You are on page 1of 1

1- Zer da osasuna?

2- Nondik lortzen ditu gorputzak energia?

3- Esan ondorengo eligaiak zein taldetakoak diren: Naranja, arroza, arraina, gurina, goxokiak, oilaskoa, makarroiak, lentejak, limoia, sagarra, banana, bainak. !"#E$N%& '()Z$*"%& ($ $*"%& +$#%,$N%&

-- *ieta orekatu batean, zenbat aldiz jan be.ar dira barazkiak? Eta goxokiak?

/- Esan zeintzun diren dieta orekatu bat izateko 0 gomendioak?

0- Zeintzuk dira ezagutzen dituzun 3 o.itira osasungarri?