C M Y K

Prima n i revist` d ral u mediul ran valce
Anul II, Nr. 17 14 august 15 septembrie 2009
REVISTĂ EDITATĂ DE TRUSTUL DE PRESĂ PROPRESS, EDITORUL ZIARULUI PRO EXPRES DE DRĂGĂŞANI, ÎN COL ABORARE CU PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL GALICEA

ŢI ANI A MUL L
MEL E S CU NU

Cupa Catani ELOR merge C în satul Valea Râului INTEI F

MARIA!

pag 08

Excursie în...

Capitală
pag 27
turor LTI ANI’’ tu cer ,,LA MU partea Consiliului un sin această cale instituastică , din Adresam pe niverseaza ziua onomtii si al salariaţilor dinoase si a celor care-siea, Primarului localitacestor meleaguri frumcuvântecal Galic d special cetăţenilor a Domnului să va bine ă! Lo tie si in mote de Dumnezeu!Maica viaţa dumneavoastralicenilor ată binecuvântasa va ocroteasca in toţional al revistei Viaţa G ze si ul redac n colectiv pag 16

NE PUTEŢI CITI ŞI PE INTERNET, LA ADRESA: www.publipro.ro CONŢINE INFORMAŢII ŞI DIVERTISMENT !!! SE DISTRIBUIE GRATUIT !!!

02

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

UTILE...

ATENTIE! ATENTIE! ATENTIE!
-CĂTRE TOŢI CETĂŢENII COMUNEI GALICEAPsihologul de serviciu al Ziarul PRO ExpreS de Drăgăşani, vă pune la trustului de presă PROdispoziţie serviciile de consultanţă ale unora dinPRESS Rm Vâlcea care tre cei mai buni avocaţi din judeţul Vâlcea, în editează ziarul PRO ExpreS de Drăgăşani, orice problemă juridică, ABSOLUT GRATUIT. PRO ExpreS de Râmnic şi Sorin şi Adi Petruţ pot fi contactaţi, prin revistele comunale, răspunde la întrebările apelarea numărului de telefon 0720-822.208 (apel dumnevoastră din orice cu tarif normal), la orice oră, prin e-mail, la domeniu, ABSOLUT adresa: alyn_propress@yahoo.com sau prin GRATUIT. Luminiţa Roşoagă poate fi contac- poştă, pe adresa redacţiei: Rm. Vâlcea, Bdul tată, prin apelarea Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap. numărului de telefon 0743-878.120 (apel cu tarif 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi dacă normal), la orice oră, prin e-mail, la adresa: alyn_pro- problemele pe care le veţi relata psihologului nospress@yahoo.com sau prin poştă, pe adresa redacţiei: tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul Rm. Vâlcea, Bdul Nicolae Bălcescu nr. 34, Bl. O4, Sc. B, Et. 3, Ap. 10, judeţ Vâlcea. Vă rugăm să specificaţi în care veţi omite acest lucru, răspunsurile la dacă problemele pe care le veţi relata psihologului nos- întrebările pe care le veţi adresa în scris se vor tru doriţi să aibă caracter confidenţial. În cazul în regăsi publicate şi în paginile acestei reviste. care veţi omite acest lucru, răspunsurile la întrebările pe care le veţi adresa în scris se vor regăsi publicate şi Rugăm şi oferim seriozitate! Scopul nostru este în paginile acestei reviste. Rugăm şi oferim seriozitate! să vă ajutăm cât mai mult posibil, pentru că Scopul nostru este să vă ajutăm cât mai mult posibil, deviza trustului nostru de presă este: Cât mai pentru că deviza trustului nostru de presă este: Cât mai aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţai aproape de cei mulţi şi aflaţi la ananghie! Apelţai cu încredere la serviciile Luminiţei Roşoagă! cu încredere la serviciile avocaţilor noştri!

Nou!

Vă invităm să citiţi, pe site-ul ziarului nostru,

WWW.PUBLIPRO.RO, începând din data de 17
aprilie a.c., topul celor mai buni primari din zona de sud a judeţului Vâlcea. Facem menţiunea că acest top este viziunea strictă a redacţiei PRO ExpreS. Puteţi însă să votaţi pentru primarul dvs., pe acelaşi site şi să vedeţi, totodată, şi opiniile cititorilor, nu numai ale noastre, despre cei care conduc destinele localităţilor sudice. Nu uitaţi: accesaţi:

www.publipro.ro

ADMINISTRATIV...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

03

Primăria se implică şi rezultatele se văd!

Împrejmuirea terenului de fotbal
Nu cred că cineva care a trecut pe lângă stadionul din Parcul Zăvoi nu a sesizat faptul că această zonă încet, încet, a căpătat o nouă înfăţişare. În urmă cu câteva zile s-au finalizat lucrările la împrejmuirea terenului de sport şi a Parcului Zăvoi. Lungimea totală este de 270 metri liniari. Tot în zona stadionului s-au executat lucrări de amenajare a unei parcări de aproximativ 500 m², ceea ce face ca în timpul spectacolelor ce au loc în Parcul Zăvoi sau pe terenul de sport, să putem să ne parcăm maşinile în aşa fel încât să nu mai deranjăm traficul din această zonă. Se au în vedere să se mai execute lucrări de repararea şi vopsirea tribunelor, amplasarea unor noi aparate de joacă în parc, precum şi amenajarea aleilor existente.

Solidaritate sătească
Duminică 02 August cetăţeni din satul Cocoru, împreună cu primarul Ion Năfliu şi viceprimarul Florea Udrea, au mutat amplasamentul staţiei de călători în aşa fel încât să poată fi mai funcţională. Rămâne de apreciat gestul de solidaritate al cetăţenilor pentru fapta lor cât şi pentru promtitudinea cu care au răspuns prezent!

Primăria sprijină bisericile
Cele 6 biserici de pe raza comunei Galicea, în cursul anului 2009 vor primi în total 12000 Ron pentru achiziţia unor materiale de construcţii necesare executării unor lucrări de reabilitare.

Împrejmuirea izlazului Cocoru
Cetăţenii din satul Cocoru şi Bratia Vale au cerut realizarea împrejmuirii la izlazul care asigură păşunatul vitelor pe latura de Nord-Vest pentru a nu le mai produce pagube vecinilor care au culturi de porumb sau grâu. Împrejmuirea se realizează pe o lungime de aproape 600 metri liniari . Lucrările sunt executate de posesori de animale, iar materialele sunt procurate de Primărie.

Decolmatarea şi amenajarea gârlelor din satul Bratia Vale
În urma solicitării cetăţenilor din satul Bratia Vale ca urmare a creşterii vegetaţiei şi colmatării pâraielor „La Iliescu”, „Secţia de împletituri”, „Secţia de drumuri” pe o lungime de circa 700 m liniari s-au executat lucrări de decolmatare şi curăţirea vegetaţiei.

Parcare pentru utilajele Primăriei Galicea
În incinta curţii s-a realizat pe o suprafaţă de 400 m² o parcare pentru utilajele şi maşinile ce se află în dotarea Primăriei Galicea. Această lucrare a necesitat excavarea şi transportul a peste 1000 m³ de pământ. În continuare se va realiza un podeţ de traversare a satului ce desparte parcarea de drumul judeţean.

S-a depus proiectul „Infrastructura comunei Galicea”
Joi 30 Iulie 2009 la Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală Vâlcea s-a depus documentaţia proiectului care cuprinde lucrări de canalizare, alimentare cu apă, modernizare drumuri săteşti necesare a se executa în comuna Galicea, în valoare totală de 2,5 milioane Euro. Acest proiect cuprinde peste 3000 de file (studiu de fezabilitate, studii geotehnice, măsurători topografice, avize, HCL, inventarul domeniului public, etc). Acum se aşteaptă verificarea proiectului alături de alte 3000 câte au fost depuse la nivel de ţară, după care eligibile nu vor fi declarate decât aproximativ 10%. n Viceprimar, Florea Udrea

Drumul sătesc Dealul Mare,modernizat pe 3,9 Km.
Legătura dintre satele Dealul Mare şi Bratia Deal se face pe drumul sătesc ce traversează izlazul comunal în lungime de 3,9 Km acest drum a fost modernizat prin fonduri Sapard. Se au în vedere ca atât pe stânga cât şi pe dreapta acestui drum în scurt timp tinerii care se vor căsători şi vor solicita teren de casă să poată primi sub titlul gratuit şi să-şi construiască locuinţe. Sa întocmit documentaţia pentru extinderea LEA de joasă tensiune pentru asigurarea curentului electric în această zonă lucrările se vor executa în luna August.

Asfaltarea curţii şcoli V-VIII Galicea
Odată cu începerea anului şcolar 2009-2010, elevii din această şcoală vor avea plăcuta surpriză să constate că Primăria Galicea s-a ocupat în această vacanţă şi a terminat de asfaltat curtea şcolii. Lucrările la sala nouă ce s-a realizat deasupra grupului sanitar au fost şi ele finalizate, a mai rămas de terminat acoperişul la magazia de lemne.

0 4 14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

CATERINCA...

Urzicuţe cu fiţe...
STIMATI CETĂŢENI Într-o comunitate ca a noastră, cu bunele şi relele de zi cu zi, nimic nu-şi are rostul făra putină veselie. Fabula, satira, pamfletul, toate îşi găsesc locul in aceste pagini. De aceea voi pune în condeiul meu şi lucruri mai vesele, amintindu-vă că orice asemănare cu realitatea pur întâmplătoare. Lumea satului a fost sursa de inspiratie pentru cei care s-au preocupat cu scrisul, mă inspiră şi mă încântă toate cele trăite în cotidian, voi încerca să vă redau o parte din acele trăiri. Meritaţi mult mai mult din partea mea, dar mijloacele de care dispun sunt cam modeste, asa că mă voi strădui pentru dumneavoastră. Prin urmare vă propun două mici povestioare aşezate pe rime, ne având pretenţia de a fi poet sau creator de fabulă. Mulţumesc anticipat acelora ce le vor citi şi mai multe multumiri aduc aceilora ce ma vor ,,blogoslovi’’. Al Dumneavoastră si prieten, Gheorghe OBOGEANU

Balada unui fraier
Foaie verde ş-o aluna O alună ş-o minciuna , Rău e când te-ai pricopsit C-o mârţoagă de-mprumut, O căruţă prăpădita Ş-o muiere amarâtă ... Fira-i dracului de viaţă N-avusei avere o aţă Că umblai dupa cătrinţe Şi-n pod nu am trei grăunţe La copii d-o mămăligă , Ajunsei să fiu doar slugă ... Of, of, of măi lele ,lele Că mi-ai dat doar cu belele , Ziua mare cu paharul Nopţile cu lăutarul , Acolo-i averea mea Fira-i tu de viaţă grea ...

Ş-am zis verde foi de soc Plecai pe la iarmaroc Să-mi vând casa şi căruţa Ca să-mi incalţ mândruliţa , Că de când m-am insurat Nu i-am mai luat de –ncalţat Nici măcar o cergă-n pat... Foaie verde ş-o legumă La copii le cumpăr gumă Să stea doar de mestecat Şi să spună c-au mâncat Doar friptură şi pâsat ... Cât este ziua de mare Nu mai am somn nici răbdare Ca să-mi văd căsuţa mea S-alege praful de ea Ca nu vine nimenea Să mai dea cu var pe ea... Fusei pe la Primărie

Dar nimeni nu vrea să ştie Că sunt tare necăjit De dragoste şi iubit Fără bani ,fără nimic... Nu-mi place slujbaş la stat Nici slugă la cel bogat, Doar să dorm în mărăcini Şi să tai frunză la câini , Că sunt şi ei tot ca mine Făra bun simţ şi ruşine. Morala : ,, În lume s-au inmulţit cânii vagabonzi şi pisicile orfane’’. Acesta nu este decât un pamflet . Orice asemănare cu realitatea este pur întâmpătoare . Dedic acesste versuri tuturor celor care nu exista in comunitatea noastră . Oare aşa să fie ?!

OPINII...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

05

DREPTUL LA CULTURĂ...
Dragi cititori dacă în episodul trecut vorbeam cu multă tristeţe despre marele dispărut ION DOLANESCU de data aceasta m-am gândit că nu ar fi rău să mă ocup în continuare şi de alţi artişti de seamă ai cântecului popular care au trecut în nefiinţă de-a lungul timpului şi până în prezent. Ba mai mult intenţia mea şi sper să fie şi realizabilă în timp în care voi încerca să aduc în atenţia dumneavoastră şi interpreţi instrumentişti,actori de filme, teatru etc.cât şi solişti de muzică uşoară care de-a lungul timpului ne-a incintat cu talentul lor şi nu mai sunt printre noi. Doresc să fiu înţeles de la început foarte bine ca tot ce prezint în acest articol face parte din memoria mea personală fără o pregătire specială şi de aceea voi fi mai scurt în prezentarea fiecărui interpret. O parte din dumneavoastră sunt sigur că ştiţi că locuitorii zonei banat se mândresc cu expresia:’’banatu-i fruncea’’ şi cred că au dreptate dar numai parţial din punctul meu de vedere şi aici includ modul lor de viaţă mult mai civilizat, cu mai mult bun simţ decît noi olteni, spun eu o persoană care am trăit ceva ani printre ei. Spuneam că au dreptate parţial pentru că în domeniul muzical şi special al cântecului popular fără discuţie oltenia este fruntea şi aici la noi s-au născut, au trăit şi au muncit cei mai mari artişti, dar pentru a nu lungi vorba voi intra în subiect şi voi începe cu Maria Tănase şi vejnicele cîntece: ’’Mărie şi Mărioara’’, ’’Mă dusei să trec la Olt’’, ’’Bun îi vinul ghiuirghiului’’, ’’Toată lumea îmi zice lotru’’, etc ., apoi Maria Lătăreţu cu ’’Hei Lună’’, ’’Ce se aude măi neicuţă’’, ’’Se ceartă bradul cu plopul’’ Ioana Radu: „De la primărie în sus”, „Radu mami”, Maria Apostol, Filofteia Lăcătuşu, Ileana Sărăroiu, Ion Luican cu: „M-a făcut mama oltean” Teodor Zavaidoc: „Jonica Jonica”. Dragi cititori aşa cum spuneam la începutul articolului tot ce scriu repet este din memorie şi în mod sigur mai sunt şi alţi solişti de mare valoare care au plecat dintre noi, cu menţiunea că cei prezenţi mai sus fac parte din zona Olteniei şi parţial a Munteniei având un repertoriu asemănător cu al nostru pur românesc. Cred că s-a observat foarte uşor că zona noastră a pierdut cei mai mulţi interpreţi, atât ca număr cât şi ca valoare comparativ cu cei din alte regiuni ale ţării. Dragii mei în continuare mă voi ocupa şi de alţi interpreţi de muzică populară care au trecut în altă lume din diverse zone din ţară fără a avea pretenţia sinceră că pot să-mi amintesc pe toţi şi anume: Dobrogea: Marinică Iordache şi Elena Barbu Roizen, Moldova: Maria Pietraru, Felician Fărcaşu, Banat: Aurelia Fătu Răduţu, Ion Cristoreanu, Ana Pop Corodan; zona Năsăudului: Valeria Peter Predescu, zona Pădurenilor: Drăgan Munteanu; Teleorman: Liviu Vasilică; Maramureş: Tatiana Mihali. Dragi cititori, cu aceasta eu închei acest episod, mulţumesc pentru atenţia acordată, iar următorul articol va aduce în atenţia dumneavoastră un alt articol cu solişti instrumentişti din toate zonele ţării care la fel a plecat dintre noi, iar în urma lor a rămas un gol imens. Fie ca noi cei de azi când ascultăm cântecele lor să fim capabili să le mulţumim în şoaptă şi poate şi o lacrimă din inimă.
Cu stimă, al dumneavoastră, Ionel Enache

0 6 14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009
În calitate de asistent social practicant în cadrul Primăriei comunei Galicea avizat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali şi publicat Monitorul Oficial al României nr. 110 de marţi 12 februarie 2008 pentru îndeplinirea prevederilor Legii 47/2007 privind sistemul naţional de asistenţă socială în vederea înfiinţării Serviciului Public de Asistenţă Socială (S.P.A.S.) Galicea propun Carta drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială.
CAPITOLUL I DREPTURI GENERALE Art.1. Beneficiarii de servicii sociale acordate de serviciu pot fi: copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenţa în familie, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Sibiu, fără deosebire de rasă, naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de apartenenţă politică. Art.2. Pot beneficia de serviciile sociale acordate de serviciu cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Galicea. Art.3. Serviciile sociale se acordă la solicitarea clientului sau în urma sesizării venite din partea cetăţenilor, unor instituţii sau reprezentanţi ai societăţii civile. Art.4. Drepturile se stabilesc, se suspendă, se modifică după caz încetează în condiţiile şi procedurile prevăzute de normele legale în vigoare. Art.5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a angajaţilor prin afişarea Cartei la sediul serviciului precum şi prin orice mijloace de informare accesibile persoanelor interesate.

SOCIAL...

CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR
Art.6. Prezenta cartă se va completa periodic funcţie de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale la nivelul serviciului şi funcţie de reglementările legale ce vor apare în domeniu. CAPITOLUL II DREPTURI COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE Art.7. Beneficiarilor serviciilor sociale li se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale fără nici o discriminare bazată pe etnie, sex sau orientare sexuală, stare civilă, convingeri politice şi / sau religioase, deficienţe fizice sau psihice sau pe alte asemenea criterii. Art.8. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la demnitate prin recunoaşterea valorii fiecăruia ca fiinţă raţională, posesoare a unor drepturi şi libertăţi inalienabile, indestructibile şi imprescriptibile, capabilă să îşi controleze propria sa viaţă, respectându-se convingerile sale politice, religioase, culturale, sociale. Art.9. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la autodeterminare prin implicarea lor directă în luarea deciziilor privind intervenţia socială care îi vizează cu afirmarea dreptului clientului la libertatea de a alege varianta de intervenţie optimă. Art.10. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la confidenţialitate şi intimitate, informaţiile privind identitatea clientului şi aspectele de intimitate ale problemei sale neputând fi divulgate sau făcute publice decât cu permisiunea acestuia asigurându-se astfel dreptul la bunul său renume. Art.11. Beneficiarilor de servicii sociale li se asigură continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp

execută:

P F C O N S TA N T I N

- curse interne şi internaţionale la preţuri negociabile - distribuire colete-intern, internaţional (NON STOP)
AUSTRIA, ITALIA SPANIA, GRECIA, BULGARIA, SLOVENIA, FRANŢA, GERMANIA

curse la mare: 4 persoane la preţul de 100 de euro (100 RON de persoană) Relaţii şi rezervări la tel. : 0762-816.043
Ziarul PRO EXPRES DE oferta DRĂGĂŞANI v` pune la disunica pozi]ie o orchestr` profesionist` pentru ocazii speciale (nun]i, pentru botezuri, cununii, majorate Mario [i Lucre]ia; nunti, etc.). Soli[ti: Florin [i Cristi. La org`: botezuri Pre]uri pentru orice buzunar. Pentru rela]ii [i rezerv`ri, apela]i cu \ncredere si alte urm`toarele numere de telefon: ocazii 0762-816.043, deosebi 0744-127.847 si te: 0720-601.488

SOCIAL...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

07

DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
cât se menţin condiţiile care au generat starea de nevoie precum şi funcţie de resursele umane şi materiale ale serviciului. Art.12. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la politeţe şi consideraţie din partea profesionistului creându-se posibilitatea unei cooperări constructive într-un climat de încredere reciprocă între cei doi factori implicaţi în acordarea serviciilor sociale. Art.13. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la noninterferenţă respectiv la dreptul la reţinere, acea libertate negativă care conferă demnitatea de a avea propriile valori şi credinţe şi a nu discuta cu profesionistul situaţiile pe care nu le consideră relevante pentru situaţia socială în cauză, beneficiarii fiind îndreptăţiţi să decidă dacă doresc sau nu o altă formă de ajutor. Art.14. Beneficiarilor de servicii sociale li se respectă dreptul la viaţa intimă pe tot parcursul procesului de furnizare a serviciilor. Art.15. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul să participe la evaluarea serviciilor sociale acordate putând negocia orice modificare cu profesionistul şi de a realiza orice activitate de intervenţie pe baza unui contract, contractul neputând fi modificat unilateral. Art.16. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. CAPITOLUL III DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE INFORMARE Art.17. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare corectă, obiectivă, conformă cu realitatea şi centrată pe problema clientului fiind transmisă într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înţelegere a clientului dându-i clientului posibilitatea de a opta în cunoştinţă de cauză pentru o formă sau alta de ajutor. Art.18. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare adaptată în funcţie de nevoile şi problemele lor. Art.19. Beneficiarii serviciilor de informare au dreptul la o informare completă care să cuprindă toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile. Art.20. Beneficiarii de servicii de informare au dreptul la o informare operativă realizată în cel mai scurt timp posibil de la momentul solicitării. CAPITOLUL IV DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII DE CONSILIERE Art.21. Consilierea se realizează prin încheierea unui contract între reprezentantul serviciului social şi client în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiilor părţilor precum şi răspunderea părţilor în cazul nerespectării clauzelor contractuale. Art.22. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere adaptată nevoilor clientului ceea ce presupune din partea profesionistului o explorare aprofundată a problemelor şi totodată o explorare a soluţiilor alternative în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află clientul. Art.23. Beneficiarii de servicii sociale au dreptul la o consiliere neutră şi imparţială ceea ce presupune neimplicarea profesionalistului în relaţii sentimentale, de rudenie, de prietenie cu clientul, cât şi netranspunerea profesionistului în starea emoţională a clientului. CAPITOLUL V DREPTURI SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (PERSOANE CU HANDICAP) ASIGURATE DE ASISTENTUL PERSONAL Art.24. Dreptul de a fi tratat cu respect, bună credinţă şi înţelegere. Art.25. Dreptul de a beneficia de îngrijire la domiciliu conform contractului de muncă încheiat de asistentul personal cu primarul municipiului Sibiu. Art.26. Dreptul de a beneficia de sprijin în realizarea planului de recuperare. Art.27. Ajutor şi sprijin pentru implicarea sa în viaţa cotidiană. CAPITOLUL VI OBLIGAŢII COMUNE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE Art.28. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică. Art.29. Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare. Art.30. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale. Art.31. Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să contribuie la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială, după caz. Art.32. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social. Art.38. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale. Art.33. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea Serviciului Public de Asistenţă Socială în cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute în Codul etic. Art.34. Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul. CAPITOLUL VII OBLIGAŢII SPECIFICE BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE Art.35. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale de informare şi consiliere: - respectarea prevederilor contractului încheiat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială; Art.36. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane vârstnice) care beneficiază de îngrijire la domiciliu: - respectarea prevederilor contractului încheiat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială; - participarea în măsura posibilităţilor la serviciile casnice acordate; - anunţarea din timp a Serviciului Public de Asistenţă Socială cazurile în care acesta părăseşte domiciliul pentru o anumită perioadă (inclusiv pentru o zi). Art.37. Obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale (persoane cu handicap) asigurate de asistentul personal: - actualizarea certificatului de încadrare în gradul de handicap prevăzut de lege; - respectarea şi participarea la realizarea planului de recuperare stabilit de Comisia de expertiză medicală; - aducerea la cunoştinţa conducerii Serviciului Public de Asistenţă Socială a oricărei modificări survenite în situaţia social-economică, familială. CAPITOLUL VIII DISPOZIŢII FINALE Art.38. Prezenta cartă va fi îmbunătăţită periodic dată fiind complexitatea experienţei în domeniul asistenţei sociale. Art.39. Carta drepturilor se va aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul instituţiei cât şi prin orice alte mijloace accesibile persoanelor interesate. ÎNTOCMIT, ASISTENT SOCIAL PRACTICANT, DRAGOMIR ELENA Aviz de exercitare a profesiei 1171

C M Y K

08

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

SPORT...

Cupa Catani a ajuns la Valea Râului!

Viceprimarul comu nei Galicea, Florea Udrea, a pus la bătaie pre mii în valoare totală de peste 40 de milioane de lei vechi, cu prilejul evenimentului sportiv al anului de la Galicea, respectiv, Cupa Catani la Fotbal, dovedind odată în plus că sufletul său este mereu alături de practicanţii acestui tip de sport, sportul rege în România... Timp de două luni, a avut loc, în comuna Galicea, cea mai amplă manifestare fotbalistică din întreg judeţul nostru, la care au luat parte nu mai puţin de şapte echipe, toate de pe raza acestei comune. Ultimele meciuri s-au disputat cu circa trei săptămâni în urmă, mai exact duminică, 19 iulie a.c., patru echipe râvnind atunci la premiul cel mare: Cupa Catani la Fotbal 2009! În semifinale, echipele nfavorite, adică cele clasate pe primele două locuri, au suferit o înfrângere pe care o vor ţin e minte, de la cele clasate pe locurile 3 şi 4, astfel: Victoria Valea Râului Viitorul Bratia Deal (4-0), iar Sportul Galicea Unirea Bratia Vale a fost o partidă ce s-a încheiat la un scor, ce-i drept, mai strâns, de 2-1!... În finala mică s-au înfruntat, aşadar, Viitorul Bratia Deal şi Unirea Bratia Vale, prima echipă câştigând acest derby la un scor nu tocmai spectaculos: 1-0, însă, aşa cum spuneam, un rezultat istoric! Victoria, echipa de fotbal din satul Valea Râului sa impus însă în finală, adjudecându-şi şi Trofeul Catani, la fotbal, ediţia 2009, după ce a trecut fără

prea mari probleme de adversara, respectiv, formaţia de fotbal Sportul Galicea, tot cu scorul de 10. Atât ocupantele primelel locuri, cât şi perdantele, s-au ales însă, la finalul acestei competiţii pentru a cărei organizare îi acordăm viceprimarului Florea Udrea, pe o scară de la 1 la 10, nota 11, cu premii în bani şi tricouri, nelipsind diplomele care să le certfiice, cu adevărat, valoarea. Viceprimarul Florea Udrea a lăsat de înţeles că mai puţin îl interesează cine este câştigătorul sau care a fost valoarea premiilor puse de el la bătaie. Este extrem de bucuros însă că această competişie a atras foarte mulţi oameni şi vorbim aici de tineri, un lucru deosebit, în condiţiile în care majoritatea adolescenţilor din mediul rural se plâng că nu dispun de o suită cât mai variată de atracţii ăn comunele lor. La Galicea pricum nu e mai pune de mult timp această problemă pentru că toate măsurile întreprinse de cei doi edili liberali au menirea strictă de a-i convinge pe tineri să nu dea viaţa din Galicea pe nimic din ceea ce le-ar putea oferi confortul din marile oraşe... “Consider că, prin această competiţie de amploare, am atins trei puncte nevralgice: în primul rând, faptul că tinerii, înloc să stea prin baruri, mai bine au venit la stadion ca să arate cât de mult se pricep la jcoul cu balonul rotund, apoi, a fost o ocazie numai bună pentru noi ca să descoperim destui alţi jucători talentaţi care vor fi coptaţi, fără doar şi poate, din sezonul următor care este pe punctul de a începe, în echipa noastră de Liga a V-a, Topologul Galicea şi nu în ultimul rând, le-am acordat tinerilor posibilitatea de aface cât mai multă mişcare, aşa cum şi-au dorit de fapt, dintotdeauna... Participanţii la ediţia de anul viitor a Cupei Catani la Fotbal vor trebui să aibă maxim 25 de ani. Am luat această măsură pentru a determina şi mai mulţi tineri să se orienteze către fotbal!”, a spus Udrea. n Alin BARBU

C M Y K

SPORT...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

09

V ICTO RIA V AL EA RÂUL UI A RESCRIS ISTO RIA SPO RTIV Ă A CO MUNEI G AL ICEA
Nu credem că s-a întâmplat în vreo comună vâlceană organizarea a 8 echipe săteşti pentru un campionat fotbalistic comunitar. Este o laudă şi un merit. Este o muncă şi o cheltuială. Este o plăcere şi o responsabilitate. Este un exemplu de urmat pentru multe comunităţi de implicare a tinerilor în proiecte sportive. O pot face profesorii, consilierii locali sau chiar preoţii. Cinste organizatorilor, cinste antrenorilor şi fotbaliştilor. Fapte, nu vorbe! Implicare, nu trândăvie! Ar spune primarul şi viceprimarul comunei! Data de 19 iulie 2009 a adus organizarea unei competiţii sportive fotbalistice între 8 echipe săteşti din comuna Galicea. După un campionat muncit, cupa a revenit echipei Victoria Valea Râului-Flămânda, o echipă de top, antrenată şi condusă de experimentatul antrenor Nedescu Iulian (Neţu). Iată componenta acestei minunate echipe, cu tineri talentaţi care a devenit campioana comunei Galicea: Nedescu Bogdan Voica Claudiu Cruceru Ciprian Nedescu Adrian Popa Petruş Vlad Leonard Văcaru Cosmin Pietroşel Marin Predescu Gheorghe Popa Adrian Văcaru Marin Alin Chiriţă Daniel Stoian Alexandru Stoian Andrei Antrenor: Iulian Nedescu Consultanţi: Relu Anghel Iulică Chiriţă Observator: Iulică Udrea Sponsor: S.C. Catani S.R.L.

10

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

OPINII...

PĂREREA MEA
Dragi cititori ai revistei „Viaţa Galicenilor”, nu cu mult timp în urmă în paginile acestei reviste începusem un serial intitulat „Politica de azi şi mâine în România”, mergând la ideea că voi avea mereu subiect de discuţie pe această temă mai ales că despre politică se poate discuta la infinit. Dacă în primele articole publicate vorbeam de perioada cât la conducerea ţării a fost cuplul Ceauşescu şi singurul pertid de atunci PCR şi spuneam că voi fi permanent pro acelei perioade aducând şi argumente în favoarea celor spuse şi anume locurile de muncă ce valorează mai mult decât aşa zisa libertate de astăzi, dacă mai este valabilă pentru toţi. Desigur după ce am publicat păreri personale pe această temă gândul mea a fost să mă ocup şi de politica de azi din România, dar pe parcurs m-am răzgândit şi am zis că nu e cazul să mă enervez singur pe această temă mai ales că sunt total dezamăgit de aproape 20 de ani de la aşa zisa revoluţie de 1898. Pentru a fi bine înţeles încă de la început voi fi corect cu dumneavoastră şi în acest articol voi face o combinaţie între partea politică şi partea socială, pentru rezolvarea politicului pentru rezolvarea unor probleme sociale. Dar pentru a nu lungi prea mult vorba voi intra direct în subiectul propus şi pe parcurs după ce ve-ţi citi cele scrise de mine sunt sigur că o parte din dumneavoastră ve-ţi fi de acord cu mine. După cum se ştie în acest an de aşa zisa criză din păcate una din cele mai mari intreprinderi din judeţ şi anume Oltchim SA se află într-o situaţie destul de dificilă din punct de vedere financiar. Cauzele sunt multiple, nu sunt eu capabil să dau explicaţii în afara celor citite în presă sau televiziune, referitor la faptul că în prezent se află în şomaj tehnic 700 de persoane. Sincer să fiu nu am crezut niciodată că se va ajunge în această situaţie destul de dificilă, iar problema rămâne şi mai încurcată, mai ales că cei care au rămas primesc salariile diminuate şi nu din cauza lor. Dacă la început de an era ceva obişnuit şi normal când aveau negocieri de salarii în prezent cum spuneam acestea sunt primite fie cu întârziere, fie cu un procentaj mai mic. Desigur vor fi printre dumneavoastră din cei care vor zice ce legătură are acest articol al meu cu problema de mai sus, eu totuşi zic că are şi nu trebuie să uităm că aproape în fiecare familie din judeţ sunt cel puţin 1-2 sau 3 persoane angajate la această unitate şi deci în mod normal trebuie să ne facem probleme privind siguranţa locului de muncă. Fără să fac campanie specială din punct de vedere politic trebuie să reamintesc faptul că pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă societatea Oltchim a fost nevoie de intervenţia guvernului, astfel în cursul lunii trecute premierul Boc s-a deplasat la societatea Oltchim unde după câte am citit şi ştiu s-a implicat cu multă răspundere pentru rezolvarea problemei. Din surse mai puţin autorizate am înţeles că însuşi preşedintele ţării Traian Băsescu l-a sunat pe premier şi a spus: „Emile, dacă faci deplasarea să o faci cu folos!” Revenind la Traian Băsescu şi acesta a fost prezent la noi în judeţ şi a promis că în luna Noiembrie vor sosi toate fondurile necesare pentru ca acestă unitate să funcţioneze la capacitate maximă în prezent se află în procentaj de 30%. Dacă aş fi Robert Turcescu, moderatorul pe linie politică de la postul Realitatea TV, pentru premier şi preşedinte aş da o bilă albă în condiţiile în care va fi şi adevărat. Dragii mei, stam de vorbă mai zilele trecute cu diverse persoane din comună având diverse coloraturi politice. Unul liberal zice: „Hai mă, fi-ţi sinceri şi recunoaşteţi că atât cât au fost liberalii la putere a fost mai bine, iar în comună s-au făcut multe lucruri bune!” Altul din PSD zice: „Măi, dacă nu eram noi, pensionarii nu primeau pensia mărită cu 20%.” După ce le-am ascultat pe ambele personaje, le zic şi eu zâmbind:”Măi, dacă nu era PDL-ul, nu avea nimeni pensia minimă garantată de 300 lei şi din Octombrie 350 lei. După această discuţie fiecare a plecat în treaba lui, iar pentru mine important rămâne faptul că chiar dacă A început deja programul REMAT, fiecare dintre noi facem parte din diverse partide politice în primul rând suntem oameni şi trebuie să ne respectăm. atât pentru maşinile vechi cât şi „PĂREREA MEA” pentru cele mai noi... Cu drag, Ionel Enache

UTILE...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

11

Psiholog de

serviciu...
Luminiþa Roºoagã

Scrisoare deschisa...
Concluziile pe care le tragem din lucrurile care ni se intampla pozitive sau nu, reprezinta o parte din capacitatea noastra de a evolua, de a incerca sa nu judecam oamenii pentru ca asa cum spunea cineva, “judecarea ticalosilor nu-i deticaloseste!”. Putem evolua, ignorand pe toti cei care fac rau, poate fi un bun exercitiu izolarea raului, prin indiferenta. Dar mai ales pentru a evolua sa ne bucuram de lucrurile simple, de iubirea nesofisticata a prietenilor, de prospetimea unei dimineti, de o muzica buna, de o seara cu cei dragi cand ai satisfactia unei zile implinite, cand simti bucuria si multumirea ca toti sunt sanatosi. Sa ne oferim tihna unei dupa-amiezi de vara cu tot farmecul ei ! Nu avem parte numai de realizari si dezamagirile ne sunt partase. Dar e bine sa coboram mai adanc si mai des in interiorul firii noastre, pentru a gasi puterea de a trai frumos, simplu, facand Binele. Sa nu ne raportam increderea in propria persoana si stima de sine la parerea celorlalti. Sa avem incredere in noi insine, pentru a simti acea liniste interioara, acea stabilitate, care defineste personalitatea unui om. Sa facem o pasiune pentru viata si din viata acordandu-i respect si multa iubire, pretuind-o in fiecare clipa. ( oricand ar putea fi ultima ! ). Dincolo de problemele actuale de neintelegerile dintre chivernisitii si ipocritii societatii in care cu greu mai traim, dincolo de incertitudine de minciuna si dezamagiri sa “castigam“ noi, sa iesim victoriosi in fiecare zi. Sigur ! Este un mare efort, dar meritat ! Unii insista sa nu reusim... nu strica sa le raspundem: luati-va gandul !

12

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

AGRICOL...
Răguşeala, oboseala, Insomnia, supărarea, Nervi şi răni de multe feluri, Chiar şi pline de puroi, Şi cu sângele bolnav. Nu-e boală, nu-s organe Care miere să nu ceară.

MIEREA CA ALIMENT ŞI MEDICAMENT
miereaa este un supliment ideal, energizant,calmant şi liniştitor, care stimulează de asemenea formarea sîngelui. Este, de asemenea, de menţionat efectul medicinal al mierii in cazul rănilor de orice fel, chiar deschise sau purulente. De exemplu, medicii ruşi raportează că au avut de a face cu astfel de cazuri în anii din timpul războiului şi după acesta. Inhibinele din miere,care distrug bacterii, ar putea fi motivul pentru care chiar rănile infectate se curăţă şi încep să se vindece după ce sunt unse cu miere. Omul modern, farte des stresat, va aprecia o hrană tonifiantă, calmantă şi, pe desupra ,gustoasă. Mierea este întodeauna un adaos excelent la masa de dimineaţă. Ea îşi face efectul mai ales atunci,cînd este consumată în mod regulat, fie pe pîine, fie în stare pură. Un pahar de apă cu miere înainte de culcare are un efect calmant,uşurează somnul, chiar şi după o întrerupere a somnului. Aceste acţiuni pozitive se datorează, probabil, vitaminelor din seria B. Din copilărie, cu toţii primeam miere în ceaiul sau laptele fierbinte, când sufeream de tuse sau de răceală. Nu numai că ne simţeam mai liniştit şi puteam adormi, dar tusea se ameriora şi ne însănătoşeam mai repede. Această reţetă veche-deseori în combinaţie cu suc de morcovi sau de ridichie-este valabilă şi astăzi şi folosită foarte des în lunile de iarnă. Tot mai des este pusă întrebarea, dacă mierea este permisă în cazul diabeticilor, şi de cele mai multe ori răspunsul primit este negativ. Totuşi, răspunsul corect ar fi”da şi nu”. Depinde de gradul bolii şi de sensibilitatea bolnavului. Pentru fiecare caz separat ar trebui consultat medicul. Mierea este, pentru diabetic, de două ori mai puţin periculoasă decît glucoza. Fructoza, care alcătuieşte în jur de jumătate din compoziţia mierii, intră în corp pe căi total independente faţă de secreţia de insulină .’Rau 1977’ Consumul de miere este posibil şi în cazul diabeticilor depinzând de gravitatea cazului şi de posibilitatea de supraveghere, atâta timp cât medicul cunoaşte proprietăţile mierii şi cazul pacientului. O probă poate arăta cantitatea maximă suportabilă, după cantitatea de zahăr din urină şi din sânge. O lingură de miere are valoarea nutritivă a două ouă de găină. Efectele benefice ale mierii ca energizant şi ca medicament, care întăreşte organismul şi oferă rezistenţă împotriva îmbolnăvirilor au fost subliniate de preotulapicultor Edmund Herold Azi, pe vremea asta rece În gospodăria noastră Se întâmplă multe lucruri, Doctorul ne-oferă miere Pentru inima mătuşii, Pentru mama, când se arde Şi pentru bunicul nostru Care suferă de tuse. Mierea-i doctorie bună, Ţi le vindecă pe toate Inimă, plămîni, ficatul, Intestinul şi rinichii,

În germană, desigur, poezia are altă muzicalitate, dar contează şi conţinutul.

POLENUL CA ALIMENT PENTRU CONSUMUL UMAN
În ultima vreme, pe lângă miere, şi polenul adunat de albine a devenit cunoscut ca factor de hrănire. Strămoşii noştri luau automat odată cu mierea şi polenul. Înainte de a fi descoperită centrifuga se presa cu mâna mierea din faguri astfel că polenul depozitat în celule ajungea în miere. Prin centrifugarea modernă acest caz se întâmplă numai într-o măsură neînsemnată. De la începutul anilor 50 s-a pus tot mai des întrebarea dacă alimentaţia cu conţinut de albină, cu care familia de albine cu o cantitate de 30 la 50 kg creşte cam 150.000 albine, nu poate fi bună şi omului. Nu numai analizele chimice au încurajat aceasta, dar şi multe ştiri despre oameni care consumau regulat polen. Polenul are un conţinut bogat în substanţe hrănitoare. Pe lângă albine,aminoacizi liberi, zaharine, substanţe minerale, vitamine antibiotice, substanţe de creştere şi alte substanţe aromatice. Dacă adăugăm apă, atunci polenul conţine aproape tot ce este conţinut şi în miere, numai că în altă compoziţie şi cantităţi, la care, în plus, se adaugă deosebirile esenţiale de la plantă la plantă. Joirisch în Herold 1970 consideră că polenul conţine tot ce are nevoie organismul pentru viaţă. În diferite ţări occidentale şi estice polenul face parte de ani de zile din rândul alimentelor cu valoare terapeutică. Conform acestora polenul reglează activitatea itestinală, produce înmulţirea globulelor roşii la copii anemici, creşterea rapidă în greutate şi refacerea forţelor la bătrâni şi convalescenţi, şi în general are ca efect o îmbunătăţire a stării generale de sănătate şi o bună dispoziţie resimnţită de pacienţi. Conform diferitelor articole ale lui A.Caillas apărute între anii 1954 şi 1967 pot fi resimnţite şi alte efecte ale polenului.. - polenul face poftă de mâncare - creşte buna dispoziţie - uşurează munca intelectuală - îmbunătăţeşte irigarea cu sânge a creierului - îmbunătăţeşte vederea - accelerează creşterea - nu în ultimul rând ajută şi bolnavilor de prostată. Apicultorii obţin polenul cu capcanele de polen. Astfel, albinelor care se întorc la stup li se perie buzunăraşele la trecerea prin urdiniş.Acesta se adună apoi într-un recipient sau într-o cutiuţă pusă dedesubt. După o curăţire de depunerile nedorite, precum picioare sau aripi de albine, el trebuie uscat imediat, deoarece polenul prea ud favorizează mucigăirea şi se alterează rapid. A.Caillas atrage atenţia polenului alterat, el poate acţiona sănătăţii şi poate acţiona ca deosebit de otrăvitor. Se recomandă păstrarea la loc uscat şi întunecos, deoarece lumina şi substanţele acide diminuează efectele substanţelor active. Îngurgitarea polenului în stare pură este o problemă de gust. El face greaţă gurmanzilor obişnuiţi, altora le place să-l mestece proaspăt sau uscat. Amestecat cu o lingură de miere se îmbunătăţeşte nu numai gustul şi se complectează şi în efect. Pe lângă miere şi polen nu trebuie uitată ceara, propolisul şi veninul ca produse ale familiilor de albine. Doctor veterinar, Florian Monea

Fiindcă zaharurile conţinute în miere sau inverite, ele pot fi folosite foarte repede de către corpul uman,cu toţii ştim că glucoza pură duce la creşterea imedeiată a capacităţii fizice şi mentale.Pe lîngă aceasta mierea conţine multe alte substanţe,care sunt de mare însemnătate pentru sănătatea omului.Nimeni nu se îndoieşte,că mierea de albine este de mare folos pentru sănătate.Acest fapt a fost demonstrat nu numai de experienţa din vechime,ci şi de chimia din ziua de azi. Canittatea mare de zahăr invertit,de la 60 la sută pînă la 70 la sută face din miere un energizant ideal.In această formă săngele,poate prelua zaharurile imediat, astfel încît hrănirea şi înlocuirea energiei folosite are loc foarte repede în musculatură.Pentru oamenii care depun o muncă grea şi mai ales pentru sportivi,mierea este un tonifiant excelent.Astfel,faimosul alpinist englez Sir Edmund Hillary şi-a atins performanţele sportive prin consumul regulat de miere. La prima ascensiune pe Everest în primăvara anului 1953, a avut în rucsac cinci pfunzi de miere. A fost foarte recunoscător,căci intr.un depozit de hrană lasat de o expediţie elveţiană din anul anterior se găsea şi miere. Echipa germană de la Jocurile Olimpice din 1964 de la Tokio a folosit din plin mierea. Cel care s-a ocupat cu asistenţa medicală, prof. Nocker, a recomandat mierea în cartea sa despre hrana energizantă pentru sportivi. Mierea nu foloseşte numai sportivilor şi celor care depun efort, ci şi sugarului şi copilului, căci mierea stimulează creşterea în greutate şi apără organismul împotriva infecţiilor. Poate fi considerat ca efectele pozitive ale mierii se datoreasză conţinutului mare de zahăr invertit, cât şi cantităţii de minerale, foarte bine echilibrate, care ajung în corp.Printre acestea enumărăm calciul, fierul, cobaltul, fosforul şi acidul silicic. Cînd mierea ajută atît de mult omului activ şi copilului, nu este de mirare că şi persoanele slăbite sau bătrînii pot profita de pe urma acestui aliment de mare valoare. Organismele acestor oameni sunt, intr-un fel sau altul, slăbite. Organele ca inima, ficatul, rinichii, bila, stomacul, intestinele, plămînii, sîngele şi nu în ultimul rînd nervii necesită, după o boală sau o operaţie să fie fortificate. Pe lîngă medicamentele prescrise de medic

PUBLICITATE... Vând casă în Drăgăşani, pe strada Podgoriei nr. 47, compusă din 5 camere, bucătărie, cămară, hol, baie, beci, anexe gospodăreşti, bucătărie de vară, copertină, coteţe de păsări şi porci,. Teren: 482 mp, în totalitate betonat, o suprafaţă de 500 mp amenajată, cu parc de agrement (gazon, cascadă, foişor, arbuşti şi plante decorative), livadă cu pomi fructiferi în suprafaţă totală de 1.650 mp, racord la apă şi canalizare, gaz, încălzire cu centrală termică pe gaz şi sobe cu lemne, alimentare cu apă din reţeaua publică şi din fântână particulară. Preţ negociabil, după vizionare! Relaţii la telefon: 0726-392.644 şi 0744-509.169

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

13

PROGRAMUL RUTIER AL SC MATDAN SERVICE SRL:
Drăgăşani - Rm. Vâlcea: 5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Rm. Vâlcea - Drăgăşani: 5:45, 6:10, 6:30, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15;00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00 19:20, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00 Drăgăşani - Săscioara: 6:45, 12:00, 15:15, 18:30 Săscioara - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 13:30, 17:00 Drăgăşani - Izvoraşu (Racu): 7:00, 11:00, 14:00, 16:15, 19:00 Izvoraşu (Racu) - Drăgăşani: 5:00, 7:50, 11:50, 14:50, 17:05 Drăgăşani - Oteşti: 10:00, 14:00, 19:30 Oteşti - Drăgăşani: 6:00, 10:45, 14:30 Drăgăşani - Căteţu: 17:15 Căteţu - Drăgăşani: 5:30 Drăgăşani - Scundu: 6:45, 9:00, 11:30, 14:45, 19:15 Scundu - Drăgăşani: 5:00, 8:00, 10:00, 12:45, 15:45 Rm. Vâlcea - Cernişoara: 7:30, 11:30, 18:00 Cernişoara - Rm. Vâlcea: 5:30, 9:00, 14:00 Rm. Vâlcea - Băile Govora: 6:00, 7:00, 8:00, 10:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 23:00 Băile Govora - Rm. Vâlcea: 5:45, 6:45, 8:00, 9:00, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00 Rm. Vâlcea (14:00) - Călimăneşti (14:30) - Sibiu (16:13) - Sebeş (17:30) Orăştie (18:15) - Deva (18:50) Deva (6:00) - Orăştie (6:30) - Sebeş (7:20) - Sibiu (8:40) - Călimăneşti (10:00) - Rm. Vâlcea (10:50) Slatina (5:00) - Drăgăşani (5:50) - Rm. Vâlcea (6:55) - Călimăneşti (7:30) Sibiu (9:08) Sibiu (18:00) - Călimăneşti (19:30) - Rm. Vâlcea (20:00) - Drăgăşani (21:00) Slatina (22:00) Drăgăşani - Slatina: 6:30, 8:00, 8:30, 9:30, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 21:00 Slatina - Drăgăşani: 5:00, 6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 Rm. Vâlcea – Cremenari – Galicea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Galicea – Cremenari – Râmnicu Vâlcea: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30. Drăgăşani - Glăvile: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 Glăvile- Drăgăşani: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00 Drăgăşani - Mangalia: 19:30 Mangalia - Drăgăşani: 10.00

matrimonial:
ani, fara obligatii, serios, situatie materiala buna, doresc fata numai de la tara, peste 30 de ani, pana in 55 de kg., pentru casatorie. numai sms, la numarul de telefon: 0724-903.879
FBarbat 44 de

1 4 14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009
1. Vând Combinã Class Consul cu o masã de lucru de 3 metri, aflatã în stare perfectã de funcþionare, la preþul de 8.000 Euro, negociabil. Relaþii la telefon: 0767764.277. 2. Vând semãnãtoare SUB 29 la 4 metri. Relaþii la telefon: 0767764.277. 3. Vând semãnãtoare din import Germania la 3 metri, stare perfectã de funcþionare. Relaþii la telefon: 0767-764.277. 4. Vând disc nou, la preþul de 9.000 Ron. Relaþii la telefon: 0767-764.277. 5. Vând prãºitoare + copãitoare nouã, la 5 rânduri. Relaþii la telefon: 0767-764.277. 6. Vând maºinã de ierbicidat – bazin 400 litri, suprafaþã de lucru de 12 metri. Relaþii la telefon: 0767-764.277. 7. Vând maºinã de ierbicidat – bazin 1.000 litri, suprafaþã de lucru de 15 metri. Relaþii la telefon: 0767-764.277. 8. Vând Combinã Class Europa masã de lucru de 2,10 metri, aflatã în stare bunã de funcþionare, recent adusã din Germania, la un preþ negociabil. Relaþii la telefon: 0721-825.723.

PUBLICITATE
Conducerea PRO ExpreS a luat decizia de a deschide primul post de televiziune online din jude]ul Vâlcea. El este opera]ional, \ncepând din data de 04 noiembrie 2008, de la ora 17.30 [i emute pe site-ul ziarului nostru www.publipro.ro, cu care avem convingerea c[ v-a]i obi[nuit deja, cu to]i, chiar \ncep\nd din data de 20 martie 2008. Pe acest post ve]i putea vedea [i auzi cele mai importante evenimente, \nainte sau, dup` caz, dup` ce acestea vor fi relatate \n paginile singurului ziar din Dr`g`[ani [i din comunele din sudul jude]ului Vâlcea, PRO ExpreS de Dr`g`[ani. De asemenea, anun]urile de la persoane fizice sau juridice, publicitatea, muzica de orice gen, chiar [i manele, pentru c` noi promov`m absolut orice, ca lumea s` aib` de unde s` \[i aleag` fac cas` bun` pe acest post e televiziune. Nu v` trebuie decât un calculator conectat la internet [i, \n func]ie de viteza la care v` ofer` servicile provider-ul dumneavoastr`, ve]i beneficia de calitate \n redarea emisiunilor noastre. Nu vor lipsi filmele, competi]iile sportive [i nimic din ceea ce are leg`tur` cu jude]ul nostru. De asemenea, acest post nu este supus regulilor CNA! Acest post nu func]ioneaz` pe principiul selec]iei materialelor pe care fiecare dore[te s` le vad`, ci pe principiul televiziunii obi[nuite (adic` \n momentul \n care ve]i deschide pagina de internet, ve]i putea vedea o emisiune din momentul la care a ajuns emisia.Nu se poate derula \nainte [i \napoi!). Pe acela[i site, mai g`zduim [i o revist` pe care trustul nostru de pres` PROPRESS o editeaza \n colaborare cu Prim`ria Am`r`[ti [i care se numeste, simbolic “Repere Am`r`[tene”. Vizionare pl`cut`! n Manager PROPRESS, Alin BARBU

Concep si redactez lucrari de diploma si referate la cele mai avantajopase preturi. Relatii la telefon: 0729-507.307!

Prima televizune online din Vâlcea!

ANUNTURI & PUBLICITATE

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

15

n Vând sem`n`toare grâu SUB 29, Piatra Neam], \n stare perfect` de func]ionare. Pre] 6.500 Ron. Rela]ii la telefon: 0765-222.592 nVând toc`toare coceni produc]ie Germania, suprafa]` de lucru 1 m (2 rânduri); \n perfect` stare de func]ionare. Pre] 1.200 Euro. Rela]ii la telefon: 0765-222.592 nVând combin` Class Consul, mas` 3 m, recent adus` din Germania, stare perfect` de func]ionare. Pre] 8.200 Euro. Rela]ii la telefon: 0765-222.592

Vand vin de Dr`g`[ani, numai soiuri nobile, calitate excep]ional`, vinul este curat.

Rela]ii la tel: 0720-932.082
Vând auto TOYOTA RAV 4 (SUV). An fabrica]ie 2003, Cap. 1995 cm.p, motorizare pe motorin`, Euro 3, Km.: 160.000, ABS Aerbaguri, oglinzi electrice, far regrabil, Tax` prim` \nmatriculare 850. Pre] negociabil. Tel: 0250-810.738, 0723-033.072

SC GRIL IMPEX SRL BUCURE“TI
angajeaz` conduc`tori auto posesori de permis de conducere categoria D [i atestat pentru transport persoane [i ajutor de buc`tar. SALARIU ATRACTIV. Rela]ii la autogara Gril din spatele Maternit`]ii Dr`g`[ani [i la num`rul de telefon:

0768-103.501

Vând mansarde din BCA, strada Dacia, cartier 1 Mai Râmnicu Vâlcea. Rela]ii la tel.:

0751-898.584
Vând Opel Astra, an fabrica]ie 1993, instala]ie GPL, servo-direc]ie, CD Player, închidere centralizatã, \n stare perfect` de func]ionare. Pre]: 3.500 euro, negociabil. Rela]ii la telefon:

Vând CITROEN XSARA 2, an fabrica]ie 2004, cap.1995 cm.p., motorizare Diesel, volan regrabil, oglinzi electrice, senzori ploaie, computer bord, etc. Pre] negociabil. Tel: 0723-033.072.

angajeaz` [oferi posesori de permis de conducere categoria D [i atestat pentru transport persoane. Rela]ii la telefon:

SC MATDAN SERVICE SRL

0762-460.106

0728-242.765

SC ILDO IMPEX SRL vinde c`r`mid` termic` portant`, import Serbia. Comanda minim` este de un TIR (33,6 mc). V` putem acorda o ofert` special` pentru tavane cu pre]uri avantajoase. Râmnicu Vâlcea, Strada Stolniceni, nr. 156. Rela]ii la telefon: 0728-957.710 sau 0740-497.373.

C M Y K

16

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

MESAJ...

La Mulţi Ani tuturor celor care poar tă numele
Maica Domnului nostru Iisus Hristos Mântuitorul este mijlocitoarea omului intru rugăciune si iertare la porţile cereşti . Este rugatoarea permanentă pentru iertare şi ajutor in toate ceasurile vietii noastre , este Maica Luminii cereşti si veghează alături de îngeri ca viaţa omului pe pamânat si cer sa se implineasca prin Mântuire . Bunatatea , iubirea nemarginită si fara patimă au consacrat-o in inimile creştinilor ca o adevarata mamă a tuturor , iar in rugaciunile noastre o invocam si o chemăm de câte ori avem nevoie . In fiecare an , la data de 15 August , omenuirea praznuieşte si cinsteşte Adormirea Maicii Domnului sau ,,Sânta Mărie Mare’’ ca o bucurie pentru urcarea acesteia la Cer si nu ca o trecere a unei per soane in nefiintă si uitare . Numeroare persoane poartă numele de Maria , Marioara , Mărin , Marian , etc. ca o dovada de iubire si respect pentru viata celei ce a fost mijlocitoarea omului intre pamânt si Cer intre om şi Dumnezeu . Adresam pe această cale un sincer ,,LA MULTI ANI’’ tuturor celor care-si aniverseaza ziua onomastică , din partea Consiliului Local Galicea , Primarului localitatii si al salariaţilor din institutie si in mod special cetăţenilor acestor meleaguri frumoase si binecuvântate de Dumnezeu !

Maica Domnului să va vinecuvânteze si sa va ocroteasca in toată viaţa dumneavoastră!

n colectivul redacţional al revistei Viaţa Galicenilor

C M Y K

OFERTA UNICA...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

17

Se oferă şi cazare, Transport de persoane în Costineşti, la vilă
camere dotate cu: - baie proprie - apă caldă non stop - televizor

CURSE ZILNIC PRROENŢ /UnNoICa:p1t0e0 LA MARE ppeenrtsru adnoeu!ă o
Rezervări şi informaţii la numerele de telefon:

0732 - 161. 525 0762 - 688.837

Plecări din Drăgăşani, în fiecare seară, de la ora 19.30. Cel mai mic preţ din România! CONFORT, RAPIDITATE, doar cu SC MATDAN SERVICE SRL!

18

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

RELIGIE...

Maria, cea mai sfântă între femei
itatea Sa sunt marcate încă de la vestirea naşterii lui Mesia, atunci când Arhanghelul Gavril I se adresează spunându-i: „Binecuvântată eşti tu între femei!“. Chiar din timpul vieţii, oamenii din popor au mărit-o pe cea care i-a dat viaţă lui Iisus, prin ale cărui minuni era posibilă vindecarea oricărui necaz şi a oricărei dureri. Cinstirea deosebită de care se bucură Maica Domnului printre credincioşi se concretizează, de altfel, şi prin cele patru zile care îi sunt închinate în calendarul creştin ortodox, şi anume: naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie mică, pe 8 septembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, la 21 noiembrie, Buna Vestire, din 25 martie şi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, din 15 august.

Viaţa pământeană
Sfânta Fecioară s-a născut pe 8 septembrie - dată la care se sărbătoreşte Sfânta Marie mică, fiind fiica lui Ioachim şi a Anei, nişte oameni simpli, dar deosebit de credincioşi. Aceştia o duc la Templu încă de la o vârstă fragedă, evenimentul sărbătorindu-se la data de 21 noiembrie sub numele de Intrarea Maicii Domnului în Biserică.

Semnul divin
La 25 martie este consemnată ca Buna Vestire ziua în care Arhanghelul Gavril îi spune că Iisus se va naşte din pântecele Ei. Datorită credinţei Sale neclintite, Ea nu se îndoieşte nicio clipă de puterea lui Dumnezeu, care va face din ea o fecioară purtătoare a Pruncului Sfânt. La moartea Sfintei Fecioare Maria, apostolii au vegheat-o şi se spune că Iisus Hristos cu cetele de îngeri şi arhangheli au coborât din ceruri şi au însoţit sufletul Mariei. Trupul acesteia a fost înmormântat la Ghetsemani, dar potrivit unei legende, atunci când Toma a cerut apostolilor să-i deschidă mormântul pentru a-şi lua bun-rămas, acesta era gol, trupul Maicii Domnului fiind înălţat la cer. Datei de 8 septembrie, ziua Sfintei Maria mici, i s-au atribuit în timp diverse superstiţii. Astfel, o candelă aprinsă trebuie să fie nelipsită din orice casă, atât pentru alungarea spiritelor rele, cât şi pentru sfinţirea Maicii Domnului. În aceste zile oamenii merg la biserică unde înalţă rugăciuni Fecioarei, fetele de măritat pentru un „ursit“ bun, femeile pentru trăinicia gospodăriei, bărbaţii pentru recolte bogate. De asemenea, există şi o expresie care pare să-şi aibă originea într-o întâmplare legată de Sfânta Fecioară. Se spune că Ana, mama Mariei, a rămas „grea“ mirosind o floare. De atunci ar proveni şi vorba: „copil din flori“. n Preot paroh, Ion Popescu
lângă preamărirea Trinităţii în cer şi pe pământ, şi alte Daruri minunate ale Preacuratei Maicii Domnului, că Ea înainte de a zămisli şi a naşte a fost Fecioară, în zămislire şi în naştere a fost Fecioară, şi după naştere a fost şi a rămas pururea Fecioară. Cinstirea ce I se cuvine Maicii Domnului se numeşte supravenerare. Biserica Ortodoxă o cinsteşte pe Maica Domnului ca pe Născătoarea de Dumnezeu şi mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor. Ea este mama noastră care are milă de săraci şi de văduve, şi de cei năpăstuiţi. Ea se roagă pururea Mântuitorului pentru iertarea păcatelor noastre. Ca urmare, biserica a rânduit sărbători în cinstea Maicii Domnului: Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), Soborul Maicii Domnului (26 decembrie), Bunavestire (25 martie), Adormirea Maicii Domnului (15 august), multe dintre lăcaşurile de închinăciune fiind zidite în cinstea acestor sărbători. n Ioana Medeea Tiţu C.N.I. Matei Basarab Rm.Valcea

Cea mai sfântă între femei, cea mai binecuvântată dintre toate, Născătoarea de Dumnezeu, Maica Domnului… Indiferent cum am numi-o, Fecioara Maria şi-a căpătat definitiv locul în calendar şi în rugăciunile pe care enoriaşii le închină plini de credinţă.

Mai cinstită decât heruvimii
Pururea fecioara născătoare de Dumnezeu se bucură de o cinstire excepţională, aşa cum arată şi rugăciunea care îi este închinată, fiind „mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii“. Importanţa şi unic-

Preacinstirea Maicii Domnului
Dumnezeu Cuvântul S-a născut din pururea Fecioara Maria, care pe drept cuvânt, drept credincioşii o numesc Născătoare de Dumnezeu sau Maica lui Dumnezeu. Dacă Preasfânta Fecioară a zămislit în pântecele Său în chip neobişnuit şi a născut astfel de natură omenească, cu care, chiar în momentul zămislirii, s-a unit Fiul lui Dumnezeu lăuntric şi nedespărţit, atunci se înţelege că Cel ce S-a zămislit şi S-a născut din Ea, nu este numai Om, ci DumnezeuOm. De aceea, cu adevărat poate şi trebuie să se numească nu numai Născătoare de om, ci şi Născătoare de Dumnezeu sau Maica Domnului. Aşa, Profetul Isaia a prezis despre Sfânta Fecioară că ea nu va zămisli şi nu va

naşte numai un om simplu, ci pe Emanuel, adică Dumnezeu cu noi sau pe DumnezeuOmul. Această profeţie s-a confirmat în urmă Preasfintei Fecioare de Arhanghelul Gavriil, când i-a binevestit despre naşterea minunată ce avea să se săvârşească prin Ea, în chip neobişnuit, arătându-I, că Cel ce Se va naşte din Ea Se va numi Fiul lui Dumnezeu. Una, numai una singură în lumea aceasta s-a învrednicit de acest mare, unic şi strălucit Dar Dumnezeiesc, de a fi Fecioară Preacurată şi Maică. Multe fecioare curate, aşa cum s-au putut menţine, au fost şi sunt în lumea aceasta, dar nici una nu s-a putut ridica la treapta de curăţie, sfinţenie, luminare, vrednicie şi îndumnezeire, ca Preacurata şi pururea Fecioara Maria. Mulţi dintre noi, mergând la Sfânta Biserică, am observat la unele dintre Icoanele Maicii Domnului trei stele: prima stea pe acoperământul capului, deasupra Feţei Sfinţiei Sale, a doua stea pe îmbrăcăminte, la umărul drept şi a treia stea, pe umărul stâng. Aceste trei stele formate din două triunghiuri, unul suprapus deasupra altuia, sau din două cruci suprapuse una deasupra alteia, arată, pe

INTERVIU...
De vorbă cu preotul Ion Tiţu...
tiţie.

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

19

Religie şi sport
- Domnule profesor Ion Tiţu, spuneţine, vă rugăm, cum se împacă religia cu sportul? - Se ştie că se împacă foarte bine, dacă mă gândesc că omul ca persoană dihatomică alcătuită din trup şi din suflet are responsabilităţi şi faţă de trup, şi faţă de suflet. - Care este legătura totuşi între religie şi sport? - Dacă privim lucrurile la suprafaţă sau superficial, putem spune că nu sunt compatibile, dacă privim lucrurile în profumzime şi găsim de cuviinţă că ,,trupul este locuinţa sufletului”, atunci găsim, iată, chiar o interpătrundere a religiei cu sportul. Tot omul are responsabilităţi faţă de trup: să-l hrănească, să-l spele, să-l îmbrace, să se ocupe de sănătatea lui. Una dintre preocupările omului pentru întinerirea trupului este şi spaţiul, indiferent care este el. Un trup sănătos poartă cu sine un suflet sănătos şi dacă un mădular al trupului suferă, tot trupul suferă, aşa cum spune Apostolul Pavel. Trupul este locuinţa sufletului, iar sufletul, substanţa vie din om, înzestrată cu raţiune, voinţă şi sentiment care dă valoare trupului. În cazul nostru, mişcarea sportivă aduce un surplus de întinerire şi vigoare trupului, căci nu întâmplător spunem dictonul ,,minte sănătoasă în trup sănătos”. - Sunteţi şi preot! De ce tocmai preotul a trebuit să se ocupe de adunarea tinerilor galiceni într-o competiţie sportivă? De ce nu profesorii de sport, de ce nu consilierii locali? - A fost o situaţie de conjunctură. Ideea unor acţiuni sportive la nivel de comunitate exista şi există, însă am considerat că timpul trecea şi nimeni nu avea îndrăzneala necesară. Eu am făcut-o din mai multe motive: în primul rând iubesc comunitatea şi ţin foarte mult la tineri, în al doilea rând pentru că am avut o cerinţă şi o solicitare clară în acest sens din partea tinerilor din satele Bratia Deal, Galicea şi Valea Râului şi în al treilea rând consider că Dumnezeu este Cel care îţi rânduie uneori gândurile pentru a făptui anumite lucruri serioase, în cazul de faţă această activitate sportivă. - A fost uşor, a fost greu, cu ce situaţii vaţi confruntat? - Nu a fost uşor, dar nici greu, perioada de convingere şi organizare a tinerilor a durat aproximativ două luni, mergând din sat în sat, comunicând cu doritorii de a juca fotbal, consemnând anumite cerinţe şi dorinţe, constituind echipele care să aibă un lider şi apoi regulamnetul şi logistica de care are nevoie orice compe-

- Am observat că aţi format 8 echipe pe fiecare sat şi cătun cărora le-aţi pus şi un nume care să le reprezinte. Ce aţi avut în vedere la aceste numiri? - În primul rând am ţinut cont de istoria şi tradiţia fiecărui sat în parte. Nu uitaţi că eu m-am născut în această localitate, am crescut şi am învăţat aici şi cunosc cât de cât istoria satelor, familiile, tinerii şi istoria sportului galicean. Fiecare echipă poartă un nume semnificativ, sugestiv dacă vreţi, şi tinerii au fost mulţumiţi, încântaţi şi entuziasmaţi de titlul pe care îl poartă echipa satului său. - Puteţi enumera echipele? - Cu siguranţă:. 1.Victoria Valea Râului- Flămânda 2.Sportul Galicea 3.Viitorul Bratia Deal 4.Unirea Bratia Vale 5.Tricolorul Cocoru 6.Renaşterea Teiu 7.Voinţa Cremenari 8.Fotbal Club Valea Râului- Gelep - Ce a urmat după toată această muncă şi logistică? -A urmat o discuţie cu edilii locali, respectiv d-l Năfliu Ion şi Udrea Florea, apoi cu profesorii de sport: d-l Popescu Emil şi Vlădulescu Mădălin, cu d-l profesor Măcinic Georgescu şi cu d-l antrenor Udrea Tudor, care mi-au dat tot concursul, susţinând atât cât le-a stat în putinţă această competiţie sportivă. Trebuie să menţionez faptul că după câteva meciuri amicale s-a pus în discuţie iniţierea unui campionat, un campionat comunitar cu un joc tur, unde să se desemneze primele 3 echipe care să fie premiate. Susţinerea campionatului a fost posibilă datorită responsabilităţii dlui viceprimar Udrea Florea şi sprijinului financiar al firmei S.C. Catani S. R.L. Galicea, prin managerul actual, doamna Udrea Luminiţa şi d-l Udrea Cătălin. - Din relatările oamenilor din comunitate, ale fotbaliştilor, ale arbitrilor, ale spectatorilor şi ale presei, am înţeles că a fost o reuşită. S-au dat 3 cupe înscripţionate, s-au dat premii în bani, s-au dat tricouri şi şepci, s-au dat diplome, ..., dar poate ne spuneţi care a fost scopul acestei competiţii fotbalistice şi dacă el a fost atins ? - Consider că 70% din obiectivele pe care mi le-am propus au fost atinse, celelalte 30% urmând să se împlinească în următorul interval de timp. Şi vreau să enumăr câteva cu referire la tinerii comunei: 1. au înţeles ce înseamnă o competiţie sportivă organizată (regulament, muncă, abstinenţă, respect); 2. au găsit un alt mod de a-şi petrece timpul liber – antrenând trupul spre mişcare, sufletul spre gândire; 3. antrenamentele şi

jocul le-au oferit prilejul de a se cunoaşte între ei, de a încheia prietenii, de a se solidariza; 4. competiţia i-a făcut săşi definească anumite calităţi, dar să recunoască şi meritele altora; 5. antrenorii şi suporterii au descoperit noi talente pentru echipa comunităţii Topologul Galicea din Liga a V-a; 6. locuitorii comunităţii au fost şi ei atraşi să-şi vadă fiii sau nepoţii făcând sport şi găsind prin aceasta un mod de recreere şi relaxare. Iată ce au câsţigat tinerii prin organizarea acestei competiţii sportive şi cât a câsţigat comunitatea. - Ce v-a mulţumit şi ce nu v-a mulţumit? - Să încep cu negativul: nu miau plăcut anumiţi tineri cu apucături agresive şi vorbe murdare. Iar dacă trebuie să vorbesc de mulţumire, atunci vă spun că totul a fost o reuşită, am simţit o mare satisfacţie când echipa Sportul Galicea a întâlnit echipa Victoria Valea Râului, amândouă înţelegând că răbdarea şi munca în echipă aduce performanţă, ţinând cont aici şi de cei doi antrenori, Udrea Tudor şi Nedescu Iulian, doi colerici, doi ambiţioşi, doi talentaţi, dornici să arate performanţă. - O întrebare care nu se referă la sport: ce alte competiţii sau concursuri mai desfăşuraţi în comunitate? - Eu mai am o preocupare personală, legată de tinerii comunităţii, conduc un cor de 50 de fete, numit ,,Vocea Topologului”, o Şcoală catehetică de duminică la parohia Galicea, un Ansamblu folcloric de 15 fete numit ,,Vocea Topologului – Galicea 2005” şi pregătesc muzical 6 tineri galiceni, dintre care trei au intrat la Liceul de Artă din Rm.Vâlcea, trei urmând să intre în viitorul apropiat. Spre mulţumirea comunităţii, toate acestea ne-au făcut cunoscuţi în mai multe judeţe şi ne-au adus multe premii şi diplome. - Sunteţi unul dintre oamenii de cultură ai comunităţii. Ce alte proiecte pregătiţi? - Sunt foarte multe, nu vreau să le reamintesc, cineva ar spune că mă laud, amintesc doar două: ne pregătim pentru participarea la un concurs de bătut toaca ce va avea loc la Măldăreşti – Horezu şi un spectacol muzical realizat de Ansamblul folcloric ,,Vocea Topologului – Galicea 2005”. Şi eu zic toate la timpul lor. - Succes, părinte profesor, şi comunitatea să prospere şi cu ajutorul dumneavoastră! - Mulţumesc celor ce apreciază dragostea şi munca pentru comunitate şi dumneavoastră care sunteţi alături de noi. n interviu realizat de Ion Silviu Ciobotariu

20

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

AGRICOL...

Zootehnia per formantă exclude rebuturile!...
rentabilitatea fermei de vaci. Cheltuielile cu creşterea tineretului se reflectă în preţul de cost al laptelui, care are în el şi costurile provenite din creşterea tineretului femel. În concluzie: Pe de o parte, dacă perioada de creştere a tineretului se prelungeşte ca urmare a condiţiilor necorespunzătoare de furajare şi a altor condiţii va creşte preţul de cost al tineretului. Pe de altă parte, vacile care provin din tineret crescut în condiţii proaste vor avea producţii de lapte mai mici faţă de capacitatea lor genetică, la care se mai adaugă şi problemele legate de reproducţie. În astfel de situaţii creşterea vacilor de lapte poate să fie nerentabilă. Viţelele vor fi ecornate, mai ales dacă sistemul de creştere practicat este cel în stabulaţie liberă. Acest lucru trebuie să se facă la vârsta de 5-7 zile, cu metoda chimică cea mai frecvent folosită, şi anume frecarea cu sodă caustică. Este important să se pună accent pe cântăririle periodice, în vederea verificării realizării sporurilor planificate prin confruntarea greutăţii corporale cu greutatea optimă la vârsta respectivă. Cu ocazia cântăririlor se vor executa şi examinările sanitar-veterinare. Se verifică condiţia de întreţinere şi se stabilesc cauzele care au dus la eventualele slăbiri, cauze care pot fi de natură furajeră, de natură sanitar-veterinară, parazitară etc. De altfel condiţia de întreţinere a animalelor trebuie urmărită pe tot parcursul anului, iar exemplarele rămase în urmă vor fi examinate şi de către medicul veterinar în vederea stabilirii precise a cauzelor care au provocat astfel de situaţii Tineretul femel destinat reproducţiei trebuie menţinut în permanenţă în condiţii de reproducţie, evitând chiar şi îngrăşarea lor, care este la fel de periculoasă ca slăbirea. n Doctor veterinar, Florian Monea vorba de strângerea şi arderea sau îngroparea în locuri speciale a resturilor vegetale bolnave, distrugerea buruienilor, fertilizarea raţională, irigarea prin brazdă. În spaţiile protejate se vor evita densitatea mare a plantelor şi irigarea excedentară. Se va asigura aerisirea corespunzătoare a culturilor prin ridicarea foliei de polietilenă de pe laturile solariilor şi prin îndepărtarea frunzelor bazale, pe măsură ce plantele cresc. Printre fungicidele cele mai eficiente în combaterea agentului patogen se numără: Ridomil plus 48 0,25%, Turdacupral 0,4% la plantele tinere, 0,5% la cele puternic intrate în vegetaţie, Dithane M 45 0,2%, Vondozeb 80 0,2% Bravo 500 SC 0,2%. Aceste produse se aplică mai ales preventiv şi la intervale de 6-7 zile. La tratamentele ulterioare se recomandă aplicarea alternativă a cel puţin 2-3 fungicide cu bază chimică diferită. Pentru protejarea eficientă a fructelor în soluţiile de stropit se va adăuga adeziv (aracet 0,15 0,2%). n Inginer agronom, Constantin Iacob

Valoarea unui efectiv de vaci, rezultatele obţinute în producţia de lapte depind în mare măsură de felul cum a fost crescut tineretul femel destinat reproducţiei, tineret care urmează să înlocuiască vacile scoase la reformă. În cazul în care creşterea viţelelor de reproducţie a decurs în condiţii bune, dezvoltarea lor a fost armonioasă, s-au realizat sporuri de greutate specifice vârstei, atunci când ele vor fi montate, gestaţia se va instala şi ele vor realiza producţii de lapte foarte bune pe toate perioadele. Marea majoritate a tineretului femel cres-

cut în condiţii necorespunzătoare nu va fi apt pentru reproducţie, deoarece pierderile înregistrate nu mai pot fi recuperate în perioada de adult. Aceste animale nu valorifică bine furajele şi, drept urmare, producţia lor de lapte va fi nerentabilă. Prima montă se face cu întârziere, fapt ce duce la creşterea preţului de cost al laptelui, dar şi la tulburările de reproducţie care vor fi frecvente pe parcursul vieţii lor. Creşterea tineretului femel de reproducţie este o activitate care nu aduce beneficiu direct, dar influenţează în mare măsură tate ce se măresc cu rapiditate, apare un puf alb, fin constituit din micelii şi conidioforii agentului patogen. Cu timpul, ţesuturile bolnave se necrozează şi frunzele se usucă, având aspect de frunze arse. Pe peţiol şi tulpină apar pete de culoare brună, alungite superficial, pe care foarte rar se dezvoltă hife miceliene. Florile atacate nu leagă, se usucă şi cad. Atacul pe fructe este foarte păgubitor şi se înregistrează de la primele stadii de dezvoltare până în faza de pârgă. La fructele abia formate, atacul se iniţiază de la sepale sau din locul de inserţie a pedunculului, pe când la fructele mari infecţiile se pot produce în orice punct de pe suprafaţa lor. Fructele sunt depreciate calitativ, se desprind uşor şi cad pe pământ unde, în scurt timp, ciuperca patogenă creşte şi sporulează abundent. Dacă infecţiile se produc în stadiul de pârg, suprafaţa fructelor rămâne netedă, de culoare brun deschisă, iar evoluţia patogenului apare zonat concentric. Măsurile agrofitotehnice au un rol deosebit în limitarea atacului. Este

Cum apărăm tomatele de mană
În ţara noastră, mana produsă de ciuperca Phytophthora infestans este cea mai păgubitoare boală a tomatelor. Atacul apare în ani cu precipitaţii abundente şi temperaturi moderate, care favorizează producerea infecţiilor şi evoluţia rapidă a bolii. Într-un interval relativ scurt, de 24-48 de ore, culturile pot fi compromise total. Primele simptome Mana afectează organele aeriene (tulpini, frunze, flori, fructe) în toate stadiile de dezvoltare a plantei. Până în prezent, în condiţii de câmp, primele simptome s-au semnalat frecvent în lunile august-septembrie, dar în unii ani atacul apare şi în decada a doua a lunii iunie. Petele de atac apar izolat sau în vetre, de unde boala se extinde în restul culturii. În condiţii nefavorabile, pe partea inferioară a frunzelor, pe zonele infec-

UTILE...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

21

MIJLOACE DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE A POPULAŢIEI PE TIMPUL CANICULEI
- Evitarea expunerii la razele solare între orele 10.00- 16.00, mai ales pentru copii şi bătrâni cât şi pentru persoanele care suferă de boli cardio-vasculare, boli ale sistemului nervos, etc. - Consumul zilnic de lichide de 2-4 litri de apă sau băuturi răcoritoare, pentru a se evita deshidratarea organismului - Evitarea consumului de băuturi alcoolice şi a cafelei în această perioadă sau diminuarea la minim a acestora - Consumul de legume şi fructe proaspete este indicat, evitântu-se alimentele de origine animală cu conţinut ridicat în grăsimi, produsele cu conţinut ridicat de sare sau zahăr fiind de asemenea contraindicate - Evitarea expunerilor la razele solare a corpului descoperit şi a ochilor existând pericolul insolaţiei sau a afectării iremediabile a retinei. - Evitarea tratamentului acasă " după ureche " sau din " auzite" în cazul unor afecţiuni asupra sănătăţii persoanelor, fiind indicată prezenta la medic pentru a se stabili diagnosticul şi medicamentaţia corectă - Este interzis scăldatul în apele amenajărilor hidrotehnice sau cu adăncime mare, existând pericolul înecului sau îmbolnăvirii cu diferite ciuperci sau agenţi patogeni . - Se recomandă verificarea potabilităţii apei de băut din făntâni, datorită riscului ca aceasta să aibă concentraţii mari de compuşi chimici şi biologici care să afecteze sănătatea consumatorilor . - Se recomandă consumul de apă plată sau apa din făntâni să fie fiartă şi răcită înainte de a fi consumată. APEL PRIMĂRIE

0250/762160 APEL URGENŢĂ MEDICALĂ - 112 APEL DISPENSAR 0250/762040 -

comunei în desele ocazii prin adese, afişe şi revista localităţii trebuiesc luate obligatoriu următoarele măsuri: -Este obligatorie toaletarea pomilor şi a copacilor pentru a se preîntâmpina doborârea acestora de vânt peste construcţii sau liniile electrice. - Este obligatorie curăţirea şanţurilor şi rigolelor din vecinătatea Domeniului public sau dintre gospodăriile învecinate pentru a se preântâmpina inundaţiile în curţi, casa şi grădini, - Este obligatorie măsura ridicării depozitelor de lemne, pietriş sau gunoi din şanţuri sau de pe marginea drumurilor, pentru a se lăsa curs liber apelor pluviale să se scurgă normal către reţeaua hidrografică de deversare, - Este obligatorie amenajarea de jgheaburi de scurgere a apelor pluviale de pe acoperişurile caselor sau ale altor imobile învecinate cu gospodăriille altor persoane, pentru ca acestea să nu fie afectate de aceste scurgeri. Toate aceste măsuri cad în sarcina CLSU, SVSU. Compartimentului Administrativ din Primăria localităţii pentru verificare, monitorizare şi impunerea de măsuri preventive şi coercitive,iar cetăţenii localităţii sunt obligaţii ca măsurile de recomandare şi cele obligatorii să le aibă în vedere în mod permanent.Responsabilizarea administraţiei se face prin măsuri proprii şi de control ale instituţiilor abilitate ale statului de la nivel central şi judeţean,iar cetăţenii pot suferi o serie de sancţiuni din partea acestor instrituţii care au declanşat o serie de verificări şi controale în teritoriu. Nu există scuze în cazul încălcării normelor legale în vigoare, iar necunoaşterea legii nu înlătură răspunderea celui vinovat. Atenţionam încă odată pentru ca aceste măsuri să fie luate în serios de la Primar, consilier local, funcţionar până la simplu cetăţean fiindcă toţi sunt răspunzători în mod solidar.

MIJLOACE DE PREVENIRE A INCENDIILOR IN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI, TERENURI FORESTIERE ŞI MIRIŞTI.
-Este interzis fumatul în păduri, locuri neamenajate şi aruncarea la întâmplare a chistoacelor de ţigări, - Este interzis focul deschis în păduri, arderea miriştilor la întâmplare şi fără obţinerea permisului de foc de la reprezentaţii Primăriei. Arderea resturilor vegetale de pe tarlale se face după ce în prealabil au fost arate pe o lăţime de minim 1 metru toate laturile parcelei, sunt asigurate mijloacele de stingere a incendiului la faţa locului şi a persoanelor necesare pentru a se preîntâmpina întinderea focului. -Persoanele care au surse de pregătit hrana în gospodării cu gaz, instalaţii electrice sau cu lemne sunt obligate să verifice buna funcţionare a acestora, a racordurilor electrice, regulatoare de gaz, prize, furtune de alimentare sau coşurile de evacuare a fumului. Este interzisă aruncarea cenuşii pe locuri în care există pericolul aprinderii şi declanşării incendsiilor accindentale în gospodărie.

MIJLOACE DE PREVENIRE A INUNDAŢIILOR ÎN GOSPODĂRIILOR POPULAŢIEI ŞI PE TARLALELE AGRICOLE
Conform HCL nr.13/2008 privind gospodărirea localităţii, aşa cum a fost înştiinţată populaţia

22

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

SOCIAL...

Fo rmare a atitu dinilo r po zitive ale părinţilo r şi cadre lo r didactice ...
Principalii factori care ajută copilul în desavârşirea propriei educaţii sunt şcoala şi familia. Pentru o bună colaborare între aceşti doi factori este nevoie de multă comunicare din partea lor. Parinţii nu au doar rol biologic ci şi obligaţia de a-i creşte, a-i îngriji, de a-i educa.
Nu numai şcoala are sarcina de a se ocupa de educaţia copilului, ţinând seama că familia este cea care-i oferă primele informaţii despre tot ce-l înconjoară, că de la ea primeşte copilul primele norme şi reguli de conduită dar şi climatul social şi afectiv necesar dorinţelor sale, peceta pe care părinţii o lasă asupra structurii spirituale şi morale a personalităţii copiilor se menţine toata viaţa. Analizând situaţiile în care se manifestă de multe ori educaţia în familiile copiilor se pot identifica mai multe tipuri de părinţi: a) unii înţeleg să-şi adapteze stilul lor de educaţie cu al şcolii; b) alţii nu conştientizează efectele negative ale metodelor aplicate în educaţie; c) alţii refuză să admită că relaţiile lor educaţionale cu copiii sunt deficitare. Şcoala, personalul didactic, are sarcina să identifice situaţiile problematice, să comunice cu familia în favoarea elevilor şi mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de colaborare şcoală-familie este benefică pentru obţinerea performanţelor şcolare. Daunătoare pentru copii este atitudinea unor părinţi care nu au obţinut de la copiii lor rezultatele dorite. Ei nu îşi dau seama că aceste rezultate ţin de mai mulţi factori: nivelul de inteligenţă, mediu şi starea de sănătate. Aceste neînţelegeri duc uneori la abandon şcolar. Cazurile « Copii în dificultate » trebuie analizate îndeaproape de către cadrele didactice din şcoală. Nu este deloc simplu să conduci spre maturitate o fiinţă umană, mai ales dacă ea este « în dificultate ». Şcoala trebuie să creeze servicii care să facă faţă celor mai particulare situaţii (copii deficienţi, cei cu tulburări de învăţare). Se impune în primul rând cunoaşterea profundă a particularităţilor pshihologice şi socio-culturale ale copilului în dificultate. Trebuie să existe o colaborare sinceră între toti cei implicaţi în procesul de educare al acestor copii (cadre didactice, profesori de sprijin, consilier educaţional, parinţi, bunici, fraţi). Ţinând cont de toate acestea trebuie să se caute modalităţi de iniţiere a unor activităţi comune pentru a stabili contacte cu comunitatea. Cadrul didactic are un rol foarte important în educaţia acestor elevi, astfel că el trebuie să ţină seama de mai multe principii: - să menţină un climat optim în clasă ; - să câştige respectul copilului ; - să găsească cele mai eficiente metode de antrenare a copilului în rezolvarea unor responsabilităţi ; - să creeze relaţii de încredere, afecţiune şi comunicare şi să elimine acele elemente care îi furnizează elevului argumente pentru adoptarea unor conduite rebele ; - relaţia cu părinţii să vizeze opiniilor şi convingerilor cu privire la procesul de integrare, motivaţiile şi interesele acestora. Raţiunea pentru care copiii în dificultate se integrează nu este aceea de a îi face «normali», ci de a la insufla valori, comportamente şi aspiraţii specifice celorlalţi copii. Iată câteva sfaturi pentru învăţătorul care are în clasă « copii în dificultate »: - să aşeze copilul într-o bancă unde el să poată auzi şi vedea bine, iar învăţătorul să îi poată urmări progresele; - să se asigure că este ascultat, auzit şi i se înţelege mesajul transmis; - să dea indicaţii copiilor în timpul activităţilor dacă aceştia întâmpină dificultăţi ; - învăţătorul trebuie să aibă răbdare cu elevul dacă se bâlbâie, dacă are goluri în memorie; - să implice elevul în cât mai multe activităţi adecvate posibilităţilor lui ; - să formuleze întrebări astfel încât toţi elevii să poată răspundă la ele ; - să păstreze unitatea de cerinţe de comportare pentru toţi copiii din clasă ; - să trateze copilul cu deficienţe la fel ca şi pe ceilalţi copii din clasă (în masura posibilităţilor) ; - să menţină legatura cu părinţii copilului pentru a se sfătui cu ei şi pentru a-i informa despre progresele copilului – ei sunt persoanele cele mai importante pentru a ajuta învăţătorul în eforturile depuse în procesul educativ. Învăţătorul trebuie să-i implice activ pe părinţi în activitatea şcolii, în organizarea activităţilor extraşcolare. Membrii familiei trebuie sprijiniţi să depăşească durerea şi frustrarea, să accepte problemele copiilor şi să-i ajute la rândul lor pe aceştia. Părinţii trebuie învăţaţi să aibă rabdare şi să nu aplice abuzul (bătaia...) asupra copilului. Învăţătorul trebuie să evite folosirea cuvintelor negative atunci când vorbeşte cu un asemenea copil. Cadrul didactic trebuie de asemenea să permită copiilor cu probleme să vorbească despre ei înşişi, să-şi exprime gândurile, dorinţele şi sentimentele. E bine să fie implicaţi şi elevii fără dificultăţi în proiecte comune de activităţi. A creşte şi a educa un copil este o opera care cere înainte de toate « multă dragoste »- aceasta nu înseamnă că nu se impune şi raţiune bazată pe cunoştinţe precise. Ca şi o plantă, copilul creşte diferit, în funcţie de ambianţa favorabilă sau defavorabilă a mediului familial. Această ambianţă, acest climat, poate să-l ajute sau să-l împiedice să se dezvolte normal, şi răspunderea o poartă părinţii şi educatorii copilului. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru cei din jurul său. Dacă pe acest drum al dezvoltării şi formării personalităţii sale, părinţii şi copilul lor vor găsi sprijin din partea învăţătorilor, mai târziu, peste ani, efortul dascălului va fi răsplătit. n Alina Şiţoiu

ATENTIONARE...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

23

pROMÂNIA JUDETUL VALCEA PRIMARIA COMUNEI GALICEA

IN ATENTIA CETATENILOR LOCALITATII!
In ultima perioada s-au inregistrat destule plangeri si sesizari privind taieri ilegale de arbori din padurile cetatenilor sau de pe marginile drumurilor , ale malurilor si digurilor de protectie a apelor . Va informam ca masa lemnoasa nu se exploateaza decat in regim silvic , proprietarul terenului va solicita de la Ocolul Silvic marcarea arborilor si exploatarea acestora , iar transporturile vor fi insotite de avizele prevazute de lege . Taierile de arbori si arbusti de protectie de pe malurile de protectie a apelor si marginile drumurilor se fac de catre administratorii acestora in conditiile legii , urmand reglementarile Codului Silvic Roman si a altor legi speciale de reglementare . Incalcarea acestor prevederi legale enuntate mai sus atrage raspunderea contraventionala si penala a faptuitorului , amenzile contraventionale sunt foarte drastice iar pedepsele penale deosebit de dure . In ideea ca este si de datoria noastra sa va atentionam si sa va informam asupra acestor stari de fapt , va atragem atentia ca necunoasterea legii nu prezinta o scuza in fata autoritatilor si institutiilor statului - fiecare cetatean va raspunde in raport de fapta sa . PRIMAR NAFLIU ION SECRETAR OBOGEANU GHEORGHE

C M Y K

2 4 14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

LITERATURA...

Dintre rimele Luminiţei Roşoagă... Noi
Acelasi sunet monoton al singuratatii Acelasi parfum de toamna ce ma intristeaza Toamna cu mine toamna la tine Niciodata impreuna tot eu cu dorul Tot tu cu ochii plini de iubire tot noi Totul si nimic trupul tau si sufletul meu Acelasi prinsi intre cuvintele Tu si eu totul si Nimic

Suflet prins
Intr-o toamna pustie Am gasit in sertar Fotografia ta, asa frumoasa... Acum mai mult ca niciodata Am zarit umbra Gandurilor tale Si buzelor le-am dat Cu degetul contur Am simtit parfumul inca proaspat Al primului sarut ! Ochii mari linistiti, enigmatici Privindu-ma adanc precum o apa Ti-am simtit sufletul cum se zbate Prins in alt timp

In joaca
Eram copii sau poate nu In cate-o zi trageam cu ochii in iad Ne vedeau ingerii Ne lasau sa radem si sa plangem rusinati Pana ce buzele noastre Invatau sa se atinga Mai tarziu am aflat Ca era un sarut Altadata priveam norii Ne improscam cu sperante Si ne cresteau aripi Ne bateam cu ele De ne zburau fulgii Pana cand ajungeam unul in bratele celuilalt Mai tarziu am aflat Ca se numea...IUBIRE !

C M Y K

LITERATURA...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

25

să lupt, cu moartea mea să pot s-o provoc pe-a ei!
1. Oare [ti cum e s` dormi la por]ile-atâtor veci, Rimându-le pe sicrie niscaiva versete reci, F`r` rost \n lumea voastr` [i-n genunchi, sub c`tu[e, Blestemând singur`tatea care mi-a b`tut la u[e?! C\nd mii de lumân`ri topite, plâns-au lacrimi de iubire, Cine-ar fi crezut c`-n bra]ele-]i, e-a mea ie[ire Din bra]ele-amintirii mor]ii, \n bra]ele iubirii tale?! Mila ta m-a cules din cear[afu-i brodat cu petale! 2. Ultima rug`ciune a unui Dumnezeu: Pune-o, Doamne,- ntr- un mormânt! Vreau s` vin`- n locul meu. Pentru ea, am plâns \n Rai, am plâns [i-n mormânt Totu[i, oricând, eu pot iubi mai mult de-atât! De-aia vreau s` mor \n vechiu-]i Iad de Vipere Moarte. Sunte]i aici toate [i toate, mult prea departe! Din mormânt, scrisori \]i scriu despre a ta moarte: Mai sunt \nc`! |nc` se mai poate!... 3. |mi rog via]a s`-[i a[tearn` culcu[ul. Vreau s` trag linie! S` nu-mi spun` Raiul [i nici Iadul ce mi se cuvine mie! C`ci dup` toate se pune punct [i toate se iau dacapo. Nu-]i pun zeii-n frunte prin]esa zicând: “Ia-o!”... Iar de-i ceri vie]ii lumina, ea-]i va pune-n bra]e... noaptea! Mi-ai promis iubire, Aly, m-ai [i ajutat s`-mi \nving moartea... Acum, când \s gata s`-adorm iar \n bra]ele-i b`trâne, E timpul s` trag [i eu linie, dar pentru... tine!

26

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

STIATI CA?...

- Un studiu realizat de specialistii de la Cornell Lab of Ornithology arata ca pasarile din Hawaii sunt pe cale de disparitie. Conform specialistilor 31 de specii de pasari sunt amenintate cu disparitia datorita distrugerii habitatelor de catre plantele si animalele introduse de populatia statului si de boli, in special cele aduse de tantari. Palila (foto) este una dintre pasarile cele mai amenintate cu disparitia. Populatia speciei a scazut cu peste 60% in 2009.

GHIDUL CELOR MAI ORIBILE FOBII:
Fiecare dintre noi, marturisit sau nu, are o teama de ceva. Pentru ca trebuie sa exprimam prin ceva aceste trairi iata un ghid al fobiilor (teama, frica, fobie): Achluophobia - Frica de întuneric. Acousticophobia - Teama de zgomot. Agorafobie - Teama de spatii deschise sau de a fi în locurile aglomerate. Ailurophobia - Frica de pisici. Alektorophobia - Teama de pui de găină. Alliumphobia - Frica de usturoi. Allodoxaphobia - Teama de avize. Altophobia - Frica de înălţimi. Amaxophobia - Teama de echitatie într-o maşină. Ambulophobia - Teama de mers pe jos. Ancraophobia sau Anemophobia - Frica de vânt. Androphobia - Teama de oameni. Anglophobia - Frica de Anglia, cultura engleză, etc Anthrophobia - Teama de flori. Antlophobia - Teama de inundaţii. Anuptaphobia - Teama de a locui singur. Apeirophobia - Teama de infinit. Aphenphosmphobia - Frica de a fi atins. Apiphobia - Frica de albine. Apotemnophobia - Teama de persoane cu membre amputate. Arachnephobia / Arachnophobia - Frica de păianjeni. Arithmophobia - Frica de numere. Arrhenphobia - Teama de oameni. Arsonphobia - Teama de foc. Astraphobia / Astrapophobia - Frica de tunete si fulgere. Astrophobia - Frica de stele / spaţiu. Ataxophobia - Teama de tulburări. Atelophobia - Teama de imperfecţiune. Athazagoraphobia - Frica de a fi uitat sau ignorat. Atychiphobia - Teama de eşec. Aurophobia - Teama de aur. Automatonophobia - Teama de ventriloc, creaturi, statui de ceară Automysophobia - Frica de a fi corupt. Autophobia - Frica de a fi singur sau de sine. Aviophobia / Aviatophobia - Teama de zbor. Bacillophobia - Frica de microbi. Bacteriophobia - Frica de bacterii. Bathmophobia - Teama de scări sau pante abrupte. Batophobia - Frica de înălţimi. Batrachophobia - Teama de amfibieni (broască) Belonephobia - Teama de pin şi ace. Bibliophobia - Teama de cărţi. Botanophobia - Teama de plante. Brontophobia - Frica de tunete si fulgere. Cacophobia - Teama de poceală. Cainophobia / Cainotophobia - Teama de noutate. Caligynephobia - Frica de femei frumoase. Carnophobia - Teama de carne. Catagelophobia - Frica de a fi ridiculizat. Catoptrophobia - Teama de oglinzi. Cenophobia / Centophobia - Teama de lucruri sau idei noi. Ceraunophobia - Frica de tunete. Chaetophobia - Teama de păr. Chionophobia - Teama de zăpadă. Chiraptophobia - Frica de a fi atins. Chirophobia - Teama de mâini. Chorophobia - Frica de a dansa. Chrometophobia / Chrematophobia - Teama de bani. Chromophobia / Chromatophobia - Teama de culori. Chronomentrophobia - Teama de ceasuri. Cibophobia / Sitophobia / Sitiophobia - Teama de alimente. Claustrofobie - Teama de spaţii închise. Climacophobia - Teama de scări. Clinophobia - Frica de a merge la culcare. Coimetrophobia - Teama de cimitire. Coulrophobia - Frica de clovni. Cyberphobia - Teama de computere. Cyclophobia - Teama de biciclete.

?
- Vaci neozeelandeze care produc direct... lapte degresat. Incredibil dar adevarat. Specialistii din Noua Zeelanda au descoperit ca unele bovine au în organism o gena care are capacitatea de a degresa laptele pe care îl produc. Gena respectiva a fost identificata în 2001. De atunci echipa de specialisti a reusit sa obtina câteva vaci care produc astfel de lapte. Descoperirea ar putea permite crescatorilor sa obtina vite specializate în producerea directa de lapte degresat. - Soricelul Peanut si motanul Ranj confirma povestea din desenele animate Tom si Jerry care erau foarte buni prieteni si se distrau tachinandu-se reciproc. Proprietarul celor doi a a postat pe YouTube un filmulet cu cele doua personaje reale. -

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

27

Excursie in Capitală

Vineri 1 mai 2009, pentru elevii claselor IX-X de la Şcoala Galicea a fost o zi de vis, au vizitat capitala ţării. Auziseră de Bucureşti încă de la grădiniţă, văzuseră imagini la televizor, citiseră diverse articole de presă, dar încă nu ajunseseră în capitală. Casa Poporului reprezintă un obiectiv turistic de interes pentru orice cetăţean. Deşi am aşteptat aproximativ două ore din cauza numeroaselor grupuri de vizitatori din ţară şi străinătate, vizita la Casa Poporului va ramane întipărită în memoria elevilor multă vreme. Controlul riguros de la intrare ne-a făcut să conştientizăm, o dată în plus, importanţa acestei construcţii monumentale. Ghidul ne-a furnizat informaţii utile despre Casa Poporului: construcţie, arhitectură, pictură, mobilier, utilitate etc. După vizitarea acestui obiectiv, am făcut un tur al Bucureştiului în autocar, furnizând elevilor informaţii despre principalele edificii ale capitalei precum Universitatea Bucureşti, Muzeul de Istorie, Ateneul Român, Sala Palatului, Piaţa Romană, Piaţa Revoluţiei, Palatul Victoria - sediul guvernului, Arcul de Triumf, Muzeul Satului, Parcul Herăstru şi lista poate continua. Trecând prin faţa aeroportului Băneasa elevii au avut posibilitatea de a vedea avioane aterizând şi decolând. Turul Bucureştiului s-a încheiat la Grădina Zoologică unde pentru câteva ore elevii au participat la o oră de zoologie în aer liber, fiind de-a dreptul fascinaţi de diversitatea speciilor de păsări, animale, reptile şi peşti existente în acesată superbă gradină zoologică. Deşi iniţial programul excursiei cuprindea vizitarea muzeului Grigore Antipa, a Grădinii Botanice şi o plimbare cu metroul, timpul a trecut atât de repede astfel încât acestea rămân obiective pentru excursia următoare. Excursia a fost benefică, stimulând interesul elevilor pentru cunoaşterea de noi locuri şi pentru studiul mediului înconjurător. Elevii şi-au completat şi consolidat cunoştinţele de istorie, geografie, cultură civică şi biologie. Un alt obiectiv atins este creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă şi într-ajutorare. Menţionăm că această excursie nu se putea realiza fără susţinerea morală şi materială a organizaţiei umanitare World Vision cu care şcoala noastră este în parteneriat. <Multumim World Vision! n Prof. coordonator Ion Lăculeanu

28

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

VOIE BUNA

B A N C U R I . . . B A NC U R I . . .
Ce sa fac, doctore? Casatoria mea e in impas. - Cum asa ? - Pai, sotia mea nu ma poate suferi cind sint beat, iar eu n-o pot suferi cind sint treaz... Judecatorul intreaba martora: - Sunteti casatorita? Ea ofteaza. Judecatorul dicteaza secretarei: - Nu e casatorita. Apoi intreaba martorul: - Sunteti casatorit? Martorul ofteaza. Judecatorul dicteaza: - Casatorit. Popa: Ce faci Alinuto? Alinuta(7ani): - Duc vaca la taur, parinte. Popa: - Dar tatal tau nu poate sa faca asta? Alinuta(7ani): - Ba da, dar taurul o face mai bine. - Acuzat,recunosti acest cutit? - Da, domnule judecator. - Insemna ca marturisesti crima. - Nu marturisesc nimic. Dar mi-l aratati pentru a cincea oara. E normal sa-l recunosc! De pasti, doi nebui sunt eliberati temporar de la un ospiciu. Ajung ei la in hotel si unul incepe sa faca lumanarea. Celalalt spune: -Mai omule, stai jos, ca il sun pe doctor! Celalalt nimic. Il suna pe doctor sa ii spuna: -Domnu` doctor, colegul sta lumanare! -Pai si ce daca? -Da, da` eu nu pot sa dorm cu lumina aprinsa! Vine inspectia la Bula la scoala. - Ce faceti daca va intalniti cu un urs ? Inspectorii il pun pe bula sa raspunda: - Fug la un copac. Si intreaba inspectorul: -Si daca vine si el? -Ma urc in copac. -Si daca se urca si el ? -Sar din copac. -Si daca sare si el ? -Fug la alt copac. -Si daca vine si el ? -Ma sui in copac. -Si daca se suie si el ? -Sar din copac. -Si daca sare si el ? -Fug la alt copac. -Si daca vine si el ? -Ma, da mai dute-n pizda matii, tu tii cu mine sau cu ursu ? Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeţi recruţi li se prezintă pentru prima oară un tanc. Plutonierul comandant de grupă începe să le explice: - Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare? Nimeni nu întreabă nimic. - Pe tanc, se află instalat un aruncător de grenade calibrul 120. Are cineva vreo întrebare? Nimeni nu întreabă nimic. - Tot pe tanc avem o staţie de comunicaţii radio. Are cineva vreo întrebare? Un soldat ridică mîna timid. - Da, soldat, spune! - Tovarăşe plutonier, staţia radio e pe lămpi sau pe tranzistori? - Băi, pentru tîmpiţi. Un ardelean care voia sa plece in Germania il intreaba pe un vecin de-al lui ce sa faca deoarece nu stie limba germana. - Nu-i bai. Limba germana-i ca la noi, doar ca tre' sa vorbesti mai rar. Zis si facut. Ajunge ardeleanul la Hamburg, intra intr-un bar si spune: - Bu-na zi-ua! - Bu-na - raspunde barmanul la fel de rar. - Da-ti-mi si mi-e o be-re. - Po-f-tim be-rea. Dupa primele inghitituri ardeleanul spune: - Eu su-nt de la Tu-r-da. Tu de un-de esti? - To-t di-n Tu-r-da. - Na... pai atunci de ce vorbim nemteste? Trei moldoveni, care s-au mutat la oras se intilnesc dupa o perioada de timp pentru a-si impartasi experientele. Primul moldovean: - Ce bine era la tara, ma! Pe jos scandurile erau drepte si puteam linistit sa merg dintr-un capat in altul al camerei. Aici la oras ametesc sa tot urmaresc sipcile alea mici de pe jos... Al doilea moldovean: - In fiecare seara cand vin acasa trebuie sa scol din somn trei vecini pentru ca pe lift scrie "Numai pentru patru persoane!" Al treilea moldovean: - Eu sunt cel mai napastuit. De fiecare data cand mi se facea sete acasa ma duceam la cismea si beam dupa pofta. Acum ma duc, trag de funie si pana sa pun gura la apa se si termina si trebuie sa astept iar sa se umple galeata, iar trag de funie, dar tot asa patesc! Un boxer renumit trebuie operat de apendicita. Din sala de operatie iese suparat medicul anestezist: - Asa nu se mai poate! Eu incerc sa il anesteziez, numar pana la 9 si el se ridica de fiecare data in picioare?

CONCURS DE CULTURA GENERALA CU BLONDE
O blonda vrea sa demonstreze ca blondele sunt destepte.Se duce la un concurs de cultura generala: Prezentatorul: - Cat face 2 ori 2? Blonda:- 2. Blondele din public: - Mai dati-i o sansa!!! Prezentatorul:- Bine. Blonda:- 3. Blondele din public: - Mai dati-i o sansa!!! Prezentatorul:- Bine. Blonda:- 4 Blondele din public: - Mai dati-i o sansa!!!

Un pusti spiona o pereche care facea dragoste intr-un boschet dintr-un parc. Dupa ce termina cei doi treaba, pustiul se duce dupa barbat si ii spune: - Nene, acum stiu unde stai, am vazut ce ai facut, si daca nu-mi dai 100.000 lei ii spun sotiei tale. De voie, de nevoie, omul ii da

banii ceruti si scapa de pusti. Dupa ce ajunge acasa, pustiul ii povesteste mamei cele intamplate. Mama il cearta si ii spune sa mearga la biserica sa se spovedeasca. La biserica il intampina popa: - Ei, pustiule, care-i treaba? - Hopa, acum stiu si unde lucrezi!

UTILE...

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

29

Maxima Lunii
“Ca sa intelegi ca esti prost trebuie totusi sa-ti mearga mintea!” (Georges Brassens)

Caricatura lunii

Citiţi de la coadă la cap anunţul tipei!...

Citat celebru...
"Promisiunea este capaci- PROGNOZA METEOROLOGICÃ tatea de a PENTRU URMÃTOARELE dezamăgi DOUĂ SĂPTĂMÂNI: oamenii!” (Cyril Connolly)

SFATUL LUNII:
Iubirea este singurul lucru care poate fi impartit la infinit fara sa se micsoreze!...

30

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

UTILE...

Reţetele lunii: Arpacaş
cu carne
Ingrediente: -500g carne de porc sau pasare -2 cepe -100 ml ulei -250g arpacas -1 lingurita concentrat de supa (vegeta) -sare -piper -1 lingurita pasta de rosii -2 l apa clocotita

Preparare:
Carnea taiata in bucati, se prajeste in ulei, se scoate pe o farfurie, iar in uleiul ramas se caleste ceapa tocata marunt. Cand incepe sa se ingalbeneasca, se adauga arpacasul cu apa in care a fiert, concentratul de supa si pasta de rosii desfacuta. Se amesteca si se asezoneaza(se Se acopera vasul cu pune sare si piper) un capac si se lasa la cald Se adauga si carnea pana a doua zi. Se pune la fiert inabusit, in prajita, se pune pe foc pana da in clocot, apoi se acopera aceeasi apa, usor sarata, la cu un capac si se da la cupfoc domol. torul incins, la foc potrivit Dupa aproximativ 20- 20-30 min. Se serveste fierbinte. 30 min. , arpacasul se inmoaie, infloreste frumos Mentiuni: si scade bine(absoarbe din apa). Pentru o portie norArpacasul se alege de impuritati, se spala bine in mai multe ape(va recomand sa alternati apa calda, cu rece), se pune intr-o oala si se toarna peste el apa clocotita(se opareste), cu o seara inainte de a fi preparat. mala este suficient 50g arpacas. Pentru ca isi mareste volumul mai mult decat orezul, arpacasul se pune intr-o cantitate de lichid de 8 ori mai mare decat cantitatea de arpacas. Din arpacas pot fi pregatite aproape toate mancarurile care se prepara din orez. Boabele de arpacas nu se lipesc intre ele. Timp Preparare: 1 h Complexitate: redusa

Horoscopul pentru perioada

14 AUGUST - 15 SEPTEMBRIE 2009

31

Luna aceasta Berbecii vor lua hotarari majore. Nu e vorba neaparat de ceva foarte vizibil pentru ceilalti, ci de schimbari interioare, care ii ajuta sa depaseasca momentele dificile. Totusi, ar fi recomandata si o schimbare de look care sa evidentieze mai bine aceasta modificare

Sanatatea nu este foarte bine aspectata in aceasta perioada pentru Tauri. Atentie mai ales la raceli si tulburari digestive. Un membru al familiei le face o surpriza placuta, probabil o vizita, la sfarsitul perioadei. Relatiile cu familia si prietenii sunt foarte bine aspectate si Taurii pot primi chiar un ajutor de la acestia.

Un gest de atentie fata de o persoana de sex opus din anturaj le poate starni furtuni in cuplu. Ar fi bine sa-si cantareasca bine fiecare miscare, daca nu vor sa starneasca furtuni in cuplu. Daca sunt singuri, nici sa nu caute o relatie, pentru ca apar niste provocari profesionale care le vor solicita timpul si nervii pe termen lung.

O calatorie pe care o asteptau de multa vreme se amana. Acest lucru ii face pe Raci sasi reorganizeze programul si le ofera un ragaz binevenit sa mai rezolve niste probleme. O poveste sentimentala mai veche revine in actualitate si ameninta sa le complice viata...

Leii sunt predispusi la tot felul de accidente in perioada urmatoare. Fie ca e vorba de accidente fizice, sau de gafe si indiscretii, Leii pot intra foarte usor in necaz. Trebuie sa fie foarte atenti la cum se poarta si la ce vorbesc!

E o perioada buna pentru acumularea de informatii, nu in sensul invatarii unor lucruri noi, ci al descoperirii unor secrete, sau vesti care circula in cerc restrans. Fecioarele sa deschida bine ochii si urechile, vor auzi multe barfe, dar vor afla si lucruri care le vor ajuta in cariera...

Balantele sunt pe val in zilele urmatoare. Au sanse mari de reusita in tot ce-si propun, asa ca e un moment bun sa-si faca planuri si strategii, sau sa incheie niste socoteli mai vechi. Vor avea ocazia sa plateasca niste polite unor persoane care le-au ranit si asta le va da un sentiment de putere.

Scorpionii intra intr-o perioada favorabila pentru latura lor erotica, si-asa destul de accentuata prin natura zodiei. Este o perioada buna pentru experimente si pentru evadari de week-end impreuna cu persoana iubita. Daca sunt solo, nu trebuie decat sa iasa in lume, pentru ca ofertele vor fi destule.

Ar fi bine sa-si ia un pic de timp numai pentru ei. E o perioada propice relaxarii si acumularii de energie. Chiar daca nu au concediu, ar fi bine sa-si ia macar doua-trei zile libere pentru a-si pune gandurile in ordine. Chiar si in relatia de cuplu ar fi binevenit un time-out.

Ar fi bine sa-si ia un pic de timp numai pentru ei. E o perioada propice relaxarii si acumularii de energie. Chiar daca nu au concediu, ar fi bine sa-si ia macar doua-trei zile libere pentru a-si pune gandurile in ordine. Chiar si in relatia de cuplu ar fi binevenit un time-out.

Varsatorii vor avea foarte multa energie si depinde doar de ei cum o vor folosi. Indicat ar fi sa se concentreze asupra carierei, pentru ca astrele favorizeaza proiectele in acest domeniu. Relatia de cuplu va fi foarte armonioasa, desi unele persoane din afara vor incerca sa o tulbure.

Pestii au in fata niste zile pline de mici surprize placute din partea prietenilor sau a familiei. Vor primi mici cadouri, vesti care le ridica moralul, vizite de la persoane dragi, invitatii in oras. Nu se intrevad cine stie ce sanse de realizari marete, sau aventuri palpitante, dar nu trebuie neglijata importanta bucuriilor marunte.

Colectiv redactional Editori-[efi: V I C E P R I M A R U D R E A F L O R E A ; P R I M A R N A F L I U I O N secretari de redac]ie: OBOGEANU GHEORGHE, {I}OIU ALINA MIHAELA- COORDONATOR CENTRU COMUNITAR Redactor-[ef: asist. univ. ALINA ROGOBETE, jurnalist PRO ExpreS Redactori: Religie: P.C. PREOT PROF. ION TI}U, UNGUREANU ION, CIURCI FLORIAN, POPESCU DORINEL, PRUNOIU MIHAIL Sanatate: DOCTOR CÎRNEANU ION, DOCTOR VETERINAR MONEA FLORIAN Agricultura: INGINER AGRONOM IACOB CONSTANTIN Invatamant: DIRECTOR SCOALA I-VIII FLOROIU LAURENTIA Politica: ALIN BARBU, MANAGERUL ZIARULUI PRO ExpreS Tehnoredactare [i Art Designer: ALIN BARBU

C M Y K

comuna Galicea, in imagini, in prima revista din mediul rural valcean

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful