You are on page 1of 1

Pli vm to - dotaznk

Meno a priezvisko:__________________________________________________________
Vek:______________________________________________________________________
Bydlisko: __________________________________________________________________
***************************************************************************
Pochdzate pvodne z/ miesto narodenia/:_________________________________________
Zamestnanie: ________________________________________________________________
Vzdelanie, kvalifikcie: _______________________________________________________
In znalosti, vedomosti: _______________________________________________________
Poznte cudzie jazyky? ________________________________________________________
porty:
- patrili ste aj do nejakho klubu (akho): _________________________________________
Mte prezvku (ak no, prosme vysvetli):
___________________________________________________________________________
Kedy a v om riskujete? ______________________________________________________
Nao ste hrd, pyn?__________________________________________________________
Kedy ste sa hanbili? __________________________________________________________
Vnimon zrunos: _________________________________________________________
Zuby, hobby:_______________________________________________________________
Obben lovek, ivotn vzor:__________________________________________________
Obben jedlo/Varte?/: ______________________________________________________
Najlep de Vo vaom ivote? Naj zitok?
___________________________________________________________________________
Vae krdo?_________________________________________________________________
Ak mte cie v Pli Vm to?___________________________________________________
Mali ste pecilnu prpravu na dnen de?________________________________________