You are on page 1of 134
Colegere: Miele Surdcan Tehooreducare: Ele Dovid Coreetrd tent: Rice Ver Comsiteredvoriat loin Zane Descrre IP Biel Napa Romine Sree MARlo {rove al vi vee Sep na Vr Ase ‘jn: 2002 (46 1) <3 cm (Roma ati 4) Isbw ora. Aecres 1M, Ae rd) MURACULOASA REINCARNARE IRLEULUT ROSU senna ADAM CADMON. i CCARTEA INTAL+PRIMA. MATERIA (02m, Senta SEBASTIAN, CEL CARE NU A AJUNS oe Alig eed NECAIER ne Ori pbtabe a Vins Oma ose FPublsed by amasgement wih AVOUL IMEI seen 19 SWEFTWATER PUBLISHING ESTABLISHMENT wee impint |» CANO of EDESViz KIADO BUDAPEST ‘eadeviatn Copyrigh ©2002 Et MIX Toate dept sepa prez ei ta limba rome apron xchat e MIX ISBN sr sse46-62 “hen at MFR MaDIA FRO ARAGON PROFESORUL DIN MARBURG... MAGISTRUL St INAMICUL SAU. VACCINUL COSMIC wa SOARELE §1 LUNA. Lumnuscenta.. Homoncuws. BARBATA, PRIETENUL REGELU »CASA CARE NU ARE POARTA* CARTEA A DOUA + CREUZETUL IN FOC LoUrs be Tourer MONSIEUR BavoN.. SHRILL 2086 De assis AunaSapoRUL te on: URDEASTRALE ae terunecari eos PEREASTRA VERDE... CARTER 4 TRELA « pa PHOENIN YER Sa SASRRES ZODIA VARSATORULLI... ‘TEMPLUL LUNI. [MARELE SANCTUAR “TEMPLUL MANTUITORILOR.., BARBATUL CARE NU ARE MOARTE® PRIMUL REPREZENIANT AL TRECUTULU oo. PARIS, 1870, CcRISTALUL VID TRIANON OUA SCRISORI.. [UMBRA CONTELUICAGLIOSTRO ANNA MOLLER STARA ‘KYIEKHOR |MAGINEA INVERSA DIN OGLINDA .. CGHEARE DE LEU. ISABELLE -MAGUL EGR... ccencut Incustar + OPUS MAGNUM... MIRACULOASA REINCARNARE ‘A LEULUI ROSU ‘Ag reas vorbes cittoilor despre preliminarile acest copere si despre felul cum tems ci ma capivat, aidoma magnet cate atrage pita de ofl, O bucurie speciald fate pena mine cl cel ce a dat superba forms a clei devs ata ef maghiare «cari, m-mi este doar eto, ci Drcten dinoideauna, indrumat gi el Ia rindul sin tot de teenth carte pe calea pe cate o utnaz,impliind © menire importants gi esti. ‘Despre Leut Ross eu a5 profera sf voibes la psrsoana toca singula,ofci ol gi-a dobindit © viagh strane, total independents. Nu spun ch pentru ols se nase a fst ‘necesa fara c& sunt wn seritorfaniseut gic, de Ia vies ‘de opt ani, practic aprospe toate emule literare, A fost fnvoie de consitfinereierlui meu, de fantria mea gi de difeitele iavoare iatrice gi sini pe cae Ie-am av Lt Indemind, Ou toate acssta, nu mf consider alteeva decit nsirarental posit, mesageal nel fore, al nei inspira oul ai puternice dcdt mine; noi gia mumele exact, dar exist