You are on page 1of 5

Instalacija TPLink 8817 ADSL rutera

Fiziko povezivanje ADSL ureaja: ADSL spliter poveite direktno na telefonsku liniju kablom koji ide u port "Line" na spliteru. Iz porta "Phone" izvedite telefonski kabl na koji ete povezati va telefonski aparat. Iz porta "ADSL" ("Modem") izvedite telefonski kabl koji ete povezati sa vaim ADSL ureajem. Ethernet (mreni) kabl povezati iz "Ethernet" porta u ADSL ureaju u "Ethernet" port na vaem raunaru. Svi telefonski aparati moraju da budu povezani preko splitera. Ukoliko nisu povezani preko splitera, svaki telefonski aparat mora imati postavljen mikrofilter. Napomena: Nikako ne povezivati istovremeno USB I LAN kablove. Ureaj e funkcionisati samo kao USB ili samo kao LAN veza, nikako zajedno. Kada je sve povezano u odgovarajuem nizu, sama postavka instalacije izgleda ovako:

Instalacija USB drajvera: Ubaciti u CD ita u raunaru instalacioni CD koji ste dobili uz ruter; potraiti na CD-u folder TD-8817, otvoriti ga, zatim otvoriti folder USB Driver, potom Vista32, pokrenuti Setup i instalirati drajvere.

Krenite u instalaciju ADSL-a: Izvriti podeavanje mrene kartice (Locak Area Connection) Start=>Control Panel=>Network and Internet=>View network status and tasks=>

(Local Area Connection) View Status=>

Properties=>

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) => Properties IP address : 192.168.1.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.1.1 Use the following DNS server addresses: Primary: 85.222.160.162 Secondary: 213.244.255.3

Zatim, putem web interface-a iz browsera (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itd.) pristupite ruteru na adresi http://192.168.1.1 Ulogovati se: Username: admin Password: admin

Izabrati Interface Setup. ATM VC Za Virtual Circuit odabrati PVC1, VPI: 8 VCI: 35 Encapsulation: PPPoA/PPPoE PPPoA/PPPoE Servicename: VeratNet Usermane: va_username@verat.net Password: ******** Encapsulation: PPPoE LLC Po zavretku navedenih koraka, proveriti ukucano i kliknuti SAVE.

Saekati 2-3 minuta da ruter zapamti podeavanja. Nakon ovog podeavanja trebalo bi da imate Internet konekciju i da nesmetano prelistavate eljeni Web sadraj. Za dodatne informacije moete pozvati korisniki servis 011/3605 338.