CF Seminar 6 - Contabilitatea Decontarilor Cu Tertii

CONTABILITATE FINANCIAR Ă – SEMINAR 6 – Contabilitatea decontărilor cu terţii

3. Contabilitatea decontărilor cu terţii
3.1 Contabilitatea decontărilor cu furnizorii şi clienţii
Livrări-cumpărări pe credit comercial cambial 1. Societatea A livrează societăţii B mărfuri în valoare de 10.000 lei, TVA 19%. Costul de achiziţie al mărfurilor livrate de societatea A este de 8.000 lei. Cu acceptul societăţi A, societatea B emite un bilet la ordin pentru valoarea facturii. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă şi îl încasează la scadenţă. Să se înregistreze aceste operaţii atât în contabilitatea furnizorului cât şi a clientului. 2. O societate „A” livrează unei alte societăţi „B” produse finite evaluate la preţ de vânzare de 50.000 lei, TVA 19 %, costul lor de producţie fiind de 44.000 lei (în contabilitatea societăţii „B” bunurile respective sunt considerate mărfuri). Societatea „B” livrează la rândul ei mărfuri unei alte societăţi „C” cu un preţ de vânzare de 50.000 lei, TVA 19 %, costul lor de achiziţie fiind de 46.000 lei (în contabilitatea societăţii „C” bunurile respective sunt considerate tot mărfuri). Pentru decontare, cu acceptul societăţilor „A” şi „C”, societatea „B” emite o cambie cu o valoare nominală de 59.500 lei prin care dă un ordin societăţii „C” să plătească suma respectivă direct societăţii „A”, la scadenţă. La scadenţă contravaloarea cambiei este achitată de societatea „C” societăţii „A”. 3. Societatea A livrează societăţii B produse finite (pentru furnizor), respectiv materiale consumabile (pentru client) la preţul de 20.000 lei, TVA 19% pe bază de factură. Cu acceptul furnizorului, clientul emite un bilet la ordin pentru valoarea facturii. După primirea efectului comercial, furnizorul îl depune la bancă şi se încasează cu 20 de zile înainte de scadenţă. Taxa scontului este de 20% anual. Preţul de înregistrare la furnizor a produselor finite livrate este de 14.000 lei. Clientul îşi achită datoria la scadenţă.

Datorii şi creanţe comerciale externe 1. O societate comercială vinde mărfuri unui client extern în condiţia de livrare FOB în valoare de 10.000 euro, cursul valutar la data facturării fiind de 3,3000 lei/euro. (Costul de achiziţie al mărfurilor este de 25.000 lei.) Cu acceptul furnizorului, clientul emite un bilet la ordin pentru valoarea facturii externe. După primirea efetului, furnizorul îl depune la bancă spre scontare (cursul valutar 3,3000 lei/euro). Taxa scontului percepută de bancă e de 10%. La data încasării efective a efectului comercial scontat, cursul valutar e de 3,4000 lei/euro. 2. Se primeşte de la un client extern, la 12 decembrie 200N, un avans în valoare de 10.000 euro, cursul valutar fiind de 3,2000 lei/euro, pentru care s-a emis în prealabil o factură de avans. La 31 decembrie 200N cursul valutar este de 3,1500 lei/euro. La 12 ianuarie 200N+1 se livrează clientului extern produse finite în condiţia de livrare FOB, în valoare de 40.000 euro, cursul valutar la data facturării fiind de 3,2500 lei/euro. Costul mărfurilor vândute este de 50.000 lei. La 30 ianuarie 200N+1 se emite o factură pentru regularizarea avansului şi se încasează contravaloarea produselor vândute (mai puţin avansul primit), cursul valutar fiind de 3,2700 lei/euro.

Avansuri comerciale acordate/primite 1. În data de 01.02.200N S.C. A100 SRL primeşte în cont de la S.C. B200 SRL un avans în sumă de 35.700 lei, pt. care emite în prealabil o factură. În data de 02.02.200N, SC A100 SRL (pe baza uei facturi care include şi stornarea avansului) livrează către S.C. B200 SRL produse finite, (pe care SC B200 SRL le consideră mărfuri) cost de producţie 70.000 lei la un preţ de vânzare de 100.000 lei, TVA 19%. Pentru restul sumei datorate se emite un bilet la ordin cu scadenţa peste trei luni, acceptat de către S.C. A100 SRL. Aceasta primeşte efectul în data de 03.02.200N şi îl încasează la scadenţă. Să se efectueze înregistrările în contabilitatea ambelor societăţi comerciale.

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş, Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean

C.ubbcluj. S. univ. BETA SRL un avans în sumă de 47. Se înregistrează operaţiile atât în contabilitatea furnizorului.univ. se pronunţă falimentul SC ET SRL. Asist.000 lei. cost de achiziţie 100. cost de producţie 50. drd.000 lei. Reduceri de preţ acordate de furnizor clientului 1.05. drd. univ.000 lei. TVA 19%. respectiv materii prime. Asist. SC STARWARS SRL. Pe factură emisă în data de 10. Preţul de înregistrare la furnizor al semifabricatelor este de 10. şi remiză de 10%. pentru care furnizorul emite o factură în prealabil. Dan Cuzdriorean . Decontarea restului de plată se realizează prin virament bancar.000 lei. În anul 2007. ţinându-se seama de avansul acordat anterior.CONTABILITATE FINANCIAR Ă – SEMINAR 6 – Contabilitatea decontărilor cu terţii 2. Conform contractului. BETA SRL mărfuri. clientul acordă furnizorului un avans în numerar de 2. Să se facă înregistrările contabile în contabilitatea ambelor societăţi. univ. pentru care emite ulterior factură.600 lei (TVA 19% inclus) pentru care emite în prealabil o factură de avans. 2.380 lei (TVA 19% inclus).000 lei. Costul de producţie al produsului este de 50. dr. Alin Ienciu. în luna ianuarie 2006.000 lei (TVA inclus). Titular curs (CIG): Prof. TVA 19%. iar lichidatorii virează entităţii SC STARWARS SRL suma de 6. Adriana Tiron-Tudor www. în valoare de 15.000 lei.09. SC ALFA SRL livrează S.2006. Decontarea facturii se face prin bancă.06. univ. drd.05. Să se efectueze înregistrarea în contabilitatea ambelor societăţii comerciale.000 lei.muller Asistenţi: Lect. Drd.C. Vasile Cardoş. constată că este posibil ca suma restantă de la SC ET SRL. să nu se mai încaseze în viitorul apropiat deoarece această societate a intrat în incapacitate de plată.12. cât şi în cea a clientului Livrări-cumpărări neînsoţite de facturi 1. în contract fiind prevăzut un scont de 1% pentru achitarea facturii înainte de termenul stabilit. Societatea A livrează societăţii B un mijloc de transport (produs finit pentru societatea A.C. Ulterior. Asist. Termenul de plată stabilit prin contrat este 10. La 31. (cost de producţie 150. SC CIG SRL livrează SC FB SRL produse finite.econ.ro/victor.09. ALFA SRL primeşte de la S. După o lună societatea B îşi plăteşte datoria faţă de societatea A obţinând un scont (o reducere financiară) de 40% pe an.000 lei cu preţ de vânzare de 160.000 (care sunt considerate de către cumpărător mărfuri) la preţul de vânzare 100. Entitatea SC STARWARS SRL a facturat societăţii SC ET SRL.09 sunt înscrise două categorii de reduceri: rabat de 5%. Victor Müller.000 lei) din care a încasat prin banca suma de 218. TVA 19% convenindu-se ca decontarea să aibă loc peste 2 luni. Decontarea se face prin virament bancar. mijloc fix pentru societatea B) în valoare de 90. Creanţe comerciale incerte 1. Răzvan Mustaţă. Să se efectueze înregistrarea în contabilitatea societăţii comerciale SC FB SRL ştiind că plata facturii se efectuează în data de 31. cu ocazia inventarierii creanţelor.000 lei.dr. furnizorul livrează clientului semifabricate. produse finite în valoare de 238.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful