You are on page 1of 2

Tiu chun vit nam

TCVN 2287:1978 Nhm T

H thng tiu chun an ton lao ng - Quy nh c bn


Labour safety standards system - Basic rules
Tiu chun ny ra nhng quy nh c bn ca h thn tiu chun an ton lao ng v p dng cho thit b sn xut, qu trnh sn xut, ph|ng tin bo v ng|i lao ng trong tt c cc ngnh kinh t quc dn. Tiu chun ny khng bi b hiu lc ca cc vn bn php ch hin hnh. 1. nh ngha v mc ch 1.1. H thng tiu chun an ton lao ng l ton b cc tiu chun c lin quan n nhau nhm m bo an ton lao ng. 1.2. Nhim v ca h thng tiu chun an ton lao ng l quy nh: Yu cu chung v nh mc cc yu t nguy him v c hi trong sn xut; Yu cu an ton chung i vi thit b sn xut; Yu cu an ton chung i vi qu trnh sn xut; Yu cu i vi ph|ng tin bo v ng|i lao ng; Ph|ng php nh gi an ton lao ng. 2. Ni dung v phn loi cc tiu chun ca h thng tiu chun an ton lao ng 2.1. H thng tiu chun an ton lao ng |c phn thnh cc loi sau: Loi tiu chun c bn; Loi tiu chun v yu cu chung v nh mc cc yu t nguy him v c hi trong sn xut; Loi tiu chun yu cu chung v an ton i vi thit b sn xut; Loi tiu chun yu cu chung v an ton i vi qu trnh sn xut; Loi tiu chun yu cu i vi ph|ng tin bo v ng|i lao ng. 2.2. Loi tiu chun c bn quy nh C cu v c im ca vic thng nht kin trong vic xy dng cc thuc h thng tiu chun an ton lao ng; Thut ng trong lnh vc an ton lao ng; Phn loi cc yu t nguy him v c hi trong sn xut; Ch m bo thng tin ca h thng tiu chun an ton lao ng; Cc ph|ng php nh gi an ton lao ng. 2.3. Loi tiu chun v yu cu chung v nh mc cc ,yu t nguy him v c hi trong sn xut quy nh: Cc gi tr gii hn cho php ca cc thng s nh mc; Yu cu v cc ph|ng php o cc thng s ; Yu cu an ton khi lm vic vi cc cht nguy him v c hi; 2.4. Loi tiu chun yu cu chung v an ton i vi thit b sn xut quy nh

Tiu chun vit nam

TCVN 2287:1978

2.5.

2.6.

2.7. 3. 3.1.

Yu cu chung v an ton i vi tt c cc thit b sn xut; Yu cu an ton i vi kt cu ca thit b sn xut ni chung v cc c cu lm vic, cc b phn iu khin, cc ph|ng tin kim tra, bo hiu, thit b bo v Ph|ng php kim tra vic thc hin cc yu cu an ton; Ch dn vic nghin cu bin son tiu chun thuc loi ny. Loi tiu chun yu cu chung v an ton i vi qu trnh sn xut qui nh: Yu cu chung v an ton i vi tt c cc qa trnh sn xut; Yu cu an ton i vi vic b tri cc thnh phn ca h thng cng ngh; Yu cu an ton i vi ch lm vic ca thit b sn xut; Yu cu an ton i vi v tr lm vic v ch lao ng ca ng|i lao ng; Yu cu an ton i vi cc h thng iu khin; Yu cu v vic s dng ph|ng tin bo v ng|i lao ng; Ph|ng php kim tra vic thc hin cc yu cu an ton; Ch dn vic nghin cu bin son tiu chun thuc loi ny. Loi tiu chun v yu cu i vi ph|ng tin bo v ng|i lao ng quy nh. Cch phn loi v yu cu i vi cc ph|ng tin bo v ng|i lao ng; Yu cu i vi cc c tnh kt cu, s dng, bo v v v sinh ca ph|ng tin bo v ng|i lao ng; cc ph|ng php th v nh gi ph|ng tin bo v ng|i lao ng. Cn |a phn "yu cu an ton" vo cc tiu chun ang |c bin son v cc tiu chun c ang |c sot xt li. c im ca vic thng nht kin trong vic xy dng cc tiu chun thuc h thng tiu chun an ton lao ng. Cc bn d tho tiu chun cp Nh n|c v tiu chun cp Ngnh thuc h thng tiu chun an ton lao ng cn |c s nht tr ca Tng cng on Vit Nam, B lao ng, B y t v cc c quan hu quan.

Related Interests