Era odata un !"ran chinez, foarte s"rac, dar de#tept.

Care î#i lucra din greu p"mântul împreun" cu fiul s"u. Într-o zi fiul îi spuse: - Tat", ce ghinion, calul nu a venit la munc" ast"zi. - Pentru ce nume#ti asta ghinion? r"spunse tat"l. S" vedem ce ne aduce ziua de mâine. Dup" câteva zile calul reveni înso!it de o minunat" iap" s"lbatic". - Tat", ce noroc pe noi! exclam" fiul. Calul nostru ne-a mai adus un ajutor. - De ce nume#ti tu asta noroc? r"spunse tat"l. S" a#tept"m s" vedem ce ne aduce ziua de mâine. Câteva zile mai târziu, fiul vru s" încalece calul cel nou dar, acesta, neobi#nuit cu asta, se împotrivi #i-l trânti la p"mânt. Fiul î#i rupse un picior. - Tat", ce ghinion! Mi-am rupt piciorul! - De ce nume#ti asta ghinion? S" vedem ce ne aduce ziua de mâine! Baiatul nu era convins de filozofia tat"lui #i plângea în patul s"u. Câteva zile mai târziu, trecur" prin sat trimi#i ai regelui în c"utare de tineri pe care s"-i duc" la r"zboi. În casa b"trânului !"ran, v"zura doar un tân"r cu piciorul rupt #i îl l"sar" în pace. Tân"rul în!elese atunci c" nu trebuie s" consideri ca absolute nici ghinionul, nici norocul, ci trebuie s"-i dai r"gaz timpului, ca s" vezi dac" un lucru este bun sau r"u… MORALA acestui vechi sfat chinezesc este c" via!a are atâtea întors"turi, iar în evolu!ia ei poate fi atât de imprevizibil", încât r"ul poate deveni bine, iar binele, r"u…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful