MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR ADMINISTRA IA FONDULUI PENTRU MEDIU Splaiul Independen!ei nr.

294, Corp A, Sector 6, 060031, Bucure"ti, ROMÂNIA Tel / Fax : 021/3194849, 021/3194850, Mobil: 0724/242503, 0742/142603 CF: 14715650 e-mail: afm@afm.ro Website: www.afm.ro

Data: 06.02.2006

INFORMARE
privind calculul „Taxei la Fondul pentru mediu pentru emisiile de noxe in atmosfera ale surselor mobile”

Pe site-ul AFM se g se#te metodologia de calcul pentru taxa aferent# emisiilor de poluan!i în atmosfer# care cuprinde metodologia de calcul pentru surse fixe (centrale termice, cazane, boilere, CET etc.) #i surse mobile (autovehicule #i autoturisme). În ceea ce prive#te taxa de emisii pentru autovehicule aceasta se calculeaza în func$ie de consumul #i tipul de carburant (din tipul de carburant rezultând factorul de emisie).

TRAFIC RUTIER - GRUPA SNAP : 07 - METODOLOGIA CORINAIR Taxa la Fondul pentru mediu privind emisiile de noxe pentru sursele mobile, autoturisme "i autovehicule, se calculeaz# astfel: Taxa la Fondul pentru mediu = Emisia x taxa corespunz#toare (conform anexa nr.1, OUG 196/2005); Ei = ΣFEi xN i xCC i unde : FEi - factorul de emisie corespunz tor poluantului #i categoriei de autovehicul; Ni - num rul de autovehicule din categoria respectiv (benzin , motorin , LPG); CCi - consumul specific de combustibil pentru autovehiculele din categoria respectiv . ! Consumul de carburant trebuie transformat din Litri în Kg, în func!ie de densitatea carburantului folosit. 1

în func$ie de densitatea acestuia. din anexa nr.3/100 = 0.în kg) (Subcapitol 8.În vederea determin rii taxei la Fondul pentru mediu.3 % sulf in carburant. pentru emisiile unui autoturism.001 Exemplu: pentru 0.042 % Pb în carburant.ecua$ia 14) Unde: E Pb – emis de Pb KPb .Factori de emisie pentru trafic rutier (tabelele 7.75 * KPb * C (emisia .13). KS este 0.7. Prin apari$ia normelor metodologice se va stabili num rul minim de autoturisme #i autovehicule sau tonajul acestora pentru calculul taxei la Fondul pentru mediu. Exemplu: pentru 0.consum de carburant (în kg) Exemplu: . se transform consumul de carburant din litri în kilograme.consum de carburant (kg) Calculul emisiei de plumb: E Pb = 0. se multiplic cu factorul de emisie corespunz tor.FEi .00042 C.este 0.1/100 = 0. 7.7. Exemplu: pentru 0.con$inut de S din carburant. .6.003 C .afm.. 2 . sec!iunea Venituri – modalit#!i de calcul ale Fondului pentru mediu .con$inut de plumb din carburant. exprimat în masa relativ (kg/kg). Estimarea emisiilor de SO2 se face cu rela$ia: Calculul emisiei de SO 2: E SO2 = 2 * KS * C (în kg) Unde: E SO2 – emis de SO2 KS . KS este 0. #i apoi rezultatul acestei opera$iuni se multiplic cu valoarea taxei de mediu corespunz toare.ro.042/100 = 0.10 .factorul de emisie corespunz#tor poluantului "i categoriei de autovehicul este obtinut de la Agen!ia Teritorial# pentru Protec!ia Mediului sau de pe site-ul www. KPb . exprimat în masa relativ (kg/kg).1 % sulf in carburant. 1 OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

079 3183 0.19 3.0 8. consum carburant de 12.083 149 CO 0. consum carburant de 11.05 0. N2O.13 52.057 3183 0.2 l/100 km g/kg benzina 8.7.16 54. carburant .0 0.1 l/100 km Cataliza tripla: consum carburant de 8.7 0.02 carburant 7.9 1.BENZIN& NOx CH4 VOC g/kg benzina g/kg benzina g/kg benzina g/kg benzina g/kg benzina 20.31 5.3 l/100 178 3030 65.3 l/100 km 0.7 1.7 36.57 0.65 - 11. consum carburant de 9.56 (*) sub 5 bar presiune 3 .17 16.80 CH4 VOC CO N2O CO2 Consum 0.010 190 11.67 0.8: Factori de emisie pentru autoturisme cu carburant LPG NOx Moderate km(*) Total g/km g/kg LPG g/MJ Control: 2.005 11.5 l/100 km Necatalitic. .5 l/100 km 0.95 134 NOx CH4 VOC Total g/km g/kg benzina 0.71 0.17 122 2.08 3183 Necatalitic. Necatalitic.06 0.97 CO 542 406 300 124 44.5 28. VOC.780 3183 Motor 2 timpi .Autoturisme.7 0.6 N2O CO2 Necatalitic.8 0.51 25.4 0. consum carburant de 8.96 0.7 1.4 l/100 km Oxidare catalitica.08 0. CO2 : .Factori de emisie din metodologia simpl#: Factori de emisie pentru: NOx. CO.0 22.061 3183 N2O CO2 Cataliza moderata.165 3138 Tabel 7.6 .3 l/100 km 0.13. de la capitolul 4 Tabel 7.16 36.91 55. CH4.6.071 3183 0. consum carburant de 7.2 1.tabele 7. consum carburant de 8.

06 42.46 0.42 1.0 l/100 km 6.035 3183 0.005 0.13 58. consum carburant de 24.12 0.19 N2O CO2 800 3138 73.10: Factori de emisie pentru autoturisme "i vehicule u"oare Diesel (< 3.58 0.003 .11 5. consum carburant de 13.75 0.001 73.71 0.motorin# NOx CH4 Total g/km g/kg motorina VOC CO N2O CO2 Control moderat.64 28.5 324 0.Tabel 7.4 356 0.86 0.9: Factori de emisie pentru autovehicule u"oare (< 3.7 l/100 km 28.2 0.44 0.5 0.006 8.017 284 15.055 4.2 Tabel 7.25 1.64 17.65 7.4 0.80 0.5 0.7 0.80 47.5 t) benzin# NOx CH4 Total g/km Exhaust g/kg benzina g/MJ VOC CO N2O CO2 Control moderat.02 0.11 5.9 4 Control moderat.5 t) benzin# NOx g/kg benzina CH4 VOC CO N2O CO2 3183 Control moderat.12: Factori de emisie pentru autovehicule Diesel grele (> 3.5 t) .006 553 37.01 0.5 t) .188 3138 Tabel 7.8 l/100 km 10.75 0.motorin# NOx Total g/km g/kg fuel g/MJ CH4 VOC CO 2.006 553 6.9 0.13 58.0 l/100 km 1.7 0.08 8.03 34.11: factori de emisie pentru autovehicule grele (> 3.9 0.059 Tabel 7.4 0. consum carburant de 30.16 0. consum carburant de 11.

01 0.55 317 510 0.13 7.28 11.00 509 724 0.36 20.002 95.7 16.05 0.01 0.05 0. GPL (070104) Vehicule (070201) usoare.01 0.1 0. benzina catalizator(070102) Automobile.0 0.05 0.2 MOTORCYCLES > 50 cc 4 str Necatalitic.05 0. in mg/kg carburant Categoria de vehicul Automobile.01 0.01 0.7 1.07 0.7 1.05 0.01 Vehicule grele.01 0.001 57.7 1.05 0.7 1.01 Vehicule usoare.20 3.12 2.7 1.6 l/100 km Total g/km g/kg benzina g/MJ 0.01 0. benzina (070301) Vehicule grele. Diesel (070103) Automobile.18 0.05 0 0.07 0.03 12.Tabel 7.7 0.89 5.002 73.15 15.13: Factori de emisie pentru motociclete NOx CH4 MOTORCYCLES < 50 cc Necatalitic.1 l/100 km Total g/km g/kg fuel g/MJ 0. Diesel (070302) Motociclete < 50 cm 3 0.056 3183 0.06 0.1 l/100 km Total g/km g/kg fuel g/MJ 0.37: Factorii de emisie pentru metale pentru toate categoriile de vehicule.01 0.002 121 7.06 0.07 0.01 (070401) Motociclete > 50 cm3 (070402) 5 .12 11.05 0.08 0.07 0.07 0.7 0.07 0. benzina (070101) Automobile.56 5.3 526 0.19 10.8 2.001 73.01 0 1. consum carburant de 2.7 0.067 3183 0.0 0.26 88.2 Calculul emisiei de metale : Tabel 7.7 0 1. consum carburant de 5. Cadmiu Cupru Crom Nichel Seleniu Zinc 0.01 0 0.0 0. consum carburant de 4.05 0.01 0.05 0.4 22.07 0.30 0.64 5.001 73.10 6.3 2.01 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 benzina 0.01 cu 0.07 0 0.01 0.053 3183 0.7 1.2 VOC CO N2O CO2 MOTORCYCLES > 50 cc 2 str Necatalitic.7 1. Diesel (070202) 0.07 0.01 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful