Etaloane

Un etalon în 5 clase normalizate
Fracţiunea lui z are valoarea z/2 iar clasele devin:
I Min … -3z/2
II -3z/2 … -z/2
III -z/2 … z/2
IV z/2 … 3z/2
V 3z/2 … Max.

6,7%
24,2%
38,2%
24,2%
6,7%

din populaţie
din populaţie
din populaţie
din populaţie
din populaţie

cumulat
6,7%
30,9 %
69,1%
93.3%
100 %

1% 4.6% 22.1% 95.8% 21.3% 89.1% 62.1% 6.6% 12.6% 4.0% 100% .Un etalon în 5 clase normalizate Fracţiunea lui z are valoarea z/3 iar clasele devin: I Min … -5z/3 II -5z/3 … -3z/3 III -3z/3 … -z/3 IV -z/3 … z/3 V z/3 … 3z/3 VI 3z/3 … 5z/3 VII 5z/4 … Max.8% 77.7% 40.1% 17.0% 10.4% 96.2% 11.0% 6.8% 15.6% 17.8% 11. 4.2% 59. 4.8% din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie cumulat 4.5% 12.9% 84.0% din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie din populaţie cumulat 4.9% 37.5% 19.1% 21.2% 100% Un etalon în 5 clase normalizate Fracţiunea lui z are valoarea z/4 iar clasele devin: I Min … -7z/4 II -7z/4 … -5z/4 III -5z/4 … -3z/4 IV -3z/4 … -z/4 V -z/4… z/4 VI z/4 … 3z/4 VII 3z/4 … 5z/4 VIII 5z/4 … 7z/4 IX 7z/4 … Max.2% 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful