You are on page 1of 1

Vaja 4 Obramba pred vsiljeno poto Nezaelena pota ali spam Nezaelena pota(tudi vsiljena, nadlena, nenaroena elektronska

pota; angleko spam) je elektronsko sporoilo, ki je poslano vejemu tevilu naslovnikov z namenom vsiljevanja vsebine, ki se je naslovniki niso sami odloili prejemati. Torej pod nezaeleno poto smatramo vsa elektronska sporoila, ki so bila poslana brez zahteve uporabnika in z namenom oglaevanja. Ker so stroki oglaevanja preko elektronske pote niji kot oglaevanje z klasinimi plakati ali letaki ki ji odlagajo v potne nabiralnike, je nain oglaevanja preko elektronske pote zelo v razmahu. Pri oglaevanju preko elektronske pote oglaevalci ne rabijo plaati strokov tiska kot to morajo pri oglaevanju z letaki stroki distribucije pa so zmanjani na minimum. Vir: http://www.scribd.com/doc/78047109/Spam-Phishing-in-Protiukrepi (11.111.2012)

Na svetovnem spletu poiite in predstavite programske reitve (ki se vgradijo v programe potnih odjemalcev, npr.: samfighter) za blokiranje nezaelene pote. Preverite in na kratko opiite monost nastavitve blokade nezaelene pote v vaem epotnem programu.