BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN KHAS UNTUK GURU TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEKOLAH RENDAH (PLuG TMK

) TAHUN 2013 NEGERI ______________________ DAERAH__________________ TARIKH:_________________________ ALAMAT PUSAT LATIHAN:__________________________________________________________

BIL 1 Kandungan kursus a. Kesesuaian tajuk

Sila tandakan ( ) dalam ruang berkenaan

Tidak memuaskan 1 2 3

Sangat Memuaskan 4 5

b. Pengolahan bahan penyampaian c. Bahan rujukan d. Nota-nota 2 Teknik Latihan oleh Penceramah a. Keberkesanan Penyampaian b. Penerangan c. Kejelasan Pembentangan d. Aktiviti/Latihan yang diadakan e. Bahan sokongan penyampaian f. Alat audio visual yang digunakan 3 Pengurusan sesi kursus a. Jangka masa latihan b. Urusetia c. Kemudahan kursus sesi ini i. Tempat ii. Capaian Internet d. Makanan 4 Adakah kursus ini telah: a. Menambah pengetahuan anda sebagai guru TMK? b. Memberi keyakinan dalam menjalankan tugas sebagai guru TMK? c. Meningkatkan kemahiran anda sebagai guru TMK? d. Membantu anda dalam penyelesaian masalah sebagai guru TMK? e. Memberi pemahaman yang mendalam sebagai guru TMK? 5 f. Membolehkan anda menjawab persoalan yang timbul jika ditanya? Cadangan:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful