MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

မိုးမခ

ေန႔စဥ္

သတင္းလႊာ

-

ၾသဂုတ္

၁၂

၂၀၀၉၉

တရုတ္ျပည္က စစ္အစုိးရ၏ တရားစီရင္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ
ဓာတ္ပုံသတင္း

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂ဝဝ၉

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တဆုိင္တြင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံသည့္

စိတ္၀င္တစား

ဖတ္ရႈေနသူတဦး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ

အျပစ္ရိွေၾကာင္း

ခ်လုိက္သည့္
စစ္အစုိးရကုိ

သတင္းကုိ

ႏုိင္ငံတကာက

ျပင္းျပင္းထန္ထန္

စီရင္ခ်က္
ကန္႔ကြက္

ေနခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အဆုံးအျဖတ္ကုိ
လက္ခံၾကရန္

အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္

အျပည့္အ၀
၀န္ႀကီးက

တုိက္တြန္းလုိက္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေလးစားသင့္သည္"
ယေန႔

ဟု

ထုတ္ျပန္သည့္

ေရးထားသည္။ (photos: Reuters, AP)

"ႏုိင္ငံတကာ

တရားစီရင္ႏုိင္ခြင့္ကုိ
တရုတႏ
္ ုိင္ငံျခားေရး
ေၾကညာခ်က္တြင္

အိႏၵိယႏုိင္ငံေရာက္

ျမန္မာျပည္သားႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔က

ျမန္မာသံရုံးသုိ႔ သြားၿပီး ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေနပုံ။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San Francisco,
CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 1 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

မင္းသားႀကီး ေဇာ္၀မ္း ကြယ္လြန္

နယူးေဒလီျမိဳ႕

ျမန္မာသံရုံးေရွ႕

ယေန႔

ဓာတ္ပုံသတင္း

ျမင္ကြင္း

ၾသဂုတ္ ၁၃၊ ၂ဝဝ၉
သႀကၤန္မင္းသား၊

ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊

အဆုိေတာ္

ေဇာ္၀မ္း (အသက္ ၆၄ ႏွစ္)သည္ ယမန္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ

ပုဂၢလိက

ေဆးခန္းတခုတြင္

ကြယ္လြန္သြားသည္။
ႏွစ္

ေဇာ္ဝမ္းသည္ ၿပီးခ့ဲသည့္လ ၂ဝ ရက္ေန႔က အသက္ ၆၄

ျပည့္ခ့ဲသူ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီသူမ်ားက

အမည္ရင္းမွာ
ကုိတာ၊

ေမာင္တာ

ကုိတာႀကီး

ဟု

ေခၚၾကသည္။ မႏၱေလးဇာတိ အႏုပညာရွင္ ေဇာ္ဝမ္း၏ မိဘမ်ားမွာ
တုိင္းခ်စ္

မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕ တြင္ ယေန႔
ျပဳလုပ္ၾကသည့္

ဆႏၵျပပဲြတြင္

လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

သခင္သိန္းေဖ၊

မႏၱေလးၿမိဳ႕

ေဒၚျမျမတုိ႔

တုိင္းခ်စ္ေက်ာင္းတြင္

၁ဝ

ျဖစ္သည္။

တန္းအထိ

ပညာသင္ယူခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းကပဲြမ်ား၊ ဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားတြင္
ပါဝင္ခ့ဲသည္။

မုိးေကသီ

အေပ်ာ္တမ္းတူရိယာအဖဲြ

တည္ေထာင္သူ ဦးဘုိခင္ ထံတြင္ အဆုိ၊ အတီး ပညာမ်ား
ေလ့လာလုိက္စားခ့ဲသည္။ ထုိတီးဝုိင္း၏ ပင္တုိင္အဆုိေတာ္အျဖစ္
နာမည္ ရခ့ဲသည္။

အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ကာ

ရႈမဝဦးေက်ာ္ထံတြင္ သရုပ္ေဆာင္ပညာ သင္ယူေလ့လာခ့ဲသည္။

“ေစလုိရာေစ” ဇာတ္ကားမွာ ေဇာ္ဝမ္း ပထမဆုံး ပါဝင္ခ့ဲသည့္

ရုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အစ္ကုိျဖစ္သူ ဒါရုိက္တာ ေမာင္တင္ဦး

စီစဥ္သည့္

ပါဝင္ခ့ဲသည္။

နာမည္ေက်ာ္

ဇနီးျဖစ္သူမွာ

ထြန္းကားခ့ဲသည္။

သႀကၤန္မုိး

ေဒၚစိန္စိန္ျဖစ္ၿပီး

ဇာတ္ကားတြင္လည္း
သားသမီး

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 2 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ဦး

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

[ ကုိးကားခ်က္ - ေနထြတ္ ျပဳစုသည့္ မႏၱေလးအဘိဓာန္၊ စာ ၁ဝ၅
]

သတင္းထဲက ဂဏန္းမ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ A H1N1 တုပ္ေကြး
ေ၀ဒနာရွင္ အေရအတြက္
ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၉

၁၈ ဦး

က်န္းမာေရး ဓာတ္ခဲြဌာနသည္ လူေပါင္း ၁၄၈ ဦးကုိ A H1N1 ပုိး
ရိွႏုိင္သည္ဟု

ပုိးေတြ႔ခ့ဲသည္ဟု

သံသယျဖစ္ၿပီး

စစ္ေဆးခ့ဲရာ

၁၈

ဦးတြင္

ဆုိသည္။

၁၈ ဦးေျမာက္ ပုဂၢဳိလ္သည္ အမ်ဳိးသားတဦး ျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၇
ရက္ေန႔က

ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္

ေရာက္လာသူျဖစ္သည္ဟု
ဆုိသည္။

ျမန္မာျပည္သုိ႔

ယေန႔ထုတ္

ျပန္လည္

သတင္းစာမ်ားက

ျမန္မာျပည္ရဲ႕

ဆင္းသြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း

ယခင္ေန႔မ်ားက

သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးထားသည္။

ထုတ္ေ၀သည့္

ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ထင္ရွားသူေတြက စာေပအႏုပညာမ်ား
ဖန္တီးတာေတြ၊

စာေပအႏုပညာသမားေတြက

ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ပါဝင္လႈပ္ရွားတာေတြကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုပဲ နယ္ပယ္ ၂ ခုစလံုးမွာ အျပည့္အဝ ပါဝင္ၾကသူေတြလည္း
ရွိပါတယ္။

ေရာဂါပုိးရိွသူ အမ်ားစုမွာ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသျဖင့္ ေဆးရုံ

ႏိုင္ငံေရးမွတ္တမ္းေတြကို

သခင္ေအာင္ဆန္း၊

သခင္ႏု၊

ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိ၊

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္၊ စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္ စသျဖင့္
ထင္ရွားသူေတြက

အမ်ားႀကီးပါ။

ဒီလိုပုဂၢဳိလ္ေတြထဲမွာ

ထပ္ၿပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေရးသားၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ

အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔

ထည့္ႏိုင္သူတစ္ဦးကေတာ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ထုတ္ေဝထားတဲ့

ျဖစ္ေနေတာ့

စာအုပ္ေတြက

ျမန္မာျပည္ထဲမွာ

ရွိေနသူ

အမ်ားစုနဲ႔ လက္လွမ္းမမီႏိုင္သလို၊ လက္လွမ္းမီလို႔ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စာေပအႏုပညာ (၄၂)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စာေပအႏုပညာ
ထိန္လင္း

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂ဝဝ၉

ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာင္

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက

ကိုယ့္စာအုပ္စင္မွာ

ကိုယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္

အေနအထား။

ဒီေတာ့

စာေပအႏုပညာအေၾကာင္း
သိရွိဖို႔

မလြယ္ပါဘူး။

မထားဝံ့တဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ျပည္သူေတြ

ဒါေၾကာင့္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

စာေပေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမီသမွ် တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲ

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ
ခြဲျခားႏုိင္သလို၊

ေရးသားတဲ့စာေပနဲ႔
ဆိုၿပီးလည္း

စာေပေတြကို

မဝင္ေရာက္ခင္
ေရာက္ၿပီးမွ

ခြဲျခားမယ္ဆိုရင္

ေရးသားတဲ့စာေပေတြနဲ႔
ေရးတဲ့စာေပ

ျမန္မာျပည္ျပင္ပမွာ

ျမန္မာျပည္တြင္းကေန

ဆိုၿပီး

ေနထိုင္ရင္း

ေရးသားတဲ့စာေပ
ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 3 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲ

စတင္ဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ

၁၉၈၈

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ခုႏွစ္

ဒီမိုကေရစီ

အေရးေတာ္ပံုလို႔ အမ်ားက အၾကမ္းဖ်င္း သိထားၾကပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ ၄ အုပ္ရွိေနပါၿပီ။

အဲဒီစာအုပ္ေတြကေတာ့ Let's Visit Nepal၊ Let's Visit Bhutan၊

Let's Visit Burma နဲ႔ Aung San စာအုပ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ

ေရးသားခဲ့တဲ့စာအုပ္ေတြကေတာ့

‘ျမန္မာျပည္က လာတဲ့စာ’လို႔ ျမန္မာျပန္ဆို ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ‘Letters
from

Burma’၊

‘ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းမွ

လြတ္ကင္းေရး’

လို႔

ေဒါက္တာေအာင္ခင္ ျမန္မာျပန္ဆိုထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ‘Freedom from
Fear’ စာအုပ္နဲ႔ ‘The Voice of Hope’ စာအုပ္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ျမန္မာျပန္ဆို

ကိုယ္တိုင္စာအုပ္ျဖစ္ေအာင္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ေရးသားၿပီး

လုပ္ခဲ့တာပါ။

အဖြဲ႔ဝင္ေတြအတြက္သာ

ကန္႔သတ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ေနအိမ္ၿခံဝင္းထဲမွာ

စာဖတ္ဝိုင္းေတြထဲမွာ

ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးတဲ့

စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို HRDU

လို႔

အတိုေကာက္ေခၚတဲ့ ျပည္ပအေျခစိုက္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသား

မွတ္တမ္းတင္ဌာနက

ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ

လူ႔အခြင့္အေရး

၁၉၉၉

ခုႏွစ္မွာ

ျပန္လည္ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
ေရွ႔ဆံုးမွာ

ေပါင္းစပ္ၿပီး

ဝါသနာေတြထဲမွာ

ရွိေနပါတယ္။

စာဖတ္ျခင္းက

စာဖတ္ဝါသနာနဲ႔

စိတ္ေစတနာ

စာေပေရးသားျဖစ္တယ္လို႔

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ

ေဒါက္တာ

ယူဆမိပါတယ္။

မိုက္ကယ္အဲရစ္

ရဲ႕

ပါဝင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြဟာ အခုဆိုရင္

အုပ္ေရ

တိုက္တြန္းကူညီမႈေတြကလည္း
သန္းနဲ႔ခ်ီေအာင္
Let's

အထိုက္အေလ်ာက္

ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး

Visit လို႔

အစခ်ီထားတဲ့

ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ

ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

စာအုပ္ေတြရဲ႕

သက္ဆိုင္ရာ

ေခါင္းစဥ္ကို

တိုင္းျပည္ေတြကို

အလည္အပတ္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြကို
ဖိတ္ေခၚတဲ့

စာအုပ္ေတြကို

စာအုပ္ေတြလို႔

ထင္စရာရွိပါတယ္။

ဖတ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

မဟုတ္တာကို

ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာအေၾကာင္း
ဒီစာအုပ္ေတြမွာ

တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း

ဒါေပမယ့္

အဲဒီလို

ကမၻာေပၚက

ထုတ္ေဝထားတဲ့

တျခားစာအုပ္ေတြကို

မေတြ႔ဖူးေပမယ့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္ ၃ အုပ္မွာေတာ့

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြကို မလာခ်င္ လာခ်င္ေအာင္ ဖိတ္ေခၚတဲ့
အေရးအသားေတြ လံုးဝ မေတြ႔ရပါဘူး။ အဲဒီစာအုပ္ေတြထဲမွာ
အၾကမ္းအားျဖင့္

ဒီစာအုပ္ေတြကို

ျမန္မာဘာသာနဲ႔

ထင္စရာရွိပါတယ္။

ၾကည့္တဲ့အခါ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေရးသားဖူးတဲ့စာအုပ္
တကယ္ေတာ့

မရွိဘူးလို႔

ျမန္မာဘာသာနဲ႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္ဆိုေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္

ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကေတာ့ မူရင္း William Ury ရဲ႕ ‘Getting
Pass

No’

ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို

ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း’

ျပန္ဆိုထားတဲ့

စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

‘ဟင့္အင္း

ကို

အဲဒီစာအုပ္ကို

ႏိုင္ငံရဲ႕

သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြနဲ႔

ဓေလ့ထံုးစံေတြ၊

တိုင္းရင္းသားေတြအေၾကာင္း
ေရးသားထားတာကို
ဒီေနရာမွာ

ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္

ေနထိုင္ၾကတဲ့
စံုစံုလင္လင္

ေတြ႔ရပါတယ္။

ၾကားျဖတ္အေနနဲ႔

ေျပာခ်င္တာတစ္ခုက

ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း
သိသလဲဆိုတဲ့

ပထဝီအေနအထား၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဘယ္ေလာက္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္လာတဲ့အခါ စစ္အာဏာပိုင္ေတြက

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 4 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009
‘တိုင္းျပည္ျပင္ပမွာ

ႏွစ္ေပါင္း

၂ဝ

ေက်ာ္

ေနခဲ့တဲ့သူက

ျမန္မာျပည္အေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္ သိမွာလဲ’လို႔ မၾကာခဏ
ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါကို

ေရွ႕ပိုင္းကာလေတြမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ‘သိလြန္းလို႔ေတာင္ ခက္ေနတယ္’ လို႔
တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။
မဟုတ္ပါဘူး။
ခုႏွစ္မွာ

ဒီလိုေျပာဆိုခဲ့တာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့

Let's

ဖတ္ၾကည့္ရင္ပဲ

အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ

ရာဇဝင္၊

လူနည္းစု

စသျဖင့္

အခန္း

အစား၊

မႏၲေလးက

ေရးသားၿပီး
Burma

၁၉၈၅

စာအုပ္ကို

သိႏိုင္ပါတယ္။

သယံဇာတ

ေခတ္ေဟာင္းသမိုင္းနဲ႔
တည္ေထာင္ျခင္း၊

Visit

အေၾကာင္းမဲ့

ေပါၾကြယ္ဝပံု၊

လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊

ခန္းခြဲၿပီး

ျမန္မာ့ဓေလ့

ေရးသားထားပါတယ္။

အမည္မွည့္ေခၚပံုေတြ၊

နတ္ကိုးကြယ္မႈအေၾကာင္းေတြကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္းလင္း ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါဟာ

လြန္ခဲ့တဲ့

၂၅

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးခဲ့တဲ့ စာအုပ္ထဲက အေၾကာင္းအရာ
တခ်ဳိ႕သာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ

စာေပေတြနဲ႔

သူနဲ႔ပတ္သက္တဲ့

သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔

သေဘာထားမ်ားကိုလည္း

ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ရႈဖို႔

လိုအပ္ပါတယ္။

ထိန္လင္း (၁၆ ၊ ၆၊ ၂ဝဝ၉)

လယ္ယာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊

ထည့္သြင္းေရးသားတဲ့အျပင္
ေတာင္ယာခုတ္ျခင္း

အေၾကာင္းေတြကို

အေသးစိတ္ေရးသားထားတာမို႔

မျမင္ဖူးတဲ့သူေတြေတာင္

စိတ္ကူးနဲ႔

မွန္းဆ

ျမင္ေယာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ သစ္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊
သတၱဳလုပ္ငန္း၊

ေရးသားထားၿပီး

စက္မႈလုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ

အၾကမ္းဖ်င္း

သမိုင္းကိုေတာ့

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္
ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္အား
ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ

အဂၤလန္ခရီး မၿပီးေသးပါ (၅)

ဆင္းသက္လာပံု၊ မြန္လူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ်ပံု၊ ပ်ဴေခတ္ ပုဂံေခတ္

ေတာင္ငူေခတ္
ကိုလိုနီေခတ္

အင္းဝေခတ္
စသျဖင့္

ေရးသားထားပါတယ္။
စစ္အာဏာသိမ္းတဲ့

မဆလပါတီအေၾကာင္း

ကုန္းေဘာင္ေခတ္

ေတာ္ေတာ္ေလး

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကေန

ေတာ္လွန္ေရး

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ၿပီး

ေကာင္စီ

ေရးသားထားတဲ့

ဒါမွသာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္ ဆိုတာ

ဆိုရိုးစကားမ်ဳိး

အၾကြား’ဆိုတဲ့

အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပါ

လံုေလာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သူ႔ရဲ႕စာေပေတြကေန

ပိုၿပီး ရုပ္လံုးေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ။

ရန္ကုန္က

ပတ္သက္လို႔

ထည့္သြင္းေျပာျပမွ ျပည့္စံုမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စာတစ္ပုဒ္တည္းနဲ႔

ေနရာေဒသေတြ အေၾကာင္း ေရးသားတဲ့အခါ ‘ေမာ္လၿမိဳင္က
စကား၊

ႏွစ္ေလာက္က

အရွင္ဉာဏိက

ေနာက္ဆံုး

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၉

ျပည့္ျပည့္စံုစံု

ပထမဆံုး

တျဖစ္လဲ

အခန္းမွာေတာ့

စည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေနတဲ့

တိုင္းျပည္အေၾကာင္းကိုပါ

ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ားနဲ႔ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို
ေရးသားရာမွာေတာ့

အဆံုးအမမ်ားအေၾကာင္း

အေျခခံ

ဘာသာေရး

ရွင္းလင္းေရးသားထားၿပီး

ေကာင္းေသာျမင္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာႀကံျခင္း၊ ေကာင္းစြာဆိုျခင္း၊
ေကာင္းေသာျပဳျခင္း၊

ေကာင္းေသာ

အသက္ေမြးျခင္း၊

ေကာင္းေသာ အားထုတ္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာ ေအာက္ေမ့ျခင္း၊

ေကာင္းေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ဆိုတဲ့ မဂၢင္ ၈ ပါးအေၾကာင္း၊

အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္အေၾကာင္း၊ ရတနာ ၃ ပါး၊ သံသရာ
နိဗၺာန္

စတဲ့အေၾကာင္းေတြ၊

ေမြးေန႔ကို

အစြဲျပဳၿပီး

(photo: Angus MacWatt)

ဒီေန႔ ဂရင္းနစ္ကုိ သြားခဲ့တယ္။ ‘ဂရင္းနစ္’ ဆုိတဲ့ နာမည္က
အားလုံးနဲ႔

မစိမ္းတဲ့

လႈပ္ရွားသြားလာမႈ၊

နာမည္။

လူသားအားလုံးရဲ႕

ရွင္သန္ေနထုိင္မႈမွာ

ေန႔စဥ္ဘဝ

အခ်ိန္ကာလဆုိတာနဲ႔

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 5 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009
မကင္းတတ္ၾကဘူး

မဟုတ္လား။

အလုပ္ဆင္းခ်ိန္၊

အလုပ္

တက္ခ်ိန္၊

ေစ်းသြားေစ်းလာခ်ိန္၊

ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၊

တရားနာခ်ိန္၊

ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ

ကာလနဲ႔

တရားမွတ္ခ်ိန္၊

အိပ္ခ်ိန္၊ နံနက္စာ ညစာစားခ်ိန္ စသျဖင့္ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕
အခ်ိန္

သတ္မွတ္ၾကတယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လုပ္အားကုိလည္း

အခ်ိန္ကာလနဲ႔

အစြမ္းအစနဲ႔ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ ကုိယ့္ေဒသရဲ႕ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေရွးေဟာင္း

အလွေတြကုိ

စနစ္တက်

အက်ိဳးဆက္ေတြကလည္း

ထိန္းသိမ္းတတ္မႈမ်ားရဲ႕

ခုလုိ

ဂရင္းနစ္

အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြလည္း
ကုိယ္ကေတာ့

တုိင္းတာတတ္ၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကာလဆုိတာကုိ သတ္မွတ္မႈမွာ

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္နဲ႔

သေဘာတူထားၾကတဲ့

ကုိယ္တုိ႔လူမ်ိဳးက

ဂရင္းနစ္ကုိ

ကမာၻေက်ာ္ေစဖုိ႔

ျဖစ္မွာေပါ့။

ေရာက္ခုိက္

အမတ္ႀကီး

ႀကံႀကံဖန္ဖန္

ဦးေပၚဦးတုိ႔

အေၾကာင္းကုိ

ေက်နပ္ ႏွစ္သက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ား

သြားသတိရမိတယ္။ ဟုတ္ မဟုတ္၊ မွန္ မမွန္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့။

‘ဂရင္းနစ္

မွတ္တမ္းမတင္တတ္တာ၊

စံႏႈန္းတစ္ခုရွိတယ္။

စံေတာ္ခ်ိန’္

အခ်ိန္ဆုိတာအေပၚ
ကုိယ္ကေတာ့

ဆုိတာေပါ့။

သိပ္ၿပီးေလးေလးနက္နက္မရွိလွတဲ့

ဂရင္းနစ္

ေကာင္းေကာင္း

အဲဒါကေတာ့

စံေတာ္ခ်ိန္ရဲ႕

နားမလည္သလုိ

ႀကိဳးစားဖုိ႔

သေဘာသဘာဝကုိ

နားလည္ေအာင္လည္း

စိတ္မဝင္စားလွပါဘူး။

သုိ႔ေပမယ့္

သည္ဂရင္းနစ္ကုိအေျခခံတဲ့ ေန႔ညသတ္မွတ္မႈမ်ား၊ အခ်ိန္ကာလ
သတ္မွတ္မႈမ်ားကေတာ့
တနည္းအားျဖင့္ေတာ့

လန္ဒန္ကုိေရာက္ခုိက္

ကုိယ့္ဘဝအေပၚမွာ

ျပ႒ာန္းလႊမ္းမုိးေနေလရဲ႕။
အထင္ကရ

သြားဖုိ႔ဆုံးျဖတ္ေတာ့

ဒါေၾကာင့္

ေနရာမ်ားကုိ

သည္ဂရင္းနစ္ဆုိတဲ့

ေနရာေလးက

ထိပ္ဆုံးက ပါဝင္လာတယ္။ သြားသင့္သြားထုိက္တဲ့ ေနရာေတြကုိ
လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ၾကတဲ့

လန္ဒန္ေနအိမ္ရွင္မ်ားရဲ႕

ဦးစားေပး

စာရင္းထဲမွာလည္း ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဂရင္းနစ္က သမုိင္းဝင္ေနရာ
တစ္ခုေပကုိး။

ဂရင္းနစ္ဆုိတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးက လန္ဒန္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ဆီမွာ
ရွိပါတယ္။

သိ္မ္းျမစ္ရဲ႕

ၿမိဳ႕ငယ္ေလး။

ေတာင္ဘက္ကမ္းေျခမွာ

ပရုိင္းမီရီဒီယံေခၚတဲ့

ေလာင္ဂ်ီက်ဳမ်ဥ္းေပၚမွာ

တည္ရွိတဲ့ၿမိဳ႕ေပါ့။

တည္ရွိတဲ့

ဇီးရုိး(သုည)

၁၈ဝ

ဒီဂရီ

ပါးစပ္ရာဇဝင္ကေတာ့ ၾကြယ္ဝလွ မဟုတ္လား။ မွန္တာလည္းရွိ၊
မမွန္တာလည္းရွိ။

လုိ႔

ဂရင္းနစ္ဟာ

ေနရာေတြထဲမွာ
ခုေတာ့လည္း

ကမာၻအရပ္ရပ္က

ခရီးသြားမ်ားရဲ႕ တကူးတက လာေရာက္ၾကည့္ရႈရတဲ့ ေနရာတစ္ခု
ျဖစ္ေနၿပီေပါ့။

သူဖြားခဲ့လွ်င္

အ႒ကထာက်မ္းစာေတြကုိ
အရွင္မဟာဗုဒၶြေဃာသ

အထင္ရွားဆုံး ဆရာေတာ္တစ္ပါး။ ေရွးဆရာစဥ္ဆက္ စကားအရ
ေျပာရလွ်င္

ဗုဓ္လယ္လုိ႔

ဗုဓ္စ၊

ဗုဓ္လယ္၊

ဗုဓ္ဆုံး

ေနာင္လာေနာက္သားေတြ
အနက္အဓိပၸာယ္
ေရးသားခဲ့တဲ့

ဆုိၿပီး

ညႊန္းဆုိရတဲ့

ဗုဒၶြေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့

ဖြင့္ဆုိခ်က္

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ကေတာ့
(ျမန္မာဘာသာ)

ဆရာေတာ္တစ္ပါးေပါ့။

သုံးပါးရွိရာမွာ

မေထရ္ျမတ္တစ္ပါး။
ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ

ပိုမုိ

အရွင္ျမတ္တစ္ပါး။

နားလည္လြယ္ေအာင္

ဆုိင္ရာမ်ားကုိ
ဗုဓ္ဆုံးလုိ႔

ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ

ျပန္ဆုိရာမွာ

ပါဠိဘာသာနဲ႔

သတ္မွတ္ခံရတဲ့

နိႆယ

အထူးထင္ရွားတဲ့

မင္းတရားႀကီးရဲ႕ မိဖုရားေခါင္ႀကီး နန္းမေတာ္မယ္ႏု အေၾကာင္းကုိ
ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္တုိ႔ရဲ႕

အဂၤလိပ္ေတြက

ခုအျဖစ္

အရင္ဖြားလုိ႔ေပါ့ကြာ၊

ဆုိတာကေတာ့ ခုေခတ္ ေထရဝါဒပိဋကသမုိင္းမွာ ဗုဒၶြၿပီးလွ်င္

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ယူနက္စကုိကေန

ေနရာတစ္

မိန္႔ဖူးတယ္တဲ့။

တဲ့။

ခ်န္ထားလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ တဆက္တည္းမွာပဲ နန္းမေတာ္မယ္ႏုနဲ႔

ဆန္းျပားတဲ့ အေဆာက္အဦမ်ားရဲ႕ တည္ေဆာက္ဟန္မ်ားေၾကာင့္

ကမာၻ႔သမုိင္းဝင္

အရင္သာ

အရွင္မဟာဗုဒၶြေဃာသေရးတဲ့
သူေရးမွာ’

မိန္႔ၾကားဖူးတယ္

က

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသရဲ႕

စံယူဖြယ္အျဖစ္

ဒီေတာ့

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္က

‘အရွင္မဟာဗုဒၶြေဃာသ

ဂရင္းနစ္မွာ သမုိင္းဝင္ၿပီး ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ

ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ေျပာစကားဆုိတဲ့

မ်ဥ္းေၾကာင္းနဲ႔

ေလာင္ဂ်ီက်ဳ

ကမၻာ့သမုိင္းဝင္

ေရွးလူႀကီး

ကုန္းေဘာင္ရာဇဝင္ကုိ ေျပာေလတုိင္း ဘႀကီးေတာ္ (မွန္နန္းရွင္)

ဆန္႔က်င္ဘက္ အရပ္မွာ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္တဲ့ အရပ္မွာေပါ့။

ဂရင္းနစ္ေဒသကုိ

စနစ္တက်

အင္နာေနရွင္နယ္

ဒိတ္လုိင္းေခၚ ကမာၻႀကီးကုိ အေရွ႕ျခမ္း အေနာက္ျခမ္း ခြဲျခား
သတ္မွတ္တဲ႔

စာနဲ႔ေပနဲ႔သာ

မွတ္တမ္းျပဳမႈမွာ ထူးျခားလွတဲ့ အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕

ဆက္ဆံေရးကုိ

ေျပာတတ္ၾကတယ္။

သတိရမိတာကေတာ့
တကမၻာလုံးက

ဆရာဒကာ

ဦးဗုဓ္လုိပဲ

သူတုိ႔ရဲ႕

ကုိယ္လည္း

‘အင္းေပါ့ေလ။

ဂရင္းနစ္ၿမိဳ႕ေလးကုိ

လက္ခံၾကရတဲ့

ဦးဗုဓ္ကုိ

ဗဟုိျပဳၿပီး

ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ကုိ

သတ္မွတ္ခဲ့ၾကလုိ႔ေပါ့။ ႏုိ႔မဟုတ္လုိ႔ ကုိယ္သာ သူတုိ႔ အရင္ေမြးလုိ႔
အခ်ိန္

သတ္မွတ္ရမယ္ဆုိလွ်င္

ကုိယ္ေမြးဖြားခဲ့တဲ့

ဟုိအေဝး

ျမန္မာႏုိင္ငံ အညာေဒသက ‘ေရဦး’ ဆုိတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးကုိ ဗဟုိျပဳလုိ႔
ေရဦးစံေတာ္ခ်ိန္ရယ္လုိ႔

သတ္မွတ္မွာေပါ့’

လုိ႔

ေတြးမိလုိ႔ပါ။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 6 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009
မရယ္နဲ႔ေနာ္။ ဒါ တကယ္ ေတြးမိတာကုိ ေျပာတာ။ ေနာက္ၿပီး

ကုိယ္လည္းပဲ ကုိယ့္ရဲ႕ ေရႊႏုိင္ငံ ဘယ္မွာလဲလုိ႔ စူးစမ္းမိပါတယ္။

ကုိယ္က နန္းမေတာ္မယ္ႏု နန္းက်ၿပီး အသတ္ ခံရဆဲနီးနီးမွာ

ေတြ႔ပါၿပီ။ Rangoon ၉၆ ံ တဲ့။ ၉၆ ဒီဂရီက ဘာကုိ ဘယ္လုိညႊန္း

‘မိႏုရယ္၊

ဂ်င္နရယ္အက်ဴေကးရွင္းအျဖစ္ မသင္ခ်င့္ သင္ခ်င္ သင္ယူခဲ့ရတဲ့

ဆရာေတာ္ထံ

ဝင္ေရာက္ဖူးျမင္ေတာ့

ဝဋ္ရွိလွ်င္ျဖင့္

ခံရမွာေပါ့’

ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္ရ႕ဲ

ဆုိတဲ့

စကားတစ္ခြန္း

ၾကားရရုံမွ်နဲ႔ ‘မိႏုတုိ႔ လူျဖစ္က်ိဳး နပ္ၿပီ၊ ေသေပ်ာ္ပါၿပီ’ ဆုိၿပီး
ရဲရဲေတာက္

ဥဒါန္း

နန္းမေတာ္မယ္ႏုရဲ႕

ဇာတိ

သမုိင္းနဲ႔လာတာ။

က်ဴးရင့္ခဲ့တဲ့

မိဖုရားေခါင္ႀကီး

ေရဦးၿမိဳ႕နယ္၊

သမုိင္းေတြ

ဖလံခုံရြာသား။

အစဥ္အလာေတြကုိ

ဆုိတာေတာ့

မသိတာအမွန္ပါ။

ေကာလိပ္မွာတုန္းက

ပထ၀ီဘာသာရပ္ကလည္း ကုိယ့္ေခါင္းထဲမွာ နည္းနည္းေလးမွပင္

မထင္က်န္ေတာ့။ ေလာင္ဂ်ီက်ဳနဲ႔ လတီၱက်ဳေတာင္မွ ကြဲကြဲျပားျပား
မမွတ္မိေတာ့။

ကုိယ္လည္း

ဂရင္းနစ္ကုန္းျမင့္ဆီကေန

အေရွ႕ေျမာက္စူးစူးဆီ

လွန္းေမွ်ာ္

ေရာက္သြားေအာင္ေပါ့လုိ႔ ေတြးမိတယ္။ ဒီလုိဆုိေတာ့ သမုိင္းကုိ

အမုိးတစ္ခုတည္းသာရွိတဲ့

အေဆာက္အဦမ်ားထဲမွာ

ကမာၻမွာ

ေပးေလဦးမလား

Dome) ေခၚတဲ့ အေဝးကေနၾကည့္လွ်င္ လိပ္ေက်ာကုန္းေပၚမွာ

တန္ဖုိးထားတတ္ၾကတဲ့

အဂၤလိ္ပ္ေတြကုိ

သမုိင္းအစဥ္အလာနဲ႔ပါ
တန္ဖုိးထားတဲ့

ဆုိတာကုိ

အဂၤလိပ္ေတြက

အမတ္ႀကီး

ေျပာရာလည္း

ကိုိယ့္ကုိ

ဦးေပၚဦးကလည္း

ေကာင္းခ်ီးမ်ား
မသိႏုိင္ဘူး။

ဘုိးေတာ္ဦးဝုိင္းကုိ

ေလွ်ာက္တင္ဖူးတယ္တဲ့။ ဘုိးေတာ္က ဦးေပၚဦးကုိ ‘ကမၻာႀကီးရဲ႕
အလယ္ေခါင္တည့္တည့္
နန္းေတာ္ေပၚက
ငုတ္တစ္တုိင္

ဆင္း၊

စုိက္ၿပီး

အရပ္ဟာ

နန္းေတာ္

ဘယ္မွာလဲ’

ဆုိေတာ့

ေလွကားေျခရင္းမွာ

‘ဒီငုတ္တုိင္ေနရာဟာ

ကမာၻ႔အလယ္

တည့္တည့္ပါ’ လုိ႔ ေလွ်ာက္တင္သတဲ့။ ဒီေတာ့ ဘုိးေတာ္က
ဟုတ္ရဲ႕လား

တုိင္းၾကည့္ပါဘုရားလုိ႔

ေပၚဦးရယ္ဆုိေတာ့

မယုံလွ်င္

ေလွ်ာက္တင္ဖူးသတဲ့။

ခုလည္း

ကမၻာႀကီးကုိ အေရွ႕အေနာက္ျခမ္းရာမွာ ဂရင္းနစ္မ်ဥ္း ေနရာဟာ

ကမာၻ႔အလယ္ေခါင္တည့္တည့္ပါ ဆုိေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြ ကမၻာကုိ

ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သိမ္းျမစ္ကုိ လွမ္းလုိ႔ျမင္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး

အႀကီးဆုံးပါလုိ႔ ဂုဏ္ယူၾကတဲ့ မီလီနီယံဒုန္း (The Millennium
ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္
ျမင္ရတဲ့

ငါးဆူးေတာင္ႀကီးေတြ

ေခါင္မုိးဝါဝါ

လွမ္းလုိ႔ျမင္ေနရတယ္။

သေဘာၤႀကီးငယ္ေတြက

တင္ထားသလုိ

အေဆာက္အဦႀကီးကုိလည္း

သိမ္းျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္မွာေတာ့
အစီအရီ။

တုိက္တာ

အေဆာက္အဦေတြကလည္း

အခ်ိဳ႕နိမ့္နိမ့္၊

အခ်ိဳ႕ျမင့္ျမင့္။

မုိးတိမ္ညိဳ႕ညိဳ႕ေနာက္ခံမွာ

ထင္ရွားစြာ

လွမ္းလုိ႔ျမင္ရ။

ညိဳ႕ညဳိ႕မႈိင္းမႈုိင္း။

ေကာင္းကင္

ေတာင္ေျခရွိ ဂရင္းနစ္ ပန္းၿခံထဲမွာေတာ့ သစ္ပင္ေပါင္းစုံတုိ႔က
စိမ္းစိမ္းစုိစုိ၊

တခြင္လုံးလည္း

စီစီရီရီ၊

ေတာင္ေျခအနီးမွာေတာ့

အုံ႔ဆုိင္းရီေဝလုိ႔။
ပင္လယ္

သိေကာင္းဖြယ္ရာေတြ

ျပသထားတဲ့

ေအာ္ဘဆတရီ

ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ

National

Maritime

စုိးမုိးခ်ိန္က အဂၤလိပ္ဘုရင္ေတြ အနီးမွာ အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦးလို

Museum နဲ႔ Queen's House ဘုရင္မအိမ္(နန္းေတာ္ မဟုတ္)

မယုံလွ်င္

အေဆာက္အဦႀကီးမ်ားက

ဆုိင္သလား

တုိင္းၾကည့္ပါလုိ႔

ေျပာသူမ်ား

ရွိေနလုိ႔လားလုိ႔

ခုေတာ့

ကုိယ္က

မဆုိင္သလားမသိ၊

ေတြးမိလုိက္ပါေသးတယ္။
သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့

ကမာၻ႔အလယ္

တည့္တည့္မတ္မတ္

သြားလုိ႔ျဖင့္

မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွာ

ရပ္လုိ႔။

ကုိယ္ဂရင္းနစ္ကုိ ေရာက္ေတာ့ အခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီ။ ရြိဳင္ရယ္
ေအာ္ဘဆတရီ

ဂရင္းနစ္မ်ဥ္းေၾကာင္း

ျပတုိက္ကေတာ့
တည္ရွိရာ

ပိတ္သြားၿပီ။

ေအာ္ဘဆတရီ

ေတာင္ကုန္းမွာေတာ့ ကုိယ္တုိ႔လုိပဲ ေနာက္က် ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕နဲ႔

စည္ကားေနရဲ႕။ ဂရင္းနစ္မ်ဥ္းေပၚ ရပ္လုိ႔ မွတ္တမ္းတင္သူက
တင္၊

မ်ဥ္းေဘးေရးထားတဲ့

ဘယ္ဆီမွာ

ႏုိင္ငံစာလုံးေတြထဲမွာ

တည္ရွိေလသလဲလုိ႔

ကမာၻအရပ္ရပ္က
အရပ္ေတြလည္း

စူးစမ္းသူက

လာၾကသူေတြဆုိေတာ့

ကြဲျပား

ျခားနားေပမေပါ့။

ကုိယ့္ႏုိင္ငံ

ေရာက္တုံးေရာက္ခုိက္

ဂရင္းနစ္မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚ
မုိးစက္မုိးေပါက္အခ်ိဳ႕က

ဒီမုိးစက္မုိးေပါက္ေတြကုိ
ေကာက္သိမ္းလုိ႔ရလွ်င္
ေနာင္မွာ

ဟုတ္တယ္ေလ။

ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္။
မွတ္မွတ္ရရ

ျဖစ္ေစဖုိ႔

ကုိယ့္ေခါင္းေပၚ

က်လာတယ္။

အမွတ္တရ

ဓာတ္ပုံရုိက္ေနခုိက္မွာပဲ

ေကာက္သိမ္းထားလုိက္ခ်င္သား။

အထူးအဆန္းအျဖစ္

မုိးေကာင္းကင္ႀကီးရဲ႕

သူ႔ပကတိအတုိင္း

ဒီမုိးစက္ေတြလည္း
အလယ္ေခါင္

ျပသလုိ႔ရေအာင္ေပါ့။

အဆုံးအစမဲ့

တည့္တည့္က

က်လာတာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ေရာ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္ပါ့မလဲ ေနာ။ ။

စူးစမ္းလုိ႔။

ရွာေဖြရာ

သူမ်ားနည္းတူ

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 7 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009
မျမင္ရတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ

အဲသည္လို ယံုၾကည္တဲ့ အတိုင္းလည္း ေသနတ္ဆြဲၿပီး သူတုိ႔

ေအာင္သာငယ္

လုပ္ခ်င္ရာကို လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လက္ေတြ႕မွာ သူတုိ႔

ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၉

ယံုၾကည္ေနသလို

မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အခ်က္ ၂ ခုထဲပါ။

သည္အခ်က္ကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ

၁။ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ အသိဉာဏ္ ႏံုနဲ႕ေနတဲ့ လူတစုသာ

ေရႊ၀ါေရာင္အေရးေတာ္ပံုေတြက ေကာင္းေကာင္းၾကီး သက္ေသ

ရလဒ္၊

ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ျဖစ္တယ္။
နအဖဟာ

ရန္ရွာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ဒီပဲယင္း

အေရးအခင္းက

သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ရဲရင့္တဲ့

၁၉၉၆

အသက္ကိုေတာင္

သည္အခ်က္ကို

ျပည္သူလူထုေၾကာင့္

ခုႏွစ္

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊

၂၀၀၇

ခုႏွစ္

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုဟာ ေသနတ္ေျပာင္းေတြကို

မေၾကာက္ေၾကာင္း
ေသြးနဲ႕ရင္းၿပီး

အခြင့္အခါေကာင္း

သည္အခ်က္ကို

ဒါေၾကာင့္လည္း

ရတဲ့

အခါတိုင္းမွာ

သက္ေသ

နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕

ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

တကယ့္စိတ္ထဲမွာ

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ေဘးက

ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုက အံုၾကြ ေတာ္လွန္မွာလဲ ဆိုတာကို

စဥ္းစား

သံဆူးၾကိဳးေတြ၊ စြမ္းအားရွင္ေတြ၊ ၾကံ႕ဖြတ္ေတြ၊ လံုထိန္းေတြ၊

လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာပါ။ သည္အခ်က္ကို ၾကည့္ရင္ နအဖဆိုတာ

တထိတ္ထိတ္

လူတစုလည္း ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ၾကမွာပါ။

စစ္သားေတြနဲ႕ပဲ

လူတစုဟာ

ျဖဲေျခာက္ျပေနရရွာတာပါ။

ခ်င့္ခ်ိန္မႈအသိ

ဘယ္ေလာက္အထိ

ႏံုနဲ႕ေနတဲ့

တလန္႔လန္႔နဲ႕

ေနရာတကာ

အဲသည္ေတာ့ လူတေယာက္ကို သတ္ဖုိ႔ အထိ ၾကိဳးစားေနတဲ့

ျပည္သူလူထုကို

ဆိုတာကေတာ့

ေသြးေၾကာေတြထဲမွာေတာ့

အဲသည္

လူတေယာက္ကို

ေထာင္ခ်ဖုိ႔

၀န္ေလးမွာ

မဟုတ္တာ

ဘယ္လိုမွ

အေသအခ်ာပါပဲ။ သည္ေတာ့ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ျပစ္မႈထင္ရွားတယ္ ဆိုၿပီး အလုပ္ၾကမ္းနဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္
အမိန္႔ခ်တယ္

ဆိုတာ

ဘာမွ

မဟုတ္ပါဘူး။

သည္အတြက္

ကမၻာေျမရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔လို ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲေနစရာ မလိုပါ။
၂။ အမ်ား ထင္ေနၾကသလို နအဖဟာ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာကို သူတုိ႔
မလုပ္ႏိုင္ပါ။

နအဖ

တေလွ်ာက္လံုး

စိတ္ထဲမွာလည္း

အမည္ေျပာင္းခဲ့တဲ့

သူတုိ႔လုပ္ခ်င္ရာ
အဲသည္လို

စစ္အုပ္စုဟာ

လုပ္လာခဲ့တာပါပဲ။

သူတုိ႔

ယံုၾကည္ေနခဲ့လုိ႔ကို

လုပ္ခ်င္ရာ

သုိ႔ေသာ္လည္း

တကယ့္

လုပ္ေနခဲ့တာပါပဲ။ သည္အခ်က္ကလည္း သာမန္အားျဖင့္ေတာ့
မွန္တယ္လုိ႔

လက္ေတြ႕မွာ

ထင္ရပါတယ္။

သူတုိ႔မွာလည္း

အကန္႔အသတ္ေတြ

သူတုိ႔

လြန္ဆန္လုိ႔ကို

မရတဲ့

ရွိပါတယ္။

အာဏာဆိုတာ ေသနတ္ေျပာင္း၀မွာ ရွိတယ္- ဆိုတဲ့ စကားလို
ျပည္သူလူထုကို တေလွ်ာက္လံုး သူတုိ႔ စိတ္တိုင္းက် ေသနတ္နဲ႕
ခ်ိန္ၿပီး

ဖိႏွိပ္လာခဲ့သလို၊

ဗမာတျပည္လံုးဟာ
ျပားျပား

သူတုိ႔

၀ပ္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔

သူတုိ႔

စိတ္ထဲမွာလည္း

ေသနတ္ေျပာင္း၀ေတြေအာက္မွာ
သူတုိ႔

ယံုၾကည္ေနခဲ့ၾကတာပါ။

ေနရရွာတာပါ။

စစ္အဂၤါေလးပါး

ေၾကာက္သြားမလား

စီးဆင္းေနတာပါ။

သူတုိ႔ရဲ႕

ျပျပၿပီး

အထင္နဲ႕

တကယ့္

ေၾကာက္ေသြးေတြပဲ

လွည့္ပတ္

ဒါေၾကာင့္လည္း

ေသနတ္တကိုင္ကိုင္

အားအားရွိ

ျဖစ္ေနရတာပါပဲ။

သည္အခ်က္က နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္လုိ႔ကို
မရဘူး၊ သူတုိ႔မွာလည္း အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို
သက္ေသ

ျပေနတာပါပဲ၊

အခုေတာ့

န၀တကေန

ေျခာက္ျခား

နအဖက

ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ

သူတုိ႔

လုပ္ခ်င္ရာ

မရွိေတာ့ဘူး.....

လုပ္ေနၿပီ၊

တုိ႔မွာ

အဲသည္လို

၀မ္းနည္းအားငယ္ေနၾကတဲ့ ညီအကို ေမာင္ႏွမေတြကို က်ေနာ္
တခု

ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေသခ်ာ

စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ။

၁။ သူတုိ႔ဘာသာ စိတ္ၾကိဳက္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအရကိုပဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ အထိ ခ်ႏိုင္တယ္
ဆုိေပမယ့္
၂။

ႏွစ္ပဲ

ႏွစ္ပဲ

ခ်သည့္တိုင္ေအာင္

ေလွ်ာ့ေပါ့တယ္ဆိုၿပီး

တႏွစ္ခြဲပဲ

ခ်ရဲခဲ့တာ၊

ျပစ္ဒဏ္ကို

တ၀က္

သတ္မွတ္တာ၊

၃။ အဲသည္ တႏွစ္ခြဲကိုေတာင္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ဆိုၿပီး အင္းစိန္မွာ
မထားဘဲ

(တကယ့္

ဆိုင္းငံ့ကာလအတြင္း

ေထာင္ထဲမွာ

မထားဘဲ)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား

(ျပစ္ဒဏ္

သူမ၏

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 8 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္

၃။

သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ခြင့္

ထားရဲတာ

တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း ၿခံအမွတ္ (၅၄/၅၆) ေနအိမ္၌ ပူးတြဲပါ
ျပဳလိုက္သည္။)

ဆိုၿပီး

အက်ယ္ခ်ဳပ္ကို

ေျပာင္းလိုက္တာ၊

အမိန္႔မွာ

အလုပ္ၾကမ္းနဲ႕

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

မထည့္ရဲလုိ႔
၄။

စကားခံထားတာ၊

ျပင္လြယ္ျဖစ္ေအာင္

လြတ္ၿငိမ္း

၅။

ေဒၚခင္ခင္ဝင္း

ၿပီးေတာ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔

ခ်မ္းသာခြင့္

နဲ႔

အတူ

ဆိုတာ၊

ျပဳမည္

ေနထုိင္ခြင့္

ဆိုၿပီး

ေဒၚဝင္းမမတုိ႔ကုိ
ျပဳလုိက္သည္

ခ်က္ဟာ

-

နအဖက အသံေကာင္း ဟစ္ေနတဲ့ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသက္ေပး၍ ရယူေပးခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
လည္းေကာင္း)

ဆိုတဲ့

ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္

စကားနဲ႕

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

အာဏာအတြင္းမွ

သူမကို

(ႏိုင္ငံေတာ္

အေနျဖင့္

မိမိ၏

စာနာေထာက္ထား

ညႇာတာမႈ ျပဳ) လိုက္ျခင္း မဟုတ္တာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။
အဲသည္အခ်က္
ငါတုိ႔

ဒါေတာင္

လုပ္ခ်င္သလို

ခ်က္ဟာ

လုပ္လုိ႔

တကယ္ေတာ့

ရတယ္လုိ႔

-

ယံုၾကည္ေနတဲ့

နအဖစစ္အုပ္စုက အသိဉာဏ္ႏံုနဲ႕စြာနဲ႕ တိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲတခုမွာ
လက္ေတြ႕ သူတုိ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲတခုကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့

စစ္အုပ္စုက

မဟုတ္လား။

ခုေတာ့

ေထာင္ဒဏ္

ႏွစ္ေတာင္

မခ်ရဲဘူး

၂။ သူတုိ႔လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ တရားရံုးေတြမွာ

ေျပာင္းလြယ္

လုပ္ထားတာ

(ေဒၚခင္ခင္ဝင္းႏွင့္
ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ

ေနအိမ္၌

ပူးတြဲပါ

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

မဟုတ္လား။

ေဒၚဝင္းမမအား
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

သတ္မွတ္ထားေသာ

ေနထုိင္ခြင့္

ျပဳလုိက္သည္။)

ဆိုတာကလည္း သည္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ေယာက္ကို ေထာင္ထဲ
မပုိ႔ရဲလုိ႔

မဟုတ္လား။

သည္

အခ်က္

ခ်က္ကို

စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မျမင္ရတဲ့ ေအာင္ပြဲ ၅ ခုကို
က်ေနာ္တုိ႔

ရလိုက္တာပါ။

နအဖအတြက္ေတာ့

သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္

သိေနေပမယ့္

က်န္တဲ့

လူေတြ အမ်ားစုက မျမင္ရတဲ့ နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ရံႈးနိမ့္မႈ ၅ခုပါ။
-------------------------------------------------

ဘယ္ေတာ့မွ

ရန္ရွာရဲခဲ့တဲ့

ေပးမည္လုိ႔

ေရႊေတာင္ၾကား ၁ ရပ္ကြက္ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း ၿခံအမွတ္

ဘာေၾကာင့္လဲ?
အသက္ေတာင္

မရဲတရဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏

စိတ္ဓာတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

မဟုတ္လား။

အက်ယ္ခ်ဳပ္ကိုေတာင္

၅။ ေနာက္တခ်က္ျဖစ္တဲ့

အခ်က္ေတြပါ။

၁။

အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

စကားခံထားတာကိုက

၅၄/၅၆

သည္အခ်က္

ပါေပမယ့္

တႏွစ္ခြဲကိုေတာင္ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ဆိုၿပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ပဲ

၄။ ဒါေတာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ပါက ဆိုင္းငံ့ထားေသာ
ျပစ္ဒဏ္အားလံုးကို

ေထာင္ဒဏ္လုိ႔

က်ေနာ္တုိ႔

ကိုယ္တိုင္က

မဟုတ္ဘူး။

အရံႈးနဲ႕

က်ေနာ္တုိ႔ဟာ

မရံႈးဘူး။

အရံႈးမေပးေသးသေရြ႕

နအဖ

စစ္အုပ္စုဟာ

ရင္ဆိုင္ေနရတာ။

တိုက္ပြဲကို

မက်ၾကနဲ႕။

က်ေနာ္တုိ႔

အႏိုင္ရေနတာ
တကယ္ေတာ့

ဆက္တိုက္ေနၾကဆဲပါပဲ။

ေအာင္ပြဲေရာက္သည္အထိ ဆက္တိုက္ၾက။

[မူရင္း - http://aungthange.blogspot.com/2009/08/blog-

ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ဆိုၿပီး စာရြက္ထဲမွာ အမိန္႔ ခ်ခဲ့သည့္တိုင္

post_11.html ]

လက္ေတြ႕မွာ ေလွ်ာ့ေပါ့ျပစ္ဒဏ္ ဆိုၿပီး တႏွစ္ခြဲပဲ သတ္မွတ္တာ
သူတုိ႔

ႏွစ္

မခ်ရဲလုိ႔

မဟုတ္လား။

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group, PO Box 320-207, San
Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 9 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

မိုးမခသို႔
သတင္းႏွင့္ စာမူပို႔ရန္ - contact@moemaka.com
မိုးမခက ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ
သင့္ထံအေရာက္ လိုခ်င္ပါက သင့္ အီးေမးလိပ္စာကို contact@moemaka.com သို႔ ပို႔ေပးပါ။
ယခုသတင္းလႊာကို ပို႔ေပးမည္။

Burmese Speaking
MoeMaKa Addresses

American English
Practice Audio CD for Beginners
စာတိုက္ကမွာၾကားလိုပါက

MoeMaKa

-

ခ်က္သို႔မဟုတ္

သိုႚ

ေငြပို႔လႊာတြင္
ေရးျပီး

MoeMaKa in Burmese – http://www.MoeMaKa.com
MoeMaKa in English – http://MoeMaKa.Org
MoeMaKa in VDO – http://MoeMaKa.Net

ေအာက္ပၝလိပ္စာသိုႚ ပိုႚပၝ။ မိမိလိပ္စာကိုပၝ ထည့္ေပးလိုက္ပၝ။

Alternative MoeMaKa

MoeMaKa, PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-

MoeMaKa Blog – http://MoeMaKa.BlogSpot.com

ပိုႚေပးပၝမည္။

0207 – US$ 5.00 Only

MoeMaKa WordPress

http://MoeMaKa.WordPress.com
Shop & Support @ MoeMaKa
http://MoeMaKa.Com/shop
http://MoeMaKaShop.BlogSpot.Com
Read MoeMaKa in PDF Download
http://www.scribd.com/moemak

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 10 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 11 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MoeMaKa Daily – e Newspaper – August 12, 2009

MoeMaKa Online Phone Card - Call Myanmar Cheap

http://moemaka.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=69

http://www.MoeMaKa.Com – Publication of MoeMaKa, Myanmar Burmese News & Media Group,
PO Box 320-207, San Francisco, CA 94132-0207, USA, contact@moemaka.com - Page 12 of 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful