You are on page 1of 1

Competition Complaint Complete Composed Compromise Conceal Concurrence Condense Confidence Confidence Confidential Confirm Confiscated Conflict Congratulate

Conscientious Consequence Conserve Consider Consist of Consistently Constitute Constitution Contaminate Contented Cooperation Courteous Coward Creative Crime Criminal Crooked Crop Crowd

yarışma. rekabet. sınama şikayet etmek tamamlamak; tamamen birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak uzlaşmak gizlemek. saklamak. örtmek Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme güven. itimat kendine güven Se ret gizli. sır teyit etmek. !ekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin Seized müsadere etmek. ha zetmek; istimlak etmek çelişmek tebrik etmek "are#ul vi danlı; dikkatli neti e ; önem koruma muha#aza etme hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak müteşekkil olmak. oluşmak mütemadiyen. devamlı teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek anayasa kirletmek; zehirlemek. bozmak halinden memnun. mutlu işbirliği nazik. kibar. saygılı korkak yaratı ı suç. ürüm suçla ilgili; suçlu; ezalı eğri. çar!ık. vira$lı. hilekar mahsul kalabalık