You are on page 1of 1

Naudas aizdevums pris mints Vlies saemt vienkri un tri noformjamu kredtu?

trais naudas aizdevums ir izveidots tiei dm situcijm. Naudas aizdevums kredtmja kont tiek ieskaitts patiem s laik tikai da!s mints. "ai saemtu naudu# jums nevajadzs krtot laikietilp$as formalittes. Viens no populrkajiem aizdevuma veidiem "atvij palaik ir trais naudas aizdevums. %o piedv vairk nek &' da!di kredtdevji. (tarp citiem aizdevumiem tas izce)as ar vairkm *tiskm pa*m+ , Noformt aizdevumu var tikai da!s mints, Nav vajadz$s krtot .lu un $alvojumu, /izdevumu var saemt ner.inoties ar *anku nordtajiem dar*a laikiem. 0a nauda jums nepiecieama pc iespjas trk# trais naudas aizdevums tiem ir la*kais risinjums. "ielkaj da) $adjumu aizdevuma noformana neprasa vairk par pris mintm jsu laika. 1itu aizdevju izsnie$tie aizdevumi parasti ir pieejami ne sk laik par pris dienm. %iesa *anku klientiem pieejamie patria kredti ar ir noformjami patiem tri. "ai noformtu tros kredtus# nav nepiecieams krtot da!das formalittes. 2arasti# lai saemtu kredtu# ir jdodas uz *anku 3 ar tro naudas aizdevumu tas nav vajadz$s. "ielkaj da) $adjumu trais naudas aizdevums ir noformjams ar ar interneta un mo*il tlrua paldz*u# tdejdi taupot jsu ener4iju. trais naudas aizdevums var *t pieejams neatkar$i no jsu atrans vietas vai diennakts laika. Vis*ie!k trie kredtdevji izsniedz aizdevumus ar svtku diens un )oti vlu dar*a dienu vakaros. 2ieteikties aizdevumam var je*kur jums rt diennakts stund# pat neatstjot mjas. trais naudas aizdevums tiem ir vienkra iespja saemt aizdevumu5 0a esi nolmis pieteikties atrajam naudas aizdevumam# tad ienc interneta vietn Viasms.lv# kur varsi izvlties sev piemrotko kredtu jau ta$ad5