You are on page 1of 1

Ako si Chester Jan E.

Singian na labinlimang taong gulang at kasalakuyang nag-aaral sa Malino High School na nangangako simula ngayong Ika-5 ng Nobyembre, 2013 hanggang sa akoy mamatay na mawawala na ang aking mga dating gawi, tulad ng pagiging negatibo mag-isip at madaling sumuko. Bagkus, isasabuhay ko ang Apat na Kardinal na Birtud sa aking buhay, partikular na ang katatagan (fortitude) na aking kahinaan. Kaya ngayon akoy magkakaroon na ng positibong pananaw at matibay na pananalig sa Diyos upang tuluyan nang mawala ang aking mga dating gawi.

Simula ngayon at magpahanggang sa akoy mamatay, ito ay habang buhay na magsisilibing kontrata ng aking katapatan ng pagbabago. Wala mang ordinaryong tao o sinumang malapit sa akin ang tunay na makapagsasabi ng aking mga pagbabago, pero andiyan ang Diyos bilang aking saksi, Siya ang magsisilbing tunay at tapat na aking Hukom/Tagapaghusga.

Chester Jan E. Singian


Nangangako

Panginoong Hesus
Saksi