You are on page 1of 18

Colegiul Naional Pedagogic ,,tefan cel Mare Bacu Disciplina: Li !

a englez Clasa a ###$a % Manual: Way Ahead 1 , Macmillan Nr& ore pe spt 'n: ( )e estrul #*##: +, spt 'ni Prof: Bondre %na$Maria

Vizat director: Vizat "ef de catedr:

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE Anul colar: 2013 201!

Nr" cr#"
1"

CONINUTURI $DETALIERI%
Pr)l*&*nar, un*# -. /0e 1nglis0 %lp0a!et (. 2reetings +. Colours, to3s, ani als, fruits, o!4ects 5. Nu !ers - 6 -7 ,. %d4ecti8es9 little * !ig :. Descri!ing people Un*# 1" 0)llo1 2, na&) *. 2)/ -. 2reetings and introductions (. Na ing letters, t0e alp0a!et +. )pelling s>ills 5. @eading for pleasure: Toys

Co&'" (')c*+*c)
-&-9 -&(9 -&+ (&-9 (&(9 (&+ +&-9 +&5

ACTIVITI DE NVARE
$ learning t0e 1nglis0 %lp0a!et: A-C .on/ fa iliarizing ;it0 1nglis0 ;ords, ;it0 t0e 0elp of t0e alp0a!et $ e<ercise: colours: red, 3ello;, green, !lue: e<&( page + $ recognizing e<ercise: ad4ecti8es little*!ig: e<&-,( page ,

RE(UR(E
)tudent=s !oo> Cop3!oo> Pictures

EVALUARE
?!ser8ation

2"

-&-9 -&(9 -&+9 -&59 (&-9 (&(9 (&+9 +&-9 +&(9 +&59 5&-9,&-

$ co

unication e<ercise: greetings and introduction

)tudent=s !oo> Cop3!oo> Pictures

?!ser8ation ?ral 18aluation

t0roug0 role pla3 $ learning Ar) ,ou .l))'*n/ .on/ e<ercise: na ing letters: e<&-,( page A $ spelling e<ercise: e<& - page B $ reading: To,. $ listening and pointing e<ercise: e<&- page -$ reading e<ercise: e<& ( page -$ ;or>!oo>: e<& -, ( page -C9 e<&-,(,+ page -B $ learning usage of articles a*an: e<& -, ( page -( D!oo>. $ reading: A 6o7 0o e;or>: e<& + page -5 D!oo>., EB: e<& -, ( page -A9 -,( page ($ e<ercise: counting aloud $ practice: e<& Boo>:-,(,+ page -: $ reading and Boo>: - page -C $ ;or>!oo>: e<&-, ( page ((9 e<& -,( ,+ page (+ $ 0o e;or>: EB: e<&-,( page (59 Boo>: e<& - page -B $ reading practice: 34a# *. #4*.5 $ learning nu !ers: :$-7 atc0ing: nu !ers and ani als: e<&

3"

Un*# 2" 34a# *. #4*.5 -. #dentif3ing (. %rticle: a/ an +. Colours 5. @eading s>ills ,. %s> and gi8e infor ation :. @eading for pleasure: A box Un*# 3" 0o8 &an, 9*no.aur.5 fa iliar ele ents9 sc0ool o!4ects

-&(9 -&+9 -&59 (&(9 (&+9 +&-9 +&(9 +&59 5&-

)tudent=s !oo> Cop3!oo> Eor>!oo>

?!ser8ation

!"

-. Nu !ers - 6 : (. %ni als 3) How many? 5. #dentif3ing fa iliar ele ents ,. @eading s>ills :. @eading for pleasure: What is this? Un*# !" 0o8 ol9 ar) ,ou5

-&(9 -&+9 -&59 (&(9 (&+9 +&-9 +&(9 +&+9 +&59 5&-9 5&+

)tudent=s !oo> Cop3!oo> Eor>!oo>

)3ste atic ?!ser8ation C0ec>ing Fo e;or> ?ral e8aluation

:"

-&(9 -&+9 -&59

)tudent=s !oo>

)3ste atic

Colegiul Naional Pedagogic ,,tefan cel Mare Bacu Disciplina: Li !a englez Clasa a ###$a % Manual: Way Ahead 1 , Macmillan Nr& ore pe spt 'n: ( )e estrul #*##: +, spt 'ni Prof: Bondre %na$Maria PLANIFICAREA ANUAL Anul colar: 2013 201!

Vizat director: Vizat "ef de catedr:

()&"

Un*#a#)a 9) ;n<=>ar) Ddenu ire.

Nr" Or) 5

(='#=&?na I II III IV V VI VII VIII IC C CI CII CIII CIV CV CVI I II III IV V VI VII VIII IC C CI CII CIII CIV CV

O6.)r<a>**

-&

PRELI2INAR@ UNIT

(
2" 0ELLO1 2@ NA2E I( 2EA"

5
3" 30AT I( T0I(5

(
!" 0O3 2AN@ DINO(AUR(5

(
:" 0O3 OLD ARE @OU5

5
B" IT I( -IA1T0E@ ARE LITTLE"

5
D" T0I( I( 2@ ARANDFAT0ER"

5
E" I 0AVE A RA--IT"

(
F" T0E DUCG I( IN T0E -AT0

(
10" 30AT ARE T0E(E5

(
11" ARE T0E(E @OUR (0OE(5

5
12" T0ERE I( A 0OU(E"

5
13" 30AT I( T0E TI2E5

5 II
1!" (0E 0A( A LITTLE PING 2OUT0"

5
1:" 0IPPO( ARE -IA"

5
1B" PLEA(E (IT DO3N"

5
1D" 30O(E I( T0I(5

5
1E" I CAN RUN"

(
1F" (0E CAN (LEEP"

5
20" 30ERE I( IT5

CVI CVII CVIII

(
21" I CAN (EE"""

Colegiul Naional Pedagogic ,,tefan cel Mare Bacu Disciplina: Li !a englez Clasa a ###$a % Manual: Way Ahead 1 , Macmillan Nr& ore pe spt 'n: ( )e estrul #*##: +, spt 'ni

Vizat director: Vizat "ef de catedr:

Prof: Bondre %na$Maria PLANIFICAREA CALENDARI(TIC Anul colar: 2013 201!


Nr. crt. Uniti de nvare Coninuturi ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: nu e, 4ucarii %ni ale: denu ire )coala: o!iecte scolare %cti8itati curente Cultura si ci8ilizatie: nu e si prenu e tipice $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# %rticolul ne0otarat G su!stanti8 Nu eralul cardinal -$-7 %d4ecti8ul calificati8 # perati8ul )'N!(II !OM'NI!ATI* # % saluta si a raspunde la salut9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: nu e, 4ocuri, 4ucarii %cti8itati: ti p li!er Cultura si ci8ilizatie: nu e, prenu e tipice, cantece $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# Ver!ul: to b,*i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % saluta, a raspunde la salut9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a cere*a da infor atii de ordin personal Obiective de referin -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate (&- s articuleze sunete, izolat i n cuvnt / grupuri de cuvinte, respectnd accentul i intonaia, specifice limbii engleze (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&- s articuleze sunete, izolat "i Hn cu8'nt * grupuri de cu8inte, respect'nd accentul "i intonaia, specifice li !ii engleze (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Activiti de nvare 1<erciii de identificare a sunetelor specifice 1<erciii de discri inare 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de repetare dup odel a unor cu8inte, sintag e "i propozii 1<erciii de identificare: a unor litere* grupuri de litere Hn cu8inte, a unor cu8inte, sintag e, enunuri scrise 1<erciii de citire cu 8oce tare 1<erciii de repetare dup odel a unor cu8inte, sintag e "i propozii 1<ersarea unor for ule si ple de co unicare Hn societate Ioc de rol Dialoguri diri4ate 1<erciii de citire cu 8oce tare, cu * fr odel Nr& Spt- Ob!ervaii ore m na A+ R,s-.s,# $ plan"e $ CD$uri /+ 0al-a.,# $ oral ( ( ss(

1"

R)<*.*on an9 E<alua#*on

2"

Un*# 1 0)llo1 2, na&) *. 2)/&

s+

A+ R,s-.s,# $ plan"e $ fi"e de lucru /+ 0al-a.,# $ oral $ o!ser8are siste atic

3"

Un*# 2 34a# *. #4*.5

ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: 4ocuri, 4ucarii )coala: o!iecte, acti8itati specifice %ni ale %cti8itati curente $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# %rticolul Ver!ul: to b,*i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie ani ale9 a cere*a da infor atii despre ediul incon4urator

!"

Un*# 3 0o8 &an, 9*no.aur.5

ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: 4ocuri, 4ucarii %ni ale %cti8itati ti p li!er $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# Nu eralul cardinal -$: %d4ecti8ul de onstrati8 singular Ver!ul to b, Dafir ati8*negati8,interogati8.* i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a prezenta pe cine8a, a relata acti8itati

Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului 5&- s reproduc Hn scris litere, grupuri de litere, cu8inte, sintag e, enunuri -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&- s reproduc Hn scris litere, grupuri de litere, cu8inte, sintag e, enunuri 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii

1<erciii de repetare dup odel a unor cu8inte, sintag e "i propozii Ioc de rol Dialoguri diri4ate 1<erciii de citire cu 8oce tare, cu * fr odel %cti8iti Hn perec0i Ddialoguri si ple.

A+ R,s-.s,# $ realia $ i agini /+ 0al-a.,# $ oral $ dictare ( s5 s,

%cti8iti Hn perec0i Ddialoguri si ple. 1<erciii de co pletare pe !aza unui suport 8izual 1<erciii de copiere, de co pletare de spaii9 copiere selecti8 1<erciii de discri inare

s, s:

A+ R,s-.s,# $ plan"e $ fi"e de lucru /+ 0al-a.,# $ oral $ testare scris

:"

Un*# ! 0o8 ol9 ar) ,ou5

ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: nu e, se<, 8arsta Ja ilia: e !rii fa iliei, sar!atori in fa ilie %cti8itati ti p li!er Cultura si ci8ilizatie: nu e*prenu e tipice, cintece $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# Nu eralul: -$-7 %d4ecti8ul posesi8 Ver!ul $ i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % cere*a da infor atii de ordin personal9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine %ni ale: denu ire %cti8itati ti p li!er )coala: acti8itati specifice $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# Ver!ul to b,: prezent Dafir ati8, interogati8. %d4ecti8ul calificati8 %rticolul Nu eralul Ver!ul i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % se prezenta*a prezenta pe cine8a9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar, a descrie persoane ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: nu e, parti ale corpului, i !raca inte, 4ocuri, 4ucarii Ja ilia: e !rii fa iliei %cti8itati curente $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII#

scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu

%cti8iti Hn perec0i Ddialoguri si ple. 1<erciii de citire cu 8oce tare 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de tip ade8rat* fals 1<ersarea unor for ule si ple de co unicare Hn societate

A+ R,s-.s,# $ CD$uri $ poze /+ 0al-a.,# $ oral $ o!ser8are siste atic ( )A

B"

Un*# : I# *. 6*/1 T4), ar) l*##l)"

D"

Un*# B T4*. *. &, /ran9+a#4)r&

1<erciii de alegere Dco pletare spaii li!ere. 1<erciii de copiere, de co pletare de spaii9 copiere selecti8 1<erciii de identificare: a unor litere* grupuri de litere Hn cu8inte, a unor cu8inte, sintag e, enunuri scrise 1<erciii de rspuns la co enzi* Hntre!ri 1<erciii de redactare de propoziii 1<erciii de scriere dup dictare 1<erciii de identificare 1<erciii de redactare de propoziii Iocuri didactice @ealizarea unui portofoliu cu i agini

A+ R,s-.s,# $ Jlipc0arts $ fi"e de lucru $ plan"e /+ 0al-a.,# $ oral $ dictare

( -

)B )-7

)-7 )--

A+ R,s-.s,# $ fotografii $ plan"e cu corpul u an $ plan"e cu e !rii fa iliei

%d4ecti8ul posesi8 )u!stanti8ul singular*plural Ver!ul to b, 6 prezent Dafir ati8, negati8, interogati8.*i perati8 )'N!(II !OM'NI!ATI* # % prezenta pe cine8a9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a cere*a da infor atii personale*despre ediul incon4urator9 a relata acti8itati9 a cere cui8a sa faca ce8a ORGANIZAR T MATI!"# Copilul despre sine: nu e, 8irsta, insusiri fizice, 4ocuri, 4ucarii %ni ale $ M NT % !ON&TR'!(I A !OM'NI!"RII# Ver!ul to ha0,*i perati8 Prepozitia: in, on %d4ecti8ul calificati8 )u!stanti8ul )'N!(II !OM'NI!ATI* # % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale9 a cere infor atii de ordin personal9 a localiza persoane, o!iecte9 a relata acti8itati

(&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd

E"

Un*# D I 4a<) a ra66*#"

-&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte toate de p'n acu -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&5 s participe la dialoguri si ple Hn situaii de co unicare uzuale 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte ,&- s anifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de 8iaa copiilor din spaiul cultural anglo$sa<on

1<erciii de alegere Dco pletare spaii li!ere. 1<erciii de co pletare pe !aza unui suport 8izual 1<erciii de discri inare Iocuri didactice Dre!us. @ealizarea unui al!u Ddescriere de Hnsu"iri fizice.

/+ 0al-a.,# $ fi"e de e8aluare Ddesen corp u an cu diferite cerine. $ portofoliu D e !rii fa iliei. $ o!ser8are siste atic A+ R,s-.s,# $ fotografii $ fi"e de lucru /+ 0al-a.,# $ scris Dal!u . $ o!ser8are siste atic

( -

)-( )-+

F"

R)<*.*on

toate de p'n acu ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: $ cultur "i ci8ilizaie Dc'ntece.

selecti8 1<erciii de tip ade8rat* fals Iocuri didactice Dre!us, etc&. @ealizarea unui al!u * panou * portofoliu cu i agini etc&

)-+ )-5

/est Paper A+ R,s-.s,# $ fotografii $ fi"e de lucru /+ 0al-a.,# $ scris DLetter to )anta.

10"

2)rr, C4r*.#&a.1

1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@## : $ le<ic: 8oca!ular specific Crciunului JMNCN## C?MMN#C%/#V1: $ a e<pri a ceea ce Hi place

)-5 )-,

11"

Un*# E T4) 9ucH *. *n #4) 6a#4"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: 4ocuri, 4ucarii Casa: incaperi, o!ile Ja ilia: e !rii fa iliei, ocupatii 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Prepozitia: under, in, on, ne<t to, !et;een %rticolul Ver!ul: i perati8 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a localiza persoane, o!iecte, actiuni9 a propune*a cere cui8a sa faca ce8a9 a relata acti8itati

12"

Un*# F 34a# ar) #4).)5

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Ja ilia: e !rii fa iliei, ocupatii %cti8itati curente, ti p li!er 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: %d4ecti8ul de onstrati8 singular*plural Nu eralul --$(7 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale9 a cere*a da infor atii9 a relata acti8itati

13"

Un*# 10 Ar) #4).) ,our .4o).5

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: nu e, insusiri fizice, i !raca inte, 4ocuri, 4ucarii )coala: o!iecte scolare Ja ilia: e !rii fa iliei Casa: incaperi, o!ila %ni ale JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersul

-&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun

1<erciii de alegere Ddin soluii ultiple. 1<erciii de citire cu 8oce tare, cu* fr odel 1<erciii de redactare de propoziii 1<erciii de scriere dup dictare 1<erciii de tip ade8rat* fals

s-:

A+ R,s-.s,# $ 1oto2.a1ii $ 3lan4, c5nc63,.il, 7in cas6 /+ 0al-a.,# $ sc.is6 87icta.,) $ o.al6

Dialoguri diri4ate 1<erciii de alegere Ddin soluii ultiple. 1<erciii de identificare Iocuri didactice ( )-C

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, $ 1li3cha.ts /+ 0al-a.,# $ o.al6 $ obs,.0a., sist,matic6

%cti8iti Hn perec0i Ddialoguri si ple. 1<erciii de rspuns la co enzi* Hntre!ri 1<erciii de redactare de propoziii Ioc de rol

( -

)-A )-B

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, c5nc63,.il, 7in cas6 $ 1i4, 7, l-c./+ 0al-a.,# $ sc.is6 8a-to7icta.,

fa iliar9 a localiza persoane*o!iecte9 a descrie persoane, ani ale, locuri ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre lu ea incon4uratoare: oras*sat, cladiri %ni ale %cti8itati ti p li!er 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: %rticolul Ver!ul to !e %d4ecti8ul calificati8 )tructuri specifice: t0ere is, t0ere are Nu eralul Prepozitia: in, on, ne<t to, under JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica o!iecte din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale, locuri9 a cere*a da infor atii despre ediul incon4urator ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: 4ocuri, 4ucarii )coala: o!iecte scolare, acti8itati Casa Ja ilia %cti8itati: o ente ale zilei, acti8itati curente, ti p li!er 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Nu eralul )tructuri specifice: t0ere is, t0ere are Prepozitia: under, in, on, ne<t to %rticolul %d4ecti8ul JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % cere*a da infor atii9 a ultu i*a raspunde la ultu iri, a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a relata acti8itati Dla prezent.

1!"

Un*# 11 T4)r) *. a 4ou.)"

Un*# 12 34a# *. #4) #*&)5

(&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd

) $ obs,.0a., sist,matic6 1<erciii de citire cu 8oce tare 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de redactare de propoziii 1<erciii de repetare dup odel a unor cu8inte, sintag e, propoziii

)-B )(7

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, canimal, $ 3lan4, cmi9loac, 7, t.an3o.t /+ 0al-a.,# $ sc.is6 87icta.,) $ o.al6

1<erciii de alegere 1<erciii de co pletare pe !aza unui suport 8izual 1<erciii de discri inare 1<erciii de tip ade8rat* fals )(7 )(-

A+ R,s-.s,# $ .,alia 8c,as) $ 1i4, 7, l-c./+ 0al-a.,# $ o.al6 $ obs,.0a., sist,matic6

Un*# 13 (4) 4a. a l*##l) '*nH &ou#4"

Un*# 1! 0*''o. ar) 6*/"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: nu e, insusiri fizice, partile corpului, i !raca inte, 4ocuri, 4ucarii %cti8itati 6 ti p li!er Cultura si ci8ilizatie: nu e*prenu e tipice, cintece 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul to 0a8e %d4ecti8ul calificati8 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % prezenta pe cine8a9 a descrie persoane, ani ale9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a cere*a da infor atii de ordin personal, ediul incon4urator9 a relata acti8itati Dla prezent.9 a localiza persoane, o!iecte, actiuni ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: insusiri fizice %ni ale 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: %d4ecti8ul Ver!ul to !e, to 0a8e JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % descrie persoane, ani ale9 a cere*da infor atii9 a identifica ele ente din uni8ersal fa iliar

-&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de

1<erciii de copiere, de co pletare de spaii9 copiere selecti8 1<erciii de identificare 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de redactare de propoziii

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, $ !%:-.i cc;nt,c, ( )()(( /+ 0al-a.,# $ 3o.to1oli87,sc.i,., 7, 3,.soan,) $ 3o.to1olic- c;nt,c, 4i 3o,<ii

1<erciii de citire cu 8oce tare, cu* fr odel 1<erciii de co pletare pe !aza unui suport 8izual 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de tip ade8rat* fals

)(+

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, canimal, $ 1li3cha.t /+ 0al-a.,# $ 7icta., $ o.al6

Un*# 1: Pl)a.) .*# 9o8n"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: )coala 6 o!iecte scolare, acti8itati specifice %cti8itati curente

%cti8iti Hn perec0i Ddialoguri si ple. 1<erciii de rspuns la

)(5

A+ R,s-.s,# $ .,alia 8obi,ct, 7in clas6)

Copilul despre sine $ insusiri fizice %ni ale Cultura si ci8ilizatie 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: )u!stanti8ul singular*plural %d4ecti8ul calificati8 )tructuri specifice: t0ere is*t0ere are Nu eralul -$(7 Ver!ul $ i perati8 Prepozitia JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % saluta*a raspunde la salut9 a cere cui8a sa faca ce8a9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: o!iecte de i !raca inte, 4ucarii )coala: o!iecte specifice %ni ale 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Pronu ele %d4ecti8ul JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie ani ale9 a propune cui8a sa faca ce8a

Un*# 1B 34o.) *. #4*. 5

Un*# 1D I can run"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine : 4ocuri %ni ale %cti8itati ti p li!er Cultura si ci8ilizatie: nu e, cintece 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul 6 can Dafir ati8, interogati8, negati8. JMNCN## C?MMN#C%/#V1:

li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&- s reproduc Hn scris litere, grupuri de litere, cu8inte, sintag e, enunuri 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&- s reproduc Hn scris litere, grupuri de litere, cu8inte, sintag e, enunuri 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&- s articuleze sunete, izolat "i Hn cu8'nt * grupuri de cu8inte, respect'nd accentul "i intonaia, specifice li !ii engleze

co enzi* Hntre!ri 1<ersarea unor for ule si ple de co unicare Hn societate Iocuri didactice $ il-st.a=ii /+ 0al-a.,# $ o.al6 $ sc.is6 8t,st)

1<erciii de co pletare pe !aza unui suport 8izual 1<erciii de identificare 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de tip ade8rat* fals

)(,

A+ R,s-.s,# $ .,alia 8obi,ct, 3,.sonal,) $ il-st.atii /+ 0al-a.,# $ o.al6 $ obs,.0a., sist,matic6

Dialoguri diri4ate 1<erciii de citire cu 8oce tare 1<erciii de redactare de propoziii 1<erciii de tip ade8rat* fals

)(:

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, cacti0it6=i /+ 0al-a.,# $ o.al6

% identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a e<pri a capacitatea intala si fizica

Pro/ra&ul IJcoala al#+)lK REVI(ION

Concursuri Vizionare de DVD Hn li !a englez

(&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd toate de p'n acu

toate de p'n acu ( ( )(C )(A $

Un*# 1E" (4) can .l))'"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: insusiri fizice, orale %cti8itati curente, ti p li!er %ni ale 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul $ can %d4ecti8ul calificati8, posesi8 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersal fa iliar9 a descrie persoane, ani ale9 a cere*a da infor atii9 a localiza9 a e<pri a capacitatea intala*fizica

Un*# 1F 34)r) *. *#5

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul si lu ea incon4uratoare %ni ale 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: %rticolul Prepozitia )tructuri specifice: t0ere is, t0ere are Ver!ul: can JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % identifica ele ente din uni8ersul

-&- s recunoasc sunete specifice li !ii engleze -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual

Dialoguri diri4ate 1<erciii de identificare 1<erciii de citire cu 8oce tare 1<erciii de co pletare spaii li!ere ( )(B )+7

A+ R,s-.s,# $ >lan4, cacti0it6=i $ !%:-.i /+ 0al-a.,# $ 7icta.,

1<erciii de co pletare spaii li!ere 1<erciii de discri inare 1<erciii de alegere Ddin soluii ultiple.

)+7 )+-

A+ R,s-.s,# $ >lan4, cm,7i-l 5ncon9-.6to. $ il-st.a=ii /+ 0al-a.,# $ o.al6

fa iliar9 a descrie ani ale, locuri9 a localiza9 a e<pri a capacitatea intala si fizica

Un*# 20 I can .))L

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: insusiri fizice si orale, i !raca inte, 4ocuri, 4ucarii %ni ale Casa: incaperi, o!ilier %cti8itati ti p li!er 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul to 0a8e*can*prezent continuu Nu eralul -$(7 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % saluta*a raspunde la salut9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale, locuri9 a cere*a da infor atii9 a localiza9 a relata acti8itati9 a e<pri a capaciatea fizica si intala

Un*# 21 T4*. *. our .c4ool"

?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: )coala Copilul si lu ea incon4uratoare Ja ilia: e !rii fa iliei, ocupatii Copilul despre sine: insusiri fizice, 4ocuri, 4ucarii %cti8itati curente, ti p li!er Cultura si ci8ilizatie 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: %d4ecti8ul )u!stanti8ul Ver!ul $ prezent si plu

+&- s recunoasc litere * grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&( s realizeze legtura Hntre scriere "i pronunie la ni8elul cu8'ntului "i al grupului de cu8inte 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t

Ioc de rol 1<erciii de tip ade8rat* fals 1<erciii de identificare 1<erciii de citire cu 8oce tare, cu* fr odel A+ R,s-.s,# $ .,alia 8obi,ct, 3,.sonal,) $ 1li3cha.ts /+ 0al-a.,# $ o.al6

)+)+(

1<erciii de pronunie "i intonaie @edactare de propoziii @edactarea unei scrisori

)+( )++

A+ R,s-.s,# $ 1oto2.a1ii $ 3lan4, /+ 0al-a.,# $ sc.is6 8sc.isoa.,)

Un*# 22 I /)# u' a# D oMclocH"

JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % saluta*a raspunde la salut9 a se prezenta9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a descrie persoane, ani ale, locuri9 a e<pri a ceea ce iti place*ceea ce nu iti place ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Copilul despre sine: partile corpului, 4ocuri, 4ucarii %cti8itati: o ente ale zilei, acti8itati curente, ti p li!er Ja ilia 6 e !rii fa iliei %ni ale 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul $ prezent si plu %rticolul Prepozitia )u!stanti8ul singular*plural JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % saluta*a raspunde la salut9 a identifica ele ente din uni8ersul fa iliar9 a cere*a da infor atii9 a localiza persoane, o!iecte, actiuni9 a relata acti8itati Dla prezent. ?@2%N#K%@1 /1M%/#CL: Ja ilia 6 e !rii fa iliei %cti8itati ti p li!er Vre ea 6 anoti puri, caracteristici cli atice Cultura si ci8ilizatie 1L1M1N/1 D1 C?N)/@MCN#1 % C?MMN#CL@##: Ver!ul 6 prezent continuu*i perati8 JMNCN## C?MMN#C%/#V1: % cere*a da infor atii Dde ordin personal, despre ediul incon4urator.9 a localiza persoane, actiuni9 a relata acti8itati9 a e<pri a capacitatea intala*fizica9 a descrie persoane, locuri9 a identifica ele ente din

si plu, citit Hn g'nd 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte

Un*# 23 3) ar) .8*&&*n/"

-&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd 5&( s realizeze legtura Hntre scriere "i pronunie la ni8elul cu8'ntului "i al grupului de cu8inte 5&+ s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte -&( s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+ s reacioneze 8er!al* non8er!al la un esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate -&5 s desprind sensul unui enun si plu (&( s reproduc enunuri si ple * pri ale unui enun (&+ s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual +&( s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+ s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citit Hn g'nd

1<erciii de co pletare spaii li!ere 1<erciii de pronunie "i intonaie 1<erciii de redactare de propoziii Dialoguri )++

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, cacti0it6=i <ilnic, $ .,alia 8c,as-l) /+ 0al-a.,# $ o.al6

1<erciii de citire cu 8oce tare Dialoguri diri4ate 1<erciii de redactare de propoziii

)+5 (

A+ R,s-.s,# $ 3lan4, c0.,m,a $ il-st.a=ii /+ 0al-a.,# $ o.al6 $ sc.is6 8t,st)

F*nal R)<*.*on

uni8ersul fa iliar9 a ultu i*a raspunde la ultu iri toate de p'n acu

toate de p'n acu

selecti8

)+,

T,st >a3,.

Co&')#)n>) (')c*+*c)N cla.a a III a 1" D)O<ol#ar)a ca'ac*#=>** 9) r)c)'#ar) a &).aPulu* oral -&-& s recunoasc sunete specifice li !ii engleze

-&(& s disting cu8inte "i sintag e Hn flu<ul 8er!al -&+& s reacioneze 8er!al*non8er!al la un -&5& s desprind sensul unui enun si plu 2" D)O<ol#ar)a ca'ac*#=>** 9) )7'r*&ar) oral= (&-& s articuleze sunete, izolat "i Hn cu8'nt*grupuri de cu8inte, respect'nd accentul "i intonaia, specifice li !ii engleze (&(& s produc enunuri si ple*pri ale unui enun (&+& s produc enunuri si ple, adec8ate unor situaii de co unicare uzual (&5& s participe la dialoguri si ple Hn situaii de co unicare uzuale 3" D)O<ol#ar)a ca'ac*#=>** 9) r)c)'#ar) a &).aPulu* .cr*. +&-& s recunoasc litere*grupuri de litere Hn cu8inte "i cu8intele Hn spaiul grafic +&(& s citeasc un scurt te<t cunoscut, cu 8oce tare, cu intonaie adec8at sensului te<tului +&+& s desprind sensul glo!al al unui te<t si plu, citind Hn g'nd +&5& s sesizeze legtura dintre un te<t "i i aginile care Hl Hnsoesc !" D)O<ol#ar)a ca'ac*#=>** 9) )7'r*&ar) ;n .cr*. 5&-& s reproduc Hn scris litere, grupuri de litere, cu8inte, sintag e, enunuri 5&(& s realizeze legtura Hntre scriere "i pronunie la ni8elul cu8'ntului "i al grupului de cu8inte 5&+& s scrie cu8inte, sintag e, propoziii scurte 5&5& s produc Hn scris :" ,&-& s esa4e scurte, pe !aza unui suport 8er!al*i agine D)O<ol#ar)a unor r)'r)O)n#=r* cul#ural) * a *n#)r).ulu* ')n#ru .#u9*ul l*&6** )n/l)O) * al c*<*l*Oa>*)* .'a>*ulu* cul#ural an/lo+on anifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de 8iaa copiilor din spaiul cultural anglo$sa<on esa4 audiat care s ofere odele de li ! autentice Dproduse de nati8i. "i 8ariate