You are on page 1of 3

EL VERB HAVER

Fes frases amb el verb haver hi ha


Exemple:

Al plat hi ha magdalenes.

____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

EL VERB HAVER
Fes frases amb el verb haver hi havia
Exemple:

Al plat hi havia magdalenes.

____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________