸ C À 5Š $(þ ý» Û N Ê 3   ü 5C 5 
4 û ] Uv oq

ÀŠ ( ˜ <¾ ½ ¸ C t%! 5Š(þ J 5 
+  Ã XL  D(¾ 

«  ,

› › v^ , …% 3
$& ‡ : ]* v d à XL -T D 1 î D(

! *31EF DB%C A ? )@ =>1 / :;< R)< S T
3< , (z \ O, Ž
m 
3 î 7 d Ê 9L Ó È 5] Yq~ t qs r Yq”Y  | 
 jkhù d O¬ *38)

[y   D S 7 3 ˜ 7 ;< 1 Ê 9 7 Ë 

* fj %& * MQ VW L½ "  ® Ó G ›a 0 6 . ‹ 

 g ™š    n * Ñ ` … ðO D VW  #$
… %& @ F  t º8 0D a ™ Gn K œ ( Ñ- 1 ( F
  an @ F À 0`aD a ¯ … #$ °W$ ¯ 

E \ U ( =2 ž W OP 4 ‹ Ô ~ Ó ˆÒ ÐÑ ~ q
Ï bD 2 1 <

t ¯ Ñ z z ( : … = à :+ J I2 2 7 Z 
Uv ó ¢Ê y }~ P w PUv  t º8 0UkOD aW
@ F ó L VW - Æ5 * w  y ¥ 0G F ´  VW t ¯ …

×Ö ] – U ( &D Q “ a

¾L ~ I2E “ aE ] $Õ E -

+J I2 ž §†

G Q P NO   

6õ \/ x h Sg =>1 / :;< 
 Mn kl

… @ … ð @ÕÅ » Ù ´  t … F n 9p
Ž
M Å 5
kl Uµ ! " – ( jÄ FD ñ u Ù qr Ñ > 
DVW t ñ ÆÇ G @¹Uš ( i Mn 

" 7. 1;( }v'M < C B  ƒ‚ 0 g Ñ Mn kl
È G P ‚ + ˜ " g Uò 

EÚIJZ 3; 
4 %

r i
HV Ê  3 KI ¼H Ò ÈC a 9( 3 Ó Ù 1 ¹ qn úpn l _ nooo 
Ó ˆ¶:DA 7 C ÎÏ 9 0í ' y  

Yqu tqs :;< T
3 -o” 

M Å ƒ‚ n 0 ò ÅA ( jÄ ( ç²[ D M G È ( P Up
Ü !}
 .Û

 Ú OP 4 E ÙØ VD -¨ Ñ 9p
Ž
oà oß kC

, h 

 ÞEde $ ! ¼ 7dD ZÝ 

x* h °± )
 + b 0 8 6 ,É 9p M UkO +(
OPæ R å  a# ä ã 4 â E  oß ká OP ó a y g

3 ,U( /%
R /:8 < ?j* C B éê èX º ˆ E ç …† U I# ä 

Ê g ] EDI8 qnA < , C! IVbŒ ,-) ‫ہ‬- . ` # $&{ ,-)

6 45 Õ g Î ¡D af Mõ ̾ " F Rœ a y è ˱

S in  0 ) " F D ; X VW 7
af e g " Í Ó M
Ù " 9p M Mn kl ( wÍ Z Y F [D g )
 2 L

| G jÄ FD a wÍ G : “” " q ( F ÅA + Î- 7 V 
D+x   Ï ¾ · ( G Søk ( " ÍO Rœ Uµ

Ð = + b  Uµ 0 œ ( g 9p
Ž
M  t -¨ … 

g x* w Uv  0 qr "  F : Rœ ˆˆ @v

1- ñ 
 OP

Á ð
 ¾ï— îl V oá í ëì D aW Ì y

:9 (  ]  EÚ‫ۃ‬V 2( @) rk* C B 7  s( —— $
( 9p
Ž
M Rœ 'V š jÄ " [ D y Uµ U " çè ( @v

( Mn kl Ø L½ K | ( g * E ¾ UC h ‚® 

ou 

o~ 

0Ñ ‚ G FDGn¾ j® œ ( Å ( g ó yUµU ‚®
kl Ø L Ê y g ñò :9 (  ‚® ( 9p M  Ò 

ÅA ( F  0 @A " D Ê è g :9 ( : ‚® ( Mn 

DX VW a ¿ F  VW t … ¯  wÍ … F G = 

g S1 :9 ( Mn kl 9p M ( jÄ … Ó g 

  t Œ " ¬  Š z{ D af e jÄ 8 … G Søk (
( = : + ,- 7 6 ; 3 45 !9p M " ÍU :9 (
\ @ :[ SM ( K + ,W jk K n @ :[ SM
— ‘
I2žó, ZE \ œ 4 ò h
Å oá í ëì Ø L + ,- @A –’ •”’ “  

E ç – ~ ZE …† > V U ( & !ô \  ~ (  naE KL
.g
b J
¹ ³ 
 ,IJK 
 : C BJ I2 2 Z E ¸´ ·¶´ µ ² °± –  Z
L K J I=H G F] 
E=L%) 3
@w: 3 .I)  , ! m ,$%&
6 ; ( F 3 LX VW U 45 T S@R . fj P O :*  MN /

t % G P  ( : - ‘ =  2 8 :[ G F DX VW 7

µ½ ¼ * VO ÃÔ8 üfjS« T  
@AE[D VW 

E oá í ëì  õ E BC ot b R½  qr Ñ Ó SÒ Õ

+ 
 'BC ot , J(D :;9 U ö2 ž & 
 ZÝ V $ k

Yq~t o 

VU $ ST Q P NO  

R

Ñ Mn
Ž kl  0 £ Uš jÄ ( Mn
Ž kl 9p
Ž
M

F … ð Œ U-   ×Ö  n M± ( @½ò ; 45 6l ( g 
DUµ ¥?² Ø FD ¤ ^ S] ¬

] \ Z[ Y X 8W

… R½ L 
X ËÄ 4 \ $ ÷† …† À2 h ' Žoá í ëì

'.ø C 
D Ù) G ! " K 45 "  qr  t º " ¬

&A M± G 45 ‚® ( : Á y Xxæ Kû ú[ ù \ $ |E …†
À G ÑÜ * # "
Û ÆØ SÚY ´W ‚ … Á ( ¤ D aW Ù n 

D H G à
Û G ß  *r ý ( ÝÞ jkUp  f 

á V ,- 7 6 45 Ñ qr @ F + ˜ Mn
Ž kl

… ¥A SP * ¦§ SP  0Í 45  ÆÌ$ 8*
Û ( =W
K ¯® ­ ó y 45 0 ‚® ( 9p M  *r … D ' L½ 45

D V … G Søk im J G F ó y w- G Uò â 0D ¤ 

f” " K ; ‡5 ïð ( Mn
Ž klD8 D] ( Uò ; £E
ÐÑ ¾ œ 4 \ BC ot , Á D $ ! Á E Xx ' .þ üý , E ç ´ 

 \ å  ~ a2 7D * OP™š $ .U !

Á ð
 'X

V b ã SL * F: S9  *r … … Á ( ¤ +a( 7 

6 * ihà UI @ i; … F ´ + H ( ihà Uf … F

Yqt o‚ 

f  *+, *˜ ( Uf * ihà *r

f  *> *˜ Ñ å ‫۔‬ä y

F  t º - i ¤ 0 Ñ 9p M D t æ" i; * ihà *r

jk K  ! g Ut  ç " ip ‚ À G @f = Uk

0 £ ´  + H ( @ O ; 8 Mn kl D n y šA @µ ÑW
-¨ ! " K " 9p M Ø è} $f ( K * ; ïð ( ßà ( : 

7lD 1 E ç $ 1 V U I2 ž ‘ ÷†E oá í ëì bD+ ,( > # E  Å # E 
 

op  ¾  

+Á ð
U ÷† ˆ; 
oá í ëì . ~

Xx üýE V  -   0Ñ Mv kl £ ‚ Uò ;

,  Á k
 …† œ ˆ Á ð
X Xxæ Ì ˆ I( X

¦§ " qr … Á ( ¤ +Á üýE \ ú[ ù 4 E :;9 

" Mn kl  aW $ #$ œ ( P ¥A " V b fj * P
œ ( x* * ¥A SP Uk F + ,- 0u F + b ; 

" 4,- 4 ! 2* ( CD aW  œ ( ( * ¦§ SP 
 

E.IJK 
Y 

$%Y 3
Ij. , @
V
V
V # ‫۔۔۔‬IJK 7A $*¬  , 0 7Y(

· ( fj   'W Ö¹ " 2 ( B 6 ; :9 (  l]

* P ¦§ à L aW : fj * ‚ Ù¨ ( › DDDVW ‰ ¯®
[D aW $ $ #$ G F - (- - fj " P ¥A

YoqYopt ”• 

 & ­½ Ê $ à XL   ¤ ­½ Â Ê 3 À š ì 9 À 7 JK ”Y

3 „ 1 i 

F  1 u ‚ F ¢ + b ; œ * @ F Mn kl 

g ½f ˜   t -¨ … D 'V ¿ 8 … ­ L ( jÄ " 

%& "  B + ,
é ( Ñ- Æ5 * ‚Û " :  a ¤

-e f” F D x ë æ ê L | " U  aW : 0  aW 
1E \ „ ~ a2 
 
s ÞE    Ž, @ 

a2 
D  a2 st 
 ŽED  rs   $ 

E ç \ U $
4 ª« V + # " ! $ > Ÿ 

 
^É Ó ; $ V

+Œ2 í 1 h 

a2 ž ‘ KL
.g
$ V a2 < 1E ç $ Žš Ÿ `a
1- .'KL
.g 

a( æ 
¾ V &+a2
 7 % 

a w ( F ÅA w Up  Uv P ‚ / 2 L .( (‹ 

F # Ñ Mn kl D aW H y ; ˆ½ò " aW t ¯ 8 … F (
Q *) 
•Q IbŒ /,-Ž :Z •YJ#Ž 7*K) C B  ¥?

g#Ž * @ 
jF 7 • 4,- 4 ! " g# Ž q% •C%
Ž
V 
ÅA ( íì
… ½f ˜ ~ D] ( t (
] E.• C%
Q 

ó L y @ ; :9 (  0  'W a ½f ˜ 
[D'W 
7 " Í íì
… ½f ˜ Å 6 :î 

3A O, Uv , 9:;< 0m C 5d ”p 

_ ^ $ ST

‹# Š âU ¢ E o) í ëì $ | E OP  aW MN "  

½f S˜ ï ¨ &A G x g  ÊW  8 " @A F 6õö G F + 

a ½f ˜ 5 6õ ,v G g] E.:Z < B- L| C — · (

t º … ö ñ õö Ù u qr Ñ Mn kl … ðO[D

( Ð  ð y Uµ " œ ( g Mn kl ©ˆ ( 9p M L
S ì D U @v :9 

ñò
:9 ( ñ  ‚® ( 9p
Ž
M L T ç² 

( F ÅA D + b g 8 " Mn kl Ø a y g M±
( a ñ ¿  + H ( ¯…  @ F8 Mn kl

OP !}
+ * ´ L+ b 9p M ö L+ ,- ¯ …ñn 

:; 9 06 oá í ëì 1l /  • . 
1- 1l E ,t !ô 

+2
X 1 4

3 :; 9 oá í ëì  aW MN " Ñ- " … Ø Uš F 

:; 9 Z; .: 9 '2 8 4 ~ 7   65 S4l ~ Z

F u @A F ´ + Î @A qr “” 6 z{ L> =ê sX ó< 

Í S€H ¬ õ ¬ å S€H œ ( L ì ™òA L SÒ 6 + ,- … Uk
@A FD )* Ñ- ¬ óË :9 ( qrì 
Ñ > Uk FDVW

B aW º 7ô } 0 G : " Œ :s G
# @ º ‚ œ (
*38) ! *31EF DB%C A ? )@ =>1 / :;<
Yqu ”q 

af e … Á º8 x g 6l ( ×Ø T (
J G ì

* ;8 Íì + ,- Í5 õ F 6 * x ; 45 z{ L 
< 2b ,]9 " 3# ]@ 
: ­2 ! ) ]¦ ( C B+ b ƒ„ … 45 

7 ! " 45 6 ;  Êf õ 0* Û]  E.vJ 1IF " , !
… F Uk Û  0 — " Ñ÷ ¯ öH$ * P  H Ñ Rœ X VW
F " ù ( @øÉÎ ´ L an @ ; Ž L VWÖ¹ 6 ¯

q _f jÇ ( F + ,- Í5  õ F 6 \/ [ D a MN ©ˆ ( 
( ëì 6  @ ‚ G @A Fn $f G õ F ´ L+ b8 PUv

$ | ?<
 y @A @ú x* 0 z{ L - ,Ë G qr jÇ (

+éêè( Ž AŒ*( 7 Ž V @UE 06 ¢ 1  

F  a ñ À MÀ G :f ‚® ( :  MN · ( ëì
Y 

F  a MÀ ‚® ( êD¡ Ù¨ ( Y 

:9 ( ™û ( Y  MÀ ( :f z{D añ 6 Rœ¡ y Ù¨ (
( F D + ,- a Y  + ,- ¯ … MÀ ê @ g Ut

b E;C 6 " + b- 

MÀ ( :f Ù¨ ( Y ëì ©ˆ 

D+ ,- ¯ ! … ; ëì Ø + ,- 7 6 45 íì ê D+

jk K ! "

ê @ g  { @A 0 Mn kl

( Uu g qr  + b- õö e @A 0 6 ´ L+ ,W 

45  {8 @A 0 : UkOD ,-´ ip ‚ Å a :9

Yqt ”o 

MG " ^ S] M± ( ; 45 6 ‚ ´ + ü M¾ * 45 ê ;

Ñ- Œ 0! " K 9p
Ž
M ý + ,- -¨ ’¤ 6 ; 6 ip + Î

— yn Åà " ip g : + ,- -¨ œ ( 

 1 aø i Mn kl t _ N- )* þ 0` 

¢ VW ïð ( F9p M 6

`; G Q P NO 

kl RS  °W$ K G :f Ù¨ ( Y ïð ( qr 

4 ò $ 1E OP

Á C ˆ R

éê Bt œ F + H (O8 Mn 

D $ 1- KL
R 1 ˆ E OP 
E ! U J I2 žó, ZE \ œ

a# o‡L He $ 06 ! & G OP 
‹# Š
~ OP 1#
F E .(

Mn kl + ,- @A K !89p M @ F  : 0 + 
D aW 1 6 jÄ Å G : … M( ! ¡D8

F + ˜ 9p M ¢  VW t t @ F  2 ¯½ K /

@ F + ˜ Mn kl Ø L  VW t MN K " T @

Á X Xxæ üý ˆ oá í ëì $ …†  t º …DX VW 7 6 45
êL D i ¶ A š ¹V 9 : 6 à Ê 3 ðŠ 7 (ª &l A 0 7 5d ””
¹V 9 : 6 , º§(¾µ ƒ êL D 5 
i ¶ ¹V 9 6  Ó

6 à Ê 3 È  ¸ ƒ Ó »1 š D OÑ7 g S 9 i µ êL D ¶ 

š C 0«ƒA i ¶ §‡3 ! C A : 6 ¸± 9 , O µ 

J D ˆ² 9 ßà 5 
Ê ¡ í š C ; 4 J S 7 3 KL íI ü 9 ßà 
µ ´Š … ÛÜ ˜ 4H " 

Á ð
 ç oá í ëì Ÿ Ž å + Á ð
 \ ú[ ù BC ot I
+ÁE \ ú[ ù h
Å BC ot , Á 
 üý æ 4 $ !

´ Ô Ñ9p M Å 'Ì n @A Mn kl " a F

B+ G 6 ù * a F

F ä y >± U :9 ( œ ( g Mn kl B 
@v  @ 6 g 0  aV $- - "  a
DUu 

 af 3] 0£ p VW t8 õö e * ³G§ F / B…
6 + b ; 45 Mn kl G  aV – " a F 
 0 ò Ø L + ˜ @ G K "  9p M G ¶ n

ý + ,- -¨ 8 ’¤ 6 O q Mn kl ¨ ( ; 45 

O D + ,- -¨ ( Ñ- 1 g Ut " K 9p M

; 45 Mn kl D t æ " ^S] Ñ ` … * @A

b ¯® ­ K9p M ý + ,- -¨ Ë 6 ´W ‚

M + ,- -¨ 8 Ë ø : 6 ´W Up L + 

D+ ,- :s x 
; 45 " K9p

OP  XLML $ JK ç  …† ' oá í ëì  0ò ¡ 

E BC ot ˆ E Xx PU , E :; 9 X O ÷† $ 'X !N Á E u 4 

 … Á Ue Ñ9p M ö L qr + 3D îl 4 õ
¹ 7 C Ê 3 $ T i D 0² 7 ßà ñ 3 ò#A Tè¾ ƒ ”u 
3 KŠ Þ ˜ %A 

¿ Uv (- ' G w Uv !  0 L = + 
, 

: Uu @v = / `a .VW t ¯ … = 3 VW a w

VW t ¯ … = VW t 1 gUt :9 ( : - ¹ 6 ; :9 (

‘ * Up VW t ¯ … P ‚ (- ' G %& #$ !  2 1 0 / 

Uæ ‡5EDVW ‘ * Ð = 

ˆ  2 18 0 LVW 

M¾ … ; 45 * K 3 (- ! >±U :9 ( Ñ Mn klD 

_ ^= " ¬ ` D • (- Ön &A * ‡5Uæ F (D = (- ¯ Uk ý … G Søk F + 
,
:  
Ñ9p M

ef )+ 
, $dc $ b a

MNKL
œ D Ù " G Søk ( ëì 0tG Søk G 

oU !g4–~ÁX T ëS ˆß h $Õ E V X QR q
 $ 

\N S[ V Z V Y Á X X 1VW oU ! $ Q/ 

E q
V ˆ U Ua( op Ó ï— kß V4 q
%b +a( Q

4 ëS ˆß 4 ~ Œ2( ] !} 
kß V4 A Á ð
X “ a

×Ö ˆ ‘ 5 a
`4 ëS _ß $ .U S[ +Áð 
^
^ $  V

Á ð
 ¾ ~Á ð
 4  Á ð
X §†

* Í  G Uõä :û :… 
M + # c ˆb

 9p M h ü— œ( |( >ù Søk   wÍ"V F : 

 S 9 ö A 7 µ (L 0&' œ ˜ Q ´H žŸ 1 ° § Á à ”~ 

Theories of Islamic Law, Yo~~u d  ` ¼A('&  

Ï 6  0 ` ‚ – I=H( 9p M D + 
,
: 

+ ,- 0 I=HG : + ,- ¥? ² 0 I=H - G (

: " † + ,- ñ 6°W G : 6 3 L aW t >ù G 0 : " †

: + ,- a  : 6 ( F D a MN À MÓ " 0

I=H ( 9p M D aW ! g Ñfe :9 ( v I=H ( 
n ‚ Å L* Ï Ù   'f e 0 ` ‚ –

F  - :s £ G 6 / z{ L+ b - -¨ 6 L ,f i

£ x* " 
c( 6  1 œ( ¥?  - G (¬

- Uk F 6 ¥? MŠ Ù ( Ï ‡ Ñf e  Uk O DN- :s
:9( : + ,Wf 3] … Á º I=H - G ( : + b

D aW f w- I=H

%# 
Uõ) & ¬½ M L 0D " ' ! ® + 
, i¨ ( b

* /ì z : ( ' Ñ9p M Å U± *31EF U! / /)H

*:! V)W ýLc * I)  M ÑUõ) M /)H Dx- ( 

) @X<Y ‚ (- j- Ï ` ­ , + " L aW H

M 3DLbE IbŒ œ ( ên   Å
F  ÍEDt 
( F  U± LbE IbŒ F Ñ > õö Œ  .) Å G 9p

DÊW  y qr * @AÛ jÇ ( + 
, ÷E ‚® ( ê 

a _ N- ñ 0 G 9p M … Ï Ã "+ 
, ` ( y F

¢ + ,- 7 ‡5 t 6 @ g :9 ( ™š  MN 

h  3gE f  Q, 
$ e d ž


¾ & ~ 
& ~ a( R D Sj i $ e d  0qr

I2( ° Sj 4 â E
,6El

¾h k =( $ .U
Z[ Q, 

Up F ` DI2( n 
!}
 f  Ñ m

¾ C
 ” 

… 0#  ( / â  0 qr Œ + - " … @

"C B+,-9p MDUµ8Ué? 1H œ ( F ó ¡ y 

( F] 
EÚ/CYk e Q` E-) 
# ¨ 
 ] Q2& : 

" Í 6  ^W ` … F 2- 
Å G ‚ " @J I=H

/* L® + A# A
LbEC B + b ÍÌ _f 6[DVW 1$
Å G ™3

¯
‚® in ¡ ] EÚ/* h
7) c2 
-
$e* #  e L&2
 

/ 0' y 

L a ™3 " Œ L " 4 F  0qr

F 9p M ¢ … iH ý š qr F[D ‡- 5 … 

D] ( 1H Ö G 

-Ž :v uve %
2( PO < 5C B+ ,- V ,- ¥? 
q% .q5 "* + D ,:2C- PO ,- < v X8 7J:# ,•:2(
¯ - q& # h
‡%e) % ,q5  ,:2C- Cb
N8Z [ ,:2 L&2

u•tpus rYo•u )*  0c ،+ 
, è¾ ø| ] \ ÷ Ž ” 

”‚ 

˜ » Un ¬ F] E‫\۔‬E ] "^ 2> , "> ? 2[8) )Z! 
),
_

Å t € M 6 … 4 Ñ {f ED à G ™3 4C B  ì 0G ‹
y 7 x* D a œ ( 8 3  2 7 /  a œ ( 7 

¡ D à ™3 4 S8  … @A F 0 D œ ( 8 0 œ F L
F [ D t µ? … Ñ F ÷ 8 * 6l ( ™3 Ù¨ ( 4 Ñ Œ

ˆ ` ‡  † ; ` F:  † 9a qr F 6 ( 

‚ œ (
Å ( 

@ F ì
Ž
M D + ,- ‰ 8 < ( 

 0 @A Í öH … M F ´ LX Vf x _f … Œ + ,- Ý " ÚY 
 ò MN ‚ 0 + b E‡ h
u:*_C *
Å ( 

9p
Ž
M

- Ý " Y 2- RSD 7 ‚n K ‡ h
u:*_ ïð ( qr

K G Y Ù¨ ( Y Rœ è} $ y = x* õÅ ( K œ F + 

¢+ b œ å öH$ " 9p M ÅA ( F D °W &A ‚® ( ê
J I2 ž 7 ó, f j V Z E \
, l ± $ o
 0 Í F

(- a P ëì9p M _f +æde $ o

( & ÐÑ ¾ f R 

Da y   ˜ G K œ F L'WxÌ y¾ @ F + ,= 

4> U) 0v ‚ " ì
Ž M ¬ F + ,- 9p
Ž
M 

# õ  y ™3 ¡D ™3 B a Œ Ñ ‚ " 

n ™3 " Þ ( 4  t 

0v p " ì
Ž MD 'W 

upt u• 
uY 

" F8  (Ué ? 1H } 6  7 FÌ (Ö ( / ´ a
,7%( 7( "C B " ÚY F Ý G ì
Ž
M þ F D ‡- L½ 

 t > \ x* G Œ ] EÚ/* EJ# 2Y# ,2 ( 2Y# :4){J 4 bK 
N- ? / ’ ™3 " 1H N- ? 6 / B+ 7 FÌ ( ( F 

 *r Œ + ,- Ý " 

F 6 Uk O [D ’ 

" F

{f D y H Ñ F ¢ ,- j~ " ž t @m " Ö ( / Ñ ‹ ˜ 

U @à V( " t @m Ñ {fDy H Ñ F ¢_0 

" F ž t @m Ñ 

DÕ H Ñ F ¢ VW 

a @ : V ( ÑW jk K Uk ý 9p
Ž
M A 

dn J ,•4){J 4 bKŽ : 2( " g
 KC B+ ,- 1 * g (- 

0% h
u:n ,•:
› 2Y# ,2 ( 2Y# Ž :T*I U- < D ,% /*I

E.$ e ?*I' /* EJ# PO ,¨ 4m 4 7-n :2& °* / 
n 

: + 7 FÌ ( ( FC Ã 

Å 0 ì ( ‹ ˜] 

N- ? 6 /CB H @ z{DÃ " k Ù 

ç²

( –B ED ’- õ~ G 0B D] ( F N- ? / ’ ™3 " 1H
&
0 ?È G F " Í F  … :õ ( #F”EC Å i D G *C œ ( ~ 

/  a @O Ž L "`) : Å G G " ´W = 
!- 1 ½ ¬ ˜ ö Q µ + HVš Û ¸ 9„, ƒ 4è¾ ƒ uYt  up 
% . -T Ë ÎÏ(¬é 9 ,« º' w 5dJ 3 í

upt uq 

a 8 

F 6 `a [ D N- 

Þ ( 5 D] ( 1H ( 

1H  0 a§D+ Vf ç² ( /* EJ#H : Œ + ,- -¨

S G Ué?
œ F " ó L y n @µ F I=H a- y … F -¨ M
Bi- ÷ 
ÑÜ V ( ÑÜ :W Å n 
\ jv J 6  t y -¨
:4C& " •/* EJ# 2Y# Ž ]( a /*I 7*K)
/Y 2 - PO 8 7) , I.E* + @A A# 9
"
±v­ : " "™ O ±v­ h
y# " D ,7-
8 ,nA dCnF "  PO " * ,] 1:K nA
dn ) - PO 2e* ,nF ] /-n 1   

N- ? 6 /C  *r ΠLa 

.nA 

F 

1H Ñ {f 0 ‚ B ¡ " `2 LE’ 

.! MN ˆyK … Á @A 0 t y œ F -¨ G ?

* {f z - i / \ O … iN ( LM Rœ
F V˜ L  i- y ¹ " F 6  Ê Ü " LM

( P šA 6+Ë G Rœ L jv J n Å ( \
Ø L v J 0  U¹ " Ñ- Qf " 6 / œ 

‫ـ‬uo 

2 8 Ü G ÑS 6+Ë " F ( ÑW R :W 
D 
Ê

VW‘
—+ ,f ‡ ¤ " U T "'R# ý 6 £ ( a F A 3

…# EJ# < 2b ,•P …# # P F EJŽ: v uve %
2( {—A 2bC
?*I' 2 - A8 7 % ²s {| A8 ŸI.E* + ,%  , W ²Š ]

L 0 ‡ Y XC B  Uk ì F ( ‹ ˜ 8 ì 0 EÚIb—
VW‘ 
~[ G ? ø- ip ( U T 6 œ ( Z ¡ õ L 8 Rœ E Dõ

6 œ F ó y ~[ G F 6 ! y 0 Í F t y -¨ G F Ñ {f 

[D! @A MN ˆyK 

1H Ö G /  y ) 0 " F + ,- -¨ 0 6 a Up 
… Z 

*Ö ( /  0) ó L Ê ‡

# , :I # : §zCD‡ 

" F8  (`) 

6# L ‡ ™3 6 6# `) 

Ö 0 ÊW t y 

Up] EÚ/* 1:# h
Ÿ{| l` # # , [# # 1  /* EJ# h
c2 l` 
y 0L ÊW t y … Z 

jÇ (`) F *Ö  0)  0a

@A 0 wÖ Œ + ,- º 6[Di- …\ 

* ø- ipÖ 

B a MNE8 " F!ÃÔ

$ 2* 7*Eb " v& 7( / 
0J " v& # g AD
L'^ ,7 "
X #> ]2F I# - / 

u” 

uu 

 ( ,/ 
0J y- * A# # : ]( , # > ]2F
7 " /³@ Ÿ:2 , (
> A# ,7*Eb " 7% Eb
4 bK ,7%( 2% - 7( " : ]( m ,nA 
"
# ´n E„ 4Y) m ,/* EJ# h
c2 l&# ,4){J 


.Ÿ- /* EJ# h
l` c2 # , A ( 6

´W ‹ ˜ : ( ^ S]  Ã 

z{

‚ ( c Ñ \ ‚ ( ab ( _` > "

‚ * 0 Ñ ‹ ˜ … F D - > * \

Ñ ž —0 ( ab i B - Ñ {f Œ d

eÀ G F 7   t > * \ F " c

F D U f ˜ 

 F " ´W 
Ñ {f z{ D 

t > \x* G Œ ( ~f ¡ B - Ñ {f (
Ñ {f … ¤à F D + 7 FÌ ( ( F VW 
- º " ì F ( F t … Z 

… Z 

*Ö 

* Ö ( F 0 %& À 0 

F + ˜ + ,- a8 

0 " F ´ L g ñ Z 

D VW t y 

Up 6- -¨ ì
Ž M 6 UkO 

 Ñ- j~ * ÖÑ ‹ ˜ 

˜ è} 0  ó L Uµ ­ ? 1H F a y Œ 
u~ 

‡ :Ö G /  0} L wh g ñ Ñ- 

" ´W 
Ñ ‹ 

n Ž i0 )* 5 L  MG :]f , Å L  VW - ` 8 * 1H 3
an* Eb , c2 h
/* BI
IJZ “*6 <

B + ,- 

e( 2* #  ,% NR 7) , 2.
ŸEb < 7) , l-* + Ÿ
" /* 1:K \l
7‘k* m /* EJ# < W2 /Y| -* # :# # ,/6
¨* 4m 4 $ e [-F ".,7) 1,F 

.IJZ µF Et% ,PO ) OD,9#

F  -¨ G g ñ 

* Ö Å 0 

Up 

 >j " ? 1H 0' y´ @A F "
´
F  t 6 G › 

wh " ´W 
Ñ {f  

 0 6 G {f L t y  G ? 1H ½
F VW Ó G V Ö ! iA ( Ö 

( W \x* Ã L VWÖ- L½ ? 1H ( 

 a- L½ ? ‚ !  a- )* 5 :9 

D a- L½ ? ip ( F VW 0 

 ! " ÑW jk K @ g  MN ja " ¤ F 

Ö ÑW jÇ ( iH F ( F L+ ,- >ù G kÀ RH " F (- ' G 
u 

B O j®  jk K D + ,- kf ` " iH Ù¨ ( a * 
— ‘ 
D8 
¾ : 8Uu –’ •”’ “  g lñò + ,W

J GH ij h g 

( À F + éê è( $ D orL 
q E p t 

¾ :; 9 

V U I2 " $ u Z; tE V t s% R  0 6H I=H -G
ž & x $ 
kC
4 
h t V

f RŒ( 7 K‡ wE vt 4

( ¤ D  t h " ™š m 6H 0 D + ˜_I Uò Î * F+ I2

L r q Å + ˜ * F p   1In Ñ í- :f * üon … Á
u F + ˜ 9p
Ž
MD 9W Sta ^ Å s " üon R½

– ‘ ^ Ñ > Å ! à ! … à : v üon  a Œ "

P * + 2 , P " /% {n ,1I "*I&C [F
 W-) > DC D 

H w * üon : Ñ4g ¡ ] ED 1I b@F , 1v%F ­2# n
( : Þ ( x ; / z{D 2  v Œ + ˜ " ò p

S] ы ˜ z{[Dz 2 M$ G p 4g  , y 2 ( à
… Œ  ( ~ " } ` |Ž 6… * {f Å y ¡ { 6 ( ^


]( C B - ‚ Ñ ˆ `  x€ õ ( {f ( @P {f 

( ? " 7%
 ±I) 7b : ]( ? ±: ]0) # : / $ 2* # > ]2FI

EÚ)I5b - 7%
C%
W2F , C
> ¨ /`J " Cm , / : . ”p tY•s u‚ 
~• 

^W y { z {f t B H " ‹ ˜ Ñ ˆ ` : ( ^ S] ]

‹ ˜ ^ E ¢ U‘ H  œ in Ñ  t C B - Ñ {f ¢ _ 

`  ( @P {f ´ ( ~ " } ` |Ž * {f Å { G
‡{ t z z 4 y f R  H … ð O[ D - ‚ … F Ñ ˆ 

V €b I2 ž & q $ }~ 4 f | I2 L & $ orL 
4 X

¾  a( ]  ¾ ~# " $ u 4 R( j å  }~ $ t
U I2 
X q $ }~ 4 R > V ~I2 ž ‡{ V R a(‚ -

"* ,_I .K* ,EJ8 qn dYz* ?6C + a2( ƒ  }~ h ©


?6 : ,EJ8 P * ,L ' .K* , %Y dYz* %nk ?j. ,/ 

O £ G ƒ„] E.UY 7Y( %Y < X%-; P : A8 / _2® n%-, 
( ‡ a †à 0 ( õ§ ´ …- L½ 6  aW   B

a †à n ( ‹ð ´ aW   D] ( Š £ G ‰ à . a ˆ

°W ‡ F  w Z £  0 6H D a ˆ ( Ñ- L½ 

L½ ‚ G  * Íf Å ¶ ¿ 5 ¬ 8 " v Œ F 6 Rœ ' y

[D' 
L½ ! " Ñ-

XLŠ 0A 23 ™ ˜ 4LX C  9 1­ˆƒ + Ê 0š /' ÈQ ˜ <° ‡ ~Y

] 1 5 C 0²A ˆ’ ì 9 4L X C  M Ê Ó 4 D G 9 7 ˆƒ ÈÀ

A : D 23 Ê 3 9H 9 3 - Ë 8ƒ º' 7 1 23 º ˜ 6 § ‡ Ê (L
?ƒ 1 :P 4 C > 23 ¬ Q À*Š 6A ˆƒ N = ¸ <H <A 7 X;

ǔot ÆyŠ

qqt ~p 

ƒ‘ 6  Ž S ы ˜ l  a MN " @

”l O l  ( r … “ Û ( " ’ :
S N l L ( Ñ

Uk ý 9p
Ž
* gUt :9 ( @ Ù :Dx – * • Ît ‡ 

… M ( 2— ¢ + ,- 7 6 < ; :9 ( : Uk ý + ,- 1 

w# 7%: Eb <C B+ ˜ 9p
Ž
M iA ( Ñ- ‡ ˜ Ǚ ( ‹ ˜ 
vF : : dA. ,/AI-! W [CA [ / IJ# AD , QI6 : < )

F ] ED/ a2A " /AI-! ,/ $ - . 4 $ 8 ,d(2 PO <
2— Ñ {f Rœ _ ^W » y ‡
š à 0 P @A F

Ñ {f Rœ œ Z + Y M› B F L!U- fà ‡ :Z r

[D U=( ^ 2—  t ] * ˜n ( ^ S]

B » ‡ n  Ñ ‹ ˜ Ǚ ( 

dA , C% HI& B8 $ AD l%J #

7Y( C% ³‘ ( ,/* < / /0 C% / 
b{M
u $ O # 7%: Eb an ,C ²I¦ #
 
* # _2` AD , C% vF # 1I&D vF :
,$n - l%^ # > ]2F ]N ( ,C% ³‘

Yt ~q 

, vF : " dA ,C% vF # HI&# 


.vF : \ " b{| < /. C% /

F t ] * ªõp F Ñ {f  Ï G  Z Î

‡ Ž Õ z{D -UW :=H X F (
Ñ {f ¡ D ! Uk ‡ Ž  K I=H 

@A F F D » ‡ Ǚ Õ ! " " Õ 

Ÿ› 
Õ ( Ñ- ] * ”lÛ :ž  P 
°W œ ( F ið M› " (- ¨) G :=H
‹ ˜ ( ]  D i- ‡ 8 Ǚ Õ 

UW MŠ Ÿ› Õ Ñ {f  ¡ Õ Z  Þ Á

M› ‡ F  Þ G M› 6 ¡ D V- 

D! Uk 
‡ vl T ( 

‡ +ы ˜ Ǚ ( £ ¢  8 

F u E

/ *>1<, )8C B + ,- h 6H 0 " x U] 9p M ff D» 
PO q%‫)۔‬.3J 2: U2 KJ , `2B! *1 ] KJ IH K *1 <, )a!

6  @H Ù ¤ ( ,= n ‚ ] EÚQI6 : < / /bI

Y‚t ~o 

~” 

~u 

( F 6 L ­x* œ ( ù ¥ Ù 0 L _ ½ ( ¥n ‚
[D MG 6Í?$ ‡ Ž
š  y  ˜ 

Ut : Uu @v   MN " – ( ¬ F

K D+ ,- 7 6 < ; ! " ÑW jk K  aW Ì g 

¥? ò O ¬ ¦ D 2 1 < ; + ,W B O jk 
DX VW

h‹ˆ ‡† X( kŠ ‰  I‡ˆ ‡† X … ot „2 ¾ž

‡, oß - Ž  ot „ ~  ‡, - Ž  Œ $ ‚ V 

v G Ž M + ˜ 9p
Ž
M 

+  - Œ  :; 9  ~  õ© - ¨ Œ ÚY 6 P Ž M D â … :î v G §
Ž 
… Fë 

M- $… UkOD t « " ¦ 0 ªV õ© - iO * ‡ ªV

2 ¦ 0 õf \ Å ì Ì L 0 Ñ- ° Ñ- ­  v G ¬ 

U® Â " @Ë + ,- Ý " 

F §
Ž
jk Up 
Di- 

D¯V õ© - iO Ñ ìí ¦ ìí - ¨ Ñ ‹ ˜ ½
— ‘
xÌ 
@° = ¾ U –’ •”’ “  Rœ G g ñò £ 0 

MD + '- ´ ip ‚ ® ™ =  Y jk = D + 'W

V 
. ^FA
2% , ,I < # > ]2F 7- IJ€ EbC B + ,- … ðO9p

! 0œ F L t @± ) Ñ {f Å GUff G ‹ ˜ 0] EÚ Y(
pYq tYs ~~ 

3 B A N ¸± 9 à|@ ­ˆ Ê 3 v ~

pYot ~‚ 

˜ 9p
Ž
M  Ï G v ( ¬ M- $… Z Î[D #$ œ ( ¤

,²  D] ( ,² É ‚ G F  y 1œ F ¯ … F + 

 *r 8 0 

F  0 ¬ ² F D P Uv 6õ " 7íSv

\s Ø L V µ Ñ ´ i- 2 ¦ : 6 t ³ … õà Ñ Œ

7- "*  
W-) > ¨ ¶
“* #C D ,² … õÅ ( ¦ 

$F / \¸ ,• 4 F‘ $F Ž :2( 2b ,u:*_ “*6 < 8 ,

… F  Ï G ÚY ¶ Z Î ] 
EÚ 7- "* A# ] , u0³& 7F‘ 
t 

ì G {f¸L 8 µ? ‚ ÚY F Rœ y 1 ¯ 

õà  ,² … F R½ LEi- 2 ¦ 0 Ñ µ Ñ- ³ … õàC

… F  MN " F ¡D °W œ ( 0 Ñ µ ¦ ‡ Ñ- ³ …
[D y 1 ¯

— ‘ 
L/ y 1 g :9 ( : + Uu –’ •”’ “  ¬ F ¡

L Æ· … ðO L %& * P MQ VW t ¯ … P fj  0qr G ê 
DVW 

• lm 8W k 

E 6 ¸ " F  ^ S] 
Å … ð @ÕÅ Ù « üfj

L 45 L g ™òA @½ò VW 6°WU¹ G : ¿ « ªQ 

DVW MG " >º Í Y i ( K ; 

 a 0 â ) " gl  'f x g « 

( :  a 0) " Fl L Åà g EUtC :9 (  

  + ˜ 9p
Ž
M … Á ( ¤D aW Ì g EñòC :9

L y g ñò )   VW t ¯ … @ g :9 (
+ ˜ 6 Uk O D 'W xÌ y  Å >± U œ ( F Rœ

; 6 3  aW Ì g @f *+, *˜*>*˜ ¬ ( F:S9

Å 
 >±  ¾ œ ( F Rœ . y g ñò ) 8  + »¹ 6 

*˜ *> *˜ ¬ ( @ 6h õ½ + ˜ 6 Ý D 'W xÌ y 
§ œO . n gñò ) :  g :9 ( @f w 

D+ ,W jk K 6 @ -e f” F ©ˆ ( 

0 ‚ B + Ñ 8 ( F  aW t i u G E45C Uk O

L L½ íì … Y * 6 © à L M¾ … P Up P ‚ ‡5
ð › I IöÛ * P ‚ ´ L+ Uu `A … ÁUš  0p 

U G Up ½U G ‚ ´ Y jk = à L ' L½

¼… 

w ¿ Uv  0 L 45 @ íì  ºD ½ ­

f” @ øD VW t Æ5 * w  2 1 a / X VW a 

P UÅ) fà F  L+ ,
é ( F  aW t Æ5 ¯ … P UÅ) 
SP @ g :9 ( ¥ASP ¦§ SP à L aW %& *

L xë æ êL | "U  aW : 0. aW %& * ¥A 
D aW H · ( 

½ ­ Ã

aW H ; * @ O ˆ½ò ´ aW t ¯ … = @ ; 

Y  ¿ 

f z{ LVW Ö¹ 6 < :9 ( Uu  

F ó L ÊW H y ; ˆ½ò " ´ aW t … = ¯ 8 @ a 
D aW t Iî ¯ … Y @

‚ = D ¯® ­ ¯® B + ?  K wÖ ( g

G g :9 ( ¥A SP ¦§ SP D aW t Æ5 * ip ¯ … P

2 L aW #$ * ¦§ SP @ F L G 45 2 L G K ¯® ­ £ 

DÂ 

lm $ dc n4 

 g :9 (   a MN ¿ x U] F

B a- 7 ‡5 0œ ( Ñ- 1 " qr

aW t ' G f” M¾ "  a íì :9 ( ! " 

D'W ¾ P Â ïð ( 0 ( 45 UkO L

F 'W a P UÅ) fà ¿ P Â M¾ ( F

"  2 1 a P UÅ) f” / Ý L'WÖ¹ 6 ¯… = Uk 
D aW - Æ5 
ˆ 

œ ( Ñ- 1 g :9 ( : 3  ( ¿ n ‚ = / 

D aW t ¯… = ( Œ L 'W 7 6 ; 

g ñò  2 1 ; :  ( ¿ ‚ = /

B 0‡5 † + ¹ à @ F L'W   @ 

aW #$ œ ( P MQ * P fj  Ó G ›a = / 

D aW °W$ * ¯ … P %& 

P
S  ¥A Up  ¦§ P ‚ ´ 2 MN ® ›a /

t … ¦§ SP j® ¯  VW #$ œ ( ¥A SP - : fj * ¦§ 
VW - Æ5 * = 
ˆ 3 Z 2 MN K8 " PÛ/ 

D VW 

DaW t 7 XÅà M = : Å  VW t 7 Ôkn 

( F L; 3 La A 45 íì ! B 0 ‡5 ‚® ( ê ¡
— ‘ 
D–’ •”’ “  \ ff " 
LK
=W-) > 
 - ,g
 Eb
********