You are on page 1of 11

TRNG H B RA VNG TU KHOA: HA HC & CNG NGH THC PHM

TI: CNG NGH CHIT HYROCACBON THM


GVHD: Th.S NGUYN VN TON THC HIN: NHM 3

NI DUNG
I. TNG QUAN DU GC II. DUNG MI TRONG QU TRNH CHIT TCH HYDROCACBON THM III. CNG NGH CHIT HYDROCACBON THM

I.

TNG QUAN DU GC

Du gc c gi l du nhn gc c chng ct t sn phm ca phn on mazut trong qu trnh chng ct du m.

Phn on mazut l phn on cn chng ct kh quyn c dng lm nguyn liu cho chng ct chn khng.

Phn loi
Cc loi du gc chnh: Du thc vt - ng vt Du gc khong Du gc tng hp

II. DUNG MI TRONG QU TRNH CHIT TCH HYDROCACBON THM C ba loi dung mi ph bin nht trong qu

trnh tch hydrocacbon thm:

Phenol Furfurol N-Metylpirolydon

a) Phenol
C6H5OH c s dng lm dung mi chn lc i vi qu trnh lm sch du nhn
u im: Phenol c kh nng ha tan cao. Qu trnh lm sch nguyn liu du nhn tt, nht l cc loi c cha nhiu cn v nht cao. L dung mi r tin v d kim. Nhc im: phenol c t trng thp, nhit ng c v nht cao.

b) Furfurol

Cc nh my trn th gii s dng nhiu hn so vi phenol do t c hi hn


u im: C khi lng ring ln. Nhit ng c thp, nhit si thp. Nhc im: C bn nhit thp v tnh oxy ha mnh, d to nha khi c mt khng kh v nc.

c) NNP
c s dng nhiu nht trn th gii hin nay. u im NNP: so vi furfurol v phenol. C kh nng ha tan tt hn chn lc i vi cc hydrocacbon thm cao hn. Bn oxy ha hn, cht lng dung mi n nh hn. Nhit trch ly thp hn s tit kim c nng lng. c hi nh hn.

III. NH HNG V CNG NGH CHIT HYDROCACBON THM


nh hng ca hydrocacbon thm Cc hydrocacbon thm c ch s nht thp, c nht ln. Km bn. D b oxy ha lm tng khuynh hng to cc. = > Do trong qu trnh sn xut du gc ngi ta phi loi cc hydrocacbon thm.

CNG NGH CHIT HYDROCACBON THM BNG FURFUROL

VII 8 V IX II 3 6 9 X 30 29 1 4 IV 28 1 1 17 10 15 12 16

VII

20 23 2 5

14
13

18

19

X 21 X

22

24 32 33

X
26

5
27

31
VI III VIII XI XI

1,4,28,31 Bm; 2,5,8,12,15,16,26,29,23,25 thit b trao i nhit; 3 thit b tch kh; 6 thp trch ly; 29 b cha; 24,30 b cha chn khng; 9,13,18 l nung; 10,11,14,19,20,21 thp hon nguyn dung mi furfurol; 17 thp tch nc ra khi dung mi; 22 thp bay hi tch furfurol ra khi nc; 32,33 b lng tch. I nguyn liu; II Furfurol; III rafinat; IV dung dich extract; V dung dch rafinat; VI extract; VII hi furfurol kh; VIII nc; IX khng kh v hi nc; X hi nc; XI nc dung mi.

THE AND