You are on page 1of 2

Soalan 9.

9 Perniagaan Sentosa menerima penyata bank untuk bulan Ogos 20X1 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan baki Buku Tunai . Berikut ialah penyata bank dan buku tunai (ruangan bank sahaja) BANK USAHA MALAYSIA BHD PENYATA BANK
Perniagaan Sentosa Berhad. No. 3, Jalan 2/15, Kawasan Perindustrian, Shah Alam, Selangor Tarikh 20X1 Ogos 1 10 11 12 13 18 20 25 28 28 31 Butir Baki b/b Cek Deposit Deposit Cek Cek Cek Dividen Skt. Exp. Bhd. Faedah simpanan tetap Cek Deposit Caj bank Jumlah No. Cek No. Akaun : 01-430765896-8 Tarikh :31 Ogos 20X1

Debit RM 2,843

Kredit RM

053351

946 1,325 053350 053352 053353 500 740 2,655 600 343 053355 1,248 49 16 8002 3704

Baki RM 4,143 1,300 2,246 3,571 2,971 2,231 424 176 519 729 239 *255

*Terdapat kesilapan pada baki penyata bank.

Tarikh 20X1 Ogos 1 8 10 16 20 31

Perkara

Baki b/b Jualan Pan Pei Minathy Kedai Ah Meng Baki h/b

Buku Tunai (Ruangan Bank Sahaja) RM Tarikh No. Cek Perkara 20X1 Ogos 3,643 6 053351 Belian 946 11 053352 Angkutan masuk 1,325 14 053353 Amy 490 18 053354 Sykt. Motor Bhd. 1,254 25 053355 Norma 1,233 28 053356 Tenaga Nasional Bhd. 30 053357 Gaji 8891

RM

2,843 740 2,655 890 1,248 65 450 8891

Dikehendaki : i. ii. Mengemaskinikan buku tunai Perniagaan Sentosa Berhad. Menyediakan penyata penyesuaian bank pada 31 Ogos 20X1.