You are on page 1of 1

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BORANG MAKLUMAT PENTAKSIR

Mata Pelajaran

PENDIDIKAN ISLAM

A. Maklumat Asas Sekolah 1. Nama dan alamat Sekolah 2. 4. 5. 6. Kod Sekolah : BBC 5037 Lokasi Sekolah : Luar Bandar No. Telefon : 03-60811433 No. Faks : 03-60811433

: SJK (C) SERENDAH, 48200 SERENDAH, SELANGOR. 3. No. Pusat : BEB616

B. MAKLUMAT PENTAKSIR 1. NAMA PENUH : SITI NOR AZIMAH BINTI AHMAD ZAHID 2. NO.KAD PENGENALAN : 780620105816 3. TARIKH LAHIR : 20 JUN 1978 4. JAWATAN : GURU TAMBAHAN PENDIDIKAN ISLAM 5. TARAF JAWATAN : DG 41 6. TARIKH MULA KHIDMAT : 2 JAN 2006 7. TARIKH LANTIKAN : 2 JAN 2007 8. TARIKH SAH JAWATAN : 2 JAN 2009 9. OPSYEN : PENDIDIKAN ISLAM 10. MATAPELAJARAN DIAJAR : PENDIDIKAN ISLAM