You are on page 1of 18

Egyms fel fordul rgik KeletKzp Eurpban Approaching regions in East-Central Europe

KISEBBSGI SAJTFKUSZ1
2013.
NOVEMBER

20.,

SZERDA

BOR KRISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net

Kzrdek
P l! zati "el#$% s "iatal eg!etemi oktat&knak Az Emberi Erforrsok Minisztriuma s a

Balassi Intzet plyzatot hirdet fiatal hatron tli magyar oktat i !szt!nd"#ra a $%&'( $%&)*es tan+ben a sz,lf!ldi felsoktatsi intzmnyek +alamelyikben oktat i te+kenysget folytat romn llampolgrsg- magyar nemzetisg. szemlyek szmra/ 0Erdly1ma2

Magyarorszg
A 'ag!arorsz gon (l) nemzetis(gek #el!zet(r)l sz&l& besz mol& meg%itat s %al "ol!tatta

m*nk + t az Orsz gg!,l(s kedden Emmi3 az alapt!r+ny s a nemzetisgi t!r+ny #

alapokat hozott Az alapt!r+ny- +alamint a nemzetisgek #ogair l sz l sarkalatos #ogszably elfogadst ne+ezte a $%&& februr#a s $%&' februr#a k!z!tti idszakban a magyarorszgi nemzetisgek szempont#b l legfontosabb esemnyeknek az Emberi Erforrsok Minisztriumnak llamtitkra1 Doncsev Andrs a nemzetisgek helyzetrl sz l - kt+es idszakot fel!lel #elentst ismertet+e sz lt az oktatst- a +laszt #ogot- a kultrt s a nemzetisgek identitsnak polshoz hozz#rul mdit rint +ltozsokr l- a nemzetisgi !nkormnyzatok tmogatsnak m dosulsr l- +alamint az llamk!zi +egyes bizottsgok m.k!dsrl1 4elidzte- hogy $%&)*tl mr a kisebbsgek is k,ldhetnek kp+iselt +agy sz sz l t az 5rszggy.lsbe1 A nemzetisgi !nkormnyzatok +lasztsnak # szablyozsa remnyei szerint 6s!kkenteni fog#a a +isszalseket- finansz"rozsuk pedig a +al s tel#es"tmny,kh!z k!tdik ma#d 0M7I2 -a. nba *tazott r!" #$k%or 8i+atalos ltogatsra 9apnba utazott kedd este Orbn Viktor minisztereln!k- aki a t+ol*keleti orszgban tallkozik msok mellett Akihito #apn 6sszrral s Abe Sindz kormnyf+el 0:sz2 /!*rcs n! szerint az ellenz(k nem $g(r#et csod t Gyurcsny Ferenc szerint az ellenzk akkor teszi # l a dolgt- ha nem "gr 6sodt $%&) utn- mert a 4idesz nagyon megfesz"ti a k!ltsg+etst a +laszts eltti utols +ben 0:sz2 Politikai arck(.csarnok0 a l +kok #arca ;ro< 6sapat gondozza Orbn Viktor 4a6ebook* oldalt- ahonnan ezerszmra tiltottak mr le felhasznl kat1 8ogyan tel#es"tenek politikusaink s
1

A szeml(ben szere.l) cikkek nag! r(sze a c$mre kattint%a meg+elenik 2 az 'TI3#$rek#ez tartoz& linkek eg!es esetekben csak a 444.mti.#* oldalon el%(gzett eg!szer, (s ing!enes regisztr ci& *t n "ognak m,k5dni
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

prt#aink a k!z!ssgi trben= Elemzs,nkbl ltszik- hogy ez nem 6sak orszgos npszer.sg,k f,gg+nye- de az adott ra#ong i 6soportok online*akti+its is 0:sz2 8eladta mag t a rend)rs(gen a &ad"'%$3szobor rong l&+a A $) +es ppai frfi beismer +allomst tett1 :em ismerte a k!rnyket- a k!dben elt+edt 0:sz2 Se()"0 nincs #el!e a kett)s m(rc(nek Semjn Zsolt szerint a kommunista s n6i diktatrk rmtettei egyarnt elfogadhatatlanok- s meg"tls,kben nin6s helye a ketts mr6nek1 Errl a kormnyf keresztnydemokrata helyettese beszlt Gereben !nes Megtorlsok a Szovjetuniban 6"m. k!ny+nek bemutat #n kedden a f+rosban 0:sz2 'Megdbbenten sok az SZDSZ3krosult az orszgban' A 4idesz felsz l"t#a a >Bajnai Gordon holdudvarban kedden ismt feltn? liberlisokat- mielbb rendezzk a t!bb mint egymillird forintra be6s,lhet tartozsaikat1 A nagyobbik kormnyprt az Egy,tt*;M +ezet#tl pedig azt +r#a3 tisztzza- hogy szmra elfogadhat *e- ha a liberlisok az ad fizetkkel akar#k megfizettetni sa#t ad ssgukat 0:sz2 6z(rt gondol+a Ba)"a$? #og! n!er#et "#jn#i Gordonn#l- az Egy,tt*;M sz!+etsg +ezet#+el k!z!lt inter#t a @urier 6"m. b6si lap kedden- internetes oldaln1 A +olt kormnyf ebben egyebek k!z!tt megers"tette- hogy elssorban a ma mg hatrozatlan +laszt k sza+azatban remnyked+e szeretne +lasztst nyerni #!+re- a ma#dani # kormnynak pedig szerinte egyebek k!z!tt # munkahelyek teremtsre kell t!rekednie 0:sz2 Se()"0 Hrd5gi %olt a bolse%ik logika Semjn Zsolt hangslyozta3 a kommunista s n6i diktatrk rmtettei egyarnt elfogadhatatlanok 0M:52 'egd*.l zt k 'ag!arorsz g n5%eked(si kil t sait A globlis gazdasg lassulsa ellenre az 5EAB #elentsen #a+"tott haznk idei s #!+ +i n!+ekedsi kiltsn 0M:52 N(%%it ban az 6g!Itt G@1E Cossz n+en +ettk "#jn#i Gordonk- hogy megelztk ket az Egy,tt $%&) prtn+ hasznlatban 0M:52 =az*g % dak Kanad b&l >Zsidkat bntalmaz bandk garzdlkodnak Budapest ut in? ll"t#a egy kanadai lap1 A Ma6leanDs szerint Magyarorszgon megkergettk s bntalmaztk $ertsz kos @anadba menek,lt @ossuth*d"#as "r t is1 Egy tud#k- a magyarokat genetikusan alatt+al knak ne+ez $ertsz megkapta a menek,ltsttust1 $umin Ferenc nemzetk!zi kommunik6i rt felels helyettes llamtitkr helyreigaz"tst krt 0M:52 'egb*kott az eg!k*lcsos ad& A most meg#elent tanulmny egyfa#ta elksz"tse is lehet a 4idesz plfordulsnak 0:sz+2 A m(dia#at&s g m*nk + t (rt(keli ma a .arlament 0:sz+2 6g!re biztosabb? .rilis C3 n lesz a .arlamenti %oksol s Ezt a dtumot kotyogta ki Sesztk %ikls is a parlamentben 0:sz+2 K5zne%el(si rdekeg!eztet) Tan cs alak*l A test,let tag#ait az oktatsrt felels miniszter kri fel a delegl k #a+aslata alap#n 0:sz+2 Ront+ k a %it k a korm n!% lt s es(l!(t F! bizon"talan# de akt$v vlasztk megn"erse nlk%l nem lehet levltani a kormn"t&F 0:sz+2 *or%+y% %(di ,a%r-!"y ;olitikai megrendelsre lrmz 6s6selknek ne+ezte a t,ntetket a Magyarok Gilgsz!+etsge 0:sz+2

&o("$a
Bor!.y0 az R'JSZ sikere is a rom niai decentraliz ci& A Comniai Magyar Bemokrata

Hz!+etsg 0CMBHI2 sikernek is tart#a "orbly &szl- az CMBHI politikai aleln!ke azt- hogy Comniban #abb k!zponti intzmnyeket utalnak !nkormnyzati hatsk!rbe az gyne+ezett
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

de6entraliz6i s t!r+nnyel- amelyet parlamenti +ita nlk,l k"+n elfogadtatni a kormny1 A politikus az M7I*nek nyilatkoz+a rmutatott3 a magyar k!z!ssgnek a legfontosabb az- hogy a #ogszably k!zelebb hozza a d!ntshozatalt az llampolgrhoz1 F!z 'nkormn"zataink# ahol t'bbsgben vag" hangs(l"osan ott vag"unk# ol"an krdsekben tudnak d'nteni# amel"ekben eddig Bukarestben d'nt'ttekF * mondta "orbly &szl1 4elidzte3 az CMBHI mr #niusban a parlament el ter#esztett egy de6entraliz6i s ter+ezetet- amelynek szmos elemt a kormny is t+ette1 >!z )M*SZ +, mdos$t ind$tvn"t terjesztett be a jogszabl" tervezethez- ezek k'z%l is t'bbet elfogadtak# $g" eg"ebek mellett (jabb Maros meg"ei sportltes$tmn"ek s ifj(sgi tborok ker%lnek a meg"ei hatsk'rbe utalt intzmn"ek listjra? * szmolt be "orbly &szl 0M7I2 R'JSZ0 'eg"ellebbezik a kisebbs(g%(delmi .olg ri kezdem(n!ez(s el*tas$t s t >Megtmadjk az .urpai /ni lu0emburgi b$rsgn kisebbsgvdelmi polgri kezdemn"ezs%k bejeg"zsnek elutas$tst a )omniai Mag"ar *emokrata Sz'vetsg 1)M*SZ2 s az .urpai 3emzetisgek 4'derat$v /nija 14/.32? * mondta Vincze &ornt- az CMBHI k,l,gyi titkra kedden az M7I*nek1 A politikus- aki a 4JE: aleln!ki tisztsgt is bet!lti- elmondta- a napokban #r le az a hatrid- ameddig beny#that#k a kereset,ket1 Ennek a sz!+egt ,gy+d +gleges"ti 0M7I2 A b*karesti t rca csak rom n tank5n!%ek "ord$t sait enged(l!ezn( a kisebbs(geknek >! romniai oktatsi minisztrium sak a romn tank'n"vek ford$tsainak a hasznlatt tenn lehetv a kisebbsgi oktatsban? * k!z!lte kedden a maszol1ro erdlyi portl1 A romn tank!ny+ekre- s ezek ford"tsaira +onatkoz kittel a tr6a honlap#n k!z+itra bo6stott minisztriumi rendelet ter+ezetben #elenik meg1 A ter+ezet szerint az ltalnos szably al l ki+telt kpeznek a nemzeti kisebbsgek anyanyel+ s irodalom tank!ny+ei- a kisebbsgek t!rtnelmt s hagyomnyait- +alamint a kisebbsgi zeneoktatst seg"t tank!ny+ek 0M7I2 8elel)ss(get % llalt ,o"%a a decentraliz ci&(rt 4elelssget +llalt kedden dlutn a parlament kt hznak egy,ttes ,lsn a minisztereln!k az aznapi rendk"+,li kormny,lsen +gleges"tett de6entraliz6i s t!r+nyter+ezetrt1 8a a #ogszably r+nybe lp- plda nlk,li m don meg+ltozik a romniai k!zigazgats 0Maszol1ro2 6l"ogadta a decentraliz ci&s t5r%(n!ter%ezetet a korm n! >5eddi rendk$v%li %lsn elfogadta a kormn" a de entraliz irl szl t'rvn"tervezetet a honat"k ,6+ mdos$t javaslatval eg"%tt? k!z!lte a kormny sz +i+#e 0Maszol1ro2 Ke.e(e" *-"or el*tas$totta a PJK .olitik*sainak b$r latait Elutas"totta kedden $elemen 'unor sz!+etsgi eln!k a Bemokrata Kiberlis ;rt 0;BK2 aleln!knek- (ez#r )redn#k azokat a spekul6i it- miszerint az CMBHI >titkos alkut? k!t!tt a kormnyz Hzo6ildemokrata ;rttal 0;HB2 a de6entraliz6i r l 0Maszol1ro2 A sztr da(.$t(s "ol!tat s t k(rik a szakt rc t&l az R'JSZ .olitik*sai 0Maszol1ro2 A szen t*s el*tas$totta a Leres.atak3t5r%(n!t 0Maszol1ro2 :sak rom n*l t +(koztatnak a %adiM+ kolozs% ri t*risztikai k5z.ontban 7urisztikai t#koztat k!zpont ny"lt kedden @olozs+ron- a :pra#zi Mzeum bel+rosi szkhzban1 A L% ngyzetmteres helyisgben szm"t gpen r lehet keresni @olozs+r s Erdly legne+ezetesebb ltni+al ira- +alamint egy a#ndkboltot is berendeztek 0Maszol1ro2 ,o"%a0 G@1N3G@G@ k5z5tt csatlakoz#at*nk az e*r&5%ezet#ez >)omnia 789+ s 7878 k'z'tt satlakozhat az eur'vezethez? * #elentette ki Victor )ont# minisztereln!k 0Maszol1ro2 Rom ni ban is ragad&s le#et a mag!ar .(lda Megosztank a bankokkal a de+izahitelesek rfolyamterheit Comniban is 0M:52 Pakt*m 6rd(l!(rt A :pi Mozgalom ;rt 0;M;2 erdlyieknek sz l politikai programot #a+asol1 *o#n +us pos+nyos rdekekkel s re+izionizmussal +dol#a ket1 A ;M; szombaton@olozs+ron mutatta be a >:aktum .rdl"rt s Bnsgrt? 6"m. politikai dokumentumt1 A
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

dokumentum szerzi azt ll"t#k- hogy az orszg t!bbi t!rtnelmi rgi #ra- +alamint a Bukarestre s a diaszp rra kidolgozott hasonl dokumentumok mellett- a >:aktum .rdl"rt s Bnsgrt? >egy els lps ; k$vn lenni ; eg" szubszidaritsos szellemben kidolgozott orszgos terv k'rvonalazsa fel# a polgrbl# a k'z'ssgbl# a rgibl kiindulva ?1 A ;M; aleln!ke- Adri#n )#,#h#!i ltal bemutatott dokumentumban az ll- hogy Erdly s Bnsg egyre t!bb lakosa >rzi (g"# hog" rdekeiket s vg"aikat nem kpviseli elg jl? a politikai osztly s a k!zpontos"t llam1 >! jobboldal vlaszti forrsnak tekinti .rdl"t# a baloldal az adk s jrulkok forrsnak# a szlssges politikusok pedig a t'rtnelmi tartomn" t'bbetnikum( hel"zett hasznljk ki szavazatszerzsre& ! :M: azt kri az egsz politikai osztl"tl# hog" mondjon le a hi(sgokrl# hag"jon fel a medd vitkkal s hel"ezze magt a polgrok szolglatba# eg"arnt szolglva a nemzet k'z's javt# mint ahog" a nag" t'rtnelmi rgik# .rdl"# Moldva s <avasalf'ld spe ifikus rdekeit& =j orszgtervre van sz%ksg# eg" bizalmi szerzdsre a polgrok s a politikusok k'z'tt# amit a nemzeti rdek diktl# de minden eg"es t'rtnelmi tartomn" spe ifikus ign"ei is?- ll a dokumentumban 0e*rocom.4ord.ress.com F transil%aniare.orter.ro 2 :sak a sz(kel!ek miatt nem n!Mltak a rend)rs(g#ez 8t kul6sfontossg gazat intzmnyei ker,lnek !nkormnyzati hatsk!rbe Comniban a kormny kedden elfogadott k!zigazgatsi reform#a rtelmben1 Eredetileg a rendrsget is de6entralizltk +olna- de a kormnyon l+ liberlisok agglyai szerint ez a romn llam egysgt +eszlyeztetn 0:sz2 Ga. M'zes eml(ke el)tt tisztelegtek ;6rd)%id(ki K5zm,%el)d(si Na.ok< Az Erd+idki @!zm.+eldsi :apok nyitnynak k!zppont#ban G#l %zes llt3 6sald#a nhai ud+arn emlktblt a+attak- az ltalnos iskola dik#ai +erseit sza+altk- Erd+idk Mzeumban pedig letnek fbb mozzanatait ele+en"tettk fel1 A Hzabadsg s a @ossuth Ka#os ut6a tallkozsnl az Erd+idki @!zm.+eldsi :apokat ,nnepl felnttsereg mellett a Mal M zes Nltalnos Iskola szmos dik#a tartotta fontosnak- hogy alma mater,k n+ad #a eltt tiszteleg#en 08romszk2 ONe a korrektl adzk lett kesertskP >! kevesebb nha t'bb# k%l'n'sen# ha pontosan teljes$tik# s ez a megk'zel$ts kezdi meghozni a g"%m'l st? #elentette ki az Erdlyi Ciportnak az Eur pai Bizottsg romniai misszi +ezet#e az EJ*IM4*hitelprogramban r!gz"tett romn +llalsokr l1 Szkely )- *stvn no+ember ele#n az IM4 k,ld!ttsg+el egy,tt fel,l+izsglati ltogatson #rt Bukarestben1 7apasztalatair l (seke )ter .#ms krdezte 0Erdlyi Ciport2 8elel)ss(get % llalt a korm n! 4elelssg+llalssal parlamenti +ita lehetsge nlk,l ter#esztette tegnap a t!r+nyhozs el a de6entraliz6i s t!r+nyt a kormny1 Egyes k!zponti intzmnyek !nkormnyzati hatsk!rbe utalsr l sz l #ogszably nhny napon bel,l automatikusan hatlyba lp- ha6sak nem bizonyul alkotmnyellenesnek- +agy az ellenzknek nem siker,l a kormnyt bizalmatlansgi ind"t+nnyal megbuktatnia 0Hzabadsg2 8ellebbez az R'JSZ (s a 896N >Megtmadjk az .urpai /ni lu0emburgi b$rsgn kisebbsgvdelmi polgri kezdemn"ezs%k bejeg"zsnek elutas$tst az )M*SZ s az .urpai 3emzetisgek 4'derat$v /nija 14/.32? #elentette be tegnap Vincze &ornt1 Az CMBHI k,l,gyi titkra- aki a 4JE: aleln!ki tisztsgt is bet!lti- elmondta- a napokban #r le az a hatrid- ameddig beny#that#k a kereset,ket 0Hzabadsg2 'ag*nkra maradt*nk tank5n!%gond+ainkkalQ Orthetetlensget kelt az # tank!ny+ekre +onatkoz metodol gia- amely az oktatsi tr6a honlap#n #elent meg1 A dokumentum- amelyen nin6s ra#ta a tan,gyminiszter al"rsa- t!bbek k!zt azt "r#a el- hogy ezentl a tank!ny+eket 6sak romnul lehet meg"rni1 >5ivtelt sak a nemzeti kisebbsgek an"an"elv s irodalom# az illet kisebbsg t'rtnelme s a zenek'n"ve kpez? fogalmaz a dokumentum 0Hzabadsg2

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

>
Jecentraliz ci&0 a "ol!amat? a t(t? az (r%ek (s ellen(r%ek Ma +llalt felelssget a

kormny a de6entraliz6i rt- s ezzel egyszerre hozza k!zelebb a d!ntseket a lakossghozillet+e ad t!bb hatalmat a kiskirlyok kezbe 07ransindeP2 Mar$"es/-0 a r(gi& t5bbi meg!(+(nek enged(l!e is kellene az 5n ll&s*l s#oz A prefektus k!zigazgatsi egysgekkel r+el- noha a referendum a fe#lesztsi rgi ra +onatkozik1 Hzerinte a @o+szna megyei emberek rdekeit szolgl#a az- ha a rgi *,gyben nem "r#k ki a referendumot 07ransindeP2

Szer!$a
Nag!k5%et+el5ltek n(lkIl Szerbia Hzerbinak pillanatnyilag egyetlen nagyk!+et#el!lt#e

sin6s olyan +ezet orszgokba- mint pldul az Amerikai Egyes,lt Nllamok- @"na s :metorszg nyilatkozta *v#n %rki/ szerb k,l,gyminiszter 0Magyar Hz 2
6lk(szIltek az iratkoz si ter%ek 2 Szabadka % ros oktat si tan csosa szerint t5bb

# rom(%es k(.z(sre lenne szIks(g Ismertettk az iratkozsi ter+,ket az szak*b6skai

oktatsi k!rzet k!zpiskoli 0Magyar Hz 2


A Szerb 'egM+#od si 'ozgalom koal$ci&t k5tne a Szerb =alad& P rttal Vuk Dr#0kovi/

be#elentse szerint nem kizrt- hogy a k!+etkez +lasztsok sorn a Hzerb Meg#hodsi Mozgalom a Hzerb 8alad ;rttal k!t koal"6i t1 Dr#0kovi/ kedden Aleks#nd#r Vu1i/ kormnyaleln!kkel trgyalt1 Beszmol #a szerint kormnyaleln!k!t arr l biztos"totta- hogy tmogat#a a szerb kormny eur pai s koszo+ i politik#t- a br,sszeli megllapods +greha#tst- +alamint a korrup6i s szer+ezett b.n!zs elleni har6ot1 Hza+ai szerint Vu1i/n#k azt #a+asolta- hogy Hzerbia 6satlakozzon a :A75*hoz- amelyre a halad k eln!ke azt +laszoltahogy a parlamenti nyilatkozat miatt nem teheti meg1 A trgyals sorn sz esett az HIMM s az HI8; k!z!tti egy,ttm.k!dsrl is 0Magyar Hz 2
Oroszorsz g csak l tszat? a NATO a realit s 2 0r. Zora" 0rag$1$20 Szerbi nak min(l

el)bb k(rnie kellene "el%(tel(t az (szak3atlanti sz5%ets(gbe 5roszorszg +delmi minisztere

tizenngy + utn a hten #r elsz!r Hzerbiban1 Szer!ej Soj!u orosz s 2eboj0# +odi/ szerb +delmi miniszter Belgrdban egy,ttm.k!dsi megllapodst "rt al- melynek 6l#a mly"teni a kt orszg hadserege- +delmi politik#a k!z!tti- mindkette#,k ltal megromlottnak +lt kap6solatokat1 +odi/ el+rsnak adott hangot- hogy a szorosabb egy,ttm.k!ds mozgathat bb- m.k!dkpesebb- modernebb teheti ma#d a Hzerbiai 8adsereget1 Alapdokumentum az- amelyet szerdn orosz kollg#+al al"rt- s amely Soj!u szerint mg szmos egy,ttm.k!dsi szerzds megk!tst teszi lehet+ a #!+ben1 A szerborosz +delmi egy,ttm.k!dsi egyezmny azonban szmos krdst +et fel az orszg euroatlanti integr6i #+al kap6solatban nem tudni- mennyire s mennyi ideig nzi ma#d az effle lpseket # szemmel a :A75- melynek bkepartnersgi program#ban Hzerbia ugyan6sak rszt +esz1 A tmr l drZor#n Dr#!i0i/et- a Belgrdi Egyetem Biztonsgtudomnyi @arnak do6enst krdezt,k 0Magyar Hz 2 Tel+es$t#et) az idei c(lin"l ci& >!z idei infl i Szerbiban az v vgre visszaszorul a tervezett keretek k'z# s ng" szzalk k'r%l marad? #elentette ki tegnap "r#nko 'ini/- a Hzerbiai :emzeti Bank igazgat tan6snak eln!ke1 >4%ggetlen%l attl tette hozz - hog" oktberben az infl i mind'ssze 7#7 szzalkos volt# az vk'zi pnzh$guls a tervezett keretek k'z'tt marad# vag"is a msfl szzalkos eltrst engedl"ez > szzalkos szint k'r%l& !z SZ3B az idei vre 7#,;,#, szzalkos pnzh$gulst irn"ozott el? 0Magyar Hz 2 Konz*li na. %olt Temerinben @ihelyezett fogad napot tartott ma 7emerinben Magyarorszg Hzabadkai 4konzultusa1 Ez alkalommal is a helyi AM8 irodban fogadtk a

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

magyar llampolgrsg krelmezit1 Dr- %enyhrt Attil# konzul !t ,gyintz+el rkezett a k!zsgbe- !sszesen &Q) krelmet +ettek t 0Ga#dasgma1info2 T$z(%es +*bile*mot Inne.elt a tartom n!i omb*dsman A tartomnyi ombudsman hi+atalnak t"z+es m.k!dse alkalmb l d"sz,lst tartottak a tartomnyi parlament p,letben 0Ga#dasgma1info2 G@1E3ben 1CE milli& e*r& #$%#at& le az el)csatlakoz si ala.okb&l Hzerbia $%&)*ben &R) milli eur t h"+hat ma#d le pro#ektekre az EJ el6satlakozsi alap#aib l 0Ga#dasgma1info2

Sz.o3"$a
Szlo%(nia a LE "el( kacsingat >Szorosabbra akarja fzni ktoldal( eg"%ttmk'dst a

?isegrdi .g"%ttmk'ds orszgaival Szlovnia? mondta az A;A osztrk h"r,gyn!ksgnek adott inter#ban kedden $#rl 3rj#vec k,l,gyminiszter1 >.rfesz$tseinket a visegrdi orszgokkal val ktoldal( kap solatok elml"$tsre fogjuk 'sszpontos$tani? hangslyozta a szlo+n diplom6ia +ezet#e1 3rj#vec megltsa szerint orszga termszetes !sszek!ttetst #elent a Baltikum s az Adria k!z!tt 0M:52

Sz.o3k$a
Szlo% k +el5lt is t mogat+a Ber"y$% a meg!ei % laszt s m sodik "ord*l&+ ban >! szlovk

meg"ei vlasztsok els k'rnek eg"ik jel'ltje# Andrej Richnk is satlakozott Bernyi Jzsef# a Mag"ar 5'z'ssg :rtja 1M5:2 msodik k'rbe jutott nag"szombati meg"efn'k@jel'ltjnek tmogatihoz? * t#koztatta az M7I*t kedden a fel+idki magyar prt sa#t osztlya1 "ernyi 4zse5et- akinek szemlyben elsz!r #uthatna magyar #el!lt +alamelyik szlo+k megye lre"gy mr kt olyan megyefn!k #el!lt is tmogat#a- akik nem #utottak be a szlo+k megyefn!k +laszts no+ember $'*n sorra ker,l msodik k!rbe1 A nagyszombati megyben a +laszts msodik fordul #ba "ernyi 4zse5 s a +obert Fico +ezette kormnyprt- a baloldali Irny* Hzo6ildemokr6ia #el!lt#e- .ibor %ikus #elenlegi megyefn!k #utott to+bb Az gyne+ezett Fmag"ar krt"aF ki#tszsa azonban ezttal sem maradt el- ezt +obert Fico szlo+k kormnyf.ibor %ikus keddi nagyszombati kampnygy.lsn elmondott sza+ai is #elzik1 A szlo+k minisztereln!k a HI7A szlo+k h"r,gyn!ksg szerint gy fogalmazott3 F!menn"iben a Most@<$d s az M5: azt %zenik# hog" 'sszefognak# hog" 3ag"szombatban# eg" szlovk vrosban mag"ar meg"efn'k't vlasszanak# akkor azt vlaszolom# hog" mi szlovkok a szlovk politikai prtokban fogjunk 'ssze s vlasszuk meg Tibor Mikust1F 0M7I2 A n!el% t5rt(nelmi szere.(t is %izsg l+ k a kassai Kazincz! na.okon ;nteken kezddik @assn a @azin6zy napok )S1 +ada- amelyen az idn a nyel+ szerepnek t!rtnelmi !sszef,ggseit is +izsgl#k1 A @azin6zy napok a fel+idki magyarsg egyik legnagyobb mltra +isszatekint rendez+nye- az &TR%*as +ektl minden +ben megtartott programsorozat gerin6t a nyel+m.+elssel !sszef,gg eladsok s egyb m.sorok ad#k1 @orbban a rendez+ny rszeknt rendeztk meg a Hzp magyar beszd ne+. kie#tsi +erseny orszgos d!nt#t is 0M7I2
F$/o el)%ar zsolta a mag!ar k rt! t Nag!szombat meg!(ben 2 Szlo% k % rosban mag!ar

is. ntQ +obert Fico kormnyf is beszllt a :agyszombat megyei +lasztsi kampnyba1 H

ha mr "gy tett- egybl gy ki is 6sapta a magyar krtyt az asztalra- hogy 6sak gy 6sattant 0Bumm1sk2 4(e%+ *e"r$e%%a0 %issza#ozom a di k+aimat a K6TK3re 2meth 'enriett# rendszeresen +esz rszt dik#ai+al a nyitrai @!zp*eur pai 7anulmnyok @arn rendezett tanulmnyi +ersenyeken1 8ogy mirt= * az elk!+etkez per6ekben errl beszl 0Bumm1sk2
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

W
A Szlo% k Posta Peredre is k(zbes$t 2 K$s(rletezett a szlo% k #$rIg!n5ks(g Ordekes

k"srletet ha#tott +gre a HI7A h"r,gyn!ksg1 A#nlott le+elet k,ldtek a peredi polgrmesternek- "orsnyi Gyuln#k1 a k!zsgi hi+atalba1 A bor"tkra azonban nem a falu szlo+k ne+t- a 7eUed"ko+ t "rtk- hanem ;eredre 6"meztk 0Bumm1sk2 Ma)sk5 megsz&lalt? elmondta? #og! lo.t k sz(t az orsz got Megsz lalt 4oze5 %#jsk6 nagy+llalkoz 1 A sa#t magr l s mlt#r l k!ny+et "r frfi- aki kt +et t!lt!tt b!rt!nben a pnz,gyi szolgltat k bedlse miatt- rszletesen nyilatkozott a pri+atiz6i r l s annak k!r,lmnyeirl a kilen6+enes +ek ele#n 0Bumm1sk2
OKTATRSS/T0 To% bbra is "en!eget a kisiskol k megsz,n(se? 6a7.o3$8 nem ad nekik

.(nzt Az oktats,gyi tr6a #a+aslata szerint az iskolk gy maradhatnak meg- ha t!bb

+folyamot egyes"tenek 0;aramter1sk2


'eg!ei % laszt sok0 A =$d is "ell(. Ko%.e!3a. szemben Beszterceb n! n A 8"d prt

ker,leti eln!ke- Simon Zsolt arra krte a +laszt kat- hogy sza+azzanak Vl#dim7r %#8kr# 0Hmer*HB2 0;aramter1sk2 F$/o0 szlo% k % rosban ne leg!en mag!ar meg!eeln5kU Aki azt gondolta +olna- hogy a megyei +lasztsokat megelz kampny na6ionalizmus*mentes lesz- t+edett1 Fico felsz l"totta a szlo+kokat- fog#anak !ssze "ernyi ellen 0;aramter1sk2 EC milli& e*r&b&l ka.nak tableteket (s interakt$% t bl kat az iskol k $%&S*tl digitlis segdeszk!z!k teszik interakt"+abb az oktatst1 A minisztrium $$ ezer tabletet +esz 0;aramter1sk2 Kiska leg!)z#etn( 8ic&tQ >Robert Fico n"erne# ha novemberben tartank a k'ztrsasgieln'k@vlaszts els forduljt? der,l ki a Focus k!z+lemny*kutat ,gyn!ksg szerdn ismertetett felmrsbl1 Andrej $isk# a msodik- s ha ker,lne a msodik fordul bagyzhetne a minisztereln!kkel szemben 0E# Hz 2 M$k-1 #el!ett F$/o #Mzta el) a mag!ark rt! t Vsszefogsra buzd"totta a szlo+k sza+az kat ma .ibor %iku0- a Hmer tmogatst is b"r megyefn!k#el!lt +lasztsi nagygy.lsn +obert Fico 0E# Hz 2 B.a1ko Fre1'% (s Be9o3% sem a+ nl+a a sza%az&inak Henkit sem tmogat a ;ozsony megyei megyeeln!k*+laszts msodik fordul #ban +#stisl#v "l#0ko- aki #el!lt +olt az els k!rben 0E# Hz 2 A .osta t*d+a? #og! #ol %an Pered Gisszakap#k az elt+ol"tott helyn+tblt a perediek1 >! AeBed$kovo@felirat( tbla# amel"et nek%nk kzbes$tettek# belthat idn bel%l visszaker%l a k'zsghez? ll"t#a lapunknak k,ld!tt +laszban )eter &#z#rov- a bel,gyminisztrium sa#t osztlynak munkatrsa 0E# Hz 2 Ber"y$3inter+M a szerdai V+ Sz&ban Magyar megyeeln!ke mg sosem +olt Hzlo+kinak"ernyi 4zse5 b"zik benne- hogy szombaton megt!rik a #g s meg+eri .ibor %iku0t1 Az M@; eln!ke szerdai ePkluz"+ inter#nkban elmond#a azt is- mirt nem akar >billboardkirl"? lenni 0E# Hz 2 Ber"y$0 Nag! t(t+e %an a meg!ei % laszt sok G. "ord*l&+ nak Gget r a megyei +lasztsok msodik fordul #nak kampnya- 6s,t!rt!k reggel ht rt l kampny6send1 Az M@; szerda este :agymegyeren tart kampnyzr rendez+nyt1 "ernyi 4zse5- az M@; msodik fordul ba #utott megyei eln!k#el!lt#e szerint a tt to+bbra is nagy 04el+idk1ma2 A R k&czi Sz5%ets(g Beiratkoz si Program+a Sz)g!(nben 3 neg!edik alkalommal Az Eur pa*d"#as 7ata Gros Vnkormnyzata $%&%*ben 6satlakozott a Ck 6zi Hz!+etsg kisiskolsokat 6lz program#hoz- hogy seg"thessen fel+idki test+rtelep,lsnek Hzgynnekezton a magyar tannyel+. iskola Beiratkozsi ;rogram#ban 04el+idk1ma2 #a.e"% :kos lemondott S-6 =HK eln5ki tiszts(g(r)l V#lent kos a Helye 9nos Egyetem 8allgat i Vnkormnyzatnak 0H9E 8V@2 eln!ke szerkesztsg,nkh!z no+ember &T*n
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

el#uttatott le+elben be#elentette eln!ki tisztsgrl +al lemondst1 A meg,resedett posztot tmenetileg a #elenlegi aleln!k- Sz#b Dvid t!lti be 04el+idk1ma2 Rimaszombat .olg rmestere is llam")+el5lt 4oze5 9imko- Cimaszombat polgrmestere is indul a $%&)*ben k!ztrsasgieln!k*+lasztson1 A Modern Hzlo+kia ;rt#a 0HMH2 #el!lte a tisztsgre 04el+idk1ma2

Ukra)"a
9kra+na (s az 690 nincsen B3ter% Galami+el t!bb- mint egy ht ml+a- a #!+ heti +ilniusi

6s6son dlhet el- hogy al"r#a*e Jkra#na a trsulsi egyezmnyt az EJ*+al- s ezzel az eur pai integr6i t#ra ll- +agy sem1 Jkra#na magyarorszgi nagyk!+et+el- 4urij %ushkv#l beszlgett,nk Jkra#na perspekt"+ir l- s arr l- mit hozhat az orszgnak az eur pai integr6i s a trsulsi egyezmny 0@itekint2 J-s/se"ko0 6*r&.a kIzd+5n 9kra+n (rt Oroszorsz ggal szembenU Viktor 4uscsenko +olt ukrn llamf arra krte az Eur pai Jni t- hogy k,zd#!n meg 5roszorszggal- s "r#a al Jkra#n+al a trsulsi megllapodst- k,l!nben az orszg el+esz"ti f,ggetlensgt 0Bumm1sk2 =Msz (%es lett az Irka :o+ember &)*n ,nnepelte $%1 sz,letsnap#t @rptal#a a @rptal#ai Magyar ;edag gussz!+etsg 0@M;HI2 ltal kiadott egyetlen magyar nyel+. gyermeklap#a- az Irka1 A nagyszabs sz,letsnapi ,nnepsgre a II1 Ck 6zi 4eren6 @rptal#ai Magyar 4iskoln ker,lt sor sok*sok megh"+ott +endggel- egykori s #elenlegi Irka* munkatrssal s ol+as +al 0@rptal#a2 Ki+e%ben t rg!alt a mag!ar minisztereln5k3#el!ettes >!z utbbi h(sz vben most a legjobbak a mag"ar;ukrn kap solatok? llap"totta meg 2#vr#csics .ibor minisztereln!k* helyettes- k!zigazgatsi s igazsg,gyi miniszter ki#e+i ltogatsa alatt folytatott megbeszlsei alap#n mlt szerdn az M7I*nek nyilatkoz+a1 A minisztereln!k*helyettes rszt +ett s eladst tartott a Gilggazdasgi 4 rum 0WE42 szer+ezsben tartott ki#e+i konferen6in- emellett ktoldal megbeszlseket folytatott %ikol# Az#rov ukrn kormnyf+el- Olen# &uk#s igazsg,gy*miniszterrel s Vit#lij Z#h#rcsenko bel,gyminiszterrel1 Az ukrn minisztereln!kkel egyetrtettek abban- hogy a hor+tmagyarukrn k!z!s gzfolyos ltrehozsr l mihamarabb "r#a al a hrom orszg az egyezmnyt a trsg stabil energiaelltsnak biztos"tsa rdekben 0@rptal#a2 Ga)dos Is%3"0 az llamnak seg$tenie kell a +&t(kon!s gi szer%ezetek te%(ken!s(g(t Az idn az tszer+ezsek miatt fennakadsok #elentkeztek a k,lf!ldrl rkez seglyszll"tmnyok elb"rlsa tern- ami negat"+an befolysolta a humanitrius te+kenysggel foglalkoz ukra#nai szer+ezetek munk#t1 Cadsul k!ltsgtr"tst k!+etelnek ez ut bbiakt l- ha a megllap"tottnl to+bb kell trolni e szll"tmnyokat a +mraktrakban1 G#jdos *stvn a napokban az illetkes tr6a +ezet#nl tette sz + a kialakult helyzetet- illet+e t!r+nym dos"t ind"t+nyt #egyeztetett be a parlamentben az ut bbi problma or+oslsa rdekben 07isza:eXs2

A rg$' +;re$ #$.g%<kr


Kisebbs(g%(delmet? illet%e te#ets(ggondoz st szorgalmaztak mag!ar k(.%isel)k az 6P3

.len rison A kisebbsgek #og+delme #egyben sz lalt fel %szros Al#jos szlo+kiai s

S!or (s#b# erdlyi npprti eur pai parlamenti 0E;*2 kp+isel- m"g a szo6ialista .#b#jdi (s#b# uni s szint. tehetsgment hl zat megteremtst szorgalmazta az E; #szakba nylt htfi strasbourgi plenris ,lsn- az gyne+ezett egyper6es felsz lalsok sorban1 %szros Al#jos kifogsolta- hogy az Eur pai Bizottsg szeptemberben nem engedlyezte az
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

al"rsgy.#tst azon llampolgri kezdemnyezs mellett- amely intzkedseket #a+asolt az shonos kisebbsgek +delme rdekben 0M7I2 6l"ogadta az 6*r&.ai Parlament az 6rasm*sA .rogramot Elfogadta keddi strasbourgi plenris ,lsn az Eur pai ;arlament a $%&) s $%$% k!z!tti uni s oktatsi programot- az ErasmusY*t- amely a #elenlegi idszak Erasmus- Keonardo Ba Gin6i- Aomenius- Mrundt+ig program#ait s to+bbi nemzetk!zi egy,ttm.k!dsi programokat is egyes"t 0Maszol1ro2 6l#alaszt+ k a d5nt(st az *kr n t rs*l sr&l Mg el sem kezdd!tt az EJ* k,l,gyminiszterek htfi tan6s,lse Br,sszelben- elre tudni lehet- hogy az EJ*ukrn trsulsi szerzds kap6sn ezttal sem tud megsz,letni a tan6si a#nls1 A minisztereknek emiatt # esllyel mg egyszer !ssze kell ma#d ,lni,k mg a no+ember +gi +ilniusi EJ keleti partnersgi 6s6s eltt 0BruPInfo2 =zr J"os ism(t a region lis .olitikai 693biztosn l + rt @t h napon bel,l msodszor tallkozott &zr 4nos Br,sszelben 4oh#nnes '#hn regionlis politikai EJ*biztossal1 Hzeptemberben a zrolt EJ*forrsok f!lszabad"tsa +olt a tma- ezttal a +greha#ts- a keretek felhasznlsnak llsa- +alamint ezek kap6sn a beter#esztett nagypro#ektek br,sszeli elfogadsa ker,lt ter"tkre 0BruPInfo2 L(get (rt az 69 k5lts(g%et(si OdIsszei +a 7!bbsz!ri halaszts utn kedden megkapta a z!ld #elzst az Eur pai ;arlamenttl az Eur pai Jni k!+etkez- $%&) s $%$% k!z!tti keretk!ltsg+etse1 Mg a 7an6snak is formlisan el kell fogadnia a sz!+eget ahhoz- hogy #anur &*tl megkezddhessen az EJ ltal finansz"rozott programok +greha#tsa 0BruPInfo2 Mar%o"y$ szerint Lilni*sban d)l#et el az *kr n szerz)d(s sorsa A +rakozsoknak megfelelen nem sz,letett d!nts a k,l,gyminiszterek br,sszeli tallkoz #n az EJ*ukrn trsulsi szerzds no+ember +gi +ilniusi al"rsr l1 %#rtonyi 4nos szerint >nag"on valsz$n?- hogy az ,gyben no+ember $L*n- mr Gilniusban fognak ma#d hatrozni az uni s miniszterek 0BruPInfo2 -obbikos k(.%isel)k "ig!elem"el#$%& akci&+a a d(l%id(ki mag!ars g(rt az 6P3ben %orv#i $risztin# #obbikos eur pai parlamenti 0E;*2 kp+isel G#udi:2#!y .#ms #obbikos orszggy.lsi kp+isel+el s dl+idki magyar szer+ezetek +ezeti+el egy,tt k!zmeghallgatst szer+ezett kedden az E; strasbourgi szkhzban a dl+idki magyarok elleni emberi #ogi #ogsrtsekrl1 >Morvai risztina azt hangoztatta# hog" Szerbia ./@ satlakozsa mindaddig nem tmogathat# am$g a mag"ar srelmeket nem orvosoljk? * t#koztatta az M7I*t G#udi* 2#!y .#ms1 A rendez+nyen rszt +ett +cz Sz#b &szl- a Magyar ;olgri Hz!+etsg eln!ke- +alamint "ozki Ant#l- a dl+idki magyarok #og+delm+el foglalkoz Nrgus Egyes,let eln!ke1 Meg#elent .;ks &szl erdlyi npprti E;*kp+isel- illet+e t!bb angol s olasz E;*kp+isel 0M7I2 Brit %(delem T>ks =sz.'"ak @t nappal a Hteaua ComZniei Be6s,letb"r sgnak bukaresti ,lse eltt- $%&'1 no+ember &L*n &ord Alton- a Brit 4elshz tag#a k(rd(st int(zett [felsge @ormnyhoz- hogy milyen lpseket tesz a romn kormny irnyban annak kap6sn- hogy .;ks &szl p,sp!ktl- eur pai parlamenti kp+iseltl meg akar#k +onni a Comnia Asillaga kit,ntetst 0Erdly1ma2 N!omra%ezet)i d$+0 kik .(nzelik a sz(ls)+obbotQ Az Eur pai Baloldal szerint nem ktsges- hogy >alvilgi %zleti s politikai k'r'k? tmogatsa nlk,l nem ers!dhetne a szls#obboldal 0:sz2 A 8acebook elismerte Koszo%&t A kosz + i be#egyzsek mellett t!bb nem Hzerbia ker,l meg#el!lsre- hanem az # llam ne+e 0Bumm1sk2

#.e("y? 7-!.$/$sz%$ka? $"%er)@? !.og


KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1@
Sikol! >.mberekC )iadC Bakan sosok mas$roznak a Dellrt Szll eltt& Radnti

k'n"veket getnek az ut n& Mag"ar n ik krusban ltetik a fo ipl"n !it"ert# szabl"os karlend$tssel& !orthy szobrot avatnak a templomban& #satry sendrt di s$tik mai k'veti& <iba $r indulatos levelet az .g"es%lt Ellamok eln'ke# a vilghbor( g"ztes koal$ ijnak eg"ik jogutdja @ semmi& 3eki sem vlaszolnak& Fs# flek# nekem sem fog senki& 3em %v'lt az ellenzk @ se k'z'sen# se k%l'n@k%l'n& ! mag"ar kormn"# a parlament is hallgat& ! szenn" itt fol"ik az ut n# eltt%nk& Fs az emberek mg az orrukat sem fogjk be& <ol vannak a btrakG !z antifasisztk# a demokratk# a tisztessges papok# a rendes# j emberekG !zok# akik valaha tanultak a szolidaritsrl# az ellenlls lelkes$t kzfogsrlG !kik fiatalon elnekeltek eg" sz$vben sz%letett# rgi dallamotG <ol vannak a tiltakoz szzezrek# millikGC Mirt nem bred fel a politikai homokba temetett fejekben a valaha megtanult indulG ! fasizmus @ fasizmusC ! n ik nem kaphatnak felmentstC !it"er# !orthy# #satry neve eg"et jelent a borzalommal# a halllal& Radnti szobrnak led'ntse ktszeres# undor$t g"ilkossg# k'n"veinek elgetse t'bb# mint justizmord# az emberi szellem# a kult(ra megtagadsa/? "enedek *stvn Gbor 0:sz+2 8ikt$% le%(l r!""ak0 Ne "eled+e a #atalommegoszt s el%(t A hatalmi gak !nll sgnak fontossgra h"+#a fel a minisztereln!k figyelmt kpzelet sz,lte le+elben az E!t+!s @roly @!zpolitikai Intzet1 A #og+d szer+ezet a maga "rta fikt"+ le+elet el#uttatta szerkesztsg,nkbe 0:sz2 Kiskir l!3a*ton&mia ><a a mai k'r%lmn"eket nzz%k# taln mgis az jobb# ami volt- a kibontakoz entralizlt uralomhoz kpest a kiskirl"ok autonmija is jval demokratikusabb/? .#ncs *stvn 0:sz2 6bb)l el(g %oltU >!orthy@szobrot avattak november els vasrnapjn a Szabadsg tri <azatrs templomban& !z istentiszteleten& Hgt hirdetett a hel"i g"%lekezet vezetje# ifj& !e$ed%s &rnt reformtus lelksz& Beszdet mondott a Iobbik orszgg"lsi kpviselje# Gy'n$y'si Mrton& ! szlsjobboldali rendezvn" k'zben t%ntetk s ellent%ntetk verblis 'ssze sapstl volt hangos az ut a- zengett a Jmo skos zsidkCK s a Jn ik# hazaCK *e vajon kinek az rdeke !orthy Mik"snak szobrot ll$taniG Fs eddig mirt (szta meg a felelssgre vonst ifj( !e$ed%s &rnt) Mit gondolnak reformtus lelkszek minderrlGL? Sndor Zsuzs#nn# 0&RL ra2 *or%+y (s akiknek nem kell >.lkpeszt sz$nvonal( eszme serk zajlanak most a n"ilvnossgban a kirl" nlk%li kirl"sg eg"kori kormn"zjrl& I ember volt# nem vits& Szobrokat emelnek a vitz *a$ybnyainak# az vforduln bevezetik a bn's vrosba a fehr lovat# s bot sinlta t'rtnelemtudsok hada lp satasorba el$tlettl mentes rvekkel az eg"etlen igazsg kpviseletben& Aeljes a 1reha2bili& ! sok t'rtnelemhamis$tt le kell vgre n"omniC <og" ht ha 3%rnbergben nem $tltk el# akkor hog"an lehetne hbor(s bn's a lovastengerszGC Meg a zsidment s a marhavagonba terel tevken"sge k'r%lbel%l eglban van& :rszzezer ide# prszzezer oda& 5%l'nben is# az a hazarul# aki nem azon a mag"arsgtudatos rzelmi szinten ltja a krdst# ahog" mi nzz%k& Mg" kell ezt intzni& Arsadalmi vitnak h$vjk& Szobrot avatunk# k'n"vet get%nk# molinn tmogatunk gettparan snokot ; akinek ez nem tetszik# jl f'ljelentj%k# aztn jrhat vekig a b$rsgra& ! szls@ s vlemn"szabadsg sajtosan mag"ar 1n"ereg alatt puh$tott2 vltozata/? $rebsz 4nos 0Maszol1ro2 Jecentraliz l s rom n m&dra >Mr a kisiskols is megtanulta- vals demokr iban a d'ntshozatalt s annak vgrehajtst k'zel kell vinni az llampolgrokhoz# s ezt sak de entraliz ival# azaz a k'zponti hatalom lebontsval lehet megvals$tani& 3os# a +onta@ kormn" kt kn"szerhalaszts ; az alkotmn"mdos$ts s a regionalizls ; utn a modern

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

11

kormn"zs msik igen fontos elemvel# a de entraliz is t'rvn" elfogadsval ig"ekszik magt letben tartani/? Sim 3rzsbet 08romszk2 8Istre men) ter% >! kormn"f hel"ettese nem lt kivetnivalt az eg"hzak admentessgben# mondvn a hitre nem lehet adt megllap$tani& .z akr igaz is lehet# br a hit rtke aligha fejezhet ki szmokban& !z viszont kimutathat# hog" a hazai ortodo0 eg"hz 7899@ben t'bb profitot termelt# mint a M *onaldNs/? Sz<cs &szl 0Erdlyi Ciport2 Ko3/s M$k.'s Omagyarbart angyalaiP >! 5M5SZ %dv'zli s tmogatja /krajna n"ugati irn"( iviliz is vlasztst& ! krptaljai mag"arsgnak ez alapvet rdeke# mivel a jelenlegi posztszovjet llapotok megvltoztatsra sak $g" lehet esl"& .zen n"ugati elk'telezds /krajna rszrl azonban nem lehet hiteles a jelenlegi nemzetisg@# s $g" mag"arellenes kurzus fennmaradsa mellett&K !z idzet a 5rptaljai Mag"ar 5ulturlis Sz'vetsg 15M5SZ2 aknaszlatinai k'zg"lsn elfogadott n"ilatkozat rszt kpezi& Osak eg"etrteni lehet azzal# ha valamel" mag"ar trsadalmi szervezet %dv'zli# hog" /krajna a n"ugati irn"( iviliz is irn"t vlasztotta& ! krptaljai mag"arsg# az egsz rgi t'rtnelmi# kulturlis s minden eg"b vonatkozsban is a 3"ugathoz tartozik# azaz alapvet rdekrl van sz& <og" a jelenlegi posztszovjet llapotok megvltoztatsra tn"leg sak $g" lehet esl"G Pehet# hog" $g" sem& :ldul a Benes@dekrtumok Szlovkiban annak ellenre is hatl"ban maradhattak# st# parlamenti megers$tst n"erhettek# hog" eg" egsz k'z'ssget bl"egeznek meg& <a mg a jog tern is sak dlibb az esl"# mi lehet a htk'znapi g"akorlatbanG/? .rknyi "otond 07isza:eXs2 6s(l!telen decentraliz ci&Q >Fvtizedes ksssel ug"an# de )omniban is komol"an kezdi venni a hatalom a de entraliz i elvt& ?gre# ol"an romn kormn" ltta be ennek hasznt# amel"iknek nem tagja az )M*SZ# $g" senki nem mondhatja# hog" a mag"arok zsarolsa hatsra utal t a kormn" jogos$tvn"okat az 'nkormn"zatoknak& 3em beszlhet%nk eg"elre nag" lpsrl# hiszen a :onta@kormn" sak vatosan de entralizl& Ql"an intzmn"eket# ltes$tmn"eket ad t az 'nkormn"zatoknak# amel"eknek a mk'dtetse nem rinti a nag" elltrendszereket& !z oktats s a rendrsg esetben nem siker%lt megg"znie az )M*SZ@nek a kormn"t# hog" ott is sz%ksg van a k'zpontos$tott rendszer felszmolsra& 3em beszlve arrl# hog" )omniban nag"on g"enge a t'rvn"tisztelet paran sa# $g" sokszor hiba van eg" t'rvn"es el$rs# mert miniszteri rendeletekkel simn fel%l$rhat# ha ezt az ppen hatalmon lvk $g" akarjk& :ldnak okrt# sok esetben hiba van eg" j tan%g"i t'rvn"# ha annak minden rendelkezst sztzillja a minisztrium& :ldul eg" leg(jabb# k'zvitra bo stott minisztriumi rendelet sak romn tank'n"vek mag"arra ford$tst engedl"ezi# holott mag"ar n"elv tank'n"vek $rsa s hasznlata mr rgta engedl"ezett& Hl"en lland visszalpsekre# idben val visszafordulsokra lpten@n"omon szm$tani kell# hiszen (g" ltszik ez a balkni@ bizn i st$lus# ami t(lsgosan nag" hajlkon"sgot jelent# nag"on ml"en beleivdott az emberek mentalitsba& Mindezt azrt kell szem eltt tartani# mert a de entraliz i esetben sem kizrt# hog" a kormn" sak fllpsre sznta magt- hossz( tvon ug"anis a leosztott intzmn"eknek s ltes$tmn"eknek eg"elre nem biztos$tott a normat$v finansz$rozsa/? "orbly .#ms 0Hzabadsg2 Ko%.e!a csak n!er#et ><a a meg"eeln'ki poz$ irt tartott msodik fordulban nem is g"z 1br ez sem kizrt2# alighanem akkor is eg" g"zelmi sorozat kezdetnek tekinthet Marian 5otleba regionlis vlasztsokon val szereplse& !zrt is# mert a npszersgt okoz szo ilis problmk mg j sokig vel%nk lesznek/? Gl Zsolt 0E# Hz 2 6ml(kezni kell >3oha az 9R+R@es forradalom az elm(lt fl vszzad legfontosabb trsadalmi esemn"e volt Osehszlovkiban s a ksbbi Szlovkiban# most# 7> vvel a t'rtnsek utn szinte teljes az aptia/? 2#!y Andrs 0E# Hz 2

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1G
8e#(r #oll&k (s akti%ist k >!z utbbi napokban a november 9S@i vfordulhoz

kap soldan# illetve ms jrulkos rendezvn"ek rvn sem volt hin" d$jtadkbl# %nnepsgekbl# kollekt$v elismersekbl& ! sorok szerzje eg"ebek mellett a 4ehr <oll d$j tadsra jutott el# amel"et :ozson"ban tartanak# immr hatodik ve/? .okr Gz# 0E# Hz 2

E.e(zs? +%%r
8O/AKO'RT6K'6ZS 2 A rom n nemzet r(szei az erd(l!i mag!arokQ Meglep- de a

legt!bb magyar +lasza igen1 Be amikor azt mond#k- hogy a A kutatsrl romn nemzet rszt kpezik- ez Az erdlyi magyarok a magyarorszgi s a romniai politikai trben cm kutatst a Nemzeti alatt nem a romn nemzettel Kisebbsgkutat Intzet keretben vgezte Kiss Tams s Barna Gerg szociolgus. kutats +al azonosulst rtik Egy t!bbek k!z!tt az er"l#i mag#aroknak a mag#arorszgi$ illetve a romniai %olitikai k!z!ssg&ez$ t.nik- nem olyan egyrtelm. az- %olitik&oz$ a mag#ar llam%olgrsg&oz val viszon#t vizsglta$ az '()vlasztsok *ontossgra$ hogy az erdlyi magyarok a %olitikai t+kozottsgra is kitrtek. *elmrs ksztse sorn a kivn"orlsi$ a k,l*!l"i ke+erik a nemzettagsg s az munkavllalsi$ illetve a k,l*!l"!n t!rtn tanulsi szn"kra is rkr"eztek. z er"l#i mag#arsg llampolgrsg fogalmt akkor- mag#arorszgi %olitikai trrel szembeni magatartsnak vizsglatra a ke"vezmn#es &onosts s amikor sa#t nemzeti a szavazati +og kiter+esztse miatt ker,lt sor. ho+atartozsukr l beszlnek lekr"ezs m+us -.. s +/nius .. k!z!tt t!rtnt eg# -010 *s$ er"l#i mag#arokra re%rezentatv der,lt ki abb l a felmrsbl- mintn. z ere"mn#ek 234)os valsznsggel$ 0$24)es &iba&atrral rvn#esek. kirtkels amelyet a @isebbsgkutat sorn t!bb korbbi kutats ere"mn#eivel is !ssze&asonltottk a ka%ott ere"mn#eket. Intzet kutat i +geztek idn1 A nemzeti ho+atartozsra +onatkoz krdsblokk az M7A @isebbsgkutat Intzete ltal $%%Q*ben- illet+e $%&%*benMagyarorszgon s a ngy legnagyobb @rpt*meden6ei kisebbsgi magyar k!z!ssgben +gzett @rpt ;anel +izsglat k!+etkeztetseinek bizonyos elemei miatt ker,lt be az idei kutatsba1 A @rpt ;anel felmrst +gz kutat k az eredmnyekre alapoz+a ugyanis ki#elentettk- hogy Erdlyben a krdezettek t!bbsge az erdlyi magyarokat egyszerre tekinti a magyar s a romn nemzet rsznek1 Az idei felmrs sorn kapott +laszokb l azonban az k!+etkeztethet ki- hogy a kp sokkal rnyaltabb- nem egy egyszer. >flrertsrl? +an sz 1 A kutat k szerint az indoklsok alap#n az llap"that meg- hogy a +laszad k d!nt t!bbsgeamikor azt mond#a- hogy az erdlyi magyarok a romn nemzet rszt kpezik- ez alatt nem a romn nemzettel +al azonosulst rti1 A megllap"ts m!g!tt rzelmileg semleges- st az esetek #elents rszben negat"+ +iszonyuls ll1 Ezt a fel+etst bizony"t#a az arra a krdsre adott +lasz is- hogy >szemlyesen a romn nemzet tag#nak rzi*e magt?- ugyanis ez esetben a t!bbsg nemmel +laszol/ 07ransindeP2

A)".'
'ag!ar B*karest >?eg"k meg# s olvassk el a k'n"vetC ,$oston !u$ k'n"ve ltal lehet

megszeretni Bukarestet# a vros szellemi lett megismerni azonban a -incze &rnt k'n"vbl lehet? a#nlotta mindenki figyelmbe Vincze &rnt Mag"ar Bukarest 6"m. k!tett Ambrus Attil#- a Brass i Kapok fszerkeszt#e- a k!ny+ elsza+nak szerz#e a szombati k!ny+bemutat n 0:p#sg2

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1B
A 8&r*m Kisebbs(gk*tat& int(zet gondozsban meg#elent S*%O2 A..*&A3 !z elfeledett

aktivistk& 5ormn"prti politika az els Osehszlovk 5'ztrsasgban 6"m. k!ny+e 0#tt.0FFes#o.."or*minst.sk2

A$kkek
K$se!!sg3de.(e%? $..e%3e %e+e%sggo"dozs% szorga.(az%ak (agyar k73$se.>k az

E,B7.e"r$so"
Br,sszel- $%&'1 no+ember &T1- kedd 0M7I2 * A kisebbsgek #og+delme #egyben sz lalt fel Mszros Ala#os szlo+kiai s H gor Asaba erdlyi npprti eur pai parlamenti 0E;*2 kp+isel- m"g a szo6ialista 7aba#di Asaba uni s szint. tehetsgment hl zat megteremtst szorgalmazta az E; #szakba nylt htfi strasbourgi plenris ,lsn- az gyne+ezett egyper6es felsz lalsok sorban1 Mszros Ala#os kifogsolta- hogy az Eur pai Bizottsg szeptemberben nem engedlyezte az al"rsgy.#tst azon llampolgri kezdemnyezs mellett- amely intzkedseket #a+asolt az shonos kisebbsgek +delme rdekben1 F9 lenne- ha az uni hatrozottabban killna a sa#t rtkei mellett- amelyeket elszeretettel hangoztat harmadik orszgok esetbenF * mondta az egysges kisebbsg+delmi 6somag sz,ksgessge mellett r+el politikus1 H gor Asaba a romn kormny regionlis talak"tsi ter+ei+el szembeni tiltakozsr l- a szkelyf!ldi auton mit 6lz minapi t!megmegmozdulsr l sz lt1 Cemnynek adott hangot- hogy sokan megrtettk ennek az ,zenett- +agyis azt- hogy Comniban nem megoldott a kisebbsgek helyzete- s hogy a romniai magyarsg mozgalmi eszk!z!kkel is ksz felh"+ni a figyelmet a megoldatlan problmkra1 Jgyanakkor sz + tette- hogy a romn hat sgok zaklatni kezdtk az lln6 szer+ezit1 7aba#di Asaba 0MHI;2 arra h"+ta fel a figyelmet- hogy az uni ban a k!+etkez +ek legnagyobb kih"+sa * a munkahelyteremts s a szegnysg 6s!kkentse mellett * az eslyteremts az eur pai fiataloknak- azon bel,l azhogy a szegny 6saldok gyerekeinek is legyen esly,k felsfok tanulmnyokra1 Hzerinte mind tagllami- mind uni s szinten mozgalmakat kell ind"tani tehetsgments 6l#b l1 FE# tehetsggondoz kollgiumokra- spe6ilis !szt!nd"#akra +an sz,ksgF * mondta1 %issza Bor!.yC az &M0SZ s$kere $s a ro("$a$ de/e"%ra.$z/$' Baranyi Kszl - az M7I tud s"t #a #elenti3 Bukarest- $%&'1 no+ember &T1- kedd 0M7I2 * A Comniai Magyar Bemokrata Hz!+etsg 0CMBHI2 sikernek is tart#a Borbly Kszl - az CMBHI politikai aleln!ke azt- hogy Comniban #abb k!zponti intzmnyeket utalnak !nkormnyzati hatsk!rbe az gyne+ezett de6entraliz6i s t!r+nnyel- amelyet parlamenti +ita nlk,l k"+n elfogadtatni a kormny1 A politikus az M7I*nek nyilatkoz+a rmutatott3 a magyar k!z!ssgnek a legfontosabb az- hogy a #ogszably k!zelebb hozza a d!ntshozatalt az llampolgrhoz1 FAz !nkormnyzataink- ahol t!bbsgben +agy hangslyosan ott +agyunk- olyan krdsekben tudnak d!nteniamelyekben eddig Bukarestben d!nt!ttekF * mondta Borbly Kszl 1 4elidzte3 az CMBHI mr #niusban a parlament el ter#esztett egy de6entraliz6i s ter+ezetet- amelynek szmos elemt a kormny is t+ette1 Az CMBHI LS m dos"t ind"t+nyt ter#esztett be a #ogszably ter+ezethez3 ezek k!z,l is t!bbet elfogadtak- "gy egyebek mellett #abb Maros megyei sportltes"tmnyek s if#sgi tborok ker,lnek a megyei hatsk!rbe utalt intzmnyek list#ra * szmolt be Borbly Kszl 1 Mint mondta- fontos- hogy a feladatok mell pnz,gyi forrsokat is rendel#enek1 A finansz"rozst tartalmazza ugyan a $%&)1 +i k!ltsg+ets*ter+ezet- de #!+re egy normat"+ rendszerrel kell mg kiegsz"teni a de6entraliz6i s t!r+nyt- hogy ne a mindenkori kormny # indulatt l f,gg#!n az- lesz*e pnz az !nkormnyzati hatsk!rbe ker,l k!zszolgltatsok m.k!dsre * magyarzta1 Az CMBHI politikai aleln!ke szerint a de6entraliz6i msik FhozadkaF az- hogy megnehez"ti az erdlyi magyarsg ltal kifogsolt rgi kialak"tsi ter+ek meg+al s"tst1 FMiutn kiosztottk a hatsk!r!ket a megykhez s megyek!zpontokhoz- sokkal nehezebb lesz ezeket megint +isszahozni regionlis szintreF * +lekedett1

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1E
8ozztette3 az CMBHI*frak6i tag#ai nem tmogat#k al"rsukkal azt- hogy az ellenzk bizalmatlansgi ind"t+nnyal pr bl#a meg htrltatni a t!r+ny hatlyba lpst1 Gi6tor ;onta minisztereln!k gyne+ezett kormnyzati felelssg+llalssal ksz,l kedden dlutn a parlament el ter#eszteni a de6entraliz6i s t!r+nyt1 Gagyis a #ogszablyt nem +itat#a meg a parlament- az nhny napon bel,l automatikusan hatlyba lp- ha6sak nem bizonyul alkotmnyellenesnek- +agy az ellenzknek nem siker,l a kormnyt megbuktatnia egy bizalmatlansgi ind"t+nnyal1 A #ogszably rtelmben egyebek k!z!tt a #elenleg minisztriumi alrendeltsgben m.k!d k!zegszsg,gyi intzmnyek- mezgazdasgi igazgat sgok- munka,gyi fel,gyelsgek- sportltes"tmnyek- kulturlis igazgat sgok ker,lnnek !nkormnyzati hatsk!rbe Comniban1 %issza A Magyarorszgo" .> "e(ze%$sgek +e.yze%r>. sz'.' !esz(o.' (eg3$%a%s3a.

Do.y%a%%a (-"k)% az

rszggy.s kedde"E

Emmi3 az alapt!r+ny s a nemzetisgi t!r+ny # alapokat hozott Az alapt!r+ny- +alamint a nemzetisgek #ogair l sz l sarkalatos #ogszably elfogadst ne+ezte a $%&& februr#a s $%&' februr#a k!z!tti idszakban a magyarorszgi nemzetisgek szempont#b l legfontosabb esemnyeknek az Emberi Erforrsok Minisztriumnak llamtitkra1 Bon6se+ Andrs a nemzetisgek helyzetrl sz l - kt+es idszakot fel!lel #elentst ismertet+e sz lt az oktatsta +laszt #ogot- a kultrt s a nemzetisgek identitsnak polshoz hozz#rul mdit rint +ltozsokr l- a nemzetisgi !nkormnyzatok tmogatsnak m dosulsr l- +alamint az llamk!zi +egyes bizottsgok m.k!dsrl1 4elidzte- hogy $%&)*tl mr a kisebbsgek is k,ldhetnek kp+iselt +agy sz sz l t az 5rszggy.lsbe1 A nemzetisgi !nkormnyzatok +lasztsnak # szablyozsa remnyei szerint 6s!kkenteni fog#a a +isszalseketfinansz"rozsuk pedig a +al s tel#es"tmny,kh!z k!tdik ma#d1 A legut bbi npszmls a korbbinl t!bb olyan embert r!gz"tett- aki +llalta a nemzetisgi identitst1 Az llamtitkr ezt a ked+ezbb trsadalmi lgk!r #elnek ltta1 Mint mondta- kormny az egyhz,gyi ter,leten is tmogat#a a nemzetisgek m.k!dst1 4elsorolta azokat az oktatsi intzmnyeket- amelyeket a +izsglt kt +ben +ettek t az !nkormnyzatokt l a kisebbsgek- s sz lt a pedag guskpzs,krl- +alamint a nemzetisgi ltet rint kutatsi te+kenysgekrl1 Hzmos program seg"ti a nemzetisgek kulturlis lett- a t!bbi k!zt a Wekerle Hndor Alapkezel +agy a :emzeti Ai+il Alapprogram is * mondta1 @iemelte a t#hzak hl zatt- amelynek negyede hordoz nemzetisgi #elleget- +alamint a nemzetisgi sz"nhzakat1 7!r+nyek garantl#k a nemzetisgi mdia m.k!dst * mutatott r- s sz lt az anyanyel+i #sgok tmogatsr l is1 A nemzetisgpolitikr l sz l+a k!z!lte3 Magyarorszg a rendszer+lts ta nem a k,lf!ld!n l magyarok #ogait l teszi f,gg+ az itt l nemzetisgekt1 Beszmolt arr l is- hogy a szomszdos orszgokkal +al ktoldal kap6solatok alappillrei a kisebbsgi +egyes bizottsgok1 4idesz3 Magyarorszg pldt mutat a nemzetisgi kp+iselkkel Bernyi Kszl 04idesz2 t!rtnelmi #elentsg.nek ne+ezte- hogy a ked+ezmnyes mandtumnak k!sz!nheten a kisebbsgek kp+iselket k,ldhetnek a parlamentbe- m"g akiknek ez nem siker,l- sz sz l t#n mondhat#k el llspont#ukat1 Hzerinte ezzel Magyarorszg pldt mutat a k!rnyez orszgoknak is1 Az alapt!r+ny rtelmben a nemzetisgek llamalkot tnyezk- #oguk +an !nazonossguk szabad +llalshoz s megrzshez * mondta1 8asznlhat#k anyanyel+,ket- !nkormnyzatokat hozhatnak ltre- rszes,lhetnek anyanyel+i oktatsban * f.zte hozz1 A npszmlls adatair l sz l+a gy fogalmazott3 a nemzetpolitikai gyakorlat # irnyt igazol#a a ked+ez szmaz adatok pedig k!zelednek a realitshoz- k,l!n!sen a nmetek s a romk esetben1 A kp+isel szerint $%&% eltt nem felttlen,l m.k!dtek t!r+nyesen az !nkormnyzatok- ezt azonban rendezte a kormnyzat1 Hz+ay3 a 9obbik tmogat#a az shonos kisebbsgeket Mirk 6zki Ndm a 9obbik elsknt felsz lal +ezrsz noka hangslyozta- hogy a tmt 6sak a 6ignysg szempont#b l elemzi1 A kp+isel azt mondta- prt#a szerint nin6s rendben- ha egy #elents 6sak arr l sz l- hogy az
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1>
adott kormnyzat milyen lpseket tett- arr l is sz lnia kellene- hogy azokrt 6serbe mit kaptak1 A #elents +iszont nem tr ki arra- hogy milyen eredmnyeket siker,lt elrni a k!zpnzek felhasznls+al * rtkelte1 Mirk 6zki Ndm gy fogalmazott3 +gre fel kellene llniuk az Felithelyzetben l+F roma politikusoknak s d!ntshoz knak s ki kellene mondaniuk- hogy a kormnyt l- alap"t+nyokt l +agy egyhzakt l kapott seg"tsgrt 6serbe mit garantlnak1 Glemnye szerint ha ezek a +ezetk a +llalsaikat nem tud#k tel#es"teni- akkor +llalniuk kellene a felelssget s le kellene mondaniuk1 A 9obbiknak az az rdeke- hogy integrl#k a 6igny kisebbsget- de Fkettn ll a +sr s a labda nem kizr lag a mi trfel,nk!n pattogF * #elentette ki1 4rak6i trsa- Hz+ay Ist+n azt mondta- hogy a 9obbik megalakulsa ta tmogat#a az shonos nemzetisgeketamelyekre llamalkot tnyezknt tekintenek1 8ozztette- azt +iszont nem tart#k szeren6ssnek- hogy a 6ignysg s ms nemzetisgek problmit egy,tt kezelik1 Ezt k!+eten arr l beszlt- hogy a hazai kisebbsgpolitika s a szomszdos llamok magyarsggal szembeni politik#a k!z!tt egyrtelm.en k!l6s!nhats ll fenn1 A 9obbik szerint ezrt fontos- hogy a nemzetisgpolitika megenged s #ogkiter#eszt kon6ep6i #t tg"tsk a k,lhoni magyarsg rdekben1 A kp+isel ,d+!z!lte- hogy a $%&&*es npszmlls sorn a korbbinl t!bben +llaltk fel a nemzetisgi ho+atartozsukat- mg ha * +lemnye szerint * +annak olyan esetek- amelyek alap#n problmk lehetnek az adatok +al disg+al1 A politikus a problmk k!z sorolta- hogy mirt 6sak no+emberben trgyal#k a februrban mr lezrt #elentst1 Arra is kitrt- hogy korbban #a+asoltk- minden nemzetisgnek #r#on +alamilyen m don orszggy.lsi kp+iseletmert ez elrelps lenne Jkra#na- s #elzsrtk. Hzlo+nia s 8or+torszg irnyba1 %issza

&M0SZC MegDe..e!!ez$k a k$se!!sg3de.($ 7o.gr$ kezde("yezs e.-%as;%s% Mazda Nrpd- az M7I tud s"t #a #elenti3 @olozs+r- $%&'1 no+ember &T1- kedd 0M7I2 * Megtmad#k az Eur pai Jni luPemburgi b"r sgn kisebbsg+delmi polgri kezdemnyezs,k be#egyzsnek elutas"tst a Comniai Magyar Bemokrata Hz!+etsg 0CMBHI2 s az Eur pai :emzetisgek 4!derat"+ Jni #a 04JE:2 * mondta Gin6ze Kornt- az CMBHI k,l,gyi titkra kedden az M7I*nek1 A politikus- aki a 4JE: aleln!ki tisztsgt is bet!lti- elmondta- a napokban #r le az a hatrid- ameddig beny#that#k a kereset,ket1 Ennek a sz!+egt ,gy+d +gleges"ti1 FAz elutas"ts indoklsnak tartalmt kifogsol#uk- a fellebbezs elssorban ennek ellentmondsaira k"+n r+ilg"taniF * #elentette ki Gin6ze Kornt1 Az Eur pai Bizottsg szeptember &R*n k!z!lte- hogy llspont#a szerint az eur pai soksz"n.sg megrzst 6lz Minority Hafe;a6k kezdemnyezs nem tartozik a test,let #ogalkotsi hatsk!rbe1 A bizottsg elismerte- hogy a kisebbsgekhez tartoz szemlyek #ogainak a tiszteletben tartsa az Jni egyik rtke- de hozztette- sem az Eur pai Jni szerzdse- sem az EJ m.k!dsi szerzdse nem ny#t t!r+nyes alapot a kisebbsgekhez tartoz szemlyekkel kap6solatos #ogalkotshoz1 @elemen 8unor CMBHI*eln!k az elutas"tst k!+eten gy rtkelte3 politikai d!ntst hozott a bizottsg- s azonnal kiltsba helyezte a hatrozat b"r sgi megtmadst1 %issza Sz.o3k )e..% $s %(oga%)a Ber"y$% a (egye$ 3.asz%s (sod$k Dord-.')!a" Htaro+i6 7ibor- az M7I tud s"t #a #elenti3 ;ozsony- $%&'1 okt ber &T1- kedd 0M7I2 * A szlo+k megyei +lasztsok els k!rnek egyik #el!lt#e- Andre# Ci6hnk is 6satlakozott Bernyi 9 zsef- a Magyar @!z!ssg ;rt#a 0M@;2 msodik k!rbe #utott nagyszombati megyefn!k*#el!lt#nek tmogat ihoz * t#koztatta az M7I*t kedden a fel+idki magyar prt sa#t osztlya1 Bernyi 9 zsefet- akinek szemlyben elsz!r #uthatna magyar #el!lt +alamelyik szlo+k megye lre- "gy mr kt olyan megyefn!k #el!lt is tmogat#a- akik nem #utottak be a szlo+k megyefn!k*+laszts no+ember $'*n sorra ker,l msodik k!rbe1 A nagyszombati megyben a +laszts msodik fordul #ba Bernyi 9 zsef s a Cobert 4i6o +ezette kormnyprt- a baloldali Irny*Hzo6ildemokr6ia #el!lt#e- 7ibor Mikus #elenlegi megyefn!k #utott to+bb1 7ibor Mikus ugyan az els fordul ban a sza+azatok )% szzalkt megszerez+e- ktszer annyi +oksot kapott mint az M@; #el!lt#e- s elemzk szerint is a megyefn!k +laszts els szm eslyesnek szm"t- m Bernyi 9 zseftl
KIS6BBS/I SA-T787K9SZ :i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1C
eltren- t az els fordul s #el!ltek egyike sem biztos"totta tmogatsr l1 Ez egyebek mellett azt is mutat#a- hogy a nagyszombati megyben nem #!tt ltre a szintn #elents mrtkben magyarok ltal is lakott nyitrai megyben mr t!bb +lasztsi 6iklus ta gyakorlatt +lt- a magyar #el!ltekkel szemben !sszell Fszlo+k nagykoal"6i 1F Az gyne+ezett Fmagyar krtyaF ki#tszsa azonban ezttal sem maradt el- ezt Cobert 4i6o szlo+k kormnyf7ibor Mikus keddi nagyszombati kampnygy.lsn elmondott sza+ai is #elzik1 A szlo+k minisztereln!k a HI7A szlo+k h"r,gyn!ksg szerint gy fogalmazott3 FAmennyiben a Most*8"d s az M@; azt ,zenik- hogy !sszefognakhogy :agyszombatban- egy szlo+k +rosban magyar megyefn!k!t +lasszanak- akkor azt +laszolom- hogy mi szlo+kok a szlo+k politikai prtokban fog#unk !ssze s +lasszuk meg 7ibor Mikust1F A szlo+k megyefn!k*+laszts els fordul #ban a #elents magyar lakossg nagyszombati megyben !t megyefn!k#el!lt indult1 A harmadik helyen a @eresztnydemokrata Mozgalom 0@B82 #el!lt#e- I+an Jhliarik +olt egszsg,gy miniszter +gzett- aki az els fordul +geredmnyeinek kihirdetst k!+eten #elezte3 a to+bb#utott #el!ltek egyikt sem k"+n#a tmogatni- a d!ntst +laszt ira b"zza1 Gele ellenttben :agy 9 zsef- a Most*8"d prt #el!lt#e azonnal #elezte3 Bernyi 9 zsefet fog#a tmogatni- s hozz most Andre# Ci6hnk az E# ;arlament 0:;2 ne+. parlamenten k"+,li prt sz"neiben indult megyefn!k#el!lt is 6satlakozott1 Az M@;- a Most*8"d s az :; #el!lt#ei az els fordul n egy,ttesen t!bb sza+azatot kaptak- mint a #elenlegi megyefn!k1 8elyi megfigyelk szerint azonban nehezen kpzelhet el- hogy az idrl idre nemzeti hrokat is penget @B8 harmadik helyen +gzett #el!lt#nek- I+an Jhliariknak a +laszt i magyar #el!ltre ad#k +oksukat1 A magyar #el!lt sikere azonban ennek ellenre sem kizrt- mi+el +rhat an a legnagyobb szerepet az els fordul nl is ala6sonyabbra be6s,lt +laszt i rsz+tel- +alamint az #tssza ma#d- hogy mely #el!ltnek siker,l nagyobb szmban mozg s"tania elk!telezett +laszt it1 %issza A "ye.3 %r%"e.($ szere7% $s 3$zsg.)k a kassa$ Kaz$"/zy "a7oko" Htaro+i6 7ibor- az M7I tud s"t #a #elenti3 ;ozsony(@assa- $%&'1 okt ber &T1- kedd 0M7I2 * ;nteken kezddik @assn a @azin6zy napok )S1 +adaamelyen az idn a nyel+ szerepnek t!rtnelmi !sszef,ggseit is +izsgl#k1 A @azin6zy napok a fel+idki magyarsg egyik legnagyobb mltra +isszatekint rendez+nye- az &TR%*as +ektl minden +ben megtartott programsorozat gerin6t a nyel+m.+elssel !sszef,gg eladsok s egyb m.sorok ad#k1 @orbban a rendez+ny rszeknt rendeztk meg a Hzp magyar beszd ne+. kie#tsi +erseny orszgos d!nt#t is1 FA rendez+ny t!bb +tizedig a @azin6zy nyel+m.+el napok ne+et +iselte- ksbb azonban b+"tett,k a repertort- s az ta nem 6supn nyel+m.+elssel- hanem a nyel+ megmarads+al kap6solatos tmkkal is foglalkozunkF * mondta az M7I*nek @olr ;ter- a rendez+ny fszer+ez#e- a Asemadok kassai +lasztmnynak eln!ke1 @ife#tette3 az idn a rendez+nyen nyel+ szerepnek t!rtnelmi !sszef,ggseit is +izsgl#k1 Cmutatott3 a tma szerepeltetsnek f oka a fel+idki magyarsg ltszmfogyatkozsa- amely indokoltt teszi- hogy a nyel+ szerept a hagyomnyost l nmileg eltr ltsm dban is szem,gyre +egyk1 Az idei rendez+ny a korbbi +adoknl nagyobb mrtkben sz l @assr l- mi+el a +ros Marseille mellett Eur pa kulturlis f+rosa * mutatott r @olr ;ter1 A rendez+ny els nap#n egyebek mellett @o+ts Mikl s t!rtnsz @azin6zy s @assa +iszonyr l sz l eladst- +alamint ;sztor ;ter m.p"tsz @assa p"tszete @azin6zy korban 6"m. s Azo6h Mbor- @assa reformkori urbaniz6i #r l sz l eladst hallgathat#k meg az rdekldk1 A Asemadok kassai eln!ke sz lt arr l is- hogy a fiatalabb korosztlynak rendhagy irodalom rkat tartanak a @azin6zy napok elad inak rsz+tel+el1 A foglalkozsoknak a kt nagy kassai magyar iskola- a Hzakkay 9 zsef Hzakk!zpiskola- +alamint a Mrai Hndor Mimnzium biztos"t helysz"nt1 A @azin6zy napok no+ember $$*n s $'*n za#lik @assn a helyi 7hlia Hz"nhz Mrai stdi sz"npadn1
%issza 5sz$tette- Bor 5risztina
:6: X 2 'INJ6N -O/ 86NNTARTLA

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1W
a Figyelben elfor !l" r#$i %&'(e)* + N(, + MN + M. + N(,$ + /MS + MaN0( + 1S + V. + Vg + Ng + MR + N2ES3N(.szabads g 'ag!ar Nemzet 'ag!ar =$rla. N(.sza%a KIl#oni 'ag!ar Sa+t&szolg lat 'ag!ar Narancs let (s Irodalom Las rna.i =$rek Lil ggazdas g Na.i /azdas g 'ag!ar R di& N!el% (s T*dom n!

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.

1N

Ro45nia

A Figyelben szemlzett klhoni sajt Bi#ari Na.l&, Brass&i Ka.ok, 6rdon.ro, 6rd(l!.ma, =argita N(.e, = romsz(k, Kr&nika, 'aszol.ro, N!*gati -elen, Szabads g, TransindeY, 'anna.ro? 6rd(l!i Na.l&? 6rd(l!i Ri.ort? K5z.ont.ro? Szatm ri 8riss V+s g? Sz(kel!#on.ro? Szatm ri 'ag!ar =$rla.? Rom niai Online =$r#at r? Reggeli V+s g?
9d%ar#el!i =$rad&

S,lo$5)ia S,erbia .or$5&or(,5g S,lo$'nia 6)ra7na A!(,&ria

V+ Sz&, 8el%id(k.ma, Szabad V+s g, Szabad V+s g Online, B*mm.sk, Param(ter.sk, Kom romi Ka.ok? =$rek.sk 'ag!ar Sz&, =(t Na., Pannon RTL, La+das g.ma V+ 'ag!ar K(.es V+s g, 'ag!ar 6g!esIletek Sz5%ets(ge N(.M+s g ;Kend%a<, '*ra%id(ki 'ag!ar R di& K r. ti Igaz Sz&, K r. tal+a, K r. tIn"o, Beregi =$rla.? 9kra+nai 'ag!ar Jemokrata Sz5%ets(g 3 =$rek? K r. tal+a.ma? Tiszane4s B(csi Na.l&

KIS6BBS/I SA-T787K9SZ

:i%itas 6*ro.ica :entralis ;:6:< =3111> B*da.est? Szent.(teri. *. 1@.. ABCB@ D@E C1CE? #tt.0FF444. cecid.netF admin@cecid.net

G@1B3113G@.