You are on page 1of 3

NR. .......................

TOOL BOX MEETING


Client : S.C. METROREX
S.A. BUCURESTI

Contract:
49/11.07.201
2

Lucrare: Magistrala 4. Racord 2


Parc Bazilescu -Straulesti.

DATA....................
Pag. 1 din 3

Sef punct lucru: __________________________ semnatura___________________


Formatie de lucru:___________________________

SUBIECT: Echipament individual de protectie

Toti lucratorii ce-si desfasoare activitatea in santierele Astaldi au obigatia:

Sa colecteze si sa depoziteze selectiv deseurile de ambalaje in recipiente diferite inscriptionate


corespunzator si amplasate de operatorul serviciului de salubrizare in spatiile special amenajate

Sa nu introduca in recipientele de precolectare destinate deseurilor menajere, deseuri din categoria


celor cu regim special(periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din constructii, din toaletarea
pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac
obiectul unor tratamente speciale;

Sa atentioneze seful direct imediat ce au observat scurgeri accidentale de substante periculoase


(carburant, uleiuri, vopseluri, lacuri etc.
NU UITA: FAMILIA TE ASTEAPTA SA TE INTORCI ACASA VIU SI NEVATAMAT! Intr-un mediu curat!!!

ALTE ATENTIONARI FACUTE DE SEFUL FORMATIEI DE LUCRU:


(atentionari referitoare la pericolele specifice activitatii desfasurate in ziua
respectiva) .......................................................................................................................................................
...........
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

- Confidenziale -

NR. .......................

TOOL BOX MEETING


Client : S.C. METROREX
S.A. BUCURESTI

Contract:
49/11.07.201
2

DATA....................

Lucrare: Magistrala 4. Racord 2


Parc Bazilescu -Straulesti.

Pag. 2 din 3

.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

PERSOANE PARTICIPANTE
NUME PRENUME
SEMNATURA

- Confidenziale -

NUME PRENUME

SEMNATURA

NR. .......................

TOOL BOX MEETING


Client : S.C. METROREX
S.A. BUCURESTI

Contract:
49/11.07.201
2

- Confidenziale -

Lucrare: Magistrala 4. Racord 2


Parc Bazilescu -Straulesti.

DATA....................
Pag. 3 din 3