You are on page 1of 8

2013-2014 Het presentatie stappenplan

Ivo Legon leerkracht informatica Atheneum MXM 2013-2014

HET PRESENTATIE-STAPPENPLAN
Hieronder staat precies wat je moet doen om een geslaagde presentatie te maken. Deze 7 stappen kun je elke keer weer gebruiken. Begin nu met stap 1.

STAP 1: WAT IS HET ONDERWERP VAN JE SPREEKBEURT?


Schrijf hieronder het onderwerp van jouw presentatie op. Mijn onderwerp is: ____________________________________________________________

VOOR WIE IS DE PRESENTATIE BEDOELD?


Wanneer je een presentatie maakt voor kinderen uit het 6 de leerjaar, dan gebruik je andere informatie en woorden, dan wanneer je een presentatie maakt voor volwassenen. Het is dus belangrijk om eerst na te denken wie de presentatie gaat bekijken. Schrijf hieronder op voor wie je presentatie bedoeld is.

____________________________________________________________________________ WAT WIL JE BEREIKEN MET JE SPREEKBEURT? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

WAT WIL JE OVER JE ONDERWERP VERTELLEN? ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

STAP 2:
Ga op zoek naar informatiebronnen voor jouw onderwerp. Informatie kan geschreven tekst zijn, maar kunnen ook afbeeldingen of fotos zijn die je nodig hebt. Je kunt informatie vinden: o o o o o o In de (school)bibliotheek In boeken en tijdschriften Op het internet In de krant Op de radio of televisie In de atlas

Schrijf hieronder op welke informatiebronnen je gaat gebruiken. Schrijf duidelijk op waar je de informatie gevonden hebt. Schrijf van een boek alle belangrijke gegevens op (auteur, titel, paginanummer). Wanneer je internetsites gevonden hebt die je gaat gebruiken, schijf dan het internetadres op. Boeken: Auteur Titel Paginanummer(s)

Internet: http:// http:// http:// http:// http:// Andere informatiebronnen:

WELKE ANDERE MATERIALEN ZUL JE NODIG HEBBEN?


Je kunt denken aan een digitale camera, scanner, diskettes, ... Schrijf hieronder op welke materialen je nodig hebt.

Materialen

STAP 3: MAAK EEN SCHEMA OP A.D.H.V. TREFWOORDEN OF KORTE ZINNEN.


Zorg ervoor dat alles wat je in Stap 1 genoteerd hebt, aan bod komt. Hou er rekening mee dat elke geslaagde spreekbeurt bestaat uit deze delen: inleiding: hier stel je voor wat je gaat vertellen midden: hier werk je elk item uit slot: hier kom je tot een besluit

Onderwerp

Inleiding

Midden

Slot

STAP 4:
Hoe zullen de dias er uit te zien? Voordat je aan de slag gaat op de computer, moet je eerst weten hoe je de dias wilt gaan indelen. Vink elk van deze 6 puntjes aan wanneer je ermee klaar bent. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Hoe zal de titeldia er uit zien? Hoe zal de inleiding er uit zien? Waar zet je tekst en afbeeldingen? Maak je een voettekst? Ga je hyperlinks of actieknoppen invoegen en waar moeten ze naar verwijzen? Waar ga je geluiden of filmpjes invoegen?

Maak hieronder kleine schetsen van de dias die je later zal gaan maken.

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

STAP 5: DE PRESENTATIE MAKEN


Je hebt nu goed over alles nagedacht. Ga nu in PowerPoint de presentatie maken. Zorg dat je dias er mooi uit zien, door gebruik te maken van alles wat we geleerd hebben. Sla je werk regelmatig op om teleurstelling te voorkomen als de computer vastloopt!

STAP 6:
De presentatie afmaken Nu alle dias in de juiste volgorde staan is het belangrijk om voor mooie en passende diaovergangen te zorgen, zodat de presentatie n geheel wordt. In les 3 leerden we hoe dit moet.

STAP 7:
De presentatie laten bekijken Laat je klasgenoten de presentatie bekijken en schrijf op wat ze ervan vonden. Maak hiervan een kort verslag.

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ HET MAKEN VAN JE PRESENTATIE IN POWERPOINT?


Fase 1 Fase 2 Fase 3 Consequent hoofdlettergebruik Laat PowerPoint zelf werken: TAB en SHIFT-TAB Gebruik van : bij inspringende opsommingen Gebruik geen lidwoorden (tenzij in het Frans of Engels) Tracht de 5x5-regel te benaderen Kies een gepast opmaakmodel Maak geen fouten tegen de BIN-normen Gebruik trefwoorden in plaats van hele zinnen Elke presentatie heeft een titeldia en een slotdia (met titeldia-indeling) Spellingsfouten zijn niet toegelaten Geen . en ; Symbool gebruiken bij meerdere dias met dezelfde titel Gebruik een (identieke) handmatige diaovergang Gebruik een (identieke) automatische tekstanimatie, eventueel ook voor titels Figuren en afbeeldingen niet animeren Zet op elke dia (behalve titeldia en slotdia) een dianummering en een voettekst Een lange presentatie kan een inhoud-dia best gebruiken Afbeeldingen in een presentatie moeten van een goede kwaliteit en mogen niet vervormd zijn De presentatie heeft een kapstokfunctie Beeldend denken Kies de juiste lettertypes Maak gebruik van de juiste kleuren Gebruik een diamodel om het werk te vergemakkelijken De verhouding tussen de vaste en variabele elementen moet juist zitten