Incepand cu luna aprilie 2013 se implementeaza noul calendar de vaccinari aprobat prin Ord.M.S. nr.

532 / 2013 : CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA
VÂRSTA RECOMANDATĂ Primele 2 de ore 2 ! " zile 2 luni luni 1 luni 12 luni 1 luni ani// 1 ani/// " ani 3cls. I*a4 1 ani 5i 7 ani //// 1 ani 3cls. a*+III*a4 TIPUL DE VACCINARE #ep $ $%& ()Pa*+PI*#ib*#ep $, Pneumo con-u.at/ ()Pa*+PI*#ib, Pneumo con-u.at/ ()Pa*+PI*#ib*#ep $ ()Pa*+PI*#ib, 22O Pneumo con-u.at/ ()Pa ()Pa*+PI 22O +PI d) COMENTARII 'n maternitate Medic de 0amilie Medic de 0amilie Medic de 0amilie Medic de 0amilie Medic de 0amilie Medic de 0amilie Medic de 0amilie %ampanie 5colar6 %ampanie 5colar6 %ampanie 5colar6

*Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinări funcţie de fondurile disponibile ** Se realizează până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu. *** Se realizeaza începând cu anul 2 !". #entru copiii în vârstă de $ ani neînscri%i în învăţământul primar sau la care se înregistrează abandon %colar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie. **** Se realizează până în anul 2 !&' inclusiv. ()*+, #entru administrarea tuturor vaccinurilor menţionate se vor utiliza numai seringi de unică folosinţă. -brevieri, .*#a / vaccin diftero0tetano0pertussis acelular V#1 / vaccin polio inactivat 2ep 3 / vaccin 4epatitic 3

*#a0V#102ib02ep 3 / vaccin diftero0tetano0pertussis acelular0poliomielitic02aemop4ilus 304epatitic 3 55) / vaccin rujeolic0rubeolic0oreion 367 / vaccin de tip 6almette 7uerrin d* / vaccin diftero0tetanic pentru adulţi ..*#a0V#102ib / vaccin diftero0tetano0pertussis acelular0poliomielitic02aemop4ilus 3 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.