P. 1
Pomologia Alma

Pomologia Alma

|Views: 16|Likes:
Published by ezerjofu

More info:

Published by: ezerjofu on Nov 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

POMOLOGIA

SZERKESZTI:
DR KEREKES L{J OS
HARMÁDIK KoTET
ALMA
I.
A FÁJ T,\K^T LEl RTÁ
HoRN
J ÁNos
i TvÜMó|.cs{É .EXET 1eRMÉ szET lTÁN FESTETTE
KocHN É KLoPFER ERZSEBET
BEvEzETÉ ssEI
ELLAÍ TÁ
D* RÁPAIcS
RAYMUND
4 o mí 11] é s.i műny omatt a I
NÖvÉ NYvÉ DELEM
É s KERTÉ szET KlADÁsA
BEVEZETÉ S.
.\z alnrafa .,]Ial?d)
aZ
északi
nérsókclt í óldóv ióvén'nclrzctsÚgc, I: lj
Í .I LU.1|''h
'
Á?'d
'j''
3'
|j"''k.\|
''||l'J L"
'
l'n' '' f.i\ '
'3J
l''asa'|.|'d
\ |"laik
:J ^\''
l,
|'Il\/Í 'i I LPv..|J .'
'l|.ó"/.-Ú
Ür|b"' |.oto-|.'|l'ot
'\,
1
, .;-
-. -l
'L'br'r
r."
.uri
i vm /or': i, i. T'j'r' J r-d
.
i
rv
./ld rl. /J rkplel\',\d;l ./1r'.. 1\ rri Ihr.) \/isi Tl'./
r:i
t^|
'.'
|'|-'' k..í |P {''|. 1''' |(' |'l'..f
e]'.;'
b./in' ||ll''
''''I
(''
]1|.''
]o :o \ L md r ]e.. n''|'/'.:
'''lmól
'/'I
ld|"Iu||.
"L.U
''IJ ''|
'''^.i' 't.o.'
''
'o
'.-
r i' o|. óo'
!''oaJ !o
'''
i| ''"t".''''o.''"
''l'''\/;L,i
'.7
|J '''o.'P''''' \
'''|n''' 'd.yi.J /
'1''l]'Üa'''':
'.j';'./.'
-r
-rri'" n'- , :j \'.:,l l.
-!url lJ
J /I
n 6J T
]|\ É ]' ni rrlen]L ] ] maA11t'
\/
'"Í d
Í ;|"i \^/U|
.].n''..'/"'|
.|.|
|'
'l.n
]''Sí o
'to"cLL
t^'^'''é'-'
J l,'J ,.r/r."
,.;-,
)..
,'i\,r-h r"l.-
'ri;-r
'"-Iiir'
l\o r'ri"
|
'|''|.'
\
'.o/o.'!' ''
T'Irjr"\.'J '|]J
^|l'|'
07.|jll{|
'' '.tl{"''l'T:Í .
'a lJ . .\ ,.'.' r .lJ
'1
/ /"
i
'r Si
d\ \
'\d
/. _
/
| '''''\ |j'L' |r.pJ 'l
''ol'^'
'.'||Ul"'.'^tl'.' l' 'l' l n)
'n
'ö||'o^'"
!.1.u. l1'rr'k.ula /.'re
-_t-1, r'd^\'r
:\
l'. .'aul.:/r-L
'
.\.''".-J r d'
r'l."ut, a,."i h n
i-
lJ ;1|
"..\o.i
l \" 1'
\J
b. l
r,'l-:1 |i"..( /.,J
\"bLnt."J .,, n \"\' r'1.r"\ lilr-L, J '
|'
'
|''"'''!l h'no' aá;
''
n t''Ij k
'.|J
d |lclli''''
I t|.]'l' l/]i
jé.,'1n
i'
\''T''
"'''|
|''
'
r
':"z"'
c:''..'"'/
''''^|"i|'.|.
|'1''
'
''] ''..ó'
"
']a. |
|
'r '|'
''||.."''
1 |'n|'. n''/':;' : m..,
"^.
'.
.
'..Í j'
(*|'
'
'I
l'
|" |''.on'/'I J lJ .'
/
,'4.
Iu.. r\'_
/o.".
"!
),'tl1al"'l"
l \"/r'ilji\'
haÍ maáit a lr:Lzi ainu|a
|yat'
dowsí i.d)' a gyiimij|csükért termesztett í ajtál. ősc.
\
..n'''l''l'j'|''|"]|d'
'
''l"1.'J '\'I
LJ o''''o'l.| é' a1' l.
'l;
'|..|.'
l'.?
t''''|l |'''''' J /t
''|
t]'|. á't' |i
.''..
|'/'Ü''.'J di .|| J
ll.j|
.'z eul.u. r. l.]
'r"
. '/"I n''',.! i \/
''..Z
|
'|'
|Á\ 'ir
'''
1/'l'
^.'l
J
''J t].
ainala icÍ icdésé!eL kózpoútja a liank.rzus, ott l€gMg\.obl, a \.álto2atossi!]a' Ha
.,2,ur" ir r.. 7.r-t
-l
n,,l.
r"
Ijt'i
l' |o
'
-l(t,L
''li|n'
|'
^\
'LL
':'
r ..
'
i. :'l
'l',o'||.| |''l'
"||
'jÍ J 'd/^.
.;,'|"t.r,
\,,|
\/.Ii l'r'r.:b/r r"-;,.t,lirot
r..
l
:
l'rdl'' l.
'.',1{"rJ :^'r'..o."lrrl..J rlJ
lr|"!
Ih
_,i'L,
'
I'L:\'a i/Lr"
---.,.1r
"
''t.,"
i.
lr'1;^, 1
'
r''
.l'
]
J
'rr' 'rr'tL
aLnaÍ áitálr ös.j!eL iinnc a l]áZi alÁala r.1lli!s
..,,'ü!"is ssP',kl,Ii!a \'aÍ ' dT|l.nica)
nul.osit.i']]j ladoD élő alal{]aitól száIna,iI,
.\|o |'''-'' J
'
|.i|
.
'^.''
.'n'',t'l J || J Í '' |"k ''.''..l.|''''ll
^
L<L
.|''l''
..'' |'' ''''Í .p.'
]'''''|| '
J ii'..|.Á/.j la|''
j,|]c..'|'|
''
h''''c''h'''
''.Í ../'L'"|''i 'ltl'''
l'
,,
';. n
('iLé|i'
'r'''l/1.
'.iL''
i''^\' rlr'"
:'t f
'
o,
'
.
(1
'
r-, lr crr.J r' ,'! rl' r''-ir i J ll
'lJ i/ 't'\'J l
rl;
"
/
l,/.,r,. \,-i\.rlc\J l: dl'j
t J t T /"1
/'"
il \''l-
^z
ls.|y|kúni |.hí t Ú|h1a' s ir.\' a Í ó,saa]úák eredet.t' az orosZ kutatólr szerjnt
Dodjp a Í enetet a cscres2nvcalnra|. és a házialnuia Lcrcs,te,ó(]ésénclr szárnrazé'
irai' iIin.lezck azonl,an
jeltó!ósc]r,
kí sé|l.til.{ nrég ncnr cl|enóri2té]r, noha Lijabbal
alreÍ i|rai ós orosz
(riinnjlcs.szclr száD1talan ]{eresztczési LiséIlctct \.Bcltelr a tcr
i.. tá'r w"rr
''''''
'
|' |
' '
Í .;';''
'
m r"r(lf
"
r'.
'
i
'
r'rr'
'
i r''
''r
'i
"1 "^
'/''|
|'|
'
''|''|'''
..j.iP''j'''
|'1'' |{
''l'''Ú|
'''.'.]".
..J \.l''|'|{'|J ''|'|'''..''lU':l|,|''|^]J ''''i|''J Tlo1'':J :'''Il''l|'tÜ'(n'g'
l-
'
l{. r
L 'i.
\ l /" I |'- a
i
-'
.,.J .irl
^,
ri. ,'.--
^
".1 'r"1.. 'ir"l
l\rn
'_
!_
4
!!oDUrtoL,
ma.o|. é'n'
'é''
m'''t4.ét'
.É !'
m|1| d . .i|.'
"
'.1..o.
;.
lJ D^" J lmál.
.''iortr"'
-\''TLor|'
^
|'
^\.
ö| bi zlt1é.P|'.h d|áp J n
Bt
umo|(' J ' k'J hl
Iina{
;"--"^,
0,
-'":
-'
.
,'u.J '-f T,, o
PeJ r n
'81'dz
\r P ld
"
r."
llLl
nl,o/lFi"tl
l. t.rLá."oo.'l L
"
|(o7nl é.
\]U3al'|''||ÚPdDon ttr1e.,1eIl '
IJ k
'ánUlmaryn-
;'.
'.:r;l
r";
|'é|alo,':|: ne''
. Í 8i
"
I n|.-rbe EJ .
"
fJ 'ldITÍ .d8i Í i.|,l''.
.re\,
-p'
.'zrl J UI
\P,
d Le
'i
uroPJ
UI c.oDo.l ^|iU'init!.ó|
Í o.]h mi.LobL
'/üp.Á8.s.ó
|''r| |' F/ mag}arél/l' hvt' l.g
|.i.;ló.bL' Do1o'.PU."'1L
1' nl'' B|,',.l'i
|.
.,61dl'l'l
l|' mIn||
'"ro.tak
.a
maB}ár
a)
umolLslajtá}dt'
.'.'
i' i ,p".'^,''"it
L"P..;k
'aEy
|J p iotl .o!bo|).Ü.{'
..h2c' m
('ik..J l.
hli'l.L kedénv'
I.]bb.y'r^ ell.
\.gy /ijIJ P'IeIer'
tsutr!, Fehe, ialrld Teli Lttta
.-
'
,' C
'u'
'..
ol.loh'
\|á*"- v]"y kúPo.tsömbdIakúak'
.oh,5eT
'
.lLosáL'
]'úsUl.
nem í u5zer€s' P) Lujza hiúl'úi'
..'
.',
':t.o'
alu";' Uómio|\uPk
ld8v ldPo:J k' hP UL nIkos
'jlerc|ü'
ti.!L
ncn lü'z"r'-'
D|'ciP,i'tIllh,a,1|l" p,o\
tagb'.a
l'Ilo\
]?B.s
olaa' l'Rüla|'
a'
Á,a|}tPr'!ib'
A
.ea"l''kr.
j'lltn'7o
d lJ moll' llnon é.
Po'bd1tÓ
n!.''J
L iIon|PAé5
|U\/.Í .. |/' Á7 alatry'"|
.t.k IobLjnv.Í e l!o'
é||
J ayoB gomDo|].uPK'
hélun dlaD/i|. arJ n!';.^J '
a nJ pv! o|']dIdkon
t,'IosaP'
{'.'é toz.daraÍ
sIakran
.silr'"k Pl. 1iü a;oh)
Pr,4ir'
BlPkr';ni,enet
oltPon- t"n"t RLbJ k pPpti.
]i,ilv1 hu'ta'.aú' NoAy ha'ali
fehel
'<'
^ot|nas
ÚaPv inalDdÁ
.c7Ül|.é
re|'.j' k
'
1'öLbn)i-" }o/épn"g}ol''
Eöm.
bolV
''''k'
H!iLd aIaÉ s/in.
";|ts.
vJ 8t
';.";"zöld'
a.onb.1' ebbó| 1Übbn)fe
+mÚl
5eT lár'/ik,'mert./
é8e.z g)ia'ol'.öt
./üÍ l'éL,arné
roz.délJ | Ú'jlr)a PI ra,ac|
b.btn. llathtXi t?flet, Or)obtil(ht
ten't
,'.-.
;' ii,;, tP|?tPh' |-oÚd)1|"
^o/"PnJ 8Iok
6ombö|.ü.
|'' PéJ Uk |''n\r'
'sina'
'o2.d.n\omkP\/'''a|.!'.7:nü1r\.uE."\árc.vJ Fv7vLJ |:dr8c'
mil'd|É '
g}d\tdn a]orbd| ./
"aé'/
|.]Ü|tter p||o"' )')'
(
'Iaqo"
puTs
'?i4
nlus'
holal|
)cnel, Bdúl)a
,.3.l
J an0lhon' .....
,.
n;-;.h"
-lrrÁ'
Rl'iny.L'
gombölJ ücl'
éJ Uk
nmd'.lé l)es' b|b|..yc
é'ro/idJ |.llo.'d|3p.züle|r'n\Ps;|ga'J naPo"o|/J lo|'p|'o5|o'
B'
'
id''Pn"lih'
K'"sIn)ek
\acy lJ Zé]]IJ s' k''8ÜmbÓl\.fuL.
lóll IaP.t01|aL.
l
"lUL
.in
J ' sjIeá, a aapo' ol lálTr
P'ro5|ó .
'
ióno..,.-pt,''
\aey'k vicv i8P|| rá3\o^'
syakr"n
n/mlle8 bot.j;.a\.
n'|uk1obba'.redU|\a'rn/.daio)|o.'.;r8adndPo"
,t: hanodoiiek"t,
Loq.to"
b"ptr'
Po auan)
IAt..tv.lorc
)
''',o'
,o. ron,o' al.IaÁ' \aA]'.L
\a8y IEt1 ndEfok' á|dl'i
'.}'
reö|.h"tö' s7J b;IJ
rJ Ian' né\c k'..l bn.-J s'
|'éJ J k
"i1'
\ag) dUtvd'
P]' Fo,h. aIn'a
\'lÜ{i|alm.)'
sdti/T' tú''P|a|brbu,sah'
. ..i'
xu",i,,aual
ir.'.
yel \a8y középn.8yok' L..\lr :k'. e |.ú|o'odól.
n."h. kB"é bordj.a|'' lrélUL sIn d
''
a\eq' hú.uk lá8y és |Ú"Z''í
<' PI t nl' ,o,h'a'lng'
,^
";,,'",ili',:"i';,^'
l(ozéPaa8J o}
ld3\ t''8loL' a|aLjuk
Eor"o])u'
.'€'
Í *.
{jDo.d1bo||'zodo'1éh4EV.ng''b.tJ .Zélaakn'lm|nyom;|
"zí io.'
kr-. z.i'o. IdtlIlJ ''|'
j)cP.zit s;|8a \d8J :odP*J .8j á
''ópo
ooaIon
D|í ocd|'
.q:dozoll' hU.U\ Í .h/r' !i.'ó
.oPpánT'
Ior
'yU
UmIo
,
de {.'P<<.
vagy
ire.
"-.'*'
P' Do,ÚahtJ ' N.'"P'
rö,dll' LlPlc8L
"iüd,''
^|r'
t
p'lo\.
l'' Ró 'aal",d]
hozér.J E]oL
Ps 1d8).nk
löhbnrIl'
.^h".Uc
34||
DoIyUek,
c'.k.
\"\"'v |.orü' |'|'|"+k'.'élUk
''m.'
i'.m' !]vl2.iIvP ILIato. hU.'k c6\'
l,/J .
'.|-J
IdJ |o. |Ü./'.F"' P|'' hn']oy|a'.}h!'t
I h8'4'o'
'o
\oolw3'
Da,.tr bo J . A- lt-hor' :Pti,,
A- hat.i1
p,o'
...-.'"'
aia,l,t"''t
h.i',n"
'Át.{
LP|'l;Ul Lo.Ú b'|'|..k' Iapo.lt
tsömbo.
'}
:e\
''á8v
kü;o.a|,' 1'
IL"
"i|'
n' to\on\
irc
.;-..jszil.] '
.Ll /ol4e'.Ú'?d' lsJ L
Lk.in
'7lie7"ll'
\u.U/ Í |non |''n.rs7P|'|'
PI sa$a ap:'l|iEü
'BÍ |'e'|P||'
.hal
,aP"et
|.|?l, Baihen.ú|va
'
<' L',pa o!'aab \aH\ok, |-"I
g.Í e."J ' \a8j kUPo.ad nPh.
'8Pn
'dbl.y.
.''""""' nc'uü 'ird' t"hb''.Í .
|"|}'.' 1']''k Ial.'
l]evó"',,
]ú./'||5'
r1!ho'!k
i,r,' l''nn.. n d8\dt
"".j|ö!nPk'
|
''
\'tot'
''
el
'a!",o
'
,n tiau.t,*. inz:DnasvnL, t,o_,l.dk ioLbr)r" ldpo'rn ru|o"rk
h"l!l'
.lnon'' l.i...
Idp|'."|'j' |'sJ { pú. á/A',ú./"|". fa8'i7Uk 1oI r'|\|re a.|]t'
r tj, r''",
kd] 'l
^')a''
P,a'hdlJ 'l'Ú'd'ra'F''''J l,ad
'
x1;t .bb^' |'l u|.' J ; a.m.IJ ||á|' r"ad'/''IlL.n
|.hb
"lvjn
IJ ||atU'"'J on€a
GklIeiPZ/{PiU.'am;|\.l'"zdlnJ T|'o'écP']l"lá|o'j!r';i:8yáh:
ru5zerí .s''gP':.'b'
|.üq,;r..'''g r.k'I l''tÁbea ]''8jFllÉ 8,el..PbLr''I a ká|l'Iok, dmé yP{.
roI J 7'
lhnll . á !"oPoll|.|].n./.'
l'oc]'PPq. \og] m;l''J 'll"lú l'' a |ó/ éA)frÁk.
e/P\ n'Pá|||," vJ ^v |l/'di|'ar'] |.' ' J ..F|'|'1'\
.j'|'alzod
Í
'^r4..8e
.\z
J In'J m'
'ö.PA.t
e7.i.|
'.Í \U'
!U\.r. 'a\.
'''
\itJ '''i.'ldn.l'''a l'.ti.o,,' re"' \z
dImdgl
i''.|'nPl
J '|agt,''' 8' sUoo.'' \i'o |''loJ
IU\o-é'
o'' .:oo.I sJ \'
ITLénl c||'d'"\' |"Í l.''.''J J { |d|'r||:.'é1,7Ü} J 'J lJ |'l\J .
'J .l
ha'i/'i dlm;.
kat' ezel.ben sol. asal éssok acu].or, .llenbe! az édesnel.Ievezctt alfuáLnres.bbek'
nemcsak a sav keveseblr bennúL' Ianenr a cüLor is' .\ cul.Tl- .s a savtartalorn nem.
'.'k 'J
Idt l|.jdoaJ ^ na1'm h.l,' l'Io]
P.
'\]d|á'ok
s.'Í 'n' Is |;B.aLcÍ ol, \o/t
l
'!"']U'|^
\? !jJ Do /|/'Ad]alo\ d'
'
T'
.
'"m.i'artdlmt
oI
i'
'"jé\o't.t|
'}
A7
dIn\d
|P|'PA'e|e".\||dm|11á
r. r'''r
'r' \'g} '(o.bUlP|'P|P".tlJ |
'|'
:U'"|bj/ó
Í di.dtbJ a
Pz d \'ld n.'. kA.or{l|'' .5
/'
Ioj Ti.l.;r IrT
1r.7l .'lo''l
A/onban
mi;
'|^\''
J üdtln{ l"|' ihh.Z' hog) d'r'IJ ||"'l r \
'dn|'d||dlmJ ljl
'éslt8eq
vspT/n\r a Lorl-"".J i1.. L,
g-d/raEJ bh|d I .zon)'rlr
"d
L.B
. \. arir hJ .z
)Aa.)s' ,,hct e" 1 tn' ,'a4;ia'+éí
PIn
'||
]tL |'8j].l L n;fi
':'
E.-rmeLnPk
5
mg d L'vIlJ n | 5zU'''^8l.té'
P\1e/
rPIh.||J k dlndÍ os)'J .'IjsU.\J l' la d \iIdm'n
Í . kjnteteben al{driuk me!itélIi
\'r\"n
Í .nto.ak
j/.l'J |:
d \.z.A.|J ro\ad\.l'.mrn]"|
'''
jm.I)'e\e'
.7
a|lna
"]|.;
hÍ mpordl té6P'|"{ d o' oow;.J 'LJ p'.olaIban' A/ dlna{a
"
lernÁ'
.|.
ben
"'
a kolbén
',
idecen n:í oorrj
./o.L
'
d/ órb''poÍ /á' !.al'nen tPliP".n
"|P.].
n|éa\ |' .^n, |e.d'chb
^
i'
"
to..á1!
"s
.oI
d '.m k É |.8tro' l'") d"d/' r IJ ]|
"
hImPo| a
'"m
.léA.''do;/
"t"J m.n, "s
tÉ rnÁ {"' yí |
7J '",'
e/ lrorl
)'P|
érIn.Ii'
m,Il dz aIma
Í aItákJ t.||J """|
.2álor!l;k'
"7Pk
''l'"r ]"]o|'}'
\
s\'"
"zÁ|J d|álolt
e8yé|?L'
De neT m'rU"n a]m.Í .itd n'TpoIb álLaIrJ s J |''Ir
ó{.ryil/{|'' \J í néL o|yJ 1 |d].
tJ k
's'
an.|\.k hilnp"r: n"g\
"/:
/álPkLc|'
.'
In}á' l'
'''llFn'
az i'\Pn li-18p.' rrm
terTl|..n\Il' t| l'
'j:yJ Io.'';gi
\|."Aa|1|.l
''''Í 'nt
d li]t o,o,)Po'"'h h|frpo|á
l'J k
''"^'l7..
c e^":'zJ A'
"'
'!öLli
UJ oo >J InJ a a / iol B//'Il hIm,o|á|an

75oo'
5 !r ly
'
:ioo' d B,1''l l Í r|o-J "J \ 68
7)^o.".!éslú..\'A]laLá|dí .
a1]odu'h
Lor-o' Libotrah, l-,)a,taho,ho.,.a?!,a
'rol
r.h. tPnPt. H,L.tor pPp
,Bo,ioop' '"J ,J L' Í aitd\v.r'!Apo.'| '"lt|áL r..móL.n]''/.''
"||.áLm.t'arI
J }' F/"l
neka iJ |';|.nh|' ],'iDo-J \'i.' s'Im"i'ol..{ |.|
'r''l'máL,
.?;l'J |'bbn}||é
rPndP|'cr]'' .l aIrJ '||mpoIhbí n J EJ ,'''".P'dt..n l/ a'ejtr!6'.|'d|ál. 5/.nd'
U!va1"1n\'"el(|'J ^'on"I
i.n.l.l...i.b.n
''.dByi.d,é|a''ro].'IPn.oaJ |.ej'.
ni"uIon.|' \
.i'"'zul
|' |.
'ér".'
\'ii
'
|'|;.I l'' l.e]||PIb". J 7 d
"p'l'm|
á\'
"
|7.a"l.
|ób;l'tre|'.r l'Í ./É rF..t h"lPn Id|"']'|^' |' hJ l
)|
..jtTJ 8Í '|dldl'
"
c,,ei n.*rarazz;'' a
''|'''k
h'Tp' Ian"k nds1í
'k
] h''|'|ó'1eét' .'nPl]'' l p..li8 é
ro'szu t"rápl.n't;|J |';kdv/..aÍ ald.sJ a'éj'nj8í oaállalhiaJ l'
dzo\ról ./l
rd1|jk'.'vElak7l./Plé]lrn\''l'],.'|-jronszér.]vén}P.(5|)
"jlj}
l..re",te/Á".''
cvJ L.||dliÉ E
e/ nnt||
|.|;nt
hóA].J /
"ImdskPrlb"-
J jc.d|
'' ''6"l;bb
hJ lon
IJ ||J ' :lL.tIj,.A\ |'n'l iosvuI ré.irákénJ :.d' á a,.ik aP''
' |'
|'8
P3ITj.
nPg
termékelví téséIe l.cu'
Az
-''ma
.z ó.l"k' Tá..P\P|| Í j]J gor\
'P:loÍ |dlnd.dbb
!''PAkPJ \.L..bL
eyÜ.
mo|\5e l.]inö
É n Prré\é.'!'P||" m;Í iPAi Ido|.L.n i' \oB]'vJ ".d r Id]l1' aTP vPk
Iri..en f .onn\e ! elLarrh.rod a té' |' IiaÍ ;n' f...'..,'""..n''
''|.l"l"
ó.
j.lUl'|.
rs'zanrL'l.L'eilerLl''/E..'noEv'lUIL./|;.'hla;'a
|'al|.á/'' \jdéIén]'./llék
IP-m'''ztF| i
n||
T" h
"
á''o{l-{ hotsJ , rdo.r|-.l' |
"'."'
B\
Ul'' |... dinjÍ 'kár
mc2^Imé'il'
./7"I
m"É 'nl''
"
|: tJ ] 'r.táq'
é'.
Í .'|áló.].l'' d
''ik^-
,
]''g.ot)bJ Lrró|
.Iló';qat v.icDdL,
^.rir,e.b/||'
\/ oios, \UlJ 'T|. '/'.inl
.'"k"'
J |'|.|.lP!P'' Ta
is me'gtalálliató az átmenetel. egósz soia a hází almaí á vadon é1óalaLjaitól a nemcs
r];lJ Ü;L"
1'.
w1 |'oÍ an e']U|.Il b/ aIl J |"ln".Z|'.'
\\d]'''.5/ol'\o\ori
l'l'|'.]';n,;t {4/| \'
^
PA\éb
tP|'r;.|'''It
tU.nPd|.|'|,
t) 'mo|'s
J ./a''Ánj"IIo'I
ké||''|'
'i']|
'" '.|al.d\,:A\
k|"b,'l'. Z PuIop".
''l"lln.
dn'
.'t
J
(!J lv|l
pmb"
az
"rd"n
./'d'tt
.
lir;r L'rlonld_J
'! 8r
k''! te a'iar
r
'l
L
'r
lir'
il
ik
'15 ^gf
.J P\''
L
'jl'
aa..
'
|]"n m^.|'}'i.Í "b''n
k..'
'
P|U t't'
.? |
'.
md8dt,J a
l'oTó.';;l"ila|"rn 'Z|''/r'\|P''{''|','
/re
E'l.. tLldlÚl.\?...l'lán".)''hb
álnf,'d rá dz
./
.ulvpd
\b |'l n.]l' I
''n|
e
./.jlr
J .
/ekJ . dzo|'Lar
.^|:ká' \dlo.,'lU\o n'g' a \]/'J 'nJ Í d n]u3'|'7"|"' l.o/D^a|
'ból
éred' s be\,áDdorló töÍ zselr hozták máAukkal,
Al okor.lell ro.tenel' |'áo.
'
i{\."
^'.o:;'..
Í or'."k
"'.'"|'l'."o.]||.].lj'1
b'' ' i't.k J / J mdt \
.1o':
l''":i'''?:lo' Ú Í P|e J LJ J bda r.Í Á.i
lö|ösök
!!k
'
IeIe
"Ird'
|
''onLo7j.|
.I m''e, a róra'dk'
;útel L,izon\'i]:k' ..
"Imd.'iiat
lsa..'''}'
<.k|.J '
rdg'a1-'.)",r!,c7'J |aI
J 7
1.'" I(o,.ú'-op'Ü"n' lea,:rt'-r'
''osy
| |.''l'1'korbó k'\''
é"
bzTn\raldn
n'áláiruletet l'mcÍ unk'
"'oab
n' \\'| '/|/ádL'n.o'l|.
T/all'l|'n'jÍ lI ld]{il
í rt le,; század végén
Pedig
Bauh|h
J edI
úár kéPekk€t is szemléltette a na8y
6
növóí Vtatri nunkáiában lejrt alna.
(és kóItc') í ajtákat' -\ xYII' százádtóL l.ezdó.
dil. 1rivált FlanciaoÍ szágban és -\na]iábaú az alntí ajtálr ]reltés2eti ncúcsí tése,
Lj|
].'e|'o.Ás 'IT|8jba.i
efPeI F."-'"T|
'"8Ld1n'
"In'd|'.n''L
1é']Í ^
'/v'.'
a }.r|. n' |.|'
'\ ''']
| J ^f.l,l, J
iP|*'tó.ée''
\l,Í ''| LP|'*!PI. é. .J '
./'
]|jP,,a.nr"/'Ao
'
J / J ]m" |A\.{| réA; .J öÁ'' |\'' |kt'..'é
\'í a '/
i,i]|'|{ no' i;H|j'i..|o'1i bo;J ||'.':'.".].'||''|.''ó'lnaBJ .Í ';e'J o"."U'
lLeL'akl/eld
g\
'|í o].5Í jr"
l'i|
(le|/iciL'''|'lJ r''üTJ '.lr.-tl./P'L'
'
\ Lalén.
.'oÍ LoI IP'?. r'|nú.a].diP\ l' ar.J I r;|'k'
/|'
\'''!ó|n'J '
Pi.^"''In
a'
'Ula'Í á
|' IP|o.
.'n] |'IdP|''5 lj'!\ dko7É ptolb"n''\'/TÍ 'Tl'lu.'!' \'|..".n'
!.c''Il'ts].7''
J
p|lunIn'd Ill''.'F|
'
x\T'
./;."'il'l |'.'|\' n''giT|J '|l J n.'t7P', nj Í J I
csák a
piÍ osalDa kijejezós hasznátatos' r\ \\:I. szá2adbó] nrár vágy cg}'' tucat alma
Í " l. l'd.\',. 1ét'Il.n'''|
'||'
'.
d\d,1 L'l| \ l'..vJ r d|mj; i|J ';
P|
lo':'h
Cro'q.Iit.o. ni.'t'As.' .1
;cl,'.
\\\IT -
"lL
Irt!t
'J o,a
P"t-on\
kf''\á|';'.' ro
,o.n'al'jtcl
i.|'er|^|'
''
li'éi J ]|'.li|: l|
t\ré..l
1'
AJ |'
n\
lreleti szofuszódai]rktól erednek, a bal1ráni lrözretités az alIDaJ aiták tözt solrl.al
k|'Foo'Z''í ''Pt
'twik
''''
l.nbLI A'un'!i -|n|'h''z|'
\ d|'J ri i'lé''Io| {'l
'|^|{
h'zlánk
j
I A'.''
é."'r'|e'"''J d'iJ k
'\
'l"Iu
\"s]
'Úr'r'c|rj{.',á'.n''|.'|'
szomszédainktóL száImaznal.' Á Dyügati szoniszédságból cÍ cdó allDák kó2ül a 7.ó/.jl
^.''l'
BJ |'r.J ||'J l'ol,.! 1k
. 'l.\"
a nén'' l \v''|1 |n;
é|..
"ljkjd'
hi',IJ |
''
/T'
a bj!'''] n"\') L,. r.,,.r,;1
.,|
r|' d?il'
.
á |' l :|. 1.. se'|'|j'Á
nér|P|' ]'
' '\ 'r/J
;'
7lj
lrei'f| ...\
t'.\.|
''r7i
l el\.''
'
Í nts]í |'|| \l.."P|'i
a]mánák kc!lene ne\.ez!i.
^
x\III' s2ázadban nre!]indu1 a n.nes n]T8atoür.)Pai alnralajták beárán!
]ása, a xI\' században ezel.et a
Aviimólcsí aisko],i]r
t.|esztik el s2éles körijkbcn'
s ekkor honoso.iik nreij a na31'aÍ í y.lvbeD a retret (ta!et), panné!,
PePnr
és káh
jI
s2ó,
jeléül,
hog! á n]'ügat.uióPai nenres alma|ajták szólcs ]róIben etteljedtek a2
Dl Rapai.s Rar,turrt
Ananász renet.
(Alaüas Reinctte' Reinettc'\nanas')
É rési ideié| Nolembei már.ius'
Minósége: I]sóIeüdű aszta]i,
Piaci
és háztar!ásl,
Nagysága: KözéPlagy, nóha nagl'obb logy kisebb is'
Á.akla: H.''ld
''r. ts'm|d|dk'
'?ón'\'.' ZoT. \ó/PÉ ' a|
'
P.\' \^a.'í
|' ]\|. Í ''|/ /''|'J '| Í oP
'd
Lol!''1l\:'.//l."]'b
|.TpJ ..U''bJ |' \;^7v.
di]r' szára í elé pedi8 1,elj.len doúboro.1vá szélesclrb É pos talPat aliiot'
s'J ,4 r.\''|' ].k
'ny'
.|é.
|
.h'
''' '/ i|.
.o]';i8
zo||'
'
|'dIh |'' n1nJ ' Itá'ds
r: u ,,:"-l- h-.. z'tr. fnn'k
r"
'iim",-
1 .'i ./ .1.' r I'u.
|'o.
^1/]/".
|'olPP|d;l' 1'||'
'éal;.el
''i.'3'J '<'la|.
c'''t'i'lo'
nol'.
h'' |"v'||.r\P |J t'
''|./]\'LU
Í i
''|'J |
-'''''
'Í J l' |
á!el.'.'F
leye7.||'
Í 'clvlek ]rarí náia csak Í it|{án hu]lám.D,
Héja: \:é]rTny, lrissé száÍ az tapintatr1' érté\'cl araDrsárga' naPos Tlda]án l.í ssé sijté-
'
tebbsáiga, Í endesen miiden
Pi.
nóüiil' l,ontozaia sűÍ ii'
jell.8zctes,
szenbe
lÜ' o' ||.A! 7o
.le'..
"
'.."''
.)' '|
"J rni.
ron'o'
'.;r"bd'
]'
.|it
''
/o
'l07J
'.
'|J \;'r.{'.'-
''"kIJ ::J |'' |
'''
ni.\;''.||ök
J ,''|á|'
!f
ko.i'{
B€]seje| Húsa sáIijásí .hóI, tömött'
8yöngéd'
nrajd
Porhanló'
Bó]evlj, igeD lrelle.
os' kissó savanykás, na8:ol
jó' í űszeres í 2í i, kel]eDres il]atn. Ilagháza nyilt'
ép nu8vakat Í ejtó' Keneltcsöre róvid l.í lpaLakú'
láia: |^'|
^\''nc'
'o\ér".l'.!'
te'|.'F|
.J Z''|''
|\ lJ
'
/"
L'o\'
'
|"|m:' \I'r.v
'
a;r
-u; i
i.
lJ J l. L'r kor
.'
|
'J ll.
I d^. N.in I nl/1" dln d.'l n\oi
lol
d, zl,\
H-v\" r.-r r:l^-J .,1- n/tsr' a n) rlorbb. roroLrpL\. jo
rd"jL.
lJ r'-
l'
.bh
FtI
J J |
'|
|.'1|\''||' Í '. o .jj \J .' |601{ jPl
e.'e(P€' i^P|'
..li'
r||..
k./ü"{'
'"!'||'.'k
Í 'nomjn aol.'."ü'
'"'l
'l.'l
''upas/il.'
'lJ jlvd''l.
'dJ '
v']"|
'l''|
|'.Io'lb.'.j\
q/PrL'Í ún'.1
p'|'Uz'|''I
A
jA.lP.
Idg\J l.'
..mu|.^ .iIun a'o|\'\^'J \ |'l' iÁJ ''Á'"l
'kv'd
|'áHro{
.'Iun
Í 'n'Ino]v
|.o'.k |,o/'
nndB\,'
lol.J r r'|'T'|a|.'
'lé8
Lorcl .ir''8,ok I' P/"'
''1B
,'
Aror
ro tli;ola. k.r'
!
.. . l',1' ko.Pt.' I'o*,'r iS".
S''\,{ I
n ,'i
''s
To yi-oc
'
'
lP|pá hd| Í ' L'''l''Il.|' ...40|
'.k
tohb''I'r. \J a''. le] ullók'
Teí m€\z|ésere ||/l. rIe'Et/|'n' l'g}'c /r é.\J jlJ I J l'l' i\ tiIj'ÁPl' tPr.r'
lcm érzólreny' xlinde!í éle alnrafaalan'oD
jó1
diszlik' vadálanyon l.özePes.
tötzsű iának, torPea]anvon tóIPe., áLa].. .s cseIePcsí álal. egyaÍ áIt alkai.
mas'
'\
lv.sést
^agyo!
jót
bí Ija .s mcghálálja'
^lak|ánalr
kúlönöseí álkal.
I as'
''lni(o'i]Úr^'''||
|t''| ||'ts\Í . \iÍ Pll.q'Li' \ na3.' t'rl.^l l.rm.'!
iJ Üno|!..
{.lP.nú /dThIv"'.\ |..ll;.1 n.rt.s' .J 7l'!
\'.'|| tal.jLJ n
lroz2a Dreg a legszel]b g}'únölcseit, Elegendö nyirkosság ós táP1á1óauyag
h J |'\'J bJ ' aI''. m| | l
1'
'oL
!tÚ|
v
'."
Pl Ul
'
A|j| 'lJ c l. J bl
"'U|
'
l'.P
n'|"|| |jT'A|.|Í '''7|é.-t \.lé.hhá \dlj' K '^bb 'lJ (j
\jl inö
8y'
Tjl..-
miátt azonban mindeD lrázi]rertbel 1rc]yct l.oucno noLi adni. Gyümölcsei
1 \/''|'| |.'''|no^n a||]1(
]^
.7''|''hd'o|'
'|.áts
b"l
'/||.i
eltdí h"lók'
V.ló./:njIg Hol'an,1j'b''I wJ IndlIk .\ n}ol
'drd.
é'É ]'.'.j;I
l{eri-l' IoF
Batul alma.
(NaraDcs a1úá, Üvc8 alma' Batul]enaplel' Pomme Bátn], Ptnme de Traí s}.]vanjc')
Erési ideje: Novemher maLc|n"'
MjnőséEeI El5öreDd'j !iJ ci é! J sztdli'
NágysáÉ a| |io/é|"].y: HP|\"l l/' mi'Iimé|PI T'3|s
.'
'
|
|''i IT;|"| .7"|".
A]akia: S/J ol'\o{" |dDí |oIl
pónU
rit\''bbJ Il
rr."A'
I lPd"ld}í ' zwm| á nózép;.P
'
".k'
t":.| Í '
l'
r\''rl"Gfn
dol n^'
"||.
./'
ó./do"'\T'
iImj' /i"!/. ljbb.
r'.
'r'
t'l.in.
.s
..cn tJ q e. sPL.|\ mé|]eué5L.n Ul'
'i.l'.lyl^'"'el
ki(qinr.k
s/1lJ |.\'J ' lJ s es Tovh'c szi||.
é.
nll.t
.7ar'ireg;l'.k
J Í J lJ Í jIom"'l
'ue"rd5án ro7qlJ s'
\!EJ
"||''.''I
E 7oller rJ rádo
a
Héja: sina' í énves, kissé 2sí ro5 tapintatú' Hálványz('ld, éÍ tével szalmasáÍ ga'
napos oldalán é]éDl. l.alminpirossal belebelvÓ' úelven 1eltűnik a Í itks bama
pTntozat. Itt'ott csy.egy Í á8yaí Tltocska ]s látható.
Behéjé: Húsa fehéÍ , tömótt' finom, cleií te Í oppanó de te1jes óItével olvadó. Bólevű
üdnd
"a\dnJ k:s
qlÉ s'
Liq5é I.'zPrP.
'ú'
1.acl'á/"
Í /|'" r]|Ll
'htsJ
z2ll,
lev;'.,;n
'
.!
mdoot r.jt' i.l'e y'
sot.
les}e1)Fbb'
'
|/8 né|}.n i''h"|' I
Porzószálai alsóál]ásúak, eléa soká ntgmaIadók'
Fája: L.'^
"'
l.vP|..de'U'
'dlP||'
|.'eTn í "J oo..
'e7d'
oP auután lendP'e''
é5
-ő\.n
|"|Pr
'
Aj"I e'ég sl.Ű
Bino.
ld8)
'/ao'
}'
|J .
Bu|..'ckú
\oro'''t
l'.p"/n''|. }l'n.]fn \aJ á|mhá|d|]o|'
J óL.ejl\l''.'
|'.P'd|áaJ '-
mint L]okoÍ fa ]nutatkozik ]rá]adatosnak. TórDe. és alal.fának nem váló' úcTt
hz á| k't.].|
Ps
\J |;||" |a"R' VJ J ré o'!'a koztJ .5lörzsu |J l
nevel. I,ss,,' h;ljlékonyak, rarnászinűctr, némi sötétvi'rós' árDyalattal'
.J é|.'1 n' |] n
*.
{:'o{'/o' IPIl}P\Fd' .$.n.' PL'
F'g]-"'ápo.ék,'elie.To|.'
tocaL' k'.''n\^|.' vi'a8,n8/"i
p|ó-
| mo]}l o'dk. / PU4PI kó'"PP5 aJ Ey'.jEU.L
véloaJ q,d\"l it|' |.|.kIJ 'l'
'j8]
L.r..ék.'"\'
'\|'.
Í .'LIPIj{oa
'|'om'a
n olylo"al' \.ir.j8/á'j n.g}on loran l'er \;rl'.'
''
s/'IF dI P|/B l d8}'lk'
\il.j.o. ról"cszlnű.k Le\é]pal'ii le.}"a!.\
"oldiB
m'gmJ r"dóL' Lf\r'|.
n\"l" ](o'éDnoss/ú' vé\on!' aerev' J ..ó |é"/ére? Lozel \iola.z:nnel l..t.tt
Termesjt*'ere .cirarrozó-; ..!j.EI4.' n^8\ aho . tá|J j !e8|.lPlöen rJ n|.o''
J z
Á8jl
p'|á'
'
m/g d /oIdabb riJ /L.l.''n is
jól
J is/l }' A laláj }oIo|| ir.']
niryo' \d8) ldzn
''
]é\' |'
'.a|'
me8hl"ld lJ .|l'o'";8 ."B}Pn oP.oF' \ rjs]J l
a kései la8yoknak is
jói
euentáuanak. Gombabete8ségcl.tó1 aÍ ánylag keveset
szenved. ]lutatós'
jgen
jójzli gyünólcsei a sze]et
jól
állják a fán' HátÍ á-
í yáfu í rható, hogy vizek menti mocsaras ta]ajú Lelyeken termett gyümöi
csénck néha némi nocsaras mellékize van. de ettó] eltekintve kitúnó ojácon
aJ 8.on k' |.- l|. m|
'o'
.
bd] nól^.I kon 1J ,"l PIl"Í lba1T
Eyúmo|;"ürk'
".jérb.n.'
ná3}Tn].
'Ia.|
\''k. \"Ioh.I)Fn lön"$.r-."/|
éJ ;is
J ]j || |
'J l.
Erdélyból, valahonnaÍ lÍ aros mentéróL származik' ahol magró1 kelt, ma
máT mint kiváló
Piacos
almát a kúLlöldótr is megbc.sü1il.. Neve áuitó]ag
a {pát!]' szóbó1 ered, anri oláhul boslyaIeneket
je]ent'
]]ince hljáí ugyanis
a2 eÍ ]óI'.í ek ezt az almát Ősztol a szénaboglv. feneké.e teszik és beí edi}'
tavasszal pcdig cltal.aritva a szénát, a szépen úegsárault almát értéLesiti!.
Többí éle változata van' il].en p.ldául a Zöld batül,.ehér batul, Piros batul.
F€nt ]eirt alma á piÍ os. vágy moso]ygó batuLnak fe1el úeg.
Bismarck alma.
(Bismarck herce8, Bisúarck apf€1, IúIst BismaÍ cl., t,Iince de Bisnarct')
É .l. iá.i". Tr.|.ts""
'""...H"'
Minősége: E]sóIcndű
Piaci
és háztartási, tóbblyire másodrendú asztali.
Nagysága: ]<özépnagy vagy nagy,
Alakja: I.úPosaD gönból'dcd' szabályos' Zöme a Lózéptájáná1 ]rissé lejjebb esik,
hon!ét szára ielé .8yenlct.s boltozódássa] gömból).ödve sz.lesTbb, lapos,
|
/h"
J l
a
l Ul iTo" kd.in'jLdn Í o8y el l' i! }e y\e Í "i.
'Z
]í d"r bT||ozUJ \'
mbi.l n i|'d obb'''
./ütÚ
vF'
"'!|
"l'rrl
n t|.].''
Pjrl;| )oz
'tt'
.,'lh''Lb
Lá|'TjLd"
'/;/ódi\
s/i.J Io/áPno."7Ú \hts' ''
lid.bt'' elé" la.|.3'
.oL,|,
nti...inJ ' \lts/" nÍ h l".; n't/d'l"Bo'loll' T'ts1}ij.l nJ jd
A!o\aI
"zul
'|ló'
18 'l|
:J
'
tr1
18é'' ITz. LJ n J /J ' Í J ]U Ü| 'Ab.n lil'
Ti.lyl.
.'/.ll
.18}
J éli8 r] ||''
'öLUn].|.
l''olyl o'' nll'a.o|J '. |.'l|
]
|.\"ikPi
nagyok, olvkor gyengén ráncos lelekii' szines í alú, kissé tág' sck{lv€bb
mótYedésbe he]ve2ettek. Itehe]ymélyedés melletti lrarimájának fe]s,nte tóbrr-
nl'irc kis, sel.ólv hx]lánol.kal eAyellótlcn'
Héja: szí 'ós, sifuá, Lissó zsí Ios taPintatii' lctöIö]\'e ién'cs'
'\lapszine
értével zötdes
sáÍ ga, ezt azonban Í cndszcTfut az egész gyü'rö]csön' sötétpirTs, cbbel méB
sótételrb pjÍ os cí lro]t' ]áí gTlt fcdos,in takaija' 1 ke}el]'kariúa
(ndcsen
a
ledószilt
'é]külöZj
úgy, hogy a gvüúöLcs csúcsa je]legzeiesen
sárgás sznle.
Belsejc: rri"" Í Plé. Í i|'o|'J | 'l1|'é|.||
A'|á\''
Tl.'ddóJ ''
P''h
ayó' eé3Lól.\J '
."\J
yJ l
'T.''.Í s 'L\'o.'
l.'l'm'* ud:'ó boli/ l.J 6n'' -elnPy'n
nj|]| n"ts]''.{ mrgTI l']'
'
\^h.Lt|.o''. tol.'/|.'
'Irg
n/]j.n |.1''o|ó
Fájá: Elég erösen nóvekedó' Nen ieljeseD edzett' \:jrá8jai lagyok, koráí n]'ilók.
Ige! koÍ án' I 2 éves oltványai soks2or náI a í aiskolábau kezdenek teremDi,
Azutáu is Í endszereseD és bóveD terem' Fáia azonban l.orai termékeDvségT
*t
ho.szú é|elÚ' Ága'
"z.l'o."oo'
LóZéP|'"6\' J lttfIUlJ bl.'
laoos'bb koroilL ..e\.'1F\
\'dJ á]a y|á oltvJ |ozPPto-/.U |5ndk' od|í ^|/
{
to.D"dIma
J |"n\í a o||\d' 1olP' é5 áldk.:rd|' akoIT.'
'\. ''ye.P.|
|oL
t!a
e' ial'o. m''Ph''-|].' GyÜT
|lc5.|
rr.\é'bbÁ
ó .|]ák h''IyJ *e1 . Id1'
\P5"7o
v.lö;;rn;|'' !.J pJ szok,
mFí .\él
v,\ldgTk' IP\.|'I n.3yok' |'eme|Í Ptr'
nteluk
-U\|dPbb, mérel' LFJ e|s/d|l'di
Pl,8 nl.\ok'
TeÍ me'ztéséí e\ona1kUZola.|''|,m|..PF'ho6vrPmrJ 8\1;t
ieen LUId|'
á'
LóJ el' o' álló |P|mÁsP m|J tt
:oii:rr.'"l'ii
ir;i""'''/|okrJ 'éllra.?'l:.LTnJ hai.|nr''nilI
i v.n . ói."or
\aTal
élké| hu(o. h.lye. 1dÍ td1ao anoL.m.6|PFIo |lezé|P\
dc cti''J Dt;nkPnI
méA!-l.' de'
PnL.r kö/tPé|q'".Lá|l'
hed\Pl|.a
lor'no
.ép'i [b.ó nlitLos.hb
|.hát l'Pm \in'' | 4olla1 száraz' korn\Pl,F' nomo
lo!.tt ..t^lr1
paraIe'l''bL, egd|]at
'Iv.n
|-"Iv'nl kúloró""n l'örPeJ
"n'o1
8yümö|.'.i
16"n'
Í 6\'"
j''T:t"öl:}'';ij-',"t.."l'.
i]' ;.h"
"t
lk:::":iT
valÚ- I86..bcn
"",J *l
i"'''-."'
áho' l'tpn'oo.' órn.El |.ye"tP í d8í ól' lldnjl a:e8éJ
\.|áPol'
.||.|
|.dI
o"
Pr!ér"l fP3Pubu]Á'
Iijltj|''óö.".Ub
hÚ". mIa1t
'
sak a
na.ikeÍ | |A"í

konIháa'í ája
6|J ndr.
|.Í me'zljL'
Blenheimi
renet.
lTrec Lolmo", B|"dheini alany IPne!' \|.n). l"rét' co dr.:nette von B]Pnh"ir'
BIe""bFim
fipp,n.
\\ooarr L
P'pPi'l
Dl'nh''T
or"n8' Nort\v(L
p'Pl r' rrrre
d'ADE].terÍ e')
É rési ideje: oL|obe-_Í .bruár
Minósé€e: tl.o.erdű á.ltc|',
pLacl é. gazddsag''
Iffiij:3r'i;Pt":i
ii.i:ii"]i9l".'
uo..
*-o"uku'
l'cviL oldálJ a.ná h:zortjoo
"..
emelkedettebb K'llonbe- ./dbjl\o'"a
bolto7ódvll' Zome BU2.p.ne vara
mive| dIJ oT
F.ik' IanPn L.| .éAP Í ^lé.üln"T
p8vtn|Óea,
J n kP|)'ie\ v.g.
relé móe.s tobb.r'lÍ e k..s' ó..'ébo h l/ód." bo|lozódlk
.
ké| \e8én eróg
!/tFs'
|'D"s ;Í .n'bJ n
\'éA7óJ ik'
.
a'a rovj.l.bb'
\a'i"E"bb.'
'lll.'é
iU\o<' taJ .
ntl.d' |' de
"/:d
!5
m..\ Ür.Ro' he.J ./'it
T'1yrek.:maÍ J |at
|9.T :.g.l":'
'/.Í IP.
loz'uamjz .,óktJ ooritJ .|' I(eI)h.
nÍ v. ny'It' IPLlr|o
Plé|krr
\eevüLk'''h,itr.Ao|bulo\'|ovidel'lnovho."k'
mé]í eo'
'
l.n Ü|a;^' m"|}n^k
'';n.Ptú
Í ;n'ok'
l)o-dil.lhák vaIlJ {o/na{'
.,.raí r'iii'i.-'j ** a ki\53 Í ^r
é:
al'ó dj|'mát5a/hd
'eryé./ó
laPo.
horoJ kként a ;\
Lmo''
s ,lir.k'jjá i' l"hizJ J '
Héja:
!;'.-'.."."..ap|.'lJ |j'
É rt!\"|
.]ónkeooD!v""..
y"laüoz"ori.q'rorx"lbe"sjDlodot''s/in'
,.i"'."-"'l'
..tu".
haco.1ó d
jd'
|^)|.!.
r;li nrcn\ |a,úi't1'' . E7-- {|.zo''
o's/;té\esztik |o
'loz'Id
5irü | g'e.
..z"d"./.mo|rsoh
8)dkrén
IJ lrJ toK
B"l*j"J jH.'lÍ .j:]
ir":ile{":'"-Í ;:i
rá:(:
lT,il.li"p?::T;ji'éé-jl
::l'l?
u.'.:.::
uü' C{akr' n larl|oÍ UIlo'
1I"Bh;'J ny|| nIaErd 6..Pq
Fáia: L|' iove'Ü,
'l7P||'
n"T na8y'1 l'o.jr' d" dZ'Ilá'' bo\' 1 'órmL'
\7PtJ ||o
..,..*,'
''.':'.)"'i...
lPned''mÁ-
koroI
j'
^"r/n'h'
\lin.]fnÍ é'e J maaIlav-'
io"l oi/ {. mPl|'. |
'^,1hb.'.k
.
J
'ra
.lIvli |j7ép'oJ ZiU
r''
mJ 8d.|'o'<u
TJ .a{
i.Lo m.rt . rán.l...r.
a.".e.I n'm'l;lálJ j
T^g
y.|/'
l'os7Uák.
lJ qago{'
mele\L'.. t.i's'1 ho'''
'*oi.k,
.:í u' í o'y\..ak'
' l.T1t .s!od'ok \ lros-
.rn\dlt /o|a''lar'.|:'
no|'lT/'t'
./.nb.1iil'ó
|(ov'dPbb.no's7J DD
ruq'.
;--.i:i,. n;:.-; r.,l;i.ay.r.
.in
urol rLrrn
.dL r"r,6,'8r'rr
"J e\o\.
'ri
t.on.-'r'ri''L,."
{'''1 mo'v'.qü'Z.'
1. rae'ok'
.J <tr8
'|{
|.m.a-l{
I l.|'i|'
''
'I
l, |A 1
''\
óts'
'''Pl|
.' I v]\|.'
.o.'.a
n;Ihi nrg\ obbal s/etá]|dk
tJ rtÚQk'
1"..".ii'6..
. ii
"'r'o,.a
1
T
gé''
|
^m
n
'8Í
|
'|n'le|'
IJ '"'boa' m/8 nonoko1
'.
....
i"i ii.,r r' mé!.l !sJ \ J kP|'o.n ny'IRo''.lotL.b"' Io
|'
"
o |' alm|'.g \J l.
,."oo
.ts''
j| | ;IdtL''.'
".j. - i."|.i.'.í "'.'i"!Ll'::i'1':l:]i[::.
"];:i ról
'|í s,lik
tömeces!n
i.-r. i]
'':i.'
"'i-'"'
\/ arj'yPJ lmé'
l/ h".o.''ó
'í á't Ú Dia o1
./'.5e
i;ll.;.|';. lái'áli""'"
é. P|1;I t dl'
' ' '}'.foh "Pl
'óla|'J ;|'
l
P]yÚl{"L. |;.'
.,;'',
'.l""t..''
^o''}''r
IPÍ 'FJ 'di\'
'\/
J ''Bo|
'r"'áB.
s2á2ad elején .sy
Péli
í ye|te magTdl'
to
Boskoopi szép.
(schónc vTn BosLooP, Be1le de BoslrTTp, Reilette bcl]c de Boslroop.)
Elési ideje: Nolembcr njrci s'
Minóségej ElsórenLlü a5zta]i és há7tirt;L.i'
NagysácaI ras] \aB] jó](ora nas!
Alákjá: láp..
8ofLalJ {U'
''''l'
|'J 'd'n'|. |á'wo' \n!t .''\PIP'!'
|'l]fo'3o|''
"|J k
''
s'"b'i.ro' l'é\d"'.lJ ]j|' ''hú/óló./(]'. lJ p''' h
fl.j\
riJ tr ].i''l
szabá|vta]an' sokszor egvil. oldala hÍ zottabb, em.lkcdcttcbb' zóme kijzé1)
tJ l.'' i.A}' {|.-' d|'""
,.iL
Io||||.t''ar.
^'á
''F|''hn
8óí ".\''d||'
' '/J i'
kU|'i
./'i..'
|"po. |.aí 'n;bd1 lé'./'l\' ii.l\'\P eé i'l'.LL]'"!' |.'\' D"
í Tgyvá bTltozódik s elég s2é1es, l.issé hullámos vagv láDcos Ilat]nában vÚgzó.
dill' s.'/a kö2éP]rosszú' \'astagabtr, Dóha búsos, tágDyí iású' de e]ég szűl!'
.n.'1 !r.gLP hPlJ é7'|| a.\|'.I Ial']1 n|..rj"
j'z.lámj'"'ollJ
l-o.1.'
.
^l';'''
r;l',].,' Ii | '' |' Í ' |"'|o' 05 .' IJ l
.'
l' h
.] ':'''
| \|../"'..nÜ'o'
hosszú, Drollhos l.elcly]cvelcivcl ]ievésbbé tá3' so|í szor mól' iilei]be hel-vezett'
|''.|!,'"LIJ ;||.Z''|:.]'|!,o'ITÍ l;\\,..i7'lJ l(''!tl:o/n"|.|'|''ln|.J IT'I
.
nJ |J m
L\J |''z||. /5
o'' t' d
B}'Ü1|''.
l'
lPü'.' i'
..r'']/v
\d''''J ' :' |.](.
'|''']'/glI
d|'o /"\ J Í .'\'
Héjá:\'é(o||:'?..o.3.rP.tJ P.||'|'''1''':.''l''l'oT.jl.J '''"J ]''o.l''''.,'Í o.''
mosott, kissé é]énlrebb piros szalradTzott csikT]rlrál tal]rázott, Irinonr, vasv
]dssé éi.les í ahéjszinű Io;Í la nélia anni'ira behálózza az cg.sz fe]ületét, ]roi]'
az alaPszin csal. cgl'cs apÍ ó lolto].ban látszj]r'
BelsejF: rl'|{
'J |ts''
'IEÍ i
'om'to|
oLl""' lelj""/r|é\Plt r\" .v'
''\''IU''|8
''||.|.' Í |1.n Í i''..".
''Ú'
]..n''.
l'ig||}|)|'
|.LL'\|''
-''
Í ^]'']^n ||'''3.''Lil
''lto.liF.'l'. P']'|]páldl'i' T.lel hl.too
'' '''
raJ a: ir. n
'
.h.4-su
..
_z-Ti,
o igc, suruDD.
1-r-dpn,<,
B,i,h,!11.n
I
rn
i l./p,,r'^1.. I
;J i-\.r'
1..
"\
,irur.
é\;non'''lnol)'l^.'l('|.|''bd||':I'
''B."'r'q\\./Ú''l.'/?'.6l'
.n.
l'
!)'o\
:ir'.lk,.ij-Ú' |1.l]nU'J ]:' \i.;gIuA.'' n"g!ol
.z''|||l\''.L'J ||'J .:
lPi'Ülr''!.
motyhosal.' .,!zl,i nágyok' vastagok, Leménvek' N'lcliilr 1'astag, DreIeY,
rnTl'hTs, tóÍ iiknél rio]apilossa] festett' Le\'élPá]lrái keskeDYclr, cl.g tártósá]r-
Termeszléséré \
'n"'Io?ólj8
''.!jec|?el'
'
naf\ n i'd.aÍ éle al"n\o
'
j'
I l:./l|^'
]\Í g""'or'.ű' Í élt.r?\| é" lnlF. \J ^l J l l.Í á' J } PT Í "'tJ lhin.'..\''.'.1'l
m.!\ál''lja'
\ovi'le.'\rP i. n).s.1"]
;
\nTl .l"l" n''.n'
'|:.l{..loFj
''\'r}o\
nrarad és a Dárateltebb nrasasablr lid.]rcinken laq'on széDeD terem és iólnö.
s,'r / 1.1"i.
.z"r
/
psh,
;, lrr :/ dln J .^it .., :.'ir r-,/
be''''iiL
\'|.'d.a
'jlI
r ||L' 1 h l\.'
jd\J lUrl'
n.k
'
\n
'
]Ól Í .
'.]|':
a":i
\á' h'|J .a /
'i|
''ts'-",
u|l.|é;l iq nP3h.'J |j"' m'|' b p|á'U| 5/|\...1
k.Tesili' cyiimó]csci ió1 ál]ják lrelyn}et a fán' Té]e! jól
e]taitható' !'z a í Tntos.
Í enet almák .saládjába taÍ to2ó a|ma a2 ótvenes években Boskoopban állott
e]ó' ottolánder bo]landi gyümö]csész nycrtc fuagró]'
Champagnei renet.
(Loskrjeger' IlerÍ ela|fe], Neisser ZrYiebelapí cl' Reinette de \|eisaillcs')
Erési ideie: December-áDlilis'
Minósége: Elsórendű gazáasági ós piaci' í ásodÍ endű asztali.
'\szalásra,
boÍ készj'
tésTe kitűDóen all.a]mas'
Nagysága: liózóPnág-v'
Alakjaj LaPos va8y ]aposgijmba]aLú' E8'vi]r oldaia gvakran hlzTttabb, sokszor
magasabb' Zine a kijzéPtájra esik, honnót mindkét rége fe]é .gycnIctesen
hollo7ód'\' A]tJ l.j]-J |' Uj Tn'
./él'
'
'
...IJ A'
ro'fhn.^'w' 52;lmÁ|''"':' 'z']e', ml]'' t| ]A..
'J l|''ifd|
5Updra{n
t.z. J ;.. h;at.. /" 1, i' l
"lJ .'
\"1"r zo
'lpk.
tr.1. h
^d
{,
"/!1..e\
:-'dllol..
l(chclyúél].€dósc sclrély, szé]es' szélein
jeile8zetes
kcsl.cny ráncokka]' Ilari
úájáról néha a szármélyedési8 is ]elrúzódó boidák a
8Í iimölcs
lrerek{]ed
sé8ét sokszor zatarják' szegletessé teszit.
Héjé: szivós, slma' Í ényes, érté!e] zsiros taPnrtátú' Ertéve] sáPadt citÍ ofusáraa,
naPos oldalon !éha szelid
Pirossal
bc]ehc]t' Í it]rábban
Pettvezett'
I(ét vése
nóha lahéiszfuí j Iozsdamázzál igcn
Avelgén
bccsaplrodott'
Belsejé: Húsa |ehóI' finTm, tömdtt' teljes ér!éve]
Por]ranyó'
Le\'e bó' í nrom savany
nya1 eme]t, cu]rros, e]éggé lre]lemes, de nem í űszcÍ cs í zí i' nlagháza
'yilt,
,,
sok ép, kerekded lna8ot rejtó. Ii.hclycsö\'e róvid, széLTs' Porzószálai álsó-
Fája: Teljes€n edzett' lrózépeÍ ős í cjlődésű' laPos gönbalakú' kÓzéPna&.ságí l' ]roro
nát ncvcló ágai merewek, sűÍ űn áLlók. Bólon telem' Késón vúá8zik' \:ad.
álan\.on kózéptörzsü Iának le\'eleDdó' I/.ss:.i' Ióvidek, nrere\'ek, Lissé !ro\1
hosak, vöröslranlák' Hait.isai veg\es í z|.bznek. R'El,' hosszúkásalr, simulólr,
Lo'Áo'as\' L'''^..na\J !' l'n''
jrlP,
l.öZé|.'d3}ol'' gönl,. j.]''d.I n' l]
!o.a\ 1' 4i ,,;t k
'"-r.J ,i.
l"l l"l--
",mt(
\.i.1" r,r.,/.. .
B
.^
tag' Dlár végén vio]asziDPiÍ osak' I-evé]Pál]rí i kicsinvek, í onálszeÍ űek,
T"rm"szlesere \v1al\o,od. a'éöjPA]/.T hog}
'j|p.'
'1'
"|J {Í '|'
k
''
a' \.|
''
|-a'i.o'
'.'eltP
'
sJ nnv'."/' 'J ]
.m
él\'z|''l''
|1|.J ""
"
t..''l|"bL'
n\i.ko.J ''''

|P;'|
'"|J ]|J
||u\ö- |b' l^8ye.
'i|ék'
n ha'/.| |
"|
'']r"thPtó'
U||'"|'|' ''|Í J |.L' d'|||''|.n
€r 'nIo\.o.h.
lJ lo
r"Ü'ono.n
nllo's',.i'
é'.
D''' '''||J |'J \ /l''lj
e\ümo.''"k.'J \
jó h.lt'.l' |.||!''I lo.vJ l:'''-.l''
:|'' í '|' r
''c' '\/
.
'n.'
mo|]
.r'
'zr."".rr
|''zár :'' \ rr...r.PT :.J \f'|'
u1rn..'' i'''t"t |6"|

J |]
':
d
';n'
4l'fubJ |' |';|
'
n |.|.'B'LL,
"cl'di|dtLI
l. a'.i lJ |o'.|'|':
'"
kk"I l.LL Í "
';Ll'd|
|' l
j|'''
'1{'
\J 8' l' nJ .
É 'g\'g'd^..r'
f.:.|lo"'' |Ü\ö hel]'|' \jt:10 .l|a!'T|'dn
./|
'ok:.|.
P't
r|]cto
<''.a''lJ 'b
|'m |'l|'|'
1j.i
i. |. É |ö'/oÍ 'I nIL'I
l bt P:'i
Dé\'alatt' Lege]ól cfulí tett .ewét csak késóblren LaPto. Dél'rénretországbaü
o.rL-/,,,
,'ll.i,r
'.".o
elre,j l
Charlamowsky.
(Borovitsky'
char]amovszki, o]dcí bulgi herceSnö')
EÍ ési
jdejé:
J í llius
vógétöl szoPtemb.Í derekáig tart.
Minősége: Elsőr.üdű
Piaci
és háztartási' másodreDdü as2tali'
Nagysága; Iii'zePes, nélra naglobb is' néha lriscbb is'
Álakja: Lapos
Í .ijmba]alrú,
eg}'ik o].laláD tólrbn]'irc magasabb, de azó.t elég szabá'
l}!s' Zi'nr. a ]rózópt.llra esi]r, honnan a kchel)' itá yábaD aiig 1o3}.\a, sztles'
]a|os duLloIoHrál ]rarjmában 1.gzödilr' szára le]é
Pedjg
eg}'eiLctcscú í Tg\vá,
szitté\ lalos kaÍ ifuában 1ejczód]|{ be.
-.iat''.,árt'
lross2as, í e|álló' nro]rhos'
2ó].l ]rclrelvle(elei tásas, !iél}', eLég szaL:Lllos, ielekén gyóDgys,erű kis
dndorclr' J alain ráncok' !é]ra a
g\'ünröLcs
oldalára is lehr1zódó. elLaDosodí í
bordasze.ű emeuredések között ii]' saí |d i!óZélhosszí r va!.v hosszabb' \:ékon\
vag' \'astagalrb, néha lrí rsos, fúzól.L, nro]tlrTs, szármól-Í cdósc tóbbltirc
súnalalil, tí {as, tólcsórcs'
Héja: zsiros, sí na taPintatí l, vókon)' fájí n tóbb.J .evésbbé ]ralrvas' ér|é\el lelré
''
_.J .
"l"
ol L''r ni"
.- i. L.'Lj
.:
\\,,1
t.,..,r
F,rr,.
1,,
tr,
J .!..-r,...,',r,,, t..t,.,.
1,.
.,.J t.1.,b,,r..,.,r.
kozilr, |elúletén elvétfe eg!.eg\. szcnlölcs is ta1illható.
Bélseje: Hnsá sí .gásfen.I ]riss. ]aza,
P!Í llan]'l]'
bóLe!í i, édes, léha savaüYú, g\eD
ge]l illatos, iiiszcl.s, lIa!]háza n]'i]t' ó| nrag!allat Í ejtÖ' liehel)-csöre elés
Féja: ].lei|!e .róscn, lJ ó9őbbe méÍ sélreLten !(]' 1(Trá[ ós Lró\'en te.nró' ]jdzctt,
'11'1'' Í r''' .,
..A\''lj
.'.'lr'jl']:'
\'/''p'. \J ''
tsn'
l'.
;
n'''|'
'' ''
'
!''^'':
':
'']
'|'''.k'
|."]'': Í '|' ||ol'''.'''''' \|.]
'il''ö''.j"Í l'
\/'
''l'
I l{ l
'r
:Ilr
'/
1"^ n3
"l
\('c.'\^l
'.'
I
lólr, ]rcÍ ]liilrón nnrLl'hosalr l.ir.l<ll)gl.' lí ozéPlagYot,
Pirosbalta |i]J rel\iie1i,
t.bLrlriÍ c .snpaszok, koÍ nl lli]ók' szirnraLk nai]!ok, í elróres rózsaszí lrí ic]r
l.a(] iÍ i!lt al]g éÍ zéli.í :ck' ].r.1.ln ]rőzópnáA'o]r, kcrn.!l., \'astag szó\.
túc]{' r,elí .|.n hÚl]áD.salr, í ent süDilr' ahl J Za|radozottal !!r|vlrosalr' \reliik
\i
.^
,
..d,.r''t r
Termesztése tetnrtct.bclr lr.!ósbLú
jBú.]eselr'
llnnlen eIóte]jes n]'illrosalrb taLá-
jon jól
djszlilr' száraz, fucl.g Ie|i'és!eD a lisztnarrnatt.n so]rat szcn\'cd'
\cd\cs ]lcl]'cD Í ,ilrTsodásra hajlandó, ig.!}tclcns(8. úí att a szőló églra]lata
alatt éppe| olvaD
jól
dis2lik, nriDt a hii\ós ava8' zo on vidé]rcD' I-esslebb
ternrési'a né'irilei n]'illosas .s crótcljCs ta]ajót a.]ja' Tonlestenne;ztósre
'''''''l.
'''
']''''
||
rU
|']dÍ |l||'.'
'/.l''
'a^''
\'l.'hb'l L'liá'
/,
i,ll
I d rl.i.J
-.Id|n.,;||t
''.O
.a
-,lii r"/,'l l./.ir
,2
Csillagos
piros renet.
(}í áu!ens Í ote }IerbstÍ eí ctte' calville .toil]ée, Reinette étoillée')
É rési ideje: o|.ró\er \Üz'
P/.'
l jd.U.jI ló8:i8 iar,
Minóséle: LL.'ir"rdij
|'.'
móeP,
I.|J ||
/" gazd..J gl
Alakiai KF..
|ép'lo||"n
Áon
hó|\':] zör"@'rJ |) |e|"e"y'.|P|". 1Bon\'lyod\r
'.Z.lP
!vi| liILJ n
"yP||ts.n
I'ul|;n o"' l"ID\J v.g'J ||.'
'mj3
l'.h.''Í .lÁ
AF'Á o../' ]r.zóí 1Vl bol'o/óJ .k e'
L.e.kPnJ '
bb |d1v'
'
/dÜa
}'o.
kallÍ J oán
r.r\ el. s-d,4 ro.'d, c\al..an
k'...
'i"o5,
\/c a I'a. m;bol r''r' ill hi 5,ir_
l':!''.]ó' !":|'\ |a'::;nélf,
'|'on
IT/'d.má'.dI L,o.itol'\1"y"/il'.
/''.'v''.
L'."'n\, Ie|.A-n] ||| \J g'.):'||' Ró\|''
^"\e|)'e!e|ei!e|.7J oJ |'05'
|áoc"'
".1r/l.
'
sImalalú D1élvedésbe hel\'czctt'
szine: A|,n./in.
'i].jRo. "za
T'.''Ie. E/|
"
8J ,.Tö'.
ol
.á|.n.n IeIJ '
-
| L' +dÁ
éleni
'jleteb'
\dInd25inD'r^s |''.]Ü"/í n 1.|/.] .\) els7otId1 m
't"tko7ó
szemÚctű'ó, szüTkés
ponto'k nint az égbolt cslllagjai adták a í ajta
jelleg'
Héie: Sí md' !éloav, .n\J h|'.7d|"/ tat.''IJ IU' dIj \atsJ ..aL t.TP''n Í ó1\ld'
BeÉ elé: |'.sJ -iI lJ i ti'/la |.|-l|'
'l'obbnvIP
ll../'|ó/.á' .2i1'.^t': Ta|''ü'| ]'é'óbb
-e|é.cé
Do||'"n\ó
Bó.\n,
"l.sho||7|'
IU'Z'Il\ /dmaL.1
\IáAn./J |.ö/é|na8y'
a í ""i.'t .;t'. n,'\"/et., T"*á\ .'dgy.''"a'.kú' |.IiA l'}|l| |\P\Plt'.ol.
vid, széles tólcsélalakú. PoIzászálai a]sóá]lásúalr'
Eáia: Tetiesen edzett' EÍ ös növel.cdésű' Nenr l.olá!, de azütán bóaen és rcndesen
'
1..j|n
r"|Í '
|. torek'ó áEJ ' ntkj. nd"}obb' r"gá'
8omb"ld\ '
loron"l
keDe/neA' t7alld'o' r.|.\Fó. é '
a||aFnál
.a''dAábLáL, \in
jü'
nv.s/ú
PlÁ.
to)uer'
'
e,''á' ho'"Zúa|.' 1|.: {''
v.{o..l
téP|;vo'."Pk r.|]no'at P/g),"i
|.Ü/'
p|
J P,or", nr l|
|k I lld8,l
,;]
".'.j''leli
Io.s/ds lT á.í 1aln\'
"Ütér
L,ár'J j. mo'fD.'ak
'a,ár''J l''|'u"l'
v|Í i6j'; lÁ.;I lyilr"l.' k.i/;pnJ 8\ok'
].i.': ro*J " L, hdmar |.1l IJ k. lP''
''
' {v/;pnJ sJ
'k
Í ' |.o
'dPJ U\
alit L.rj7.
dc|t,
"'UI
s/Ü||é|. Toyh''ák' n'FlÚl lw/ÁPh'"./
''
ad"g' T.'.' o."/.I
J
'P\'P|'.n.zbe
|\,Ú]ó |'|}t"tJ .Uk'" |.ók'5| |'o5
'.Í n.."rü
P' h;i rö.ll'\'
Iir.l,s;\.t heotül.l.Ll \isszahail.]k'
Teí meszlésére
\oncIk:/jdn rPAlóÁv/| í ' logy
lJ 'J '"|']on kj/lp
/. ''''c?.lörzsí i
'and^
torDP.Idn\on
'P[|;Ir''l
b L,oko-J || |.U Í ''nak d]|.álm."' I-ó".L'b nóv".
tPd.'" l''i:|' ál;\;na-k i|.m vc|ó A h'LJ ,\'J ^|.
PaÍ dt.||Pbb'
hü(osebb
ec1J ||lIJ '' |'ötottPbb,
'v.Í hosdhh
IJ ]"]át k"J vFl.' \
.7]-./
\l|'i].] l'on
"k'án
k;v''.bbl J hzl|\ LfUí ó'c.e.J .7e|"|
|ól
a|'';ka Ial' A Í "''"'nll \'lJ Tir''l
h-"za"Dra nvef'o.'
'\
koronra
"|
|.|neve|é"e UrJ .
|obb
n'm n\é.a.' l.]ön
L''
i'||'
:i.u
-kn|ond
.o
tlI
Plv" h;|toké./.Á; TUIJ |/ozIk'
J oÍ ':
P|..
t
</lnü
e\ J mol'
\ei J
p|"
.n iqk,r'ósJ ''
^qÁli"r
ds/''Á...
jól
rIl'.J |.Ina'J
rIá/i
Í :-tben'k.r":|'''T"ln.'á''.7.|e;'oAyüT.''."b''||ntLi
.!
o t.lv' r
é(del''..
e'Ü||P|
'l'
A o' Iea aJ TU|'
^Prú
eIb.i
'''\ó
L]urln1
wir^s
'
'LUL'i|án"k
86l'
!\l
;|]''.}2é|'ébe. s/''|'/| eó./w.' |( llar;sonl
.-PdmlI
v'' 5/É .inl Ta8rT|
kelt {a ivadéka'
Dallos alma.
(csil.os
a]ma, stráí os á1úa')
É rési id€je: -\z Álfó]dön augusztus első í elében, hűvosebb vidólren va]amn'el
Mií őséEe : ].lsórendű
piaci
és háztaÍ tási, másodrendú asztali'
Nadsa'a l r(UzLlnás\ néha ndg}obb
Al;É ia;
\].{á",
|:él i;A"n b"n
'
omblt'
Eoao. i
J '
'|'
.8J
.\
olU
''J "^
{"/oÍ
.'',^'
IJ bb'
Zom.; \o/e|r'jn;|
"|''L,b
J s/jt s \éoe
{.'é P.\ -J bbn\ |^.,ohi]t
É é'
Hé'a
. c.r.J 'á'd'
ndpo" o'dJ
.|' pi]o''al h.'.n|||' b.| n'
l|/1|.ULJ
tiIn"'
./á}'jdo.
'
zort lya.]ral' |ol ro7dIJ |
'I
kás'
'"nét,
a|'P
./'mb..:nó'
Belseie: Il:sd I
lm| /o|o.s."' J Ir\ált IPIlIcZinu' |jÉ 'l c|'a].Ibaa ol'ddPk| |'v'
'l.'L]''
nemi
-. 'a.\á'
.mell'.^el' {P|'.r'c' fu'ZP...
'/U \lJ ghá/. Pl!. rJ !y.
j
ko/épn.| |obb| yIi' A'.'é t.J ;oo
'''
'^
^a'l".
\o/Ppn' g' /áÍ |'
"Plóbl,
T Zt
\!l'áival.cl.óivtbb'soks'o-Í -1.oqoró''/Ál..Pbb../Ú\''bbu1AIPnii|'\.j',
ro. í va"ral'binto.,"zÜd'm,'''D"|!|"Idp's".]''L|./l|e.Plö
TP|.fLé..|'.rL.'
Fá;á: |
'"l'
| {..na|
*."
nó.''|.^'l.": Hdl'ándo
8vlbe
1orZ" |'.vPlé'/'IP' A8"7.la
lé'.bó|vFs toroa''' n'.Pl' Ia|.Ib''|'' Í É |'vlsLen
'ea'
l.lwBdl'
'IP
TÁ,l.
''z
A]főld ;r
Yilkos
a]talaiú lromokjáiavaló' vadalanyon ]rőzePcstörzsÍ i í ának való'
l3
}Í ár a Dráso!]i]r l]aÍ lnadi]r élbcí termórc Í ordu], Igen Icndcscn, többnyire
nrnrden második évb€n bóvcn terem' -\ kozbe€só évben 1é]teÍ Inéseket ad.
ro-ro .vnél tÍ L a]i}.ha
(l,
lnert bö ternésci l.imcr]tili' Ezért DaÍ jy lát
Icn'neYel. ELés szcllös koroní ia c.ósen csnngö
jelleget
mutat' -\ nycsést
lcm ked\'ei]' .ii ;tlitast n.". biria' r'.ss.ői barnák' molllrosa]r, sotszo!
t..a^.Ü-.|' 1\"Pzodo'|' t|o'!a\oI a
''"po"
J l/.|
.
|-''la.p|'
'..í n./'!úe\'
f'..lP r''n |''l;ttek,
"zUIi,s'n
í oIybo.ak ll
l]lath.yP
//'''')''-áP'.a\
:i|'''|'|. P''ll\á]
.ots/ol
Tar lFrmoré.7'J {Fl n'B|'|.'||"L' I'"J '1"' |"t''\'
|'''/'^'1.|.''.'"'|J 8.l'\.}Pl'\!'7Pph'.''l'
.'''|.''\.{
P|'||in' l.''l.l'; |'".jol.' |'l'3.'/|.múa|.'
'
i''Le ] |'/'|.'
."\'|.
Í .lj.P|j'\
Te'mesztécére
.Tn.lko ó,:
"|
m|
'
Í '
Io1}'
"/
^||'
|d
.|"
'
A
.o
|^ köÍ z"tl e'
tómcgtermes'tésre úásoc]soÍ ban vaü Í c]!él'e. Á trctegségekkel szemben
,
{\.^;
i rp^pr
p,
..rr obl diL l".l{.'.',m^!* k m/n. h..',1.,'iJ tr
j.l z;l-
||ll' tÁ{ l' '''d'.
'tj''|''j^l'
1'1:p's'"e'"||]J 'ói''T8.nh''..||'é.l'lJ ma
ni"|| l''.l'z l'.
é'
|'P|!^i|o |'''^.j;a.l |''\én Va|Á.7iaii'.'
t/^'.L
\il3
|,..' ''"rma/'.
n||
lá-
'J T''
wij e'|.']q|| d.' \"'!| áll.' s/.!''./.tv.
mazo!' de másutt is ott á vjdéken a lcstöbb idós í át találjuL'
Daru sóvári'
(Datu alna' sóváÍ i' S,ilá8ysági sóvári')
E.ési ideie: ok|óbei-ápri1is'
Mino'ÁPá:
F|"dr"'aL a'lla'i
pi"'
""
|-;/|j'l.'i
NagysáÉ a:
|(^/"p|"st áB.ná|
.J év'bb'
8\aLí ''l
ir"' l'"6}
AIaliia|
\l.^""ld'
'.l'lo
\Up'" g''r odI.|'' Zoae J lv7éP''j'd' 1/hJ
'z^n
dlu
'F.\
ilo1
'/l
m'nl\éi
ió|" l'''l m"BIe\eIo".1
."\'"|'|".1
| Tha |..lJ l'" Í ''|é
mégis többnYjre kissé ósszóbb húzódva boltozódilr ós úindkét végén n]kább,
ndi.] .P.lsbbé'.pU.
^arimaIa|
|ns1
'l'
í omLol\ö'|1'" rilh|
"''h'!.yo.'
r
';!
.|,l"z.an| |..'\h.tö' kP/J \P á
.z;Í
né|]..oé"Pi. telP.noP {l.m.Ikédó
|dno'b.dd|.b''/o'ln"k'n"']Pk ll5'é!,o8le.P..Á|P.':\'s'|,'''\il
\/!v1v'
mó.l]r..'
'\l(lt
loLserl|"k||
.v'|á.án''l
t;E
's
r
/l!Fd/'b.
h.l\' z.tt' mFl\rélL
IJ IJ 'T | .]iA Í o1'd.T"1|.'' sT|.dIE zoll"I l'd|á!v'l\álIn'd]aá/.8J en'dí Pnlapo.
'|..|{' oés.k T'c'|
'"L'o1\ir. \u'|:ln..
^4,,{'
/.!Í ' |.'h"lrl"|él}é. eé!n;sba
Í 'nUIotl"lr, J p.ok'
-ol!|o.ak
IiPh.L}T1])F'lé't
..l3.)'''lj"
a^Ito"'
Í d|.'lP|'dq' 5o|J á/otr' t'e|\,e\ kd||má.i'á:.
%ll'ú?ód!J '
J /| jó
rr.\Pt€ló
ót eme]lredésse1 hul]ámossá teszilr'
Héia:
<7'vo"'
nnJ , {.5'é
'\i'
"
Idp|1|dl'''.'Pil le \dm\'
'
"í ''/"I
b;gi.ltl.'rom
olod'"|'
"ü.: 'ot1'
drny
. IP|'a ll|{dbÜdl
\zaLado?olt'
sotér.
plr.'
'.iJ '.\al
P'';Io|| me]J
.?i1e/P|
|.|].'
3rl1\él
deí !ltebb
Pin.J
v.jl.
tozik át' Pontozata alis és2revehetó' RTzsdaalalrzat csak néha látható
n}
Í inom' IoEI
"7 "'"u./.n
n i
'
'
d
'
3
j
l L
.
|
"
/ | { |' {' l1' Í J 8'a
.ohok
IvJ
{.dbl"n
lo.dUlaal{
.
Ú Í aii
B.|'éie| \ hÁr
"|dl''dIga.IPh.l
b'''''|. lel. \Á|e|'ál' Í '|'o|' IolrjJ 1.]' Ll'ol b orló''
'\
|.'" bó |kro., iÁc|' |\''|.mé' Ldi|. b.í z'|' ]ld;|."/a I.'"é
"y.ll'
T(.\és
n'dcU| |-iló' Iie\e|.i
.ó\'' l'úr,"'c\U,
P|ÁÁ
aé]}.n l.h.toló
Fáiá: ].r;UlIe''no]ekedáiü.
'J .Ptt
o.r k..dI n^m.'
lorlU'|é-To..'
!' Ir é\P<
'
].ora ]órül lesaiább mií den második óvbcí reí dkiv ül
gazdagon tcrcm' Hosszú
aeai |"Ds.ómbd|d"
'ct'
|.-|Pd.Ime' |oÍ o.'lI a knIaJ '
'dJ j|"n]ol
lozlp.
to1z'ü
irrv nacalorz"Ú |;rd|. lPgln\áb\
"IjJ In
d"'
'\
nJ ""é.l nel' l(' l.
ve'i l
s'
" 'J .üPok
Lizlphos./ú;k, \i.5" ko1f..o.^|'' \eAj'ük
.''1
'ü|űn
'P\étav'tho5.k,
n.r..d"barnár
Rovid IJ "'ko''Ü.|'' n'i8\ti l."/lo| dgyok'
nn.T|.'.urün |;\"Irol]\osat
Ila8|rÁl"i
l.ozéPIJ 8.nü .Ú|ün
n
9lyl9.
5an'
^('obbelt
|'!||.J . Í ^s\; lak Í .J ?lP: n.P|^1
vá.lJ ^ok' r' |^\.k
\yeI.ik
'.'..r'
...t.r.
"/..''''
l\J 'r.!8"|
"l.o
lel.á \
"|'.7|
Plo.'
L.\ÁlPálIai
:g.n
lnrók 1oniiÉ lakúak h]jnJ r |chu]lök'
TermeJ teséle \^aJ Ilozo|áP
\o^y J n
''|v
|'lmorét.Aü l' P|',,L.ltPl'
n.dr.., k''l'p{ototr i"IaIl.l.- i'J i
\l."qdPnli' hT8r
"''o'
jó' dIs7|l|.' na6y
n" a.' .Po' n tPrné"./:{.
']'oa'.AIPtn'"z|'.Í .
a;qo,lik n.]y"''
'dn
J jir|\3.
\ 5Zd|.h''.t' e'IJ -|;'| 1á8j'o1
ioI
b|'|á'.\ Ti./J \e].I
Pd|||á|n
l.k.óüö/
J 18eLt,.l enn.-cm'r'|.ézet
ó|1
.l
\jn tFr'.dw. HJ /J | |d||d
t-.detéroI
dzon.
bán kozelebbit ntm tudunk.
,4
Delicious.
(olv.
Delicsez.)
É rési ideje: December-március.
Minöségc: lii\;.ó
'|'
.
"dre.
ü a.ztd]|' p|d' |
/5
h /'dI l" n
Nágysága: NdgJ \agy i8en na3v'
A|4kjaI sai;'.ár'"' IjJ ;". |.1t'"k'IP"a\.' l]8}iL Í Plé' l''L-'}'ir" \'/otldLb' |'óh't
e|.'Pla.lell,bb.' mi1| d ni''iko'' 7'''eJ t.7é|t:jd|;I J J h|.e''L nw1n'|'
s2ára lelé szeliden' úajd hütclen boltozódva, szabályosan j.ómbölrödik
ós
szélesebb, solszo! hll|ámos taLpbán végzódik' Kel}'Í re felé.-gvaLrán tőL]b
k' f'
''
Lb b.|J j J ".'
.rI"n|.te..Ll,.1./ül.UI
l.ot
'.ó'.bb borJ ;L.|l
'áÁ/od'
ka.im;bh1 Í UÖt
'l
sl,,a loszú' téko|'.' Í ;.' vo'o.b"Í a|
"/inj
l;P||\|jn'
5,út m3l!' l:| ||'}'Il" Í '|'nrJ .
.o/'d;.olt'.'U
'n.'..J ^'b.
\.IyeZFli'
jt'1r''l
zárt va8]; í élig nÍ iLt, ]rehelylevelei Leskenyek' zóldcl. és niolyhosfcneí {í ,
tág, mély' IáncÓs1aií l nrcgben ü1óL' a bordás l.admáról az.llapo.odó bordál.
\v\'/ f
J .'.jImé'\.J l'ie
''
''h'|'J o
'd
'
}réja: 5lTa |'or lJ ]á
''ém'|'s
z.:|
'.dLb
'ápIlá|'1,
T.^l'Í ol\'
"z;D
|("v!,
.\|dp.'|1'
'
||ror.ir..' Pz
J o^
'A
é|." é'.cdl
{'''' iUri|,..lo.zlrr'rát<".
^ll"lon
"\"rI
l ké')'t'.\ f..Pn
m.í a g. l'nol'',Á'"2 |e|ü|tl'' |''ni.".|'
;é!|kpiro'."l
m|.v||,
ól'ó|l,
eb\Pn.o1ét.hl'
ni.^".
'l '{L'/^||'
A 1Tnátha''
J n.jé|o? lü"o|'Io
'z||./PIU'
F'|'|^/J ..
.Z]'l'
betü
'o'
':]'U' sJ "rg..Í .hrr'
ll
'/''.lJ '
lJ \/alo|' rill'ál |: Ind'"k |
'|'
Bel'eje: H'''J
1t.''Pé'1
.'rA;'|'hl|,
|t.'
''.T
lón.l| .Í l"ve|
!,olhd|'!o..'é.
L,o' \Ú,
'
'k.ol
iÜ|o'|.PA.'.r |P'i |'' |' m''' ili.t: a TP.A
';'z.Í
"'
J v
'''
é.om"\:Zü
\J ^|J / P|é^''ds,.'.||t'|i''FIr!-tPszü|.'.|''^l'é|!.nlchátJ l.'
Fája: '
'arl.
'.''n
qd'.te\.
|..ü''té.ól'|
.'o"
|'óle]{e,l.' :i'
,|''
' ':"|'.izetl'
"'|"nI
.jl'ó' Tié.o1
'|.J ;/|':'
J LP..'
Aro|{
|.n le"'''.k b.'1n. Ia||' Á.J i |'o'q2
'd'''
felfe]é törcl.cdók, kissé l.üszá]t, nag}. koronát ne!e]Ök' Á nÍ esést, a]akÍ tást
1lÚré'la'/'..Í rIa'\'a|.|dIl.'|:-7''p...|'J sd"Ia.7.ú:n.|.,Iv|pP'|J a\..'
lö'o'...
''
g.
'L,l''d|.l'1á|ék|J
d''3.J l"I
j'|.á
n
t'orcr]'
r ru..j.'
Dóvcn terenr' l'.ssja' elég vastaeolr. lrissé kőnvokijsck' nolvlrosodók ]ll'g1,d'
.
mulv., l:v/pp|J -)1 k. l;,,R,,iql rl"elok.-o.er.nolthr'ak /.,r,'
rds;;1.
'l.|
].''m/|
1'.r'
\\.|.:l
:.7Pp|'.'''l,
.é|^.\'
-PÍ .\'
T\/
'.].
é'.oÍ l'z'
kissé |estett' Lc!ólPálhái lándzsásalr' hosszabb ideig me8maÍ ádólr.
Termesztésére fo atkozóan úcgcmiitcn' hogl. a n'irlrTsább, de úcm vizcs' lrijtóttebb'
jobb
ta]ajt, magasabb, páratc1tcblr, hárnratbaí bóÍ elkedó égaljat kedYeli,
de a Dr'áro! senl te]jesen kiszáÍ adó hofuolrTÍ is
jól
terelr, szép tcTnróst ad'
|'í ''''A |'
-''
(ol
kc!|at
.-'\U|'o]'
'i'''z''|'' io|
'I
d
"
|J |
'.1
A t1"' ',:'
/'', 1' IJ Io|
'
'|'
'
.;"p'IJ .'
|' I L rtoto.
;"
ÁiÚ|
oi
.ln|'
P./|i
'i
r" n, U|i|.
'liá|
|á|' L' \' /'
'.||
ilP| | P| F.'
J
]o|'á'h' nn I i'' IJ t'L' .'m"
,ijl" la l,
(,/.,i
T, -d,1,^,:
ro.i.Li"t.rb,'
.
h-:,:.
eo
|||' l'".''"'
e'
|.''\'.'
'
/
|' Í |o/||' Ii i'o:'^A..' /|'|''|..''
'''
Í ''||''i|'' J ''|']J .7lI]'''|'.
|:ltu|'o|/
''"1"tJ ni'Ildp'.' ljnl'|''!Í 'cJ
]'''.|'''| \.J I i|J .|
é"
''|
'-!a.t |'d3' |']o'IiJ " J |Ú"|'i{ |Ut|'.. |'
j'L:'
^t1
i.
".
1 . -\ i l^-
,hl'
.lr ,ij T\"
ri'
-.r
tli,
d l rr, \\'nr l. li i
lor.r',ll dr n r il I lr . i ./l-rl-
"
("ll
.1. a",.
Fontos alma.
(\li'i
o''|'"'T''|
'rl'l'''
néL.'"lnj']TlL'r'Ili.r'?d'1L,'''''Í u|'.]"|
'||'"'|.
n|"I
|'l.r
||e|
'{
''
'"oUr
Ir.|'.' |' n'|' UÍ rJ !.' RjnlbTÜ|
'''''''''
Er.si id"ie: \'|.'|'/tU' lé'.' \/.l
!.|''bFÍ
'l.j.'
l. l'.l o\l''b'|'.
''||''''|
|
'
Minósége: Ll..'^|
'lÚ
l'''IJ l' .i é"
l'j'
i
;.
l'
'i'ol1'lü ''lt.]|'
Nagysága: }dij] \a"!' Iendkn UI naA}'
Alakja: .'J !,." aL' J "|.'l' |'''|'
.v'']
|''|p'.'''TI J |''|
).I
o'4''|''
'é)"
hizottabb és cDrclt..1cttobb' Zönc a kózóptájÉ \ag' alább esik' nonnét s2ára
Í eté szeli.le!
8önbó]!őd\e
boltozódilr, száÍ a körül laPos ].arjmában r.gzódilr.
Iie\'he fe]é ]rissé .s52ébb h]űzód\'a boltozódik és kell.1rc í clé szint(n szóles,
]'i."Í \'lil'' ' \J |il'J l
.'
olt.l
s'r'lro.'il
'J \l''8'
8o.b.' '/éLd)' ''""L
rign\i.ij'r ljJ r
'-./'-
.r.ri ,,-\
'r^-h- r,-
\"/-rr. m' ly
-1. ,ol.irg /ou.

T"rd,1ó |J ':|.'|PJ lds rol. |él' J / '/oLtj
hn-i|
'.''
^'')''
'dB!'
|''bbn}|'c
/i!t. o../ehJ ||., hb'cza. e.
j
'a'\
|-T5 ]'Pl eIy
Plá \é|\'' l;g
r''
''|'
3
m/|) |;n}ér
llakl| ÜlPRo''1
'|'o,
me't1|.|{
"||;n
li'' { |ap.' . | |orl'dl. n'''at|.o/ia|.' d.
k|-il'J
'
lIt^''| \U|:l''.' b"r.8yrrö|."
-'|"|aán
néhJ élél)'l.''ó iáPos
bordák ntonlai i5 mutatkTznak
Héia: FI Tm, .imc,'.a\""'
/| |' \"' Ie| é."".: r€.d'
j'a|o"
o
rJ l'i1
J l.||\.''.Ed'
.
á8\.
|'5l| 5/akJ '^/n
| |.;|Í inp'ro.
'.'i'^kdl
.'e'.J |l^d^|'Á.
d ''iI'I ]'ó2ó1t
sáDadt Di.ossal
bccsapkodi.tt. PTntTzata ritlrá., alig szembetí lnó' Rozsda.
alá]rzato.k nem nnltatkollak Taita'
BPlseié: ||U'á |Ph''|, k'''é |d,.' |.tP Ü
'
'"i.'PIr8bó'|.dk||'.l'Uk.o.'l';rrJ }i..l
.élén{
'J vánn.a]
ene||..''c l..'|tne.
'.J {
1/'ha l'P.é'.é.i"7Pr..i/Ú' lIás
háza n-vi1t' sz'ámos éP magot rejto' Iiehe]ycsöYe Í övid' kúPalákí l, Dcm mélyen
Fáia: Etés erótelies !ölckedésí ' e.lzett' LTÍ á. és elég t'óven tclmó' Agai rendetlelül
'
'/éiÍ ||ó\
|'''h. |''.'é i''r'n.u''^' 'Ü-ü'
'"']''']n'.'.Zrlcl\l.l
.'
to.'r'1l
.'kota.k
\'lIJ .n|é|.a'r'J |án1onjo| o''lIik'\dJ j]an}'l'k'/é|lÚ|7"ÚÍ ;Ijk
InrpP |J 'J o1 bo\'l'|J l. Inn"k '\J Irj.' I'P(.'Pi
Pléd ljo.s7üdü' \J .(á8ok
n"i.l.|l'
^onv^\."Pk'
.:.j'I
n o|)'1o."]'' 1rt ott
''.uP''l/ot'
tsrál\Í 4n"
|él
)'P.
lPL
.il}lDiro..é
Tvsvll
./.nt'\..bJ lI
c{' fdÓy {P|.k po'lT(Ba|
.Urua .s
"z.mLLr:jlöe.
oonIw/wll.lí
RÜ.:\
'ó/.l rP.dP'|P|'' I h..'/"bbak rJ .}'
.L\i
l|''P^' nli|! |.l.|n].k '|n'ii'k
"U|ü|'
ao\ho'.L' |''!ig,"t)''' aózA|,'
nasvol
.J .ü|
lel'é'no f|'.áR
.l.;
\!|á1 1\iló' nJ 8\ lijro. 52|Í m;ak
/.i;1.,
,r.n
irEiok
.
,;.:
r,
L"n'eat-/o.' ruFk
\telul,
_o'',1.
iBen !drJ i
rer.' a.l\l'
:;l.\é'
I
L'J T'"a|
|
^.'
l|' |'.'
jla|\]
|P'].|'''n'k' aridonid\.
hamal lchulló].'
Termesztését i]tetoen í elofitiiem' hoa! fuél)'rétegű, ]rel1őcn Í edves' lrözéPkötőtt
mllLe!bb lJ |"]|
.A''.i|
|'' \..]\''|i' \ág\
A}'Üaw'-i
n'illI
á v.let.|"''
\rlPtt \P't;| |'i\;''
'i'nrh.I
ha'Zni'.t1'
;Pn
J lk.lmas..
F/P1' vJ Ian inI korj|
.4'a
nlctr J pá.okon i'm.-t
F.
1J r'ol l.-Pq.l]'
J ?o.'j."'|'
.
"rg.!
Á^l'
bdb.|'PcPAek
P|''n
LP'I.bL:
P|'P|'IJ 'Io' \ér{|n'.bnt.ló
\.|!.P' Ir.|tP.
V'd;k.'' t' á ion..l.lnP. lP..e J ]'''n | Í n IdL.\.7;."Í ''l
'd.
vP\P' 5,hrmá? d b|/' |
1!.lJ .'
\ n|..Zi lú
"A
|'l"n. .T|'Zágl ol
Pl.J '
\mie-".
oan m.ir l 1{
'.o.|'
i'm.-;!e.
\o'l' LIlPÍ i' drJ !| |n|\'LL njB\."A] a"l
lsl
'
l\ hJ I
|'' znác..''.'aio
"
\cIl'"..''g"nak
;"
n^m Í ino'éoeIe|, lj'z'n.'
Tii|Únó
Í étesbe való alma.
Hefcegnő a|ma.
(Enbanii hercegnő, Helzogin Yon Brabant, Rcinctte duchesse de Brabant')
É .ési idei€: oLtóber_lcbruár'
Minö5ési: llarla"a''|'o|.n'Iu's/'"Li
pid'i
/'
h;/|dIlá.i'
NagysáÉ a:
Iio'/"P|.3'' |.IJ kL''| |' ri!\J bl,d nae}ol,b
Alakja:
\Ii-r-. rum!-L.'llo.
3\.nl.t'"
r
P L rrr' /orP r xoz p
,
tá|;n]' Ij\"I c|'h'".r:l''r'l.r./;Í o'e|Á\'rIF|.nts'm|'|\^'\."Z/|'..IL,'
l.60. l'ál m;b".
\iPlw'''|
'
i{
'|'|'
l'é |.já
.'P|
'|.
'.'l|'l.l'
n J l
'''ó'.bb."
r"lr'a,
"""u,"n'
'./3ü|
.,'\'
'
pái|]
'n.'
' '|'t'.''|"q'
|'r'J "/''l:.n'u'lj.
mU.|.áÍ 'm'||'|ö\''''liLLn]'|1v|]||o'Fl.|r.n
l'gn\'i.U,"'i|kmé'!Ü''t''l'.lP/'|l'm^l.|'"\,'
tn.ll coÖ.".'
//J | b''\Tn(
^'4J ''ll'.
n\il \.1'l\|t\é|k;'b'|.I
t;..a |''|Í ''|é
j'|Át'
h ''"7'|"L'
^'.lj.''\.a
|-'8'..ek'
|'.o'f|-'
"n|'''
|(F|'.Ivn
l'.'
'l'
+
.''n
lo!' '.LÁ'l.bL'
"\
'.J
l..ll' l l
'
hi |j''''
'
|''| i : á.ol s2.l.'.J .' ldn^' |' Í l't ia l J n"l. á \J r''''J \' |''l'!Á"'o.ts
d
ctuD-.1., dp. rjr- i,
r":,1/.
,J .\r'd L ctl r ,
'1.r1
/"v._i l'
Hé!á: t nolt
..a-..'l.''e' L''.
'''
ro''''p|'tdtU
.P;
IP|\.. L|ti.t. /'ld''
'']rq
e.é)e io.|''L''n
'|
l
'.
'|'L''"l'
él!.!'
bb J lgd
é.. n'pndA k''"||
oe dJ nvo^.n \1e ia.o' Dií o.'J I
L'J 'b| a
'^y.hb'
d|"bol L.
Pl
.ll
'ágt
h2lj
ro2oLtJ bLdn oeT '..'l''
|' |
'/dlá
il:"', n'1hT'
tlPg
''é'''b'''ünd
R
'/\J d
a]akzatok
Í itkán mutattozDaL rajta'
BélseieI H''a
j.1;.,
"
b'Í a|'t'i|*'' '''j'J 'bá
]rtq/''
l')'i
'Td3L';.d]r^'Ül /ölPs.
''ale.
er.l:''| át|'|t'|' |'|'om, |'Tott' n.]t
p'|n"n] ]
'U:'''' 8J c''s.d
'"\J Irvd|
'm.r'
|^FI Ló||.I
P.
|\
|n.:o^.
'|./'|í 5
j''
li'l''l''"Ó\. |:'lt,
alalu' nLm nrel\en ]f!atoló
F,iia: L'e'nL.
(.os r' \' |.''l"L'
c?
^r''
P'.A
|'oú| -' b''\.''''To Io'.'||.]' |'é"obl,
7G
szétá|!.ó á8aí ritkáslombozatúak' kissé klszáltabb, telebélves koronát neve|
nPl' \J ddl.1jon
|ö7/p|D|)'t',áhd'' J '|.'ITa' \ n.'''5F'I e''eg ro. mPchá'a)td
a/vlbd|' rint iorpÉ J \d8y
'
|dr{í a ÁFv/ bbá Pr
Fin|' n
P!
á
''ok
|'ind'7e:es
'l)t.r'.i
r U.rr.jl'
.lyuno|'
'.I
lol
c'|jjL l'FIJ uh.I J
l;n.
|'Ps''Új |,o/eo\ds'acok.
é.yPn...l.'
|i.nTJ '' é. rit|d'"n l' o\.''osaL' ||'.olt tc'pd'/^{' \ellJ k'|Pi;
p'l
'5b"Í nél'
l-o|'|^7J tUk rjl|\á. I
Pa' ..emL.|Üró'
rüÁ\|.ö/Pi ho;.zdbL'alr.
'''\
idPbb.l' 4&3)a |.'.'I yek
5|Tu|o {
.urul'
mo'\ ho.'L;'7 ry-o'xp1..
l!ö/tD.
rjB\oI'
rrd]\'anJ p||T\J '{'
"!.i''
Í ' |'''|.' ro|\.hd.dk' //'.,.i t.o)áprcproL
}i\. \a.IJ '.oi{'és..lég
kéT.''y..o."Iu''''' r";ut' loz"pto.szr'' .|'
É
v;+ag'
merev' sí jűn és finofuan moivirTs
Termesnéselé ."rd'|.o/ó1r
Lhm'||.if
hoAv . k.lIo' r avjrko.' || {J bb Lo!ötLebb
lilJ ib'a J ''/]ik J
'..jobban'
.\ n dBJ .'hb' l U\''Í oó viül|'''"
"'.bb'
nds\UL'b
l.IrÁ'. ho'' m nl h s/lr"/ égh.']1| d|1|'' s7;|d2 |d]"jbd'
|.iI vP|e idgl".'
ko/ni' 1Ii1d"a
.r;zik'
ljb.1 neLi \a|v vIdá|en n"-érteddLc! l!e.i\ et
J dl'at
'nd
a.{l
'l!umó|'".I
ko"''f' .
".
rds.'o|'
jó'
.||d;hJ 1ol''
a s2J J iá.t
L r"3J o1
lul
l. hij-k. doti 1djLr,., Id i.roeieb-n
L Tburc herccesccr
Lo". \l|''.]
tstÜ|
.|\.l'l'y't|.
.''
..ój
l855.b;" \á|J '' lre"vésLb4.v;
Fll.I jPdle'
}I18 |\é\é.bh. l.Í | | | a7 J AVJ ..".l. BIao nt. h.''
"irollek
ne\. '
/el|' d. c Í .nl |'|''Io e|ütö ald^i rJ "ik.'md|á|Í J '
amt]J 'I L'||y L"lea
8yiimölcsész
talált és teljesztett el'
Húsvéti rozmaring.
Erési ideiel Decembor_í ebÍ uá!'
Mlnősége:.|....n'lü,J |á |, mc.o IrFI aU á:7r.'i'
Naglsága:.]\'?p..
'Á|
ná.L vooh q}a|J J
'
|ókorl r'8J ld8. náBv'
lo' 4n T.11 l]tl
P'
|.\ bi. v.11"} q.jmU.'j']Pd.bb
J |"I'ú
|P|aJ 1\)|
|s' | é|a
l ilol1.| L' s/ébél\o"J ll
bolLv2odo 7''mé /
kö/ÁDI.]
'1á
. .jbb'
.'é-j.
r;Eé 'é'P F.ik'
|
'...
./"jd Ie]e 5/'' iden' mJ itl
cok.2o. Ii.i.lFr qÜnbol..dd\''
''é!.z.'es'
|éhn o."/.bL hÚ'ó|o
'i9o'
kaii'
maban vé.'od
\' ]\.l\né Í el3 m|nd|l
(.job
de L' ndj|ás n' ||'Ü| sl;dj' .
\i5"''
tuILámo' kJ r'n;L,"n J |'Ll'dik s"i'o ro\'.]' vé\orr' la:\
l..l/éP\d.rdg |.".! Lun|'.i1 v.;7d'lik'
'z'|.Ivo.'
'/ÜL.bL,
nÁ'v u,'^bEn
_rl,
m^t\n-t tjlb t^t ti,2td, hot
j'r-rvo
rol,ara,a//r .ok.zo
'",r:arj."n
aé'\.bb
jT:|.en
ul'.mPlyF\ Í a];j a {J Ii|'áÍ a
'"
IP|'']/voó |.no' ran'ok
es baÍ ázdjk ecvenetleué teszik
Héjá: s|n!' '.l.ó
;;..
8\.nqóJ ^1
z.jÍ o' Iap'|
lalú, |.'"s. l^aye.'
.n.l.,b'n
J n11}TbL rlká'd1.'.l\
j||
poll.o..'á
io|
.|o|':''k \.h".€J
"tsy
Belséje: Hú.d/d|''''.|'|.Ilr'Í d]|J 7J ko'''/o'J ''''J rB.t|''klrP|
|'Il\J
'ns/örel\''
:|]';
n' |.\ u' ] |'.T
"'..nnfdl
"T".t
nél d
.l/B
|ü"?.l' 5'7U''Ild'''./ima16'
}.áJ a: t.|ég..!.'^velrtd/'Ú'l.lL
N''n
-"''"/P."s.n."él':
bórn |.Ino s/élr|
'5/iP']d;pd,a|"
Il|{d'J b|
'
'rjl.pl'ag}
k..^|'.jl a"i;i
k.
'r..u
torp d dnv' n bol'ojdl üU
Í .il
J \
'a|o'
A s7J r./"bb, l Pl'
P'
DD \iJ !'lel
é|/o
o] b''.d' A |.rds?óÍ '! |'''Tó." |
''.lJ
kPv".bl," hJ Iilá mec m.tt
q\unv .Pit ?|ld."'
'^..,"L,L
|'|| w';,ckc
'
ha|'á U1un'o|'qPi
''e:
|.l
,iljik 1,..ru {.- a rjn. A iv rk,
."1,1,
dtrdt"tJ k^ o ,. oo r.s, ,
t-Le ,J . i-r;
\:'..elzn
"
d/jlb t ]d
'|
h.lel.r A.'\''|' /.'
'l
'á.|'^;'',
|' '.é l.j1fó
'J p'"7"la'
\ö'v'b"ra;k
o'i'|''Lb rüÁ\|'ölÚ;k |(u{\.'
!lmu
or'''l']Á|'''
'to]'l.U.It
I.j''P'
''ibb|'fi.e
''j3..i'.Ur.''
'.'..t:"' '.n'.
''.-'\'.\".|J ''
tö\ ll'1'1 vi !"/;'r'||
^.oL|
|'.é||'|nr'..|'
LUtlenPk dTa1akÚak' ]'ámaT ]ehUll(jk
T.lmész|ésére
lpl
,pJ ,o
lrli ar' \ ro,J r!i
'{prp-bb-
rimadtJ t ,r..{ \ ro;!.!rerm. ,.
tÁ'|^
"ijIloli
Í "n;|
kryA
'A) '"|ol''
\
'.'''.F\.|'ii'1aI
td'ó|| ltrtz
Io/'''é1nts r a'
3J
m.'. iILáL,U n'|.PIJ .d, l'TIljaJ \L'
'l''.'P)eLb.on'
L
ill/A|' ól
]á1\ | ;,1'
.nn''|.
h']- |i londUU'
t'
Ind'lJ o.J J o P-éci
L.r. |''.r
nvabb habitus,i
77
J ász
vadóka.
(Barátalm..'
É rési ideje:
Deccmbertól
!rári8 taIt'
Hí ivös ]rellen
a kó\etkezó ternrósis is el.
r'"0":;:l'i
,.."'
",
r
k ,
p \J /
-(i
n. od
'nd
d'ltar
'
xiilitj
l:i)
:'*'i'ji l|i'i*::J i
ij}ini",::ij+üí !];:li:.:i[
:rjí :i:
i
',;i:
l
l;::*l
'
|';li
.;'í
i:i''i
'',13xlii$'!l:'ii::'"!lj.ili
r*iti',***i{*"l'i'J ;{#*'+l"*Í í "*'ir.i'.
-".li'''.,.tfi
*i+ij't*'i.ll..l*í ili*,::."J HT:'
j-[:l"l:::
""*'i_r1",':,319l[;1i,1ii:*il:k",*r{i".:.::n;e:
ii.';i ::i ;i"
".,.i'5il'Bil..tl*í ::i;1{i...:;'6i:.ffi1,'.*1i.',*ii';,l*'.
lj;1'.$b1í iii:,''ffi
:J {i
il
.'xl,*e'lx;,-.lÍ ffi
l
ü-l'm
pfrltÉ d*srffi':*x
iimiil"Li#rii"}'r'i,1:riiii";*ff
::.r:
"l;;:*i"tlil'
*-*rfl
*l':',".'sl:i:J '':i.J
i, i';']]:i"'".Y
J l:l:"..".T*I
;:í j.Í :.ili:i
*"i{.:i * ii*i *:iilii,ii
"**L',
,"-',*t lHil;fi+
lí lií iliii;l"t*
;i;,}':j! ji::fjÍ lij'
* iIll.'"";!l;'iii:
.;'i
J onathán.
(Iiing PhiliP' PhiliP
Rick
)
É rési
idqel
\
otr b.Í io
"
Í :f J .] ;J í 'F.'
"
i.;-):.it í j.:l' u.'''.u-
.""","u.
sjH::::;
i];:;T:,:..T;i'
li:' j;:.9: :::1:'
.Pr n.k,
\"|ó
.zJ ldz''J ).n'
^;'i.iil:
:".l;i;":;í *l'.'pií 1if*ti"j
;fi
,T:;:il{'
j*:i:lJ til
r*::f
,l'.il"]':i,,,";;ri'i::r":rr:";i:.r'i"*i*:l:
?f"::'É í *
idi Í '""'i:Í ii
li;..:.'.*i
l'** :,l*.
PoúolÚgla'
19
Fája:|'|eAhU]J |'o\"L'-/.'l'|oÍ áné"i"eab'vP|'|érTós/élJ l.ó.j;J i
\.$éüU./;.
IJ ob |'Pr |'óH}Tn n"g! terehá
}'e'
lJ ''l;' Í e]l."zIP|'.ü' \ aJ '"l.| ||dts]Tn
|lPEhJ |á á
\dddldn]on ü
'/ép|Üll5'i
Í | n.I' IjIP.J d|']on lÜ|!''
l.
aldL
Í "rax
'E'r '||'alma.'
. ' o' ián.so]''.r]'
"'.l.'.'.t
L'.- l.onjoLorÉ t'
.ó|o-.iarnák' IPA}'üL
'P'' "'|Í un
mo)hosh
"Io
'n porlo/ot.ah'
'8''?|'|.|.
]eí Í ü8ykozűek. Riigyei köz(pnagyok' hosszas tojásdadok, sifl!lók. moly.
\oqat._-l,,e,,isyp, iist.x
se.zF'''leszir
l
fiLL").kk'l
bortotl"k ero';a
mo'y\.".k
/'r,/,.
rdg]oh' lo''/J "J . al:}üa\'
v.'taE ./ovPLü"\' \\Pl.l
e|é. 1^'."'U, ld.|áA' mohho' o'z eÁ L^\úl'aé.\'io."./n'piro'!t TeriP;lh;i
róvidek, ]áDdzsásal.'
TeÍ m"szlésere \wndlLozo.n n.Aje6v,Pn' ]'.;} |-.|!o''
''
IdIa]od1
'.n
\J ]Tg.t
ll,El' a L..'é l'orol1.hh' |'é|'|'"g n)|'|o' |"Iajo1 hU7lJ T'8d|'8'z"L,L,8yü.
m'|'..r A kP||.t.l'á a.'lL.s"bb tcldjon {;].l .l
.Io.Lb
lél..'3)'lorl'r"
teszi' Gvij]nö]csét a IovaroL, külö!ósen a2 almamolv nagy rnértékbel
pusz'
liuc
ci:-J 7
\P|J l'
6Iüa^'..e
.P-ó ma}:d A n.j'." \'J r
k.l'
'PÍ n P|| p''.]'in}T|. ho../J hb id"is PllJ rtnáló\ T.T.s|"||'
p'zl,,.Í e
rnásodsorban van aiánlva' Inrden házil.eltbeD azonban helvet kcll neki
IuIldlIl|' L\Umol'."i e'e!
|ó|
J Il|;|. I''i\'||'.I d Í 'a' S^kÍ '1|. \r'||o/.'j vcI
.Ay|k i'm'J leLL Br^] á. k'|"'|ai l'
'''
r''|.n"l I]a|.:Í ü í ol"dJ .
h.itzat boritja' \Ian eg}'sár8án csikozott változáta is' s;áÍ mazása isme.
Kenézi
piros.
É rési ideje| o].tóber í ebruár
MinóséPe: El' ol.r'lú L'd'
i l i.' J |' 1J : a.Zldl.'
NáEvsaia: IioZén aAf' aF\J
'dr'T| | al"Av tr...L,b
Át;É ia:-ToLL,''uie rú. ..T L'" |" |i]
'
tP vi|, o| i''c| \'zotl.\\é..ae kPd.l..|.b' ZvT''
,J
\.7.Ft:irJ
J "
: nonn.r
'.cr
]iet" '/PIjleI ho'!o.ó
'k !. ./'
|.\ ]
P '.
Ld|'
mában régzódil.' Kc]}'be relé sze]ide!, nrajd hüte]en fog!'\'a szélesebb, hul
lámnc k]riin'ib2n cnwészil. e]' Nóha lrissé szesletes' szála Iövidcbb' vél'o
Iyabb, ]rissó bunkós" végú, dtlrásan motyhos: száImó1}'cdÚse mé\.' szúl.,
ti]lcséralakí l, Iala !éha sügaIasáD Í ozÍ lamázas, bordás' /i.l]',. zárt, J ö]ál]ó,
Io.'/
'
k..kéa] l''IJ n" L l't'}lP\élüÁ|.ll mélyebb !c8 ú.Pjl'.l' Ül'' a''l'.
a"\ .].'.o' |'p^s
.J '.'^
/. lorl.'ü |)'Úl'''}
"l
c }'.il''jl'' h.
"Z
lid'n
hul .imos en.U.n.,](..t.t é.\olt''l(
/"
"
./']rt'
jlvedl.
- ''
l"tÚ/jJ n"]t
Héja|
.z
''"'
"IrJ '
Í '1.".'
értéteI
sJ Dd"l 7.'J ''';|{- |"P'.
'IJ "'j|'
\'''oiro".''
m'''It'
'o|^|'bb
pjÍ osJ |
"7did.]'/olId|''.'.'||'
l'||\''ts.|'l|'
^/.d|"/.|'
nagÍ obb í TLtokba; csak az áTn-vékban nótt gyümö]csököí ]átható' Pónto.
/jiá .it|'.'' apro, IP|..-' I
Pn ./'
mL,"lLr'' |i..J Ia.l"'./.tok''.\ e'fP|\''
l"'
B'".
.o/.d.'.
E]
Ür'|
"öl'
.á8y Iorrd';"ol
p'
n/mJ y
éljJ r].h.|'
h|\'l.
szeDlök tóbbszöI nrltatkoznak ralta.
BelsejeI H'B'
'.h'|'
Í "h''| \"8] '''l!.Pl.|:'.| ''|/.|''''!,
||1vr' |' TvÍ '\'
-nD.
pd1.' |' r' Io'
'.|''o.'
\i':; ;lÍ ' \ 5"\"nnrhl
'
T' | |'ll'
|' Il' nPs' kPlF'J
í űszcrcs í zű' IasháZa lissé !\'ilt' liehehcsöve tólcsÚIa]akú'
Fáia: \Í érséke]t
'övésí i'
ed,ett. Ncn korá!, dé azltán mindcn másodit óvben
'
pa-,1iAon
r"ri"a Ipllpl/ r. ...d
'_o-
i;,J i lFrj
'plm'"
kor.a d l.rrn"k
'.'.r.'
ro.''].|' \at\ {''llpl'o'./Ú"k' |'|á'"| |orb"|
lehérnrolYhosal.' rró.ijbb
jórés't
cs!Paszalr'
PiIosbaI!á1r'
Áljnk ielé í elré.es
]rártvá\'al takartal.' Nem szenrbetiiDóen ritl.ásan
DontozottaL'
tiijzéplrosszí r
r'a\'.j/'r'1. /i":, i \'..ir'.-k -.Tul :../url.'-i r,'llh^"". l.;g,",.i
Á.';'J |"A.o|''
p|io.."Ae"/|.''''zi1.i'^'
'/'
1',''no]\|'T'j| /. '..'|''t]ok
Iu.''1
''
".o
l'|jU\'i a'']ho'"k'
..U'
cJ l|j./"|.
''J 'lJ l'"|'
Í /'.'I
T
.fé.nyel''k
l'o';pl
's'Z']
lég tJ .l
.
'''..Pt
Te'mesztesélé \.|'"'|.o/."c í tB'm.itPT' n'ö] |'||'].|'|.|.
''.'].r jol
']|w|'.'
UPL'''Zp.\nj] n"8^lor';U |'a'l d |'.n||'' aJ .d'L' |'irJ '
''l'v.|J :Í 'lnal'
n".,"bbi
',1;.
m ,ia n\e.;.
l''|'' In^jb| l'o'vir"
''\P'PnJ '
' '\13']
ál"dn|ánlT'' !É 'l'''P.
'
J '.Il'..
l |J ].
bán.lolJ th'na!f'J l"' s/.1|á/
'''
'J 'LLl io,
!''lL^l' tt
.'
../'. Idl.ji l"T
k-,lvpl,. lrl,, ll-
-'i--\',lil.
LirJ
\.8!oLL tol!o\'z-1, r'-l l. i
"")ori
i.
q
d
.
/ o | | d
'
lj ' |
"
| ]
. '
l
. |.
i'.
'md|'".
jó'J |)'k |1|lÜ {'
'
"
Í
'\
.,'''''J
'l
.
|ó| kIoil|']|.'
'\/ ''o'Ij'tt
l'é.fé|'
Pa
|''|\dJ 'd\' tdnHnl
'"dk
''
PAlJ r,lo
so.inal.' \álunk a Tjsza á]ta] is;apÓ]t vidókcl..n na$.
'ái
em}ereúiókézet
Úta el walnal( terjedle, oDnán a gynmölcsét hajókon szál]itják sze8edre'
^
le]sö T'szavidék Szülótto'
20
Landsbergi reneÍ .
(Lándsbelger Rei]rette, Reinette de LandsbeI8')
É rési ideje: A |.PIF3.l l \|.l''^.|'.|' IPr1é'r
E''üro|'.é "Z.|,t"
m b''l
'"|'
d n:]lo"eL,h
ral"^o1 |'tnétt
|edig
nT\''n o'||. teói'r'.lg
'r'r
Minősége: ll'ojendU h1/tJ (a'l' ma''' |.1.]u aw';.i
'''
p|. ''
Nagysága: T(ozéprdsJ v
8].
.J 8}.'
AlakjaI BdJ |iro!|
Bin'DJ |'ki
Iie'y\t..PgÉ lÉ lé|obL,é'|\.\'15ob!bo-oJ 7orr,'ok./o|
d k,b"l\ kor,l T!.rpbb rl
(orJ !
"urJ !o
-,;-!-..9,.2/.,^..pu RFrde-Fr.
Í észd|;n\^"' 5'a'] {ozlph
's./||'
vPk
i'l,D\
;o.be'
É |').' \d"} a'|ts n o
''|-'
.
czérm.|).dósP
r"Iy"L,b' .2u'''
"z.bá'};.
'Ü|':.'1'"/"rU'
7\1/y''.';ail,'nihb
'l'| '
IIi t I(o2''p''.rJ éI.;"UkP|^lJ |''\t|é|moIJ ,no.d|.5Z!e'
"Pte|y'
néhd Ian'.'
tJ cf
bor|]áslá1ti mélvedésbe^ ülnek'
Héja: ..:;v.|
",aIm...
8d'
I J P..
n|dé'ar
6vn'' )é/Pi.n.qd|
Í o'o|l laöy |J aö^/o(t'
Nól'n d2 eFé., gJ unól'
..l.
P|" l'''dJ ./eT.'
.o:
Ha r"m :|J ..' dkL' I sird'
lsd]'| |'r
/.;ro. tJ oinldlr'
, Í s
lé\o'l' s/.i||'';lyedi. Í ^nJ é* | Í 'n
'||
J .
Belseje: Hu..8}'ltsé' sJ r'j..|'3r lómolt".' n^h. laZ']| b, |éaÚ", ..vd
'vk;.Ád''''
rr.l
erp.,
'l
r mar l lobb
rrlbroai
lrJ \rin laDlr
Í v||o"' \lJ 8'
á/a Í .Ilts
'yli
' "ok'
Pp a'-A. '
Fája: LId|''||.. |ioVlqu' P'tltlI V'.]. l';j |.jip.''|]'|'
P.ylrJ nl
ho|án
^'
|'\P|'
teÍ mó' Agai szellós,
gömbölydcdalal.í l,
terebóll'cs lroronát neve]nek'
y^szői
e|Á8 \"na8ol l''../Uak''zLÍ |'^n no|tho'J ^' R''|.í '
!'oIl|'/'IUt
\/emL.runo
Hajta'ai
'ó|a7.|d.k
-o'v|'oqo,1o\'
/i1g'/l nd8'Tk ib-'"|1 |ó| /.,t,'3]
"Io'.en
.nol}ho'ák' iE' |' |'J g}'ol' I' .1.' ]u-lj\
s'élt.'|''
J ''|| 1aF]o.' I
n]f
h'.'l Leléin\.|.| |''il''Uho's7Ú' \J "| |,
.o\",
'-P'ro\.dl'.sl.|''
-i
'
y
'v'.aó'
Tetmeszdscre tor citrozó'r n'
^r.rr
z"r F;,]. lJ di|a:
\'^.
ló./.'i'
"Io.ehb
no\Pl'd. J |.|p"' .r
i'
r
".^.r:
""
|"rn;Ianal';lL.lri..
Á m.'''g'
"/'-J 7
\||oIdrP n"m \á ó'
''ts\.L|.'
nt |" n
''. ""|.]
J t 1FkintFl.L,' ||
n.n i8pn}'.' T0T"6|P.m."7tl'Í ^ c'dI d l'Ii
V.'ó
nJ Bd.dbb elvé"U, hU.
'
".bh
]
elJ ' ||.' b J .|jJ {' Ul n.lri
'or'.
'.\
.'td|m"'' A
'.Té|^|.-'.i
Laldsbergben Burckardt
Áyljnólcsész
lyerte maAróL'
Londoni pepin.
Í }'Í d8\hI k' vi'' D'
'l''
h"I l'a s'|'' I ordo|
..
Aro"".
R";n.tl'' L.|'']o|| F'
|ri
'q'
Pon'm- d, Lorar-. \\'h- Londor Iplinl
É Í ési idéie: Novembef mái!s'
Minósége: [|'ö|''ndü
"'7'
'
í
Pid.i
é. gdl'l'.;g|'
Nagysága: lio?éprdg\' n;. i"syobb:.' \i" bb i''
Alakjá: T{Í | vé'én b.lapIlo||
tso|1oJ |'kU'
k.')'IP' tPg!'r kj|\ l|'/' Ii|.1
.zóbjIyn.i|'
bo|J ;/o|| 7omé a Lozl!,|á||J .\||., 1o.''' k.IvlP
'e|é
eg,'l |'|'..1 í nR\ l.
Iompa ..'' shé''
fPE:o |-\'
./á|"
f'
j
J .t]|^ n^h: L
".é
|U.]'J mos' .Zél!" rdlo.
ban loA\
.''
^l,r/"-a!i|.'
\o.'/""' /o| |." i"s\ /o|.]
'bd||.'
t' réken. ..cl-cli.
|.veIkéii d IJ Edbb'
"PiÁ'v'
.!\.nlo!l.n'
Í an.di ma
'
L' |']'i.IPI iIelu mé|\ede>
b.a Ü| 5.;' i |'öl'p1-"./l'ij. /.'de"' vaBv zoie.Larn" téko"v
tó|L'é.
:7"|ü' "9|,J ig
2ól'' rmdIdJ ó s/J rrPIIe
P"eiie':
. J l .lIigT. |"/jdJ "U;"Í k
Héja:
\/d'|
\',
.iri 7J ro'ran|ntdli'í l'ó',''|||'m'á|{''.!po.o'l"'ánLd'l"'.
firo.
a. o-rJ r
"r.r
. !d8y !.r"ozorr
/',
Lb. i lel!r, \dq; Dr-^"., p-lrtpl.l, .
Be|seie: IIÚ...;r8;5' Ivmö|l' pU.nJ .yo P|;''ó|.\P"';d....V"n]|'a'ie.'kP||.r"'
Í '''....',ú' }'aA|a/a n\ ||,
.U|.'
lj'bbn\||. Í '
||'
'|er
T"lol É j.'
Fája: | .jz.'Il'
\'P.5éteIi 'lovÉ l:
|...' |\.|;n
/
bó\''nl'.a' i(;^1'I'" ko/.pd.A1l^
Í é]|ó''|.'
'|.i.U.od."rP
|'j'o'..dbJ l,'"l"1
.7.tl'''.]
'
Bo|
ó1|'|,ol |'jUiat
\."'l.|d
'.In
oi|.1 ko'é|tnr/"U
jJ naI
toÍ t.o'an}í o Tllld p"aIs Io.Pe
"'
"
alfán.L ..\dl:.nt álLr]mf,s A rendslere' l'teséJ
j
.,|L,l' i.\ó... inI
l.,.:o |'or'l'd'IJ "ok' P...|'."ek hJ l|''' zurc""p'ro.
'l,'
í o\'J ru8J ,ko/':' d'
|'Álrie: mo|\]'o.dl.' |'h/|''n o.||!...l' 4{ol';l\U'ÁD.'P\o' .mLlól'' UiÍ o"al
.. i|1 moIi''o'ar"
..).,8J ';8ri
|'ör'pnátsJ ol.'Ú|J :p|kk.yUek'''e\ér.;
mol)ho'a\' {o7lpüásön
'ly'ló!'
l.ozlI n"eJ
.. -ó'5a
/|n
'/|.m'id|.,
.d/.Iiek'
/..4.'' \/dv| vJ k nere\e|'\ve'Ükroi''dFL|.'lPko'|\'..ll1á|há'|.á|i|omÚJ k'
s2étállók
2l
Termesztésere a!/v" T.8].gI/ea hvB\ c n'|"8'bb Í .k'7"I lPÍ né\et'). lo|.jll'.Ll,
nrfko\aoD
Id|.iL és
'
p;ldttlt rd;a.ább
é8nd
é|ol *|v.l'J c' Lzl.|-.|fn
tet€" hc\'t|tn Í iia' :\Lí ölc'e
b.l'g.PArP' |}Í g.qtJ É ..P
h.]l.e n.n' \áló í L t.ar ero',lr'tr.'
\le,]\i\;n|.
á kor'1J .Iljllás!' Ié"öbb
.Zi||'l..t.lel'd;5apo|;qt,.'eJ .R'Z.'!é.||;g!'',J .t|,.lJ |''C\'Imol.seJ ./'l''L
eLea'io| J | |"
" ';|
'
j
..]
|.|"'l
'g'
||
i.|
o'||a c}'Ür vl's.i dz.lté-t^ |PIv' L.n
Io\"o2|oLi'
'.la..
é. |^.'\dJ d5 n"Ii'|' .oloi"
"'d||nJ ló].'
.\
laitak {ó/1id'1 'o.^|la' cyüTö'.. |'m.rt' d
Pi"'o
'
L.Í PqF1l
.||''.''.
J In;nL'.rlPs drgTl
'
r. |.lÚ
j"|.a' \l;|
|j80 LorÜl
|.r
Pr]ll('
'\.
P8é.7
viLágon megéldemelten na8yba'1 teÍ meszttlr'
MuskoláIy r€net.
rVu,ddr Bpi.'"!te, R.rn rrt
"
J \quPP
\lu' J 'r'r' ll"
oi
Sr"J l l( b r
'n
\e er
Fa|''
\U'Í F
U'Il''Pr \lU"|..|'Il.r Rerc||F'
1Í U*J ..a ]l''i
'il"')
É .ési ideje: DecembcT-Í ebruár.
Minősége: Elsórendű asztali és
piaci'
N&vsáea: KózéDnaEv'
Álfiia:" rtüUo. iödba|"kl' LP'ik o'oJ IJ n3\, |''.'! h./ortJ bb'
Pn' ||\^'].tl.Lh'
,lome'ko'-é;rliI
jI
k'\/ aráLL.. t |.o''''á| kP'\|'.
'e'3
o.\/P'/ükuld !.Ll!.bJ 1
it",'".l.t. ]^i, Í ''IJ J F.1i: ro'LIdoTb^t.ov''
eIP'.Z1'.J lalpb''' Int\
.|'
D;Tbo.oa.fu azo rb"n l'.ia mIndkP.
l/tst
re
P'sJ
l'.' 1'
8f.nló
5 u/a |ö\id
vJ E! LÜ/.o
'..
l
'
\'!|
'''\
|o\e '.''1 hú.o"' s7Ú}' m:lJ ' 1ó\\.vi-. Io/\1áJ
r-i:
-r.!b.n
ul.,A.lr/ Lr. | 1v 7la,
"oL;ia
/o J ' n n drado'r^'"/r' LPsk"nv
Do^'é|j;án áu: kenelJ 'L\élkéilP' Ian.o]iii|
és
l.ú'o" .'o|
'oLlUL
IorÜl\"'I
sekélvke mé\'edésbe h;lvezett, n.ha csakncm a le]szí lrre tctt'
Héiá:
sli!ó.'
"r.lP.
Idp|nIdlú,'er|é'' I bJ g}'.d|
.'tron
"]r'
d á|J o./.nÚ TP]vból d
'
n"psz.:r" da.a.ó^on.ca\ |\é\'5lJ 'n'Iv í ..I J 7.!'J 7 Í "]ulÉ .P"|Á|'|.
plIo..al
v.i |.hD..|.P\F.bbé ller.Lr.t\d és eb|''n
.wIii'Poo
'.í kokk".é"
pUnloLkaI
becsaDLodva, I,ontozata aDró. Rozsdaalakzatok
néha í inom, hálózatos rozsda.
m;2|.in|'
'o\s/or
'
./;I
r'
k.\PIt |'
'
Ivéo!5 do|u|
|.l"
n\{|'Pl' lJ 'i(a'
Belseie :
'|ú'.
";.:J .Í "hl|,
í inol'', 'Ünótf
étl'!\P| n|'o
é PtsPn!|o
'!Ukr^.''Rc|'i"|.m".
Iu"'.'.. a ny'rLo.dbb t]l"joa
|''Im"it é T |./ m'.ko
1i'vo".'J '
\l"enala 7:r|'
\o{ ép
j
J Ao' Í "jió li.h'i\'có|e c.'Ia'Í a maq.
házig ttTitú' tolcséres aLkn'
Fáiá: La;u el's'enae l'o\P{.ué5ü' dP
|''""PI P.]z'tL' lio.áa.
P. 1d8)on Lo|".T.'
.
r adal.nróir ko'/eD.J öl/..
.J "dk
'ioq"\D
10]P|'.o!.Ü |v|1"dldnyor
Io'p..
ó. .lil(l'!nák attr..ma.' Áear
(
]./.'t.|.b'
.
lrUbb, k
".Úb
l"po..5
6.mböl)ú
korol;t Ie'.'""'' A nv""P'I T' bí .l'
\':'/^i h
'''z']"h'
.ékon!.l.' h".lr'ko
llv.a, l|s.é t.l
]óLof'\
"
|'lbara'l' n.8vLl |.|/ Í o|jlo.J \' I
j\id
Í ú6v.
kozucn' ,{lp,.i l'o'.D|'J c\Tl
.áA\'
l'IqP5be]r J ImIlIo ret:.kk.|
8ya{rJ n
.'Eó|L'U|.^'
".LÍ u''
lno'r no'.ak
!i;8Í Üq.. lo/!pld.vnl
"zUIL3\"l
.V.t7
i\czetl leletés D'J {''l\'Lr{el
b.rí 'ott,k L|ÁA
Lré.on
\'|ág/
''c
/",4.'
kic"in\'.k nve|Ú|i no" /'' vP\.r]
'
\.J |"j.
'J .
|évé|p;'h;i
'8Fn
í ol idP]' Í o''d|.
Telmeszreséí e
T.ts'mlÍ r"m' ho8y J |.\J |TL \i.j'

'
8. '
nor".i|
eló.'/el€!ctttl tám"oi;|. r';g' R.'d'. \édeL',J .I kiI'.l''
1I"8J ""bl,ar |"k\o
hÚrö'. Dá|dlelt
'.veió|ü
t'|"|,oa .]|'Z|'\ J
''g
obbd.
'(i|ö|l'UL'
'
villosJ l L,
t.dt:óen\e'' szll"z h.Ivir k.n1'ű1''dITn
A]'Ún
ól"J '' dprók nJ Inünrk
,rrome"pteinevr*."Í "lqoioIlId'|;tko/.'lalJ sod'o'L'dn"jáll'Il"l.
ló,ólI
5zeLeDe'
\4|| dPn há,ikP.lb.n meAé-o' Í li J h.'}r|' Al ol
jó .]i5zl.\' olI
tome-..T.",|/." iq aj'inülT
'
\ p'd'Tn F i'm''Il
n.
ke.e"il{ 5ZiÍ rJ /d'd
bizor:r
r,tr". Vato.z r'rlt"P \oÍ a
':
'i.
d hdZá.d' /\o|
'
'
J mö|.
.ét j'TáL,or
l'./||ó.^.ó''ahó'
.J A1
|:c.ber IdIrJ d!{' L8é5? FUr1pibJ l
.l
vJ I lé|'' lfe'
Nemes szercsika.
L5zabadk"I
r"8y
"..Í
siké,szFö.J i 5,e1' dd'
c/J bJ "^".''
J /tr|'Iké' |'d|' |' /e-'. \J '
.'
Pómm. I oo'' s,er'{|..)
É rési ideje: Nolember í ebÍ Uár
régL'
MinösÁge I E|""Í ."J .i pia(i
á.
fdl.|a';8i
Tá'ol.PI dü
"./l"li'
Nágysága l NJ gy vd8} jókora na8y'
Alájiia|. L"p' orr' r.iú;i'
6,"rgri'
"on
'ol}'dPL|'
Sz^lId loro;*
"/dbá\'lJ l'11j
22
teszi!' Eg'ilr oldala icndesen bí zottabb' emcll.edettebb, zöhe a száras véec
i.lé esik' lnnen hirtelen
sömbóh'ödve boltozódik és szé]es álaoon végzódú
]ieivhe í elé szclideD, mara hirtejcn Iogvva leÍ dc t.a.imába vé:,szódik:' s'dlz
ro\!|' o'abol,án
'"\7'
?;
'
5/ r'/|\ 'É "e rle n'tta': )/ükü]d''mélv' SoteL
/o'l /lllu lJ l- r,nJ ;pr
.ug".i..n
t^1"d
.
hil,L" /J tel;lo, t,\/p'v,
'r'o|'l'v"
os'lr;nLj|\a'.J c' r!é|J . .|J .'r l;r.o' a
^d||Tr.i
Ll|','''o
Ú.l.
d.crkákka1 ovezett mél\ eaesben ljl
Héja: szn'ós, \astaA, siná' i\|ros tin ntatri
szí ne: R.'€!"'l| |PriU'
"]^'n|.
/'|
'rj|'].?l8J ./L'd'
n.po' o'.|"IJ .
é|!1l."bb
'.'J
t|A'2Tl
.ye''..Lll.'\.\o|'...ll''l'l.'ll'l-'al^/alaÍ |l|;',rdRf'Ie|-ér'
l?' /'dJ il.L/aIvl
' -|'
rj||'!n m'|'a|^.ZnáL |á|l"'
Bels€je: Z.d..PréZ'l|''I nJ |
''oll
.;Í A"'Í ''h..'
f'éA Ii1.m, |.pp.

1FliÉ 5
ll|.\PI
P.rhd'
J .
|
éq
bo IP\.
"ild|' '..d| "r"||
á|'8 Í ü'l'.'r b^-i ú'IId8lokId
Fája: F|"in!
".]J |'
lo F'|/.'|'' |'P: k.rj1 n'J IJ . bovFn !|''Í ' Á:J ".\o'".'
57J l-'jl\|"'dI L.ri'll a||.'|' Hllli l' \jL'nJ J ' n.|!1oqdk' IP''':.'h".i,Ük
Í ' |1
'
|' eITn. !'|' k kol'\ okö'"^ n"1j n'I J ii
' !
v"l
":ek
]lo'\ | o.a|' p|td-
Laln'Lr dpÍ Tn parIn,oliol |
|']' /
'Ilu|a,
Lóz'1pho*/'i r!grkolc' L' tsJ Pr'
]jF.. k
'apulok
./ | {P.
|iro
t,d||
j'''
''i"3,
'gli', 'o"l'\ ;úrun
molllojit''
/, / i
iv,l
."..dio\, k"mzn\''h Iel.,dp
'rk.n
.u.v1\, tpnrp.rL. L.\,I.
.1É l
'l
'./é|
o-/: T.."v' iovuI'né'
f'.l'vÍ np||L.J |
'e+elt le\él
Termeiztesere .. .tt<ozo.n
. dn\on ol
'lLzt.t.,.
i--e1
l|
''.'PA.Tu|'
IrnP é5;|;:|:n"|.
r;n'J
j
\J d'a'nvo'i l'ozéo'ó'maca-
|'./.ű
la g]dI
jr'
i !.t'
'
'.'
l||||'I n'||| 'I v' J . |''"'rii J m.l.e^Lb, n1'i|'U.
'"l,b |..a'' d/'IoD'
-P'^e'
LÜ .|'' .' l .''l'' |'' 52' lJ 7 |J j"i01' i\o.' í J EJ "
Í ' k\'.b.'' .ltm J ''l Ik
IoI
|(o.lp|.' Í "l' \oi1
.
\'|;g2|{' |í J ' k^.oj'J a'"'J ia
e'l'!V I l'e n..'" l tola| U' ntn a n\;.P't r''n |.;|á 1 l'e^' ||J .pr';n
'\t5'.l'
Pz
J r.1|'|''| 1^\s/éhh.d t'rté.l.n L\J mi'|"'P i{'P.l.k
lq
Ieres.ttek. Á s2állitást
iól
biriák, Á suelet iól állják a lán'
_
Tönrestermesz'
|é.Í P )z
)4
pa,'?'L.
| ..|.J '|'qJ '
.k
Bá|'' sÜ'tto.|, \'d.n:l' L''
tJ
RJ '
".
b
'Í 'ó,1
.illl.,'P'
l"|"|| BJ ""|..
J J |n"|a|md'
l(i'kun'J r' Ki..
k."J l ,,
lir,{.r.. ridl."r^. d/
i,
{' 1," I,ipJ .
li-lpbi c-i\rrid_Br,"-
"IT'''á'\Iél\i'''|
'
J Pi{.rP a'á|'''|."' NI.Al''''"n'\.|'.J ^foI bE\'Ifoh.o
-
| ].|' '||é.er"
'.
d'|.' Ia' ||J 7:tFnt,'
''d.
| .Í dll'':fÜ|k'aeri'''P\oLL'
\o'oná| 1.'"|
é.'w{kJ
].bh
a''''^.P1u.ói .ILarr^
'anna*
s/]"''óii'\ó'
s/irmj/il''
J t' |'I an IoJ L' T'- |'q. |'f'
'
|
'|'L,
mino'éei| .''Il'
'aIJ '
'
.
s/rF]
ro'.d' |, I nP:!é.|'l.b''n P'P']..]'^i t.i|
".'lik
.
Nyári csikos fúszeres.
('qommcÍ 'Zimmptapf.],
ltot]reI Heibst TaUL]enaDlel. Gcstreií t€I somnrer zinnnot
aplel, rriseanett, Pi8conctt coDlmua, Piseo; rouse d, antomnc, La CaDelie.)
É rési idejé:'f\ngsÍ s végél' szcptenber e]ején, hűvösebb tájal.on nolcfubcI.
Minósége I ElsóÍ .nJ n ccenreAP éq hazi.'Í t.L\i
Nagyságá | |\i
'in\, ''h'
'
.J :.P''' |,
''énn
I
'
A|ákja:
\" |^,ó 1oL,|'n.'|' 7'r.l |^]..|o f':r\'pv'
LvTb'''IU
|'|;|.7J |'J .
h'os, egvik o]dala csák néba ]rlzottabb' eine]k;dcticl'b' Zóme tö'éptáiÍ a
esik' honnét száÍ a {e1. szclidel gönrböl!ödik
és ott lapos karjnában iégió.
.]ik' ]ic\'he felé reDdszetií t óssz.bb hí lzó.lla boltozódjl! és többnlirc tTnipa.
r'''n's.l:''|J |.'|
5''ll l |
'/.J l'v.
/'] \'k'n\. |j.h |,','é' .o iden.i-.ir]'
/U{é. nrl
'||'^D.
h'.o''|u.]"||'|
*céIe
'-'omo!.'t
^'.'/.
záIt, Délra
jélie
iÍ ilt' iólá]ló \'asy öss'elroruló hosszas és
'úlvhos
Leb;lv
]cvclcn'e]
tága.' s.k(l!, néna szii]i és eléB nél]' iircAbcn ül, má]vDel. í alain
Iapos ráDcok és troÍ dálr lát]ratól.' Ez ltóEbiak'néha.a gvümölcs
dercl.án is
I,i
-oL
J r ''
"r''-k
l.^, ,.
,1.
^,
r. /,rJ rrit
HÁja I ril'on
''n'n'
|.'}'e.
']]ir
^'.''1
|';|
'j.'
L.jf.
",.Im"
Í Aa m'll
.?i'l
z-tl,o
,.^,.
"/
,'r
'\;l
,, ,l,l
t, | ..ir /.,. L.
,"r--;t
'.itoLbit,
toti, m".r
|.
|'|PJ a/
'^(''/
'..|
\J Í | i''| Í '' ''dl'J ''U||
'"|ko|'k.''ü.u'
hc f'|l
' "
p|'
'
|'! t' /|'' /' i'|.bb p'r''.''I he1^'
'.'
|''1|v/d'- |."a J P|
'
1éT
szcmbctí j!ó' Rozsda nincscn a Í cliiletén, száriiregének 1a]áin csák nó'á nnúát
lo'i|' n'n'| |||.| 'UAaÍ '.
'w'
'|"n'1Z
|' l.';: -d^ya./éDlot
Belseie|'lú.j
"''Ir;.
|.|. c'"{'l n l..''Ia'Z'nL''1
]'t.:'Á foÍ '''n]ó'
|.\"
b''
23
cukros,
8yen8éd
savannya] emelt, igen kel]enes í űszeIcs í zű' lÍ a8háza nyilt'
Itehelvcsóvc röl,id tölcséÉ lalrú'
Fáia| \lRr''//.ü,
Pdzell, |.r;r
é5
4 aé{' |.^J \F,o helt.n boV.d terT'' ldnlP'
,
'cÍ .'.le
Lon\u|ó a1J ' |''''|ó|'s
./e'|''., l.Í .b3lvé' tóronal aIkol.'1k
|'"-'.'
ho-zuak'' \o/épianieok''c|'; {..'oko"PL' IiI onan n
n|!h''"n'
lJ pw"
oldalukoa Di-.";.odIn;k'
qpÍ
' '''h'lr
noI
tokké 57enneiü|jn.a
po|' |7vllá['
Tobbl !i.e io',j l |P\ko,uF]:' kl|,1i \..'il'\eP'
''1J iL,
sL.Ü' nw\ho5.L
v r;:.r]crer xl'.:nr'.'É ' !.,Ia"m llAyF..L, |"|-"l aol\'""|', LIs'^ |á/an a|'o
pll:r'iil''t
l"L.i!ak'
és l'5on'i'i.'87|k
\'|-J "];' LÜr'p1J 8'oL' /''
'/ l
lo/ápiaP'ok ntm
fJ nd;ok' |" lr".''ál't./.\' l'i''|'' Í '
'.j 'd!,u|.Tn.'Uf.vo\'
c|.|
'
T'L' Ieve||
I"||ih
Lóz.pho5"/'|' Löz'1p\á{.e t'ronJ
'
n'o')l o.
-.\él.
Ú'1lhji rólid."k áralalüak tartólak
Te.mesztésére v' |'J 'LU7.|"8 m.i"T ||' T l'o3J ' T'rler'á'e J '.|'.o||
|ó|
J l,
||k, dP
t'J ty
'h|
|
'
n'
'.'
i.I l'd3".t../.U IJ "J \' h
'L^.J |1k']
Í "n"L Pg}.
"r''''
J IL"ITá'' J l/Aiq J / Ulo| | .ml.t.|| d
"Ib'
n üi"
6!,LTj''
mi"tt l.n
éIdem€S termcsztenj' llind€nntt
jól
disdik, de csak kcllóen n}'iÍ kos talajban
|.|'T bL\''n F'
j|/".
\'|\'n |.'P.'tI L|
8'.mó|'J ^'.
'''|]..'r'
S/''jl.r"lIle
a.í \a|Ú'
'\
\;/iIe-tbPn
''g\
';t
e|Ü||''l|..|
'1k
l''Lo|. c:umol.'ei
j1l
jl.i']l'
hc]!üket a í án'
Nyári
piros ka|vi|.
(Itotlrel
sonder calvil], Rother SoNmcr stiicbapfeL, RotheÍ Helbst Strichapie],
veilchenapfc1' cal\'i]le louge d'été' ca1viLle d'été, Passe pomme louge d,été')
É Í ési ideje :
J únius
vége, augusztús e]eje'
Minósése: I1sóreldü a5ztJ li {s
D|J ci
Nassáia: IiTzéonaÁv
vaR\ cní ?] kseb|r'
Al;Í i4l |."Un ir.'i^Tp:jiúpos
f'A'
"/ög|'t..
1oja.|"d lom" ! ko/Pl !'J 'l''''I
'd|d'''J li
|.aa'' a L.'!]P
'| '|||il.'
lJ .'
l]efá.\\;
|o!).!'l^.''
rrP\h
.lv| ',é|é.e|'| |'''J d !.'|'sbJ |'\''g
Ili\'s/.j|'
Í |'áj;ll:J 'nb^''.]\d./Í lP.
la|DJ L .|:o'' s l'. e|"^ .'' /
'
|. 7.p\J "lbt] Í |' vT.n I v't h
'\
L
rB
IdBnr
é l]
"'1
o55/.vl|\Ü|^ T' ire;b. n'\.r''' m']jn''l.
"
/o'|'/'ni Í á|il
rlho
'rr.rn
ro'..l"l'z U t||j'' l''l:]h zaí ' |.J '':|\é||'! .T|'|',,'l]'''
n'"'d"o^. \"A!li|::"I l';lÍ ".o'hÜ|.t' l'o.",li
l''
'|.l'é c
'
''.|
'
l.
ül.|é|
'
tohh.
l ur. azonn.:i J DIJ
"P'Fn.|'"|'
náH''J .Ú dU.loÍ o{ Í ''(ot e. t'|'|'|.|..
"
'/"'í él\.J .'
L.'|| 1,|i'
.'
o'u''
;
\':aJ
{'o |'
f
l leLI l'' |l.''.|'.' Ü|"
Héia: L'''g \:''..A,.z''
"'
t<..' z'r. t'|''''|'J ''' |"a''''' \
"p./
|'''
''|''
\'
"
.^';.. r
'Iir
"zor'|.r
. d.o. o| |' J |' d/
''|á'''oo
si|'|''| b Ü|. Í ''']T
vr
'"r-rr,J Ilr'r".l-l
,./i; nl
1k p.r
^,i.w\.
./dl-,lrlrl
,-.Lo\
|,J {l 1.. sz,.rno. / rLl o,
'P^
l;'
"'
r;l'"
Belseie : llúsa Ielrér, bórc alatt és nai.lláz. lrörül rólsas7inű, ktiLóDijsen ak]ror'
.Ila
a
cvüúö]cs
ijscbb likon termctt és a naPlalr jól ki fo]t téve' ]Í ]en lúofu,
L\o]a/l r'r1
',..
Tl"^
-
l :n
-\'',;l
"
lr
'ts
-_.crlene,.
i'lh ir..'.'-\.rri,
\'', 1'|
'J
i.u
!,
'r'm
.'
,u
\.rlt-:/r'r,,...
.
r.\r' .t r''..J ,d
, r' l\,.l
..,
's\
l'il
'"|'l
''
1\ n 1s''Í c' i]''||10|'''.|
a
'''l'
l']'"'Tl''
Fáiá|\'.."P|'''
'o|''Ü
|-'| ''l''LI i'|
'
'' 'j?J o'
lo''^'|
'...''
.'':'
|]
.
]-'|
''Ú|n
L'|'/'' |'
' '
|iL '' l' \'' l''.'|!''
it''' \'
'.p
J '''''
ir.: L']rue .r'rra
j!J '
'''J '
:||.|'
.
il'l.Í '''"i
P.lJ l'|'I
J l''lí j'
tp .,o
rpi.../
"1.
-, \,
. pad-r-! :. i" :
!
:
.
r1o|'\o..k'
']''''
||''l'
p""'
^
''|jU\
Í '''. .'||'lIj||] |' 1J l'
"
i'l
'l^
'
u..rl .
'^_
t.
",
r.'r 'rl.'
'll7
J ", l h p
'/-rJ
i3 .7r"_
f.''P!' |\'|H'Io'.| ':'
|'|ö/oP\ FJ J J '' |'''//|'".)')' 'Im''lól{'
'. |'á''
..rer\.
... r:t'.lel"r'. ..".r" r"1 rJ ,J / r'
,j|.t'
''.L^
\'r'L'r.,,\.
;';
'|
'''''
|\oro.'
'|'"',ÜÍ r"/''l
'
PÓ:l\P/.||
1J
/!il.|' '
l' -: :, I r',1-rr-\
/ .p, -FA J -\',. r. .1"
'to'
, t
_
l ,;\'/v.'ri'l
j'.'(''.'|Ul' P|1.
hT''/'|' \.'1!''".l:i
'.''
Í 'l'
'''
''|
k;rn|
uro-ai re"rel..l.
l'\''F'11 I il r l
'lli'I
Terme;ztéséle
\'oDattrozóan m.gjo8r.zeür' hoÍ ]! a nYirkosabl], középkijtött vag}'
|
'l
l' |
''"
|,
''"||
J 'L' ||
'o\'||.
'4
'';|.''
]"Ivl
''
'''g
L,\
lélt
ls
l'' l'. I
, e.|obodi Lc!é
'r''l
"'.fh.|
'
m';'Tg"t
('"| (J l'i
|\;|'n'''',].
."" á"
".
tctreie'' 1|'|,1F'
''
7'|.''||L,.
'
q7''|"|
Ü||P|n:l
'||.'
s"A:.o|.|'
Dia;ok közelében tömegesebbeü is érdenres termeszte!i, nrcrt a
Piacon
24
'l'.'\.|
.'.j.oljd|'
|\ot"|
.-é"e
i.
l'ápo'J |""'., é.
s/.p
./í l"
|/
"sltal
dr]11éi|.. i' s/^..;.' .|.
Tö|'té'
J ó' 'l'Ijat
h.|,Ukel J Í dj B|/' |'ftd|"n
P-edet']
|/A|
J '\úl''ö!'
|67o ]'''Iu] r.jr
P/en
J nJ lPa em]Llk
ontarió.
(ontarioapí el')
Erési ideje : DecembeÍ március'
Minósége: I]só|.|'dÜ
PiJ 'l
m;5v'|.|'dU J szta'i
Nágyságá: \d8J \.tsl |séa
'ag}'
t
'
'T
./áP'
8 l1 nalJ ''
Álakja : LJ !iIot1' 5zá|J Í .l. bi-te'É n, k' |\ h. Í ''|' ii$''
"/"|'deL.bcn
oo]Loló.|\l
8örL.l.odi!
F.'.Il.' |''|-" ot ero..l b
8y.rgábL'
.
|J poso'lo'
.ok./oÍ
á2
.Eév
8.||m'|'.on
''é8i8nj7'Uo
bo.aJ Pg}:nloi|"r|
é |''z'' fg\/L|.!.|,/éD
./|b'
)o'
hlmd' s',J 2 tobL,1' |é lv\'d e. !J c!dP, DJ ho-/J bo;LI.l
nJ |lol't
.' fél,on\dbb
|...D' IUn|'b"r
''Elo']o
c';IT'
r.d.'P
5/Ük' mé.\' Lo'
'5é.es.1
lj'/él^''J .' Í J l.
'o|.zo'
n. |1n'o"''l boldJ s' loLJ rvi.e l;z5Lrd.
l.lál/
\^ritott'
^Pl)''P
/jrl k"l'"\|' J /|k'l
''"A1wl'
lP:uh k
ée
\aIlo-
7ö'].l(..ovto!k |i'h'|'|
é|)Plés.
nt|\
''|áo
.
"/u|.
-'ok'.'
I
Prd.Pbb
gttngcDD
rrn.4krr mutdi.
Héja : Ertévcl zóidessárga, napos oldaláD halvány vóróssel mosott' éténirebb
vöÍ össel csikozott, \rastagabb' szlvósabb' sima, sokszor kissé zsilos taD]ntatú'
megtörölve tompán fénvtő' Rendeseí tiszta, rozsdamentes'
Békeje:
jIU.J
Ie\ér.''o|. lóÍ d.' ere/etr ton'otl, mJ i.l
oothdrvo Lc\UlLenbo
'd\J aI{J '
bo.j?ri' c i8 Í '| r'.P.
\lJ .".i,a
n}liL' s;{
.n
n J ']nI rPjto ii.'e||
'
.w\ P .//l.' j
o]'
cá..
'' r(i, | ó\ |d'
oor/^',"
|J i d''oJ ||J sú;L' ndmT
'].Lo...|..i
Fá.ja: E1óggé cdzett' I1éa korán és bóven termó' Nem túlerős
'övekedésú'
Hosz.
wabL. Lé.óbU
'.|''d|
. J cJ i P|é83P
''
'Iws'
dP LU./"'labb' e'5./|'
"Pd'
koronái
l'.relnek lllIn|' á]ó|'lo|' e8)dÍ énl j.]l
.ji'7l.\' .''J |''L..n'I
n'Io'éPP
riétt
"zonb.n
.ni
ább l.i/éP' é' magdsló|/.i :l' k n'|' hoIo'dIJ |.'I J foiv
Iolp.Í 'jI J k vJ ló
\'.m
Iv
|á|e. |.ncnaL' llinL.|' |'' Zl|.c'IDe|
''e]\Lr
J dh:
Í ünl('.üi
.
A a)'esá'1 jól Ij'|'. 1e.\.i|]l" .(i'zápkor;l r r
'
E
/
i
|
:'
r i l ; : I J I
nJ 8}Tl''.ó2"'\d\
J ól
(..mlk'
'J .'
Is |é.T.ken]:l' _
lnIdoJ
"
l'virlo.;Úo
ta|.ji'
l'ü'ö-bL,'
TaoJ "J ll- \i'|/|,k'l k"-\FIi 5ZlId2 i"|dIon
'J r"'saeos lell.r n"m.oL ó|''m''|
-d
rqzd^dn,'l'|.;b"|', .1l|||.jJ E'a NT|| É tl' 5;v
é.
J \\'a.el
eÍ é.ma lcrÉ '/|' /P.é rélén ;||||oIl;|. P|^
Orleansi renet.
(Reinette von Orlears, Reinette triomphante, Siegende lienrerte, col.ter Reinette,
NeW YoÍ ker Reinette, TIiumPh Reinétte' PriDce.se loble des chartleux' Reinetté
d'Orlcans.)
É .ési ideje : NovembeÍ í áIcius'
MinóséPe : l l'.órel'dú .q2l"li. o|a.i
á5
| J 7tdna':'
Nag'sága: h 10"/P-|'L ko,ép;áe. t"Iv
"J eyobb'
Ál&ja; Töbl,n.'|. llP..80mLJ "'"|.'|'s7J DJ Iio"J .
Lo.lo/ódol!, néh.
''g\
L IP'én
kF'Á PmFlll'J '
l|.bb' 7om.
j
]'ól'o|;'ál' \J r' Lrrr|| s7eDen loei'd Ljob.
n]'ré !on
pdki/wJ !n'
"/;.J
fel. |i'u.nbo'oava' láoo.
'.J IDbdn''\é,zJ J ü'
r.b,l. Í élig nf.Il' |(''I eIy'ev:'tP! co^diP
2'l'LPl' m'ld"nak: .Drok ;elólJ
u'PEbPn Ü|' k Fnn^L Í J '" l
"|-J "p.o
boí dj.'k"kál mU."r' Ez.daiar m
''néha
szélcs emelkedéssé változlaL és elenyészóen a gyümólcs
derekára is 1ehú2ód
na|.' 5/lla lolIo bUnüobán i'Elodd F|éA m.|\. .7dba|\o.
].eebL hclve.
/ett' mtl\nPL
'1
J
'I
onl !ol\odÁ.2zJ l \.n'be\r;'j
HéjaIc ].J ' t'p'Ilá|:'
édo-7.^'.P'n\|o
Ú||.vP' J .an\>á'{d' aqDos o|dd]án
|'|.o..J '
n o'ott'.ol''Iebb p|ro"'a'./"|".]'
ZTlId|''"Ikó'r p;lIv|i.ie'|'
P^.to.
/J Id lÚrÚ \|ro
'Í ol'J r'Í ''o'\\ck
m.nd''n
8J ''T'''.o"
.lóÍ ól(ju
rd|.' \áha
Bélséje: HúV .|-EJ '"Ie'ér
jB"n
Í i1oT bó|elÜ !ULIo.
.al
'1'vdI
Pm.lt'
|s''n
IFll"mP.' lüv"tP. 7ű IIa8h"/d 1.l|
'
'J öy
.nd8\oLJ |
|.j ;
}iele|)c"ó.r
Fája: Fd'/"|' |iol;r
''
ooi"r'|.rn^ |e'It|. löl'^.' i.ai
.ú':.
l"g\, |"t.b'|!".
l'T'o.; !épe/n.k ]'Io\''I dFd|
./élJ I
J I dt'
(."'ri.r
.IdQnali
.\ n\.*.t
ió|
|ul|' \||il"l'IP|"
álén\o1. T'IdP|'IPIe éa\Lan ázonn1 net."u etó l'p.l 2'
Lözépvastagolr' Í iata] koruirbaD fuTlyhosalr, ]résóbb csáknem léDyesek, vöÍ ös
25
bdIn.h .rl'!b' o'd.ILkv' o|jIlo'J .k Ho.'/jk:.
|on.o,álÚa\'
4'Áv"' ki.'i
nv.k.
"iTu'.,"'
no|]nU.
"/.gé|]ú'
..j|h.n)'.qbdrn.
Pi\lellPll'
l ndPlltl'
|'.,aa,'.ra
r"o/Ppn' g\
'k
IP\PÍ .a TTl,.\o""k L'UPll;
.dj\oI
\rl'onydk'
Lem:n\:i'
\yc|.t ió.r't ''"t"g' |'t"Ip''Ij|
.'"; Idts.-|., '/Á.e."l'bel'
rermes7lé!ere v.' dl^o/ó'''^ |''P;]'
E}/ef'
|
'ts!
lI l] U"n n.r
.
;.o3é|'
1.inJ .ru1t
Ij|
tÉ Í el'
'
L'\un'|'..I J
'z"É l
jo|
j|']J "
}Í in'l.n lea\e|' le"J ljbb.gy.gy
Lnak m.ltáÁ |'e'\P| á.]h.t l.\' \1.]
|ól
dn/ i}'
^l'
'oI P;b.1 L lFÍ mP".t
]retjük. SzáÍ mazá;sa bizonyta]an.
Parker
PePin.
(R&
alma' XoÍ ETs a]ma, PaIkcÍ koÍ mos
Pcpi!,
l,arkers lepPing, Lederapí el.
Grau R.inette, PePin de rjaIkeÍ ')
É rési
jd"ie:
F"..Th".
''|tIrtö'
T''.' iIq
P'.jéir Idí
Mií ösegj:
f'.o..'aI p-'i e.
1'z.-t.;8.
\
."\"n'.]
dImá|dl LtdvelÁ\aP\
'lqó
rtDdü' eÁfébkónt nrá\odrendú arzta|l'
Nasvsága:
|(o'D'"nd l'!ha ldPlobh
",
LF.lb|.
Al;iiia: 5,.b;Ivó'
'ano.r"
gönLi'aku' NJ A,'oho-J IeJ |ooo|'
r,/|.]ánJ ..|
í \ e8).L
.
'.'"
,izT|1"bl,' el
.|{' Á"ll.bh l.m" d ko/"!|;jlJ
".Id'
h.| r"n két léfP .]ó
e" ./db''Ito'.'''Tg\.á bo'l'/'']r'
<.l'a
.'o.''jbb
/'n,l.'
bárn"' L s'" TU|. ] o.''1Lk'||'
gL; lF''''l' ll.
^
"/J
4" lol bnylrP /J | | Nd8)rd
nitl rP|' J "v'd' ;|
'é'i:
' aIy
''té.7ea
|'] |'t Ho.zd'P','Iok.n.}'|.\'l..mo')'.
1o."ü :' h''IJ n
P|Í ed;.' *;'éi'.d-' VJ b" \os' rd'|
^.
|ö|
ö|.'I
A {arin a''J }
r'l.'1', ml|"l slei.l' hul]ámos
Pm''L^'
J é.e}F'
Héia: ú||'
'''|
!ilrons:tRJ dIaD.7il';1 1,"r'h.../"rÜ
.o/"J ;\ál
te'je"q'
.PIJ l'et'
.
l11^n
Pí e4 J !bjIdlma'.'.el',é.P' A aa!1dl k'l.tl
t,3.d;l')'
|''l'. |ápo.
ol'l"'J I l'l1a |'P\".' Ior-
}os
FIn
'
'
'
Ioll o|lo.';8 tül'.ü clj' A 1^l e'.a
árnvélrbaD nőtt !éldánvokiól
a Í o2sdamáz hiányozlrat.
B€lséie: i]ÚsJ 7ó|.]Pc i.'ir^j.|;'hól n.rIJ |\''
*l".'éwé']|,
s' Í j.,FÍ eq

F.g
"bw'Pl'|
-'
5/''rc7
"io"|'
jli:
tl |'A||o' b^lllU \
.J vJ |'}U
"Imd\
i'^7Á '"Ilo
/il'. i!lae!.' d
q'iL
n\ |lL' liPl
Pl\''''
'\é
r^\ d'
Fáia
j
]--dlett: kor;a
i. l,o'
".
l.t'í |(.'.p'||\ nj\'r"F'|é.ü l 'p.""bL''
.,é]"s'
.
surubb
jEd/á|.
"or'l'jI
n,\.l ÁAJ |J o<db tor|J l' |'..'|n8ól' H'ld"a;
veront.t'] cr.npe
''^\.l.J '''üP\' IP ''o' meref.k'
'.Ü''lbjÍ nal'
"'-;;.an
DoaIo/"Il.L:'.'"E-\'Ü\
Í .|, í oly\."nJ 'h'n''Áj''ko7óp|dts]Ul'
Ink;hbsirulól''
;o'\hT'd^' riró'.ba'1" nikki|\'Ü"l.'
|''' 16,/"y'
''Ll8
n"3yoü' Ioi;.J ddok'
barria|'' moi.ro"ax, ig.Á ké.or n'i]o\' s/|-mdi l'ozPfP' lJ 6.ol(
8\'n8Áa
rdz".i'"L' /.''1"'"oz3DraE\.|.' J UÍ !" hIu|''ü.'k }'éts/ere"P|'.h'''í '.oÍ ^"'
n
||rls,^'tPk' \\''IL^ ró.|'
"'ófn
mnIJ no.'."\é||.'''J i {
4
||óJ ött.k'
|;Pn
tartorrk hus;nnvelueL.
Teí meszlése !\Ürt,Ll
:'^'FfJ é5P
n'.||
.n/.IJ 1yo' LizópIorzsu |'
8vdránI
a
|'!/|ldimJ .;bl, l'rLUa]an\'ol' |' Iol di/||L' L'"ko'jl.ku Í j.J rr
"ldlÍ ána\
.g.\alé1' \J |l.d. 2Tll ii.l1|.' 1 i'
jÚ|
^l/|
mag.t
\)'IL'."bL
'l.
n.m
'ii.nyo.'
t"rn''l.n'
J eqPnd
'
m3\rá|Pgi
'jIaj'
L1j.' ll.s2' 'lá.a7
láLd'
hatr'me ec
l d'(l'''n PyÜ'''J |' '''l aprok TáÍ 'oJ 'a(' e
(:ti:m.|.\;'
'.,|
;lli;'k heh'.-et J .n' l1or|'!.7|lP.-F aLtdIma'.ü Az
"lm.
m;'\ tó.' !oÁLabei.b"c"|\tö'
.oLJ I
J /PI lPd \Iás
.
J no| n.k' \J lJ a \ely'
"J |.
|.jr;"st"rre"Z|'.á ajál'o|| Í d]r;k kJ /''Il 1'm./..PPPl'
'im.8P.Pn
i.
lt.thtto Áert kP|'''' ll
é' j1
''.'l\d1o'
K/"ór'
'L'ól..b"r
.7".].ndó' ne||
L
'lönÚ"n
n in|
.bdra n:i dIt"'.]h' n Í || J ' J , e'ro1ó h|'|\tn l al'dl
.s
luav merlP to.r Í onnv.on Ik
^'
eIlJ |
|.h''! .
.eI
c"'|'á' |
)
|rl'oqhh l" l'8ó
t"i.blr]on
-
^ne
J or../
^o.].lá-Ta7'|.'
A \VI' s/;Z"J .rgé" n á| isÍ ' Í (éL'
\.\'' a aat\
8).ÜTo'nbar;|'
PJ tL.Í !dP.l]1t.'I a.''Il. '}. d'''li''.zié5é.
IUI P'l J osIo.].t'
1Ia í ár éz
P|/5/
v'|J lor |''ImP5Zt'k.
Pónyik alma.
(Poií jk, Poi.nics, Poinik
^pfe]')
É rési ideje : November'1ebruár' De a hűrösebb tájakon szedett
ayiimölcsok
tavaszig is eltarthatók'
Mind'éEe: Liqor-'di| á'Zldl,
p|J '| é\ |c7lJ l|á'' dImd'
Nág'sáta: Tobb|'y|.'
1okor"
i'g.'
c7étP.'F8P
8r miIinél"l mntsa."á8'öi mi]i.
26
^'"'j$ffi$í li'$.tilffi
t+r*r*ifutrrtir;:ffi
'#J #$hffi$#3frH#{*#ffi
-x*gfl*#*$*bt**tr$ilmffi
Róma szépe.
É rési ideje: DeccmbeÍ -nrárcius.
M|nöség.:
|
.
'.
Iu
IiJ ''|
m']L
''1rL
i J ','J '|'
ragysaga: r\nzrnnJ ^v,
rthr na!! obb
o'"*':,,
::.."li;:,:il
!.l"ji-'"::lliili";l,
i:l-:"'Tl'"J ,.:,',::r':,.":,Ll
l.::*
;!l'li'i,l'
:, :;
br"!""')',
;,1. :.
;i'
:i,
: :
r,, F::.1
.i;;,
";llt
;;
l
af
,rl ;;
i'lll;t,,*i,,r;:'l;Iil|
+ i;l
i;1, L;
.^
e'ólde,r
D'adót!,
aptóbbak' s.lról!, rál.os,
többn}'ir;
";iJ i.rii.i'a1iá.
".'"
.lí *;"";li
;lji
il'l..i
j
i';l
:jl'i i,
lilli:. .; "1l;l,.
'.
l
.."''
;l: lilriiliit,ifirl
i,l
:':,"r;i.''
r'i*,;,,,li|,.'.
:;,
,apos
e,n r ot. t{or.,r l J t r'r, l{ .\
.,\p-..r
t, .".11, t rt;trd,,'c:. ..,. ;
Ko-I\J '\|J .
|.' |' |j||T. |' I ''. l:o'..':-"^|.
.,u'|''..'i
D'|'Lo..tÚr
'.16r
\s-brre\ r.,trt..
.;i
I p\\el\,.^,.t
I,u,.le. t..rp,:..r.
.ozeD
iii:;
'
;;;l;;*j:i::,
l;"jti:;i
'''ti
tl
"1;;
"'l'ri"]"i-
rr r"' l';
Termesztésére vonatkozóan
'negj€g'zen,
]rogy enné1 az njabban nálunk e]toÍ
jcu]t
LlZdo Í ajtcla| ..'ki"| |.' '' Í ai!"i.'t ' '11J I
.;l'.n''l'".n'n'TulJ lJ 5'
N''g\
'|ö''1'"'
/.
|"]o.''''
.]''|" '
''|'d||''dIj'
Id|J ]|"n' |'|'
'l.!.rr
r.]' t't
'^'r,.]'' 'nIaLüa
ko|^l'.bL 1J ||..'"o" IJ 'bll' |.'|.o..L,b
1ekvést,
Párateltebb
óglrajlatot kedve]i. Inlrább vada]an]'on, Lözéptörzsű
lagy nagastöIzsii iánálr !aIó'
sándor cár.
LAporta,
Ápolta laljvia' liaiser Álexander, Eúpcrcnr Álcxándt, :uL'xander,
EirDe.eul-\1oxandrc 1 er' EmrreÍ eur de Russia, cTIail' r,oúTna BÍ itannica, -\ubedia,
.
Gran.l AlcIaDdÍ e.)
Elesi ideje:
\le|.""\b t|''
'"||
|1;I d''8Uv|'Ii lU.l'' IJ ''r' hÜ\o"LL
'i'd{on
október DofenLLrLen érik
Minósége: Ilsórendű háztaÍ tásj és
Piaci,
másodÍ cndü asztali'
Nasvséeal NJ L\ \J sv ise! nal\
A'iÍ iá:'s/''|+; p
'.i'p.a|,\l
i;.y :]p''
3''nL,'J L']' ''.Iil.||
|ord,oIt Ie|Ü.
'"'ú'z.a'd
|.ozé'olaj.l Ioij|
'l'"o
"
v''r'\'éA. |.lÁ.J t |''''. IiaP|"|'
".
t.z.ü\" e.mLo|!o.lik
Á,
'z l'' .'e n
./!'...:
1''|''I oc L In''.''' \éA70.
l'^' |\el\h..L'. eÉ ''r^ z't''r'
'1i'|
l'ia'|\J | | |'.}lJ
;'|'.o;
.
a ]rcl]'he ]<órül széles l.arí mában togy eI. s'ála lrózéPhosszú' lrözéPvastag,
]<is bun\óban i'égzódő' Tág nl.llásí l, szűküló iircgbe heL].ezett' D1cl]'ncir fáta
ro2sdanreDtes \agy sugaras Í ozsdálal í nronal boÍ itatt, l|.L!hc zátt la9y
|e|'^|\'i !, |.|- |. |
'
.'/d' /'
mo']'|
'
.
|.1'
]
|' n |' \''L
'zü|..LLJ
né]]
'..'8
bPl'ü|; !;\'|'''|' J i'L,o'J J . 'nFi{'d.".( |''l'''
''8J '1'Í l'
1n'' |/^| . L2r:.
n']|' J |
'"po.
L,o|L|d|'
8ld'J It
J /.öF''
6|J Í ol
"öI
\"8j8l'']/óJ njL ' nI n.k
l.ercl.dedséj.ót kjssé zavarjá!'
Héia| |'|1''n', ..iJ ' Í ajdn.m
'
f;jcn Li*. |' m\'..' |.'
^|/.o
r.
Í '|\''''L'l'1\.'l /o|''".''.IlJ 1'r"J '1J 1,.sTl]'.'|'é..nkl;d''i||i.o"!lPlP'''
Í ''|'l|
''Lb'
'
él3''|'\h
Di''''''
'/"|..lo'otL ''ik^ll'.
'.J |\or''I
E/ d
r..l..rln mnrl I J l,\ rlvJ bbJ r dz
-.n,J )
^
l.L- , J hr'1 k
D.r'ruzari
tiikás. a]'s s2embetúD.'
Belsei€: l]u". le\ér'"e\
'.J '.Í ^h.r
'\.'
L''\.'Lo
.u|.Í o.,
|'.\3\cé
.j\,.\'kJ .,
ki*'' |Ü'z'|.' í /:]' ].d.|"7
'r'||'
|,jg''' .v^ |/l|'I n"cot Í Pjro
Ii' |.|\.5
'\.
k']D" d|']' mé]!"a l"\J Io|.'
Fájá: Flós no\":".]'.; .J ..Lt h.or]n
Ps b'\.n tÉ r"m'
c/ét''|'o'8ai
t.Í "\e|)."'
-
|d;\ L.''jl !
''In']('
i.'..n L''/'P\J 'l"Eok' Lj.'é l.o||]'oló'"t lIl{'.'n
a.'\]'.á|. lI oll
..una"7o|' a1p'',TIdJ lüto||
pi'o"IJ r';'k ||o."/U p''.
|!Lnd|
.
;l :
',
J P Il.m
.7er\etU|'-.1 pTnIo.o!L.( Rü!] |'o'e| kü|.' |.o'
'
'{.
ÁlJ l.. lt'c..n'e]. \imu|o{ D'ro'odIn"|.'
':rúr
l' o-\'\o"J I' T'''d?J r!l''; l'izl'p
Da;\oL'
',ürl'e.e
t
-.'a]'
p'.."Í nP|''
'\':\
i r]Á|'It
"iái
io|jn n\i|
nai: rl
"'i
'.Á]'^t
.|'.
\'no|]"|.' e'P8
..ii'(
\\: Ü\ Fó../J "' {o.7|
\'\1''A, n'.rP\', n4fh''., Iv\''|/'| .io]'
fi.o."J l
"/'r./'I
L.rÍ lp'.llái Í öfi
debbek' széleslándzsásak, c]óg tartósai('
Termeszresére
'oI"Ika7vd|
-'8'í 'ItFm'
Io.) nIJ ''nÍ /|" d]mdd]"nJ od
jol diw.
Iik \lJ AJ "|^-/"ű Í ;na|.
r
áljkÍ lnat e.\,J |'1||l
álkd]n]d.'
^
r.n'l.' lÁ \J |".
Drivel hósszabbTa !'csendö'
^
n-\'esést
jó]
b1Í ja és haszlosltja' Helyben nem
\J '.t' I d.
'
'dJ
d
^.l]oPn
n\ir|os L J ]L'' n l"rPn'
8d.,.c8on
é. Í ej.e'7l n.
En
;]ÜT''|'.'|'.|'
L'\'|í o].'"i isP'I
io
-é.\J |1;L \.ef';9uk.]a!ar' \"l\||l*l
.'d'||;|. n |;n'
'\l.ol '
'o'.l".vJ ;o|'
|. |..'|öen n1'rÉ .'vi'.k reIPkP|' í 'r
acn tóÍ tbcn helÍ et
iuttathatu;rk
nelri' É lélk si'lijk és DaglFáglk nriatt a
városi Diacokon kaDóssá váltak'
Sárga bel|e f|eur'
(J elo\Ya, ce]bel Be]le í leur, ]IctzgcIs calvil], Be]le í lelre jau!e,
J etlo\'Bo]leí lelr')
É !ési ideie: \oYembeÍ lebr!ár.
Mjnósége: Elsorendű
Pjaci,
cse'nege és háztartásj'
Na4sása: NJ !v. néba LözéDnaLv'
Al;É iá.52aoaii t"
"n
L.'l'o",r'
'
.r.t'" in\jbt. ho|.]o"|1 :1^/ |J '.nob|
'
Zón."
.
l.özóptáj:lD, sol.szdr ]ejcbb, száÍ as !é8e fetó van' Innen
8yen8én
í ogyva
bo1tozódik ós kcs]rcí 'v ta]pban végzódik, úig l.cl1.he í cló szc]iden' majd
2A
hirte1cÍ összchúzódva tompa kúpot a]kotó csúcsban
yégzódik'
sz|í ,d hos2
szabb' vékolyabb' e]hajló, kissé molyhTs. Kiemeuredése'klrel szükÍ tett, elég
mély, ro2sdamá2asfalú szármélyedéséból eÍ cdó lapos emelLedések' bordák
,
8vÜa^.'.
J e-e}J ró
..l.ll7Ád.J l
{ d/ alal
'/dLél}os;.jj|
|d\"Í j;4'
^?l)'"'
|öadP'PIl |'J dt' 7;||' o"/lr'1.a
'Tl.;ic
7ollP.l ndIJ dJ R' n'Lá|ó|'. m!|J h'.
sak' l.éske[yel.' SekólY, szűl. mó1y9désbeu ráncok kőzé beszoÍ ulva ij1'
szine| Eleinte sápadtzóLd' zöldessá!8a' Drtével citromsár8a. NaPos oldalán néha
t,'Í o'\dI
mo o''' |on.ozaia
'l"mL"tjnó'
lJ By' ||l\J .' Ie|-erreI
sZ.Eett
Uarná.
'ln(ze'['
Néld'z"k.dolott !oz!l.'em!| láLhJ !ók mttá s2jrméjvedésének
IaId r.'ldeqeIl
'U8.rá"
ro7"dar i/l.I bPVont'
Héja: szivós, tóbbnyire kissé éIdes, csa]r lrevéssé 2í ros í .lntctű'
Belseje: Húsa sáIgás' om1ós' szcúcsós. E1ég bó ]eve cukÍ os' erósen fűszeÍ es, ke]le
a mdghá/'g ic |PéÍ o. IotLó'zjl^' tarló'dn Í P.oj||.i!úi\
Fájá: tlÁg
Pdletl'
\ottk.dé'. al.."él,.lt' {or;1é. bU\.r Iet.m' A8dl eIhJ ]|óL'
nPn naE\ inubb./éle"' üU'/jlt \oton;r |P\e|b|\' Ho,ld:ax bo"./:J J ' \.ko.
nyér|' 7oldel' r/,l,.o' lJ ilélr..vJ rr to|'yoko.Pl' Í inomJ n bo|J ázoIldk' 'ok
\7or l.P6naj.oiIJ }' hP8v.L Í .lÍ rvllho"J \' sá-8j.LarnáL' napos oIlalukon
l.issé Dilossal mosottal.' itt'ott czüstös háItvával borí tottak' ritkásan í ehé-
t|n pórlo/v||ak'.|.8 |.\:d Iug}|ö/ü^k' d'gi.l -J Byok'
"iTu'o\'
i.en mo|y.
ho'a|.' 7l,J i'J d'/' ná8J ok' barnáJ al
.Z'
8/'|/./PI
l
vo-o"' no|yIo' p'L]re|y..
sek- Le,el.i nagyak' keslren],ek' hosszúak, hu1lámos szélűek, bágyadtan
Iénylök. Nyelúk kózéPhosszú, vastag' LevéLPálbái c1é8 Í agyTl. sokái8 úe8'
TeÍ mesztésére vonatkozóan mc8je8yzcn, hogy a köqnyú, homokos, de aiul!ól
eléaaé Dyilkos talajon kitűnóen dlszlik.
J ól
lejlódik az áladmáuyos, gazdas
talajTÍ is' t{ötött' száÍ az
jeuegí
ta]ajon gyüfuölcsei kisebbek maradnak.
Kár' ba a házikertekból, ].iilönösen a2 Álfőldóí biánvzil.. vadalanvon köze.
|é'tov'. ";nak'
torFd|J rvnr törp..
.s
alakÍ 'rdL a]|'á|más'
]o|
dlaklt
\ató
é.
1y"..ret.j' Ter1ótés/Pi vdl"rive. llo"czabb.d n}.-n]óL' sZPni
erí ]re
.z
5P|.e
toreE|é-TéJ zlll|P i" djjn]o!t Na8y l á1ránya ho8y
"
rli-}o.
'.lJ joa
I.jlód
't' 8\
J mölcsP.r' } m"Eh;2J rll.n'
.lidrt.i.
dlált
''én!
nd8yn/|l1ko|'n p'1/"zédik'
"mi
a
8yLmö|..
hU'ar' izÁt e|roalvJ ' .
c}u.
mő1csöt éltéktelcnné teszi' Eszak Ámerika Ne1Í
J ersey
államának Bullin8ton
Devú heiységébol szárrnazilr' Itt Leit Eagról és bámaÍ Tsán clteÍ jedt' Nálu|k
"
l' ult
"7;?d,]
vé8. Í Pll } lw1vsPn ./ 4.ro.ddn IP/J l/k n.Bymlí ÁLbe''
ÜlIetni \reriká bele.jP,]ó tJ 'l."ie mjJ it 1ome8tPrmP'l'é.3\'P] Fl]l"g}o||
Eltartó helyéq nem egyszeÍ e érik' A nyomódás, ütödés meglátszik Í ajta'
Sárga Richard.
(sárga Rikháld' RikháÍ d sárga a]mája, ItórlrY'eÍ Gland Richard, GelbeÍ RichaÍ d'
Ricard
jarne
)
E.ési ideje: ol.tóber_1eblüár'
Minóségé: ElsóIendű asztali, piaci ós báztattási'
Nagysága: riózópnag', n.ha elnól
jóval
nagyTbb'
Alakja: T.lbbnyire lrissé magasnak ]átszó lrúPos gönbaLakí r' Egyilr o]dala kissé
hi2ottabb és emelkedettebb. ZóDre lrissé a s2áras vése le]é esik' holnét
.'á.J
IPll
s'.Ij''Pb\Fn'
maj.l \.rl"|.a
E^l'h'Ilo'wP
L,ollo/ó.lik
Á'
"/P|""'
]apos Larimában végződik. Iie]yne Í c1ó lendeseD szeliden' de Drindinl.ább
logyva gómbólyödik és tomPal.í lPosan enyószik €1' s7á'a lóvidebb' vól.ony,
mTlyhos, lrissó bnnkósan vÚszödö' szükcbb, e1.g nóll. ürogbo hc1yezett'
mciynck sol.áig zó1don naÍ adó |alát í inom, sugaras Iozsdamáz s7okta Lrori
tanL' lieuhe zátt vagy í élig l'iit, bokrétásan |elálló' keslreny, feheLvler'él'
kéive] szúkelrb, de lem Inély úlegbel ül, mel).nek szelÍ detr h!Llámos, molyhos
karimájáról elenyés2ö ]aPos bordál. hí lzTdDal. le a gyümölcs derekára is,
dP la''r}
]]e.e!ledse:é| ''.''
7J J d| á\
Í Iéja: \.ékoD-v, szí vós, gyeigéd tapintatú', bág}'a.ltan fóny1ő' É Itóvcl halvány
citronsáTga, napos otdalán csák l.issé élénkebb sáÍ 8a és ritkáí néml pirossaL
b.lcholt' l'ontTzata dtkás' ]rcvdsbbé s2embetünó. ]\z árnyas oklalon össze'
ioLyt' í ehéÍ pett].ck vasy í oszlányok tűnlek e]ó a héj aló]' Rozsda csak
Í itká! látb.tó Í a]ta'
Belseje| |lL"J IeIe.
';|.
":r.'.'n..'
nd8n;/" njIn| |'!n'IPg /Ü|'"|
''''2.rt
I Ps |'Ion
.^|P'.^
.1P\.'
p'Ihon}o' Ló.\ü'
'u|.'.''öyv18/J 'á'annycl
29
eme|t' icen LFl'enP"' n'lmil'
g
Í ''.z..Pl |/ü lIJ Etj/" lyil|'L.\'.'Lbópm4€ot
relLö |i.nF|\.c\' l. h'P1"" kUpa|J d.' m"|j"n
'''IldlTlÚ'
I:áia: J .í .P
"|ó|"lje:
óJ "|.-F i te'i..I
Pl7e||' N''m korán' dP .zután
.e|'d.'.Pr
.
*
L' \^n tén''o' |.ll.l" 1orPkiv'
^/.obb
''z1|á|Lo
"g.!
d.8
"ü.ú'
1erj"ddT.'
LTlonát nev.|1'^'
'\
|
vP'z"l
LP\J .b''é |;|ál|. mPA' l:'11 i.la'!bb \ádal"n] |J
oltvd lo/éD.' J vaÁv'nJ Ed'|örZ.u
IJ g}anrnt !'l.\.Ü\' fo..'"dIa1J
'1
i'
iol div| \ ls Í sv bói^|"IJ {] Í "n.k
'
L"IrJ "' LyÚl"o|
.Pi
]ó|
J ||]"|. h.L}uIPr
á |cr' l
"..oi'l".|,..l,o"^'
Pg].1'-L' aIJ
'||:""d|'
Í '''|| ur:1 Í "bér.
'
mo'vo'"áL. nir^sbJ Ina|.,
ntId.;i
po1lozolIJ k' |."bn}'|'' kolépho.'zd rÜ8y.
kj7j'L' nli!i,.'.Ü|jn mol\ no"J L J Imu|ók' LÜ//p'J B'wk !|ri8Í U8Iq jó\.|"
náe\o}
"Ü:Ü|
'
n'hé|.n aioIv
'o'áL'
1./."i |.ö/rl'n.8vol'
.r.jlér{oay
",ol.
t:e.É ' l(e'ÜL
^ó2éoho.\/U'
\a''.g.bb, r.Í .v' 10'J 'o.'
q
l' v;I
ll
\ |
lJ 5/In'
Dto$J I TT'o!r úvé|p"InJ l
^".l'ea].R'
rovid|.iao/.j.'k Id||ud{. Lé.É léi
;eA la\|deok é. L"n'
)'^'
nvé'Ü' |ó''dP.ó| |-o".7Ú \1Lon\. Iugalm".
í inomaÍ molvhos.
T€Í mesztésére vonitl.ozóan meAemlitcm,
lrogy hclybcn kcvésbbé vá]osatós, dc
m.ei' a kel|o"l n\|rko. iJ |1|bdn,
|'uvoJ 'bb' .mFlkedÉ tlPbb 1.ij'l
'n
'.''1|i
r"; a leg./"bo Av:
no|'".'l' Az A''.d száÍ .z
Á8hdJ ldta
J '. nPr \J
'''
c}ü
mo1.ei J
"'rarij.t
.za
|'lh.|
|ó'
bi|];^' M"sí e]eló \idéü.a' d l';2iltrtbe1
meLérdPm'I J l'eIyPI
j/;Injza..
b|zTn'rJ .c! |6/o l'ö-U a m..l.lPnLU'6i
I(o;"ho$ooL }e7d;Il l''Í |.dni e" á/óla e|é6 e||"tj"ol d \l|á8on'
Sikulai alma'
(Szél.ely alma, sek]eÍ apí el, sikulae! Aplel, Pomme de sikula')
É rés' ideie: Dc(ember-áp.i]is'
Min6régi: !l5olendü J "ZId||. oia!.
é. ná/lár1;'i
NagysáÉ a: F|dlal í ko1 lobbnytre
rlá|'
^oZPle.
rJ ;v"]E']''oI Í Pl|ódo'
'dö..bh
Í érmófákÓn na!\
Ala!ia: xJ Dos.r röfibo|yj:d,-||l..;l
Ú'l' kL"/
'dpÓ.a" 3ömbo]iu
.\
'
'6yobbIa 'lellodótt
Tólddnvo\ |.obr':Í " eA]''L .|J alon lr'zottdbbd\' 7'n. a |'ö7|
|
u,i.a *'*' lon';'
.z"jd
..:lP
k d' í borodv! tobbnfi.e |J Po"jn oo lo/ódit
Le.|\ n' Í Plé
ped'A
./''|:dPn
Io.yvJ ' .z|1té| |J Po" k,arJ bJ r l3Á7'J i|.' I(liI}'
z;Í l' kifb6' /LjITF. }e|-eIv.\^L.i\el
./Úü
|oi'.é|"7' tU' ap-ór rin.o/nlI
mél\edésben u' tnnek J J tImdi;'. a r;1 .l T;I hu|]"no|.].á noleü.d1.l|
'
n;m r.tk'n a
Pv:To|"'o|.dlard
i. |.nú/od\d' annak kF.ékd.d.éél' /J vdI
iá|''
5'a," |ö\ia' \o7PP\i'Ij8' 1:g".
IoI céÍ .lá|.u' í inoman lo/'dJ m;/"'
í alu mélvcrlésben van .lhelve,ve
tIéiat siT', |..\.$e
áay."'
ardny;áröJ J 'dp':.| ü' re|)'et J 70| b' n TbiJ n"m l'.
'
|...a
É |láka. \"IpIlo''J | \
'
|á{o.o 'o|é'p Io.
""i|^'
l.jrgul.' I'o'to/J l"
í |k".' ar,rd,
"Ig.'.nHeIJ 1..
Bo?'lJ oIl \J 8J , |'}"n hál.z"l
'.'\
l':vÁ|'.
t.yn tari
.rr.
si
gl
ún' |''' :n' BaÓyJ o|'L|. d/o| bdr'.kqzor
l
itl' |']\ | J i1.'
Belscie:
'IDs.
.'l|á\Í ;!éi''
'n'''l|
.rté';
jg}'
lol'.L'.a'.nJ L;'
á'""'
''.IL^n'''
.l7u
\'"r|-J '. IP|'l |'\|'l' /i'/a)
'..\'
kJ r'...l'ú' n.l'' h.|'3".''''
Fáia:
\l!l".L.|| noV.k.ó''.ii
all"tL'.''; |'Tr;..'.Pj h'lP|'
'P.'í
'\
''.'.\'.I
lur|'
.'
l' .l'l\|J |
"|'
|. I dl!' aj. \
'dJ '
1l'o1 l.ól;r). \J B]
TaAd'iol."U |jnhk \a|1
\lin|
|}^n'"'|. |''||.. k|Í '' ó.]'\'Ilo/7'T'3 a
L''In bo.ésÚ
|'Iné.t
'''-'P.
n.n'
"/jT*"I'
Pl/B \J n"Bok
P9v''|''.'].
ö|élb r'l.'.láJ 5zIl u\o|' J o'ó Í .l'..
p''|.'"'']"k'
álJ ] l'orul,l' n'l on''
mo|v\osJ i.
F|.t' |,. :"dl
'"ur)
'7dL'
||Ps\uIUoL Í ''|oP.elj
''
h
.g]
\.
epvé|'|o
''|okélü
ki''
.
'''\
. |'
' '/Üik..b.|1d^
qa''|'''|'' r/jJ rcy'!o'.'
ho.d'. ''' lo\blyIl''
P ]F../'L h'!/én a'UIJ 'In''J ' L'PlP' lj8J o{'
l'"l."B
./.\.lü.k
|.''|'
'.|.'
-.!éln]
'
'Il'
rö'
'l'
|\
;/ip.'J llJ 6
ho5'
'\
1\'. \lPP lp|é á..] |'|'|^. v|'L" /.np||T\"I I..t.} L'\/ o;l\']i
ieen kicsit\'cl.' í olalalakilak, ritLán tartósal.'
Termé.ztésére ]n'dlto,
J
r''ts'g'7.a nTt].m"|"3F| L,e,t'!
|' n |'\o" 1é.i|'
a Io'\ó\|7']. t'.'|!\Pr''|\ i'la]o' Í ..]é.]{'''vFl''
-lyPI
l.lJ 1||.Er' |.'
bév".Í ;\"no'"'",|.'
Ilf"''.'"Iv'' l''I e.j|érnP./|é'l^ |ld
"1lo't
.;v
Í '
'-rd
f-n c l
,:
ro
^1,1,
;7'
"Ll.,
iq I
alnJ f
'/"dz
Izd v3) \.Tol
'
!ála|.a loI J 'z'Ikqél.s|'.d\'..-e'"hJ |\/|:'
n.'Í \á|ó' l:A.:\"
"
l'81J rió.
.al,b lei
"Imal'|lJ i.'\'
r'|']iP|
.|'|.'Í J '
1 {"ll ].'/e']|'
'l'|'
1 i'
iól
élvezhetó' de a tavaszi hóÍ a]jokban .ri el teljes finomságát' A vérletűtóL,
ao
"l
l"l. l lil
;or'oJ he!-;,Igro.
dr. r'j ldr :, \c. r s/-a\ed Lr-r,., J -ru r.J A\d.
ljj'" \/]ó'' i1ii lo6v
'
l:eh.r ]io|
^
f''n|/ú Í ' |
''
J '|.U|J Loz'.
Po"|'
TaR-ól
}.'! \
'oÍ o{.'d|
'n''
J | ''j'í
'|!..j^||
\olL
'\|" 'nPqlebPn'
\''\''J ú|'.
nosan
jrt
^5nn]dv
!]f€rditése
Simonffy piros.
(Iiék a]na' czigáDy alma, llaglahé almája, Bita a]ma,
sLúoní l-\' Ioth, Rou8e de sifuoDfÍ )'')
Erési idejé: oi.tóber december. Hii'ós táial.Tn tcrfiett
ltother \'on Simonfí y,
gyiimölcse nájusig i9
MinóségeI Fl'or'. ./|J |',
IJ !i
e. Ia,r'-1
'.''
Nagyságé: IiöZépúagy, néha nag]'olrlr is' de
8yakran
kiscbb,
A]á}jé:
í .4|'
l ol''J ' L' n'
]'
' Po.
.'
I nJ |' |''|'
'
''y 1o.j.J n']Bónoo
!u
R' |
'l
./F||'' .,'b.i]'T
"1
l,-l|''7;.lo'|
.;l .'lé|Ú'
liPl\l't5
./l : bb r' i
'r;
5/;r"\ \'
s
n. r ta l.J /
r'
'w"
/'r
;.r
.r.
'J r
o-r;^.
"erii
|"t
'':I
s'i' ./Ll'' n'l|] J '''Bo''I L|
''
n'
]|'.'|.
Idi]l IilIoIl
'
/
'.].'
.'|Ál:J .
'TZ'J á|'.i's7o\ta
bo'||"| |' ]'P!)]'P
''
í |' áp)
' '
n'
B\P.
l o|\ ||o.'
' '
'.J |^
/Ú|'
'
'
nrid . ."lelt.-pr-Fi\.I n t'" ,/ ., n .'i rrp".; bt-,,i. i"!.- ,,i
.
t.. \
..-tsb n
-.
a,-'v
pk
.l" .nolrn,-
.
t-,.m;1",,
."J k'
slÉ ]nl .mrl]'l.l.;\e].
Heja|
\é\''.'
| | \q.'
'.If/.o|.P .cBlvA'
|''ye" \l'r,' n.
prtr't
b.S
"J r
'1r"". Ibl-ol J z,r'b-r, ,.J { riti.r. l"r.z a lJ a' r
,r(
egész lelúlete söt.tpilossal \'an beí est\'e és még sötétebb csí ]rolrkal lrecsap'
].od\,a' Iio'sdaalalrzato]r csalr úttrí D mutat]rozDalr raita'
Bélseje: Hí sa fehé! \,ag\' z.j!dcsi.1r.I a LöÍ álatt sTLszoI
Püosba ]átszó,
fitroff'
p'l'lrU, .jI alt'
Ló|.\.. |!'|
''Ii'| ^'
Ii1wf
"\.'
'..'e''eIr'']een
^.i..m.''
t- 2,1,. :tt. \t"6\.j-n
r:.rt,. nd8.di
rt,.^.
li, r..,..ore {"o,at.,r,
.l.Lg
Fája: Ir.'
'|
. ni\P|..|;"u'.3.'| F'll.rt' Iio.J '' !!|dP''| ó\ b''.l'
(erl'o
r'I
|élél:Í tL'o;tsói
'l;5.Ú''i
'
J cJ "'c'nh, l.||l{'.o'''l Í ']|''l|'IPk
\li''de''
Í .le J ."'|\on |'IU''|'|'
^
J i'l |J |"|. J ||'' l'""' \ a)''.l't
]'Ib|lJ
|/''ó'
vasta8abbak' ]]ossznak' ea]'eleselr, sii in úoll'hosalr, ]relyeÍ kót1t.supaszoi.,
p|n"
l
l_,),I bi I'1. iwJ J . r. rw\',l L,b irrg.l.,zuer. trri;y .r. rn1'L.
b|'
.'n'||;| .ü.Ln
n.|j|'T.dl' \ |"8r'")'i1'/'p|''AloL" ' i|:' Í ''h''-
m'v\a"J ü Í ié"dbbP' n, l.l''
'\
|/-'' tág] |'.| |.|J 'l.l /'''''.''.'/.r,''glo^,
^''n'
1), k' ie\é|l'I.'.k Lozép|' 5 Z
''
f^r'
''
|
|é8 \J l'
8
a o|\\o:' tó'
'L
nél
Pilossa1
s2í tre2ett' l,evé]pá1hái köZéplag},o!' lándzsásak, s2étállók' ta!
Termeszléséle
''In||.T/v"sm.Fje.I?el
1'"v|'eI fJ |n8álT.'
x.inJ '.''I
joI
di.7.
il é.'.r'
n' A/
'\ln'lJ
|''o"lolJ \i'lon\':l.'J lvIt i" l'nunófn t.rcD' D" a
be3I\i.ljlP'' i' |"'/.
'
d'
'|'l|-''|.' ''.
|'Lo
\dJ lJ | !o|'
(oZ.p'\'i'|/"Ü
Í n
E)';i;'t
hd".'o.it.|
'' '\
r'n'"r''rn'.zr'i'''J j;||-l á]1.]k koz'iI d m;.oI
.o-LJ
en ilel1"k
l"o.é
\"n'.|U|\ J ' r|.d' lI mas] aÍ b]lJ \ |.br...nl 5''non|Í \
csaláil ner'érö] va! e]DevezYc' származása bizon'talat1' DebIecen lratárában
Iégóta Da8'vbaD el va! terjedve' De tebet, hogy EgeI vidéiréröl va|ó.
Téli arany
pármén.
(Angol téli aranv pármén. Ninter Goldparmále, ]reatmáin dolée d'hiYeT, l.nrg
oí de pjppins, Re]ne des reinettes')
Erési idéje| oLtóbel_jannár.
Minósége: F\oí -n |'i d./|d|''
P'd.|
,'.
Bd/J a'd8|'
NágyságaI
Tio7epn"g\'
|
''Id
1a^..Lo |. |. .LJ LJ :'
Á|ékiaI Tohh.'}j1 |:1."
BÜF
TdIdk'] |/'||.
8omLolt
l"J '
''llÖ
"/.h.'\1"
/o.''e
J \o,/lLJ jr".'j|.' h.'él |'^l)h. l].
'Zal.llo€n
Í ..\\
'
IJ p.s'.rDJ
'.|| '.D''|'
i!€zo ll].' nrg .zcra i"tl
'.i'lomU'ro'id
.|"8:z'|"
|'ip'|
'ik.]|
.!.7ála kö2éPiosszú' vé].o!yabb' ba'na vagy zöidesbaÍ na mázas, i!ély' tö1-
.'l''''
/o'l \.EI b..nj roz.d.nc/a. Ú-e'l.|' L.
ri4l/"
natsJ ' Í r'|ts |y'||'
ho'.Zá n'"y".' l'e.!Ülr}.- n'|-J .r;6oIbÜlj ]'"l.
\,lev!.Léi\.|
|áE F' mé|1
l;n'ér'ltl'i'
.'Ta' .1Ay
l..l |á
''
4''
a Ú J ..3l.l
'l\.7P'I
F.||eL }.dn'.jd
Iol í oI'é!,
"
nd']\obb
^\'Inw'.vl''
I PH\,5 |jJ o. Uv-dJ \ |
fU|'l.k'. é P'Ü
!ro.- r;r"L;rt.-
..-4.t..
.l,Tv,:
k.r.Lil-l-9..r n-r, /J rJ rjJ \.
-'
:tl
tléjá: Tonpán í én'1ó, száÍ az, kissé ér.les taPintatú' vékony, órtével aranlsárga
alatszlné! a napos Tlda]átr piIossai nosott és ebben szakadTzott sótéte]jb
..;!lal
;'
p.tlyPkke'
h'l.| |' 1
|
.U/"I
J
.r'
Tb.|üro' R"Eyd|TIlT.(|;k
.o7,od
lol k TJ AJ J Lk/clol i,
^lofo
L.rn. l. ra r,.
Bel\Pje: HU.a
.j|,J
vJ 3v
".r.;'|.hér'
'óno.l'
Í oppJ 10
á-teveL
poInJ 1\ó
e'F^
i'\'''
í J P'.J \dlv\j"'
il'.!o'
fu'.tróq' l(Pu.Í ''
',
\iJ !h;lj
||. J P.o
k.Í el..l.í ] mápv:k2t rPiÍ ó
Fája: Eleintc crótcles lővésú, koráI és igeD bóvetr teÍ mó' Nem te]ieseu ..lzctt'
\'é.l.'l Í ''k\é.b''n {v'Ú||
t'|\'
|'/J ' dP erot"]
".'
I vIrlosl, 1dldibdn Ivl
'ill
l'. .\ , \.3{
i.l
m
Hh
;i;. \darl ,,1., ,d,rp
."
' ':'",^--;
t'";L
mndení éIe álanÍ oil töÍ pc .s iLalriának cgyaTánt ai\aLnas.
.ijaj
tásai erősct,
''ts''|'P'P\''7é"|
./él'ro'''.' g\oGdI n^\.' Aga'|P'|!l.'d.' l'ol
A'|J |d'''
Í :ll'á'nbb \'ln|''I aé\elol Í /'1
:o' Lo''fol'o'''|.' \
''o!e,b4rl
án >/|telerted
mol\l'w.'.l''I' |ö\i.l.bb.ij3y\o,.i"r{
!|'to,T||d|'
//'l4).'tb.'D'^ r'.."...
Üar';\' n''l\l'w-I' 'i nUlÁ\ I n"3',9l''
atÍ J k' /''|'ok.t''
'ild-o'L'|.|'J |'
.]r
'J dIlj\'
i'.Z.|''..|' |'' ók' üozéP'J cy'jl n/8J vLo'
-ó7!..Í n
'z|'TjJ |'
.i€ P'!z.tlé('
/ P&' \''l't.t' \./lprJ .y
'L.
\,'''||. ko/épu.l"A,
''H
n'ss'u, .l'.1
''
T.\élp"|5' Í .ld''.T'|'|' Io''idFk'
Te.mcs7lésere lo|' tko
'an
n).8'3'.'Í ' nwo'
jJ |'
'7..os.IJ L
Í ásJ In|'
i]'ümo|,."
d
'ofJ |
'l'|Á.'
IÜlo|os.'l d/
jIn'"m^\''l
'w^d'
./e''vPd'
\
'
'1
';
{onn\.lI
és hamal lcrázza a láÍ ó\' Elétt állandó w.dcl.ezést'
ápolást Ús védettébb
l'.'].' l|\;n' \/ |Í ]||J "-J -J s"or|||
|{;r a h''l\ |l"'! |'eT tdnJ .Z' ||
^tn\\ ..énj.k'''
í (8 d./J 'J ' hc'!1 |'.|
''i|ó
H'|.ó.oo na^a'"L,L, n'|;' r"|'
f;.'!r
Í ^hv.sL.r'
'IJ |'il'
'' |\|.l." l'b |'' jo'
J |'/| l. |'AIoLL,'n' \ ||J .
.)'ll''.r
m'sl'i\á']a' \''.]'P.
''l|;.bJ
|||
'qY
ér
'
|J D'.
ivl|^..:i te"/
\'
nn. |'d{\ :J |' Hó m.L'/iie.ed!lt d;all.
|á|'. I J .
.-r'|!|
L"r i'j.TJ i^ Í ''|'t''|
''./.d|'i'nln
'
i'^oon
.?4.tt'^
á|
].!bd'
i'7'..P'lá\r. ]á.]'ro."l''
'\18o|
{./'.'J n |(i'n'b|
'l'pl'.i
j"
i']'' ljl'IlJ jJ
'1
's
I .jr
'.
|8 il. '/;/d'l \.gé' l'
'
'
''./lé|t. slá'Í "/
''
''
| |o].
lebbit ncm tndullr' -j. tömegterrresztésre lels.rolt lajták 1rözött náso.]soÍ
ban v.n {.l.mliÍ vé
Té|í fehér ká|vil.
(Iiálvin
alma, trnspók alma, Nejsse! \\.ilrteÍ calvju, calvillc blanche d,hivcr'
$:hito \Vinter CalvilLe. CalvilLe blarche a cotes.l
É rési ideie: November-áDri]is'
Minö'"ge: |('va|ó.
'
'|.dr'1''
'''^|''^l]^ '"
pJ .i
Nagy'J ea| |'.|eJ ||
'''gl
\J p\
oö|
'd'l'
\J '|.|J ''ton {w/.DP. nd8\' ná'J '|''r?''l
Álakja| Ha'd''1.'l'"(''r''o']'''lId í '"e".1
(
|''ó kúLo'
{J |'\J I
l]
'Iu.P'
horra' Lrr.l.
,J l,
r-r,l-,",. iz^.t.1L z:t, t \,tDrJ ro,, atul ..r1..
..'PI
L"l']'' Í ''|' ./PIn|^|' lo:'.' 1'I
r'd
k']| bí |
'
"';rá
Í .|/'D.
'
^
|ontLÓ
r^,
"J ,
Ti l l iji. ..n
,SJ
r v l,
"
."lpDrr
\, g/ .J r r
s.;,J
1.
;ni^"./
l
mrlt
./J :,
r.1...,-,. r'-l\1,1^.,, ul. /,1/r// z"rr,
,j^\'t"t"
|'i]|'
'l.€
r.8\' /o]'I o'l|\J ''rJ |\'
'''U']
I"J |
|''.|
:|'lU|\.
j:g":'
TP|\'
r;|'T'' b.lJ j"
;li|lPli
'j|'8b''||
.]'
'\
{J ||T'.1'é|'-'b|
'
J ro.'ljb
'''
|''|'
"
8.'||1öl'"
/^a'31 alui i' |']''l1|l'"l'
l':;\
J
A\U|1v|'';.'J .'É '|'''
szlne| Zold'.Í 'nl|
'||Pf.
'Zd'n'd''re' |ápo
'|
"|''
ir"r'r-r: ..oon.."t'.
"7or
Id^vpi'o'.J l.^.'|| rnék.'|'I J ,
'..,./'|'Ü'
F'"|| /d".|
'.]"'
\l\1
.dl"'.'
Ioe'
'é|g;sbd
lJ
'
.l;r.\.7i'"7.''i
l'ts].1
no'lT/dl
|' hó'-' |
.?P8é|]'
''l'
'i.i;'
'bJ ||
'
lJ .\' /' l
P"
l?T/'.J J |a|'/"IU" '||
:J | |
''
|;'l'"Ij\ -J lrJ '
./j||
/|'''||''
r Í ''|dl IoD'|'é\'''oD
Belseje: ]'Iúsa sárgáí ehéI sziDű, Í ilron]an tólrött, o\adó T-e'c bó' culrosan boÍ
i2ú, feIség.s zaDratí l, !rá]nára em]ékeZtetó ill.rtú,,Vag,.'a
na::!' n\'ilt'
]Id f
ro''L1 |''
l'||
|i.|j.L |\P|^.1"'.e '/u|.' né|!1' .''J
'|-
|
i7'
Fája: Ill |^| l' |'"1.q.'eí nJ ||' TU.'
:'|
'nIJ ]
'''''p
.".']'
cJ ^
'..
T|Fi''|'
''Iv'''|'
|é oL'b
J }P|'sé'
l
E]
ndg]Tn
|'''I e'l1
1ó' |i.|
j|',
r'||.]
-
|'
ás
"o|{'''
|''\' l
(.1m'
AB.i
'/';|'-l'1{'ell
j'ó| .úlJ ''LJ
\'l'''i'''v|ol
't
-'\'''L |^.I L,'f''
r|
-/il
,,1
dr.ir'\ \/ J n.o:\ T.,.o\..r ri,z.-.
^.2..
w''']' I lPjltl''r ||;|"| | o.|o|
'.|.ú|]'
ji'ji1
' ]( .'r'
'i
|'" n'J ./'
r" .r' ,.i e'bL l. l.-/ :",\'.1.,.",. \'r. ,
b
,\
:.,.gr,,
T,.t-
32
n.""k'
..\id''LL
Í ÜA}kö/U.k H'J 3)"' ap'v't'
F1Pr.n
rolJ ho'J |'im!]ó\'
'
l' lp''rl4' to7!D.J E\oL'
"'l|
ű1 tro|' ho.aL' t ? 4", ft
^y'
|' . |-\lL' e.Pi1'P
mol;ho.ák' \ |"ie|1i'
|
'"'l"g
]'ol.iI'oJ lú o'. |'
r
|.;'né'."|'"/or p'|..'áL
mo)otf LelFIp h^' |ö\|J '\ Leq\Pny.ü elé8
'dr'o.á|.'
Telmesztésére TPs].B}/' m' ]lob} d
l".J idt
..\.LÁjú
n.lé8tbb é8l'aj.cIo|
.2'Í .Í i.
1aDIJ |ó|.ban bo\PlL.do' \i..é
' yi.lo'
bb
iP
le|Ú nel"E' \otott |.lJ ii kivá!.
'lo|L'.."
a'"Llána} v!'ó' \dU;|d|
]'
r m.Ad.í o|/"ü |J r"{ aeve|\r nPn' soL
öröaet ád' A!ánvlas rövjdcbb élelű' nlinaen nvavalva elósz& ezt táDadia
nte Izért ánd' áo
i!J '
'T,l'
Eo'J ' /asl |.í \dn' \.m rel| \a|v h.l\Pn' 1e\:L
J ho] nPn
]ó'
IP]'óJ '^
""Í
.Pl; ba]lodni' A n)'' '.' í 'ghá|é] á' ;ovldPbbÍ F
js
nyeshetó' NóltáÍ úondják az almák királyának. Gynmölcsei dalabszámla
is értékesith.tók' 4 téii eitaltást
jó] bi!a.
TéIi piros pogácsa.
(Kecskeméti té1i piros pogácsa,
Piós
po8ácsa alma, Rothe' Po8ácsa ÁPfel, Pogácsa
Í ouge
q
nrveI']
É rési ideje:
.J ánÚár-áPri]is,
száraz, m€teg óvjáratban' ava8y i1yen helyen novem.
M'nóséseI thorel'dű
p'á''
ó' házl..iá'.,
tn'].odrendú
a5.tali'
NagysáEa|
\c8y,
mc.8 rcm Í "lFlöheIlea
'LU7''o|J €y' -
Alakia| |J Do. J ko/ép|á|Tn alur
.l'n,
born";'ke]\|'.
Ie|á
k'.,c ö.sz.hu/oü\a
.|.E
|aposdo, sz'iJ ]"]. }idom
borodva széles talpasan loAy el' sztifa Í óyid' Mély' szűk úrcgbe helyezett.
Ennek {ala többniile sima; ritkán Í ozsdás' kaÍ inája pcdi8 tö6bnyiré egye.
netlen eme]lredésel.et, laPos bordákat mutat, mel)'ek a gyijmólcs derekfua
i' |ehuzóa.dL s o1nak L^rPld.í ].l8é! 7dJ djj\' K.I\1@ }.!'.Iry' 7;l|' Apló
r;nroL, núso. bLL.áL lo/3 be"7' rltrJ
"7ül
mélvPdé.b.n ü
'
r"lJ n"l Í álán
csak litkán 1átl]ató Démi í iDom, sügaras rozsdamáz'
HéiaI siaa'
'én!|ó'
kl..é
*i^. l'p|1|.l'|' É rté'''|
'J '8á'
m"Iy d2Tnban ]P8in.
klob.sdL
"z
.jr1yJ " odJ |J 1 |:in'I' Í Pl' nert l<d|n.m á/ .cé.2 Í Plú..te
'7éP
|arminD.ro' IP.l..s"|
.J Iv|kdl'
l.etlye!!Pl
é. Fln
o<ódort nlro...j^E"]
\an
l,eloxvi- l"h.j.z1nú J nta lá5'' {i''."
étdP" -o,sdlJ akZ1io{
'.jÍ
a'hd
fordulnalr e]ó rájta' xela tet.eté.."8y"lTltol.' a húsában taplóÍ oltol. mutat
Belseje: rlú'd /dlde..ehér' Iorój|' k. mrn}' te.les
é|'.\.1
omlo.' ]
^\"
FlÁ8 bó'
óJ ''\ bon/u' ren| ||nor' |.'\"InJ é. I7lel
\Í a8l'./a
2jí ' J o}
é|
moEEa.'
Kehelvcsöve tomDa kúDalakú'
Fáje: TJ je.:r eo7e'|' |:|d' nö\.l'"dé.Ú Rend'||P.i] |érj.57kedÁ
.j6J i n"El'.zó.és
t..ebeIve", sj.übb koronár nevP
."!'
vJ J a J r\on lo7épIw'2'ü .' nlag.s
tórzsű ]ának való' Xorán és igel bóvcn terem'
y,ss:ó'
elég vasta8ok, lrósz.
s/'Iak' |.ön\öLö'.k' J IjUk Í .|'' hárl)Á\Ál bé\onta|' h|.ó.l8uk í ..é nol..
hT'd^' DJ rnavor^"Pk'
Do''T/alLk.ZPmh.lÚnó'
Tio,epP. rÜBykoZüe}' F'6,J P.
I dg\ ok, l"\érn' |] nosd|.'
'
|állók
r/n?ir-Á),
'
l'J A].ok' rolyto.
']''
LP
"'.'
na.iok' va"IJ .L' r\^| .".o!.d' no'\hT., .s.z"| J |.1\éAÜk|'.' r|o|d.zIí
D]rí 'J nLosoL!.k- Lc(é.DJ ||''' \i'"ini'k' Í o'd|\7c|Ü.|.
-
Tetmeizteséí e
\onaIko/oaa T^.én'Ij|.m' h;8} |oIp''Í jrd|. n' m \á1o PonoLo.
|J pJ |]on, dz
'\lloId
Iono{]j|'' hJ J lu|
'.E"nJ ó
.Í / \á
''
|'1J é':.\ . l"E.ob.
b:n' ||}, n h.ly"kre lni"8'''Im^'...'-e
.'
a;n]oIl' |(Pc'}Fmé1.eL
"Z
a
Í . álmdIai!a]" c!üno'l
."|
"
.zPle!
iól
jl
ji\
"
í án
RlPiddk ót" el vdn l.r
l'a.. a d".i..-''l
./á {..olt''lo'\\'r'\
''Io/J 1á
'di
\a|ó.7itü|,s hazai
Tombácz alma.
Erési ideie: -\uÍ nsztus
kölene'
Mií öség;: ]'|.o:"nJ '
fiu'ii1s B"z.J
ü3i' m;.od.en.lL awld|.'
Nasvsása: KÜz(DnaÁ!, néhJ nág\ Úbb'
AIiÍ iá.'G' mböi,..ea'
""|:.?o
|í po. bTr.;k|ó| :7'\1 y J |J n.' bo'
'/Tl|'
Zd|aF J
'Lo/.l,l''i|'d]
J |''oÜ \aA]
iT.'l
"|J D".{|.'
5,'2 {.',plásld8' L,
'nlo.'
Io'..jan á,'.
'.b;|'o.'n:'IJ 'edP.hér
u|' l\4,h" n\|||' |.''h.
i|".el"i
a|rok'
ví zszí ntesen e!l.kwök. kehelymé]\'edése
]aDos, szé]es, laposboidás.
He;.: |\"T,11' \é'LaE' s"ls'''70 ó
-'.1./í nu' n.') d,orL".'
'P66yJ Lldbbal
'.J Á
]
^''n''\mé]}.|"'ben
vdsy d/ á|nJ é}ol' r.':él' 1üni\
"]ó
d
.vlé'.bL
\á8v
vjlá8osabb vérPüos szin aló]'
33
Be]seje: Húsa lehér, Ienén]., najd t€ljes értével
Por!a!yó'
]Iáabáza elég nagy'
^
\7ÁÍ ^\ végP fPlé riilll'Pí ]Í
Fája: l'
']"'''1
/jmÜ|.''bL' |.oroná.IP'.|1'Á' Ljo.?n
P. 1rJ ''''n |..P-
j\|lnd.n
m.'oo:L
é\bFn Ld tern
é.t va.h.tU'k v d lJ .y.' \o,.l,tol.''i IJ |'J { l"|ó
|(o'o.'.jja
á Í jt}.t..t |.".i{ lj'jJ ' A7 iÍ iiI.j.|
.j
lihÉ J "' fld8d'dbb
.|
\..r hal' o\.
||'jo' dí ./l\ | l.J nbb"n c}'UmJ ]."^'
j;l
jllj.k'É hU|''I
J IJ r' |'.
.o.
Í l1y.'Pk, p|.v'UJ ó|.,
''ló'"|
Í oi}hT'.L' /i"AJ "' Iol
niL,
pIk{.IJ . i''n\|o p IT\ rZIn^/tlu;|.' |
:'d8,"L)"I
|,uéí J $o^'
'
'.
.''a.
inoIrnös'^ mint ; DaIlo'
'lnláé'
i
'r,''
'i'r"got'.
ó' r.)áru '"pinr'ruaI'
dU.i;k terekl.l"\
\ye|ük
ko/Áp1.s'2U' v$l"e n.''"v' Lev.Iná'|'.l rovi
dpk, h-r ar l"hullo { i ,ra.7ar *,z, pr'"31ok,
at:e
.p, |
,/.
""/iIn;l
:--yJ llrn
Í ' n''|.'k' ha{.1'''L J sIT nii}
r,
Io' á|má \lI li]J ihóz
TeÍ mesztésére vonatkozóan me8cmlltem, hogy a 6o' l.öIzetbe, tömegtcrmesztésre
másodsoÍ ban van ajállva' sze8ed és vidé\éncl. ösi almája' Itt a keleske
í leleT
i.' Tl8 jobban n int l Déllns dln'.ir |..|"'|' Br-
"
heteq..P"knek
e|!ÁEP P|'PnI l |, J i"7th"rra|
_
'/álJ l hP|\PLen
_
closPb|'e||'i5 e'IeD.'
L'J ;lnij|.'"i , \/;I iId"I Len/|y h'|'u|' miJ |.'jol blriá|\' |-"|ébs' Ies7Pd.ve
háÍ om hóDaoiÉ is cltartható'
szárEázása; valós;Inüleg SzÓgcdrót vagy ennek kózeli vjdéké!ól száTfuazik, itt
élterjedt, ősi helyj fajta, aho} Bo Ioo é\'es í ákat is e]ótalá]hatunk'
Török Bálint alma'
(TóröL
Bá|in|' sl.lu' I p.ITc'
J anko\áLi
j.g"s
álmd' !!'einIi'lB' TüÍ kis.h.| \\.In.
lil|€' RorhPr 5tPt'inér' .\nnab"r8er, ]\Í .]er.PÍ el' RUb'nn' Rot\er BietinElPIméÍ .
Rot.rer zsiPbe]áPí el' Ro"to.lrer' vi1FU.e !ou6e d'hIv'|' seiEn.Ur d'hiv.r' Routsé
de stettin.)
EÍ ési idejé: November_í ebruáÍ '
Minőséce: Elsórendű pjaci és ltáztartási' másodÍ cndű asztali.
Nagyság.: Nagy vagy igen !agy'
AlaLja| Lapos
aömbólyú'
Egyik oldalán bizottabb' Déha emctkedcttebb nint
a ná'iLUn' dcnJ '"Pn s/dbá|}T.
8ombo|yj.j".Ü
5'a'a |ó\i-' \anJ g' |ág'
u'é|y lo|l.éÍ a'á"u.|"8b'' h''|)./{1' nel'|'k /ó|oe" lldraüo Í a|ál
':dk
lii
kábban fedi némi áttetszö Í azsdam'z' K.Une Ienilesen zárt' összebailó
P\!'kéivel
t.i8'
.eüé'y'
nélrd n e|)'e\b 57eIidPn
'J n.os
Tl'yede.be| ü|' K..i.
ráiJ aé\c ldPos hordcltó.
'UljTo"'
n"ilel é szá|n'"Iy"a"''8 is
IehÚ/ód.
Héja: sÍ ha Í iaom'
E)"ntséa'aPIrl"|ú'
P.]ü|/'ö|fP IPn)'..' s;|8ászó|o á|J p"7in''L'dl
a]i8 l;lbáló vdlami' r''|l d g\umöl\5 n.to' .dJ i''r'
qo\'lor
a/ á|n}4ko.aLl,
Í éveiL b
"ó'él.LL
baÍ ná.\érpilo
.odaro.oIl
'Pdo"7ia
1!\arj.'
''onto,ar.
Ti'}d' a
n|ros
",inbFn
FIéEEé s7embelÚ.n'
B€Iseje: Húsa zijldesfehér' solszo! zól.len elezett, Í opPanó, teljes éItével por.
nán)ó'
Pez.Fó'
Léve i6éa bó'
édPs
bvIi/j' }e'lpm.' g}''ng'' ||]d'Id|
'm.'L''
IIá8h;/J ryil|'
-(Pnélycsvlé
l;8n. tÚlnldrrÚ' né'}.n hh"'oó'
Fája: tIo|"|]"" a.\'L.']..:' l"||..|
'J /.'|'
}iu'7J || ké"obL l^1'ailo J Aai nJ P{,
.
t"rel,é'y.. ]'oIoná| al^olna|.' l(i5sé Lé'öbb''I k' 7d |"r.n
"i'
.t. c'-"l;r
.ii:
,]"..n
é' l8.n bó..n
'.rFm'
.\ rndw.re. r).q/sÍ
'
eT 1Uri
v'd.
"r\,o|
'
n.Ednöí .ű Í ának vdló
y/','.i
lo."/Ú.\' l..'/
8olbL|ok'
c"Ia|"
j'nomdI
no.yl o-l'' }é"dbb'
"UP!.7oi''
foth.ryc"b.-.ir"' á|r}'1|.U. Ul-d|'n /.]J .'.
ba.a.j! li|!l''J l' Dor.' /.l|.t }is.ó Í ón\.sek' Ie'enloü.n lLetl.oz:e!'
'?66l/.
|'dq)oL'.|;J ók' ao.ho.ák' ].na8ljÁ),' l'.8'j'or' m' |1t'o.J ' r,'r a.
pjl,lpll
in k. Z"J .lp, Ldzrpnaet.l. \a,lag"LL"l, \p-'r-ye\,
"velir{
rorid,
vNtag, merev, moly|os, a nyár végén tövúk f.]ó
Pilossal
í estettek. Levél-
Pálhái
rövidek' fonálidomúa!'
TeÍ m.sztéséle roaJ i\o7ó.'' n Psje€v,Pr' nosy 1 nérJ l.|Í U|/'.tsii aJ l||'o.abb'
}dlottehh t.."jhar'
P.jr'
("l("ht''
nürö-'bb
é!najul
J lá||
/|/|
nu8á' d le8.
^bbaa
cyÜTo-.sPi déÁ
jól
inj;l n,
}L]'''l
J Í .i.
J d)
Vál'Í ']ü,óL' \iiűnden
és kóDlyen eltaTthatól.' Húsában sokszor
je8eces,
áttetszó' í ztelen loltok
keletkcznc1.' A tömegtelmesztésÍ e ajánlott fajtál.l.özé van fe]véve' A pia.oí
ismert és keÍ esett Í ajta' Elnek a Í égi al'nalajtának a szárnuzása bizony.
iJ ]cn' Halai e.eL!Pr'jn.}
''én'.Inr./.j6i
.|.leiúnPk
''
í .nJ j;L' \'n." LiZo.
rrYos adát, }oÁy ]rol ál]ott e1ó'
3tL
Zeliz alma.
|ZjÍ iL
a|na' zi],iz aLma, Iris aLma.)
É rési ideie: o]rtóber decenber, azonban nregí eleló táro]ó ]reiycn táro1va má.
ciüs vóÉ ójs is eltartható'
Minősége : E.tsó;cDdii
Piaci
ós !áztaÍ tási, lrásodlendű asztali'
Nasvsása: }illzÚDnal\ itkáL,bal na:l
AkÍ ia; Li'.oo ioj,:'"J /in" a {;7.p|
|l;|
"|d
'o
\|k, |-a|'|'á|
./'b;'\o'dI
'Boa\o|J od.'e.''L
'//|tq lJ |fh'n
alJ
'''
|\'|'n' Í '| | |'| {.l...hb J om
Lorod:;s-l o"w bu
\LzorvJ
\r' lu J r' -l"l
-r
\rP, 1. 1. 1\
"r
r lke'l \c{'L
I L l| '/Uj.''|
|
^aÍ .
'''n'|'
v''ts/. |''.'
s,,' 'o\i'l
;sJ en'"'
'''l''
n]
'
|'||'|{''.
rd-oro(, \'
"'i.
. l!lr. tJ ;J l l . -
;np-
ragr' n/l'd
8)
,'r''
Ial
'']d|\J )"
Í "|
'
''
.|!".]l'b''n
l'' Ii
.fj'
|' b\'
)'irP
I ti'- L^lj.]'|' \/|k/|
kózipna8yo]< lagY kiscbb.k, g'engén troIdázott vagv ráDcos' szí reslalú
mé]vedésbe lrelyezettcl.
Héia:
\;|'on\,
'i-1;
/''|'. l
r''|
|
'l'|'
\'J !5 r d
'''6J '
"|
.|\,''
.
"
|'"r'o:o''| |'. J |1|'o"'i|
||'U'
j'L'./''Í F
\"8] ||'''
'
Il|{.
^''\'
|^'
./,]'p.7i''n'i|' l.l |'.. l'.''''|/l''I L
li.o.
('í |.o'''r'
l'i'
8T/á'
\J 1 lj'..''''
\ xrDnJ i elj.]n
j.ilell
^
'||'
l/ 1 á J ,i
'
'/Á'l. élé
'\P.'L'
Belseie : Hiisa hófchéÍ töDótt, késóbb olllósabb, elég bóle\'ii' lrefés sa\.anDyal
.úc1t l.c1lcmes' aÍ onrás í zri' }Í agháza tóbblyire zárt, sok' l.isebb, éP nngva
{'. r^r.. li'lr"
'
l-
'!.';;
mrl) r
'lJ '
i
ráia:
'
l"l"| {orJ Lal'
1y''|;rLL
lIo'"l.d''.J LZrn ||''n'l.L,L''|' 1
'
''g,.'''.''''.
zJ .' tPl3\ké''
|'|]'''n ''l''| .''n)TÍ " Í '.l'|""
"/
'l|J 81"]
k/'L'|''|l'
8 | év.s kolLUal 5zoi.|| b J ||dl|' |':l'lJ I
j,onIa||
:i''''
/\'
'.^|'1|'
sen és kie]éAí tóoD te.enr' \.adaláüyra oltva közéP' vagy nrés nrkább
'nagas
tórzsí i lána]r való A rendszcres lyesést nenr iráláLja neg' ElégEé lelí elé
l'|| l\|
Ád|
1/g'' 1...L'1','' ].'Í ''''t |.\'IPü../ T',..lj i'lól('/n{l'.''
'rr
.rt d /.llo- h"' o .
q'm..o' i'! ibl r
'
a r''' ulr'
'r'd
L'\ ulnölLso io| átIii]r bc|\u|.e! r fin
Te|m"szlésel.
'onitt<ol1'rl
r.Á.nt
'
'n'' h';l
.|
|.''hI l'oí T|.fu .a|ó áln: Í i |'''
trr-1 t.- y-,, J |,J <" rbL e. Tl
t,
L'L' n Ir-- ll -n,
B-
J r-nr
l
1 .li,l'l. \
r\
kö.o.
'oóo
:.'.|J ''. IJ t'.'oJ | d ]'EloulL;o d'|
'.
r.r. \.l'k.
tómcsténneszt.src ajánlott, szcgcd, cegléd és Kecs]renét Y ókén is eló
Í 'lJ J ' \ | |'P.rPca |.r r'e\ kjrL
.'/''.l
b.''. c! T''''iJ /.l(J |'
''j:|jL'\|
.''
'ÜL'.
1'|dl'| |.. | |'' |'''a' '/||
r. r'rr: n
llt.'r'iJ ll.. l
li
"
"
r,/. 1" r\
Iailamo.ak' Neti Yaló tcÍ móhel-vél J DóP llcd\clt alÍ tája' }Iils. mirrt ]ron|
Í ol''' i'
_
m''P|"rric n''|''Ij'1' /''|^'' \ ]'jli".'/
'd\
'(
1l'i 1'.'
']'..
ti- .J t tr,,
../..,,r_.a-'-.1'r.
..rJ o i;,rl.l"' \...
kŐrös viilél.én náÍ Iio éfve1 .zc]őtt is ismerték. Fenti adatolr ci.v részét
ennek a2 alfuáDat

Gmelőjótó|' lla!as]' lliháll'tól Naij]'lró.ós város te!i'
koDY és rclcs fókertészétót, tedles barÁtomtó] liaptanr'
l nIonrdl{!Í t.le|ós: iij. lidl'I Felenc

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->