Mga ads/patalastas sa radyo

:

Noong uso ang Bataang Matamis Uso na ang Ligo Sardines

Noong ng number 1 ang Liwayway Gawgaw Nag-number 1 din ang Ligo Sardines

Naging bukang-bibig ang Acebedo Optical Bukang-bibig din ang Ligo Sardines

Naging paborito ang Sieko Wallet Habang favorite din ang Ligo Sardines

Naging super hit ang WC Super hit din ang Ligo Sardines

Hanggang ngayong walang kupas Di nagbago ang sarap

Ligo Sardines! Laging Masarap! For more than 50 years.... tumatagal!

.______________ Narito sina ________________________. _______. Joash.. ___________________ Mga mamamahayag/komentarista: *greetings* Komentarista #1: Eh ah. alam narin natin ang tungkol dito sa buong ‘Coal power plant’ isyu diba? Komentarista #2: Oo nga. Dane Announcer: *Intro* 1. pagtapos ay nalipat sa Aborlan *Jose C Alvarez – nag cacampain pro-Coal Power Plant sa WPU tapos di sang-ayon yung mga estudyante/school *Napigilan dito sa Narra * ******************************* Filipino – Komentaryong panradyo Winona. ang inyong mga tagapaglingkod 2.Mga info tungkol sa Coal PP *Dating naset sa Panacan. . At nagbabalik ang ____________ kasama ang inyong mga tagapaglinkod. komentaryong di uurungan! Ito ang --. Isyung di tinatantanan. Anne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful