You are on page 1of 3

www.adappel.nl/lesmateriaal www.toetsgesprokennederlands.nl www.knstoets.nl www.toets-gbl.

nl 023 76 000 21

Inburgeringsexamen SCHRIJFVAARDIGHEID - oefentoets 11 Dit is een voorbeeld van de toets Schrijfvaardigheid van het Inburgeringsexamen 2013. Print deze toets uit en maak de toets in 35 minuten. Je mag geen woordenboek gebruiken. Maak eerst de toets. Vraag daarna aan je docent of je de toets goed hebt gemaakt. Succes!

Schrijf een e-mail U moet volgende week rijexamen doen, maar u hebt uw arm gebroken. U schrijft een brief aan het bureau voor de rijexamens. In de brief schrijft u waarom u niet kunt deelnemen aan het examen. Ook vraagt u het bureau voor rijexamens wat u in deze situatie moet doen.

Aan: CC: Van:

info@rijexamen.nl

www.adappel.nl/lesmateriaal www.toetsgesprokennederlands.nl www.knstoets.nl www.toets-gbl.nl 023 76 000 21

Deelnameformulier cursus Engels U wilt meedoen aan een cursus Engels. U bent geen absolute beginner. U spreekt al redelijk Engels, maar u weet dat u slecht Engels schrijft. Daarom wilt u vooral uw schrijfvaardigheid verbeteren. Vul het formulier in.

Voornaam Achternaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres Bankrekeningnummer

Schrijf hiernaast op welke dag en tijdens welk dagdeel (ochtend/middag/avond) u het liefst naar de cursus wilt. Geef drie voorkeuren. Uw vooropleiding: zet n kruisje in de juiste kolom. Welke vaardigheid wilt u verbeteren. Kies n vaardigheid.

Hoogopgeleid Middenopgeleid Laagopgeleid

Spreekvaardigheid Schrijfvaardigheid Leesvaardigheid Luistervaardigheid

Waarom wilt u deze vaardigheid verbeteren?

.. .. ..

Datum:

Handtekening:

www.adappel.nl/lesmateriaal www.toetsgesprokennederlands.nl www.knstoets.nl www.toets-gbl.nl 023 76 000 21

Zinnen afmaken

Karel wil zijn huis de komende maand opknappen. Daarom ...............

De leraar van Marja zoekt een stageplek voor zijn studente. Hij ...............

Paula heeft op internet een interessante advertentie gezien voor een tweedehands televisie. Nu ...............

Deze vrouw wil de straat oversteken, omdat ...............

Mohammed houdt helemaal niet van eten koken. Toch ...............

Bij de bibliotheek kun je niet alleen boeken lenen. Je kunt ...............