You are on page 1of 6

TRANG TH HC TR- NHNG CUNG BC CM XC V SUY

NGH CA CC EM V THY C.
K nim 31 nm Ngy Nh gio Vit Nam trng THCS Phan Bi Chu nm nay
c th ni rng y l ma vui ca cc thy c gio. Bi c nhng bng hoa th vn ca cc em hc sinh v cc thy c ang e p, h n...
Em Trn L Diu Hin vi bi th nh tht ngn 4 cu, chng ta c bit em va
bc vo ngi trng Phan Bi Chu vi nm hc u tin nn "Trong em nh mi"
hnh bng ca c gio tiu hc :
"Nm nay em ln lp su
Thi gian tri mi n v b
T ri xa ngi trng c
Trong em nh mi bng hnh c."
Cng vi cm xc, suy ngh ca bn, em Nguyn Ph Ngc Qunh- 6/1 nh v c gio
nm xa trong bi th "Mt ngy em nh" khi ngy Nh gio Vit Nam ang dn n:
"Ngy Nh gio em nh
V bn mi trng xa
Cng bn b n lp
Yu bit my cho va!
V cng cng vi cm xc trn ca cc bn, em Kiu Giang- 6/3 tng c thi gian
quay tr li c hc mi mt mi trng v nghe c gio thi tiu hc ging bi:
"Thi gian i, xin hy quay tr li
cho em vn hc mt ngi trng
Cng b bn, thy c gn nhau mi
Ging ging bi c m mi cn vng ".
Vi em Nguyn Khnh- 6/1, hnh nh "C gio knh yu" ca em rt chung v cng rt
c trong lng em v cc bn:
C gio ca chng em
Dng ngi c thanh thanh
Tc c mt v thng
i mt sng hin lnh
Tnh tnh c nhn hu
Yu hc tr nh con"
V vi em Phm Anh c- 6/1, cm xc trong em v thy c khng khc g l cha m
ca mnh trong bi th "Tnh thy c":
"Hm nay nhng a hoa hng
Dng ln n p tm lng thy c
Ngha thy snh ta cng cha
n c nh nc chy ra t ngun
1

Mi mi nh dng sui tun


L n c , l cng ca thy."
Em V Th Qunh Nh ly t th t bi th - nhc phm Bi phn, rt hnh tng
khi nhn thy bi phn ri tng mng ln ngi v tc thy m em thy trng nh mu
my, ni ln lng em thng thy bit bao nhiu:
"Bi phn ri trn dng hao gy
Phn i, bi ph tc nh my
Ri ri, bi phn bay tng mng
Ri xung lm thm bc tc thy !.
Vi cc em hc sinh lp 7 xa mi trng tiu hc cha bao lu nn hnh nh ca
thy c thi tiu hc hy cn in trong k c ca cc em.
Em Nguyn Th Xun nh-7/1, ngy Nh Gio Vit nam vn nh v thm ngi
thy nm xa, m thy lun t nim tin vo s thnh t ca cc em sau ny :
"Ngi thy ngy xa
Gi ngi trng chng em
Tng bc u thnh t
Vi bao li tin yu.
Em Thanh Hiu-7/1 trong bi th "C gio mn yu" l ni nh khn ngui v c
gio dy em thi tiu hc:
Em vn khng th qun
C gio em nm y
cho em nim vui
Tip cho em ngh lc
Mi khi mt ch
C dy em tp vit
Tng nt ch xinh xinh
C dy em ht mnh
Vi con ng hc thc.
Em Th Thanh Hng- 7/1 cng nh v "C gio tiu hc ca em" vi n tng
tht kh qun:
C gio tht du dng
V v em nh nhng
Ging c trm li nh
Em thy lng hn hoan...
Em m Thoi Huyn Trn- 7/1 "C gio min bin" thi tiu hc ca em p v
ti nng trong mt em cng cc bn:
"C gio em p lm
Hng ngy vn n trng
Trong t o oan trang
Xinh nh hoa min bin
2

Ging c hay nh ht
nh mt c du dng
Bn tay c nh v
Tng dng ch ng ng"
Em Nguyn Th Qunh Nhi- 7/4 vn nh mi v "C gio nm xa" m em vn
mong c ngy gp li:
"Gi em khn ln
Trong lng vn nh c;
Gi em xa c ri
Bit khi no gp li!
Em vn lun nh mi
Nhng ngy cn u th".
Em Nguyn Th Trc Chi/ 7/1 trong bi th Yu bit my thy c, hnh nh v cc
thy c ha lm mt, m em lun khc ghi cng n trong lng:
"Nhng ngi thy, c gio
dy em chm, ngoan
vng bc vo i
Yu thy c bit my !"
Vi em ng Ngc Bch- 7/1, Cm ngh v c trong em l mt c gio c th
nhng ch c em v cc bn cng lp mi bit c gio y:
C gio lp em
Tnh c rt hin
Nm nay c
Tui ngoi bn mi"
Em Nguyn Th Thu im, tuy mi dang hc lp 7/2 m em ngh n Ri y
em s i xa mi trng, do tnh a cm, m l ng ra trong ngy vui Nh gio Vit
Nam em hy khoan ngh n:
"Mi nm mt lp i qua
Ri y em s i xa mi trng
Thy c em mi mn thng
Nhng ri phi chu i ng chia ty
Em lun nh mi nhng ngy
Thy c dy d- n ny kh ngui
Hm nay em c i li
Chc thy c mi sng i bnh an
Nh mt tri trn th gian
Lun em nh sng ban cho ngi.
Hai cu th cui Nh mt tri trn th gian/ Lun em nh sng ban cho ngi.
theo phng php n d ca em, hnh nh v thy c sao m p v tng hnh n
th !
3

Vi em D Quyn- 7/1, Ngy Nh gio l dp em ngh v "Nh n thy c" nht:


Ngy vui em chc c thy
Di ao sc khe trn y nim tin
Dy em chm ch chuyn cn
Thnh ngi c hc, n M Cha
em ti sc xy nc nh
Thy c dy d sao m dm qun
Thy c- ngn uc trong m
Soi ng em bc n thm tng lai.
Cng nh hai cu th trn ca em Thu im, hai cu cui trong bi th ny Thy cngn c trong m/ Soi ng em bc n thm tng lai, l hnh nh n d lung
linh v n tng nht v thy c gio m Ban bin tp him thy trang th hc tr ca
trng.
Em Nguyn Phm Thi- 8/2 c n hai bi th, m c hai bi em du vit c gio
thi tiu hc. Bi th u ca em vit v c gio m trong lng em:
"C nh ngi m hin
n cn v dy bo
Tng li, tng nt ch
Dy em cch lm ngi"
Bi th tip theo em vit:
"Hoa hng em xin tng
t lng bit n
Cng lao c dy d
V tm lng yu thng"
Cm xc nh n c u bng bc trong hai bi th, trong khng gian ca Ngy Nh
gio.
Em T Nh Bnh- 9/3 bit rng s khng cn bao nhiu ngy thng na th em cng
cc bn s ri xa mi trng yu du Phan Bi Chu bc tip vo bc THPT, song
em vn khng nh mt iu:
"Em s khng bao gi
Qun i bao k nim
Bn thy c, b bn
Cng mi trng thn yu
S khc su trong em
Lng t nh vi lng
S c gng hc tt
khng ph cng n
Thy c dnh cho em"
Em Nguyn Th Dip Trinh- 9/2 vi cm xc tri n thy c trong Ngy Nh gio,
phn u hc tp tng c im 9, im 10 v tnh yu m em dnh trn vn cho M
v c :
4

"Ngy vui ny ri cng s qua mau


Em bit chc c l ngi vui nht:
Em tng c im 9, 10 mi t
Gng hc hnh nn tr gii con ngoan".
Em ng Phc Gia Linh- 9/1cng chung mt cm xc hoi nim v c gio c thi
tiu hc nh cc bn cng vi lng bit n c :
"C yu i, chng em lun ghi nh
Bi ging hay cng nhng mu chuyn vui
Cng n c dy chng em mi ngy khn ln
Mai sau ny em gi mi trong tim."
Em L Hong Ngc Trn 9/1 bit rng ch cn 6 thng na l phi xa mi trng
Phan Bi Chu, song em inh ninh v lng nh c gio ch nhim ca mnh qua bi th
lc bt 4 cu Nh c"
Du i mun dm no ng
Lng em vn hng mi trng thn yu
Ni y sm sm chiu chiu
C c ch nhim nh nhiu n em.
Vi em ng Th Hng 9/3 th lun suy ngh nghim tc v cng n ca b m v
thy c trong con ng hc vn ca mnh v t tin rng mnh cng cc bn s bay cao
bay xa trong cuc i:
"Chng em ri s ln
S bay cao, bay xa
Khi vng tay thy c
n phng tri xn ln."
Trang vn ca cc em hc sinh u ri ht vo lp 9/1 v kh c sc vi 4 bi,
trong c 3 bi l truyn ngn.
Bng ging vn c thoi v t s, vi cm xc chn thnh, Nguyn Thin Anh Thi
tri lng mnh vi thy c rn em cng mt s bn c lc cha ngoan, cha chm
hc lm thy c phi phin lng, khin thy c tc mi ngy thm bc.
Trong truyn ngn Bi kim tra im mi, Nguyn Th Phng Tho vi li vn
t s, k li li lm thiu thc th trong hc tp vi c gio dy mn Ton. Sau
nhng ngy ray rc v sai tri ca mnh, em dng cm nhn khuyt im vi c v
c c tha th.
Em Mai Phan Trc Ngn, cng bng ging vn t s k li k nim tht kh phai
v ln mc li ng nh v ng xu h nht vi c gio hi hc lp 4, m vi em c
l ngi m th hai trong truyn ngn: Ln mc li ng nh.
Trng Th M Hnh qua truyn ngn Li lm l c b rt hiu ng, v rt i
nghch ngm chng km g cc cu con trai, thi tiu hc c mt k nim quy ph
cng vi cc cu con trai hc chung mt lp, lm em n hn v nh mi trong i.
5

Vn em giu cm xc v tri chy. Em c nng khiu vit truyn ngn, nu chu kh


vit th em s c nhiu trin vng...
V hnh thc ngh thut th, tt nhin phn ln cc bi th va im qua ca cc
em vn d khng c tri chy nh vy, bi cng phn ln cc em cha nm c quy
tc v k thut lm th. Song v trn trng vi nhng cm xc v suy ngh ng qu ca
cc em m BBT phi dy cng bin tp nh l s mi da nhng bi bm, sn si
nhng vin qu y nh ln v p ca chnh n. Ring v 4 bi vn th vic bin tp
hu nh l khng ng k.
Xuyn sut chiu di trang th vn hc tr nm nay, chng ta thy cc em c
nhiu cung bc cm xc v suy ngh v thy c: Thy c di ci nhn ca cc em l
hnh nh p v cao qu, ng thi trong cn hm cha lng bit n ca cc em;
thy c l ngi m, ngi cha th hai ca cc em. Ch by nhiu suy ngh ca cc em
thi cng thy c tin rng cc em s c nhiu tin b v thnh t sau ny . V
vi nhng cm xc, suy ngh tt p v chn thnh y cc em, thy c s c nim
tin su sc rng:
Mi hc sinh l hoa thm, tri ngt
L hun chng trn ngc ngi thy
Cm n nhng cm xc v nhng suy ngh p ca cc em v cc thy c. Thy
c mong cc em hy bin nhng ngh v cm xc tt p y thnh hin thc trong
vic rn c luyn ti trong nm hc 2013 2014 ny , cc em s gt hi cho chnh
mnh v cho trng ta tht nhiu thnh tch.
Trn Thu Giang
------- / -------