You are on page 1of 3

Aspekto ng Pandiwa

Ang aspekto ng pandiwa ay tumutukoy sa bahagi ng panahon kung kalian naganap ang isang kilos. Sa medaling salita, ito ay tumutukoy kungkailan ginawa ang kilos, ginawa na, ginagawa pa, o gagawin pa lang. Ang aspekto ng pandiwa ay may tatlong uri: - Pangnagdaan/Perpektibo - Pangkasalukuyan/Imperpektibo - Panghinaharap/ Kontemplatibo Pangnagdaan/Perpektibo Naglalarawan sa kilos o galaw na ginawa na o katatapos pa lamang. Ito ay kadalasang ginagamitan ng mga panlaping, nag-, um-, -in-, ni-, -an, at na-. Halimbawa: naglaro, umibig, kinain, nilamon, nakita Nag-aral si Len ng mabuti kaya siya nakapasa sa pagsusulit.

Pangkasalukuyan/Imperpektibo Naglalarawan sa kilos o galaw na nasimulan na ngunit di pa natatapos at kasalukuyang pang ipinagpapatuloy. Ginagamitan din ito ng panlaping katulad ng Aspektong Perpektibo. Karamihan nito ay inuulit ang unang pantig ng salitang-ugat. Halimbawa: naglalaba, naliligo, nakikita, tumatakbo Nakakita siya ng isang pares ng tsinelas habang lumalangoy sa dagat. Panghinaharap/Kontemplatibo Naglalarawan sa kilos o galaw na gagawin pa lamang. Kadalasan ding inuulit ang unang pantig sa salitang ugat o pagdaragdag ng unlaping: mag-, ipag-, maka-, naka-. Halimbawa: magsasampay, maglilinis, gagawa Magluluto si nanay ng pancit para sa hapunan.