ROLUL POEZIEI ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII FRANCEZE Pentru învăţarea li !il"r #trăine e$i#tă " v%r#tă "&ti ă' " a(a nu ită ) &eri"a*ă #en#i!

ilă+' ,are #e #ituea-ă între ./0 ani' ,%n* &entru ,"&il' în#u(irea unei li !i #trăine ,"n#tituie un 1", intere#ant (i &lin *e #ur&ri-e2 A#i ilarea li !ii #trăine' a&r"a&e in,"n(tient' #e 3a,e a,u ' în "*ul ,el ai 3ire#,' &e a,eea(i ,ale *ire,tă ,a (i li !a aternă2 4e#,5i*erea ,"&iil"r #&re între!are' v"r!ire' ,%nte, (i 1", îi avanta1ea-ă en"r 2 C"&ilului &re(,"lar îi &la,e #ă v"r!ea#,ă #in6ur' ,u "!ie,tele' ,u 1u,ăriile' îi &la,e #ă #e au*ă (i #ă re&ete a,ela(i enunţ' #ă/l ,%nte &e " el"*ie &r"&rie2 7e$tul ri at ,"n#tituie un &r",e*eu ,are in3luenţea-ă ,"n#i*era!il vite-a *e în#u(ire (i trăini,ia v",a!ularului' u-i,alitatea ri ei e$er,it%n* a#u&ra ,"&ilului un &uterni, #enti ent *e #e*u,ţie (i a6re ent' ,u e3e,t în antrenarea atenţiei (i "!ili-area e3"rtului în a,5i-iţi"narea unui *e&"-it *e ,uvinte' 3en" en a#e ănăt"r ,elui &r"*u# *e ,%nte,2 7re!uie #u!liniat 3a&tul ,ă &"e-ia' te$tul ri at nu tre!uie &rivit ,a un #,"& în #ine ,i ,a un &r",e*eu *e 3i$are' *e ,"n#"li*are a v",a!ularului (i/ *e ,e nu/ un " ent re,reativ2 Pentru &re(,"lari' a,tivitatea "rală &re,e*ată *e i a6ine' *u!lată *e 6e#t (i inte6rată în 1", (i rit ' ,"n#tituie &ri ul nivel *e în#u(ire a ele entel"r lin6vi#ti,e ale li !ii "*erne2 În ,"ntinuare v"i e$e &li3i,a &rin ,%teva *in &"e-iile &e ,are le/a 3"l"#it în a,tivitatea ea2

"eur2 La pluie 7".Salut Le atin et le 1"ur 1e *i# )B"n1"ur+ Mai# le #"ir 8e *i# )B"n#"ir+ Et ver# la nuit 8e *i# )B"nne nuit+ J’aime 89 ai e 89 ai e 89 ai e 89 ai e 8e le# ai 4e t"ut a :re' "n &:re' a #"eur' "n 3r:re' e "n .5e &a#2 /Man6e/t/elle? /Elle ne an6e &a#2 /B"it/elle? /Elle ne !"it &a#2 /Parle/t/elle? /C" e/Bi' .5e/t/elle? /Elle ne ar.' t".5%tin# Et *e# #"ulier# !run#2 Enfance Ma poupé Ma &"u&.5e' .ara el2 Ma &"u&.' Vite au &etit *.1euner2 Feuille !lan.rier Et *eu$ &" e# P"ur le# 6"uter2 e#2 @av"n r"#e' #erviette !leu' 8e e #ui# lav.e e#t !"nne' 8e lui *"nne une tarte au$ &" La nature 8e re6ar*e le vert *e# ar!re#' 8e re6ar*e le !leu *u .e A une r"!e *"r.iel' 8e re6ar*e l9"r *u #"leil C9e#t la nature <ui #e r.veille2 La fillette La 3illette a *an# #a #erviette Un &lu ier' un en.raA"n n"ir' 8e *e##ine 1u#<9au #"ir2 Suzy Ma &"u&.e' 4e# .' t".e tre# 1"lie2 /Mar. le# Aeu$2 Un "eu3 !lan.' *u &ain *"r.5eveu$ .e #9a&&elle @u-A2 C9e#t une &"u&." e Ba' Elle *itC ) a an+ et ) &a&a+2 .2 /=ui 3ra&&e > "n .arreau ? /Ce #"nt *e 6r"##e# 6"utte# *9eau2 /O5' n9entre &a#' Ma*a e Pluie' V"tre vi#ite 9ennuie2 Ma poupée Ma &etite &"u&.e e#t !elle' 8e lui *"nne un .

e L9"i#eau e#t !lan.eri#eD @ent# un lila#D La 3rai#e e#t *"u.ui##e#2 V"il> #e&t' @ur la tEte2 Fuit et neu3 et *i$' 7"u# le# en3ant# a&&lau*i##ent2 L’ourson brun M"n &etit "ur#"n !run A t"u1"ur# 3ai 2 Il an6e &"ur &a&a' Il an6e &"ur a an' Il an6e &"r "i' Il an6e &"ur n9i &"rte <u"i2 Père No l P:re N"Gl D P:re N"Gl Lai##e t" !er *e# 1"uet# P"ur "i' &"ur lui' &"ur elle 4an# la .5e in.2 Jeu de doigts Un' *eu$' tr"i#' Cla<ue te# *"i6t#2 =uatre' .in<' #i$' 7a&e te# . Fai#/n"u# *u 6rain2 Petit 6rain Fai#/n"u# *e la 3arine2 Petite 3arine Fai#/n"u# *u &ain2 Petit &ain Fai#/n"u# *e 6ran*e# tartine# On a 3ai D .5ant"n# =ui ri"n# et <ui *an#"n#2 Couleurs Une r"#e e#t r"#e' La nuit e#t n"ire' Une &" e e#t verte' Arrive le #"ir2 Pren*# une .La pluie La &luie' la &luie' va#/t/enD N"u# v"ul"n# le !eau te &#' Le !eau te &# &"ur 1"uer Au lieu *e n"u# "uillerD La &luie' la &luie' va l"in L"in *e n"u# <ui 1"u"n# L"in *e n"u# <ui .e D Petit blé Petit !l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful