KURSUS JURULATIH UTAMA KEBANGSAAN (JUK) KSSR PBS TINGKATAN 3 2013

Laporan prestasi murid boleh dijana dari SPPBS. .

.Laporan prestasi murid boleh dijana dari SPPBS. Kemasukan prestasi murid dalam SPPBS sangat penting dan perlu dilaksanakan.

.

.

moe.Maklumat tambahan PBS Portal Rasmi KPM http://www.moe.gov.my/lp .gov.my Portal Rasmi LP http://www.

gov.moe.my .http://www.

http://www.gov.my .moe.

http://www.my/lp .moe.gov.

http://www.gov.my/lp .moe.

moe.gov.http://www.my/lp .

my/lp .moe.gov.http://www.

my/lp .http://www.moe.gov.

*DSP telah ditambahbaik pada 2013 .

Ren.KRONOLOGI PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN SPPBS: TARIKH 1 Jan 2011 PERKARA PBS mula dilaksanakan di Tahun 1 1 Jan 2012 1 Sept 2011 23 April 2012 PBS mula dilaksanakan di Tingkatan 1 SPPBS mula digunakan untuk merekod prestasi murid tahun 1 SPPBS Sek.(Versi 2) dibuka dengan mengintegrasikan data APDM 1 Jun 2012 Penubuhan Meja Bantuan SPPBS .

KRONOLOGI PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN SPPBS: TARIKH 1 Julai 2012 20 Nov 2012 30 Nov 2012 PERKARA SPPBS mula diintegrasikan dengan PAJSK (Komponen Bukan Akademik) Tarikh tutup kemasukan prestasi dalam SPPBS Tarikh tutup kemasukan prestasi dalam SPPBS dilanjutkan 1 Disember 2012 SPPBS ditutup untuk penyenggaraan dan penambah baikan .

.SPPBS telah dibuka kepada pengguna mulai 1 Mac 2013 setelah selesai urusan kemas kini APDM dan pengujian SPPBS.

SPPBS membaca data dari APDM (Data dibaca live dengan sela masa beberapa saat) .

.

.

Punca utama masalah pengguna semasa mengakses manamana aplikasi online. Kemudahan dan kapasiti Infrastruktur pengguna semasa mengakses aplikasi online. 1 Ogos 2012) . Lokasi dan kaedah akses pengguna yang digunakan. penggunaan perkakasan yang usang atau perkakasan yang kapasiti memori hampir penuh. 3. 1. sama ada wireless atau kabel. 2. (SUB BPM. Server aplikasi online itu sendiri. contoh.

MAKLUMAN SPPBS .

2.1. Bagi tujuan keselamatan. . 3. Surat login tidak boleh dicetak kali kedua selepas pengguna telah mengemaskini kata laluan. HANYA SUP boleh menjana kata laluan baharu untuk guru. akses kepada SPPBS akan diblok jika guru tersalah kata laluan sebanyak 5 kali.

URUSAN KEMASKINI MAKLUMAT MURID WARGANEGARA/BUKAN WARGANEGARA Dilaksanakan di APDM (Sekolah Kerajaan) Dilaksanakan dalam SPPBS (Sekolah Swasta) .

Pihak sekolah perlu memastikan prestasi murid disimpan di SPPBS sebelum sebarang urusan perpindahan guru. .GURU BERPINDAH SUP melaksanakan ‘HAPUS GURU’ sebelum mendaftar guru baharu.

Walaubagaimanapun. .PERTUKARAN GURU MATA PELAJARAN SUP melaksanakan ‘Hapus Mata Pelajaran Lama Guru’ sebelum mendaftar guru baharu. prestasi murid tidak hapus.

.MURID PINDAH Pihak sekolah perlu memastikan prestasi murid disimpan di SPPBS sebelum sebarang urusan kemaskini dilaksanakan di APDM.

PENGISIAN PRESTASI MURID KE SPPBS Penyimpanan Data Transit/Senarai Semak yang terlalu lama. .

.Butang GURU MATA PELAJARAN tidak dipaparkan pada skrin KEMASKINI GURU Internet Explorer (IE) versi 7.9 sahaja untuk mengelakkan Internal Server Error berlaku.

MAKLUMAT MURID YANG TIDAK DIKEMASKINI DI SPPBS

Jika pada Menu SU – Rujuk kepada Pentadbir APDM
Jika pada Menu Guru – Guru perlu Daftar Murid terlebih dahulu

STATUS DATA PRESTASI MURID DI SPPBS YANG DIHAPUS DARI APDM

WUJUD DATA BERGANDA

Pengguna SPPBS: 1. LP (Pentadbir Sistem, Pemantau) 2. JPN (Pegawai Meja PBS, Pemantau) 3. PPD (Pegawai Meja PBS, Pemantau) 4. Setiausaha Peperiksaan (SUP)

5. GURU (Pengetua/GB/GPK, Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran)

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN SEKOLAH GURU MURID Menerima Surat Login dari JPN/PPD LAPORAN CETAKAN SUP Login dan Mengemaskini Kata Laluan PENGGUNA BANTUAN KELUAR .

SURAT LOGIN .

.

LOG MASUK KE SPPBS .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN SEKOLAH Kemaskini Maklumat Asas Sekolah .

KEMAS KINI MAKLUMAT SEKOLH .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN GURU DAFTAR – Jana Kata Laluan Guru (Kali Pertama didaftarkan) – Daftar Guru Kelas (Data dibaca dari APDM) – Daftar Guru Mata Pelajaran – Daftar Guru Tiada Dalam Senarai/Guru Beredar KEMASKINI – Jana Kata Laluan Guru – Kemaskini Mata Pelajaran Guru HAPUS – Guru Bertukar .

DAFTAR GURU BERDAFTAR .

DAFTAR GURU Dibaca dari APDM .

DAFTAR GURU Dibaca dari APDM .

DAFTAR GURU BERDAFTAR .

DATAR/TAMBAH MATA PELAJARAN/KELAS .

KEMAS KINI GURU .

KEMAS KINI MATA PELAJARAN GURU .

KEMAS KINI GURU KELAS .

KEMAS KINI GURU KELAS .

HAPUS MAKLUMAT GURU .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN MURID MURID 2011 – Pindah Swasta (Keluar/Masuk) – Melihat Senarai Murid 2011 MURID 2012 DAN KE ATAS – Melihat Senarai Murid APDM KEMASKINI MURID TIADA MYKID 2011 DENGAN DATA APDM BATAL MURID – Batal Murid Tiada Prestasi .

MURID SWASTA PINDAH (KELUAR/MASUK) .

SENARAI MURID APDM .

KEMAS KINI MURID 2012 .

BATAL MURID (TIADA PRESTASI) .

BATAL MP MURID (WUJUD PRESTASI) .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN LAPORAN SENARAI KELAS – Senarai Kelas 2011 dan APDM SENARAI GURU – Senarai Guru mengikut Peranan PRESTASI MURID – Laporan Prestasi Murid STATISTIK – Prestasi Murid Mengikut Kelas dan Band – Pencapaian Murid Mengikut MP dan Band .

.

.

.

.

.

.

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN CETAKAN GURU – Senarai Guru Mengikut Kelas dan Mata Pelajaran – Surat Login Guru – (Hanya Boleh Dicetak sebelum pengguna Mengemaskini Kata Laluan) MURID – Senarai Murid (Mengikut Kelas) – Senarai Prestasi Kumulatif Semua Murid Mengikut Kelas – Penyataan Pelaporan Kumulatif Murid [Semua MP] .

.

.

.

MENU CETAKAN .

SENARAI PRESTASI KUMULATIF SEMUA MURID MENGIKUT KELAS .

MENU CETAKAN .

PERNYATAAN PELAPORAN KUMULATIF MURID [SEMUA MP] 1 2 3 .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN PENGGUNA KEMASKINI PROFIL PENGGUNA – Mengemaskini Maklumat SU dan Kata Laluan .

KEMASKINI PROFIL .

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN BANTUAN PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI – Maklumat PPD/JPN/Meja Bantuan .

.

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KELUAR Log Keluar dari SPPBS .

KEMASUKAN PRESTASI MURID – GURU MP .

GURU MATA PELAJARAN MURID DAFTAR MURID – Memilih dan Mendaftar Murid Yang Ditaksir .

.

.

GURU MATA PELAJARAN KEMASUKAN PRESTASI MENGIKUT MURID – Memasukkan Prestasi Mengikut Murid MENGIKUT EVIDEN – Memasukkan Prestasi Mengikut Eviden .

guru MP login ke SPPBS dan menanda pada kotak pada eviden. .KEMASUKAN PRESTASI MURID KE SPPBS Apabila murid mempamerkan penguasaan eviden seperti yang dinyatakan dalam DSP.

guru MP login ke SPPBS dan menanda pada kotak pada eviden. . BAND akan dijana secara automatik dari SPPBS apabila semua eviden bagi setiap Deskriptor pada Band berkenaan ditanda oleh guru.KEMASUKAN PRESTASI MURID KE SPPBS Apabila murid mempamerkan penguasaan eviden seperti yang dinyatakan dalam DSP.

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

DSP BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 1 .

KEMASUKAN PRESTASI MENGIKUT MURID .

KEMASUKAN PRESTASI MENGIKUT MURID Guru menanda pada kotak yang mewakili eviden yang dikuasai. .

.KEMASUKAN PRESTASI MENGIKUT MURID Guru menanda pada kotak yang mewakili eviden yang dikuasai.

Band 2 & Band3 Murid menguasai SEMUA EVIDEN bagi Deskriptor TULIS di Band1. Band2 dan Band3 .KEMASUKAN PRESTASI MENGIKUT MURID Murid menguasai SEMUA EVIDEN bagi Deskriptor BACA di Band1 dan Band2 Murid menguasai SEMUA EVIDEN bagi Deskriptor LISAN di Band1.

KEMASUKAN PRESTASI MURID MENGIKUT EVIDEN .

KEMASUKAN PRESTASI MURID MENGIKUT EVIDEN .

KEMASUKAN PRESTASI MURID MENGIKUT EVIDEN .

Klik untuk menanda prestasi semua murid. .

.Klik untuk SIMPAN prestasi murid.

GURU MATA PELAJARAN LAPORAN SENARAI MURID TIADA PRESTASI – Murid Yang Belum Dimasukkan Prestasi LAPORAN PRESTASI MURID – Murid Yang Telah Dimasukkan Prestasi .

SENARAI MURID TIADA PRESTASI .

LAPORAN PRESTASI MURID .

GURU MP – LAPORAN PRESTASI MURID

GURU MP – LAPORAN PRESTASI MURID

GURU MP – LAPORAN PRESTASI MURID

PELAPORAN SPPBS (Akademik dan Non-Akademik)

.

SENARAI CETAKAN SPPBS .

. (ditanda oleh guru ke dalam SPPBS) Laporan Formatif tidak menyatakan Band yang telah dicapai.PELAPORAN FORMATIF (MENGIKUT BULAN PENTAKSIRAN) Laporan Formatif menyenaraikan prestasi murid mengikut bulan pentaksiran.

PELAPORAN FORMATIF (MENGIKUT BULAN PENTAKSIRAN) Laporan Formatif menyenaraikan prestasi murid mengikut bulan pentaksiran. . (ditanda oleh guru ke dalam SPPBS) Laporan Formatif tidak menyatakan Band yang telah dicapai.

PELAPORAN FORMATIF (MENGIKUT BULAN PENTAKSIRAN) Laporan Formatif menyenaraikan prestasi murid mengikut bulan pentaksiran. (ditanda oleh guru ke dalam SPPBS) Laporan Formatif tidak menyatakan Band yang telah dicapai. .

SENARAI PRESTASI KUMULATIF SEMUA MURID MENGIKUT KELAS Prestasi Kumulatif .

PELAPORAN KUMULATIF (DICETAK DI HUJUNG TAHUN) .

PELAPORAN KUMULATIF (DICETAK DI HUJUNG TAHUN) .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

1. 2.PENAMBAHBAIKAN 2013 Mengurangkan bilangan klik guru pada SPPBS agar lebih mesra pengguna. Kemasukan prestasi mengikut murid. Kemasukan prestasi Mengikut Eviden Senarai semua pelajar dan kemasukan prestasi di dalam satu paparan sahaja (wujudkan marksheet) .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Memperkemas fungsi pemantauan pengisian data prestasi murid ke dalam SPPBS oleh LP. PPD dan Sekolah Menu STATISTIK Akademik dan NonAkademik . JPN.

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

.PENAMBAHBAIKAN 2013 Menyediakan FAQ SPPBS yang boleh diakses secara online dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa oleh Pentadbir Sistem.

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Penggunaan warna yang kontra bagi tanda “√” sebelum guru memasukkan prestasi dengan warna selepas kemasukan prestasi dilaksanakan. .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

(Perlu pengesahan Pentadbir).PENAMBAHBAIKAN 2013 Butang KEMASKINI dan BATAL diwujudkan pada panel Guru Besar/Pentadbir . .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Perlu memilih bulan pentaksiran Untick untuk mengemaskini prestasi murid .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Pengasingan Pelaporan bagi pencapaian SEMUA mata pelajaran Bahasa berdasarkan kepada penguasaan murid dari segi Lisan. Murid dilaporkan tidak mencapai Band bagi mata pelajaran Bahasa walaupun telah menguasai beberapa eviden tertentu dalam Band yang lebih tinggi. Membaca dan Menulis. .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

.PENAMBAHBAIKAN 2013 Pengasingan Pelaporan bagi pencapaian mata pelajaran Dunia Sains Teknologi dan TMK Murid dilaporkan tidak mencapai Band bagi mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi walaupun telah menguasai semua eviden bagi mata pelajaran Dunia Sains.

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Data pada Statistik boleh dimuat turun dan dieksport ke dalam format Excel supaya mudah untuk pengguna membuat pelaporan. .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

.PENAMBAHBAIKAN 2013 Fungsi Daftar Guru Kelas pada Menu SU sekolah rendah untuk memudahkan urusan pemantauan dan cetakan pelaporan oleh Guru Kelas.

Dibaca dari APDM .PENAMBAHBAIKAN 2013 Fungsi Daftar Guru Kelas pada Menu SU sekolah rendah untuk memudahkan urusan pemantauan dan cetakan pelaporan oleh Guru Kelas.

PENAMBAHBAIKAN 2013 Mewujudkan menu Cetakan Prestasi Murid 2012. .

PENAMBAHBAIKAN 2013 .

analisis dan cetakan prestasi untuk tujuan pemantauan. Pentadbir dan SUP dengan kemudahan pelaporan. PPD . .PENAMBAHBAIKAN 2013 Mewujudkan modul statistik pemantauan PAJSK bagi JPN.

PENAMBAHBAIKAN 2013 Mewujudkan menu Cetakan Murid Pindah bagi kemudahan sekolah baru mencetak prestasi murid di sekolah lama. (Dalam pengujian) .

PENAMBAHBAIKAN 2013 DAFTAR KELAB/PERSATUAN (Yang tiada dalam senarai) .

PENAMBAHBAIKAN 2013 DAFTAR KELAB/PERSATUAN (Yang tiada dalam senarai) .

PENAMBAHBAIKAN 2013 Mewujudkan akaun ibubapa untuk mengakses ke SPPBS bagi melihat pencapaian prestasi anak masingmasing secara atas talian. (Dalam pengujian) .

my Tel : 03 – 8884 3158 (Waktu Pejabat) Faks : 03 – 8884 3156 MEJA BANTUAN SPPBS WFSI_kemaskini090713 .Emel : helpdesk.sppbs@moe.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful