Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

155/2001 privind aprobarea programului de Gestionare a câinilor fără stăpân

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân la un nivel acceptabil, ameliorarii sanatatii si bunastarii câinilor din adaposturi, stoparii înmulţirii necontrolate a câinilor de rasa comuna, prevenirii abandonului şi al pierderii câinilor, facilitării recuperarii câinilor pierduţi, promovării detinerii responsabile a câinilor, reducerii aparitiei rabiei si a altor zoonoze, reducerii riscurilor asupra sanatatii oamenilor, prevenirii agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, precum si reducerii comertului ilegal si al traficului cu animale. Art. 2. – În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii: a) adapost public - adapost pentru câinii fară stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân; b) adapost al organizatiilor pentru protectia animalelor - adapost pentru câinii fară stăpân, ce aparţine unei organizatii de protectie a animalelor, astfel cum este definita la lit. m); c) adoptie - procedura de preluare in proprietate a câinilor fara stăpân din adaposturile publice de catre persoane fizice sau juridice; d) adoptie la distanta - procedura prin care persoanele fizice sau juridice isi asuma responsibilitatea intretinerii câinilor fara stăpân in adaposturile publice şi private pe cheltuiala proprie; e) câine agresiv - orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;

1   

f) câine periculos - orice câine fără stăpân care face parte din rasele considerate periculoase, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003; g) câine utilitar - orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza sau de persoanele cu dizabilitati; h) câine de rasa comuna – orice caine care nu poate fi asimilat unei rase sau care nu prezinta caractere morfologice specifice unei anumite rase; i) examen medical- procedura efectuata de unul sau mai multi medici veterinari de libera practica organizati in conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate; j) gestionarea câinilor fara stăpân - ansamblu de operaţiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de câini fara stăpân;
k) organizaţie pentru protecţia animalelor - organizaţie neguvernamentală, înfiinţata in temeiul

prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor; l) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân – serviciu de utilitate publică, înfiintat la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective; m) operator al serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân – persoană juridică, asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor, catre care s-a externalizat, total sau parţial, prin concesionare, în condiţiile legii, realizarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân; n) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat, care conţine informatii necesare identificării deţinatorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele şi/sau locului în care a fost reteritorializat; o) identificare - operaţiunea prin care se atasează câinelui un mijloc de identificare de tipul microcipului sau tatuajului precum si operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitate ale deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţă acestuia; p) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor;

2   

CAPITOLUL II Structurile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân Art. h) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. (2) Serviciile prevăzute la alin. 155/2001. desfasoara activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân exclusiv pe raza unitatilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora au fost infiintate. 73/2006. in dreptul omoplaţilor şi care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic.q) microcip . in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. s) vecini . (3) Numarul de angajati şi structura de personal ale serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân si trebuie sa acopere in mod adecvat necesitatile unitatii administrativ teritoriale in care functioneaza respectivul serviciu. 4. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală. (4) Activitatea de gestionare a câinilor fara stăpân se efectueaza exclusiv prin intermediul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sau prin operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân. 155/2001.(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân infiinţate potrivit art. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. care se implantează sub pielea animalului. 1 alin. 3    . (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 155/2001.operatie chirurgicala prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a câinilor. are urmatoarele competente: a) supravegherea animalelor capturate si adapostite. 2 alin. t) unitate de ecarisare şi unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală – unităţi definite la art. 3. (1) poartă in mod obligatoriu denumirea de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fara Stăpân.mijloc de identificare electronic omologat. cu completarile si modificarile ulterioare. . 2 lit.Personalul veterinar încadrat incadrat in serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân in conformitate cu prevederile art. urmata de denumirea unitatii administrativ-teritoriale la nivelul căreia au fost infiintate. .proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in care urmeaza sa fie adapostiti câinii adoptati direct din adaposturile publice. r) sterilizare. Art.

b) colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea. 155/2001. (4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unitatilor administrativteritoriale care le amenajeaza.teritoriale care le-au amenajat. . apartin unitatilor administrativ-teritoriale care le amenajeaza şi vor fi administrate de catre acestea. (2) Este interzisa cazarea câinilor fara stăpân in adaposturi publice care nu respecta conditiile minime de functionare prevazute la anexa nr. 4    . a adaparii suplimentare a câinilor. cu exceptia adaposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. cu modificarile si completarile ulterioare. 2 alin. (3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân sunt obligati sa asigure personal care sa deserveasca permanent adaposturile publice pentru câinii fara stăpân in vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi. (5) In adaposturile publice pot fi adapostiti numai câini fara stăpân capturati pe raza unitatilor administrativ. potrivit prevederilor art. CAPITOLUL III Adaposturile publice si adaposturile pentru câini fără stăpân apartinand asociatiilor pentru protectia animalelor Art.(1) Adaposturile publice pentru câinii fara stăpân amenajate. cu modificarile si completarile ulterioare. cuprinse în formularul individual de capturare al cărui model este prevăzut în anexa nr. a hranirii puilor de 3 ori pe zi in conformitate cu prevederile anexei nr. 5. c) înregistrarea datelor privitoare la animalele capturate in registrul de evidenta a câinilor fara stăpân. d) efectuarea unor manopere medical-veterinare simple cu acordul medicului veterinar de libera practica organizat in conditiile legii catre care s-a concesionat activitatea medicalveterinara. 1 la prezentele norme metodologice. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. la o distanta de cel mult 35 de km de Municipiul Bucuresti. 155/2001. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. manipularea si transportul animalelor. care pot fi situate in localitatile limitrofe. 155/2001. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

00 . . 155/2001. 10. lit. 337/2006. potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata ferm la vedere pe peretele custii. potrivit prevederilor legale. (1).Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân se face de catre consiliile locale. . 7. sanctionati contraventional sau penal pentru incalcarea normelor de protectie si bunastare a animalelor numai pot 5    .(1) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionare câinilor fara stăpân au obligatia de a permite accesul publicului in adaposturile publice. 6. in adaposturile publice amenajate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe raza localitatilor limitrofe pot fi cazati câini fara stăpân capturati pe raza Municipiului Bucuresti. (4). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Adaposturile publice pentru câinii fără stăpân apartinand asociatiilor pentru protectia animalelor trebuie sa asigure animalelor fara stăpân conditiile minime prevăzute în anexa nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (7) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost. în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. 9. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Art. .Angajatii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fara stăpân ocupa nicio functie in cadrul acestor servicii. cu modificările şi completările ulterioare. Art. 1. respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân au obligaţia ca. (2) Revendicarea câinilor fara stăpân se poate face pe toata perioada de acces al publicului in adaposturile publice.18. inclusiv in timpul sarbatorilor legale. A – D la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Art. Art. . asa cum este prevazut la alin. 8. în intervalul orar 10. CAPITOLUL IV Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân Art.00. cu modificarile si completarile ulterioare. să contracteze serviciile veterinare necesare gestionarii câinilor fara stăpân. zilnic.(6) Prin exceptie de la prevederile alin. .

b) catelele cu pui aflate in preajma scolilor. fara insotitor. Art. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. precum şi operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân sunt obligate sa captureze acesti câini in urmatoarea ordine: a) câinii agresivi si foarte agresivi care circula liber.(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân. gradinitelor si locurilor de joaca pentru copii. incarcarea câinilor fara stăpân in autovehicule si transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor anexei nr. parcurilor. manipularea. (3) Este interzisa capturarea de de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân. pietelor. in haite in toate locurile publice. gradinitelor. e) câinii care circula liber. f) câinii care circula liber. Art. pietelor publice. 1. 155/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. d) catelele gestante. respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân a altor câini in afara celor definiti in Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. fara insotitor. transportul şi adapostirea câinilor fără stăpân Art. parcurilor. a prevederilor anexei nr. in preajma scolilor. a prevederilor art. respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân. pct. fara insotitor. 14 alin. parcurilor. (2) Câinii sterilizati. care nu circula liber in spatiile publice. gradinitelor. si in prezentele norme metodologice.(1) Capturarea. g) puii de caine cu varsta de pana la sapte luni care circula liber. c) câinii de talie mare si medie care circula liber. locurilor de joaca pentru copii. pietelor publice. 13.Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. I capitolul I pct. 2 lit. (1) din Legea nr. . fara insotitor. cu modificările şi completările ulterioare. nu vor fi capturati de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97. in zonele periferice ale localitatilor. in zona scolilor. ocrotiti si asumati de catre comunitatile de locatari. a prevederilor art. . in preajma scolilor. . 3 din Regulamentul (CE) nr. 12. 6    . gradinitelor. 11. strazilor intens circulate. fara insotitor. cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL V Capturarea. 205/2004 privind protecţia animalelor. 155/2001. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa faca un recensamant anual al câinilor fara stăpân aflati pe raza unitatii administrativ teritoriale unde functioneaza.

ingrijire si atentie. fără diferenţe de sex. ventilate natural sau artificial. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 7    . 205/2004. personalul specilizat intocmeşte o fişă individuală cuprinzând informaţii minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost. 5 şi capitolul III art. precum şi ale art. (5) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinior fara stăpân sunt obligati sa asigure tuturor animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta. câinilor cu boli usor tratabile. 5 din Legea nr. trebuie efectuata sub stricta supraveghere a medicului veterinar de libera practica organizat in conditiile legii . iar custile trebuie sa fie fixate pe mijlocul de transport. special confectionate in acest scop. vârstă. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001. . cu modificările şi completările ulterioare.La capturarea câinilor fara stăpân. pct. la recuperarea câinilor clinic sănătosi. cu ajutorul armelor utilitare. 2 la prezentele norme metodologice. 31/523/2008. conform modelului prevăzut în anexa nr. tratament medical. (2) Mijloacele de transport al câinilor fara stăpân trebuie sa fie inscriptionate. in conformitate cu prevederile art.8 lit. (2) In custile comune vor fi cazati câinii fără stăpân capturati din acelasi areal si introdusi in adapostul public in aceeasi zi. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti câini. 1/2005.(1) La intrarea in adapostul public. 15. câinii fara stăpân suntexaminati medical. . Art. cu modificările şi completările ulterioare. pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei. (3) Persoanele care captureaza câini fara stăpân sunt obligate sa poarte costume de protectie impotriva muscaturilor. 6 alin. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001. neagresivi. verifică daca aceştia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistrează datele in Registrul de evidenta a câinilor fara stăpân. 1 pct. posibilitate de miscare suficienta. talie. b). (4) După examinarea câinilor de către medicul veterinar. precum şi a câinilor cu regim special. Art.(a). 14. se va proceda potrivit prevederilor art. 1. şi cu prevederile anexei nr. c). dotate cu custi individuale pentru transportul animalelor. (5) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea câinilor fara stăpân va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dupa inregistare. personalul veterinar preia fisele individuale de la echipajele care au realizat capturarea si transportul câinilor fără stăpân. d) la Regulamentul (CE) nr. a). (4) Imobilizarea câinilor fara stăpân prin administrarea de la distanta a unor subsatante stupefiante si psihotrope.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân desfăşoară următoarele activităţi: a) amenajarea de panouri speciale de afişaj stradale. adresele de e-mail precum si numarele de telefon. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. in cazul in care animalele respective au detinatori.În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. precum si numarul custilor in care câinii respectivi sunt cazati. Notificarea detinatorilor Art. panourile de afisaj trebuie actualizate de cate ori este necesar si trebuie să conţină cel putin urmatoarele informatii: 1. . la intrarea in adaposturile publice pentru câinii fără stăpân si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice respective.Persoanele fizice sau juridice care preiau câini fără stăpân din strada au urmatoarele obligatii: a) sa inapoieze câinii detinatorilor. 16. 8    . adresa adaposturilor publice. 17. data si locul capturarii fiecarui lot de câini. 18. cu modificările şi completările ulterioare. Art. c) sa respecte prevederile art. 17. cu modificarile si completarile ulterioare. câinii diagnosticati cu boli incurabile nu mai beneficiază de tratament medical incepand cu momentul stabilirii diagnosticului. 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. la sediile lor. b) sa inregistreze animalele in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân in termen de 3 zile de la ridicarea animalului din strada. CAPITOLUL VI Informarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei câinilor fără stăpân. (7) Este interzisă cazarea câinilor în adăposturile publice peste limitele capacităţii de cazare stabilite în Anexa nr. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a promova adopţia si revendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân. Art. (5). 5 din Legea 205/2004. . .

pe baza datelor de identificare ale câinelui din sa notifice proprietarul câinelui prin telefon.Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (1). respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. cu modificările şi completările ulterioare. in cuantumul stabilit prin hotararea consiliului local. c) organizarea periodica de târguri de adopţie a câinilor fără stăpân. adoptia directa si adoptia la distanta a câinilor fără stăpân Art. sa revendice si sa preia câinii pe care îi detin.3. b) crearea de website-uri deschise.(1) Câinii fără stăpân din adaposturile publice sunt revendicati în mod gratuit. pe baza declaratiei . Art. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. 9    . programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a câinilor fara stăpân. CAPITOLUL VII Revendicarea. ce pot fi accesate de oricine. 22. proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost. respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. . al carei model este prevazut în anexele nr. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001. e-mail sau prin alte mijloace in baza Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au urmatoarele obligatii: a) b) sa stabileasca identitatea proprietarului. . 21. 20. . (2) Proprietarii care constată disparitia câinelui sau care sunt anuntati de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stăpân că animalul se afla in custodia lor au obligatia sa se prezinte in cel mai scurt timp la adaposturile publice. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. . (2) Achitarea sumei se va face in termenul stabilit prin hotararea consiliului local.(1) In cazul in care cainele fără stăpân intrat in adapostul public este identificat printrun mijloc de identificare aprobat potrivit legii. 19. datelor inregistrate in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. website-urile trebuie sa fie actualizate ori de cate ori este necesar si sa contina cel putin informatiile prevăzute la alin. Art.(1) In momentul recuperarii câinilor.angajament. Art.

3 . 24. (5) In perioada primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui fără stăpân in adapostul public. (1) si (2). cu modificările şi completările ulterioare.(1) In cazul in care cainele adoptat direct va fi tinut in aer liber. Art. 4 si 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 155/2001. (2) Persoanele fizice sau juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care solicita adoptia unor câini din adaposturile publice au obligatia de a respecta prevederile pct. pe baza declaraţiei – angajament al cărei model este prevăzut în anexele nr. (3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(1) Adopţia câinilor se face gratuit. (3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10    . adoptatorul trebuie sa faca dovada existentei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi. (3) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public. cu respectarea prevederilor art. precum si dovada existentei resurselor materiale necesare pentru cresterea si intretinerea câinilor adoptati se face prin completarea de catre adoptator a unei declaratii pe proprie raspundere al carei model este prevazut la anexa nr. (4) Câinii fara stăpân pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile publice. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr.(2) Persoanele fizice sau juridice care au calitatea de proprietari ai câinilor revendicati nu au obligatia de a respecta prevederile pct.6 din declaratia angajament prevăzută la alin. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa inapoieze câinii revendicati imediat dupa formularea cererii de revendicare. proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi caine. 23. Art.5 metri patrati pentru fiecare caine adoptat. . 6 alin. daca acesta nu a fost revendicat. . 31/523/2008. (2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului. acesta trebui sa faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2. in cazul in care cainele nerevendicat a fost deja adoptat. 3 la prezentele norme metodologice. in cazul in care cererea de revendicare si cea de adoptie sunt introduse in aceeasi zi. numai in situatia in care adapostesc câinii adoptati pe teritoriul Romaniei. 3 şi 5 din declaratia angajament. (4) si alin. (1). proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare. iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost. (6) Dupa expirarea primelor şapte zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost.

(1). acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate. aceasta trebuie să prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie şi acordul vecinilor.(1) In cazul in care persoana care adopta minimum 3 câini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un bloc de locuinte. nu este necesar acordul vecinilor. 26. stampilat si parafat de asociatia de proprietari. Art. (2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unui formular al carui model este prevazut la anexa nr. (2) Asociatia de proprietari este obligata sa semneze si sa parafeze acordul prevăzut la alin. vaccinati. . precum si persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate care intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate in afara tarii sunt exceptate de obligatia prezentarii acordului vecinilor. CAPITOLUL VIII Adoptia la distanta a câinilor fără stăpân. (4) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea câinilor adoptati prin aceasta procedura. . numai in situatia in care câinii urmeaza sa fie adapostiti in curtea imobilului respectiv. (2). deparazitati. sterilizati si relocati in alte custi special destinate. 25. inregistrati in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.(1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a câinilor fără stăpân in adapostul public. (3) Câinii adoptati la distanta trebuie identificati. aceasta trebuie să prezinte acordul vecinilor. Prelungirea perioadei de stationare in adapost a câinilor nerevendicati. neadoptati direct si neadoptati la distanta Art.(4) Asociatiile de protectie a animalelor care deţin adaposturi sunt exceptate de la respectarea conditiilor de adoptie prevazute la alin. (1) şi alin. daca acesta este semnat de vecini. 4 la prezentele norme metodologice. respectiv operatorii 11    . (3) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice ii adaposteste intr-un imobil cu proprietar unic. (6) Asociatiile de protectie a animalelor care detin adaposturi. (5) In cazul in care animalele adoptate vor fi adapostite pe un teren care nu se invecineaza in mod direct cu niciun alt imobil. serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (4) In cazul in care persoana care adopta direct minimum 3 câini din adaposturile publice si ii adaposteste intr-un imobil in care locuiesc mai multe persoane aceasta trebuie să prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie şi acordul vecinilor.

(3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (4) Adopţia la distanţă poate fi încetată de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 27. 28.Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. . (5) Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat. (2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a câinilor fără stăpân adoptati la distanta sunt stabilite prin hotarare a consiliului local. cu acordul adoptatorului la distanta. Art. Art. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare. câinii fără stăpân adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile art.(1) Persoanele care adopta la distanta câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru mentinerea câinilor in adapost. 29.(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor: 12    .. obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta. Art. respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa prelungeasca termenul de adapostire al câinilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta. adoptati direct sau adoptati la distanta. (3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice. daca adoptatorul nu respecta pentru o perioada de două saptamani consecutive. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta numai pentru intretinerea câinilor adoptati prin aceasta procedura. . respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire fara a perturba actiunile de gestionare a populatiei de câini fara stăpân. . respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 23. pentru câinii care nu au fost revendicati.

30. adapostire. operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. deparazitare. data. respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. au obligaţia de a da curs solicitărilor formulate in temeiul prevederilor alin. sterilizare. adapostire. deparazitare. revendicare sau adoptie a câinilor fara stăpân transmit serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea scrisa de a participa la actiunile mai sus enumerate in termen de 2 saptamani de la infiintare. (3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor nou – infiintate. au obligatia de a transmite in prealabil. (6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. sterilizare. astfel incat sa poata participa la aceste actiuni. (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. deparazitare. sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fără stăpân. revendicare sau adoptie a câinilor fara stăpân. vaccinare. precum si administratorii adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale. în baza unei solicitari scrise. sterilizare. . vaccinare. (2) In termen de 2 saptamani de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice. intr-un termen rezonabil. (5) Informarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in conformitate cu alin. adapostire. operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. ora si locul exact al fiecarei actiuni de capturare. de deparazitare. de introducere a câinilor in spatiile de cazare. (4) se face prin e-mail de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (1) şi de a permite accesul 13    . efectuate de catre serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.(1) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la actiunile de capturare. precum si administratorii adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale. respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin (1). respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. interesate sa asiste la actiunile de capturare. revendicare sau adoptie a câinilor fără stăpân trebuie să transmită serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân solicitarea scrisa de a participa la actiunile mai sus enumerate. toate asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate sa asiste la actiunile de capturare.CAPITOLUL IX Participarea asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor la activitatile serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân Art. vaccinare.

efectueaza examene complete pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticului. câinii bolnavi incurabil si cei grav raniti sunt eutanasiaţi imediat. (4) Dupa examinarea câinilor fara stăpân.(1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati medical imediat la sosirea la adăpost.Reprezentatii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot asista la examenul medical al câinilor. in baza fisei de observatie completate si a rezultatelor examenelor medicale. organizat in condiţiile legii. 32. precum si rezultatele respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fără stăpân şi pastrate pentru o perioada de minimum 3 ani. (1). . (7) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participa la activitatile prevăzute la alin. 14    . CAPITOLUL X Examinarea medicala a câinilor bolnavi incurabil Art. (1) se desfăşoară în absenţa reprezentantilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor în următoarele situaţii: a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor in toate locurile in care se desfasoara activitatile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a nu perturba desfasurarea activitatilor respective. in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. (2) si (3) de catre asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor. . (6) Activităţile prevăzute la alin. 31. (2) Medicul veterinar de liberă practică. respectiv cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti. precum si administratorilor adaposturilor private aflate in parteneriat cu consiliile locale. Art. (3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale. b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au prezentat sau au anuntat in prealabil ca nu se prezinta la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective. .

acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora.Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiaţi in conditiile prevazute de anexa nr. va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special al carui model este prevazut la anexa nr. B pct. 2.(1) Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor. aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari. cu modificarile si completarile ulterioare. 155/2001. 155/2001. . Art. organizati în condiţiile legii. 37. . (2) Urmatoarele metode. 34. . . administrarea de embutramida +mebenzonium+tetracaina (T61) fara sedare sau pe alte căi de administrare în afara celei intravenoase. . administrarea de cloralhidrat. cu respectarea prevederilor anexei nr.(1) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicati.Este interzisa eutanasierea câinilor fara stăpân care nu sufera de boli incurabile sau care nu sunt grav raniti. recomandarie Organizatiei 15    . Art. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. cu modificarile si completarile ulterioare.CAPITOLUL XI Eutanasierea câinilor fără stăpân si neutralizarea cadavrelor Art. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Art. . proceduri şi practici nu sunt acceptate din considerente ce pivesc bunastarea animalului: a) Metode chimice: 1. si numai in sali de chirurgie. adoptati direct adoptati la distanta sau mentinuti in adaposturi. 35. Art.In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat. 1 lit. 36. in conformitate cu Mondiale pentru Sanatate animala. (2) Imputernicitul primarului nu poate emite decizii de eutanasiere decat pentru câinii fără stăpân din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Art. 38. inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost. 5 la prezentele norme metodologice. 33.Eutanasierea câinilor este efectuata numai de către medicii veterinari de liberă practică.

protoxid de azot: este permisă utilizarea împreună cu alte substanţe inhalante pentru a grăbi instalarea anesteziei. clorură de potasiu. embolia gazoasă la animalul conştient. morţi în adăpost din alte cauze sau colectate de pe străzi vor fi transportate şi eliminate cu respectarea strictă a pevederilor Regulamentului (CE) nr. 7.774/2002 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5 adminstrarea de formol sau de solvenţi şi produse de gospodărie. agenţi de blocare neuromusculara (nicotină. hipotermia. ea trebuie urmată întotdeauna de o tehnica care produce moartea. 4. cianură. Art. (2) Fiecare adăpost de câini trebuie sa aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să deţină instalaţii proprii de incinerare. 1069/2009. autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. utilizarea unor capcane mortale. cloroform. astfel încât câinele poate percepe durerea. 8.(1) Cadavrele câinilor eutanasiaţi. 3. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. incinerarea unui animal viu. . 16    . exsangvinare a animalului conştient. aceste substante produc are loc stop respirator înainte de pierderea cunoştinţei. ingheţarea rapidă. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. 4 adminsistrarea de: eter. 39. b) Metode mecanice: 1. 5. 9. stricnină. toţi agentii curariformi): când sunt utilizate individual. electrocutarea animalului conştient. 1. sulfat de magneziu. cu modificările şi completările ulterioare. inecarea. 2. decompresie: dilatarea gazului blocat în cavităţile corpului poate fi foarte dureroasa.3. 6. asomarea: asomarea nu este o metoda de eutanasiere. dar utilizat singur nu va induce anestezia.

Art. adoptati sau mentinuti in adaposturi publice se realizează în mod obligatoriu.(1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metisilor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale. Art. Mentinerea igienei de catre detinatori Art. din spatiile sa nu arunce dejectii animaliere in spatiile publice. in adiacente acestora. (2) Motivele medicale ale exceptarii câinilor de la sterilizare sunt mentionate de medicul veterinar de libera practica. adoptati sau mentinuti in adapost. holurile si în caile de acces ale spatiilor locative. precum şi a câinilor utilitari. Art. (3) Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metisi se poate efectua şi cu ajutorul clinicilor veterinare mobile. asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care detin câini de rasa comuna sau metisi pe teritoriul tarii au obligatia sa îi sterilizeze. adoptate sau mentinute in adapost se realizează cu prioritate. organizati in conditiile legii. . in spatiile adiacente acestora. . a femelelor revendicate. proprietarii de câini au urmatoarele obligatii: a) b) sa ridice dejectiile produse de animalele pe care le detin din spatiile publice. 42. in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân. precum si femelele gestante.Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale câinilor si in Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de catre medicii veterinari de libera practica. 41. organizat in conditiile legii.CAPITOLUL XII Sterilizarea si vaccinarea câinilor. (3) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligatia sa sterilizeze câinii de rasa comuna sau metisii revendicati.(1) In vederea mentinerii igienei in spatiile publice. (5) Sterilizarea câinilor fără stăpân de rasa comuna sau metisi revendicati. . din holurile si din caile de acces ale spatiilor locative. . 43. (4) Sterilizarea femelelor gestante.(1) Persoanele fizice sau juridice. in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice. 17    . (2) Câinii fara stăpân care nu apartin rasei comune sau metisii nu vor fi sterilizati in situatia in care sunt revendicati. 40.

18    . . reprezentantii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ai direcţiilor sanitar . 44. (2) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale pot constata fapte de natura contravenţionala şi pot apela.veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. 155/2001. al direcţiilor sanitar . (3) Inspectorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale trebuie sa aiba studii juridice si nu pot ocupa alte functii in cadrul operatorilor serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. autovehicule. armele utilitare.veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 155/2001. se realizează de catre inspectorii autorităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al direcţiilor sanitar . precum şi de catre angajati ai Ministerului Afacerilor Interne.CAPITOLUL XIII Controlul activitatii de gestionare a câinilor fără stăpân Art. . stocuri de hrana. precum si dreptul de a solicita si primi orice documente şi de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor. spatii de depozitare a cadavrelor. respectiv a municipiului Bucureşti şi al Ministerului Afacerilor Interne. impreuna sau separat. cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv a municipiului Bucureşti. sali de tratamente.(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. de medicamente si de substantele dezinfectante. respectiv a municipiului Bucureşti au acces in adaposturi. Art. spatii de depozitare a hranei. in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale la persoanele imputernicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. alte anexe. respectiv de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. cu modificarile si completarile ulterioare. 45.

substanta utilizata pentru eutanasiere. . eutanasiati. data vaccinarii antirabice. 46. data deparazitarii. Art. (1) – (3) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cererea acestora. mentinuti in adapost. adoptati la distanta. caracteristicile individuale ale animalului. organizat in conditiile legii. (1) şi (2). registru consum toxice. numarul de câini fără stăpân prinsi. (5) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân si adaposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005. 47. revendicati. – Anexele nr. adoptati. (3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevăzute la alin. trebuie consemnate în mod obligatoriu urmatoare datele: data capturarii. numărul de identificare.(1) La sediul adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân si al adaposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte. registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere şi acte de dezinfectie. (2) sunt gestionate conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor prin norme de identificare si inregistrare a câinilor. numarul fisei de adoptie. motivul eutanasierii. 19    . precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective. (2) In registre speciale. data sterilizarii. (4) Suplimentar celor prevăzute la alin. data si ora cazarii in adapost. vizate de medicul veterinar de libera practica.CAPITOLUL XIV Evidentele obligatorii in adaposturile publice pentru câinii fără stăpân si in adaposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor Art. cu modificările şi completările ulterioare. la sediile adaposturilor publice pentru câinii fără stăpân si al adaposturilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor trebuie sa existe urmatoarele evidente: registru consum medicamente. (6) Registrele prevăzute la alin. numele persoanei care realizeaza eutanasia. registru imunologic. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Zi_______Luna ______________An___________ b. Informatii privind echipa de capturare Mijloc de transport _____________________________ Nume _____________Prenume___________________ Semnatura________________________ 20    . Locul capturării: Zona/cartier_____________Strada______________ c. Semne particulare e. Talie: . Culoare: d. Rasa b. Sex : M c. 1 la normele metodologice FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 1.mica (sub 10 kg) ‐ ‐ Mijlocie (11-20 kg) Mare: (peste 20 kg) F 2.Anexa nr. Ora capturării: 3. Informații despre câine a. Informații privind capturarea: a.

10. 4. 7. 11. 21    . substanta utilizata pentru eutanasiere.Anexa nr. numărul unic al cuştii. eutanasiati. 2 la normele metodologice FIŞĂ INDIVIDUALĂ CUPRINZÂND INFORMAŢII MINIME PRIVIND CÂINII FĂRĂ STĂPÂN INTRAŢI ÎN ADĂPOST 1. 2. 16. data vaccinarii antirabice. b) revendicati. 15. c) adoptati. 5. 8. data sterilizarii. numarul de caini: a) prinsi. mentinuti in adapost. 6. persoanele care au instrumentat manoperele. de identificare. caracteristicile individuale ale animalului. nr. 14. data si ora cazarii in adapost. adoptati la distanta. data capturarii. numarul fisei de adoptie. 9. 12. numele persoanei care realizeaza eutanasia. 13. data deparazitarii. 17. 3. motivul eutanasierii.

...................................... judeţ/sector ..... nr.. sau microcipat cu numărul ........ 3 la normele metodologice DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE Nr.............. că îndeplinesc prevederile art.................. adresă de poştă electronică ................. telefon fix ........ la data de .Anexa nr................................................................................ Data: Semnătura: 22    . aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr........................................ strada.......... (3) lit............. 227/2002...... declar pe proprie răspundere. ap............................... ............ nr. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.... legitimat/legitimată cu BI/CI seria ... respectiv că dispun de spaţiul necesar şi de resursele materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinelui cu numărul de identificare ........ cunoscând prevederile art.............. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii........ domiciliat/ă în ............................ Subsemnatul/a................ etaj ............... ......................... bloc............ eliberat/eliberată de ............./................... telefon mobil ................................ cu modificările şi completările ulterioare........................................................... 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân............ 8 alin........... scara ...............

................ telefon ....................... la data de ................................................. reprezentată de ..... nr................. se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare .. ......... 4 la normele metodologice DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ Nr...... ....... a condiţiilor asumate la punctul 1......... nr.......... .........Anexa nr............... înregistrată la ................ cu sediul în ......... legitimat/legitimată cu BI/CI seria ....................... Persoană juridică Subscrisa.............. adresă de poştă electronică........... str............/............ în următoarele condiţii: 1................. ..... 23    ........ sectorul/judeţul ..... .................. nr..... Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân .... telefon ....... ....................... Câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă................. str. .................... Va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local 2..................................................... Semnătura adoptatorului la distanţă......................................... sub nr............................................................... trecut în carnetul de sănătate... pe o perioadă de 2 săptămâni consecutive...... în calitate de .................. sectorul/judeţul ...... ......... eliberat/eliberată de ............................ ................. eliberat/eliberată de .. adăpostit de serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.......... cu domiciliul în .................... legitimat/legitimată cu BI/CI seria ......... sau microcipat cu numărul ............. adresă de poştă electronică. la data de ........... nr..... ...... În cazul nerespectării de către adoptator....... declaraţia de adopţie la distanţă va putea fi reziliată de Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stapan Data .................... ...... Persoană fizică Subsemnatul................................................................

.......... aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr..................... în care câinele nu a fost revendicat...... adoptat......... Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr... Data Imputernicitul primarului..................................... 5 la normele metodologice CONSILIUL LOCAL.. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân................/....... Nume şi prenume Semnătura 24    ........... Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării.................... 227/2002.......... capturat de către Structura publică pentru gestionarea câinilor fără stapân în data de.... cu modificările şi completările ulterioare.. în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr............... adoptat la distanţă sau menţinut în adăpost prin prezenta se decide eutanasierea în termen de.....a câinelui cu numărul de identificare ........Anexa nr...... sau microcipat cu numărul ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful