P. 1
Erori radiografii intraorale

Erori radiografii intraorale

|Views: 13|Likes:
Published by Cristian Farcas
Surse de erori radiologice: geometrie, expunere , procesare,manipunlare. etc.
Surse de erori radiologice: geometrie, expunere , procesare,manipunlare. etc.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Cristian Farcas on Nov 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2015

pdf

text

original

ERORI DE REALIZARE A FILMELOR INTRAORALE

Mulţumiri - Allan G. Farman

Surse de eroare radiologică
 Geometrie  Expunere  Procesare  Manipulare

Proiecţia geometrică
   

Mărire Alungire şi scurtare Suprapunere proximală Distorsionare (îndoirea receptorului)  Plasare inadecvată a filmului (“tăierea conului”)

Plasarea filmului
 Plasare verticală incorectă –

tăierea apexului sau a coroanei  Plasare orizontală incorectă – radiografierea altor dinţi  Combinarea celor două – foarte frecventă

Erorile de plasare verticală – frecvent apar din cauza disconfortului resimţit de pacient prin apăsarea mucoasei de către film; “tăierea” apexurilor

Mai rar, receptorul este plasat prea profund; “tăierea” coroanelor

Erorile de plasare orizontală a filmului duc la radiografierea altor dinţi decât a celor indicaţi Bitewing – nu se observă nici ambii premolari şi nici ambii molari (pacient prea tânăr pentru a prezenta molarii III)

Erori combinate de plasare orizontală şi verticală a receptorului apar destul de frecvent. Radiografie periapicală: “curbă descendentă” – pierderea detaliilor privind apexurile şi suprafaţa mezială a primului premolar.

Suprapunere proximală
 Suprapunerea suprafeţelor

proximale de smalţ din cauza angulaţiei orizontale greşite a razei centrale  Uneori, un oarecare grad de suprapunere este inevitabil  Unghiul adecvat de angulare orizontală este determinat de forma arcadelor dentare şi de alinierea dinţilor

Radiografie bitewing

Angulaţia orizontală tangentă la suprafeţele de contact proximale ale dinţilor minimizează suprapunerea

Incisiv Canin
Premolar Molar

Suprapunerea proximală este minimizată prin folosirea unei înclinări corecte pe orizontală a razei X

Suprapunerea proximală rezultă din angularea orizontală greşită. În acest caz, suprapunerea este din ca în ce mai accentuată de la premolari la molari – angulaţie orizontală prea mică

Angulaţie orizontală corectă pentru bitewing de molari. Raza centrală este tangentă la suprafeţele de contact proximale ale dinţilor Angulaţie orizontală incorectă. Un unghi orizontal prea mare produce o suprapunere din ce în ce mai accentuată dinspre M spre PM Angulaţie orizontală incorectă. Un unghi orizontal prea mic produce o suprapunere din ce în ce mai accentuată dinspre PM spre M

Elongarea şi scurtarea
 Mai frecvente la tehnica

bisectoarei  Elongarea: unghi vertical prea mic  Scurtarea: unghi vertical prea mare  Remember: când soarele este sus, umbra este scurtă; când soarele este jos, umbra este lungă

Tehnica bisectoarei se bazează pe principiul izometriei A

bisector
B

receptor

C

bisectoare A

AC = BC B

Tehnica bisectoarei se bazează pe “principiul izometriei”. Dacă raza centrală este perpendiculară pe bisectoarea imaginară dintre axul dintelui şi receptor, apare o mărire minimă a dintelui

C

! Dinţi multiradiculari !

Pentru tehnica paralelismului, angulaţia verticală trebuie să ducă la perpendicularitatea dintre RC şi axul lung al dintelui

Spre deosebire de tehnica bisectoarei, alungirea sau scurtarea imaginii sunt improbabile când se foloseşte tehnica paralelismului

Scurtarea dinţilor este cauzată de un unghi vertical prea mare (tehnica bisectoarei)

Scurtarea – înclinare verticală prea mare

Odată cu scurtarea dintelui şi apexul dentar devine neclar (vezi vârful monumentului din dreapta)

“Apexul” monumentului este pierdut prin scurtarea imaginii

Elongarea proporţională apare când gradul de distorsionare a imaginii este egal pe toată imaginea; unghi vertical prea mic. Radiografia trebuie repetată (radiografie periapicală fără apexuri)

Combinarea erorilor de angulare a RC

Angulare incorectă verticală (prea mare) şi orizontală (prea distală): scurtare şi suprapunerea suprafeţelor proximale

Îndoirea receptorului
 Orizontală – alungire

disproporţionată  Verticală – dinte “gras”  Combinată – efectul de “sală a oglinzilor”

Alungire disproporţionată
Îndoirea orizontală a filmului duce la mărirea disproporţionată a imaginilor. Cel mai frecvent, coroanele dentare sunt relativ nedistorsionate şi rădăcinile sunt progresiv alungite, cu cea mai mare distorsiune prezentă la nivelul apexurilor

Alungirea disproporţionată din cauza îndoirii orizontale a filmului este destul de comună pentru regiunile molare maxilare prin îndoirea receptorului pe un palat coborât; poate apărea în cazul utilizării tehnicii paralelismului pentru radiografiile periapicale pentru M

Îndoirea verticală a filmului (frecventă când degetele pacientului sunt dispozitivul de poziţionare); rezultatul este o lărgire aparentă a dinţilor, ca în radiografia prezentată (canin!)

Dinte “ce execută un dans hula” din cauza îndoirii orizontale şi verticale a filmului

Distorsiunea poate fi atât orizontală, cât şi verticală dacă receptorul este îndoit în ambele direcţii în acelaşi timp

Imagine “în ceaţă”
 Vibrarea tubului  Mişcarea

pacientului  Mişcarea receptorului

Artefacte de mişcare: înceţoşarea imaginii este cauzată de mişcarea în timpul expunerii a tubului, pacientului sau receptorului. Se recomandă scurtarea timpilor de expunere

Artefacte de mişcare combinate cu alungire disproporţionată (îndoirea orizontală a filmului), probabil din cauza mişcării tubului sau a pacientului

Artefacte de mişcare combinate cu poziţionare verticală incorectă a filmului – semn că mişcarea a fost cauzată de deplasarea filmului în cursul expunerii

Instabilitatea tubului este principala cauză de artefacte de mişcare – păstraţi aparatul în poziţie de repaus între examinări pentru a reduce tensiunea în braţul aparatului

Film alb (fără imagine)
 Developat fără expunere,  Fixat înainte de a fi

developat  Fixare excesivă  Pierderea emulsiei prin spălare excesivă

Film “alb”

Film negru (fără imagine)
 Expunere la lumină albă  Revelare excesivă  Expunere excesivă

Film negru

Imagine slabă

Imagine densă

Imagine corectă

Imaginea slabă
 Subexpunere  Eroare de procesare:

concentraţia soluţiilor, timpul sau temperatura

Imaginile slabe au densitate scăzută şi pot fi atribuite erorile de expunere sau procesare

Senzitometrie. Schimbarea soluţiilor.

Imagine subexpusă
 kV prea mic  mA prea mic  Timp de expunere prea mic  Viteza receptorului prea mică

pentru parametrii de expunere selectaţi.  Distanţa sursă – receptor prea mare  Plasarea inversă a filmului

Model în “anvelopă” Model în “oase de hering” sau “epoleţi”

Plasarea inversă a filmului duce la expunere prin foiţa de plumb. Imaginea este slabă (luminoasă) şi se vede modelul foiţei de plumb

Plasarea inversă a filmului

Timp de expunere prea scurt
 Setare greşită  Eliberare prematură a

butonului de declanşare

Imagine slabă (procesare)  Revelator rece
 Timp de revelare prea scurt  Revelator slab sau consumat  Fixare excesivă

Imaginile slabe sunt frecvent rezultatul lipsei de împrospătare a soluţiilor chimice.

Imagini dense
 Factori de expunere  Procesare  Înceţoşare

Imagine densă: uneori acestea pot fi interpretate folosind o lumină intensă – cauza nu este înceţoşarea sau dubla expunere

Imaginea densă (expunere)
   

kV prea mare mA prea mare Expunere îndelungată Receptor prea rapid pentru parametrii selectaţi  Distanţa sursă – receptor prea mică  Expunere dublă

Expunerea dublă: Filmul este mai dens / întunecat decât de obicei. Se pot observa incisivii suprapuşi, cu direcţii opuse

2 orientări diferite pe acelaşi film cu dublă expunere

Dublă expunere: s-a folosit acelaşi film pentru o radiografie periapicală M la nivel maxilar atât pe partea dreaptă, cât şi pe partea stângă

Imagine densă (procesare)
 Revelator fierbinte  Timp prea mare de revelare  Revelator prea puternic sau

prea mult

Imagine densă (înceţoşare)
siguranţă  Radiaţie difuzată  Căldură  Factori chimici

 Vechime şi depozitare  Lumină albă sau de

Înceţoşare: chiar şi radiopacitatea obturaţiilor apare gri

Înceţoşarea a dat o tentă de gri întregii imagini; pierderea contrastului smalţului

Monezile sunt plasate pe un film despachetat în condiţiile obişnuite din camera obscură timp de 5 minute şi apoi procesat

Rezultat pozitiv al testului monezilor. La un rezultat negativ nu s-ar vedea unde au fost monezile

Condiţiile din camera obscură pot fi testate folosind testul monezilor

Pentru radiologia clasică (cu film), condiţiile din camera obscură sunt importante pentru prevenirea înceţoşării

Filtrul folosit pentru lumina roşie trebuie să corespundă celui mai sensibil film utilizat

Înceţoşarea (vechime şi depozitare)
 Film expirat  Căldură (> 21oC).  Radiaţia X dispersată /

difuzată

Înceţoşarea (lumina vizibilă)
 Lumină albă în camera

obscură
 Lumina roşie: timp, distanţă,

putere, filtru inadecvat, filtru fisurat sau şters  Verificare: “testul monezilor”

Imaginea incompletă
 “tăierea conului” (alinierea greşită a conului şi a receptorului).
 Scufundare incompletă în

revelator în timpul procesării manuale.  Parte luminoasă a filmului prin revelare corectă, dar fixare doar a unei părţi din film: o parte a emulsiei este parţial nedevelopată

“Tăierea conului”: erorile minore pot fi ignorate dacă nu se pierd informaţii diagnostice Erorile majore necesită repetarea filmului.

“Tăierea conului” poate apărea şi în cazul folosirii conurilor colimate rectangular

Testarea alinierii conului (n.b. dimensiunile maxime ale diametrului razei la nivelul suprafeţei de intrare – piele este de 7 cm pentru radiografiile intraorale

Pete sau linii albe
 Picături de fixator înaintea

revelării  Bule de aer în revelator  Emulsie zgâriată  acestea afectează de obicei o parte a emulsiei şi sunt mai degrabă “luminoase” decât “albe”.

Zonă luminoasă (“albă”) datorată contactului filmelor în revelator în cursul procesării manuale. La aparatele de developat automate, acest efect este foarte rar.

Zone luminoase (“albe”) din cauza picăturilor de fixator ajunse pe o parte a emulsiei duble înainte de procesare

Zonă albă din cauza scufundării insuficiente în revelator în cursul procesării manuale. Valurile şi bulele de la suprafaţă sunt evidente.

Agitarea excesivă sau prea redusă în revelator pot cauza apariţia unor zone luminoase prin formarea unor bule de aer între suprafaţa filmului şi substanţele chimice.

Contaminarea filmului înaintea procesării. Grăsimea a împiedicat contactul unei părţi a filmului cu revelatorul.

Cutarea filmului

Zgârierea emulsiei:

Emulsia este moale înainte de uscare şi poate fi uşor zgâriată în cursul developării manuale. Filmele se pot lipi între ele şi după uscare încercarea de dezlipire poate duce la înlăturarea emulsiei (jos)

Lucrările protetice ar trebui scose deoarece pot masca imagini diagnostice importante

Protezele radiotransparente pot fi lăsate dacă astfel se pot obţine imaginile dorite.

Ochelari

Dispozitive de poziţionare a filmelor

 Contaminare chimică

Semne negre

(ex. soluţii de fluorură).  Contaminare cu salivă (însoţită frecvent de aderenţa hârtiei negre din pachet).  Picături de revelator înainte de procesare  Expunere parţială la lumina albă

Contaminare: Aspect pătat din cauza revelatorului rămas pe film la fixare. Acid + Bază = Sare + Apă. S-a format un precipitat pe suprafaţa filmului

Amprentă neagră apărută din cauza contaminării filmului radiologic înaintea procesării cu soluţie de fluorură de pe mâna operatorului

Contaminare:

dacă se foloseşte un film şi se produce o contaminare cu salivă din cauza imposibilităţii de procesare imediată, hârtia neagră poate să adere la filmul radiologic

Contaminarea filmului înaintea procesării

Linii negre
 Tamburi murdari în

developatorul automat  Descărcări de electricitate statică (de obicei în timpul perioadelor cu umiditate scăzută)

Lipsa unei curăţări regulate a developatorului automat poate duce la apariţia unor linii negre drepte pe radiografie

Bandă verticală de la rolele murdare ale maşinii de developare automată

Semne negre prin îndoirea filmului în jurul unghiei. Artefactele se extind dincolo de limitele anatomice

Dinte fracturat după un traumatism. Linia de fractură se opreşte la marginile rădăcinii

Semne negre prin îndoirea filmului în jurul unghiei.

Semne negre făcute de operator pentru a plasa filmul mai uşor Îndoire verticală a filmului

Descărcări electrice statice – perioade cu umiditate scăzută

Descărcări electrice statice – perioade cu umiditate scăzută

Imagine cafenie
 “Sepia” imediat după

procesare: revelator vechi  “cafeniu-galben” după câteva săptămâni sau luni: spălare sau fixare inadecvate

Lipsa unei spălări adecvate a filmelor după fixare duce la o îmbătrânire rapidă în cursul arhivării, devenind de neinterpretat. “testul hypo”

Imagine cafenie prin lipsa unei spălări corespunzătoare a filmului după fixare

Imagine verde
 Fixare incompletă, de

obicei prin lipirea filmelor în cursul procesării

Imagine verde prin persistenţa emulsiei radiosensibile (verde). (sus) filmul a fost ataşat de un alt film în cursul procesării automate – o parte a filmului nu a fost curăţată

(jos) filmul a fost parţial în contact cu alt film în cursul procesării automate

Diverse
 Aspect “muşcat de molii”: expunere inadecvată
 Aspect reticular: crăparea

emulsiei prin diferenţe mari de temperatură între revelator, fixator şi / sau apă  “falangiom” – deget plasat în faţa receptorului; alte corpuri străine

Aspect reticular: crăparea emulsiei prin diferenţe mari de temperatură între revelator, fixator şi / sau apă

Aspectul “mâncat de molii” este atribuit expunerii excesiv de mici.

“falangiom” – degetul pacientului interpus între tub şi film

Studentul a uitat pe ce parte a dintelui trebuie plasat filmul ! Film plasat vestibular ! Imaginea colţului gurii

Bibliografie obligatorie pentru examen

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->