You are on page 1of 2

SAVAITIN TARPRINKIN ANALIZ

2013 m. lapkriio 18 d.

Po dviej daugumai riziking turto klasi nuostoling savaii prajusi savait pasaulio finans rinkose ir vl dominavo buliai. Per paskutines 5 prekybos dienas daugiausiai pabrango besivystani rink akcijos (+2.56%) bei Azijos akcijos (+2.52%). Tuo tarpu neigiam pokyt sugeneravo tik JAV doleris (0.64%). Analizuojant mnesinius pokyius galima pastebti, kad situacija jau antr savait ilieka labiau neigiama. iuo metu jau tik 4 i analizuojam 12 turto klasi yra teigiamoje teritorijoje. Didiausi plius pasiek JAV akcijos (+4.80%) ir JAV doleris (+1.45%). Tuo tarpu prasiausiai seksi JAV nekilnojamam turtui (-3.42%) ir aliavoms (-2.91%). Na ir galiausiai velgiant metinius pokyius galima pastebti subalansuot situacij. Pagal didiausi prieaug ir toliau pirmauja isivysiusi rink akcijos. Pirmoje vietoje sutinkame JAV akcijas (+35.59%), antroje vietoje Europos akcijas (+32.19%), na o treioje vietoje Azijos akcijas (+30.46%). Tuo tarpu paia silpniausia turto klase ir toliau ilieka auks as (25.15%). Turbt dar turs praeiti ne vienas mnuo, kol pastaroji turto klas atsikovos investuotoj simpatijas. emiau kaip tik yra pateikiamas paios stipriausios turto klass JAV akcij, patarj vieneri met kainos grafikas. Pagal Mnesinio investicinio tyrimo parodymus, i turto klas stabiliai laikosi teigiamoje tendencijoje. T taip pat patvirtina kylanti teigiamos tendecijos linija (alia kreiv) bei vadinama higher high higher low kain formuot. Kaip galima pastebti i deinje pateikto grafiko, per pastaruosius vienerius metus JAV akcij kain kilimas buvo spdingas. Kaip jau inome, per laikotarp bendras JAV akcij prieaugis siek net 35%, tuo tarpu didiausias nuostolis nuo piko siek vos 5.5%. Kiek laiko truks is nepertraukiamas akcij kopimas sunka pasakyti, taiau kol kas teigiamos tendencijos pabaigos nematyti. Ivados: paskutini dviej savaii riziking turto klasi kain korekcija buvo gantinai normalus reikinys, ypa vertinant tai, kad pastarj vieneri met rezultatai buvo netiktinai geri. Taiau reikia nepamirti, kad met pabaiga rizikingoms turto klasms daniausiai yra vienas i geriausi period , dl to nereikt stebtis jei po kelias savaites trukusios korekcijos ir vl stebsime tolimesn kain augim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
140

Tarprinkins analizs suvestin Indeksai 1 sav., % 1 mn., % JAV akcijos (SPY) 1.56% 3.94% Europos akcijos (VGK) 0.94% 0.87% Azijos akcijos (VPL) 2.52% 0.35% Tarptautinis nekilnojamas turtas (RWX) 1.98% -0.60% JAV nekilnojamas turtas (VNQ) 1.38% -3.42% Besivystani rink akcijos (VWO) 2.56% -2.09% Tarptautins obligacijos (BWX) 0.66% -1.36% JAV doleris (UUP) -0.64% 1.45% JAV obligacijos (IEF) 0.68% -0.25% Besivystani rink obligacijos (EMB) 0.32% -1.84% aliavos (DBC) 0.48% -2.91% Auksas (GLD) 0.03% -2.43%

1 m., % 35.59% 32.19% 30.46% 15.73% 13.09% 6.01% -1.79% -1.98% -4.94% -5.95% -7.45% -25.15%

130
120 110 100 90 80 70 60 2012.11.15 UUP SPY
Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

2013.01.15 VGK

2013.03.15 VPL VWO

2013.05.15 IEF BWX

2013.07.15 EMB VNQ

2013.09.15 RWX DBC

2013.11.15 GLD

180

JAV akcijos

170

160

150

140
Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

130 2012.11.16

2013.01.16

2013.03.16

2013.05.16

2013.07.16

2013.09.16

P. Lukio g. 32, Vilnius info@synergy-finance.com +370 611 14582

www.synergy-finance.com

SAVAITIN TARPRINKIN ANALIZ


2013 m. lapkriio 18 d.

Atsakomybs apribojimas UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit asmen investicini rezultat. Bendrov ir jos darbuotojai gali turti trumpsias arba ilgsias analizje minim finansini priemoni pozicijas. Analizje minimos strategijos, rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik vietimo bei mokymo tikslais ir neturt bti vertinama kaip kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. UAB Synergy Finance leidin pareng remdamasi asmenine nuomone bei vieai prieinama informacija, gauta i, bendrovs nuomone, patikim, taiau jos paios nepatikrint altini. Analizje pateikiama informacija yra bendro pobdio. Bendrov negali garantuoti, kad analizs skaitymo metu joje pateikta informac ija nebus pasikeitusi. Atsivelgiant tai, Bendrov neprisiima atsakomybs u analizje skelbiamos informacijos isamum, tikslum ir jos savalaik atnaujinim bei pasilieka teis bet kuriuo metu keisti ir papildyti jos turin. Bendrov negarantuoja, kad analizje apvelgiamos bei lyginamos investavimo strategijos ar pateikiami rodikliai bus pelningi, ar, kad jie pads ivengti nuostoli. Pateikiami praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Nepatariama priiminti investavimo sprendim remiantis tik analizje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai atlikti isam tyrim arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt. Nei visas leidinys, nei atskiros jo dalys negali bti kopijuojami, dauginami, perspausdinami, ar kitaip atgaminami be bendrovs sutikimo. Leidinys parengtas pagal Bloomberg, Yahoo Finance, OECD, Synergy Finance informacij. Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos. Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

P. Lukio g. 32, Vilnius info@synergy-finance.com +370 611 14582

www.synergy-finance.com