Tematika és irodalomjegyzék a „civil társadalom és szervez!

dései” cím" tárgyhoz MA (nappali) szakos hallgatók számára
1-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

8-11. Nonprofit szervezeti formák Irodalom:
Pavluska V. 1999: A nonprofit szektor. JPTE FEEFI Pécs. pp. 151-183. Bíró E. 2002: Nonprofit szektor analízis. Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. EMLA Egyesület, Budapest, pp. 23-32. Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 24-27. Kákai László 2009: Kik vagyunk mi? Civil szervezetek Magyarországon. Publikon Kiadó, Pécs pp. 198-205 Nemzeti Együttm"ködési Alap in Bódi György – Gécziné Bárdos Eszter – Kahulits Andrea – Kákai László – Lakrovits Elvíra – Lele Zsófia: Változó civil világ. Kézikönyv civil szervezetek számára. Budapest: Complex Kiadó, 2012

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m"ködésér!l és támogatásáról

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony

• • •

A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek

• • • • • • •

Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114.

Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek • • • • A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

-7. A nonprofit szervezetekkel kapcsolatos elméleti megközelítések
Közgazdaságtani elméletek • • • • • • • Heterogenitáselmélet. A közjavak elmélete. A piac, állam kudarcának elmélete A szerz!déses kapcsolatok kudarcának elmélete. A bizalomelmélet. A fogyasztói ellen!rzés elmélete Támogatási elméletek Viselkedési modellek – Optimálási és hatékonysági modellek A kínálati oldal elmélete A nonprofit szektor érdekcsoportjainak elmélete

Interdiszciplináris elméletek

• • • •

A kormányzat és nonprofit szektor közötti partneri viszony A harmadik út modell. A társadalmi eredet elmélet. A jóléti állam elméletek, a nonprofit szektor, mint intermedier terület

Szociális gazdaság, szociális vállalkozások

Irodalom:
Bartal Anna M. 2005: Nonprofit elméletek, modellek, trendek. Századvég, Budapest pp. 45- 114. Kuti É.-Marschall M. (szerk.) 1991: A harmadik szektor. Nonprofit kutatások 1. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. pp. 15-68. Bocz János 2009: A nonprofit szektor strukturális átalakulása Magyarországon A magyar nonprofit szektor az 1990-es évek elejét!l a 2000-es évek közepéig Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet pp. 50-77; 99-117. Civil Szemle, 2012. 4. szám (IX. évfolyam 4. szám)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful