You are on page 1of 4

sszefoglal s j tancsok

a hitelszerzds alapjn fennll - azaz szerzdses - fizetsi ktelezettsgeiket teljesteni nem tud gyfelek (termszetes szemlyek, fogyasztk) rszre a hitelezk kvetelskezelsi eljrsa, gyakorlata legfontosabb ismrvei vonatkozsban Jelen sszelltsban a kvetelskezel trsasg alatt a kvetelskezels rdekben s a kvetelskezel trsasg kpviseletben eljr szemlyt is rteni kell. Az tlthatsg rdekben a hitel s klcsn kifejezseket, az gyfl, fogyaszt, ads kifejezseket azonos rtelemmel hasznljuk. Abban az esetben, ha a megkttt hitelszerzds alapjn az gyfl (fogyaszt) nem teljesti hatridre fizetsi ktelezettsgt akkor a hitelt nyjt pnzgyi intzmny minden jogszer lpst megtehet, amivel a kvetelse rvnyestsre, azaz teljestsre kerlhet. Amennyiben a hitelt nyjt pnzgyi intzmny a fennll kvetelst nem kzvetlenl kvnja rvnyesteni akkor a fennll kvetlst szerzdssel msra truhzhatja (ez az n. engedmnyezs lehetsge s jogintzmnye) illetve a megbzsi szerzds keretben ms szemlyt megbzhat fennll kvetelse jogszer behajtsval, mely esetben a kvetels jogosultja vltozatlanul a hitelt nyjt pnzgyi intzmny marad, azaz a kvetels nem kerl truhzsra, rtkestsre, engedmnyezsre. Abban az esetben, ha a hitelt nyjt pnzgyi intzmny rtkesti, truhzza, azaz engedmnyezi fennll kvetelst akkor a Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny szerint jr el. Az engedmnyezssel, azaz az engedmnyezsi szerzdssel az engedmnyes a rgi jogosult helybe lp, s - szerzdstl fggen - tszllhatnak r a kvetelst biztost zlogjogbl s kezessgbl ered tovbbi jogok is. Az engedmnyezsrl szl rtests kzhezvtelt kveten az ads kizrlag a kvetels j jogosultjnak teljestheti a tartozst rvnyesen. Az rtestst kveten az eredeti jogosult rszre, illetve ms, harmadik szemly rszre trtn teljests esetn az engedmnyezssel s a htralk kezelsvel kapcsolatban felmerlt kltsgek s egyb jrulkok megfizetse all az ads nem mentesl, azok megfizetse az adst terheli. A hitelt nyjt pnzgyi intzmnyek a kvetelseiket ltalnos szablyok szerint szabadon truhzhatjk akr egszben, akr rszben, rszletekben. A kvetelskezel trsasgokon keresztl trtn jogi behajtsi tevkenysg vonatkozhat mg fel nem mondott szerzdsekbl ered fizetsi ktelezettsg teljestsre valamint felmondott hitelszerzdsbl eredeztethet kvetelsekre egyarnt. Abban az esetben, ha a hitel felvevje, azaz az ads a fizetsi ktelezettsgt nem teljesti, az albbi kvetels kezelsi szakaszok klnbztethetek meg ltalnossgban s az eljrsi cselekmnyek tartalma alapjn: 1, a ksedelem bellst kzvetlenl kvet behajtsi szakasz A hitelfelvev ksedelmnek bellst kzvetlenl kvet behajtsi szakasz ltalban a lejrt tartozs esedkessgi idpontjt kvet kilencven nap, melynek sorn a hitelt nyjt pnzgyi intzmny dominnsan gyflkapcsolati mdszerekkel s eszkzkkel (levlben, mobil telefonra kldtt szveges zenetben, tvbeszln, elektronikus levlben) kerl kapcsolatba a nem fizet, azaz nem szerzdsszeren vagy egyltaln nem teljest fogyasztval. Ezen kvetelskezelsi szakasznak

2 alapveten az a clja, hogy a pnzgyi intzmnyek egyrtelm informcikat kaphassanak arrl, hogy milyen okok vezettek a fogyaszt ksedelmre, nem teljestsre. Ebben az esetben s szakaszban elengedhetetlenl fontos, hogy az gyfl a pnzgyi intzmny megkeressre rdemben vlaszoljon, hiszen gyakorlatilag ebben az idszakban van a legnagyobb terlete s eslye annak, hogy a felek rdemi eszkzket talljanak a felmerlt fizetsi nehzsgek rendezsre. 2, az rdemi kvetelskezelsi szakasz Amennyiben a fogyaszt felhalmozdott tartozsa elri a kilencven s a szzhsz nap kztti ksedelmet valamint amennyiben az esetleges fizetsi knnytsi s/vagy thidal megoldsok sem vezettek eredmnyre akkor a hitelnyjt intzmnyek a htralkos gyfeleknl felhalmozdott fizetsi ktelezettsgek kezelsvel gyakran bznak meg kvetelskezel trsasgot (akr engedmnyezsi szerzds akr egyb megbzsi szerzds keretben). Termszetesen az rdemi kvetelskezelsi szakasz alatt is lehetsg mg van a felek megegyezse alapjn fizetsknnyt megoldsi lehetsgek ignybe vtelre, annak rdekben, hogy elkerlhet legyen a hitel nyjt ltal trtn szerzds megszntets, azaz a szerzds felmondsa. A pnzgyi intzmnyeknek a fogyaszt fizetsi ktelezettsgnek kvetelskezelssel foglalkoz trsasg rszre trtn tadskor (akr engedmnyezs, akr megbzsi szerzds keretben) a szmszakilag pontosan kvetelt sszeget ttelenknt, rszletesen fel kell tntetnie, melynek alapjn a kvetelskezel trsasg alapesetben s ltalban akkora sszeget kvetelhet az adstl, mint amit maga a pnzgyi intzmny is igyekezne jogszeren s szerzdsszeren behajtani. 3, a meghatrozott idtartamot meghalad ksedelembe esst kvet eljrs A megkttt hitelszerzdsek alapjn az ads ksedelme esetn a hitelnyjt pnzgyi intzmnyek ltalban szzhsz-szznyolcvan nap elteltt kveten nylnak a hitelszerzds felmondsnak eszkzhez, melyet kveten a hitelfelvev tartozsa egy sszegben s azonnal esedkess vlik. A hitelszerzds hitelnyjt ltali felmondst kveten indul s veszi kezdett az n. vgrehajtsi szakasz, melynek keretben a pnzgyi intzmnyek tbbfle eljrst is alkalmazhatnak (brsgi vgrehajts, ingatlan tvtele, adssal kzs rtkests, esetleges megegyezs stb). Abban az esetben, ha a megkttt hitelszerzdsbl ered tartozs rvnyestse, behajtsa esetn nem kzvetlenl a hitelt nyjt pnzgy intzmny jr el akkor a fogyasztnak (adsnak) a kvetkez lehetsgei vannak illetve ajnlottak: Tekintettel arra, hogy a kvetels kezelsi tevkenysg, azaz a szerzdses teljests jogszer kiknyszertsnek engedmnyezsen vagy megbzsi szerzdsen keresztl trtn eljrsa alapveten a Ptk. elrsain keresztl trtnik, gy az ads elssorban a felek egyttmkdsi ktelezettsgnek s a jhiszem eljrs ktelezettsge betartsnak kvetelsn keresztl rvnyestheti jogait s rdekeit. Fontos jogszablyi elrs, hogy a fogyasztnak nyjtott hitelrl szl 2009. vi CLXII. trvny szerint, ha a hitelez a fogyasztval szembeni kvetelst harmadik szemlyre ruhzza t, nem kteles errl tjkoztatni a fogyasztt, ha a harmadik szemllyel kttt megllapods alapjn a fogyaszt fel a kvetels truhzst kveten is hitelezknt jr el, azaz abban az esetben viszont, ha a kvetels truhzst kveten hitelezknt mr nem jr el akkor errl a fogyasztt

3 tjkozatni kteles. Ezen rendelkezs teht a fogyaszti hitelszerzdsek esetben tbbletktelezettsget r a hitelt nyjt pnzgyi intzmnyekre. Az ads alapveten kvetelheti, hogy a kvetelskezel trsasg a jhiszemsg s a tisztessg jogszablyi kvetelmnyeinek keretein bell fejtse ki tevkenysgt, az adsokkal jogszably alapjn trtn ktelez egyttmkds keretben, a kvetelskezel kezel trsasg ltal alkalmazott rsbeli tjkoztats legyen alkalmas az ads egyttmkd magatartsnak elsegtsre, azaz az adsok abbl szmszakilag pontos s egyrtelm informcikat kaphassanak a fennll fizetsi ktelezettsgk aktulis sszegrl (tketartozs sszege, kamat sszege, ksedelmi kamat sszege, kltsgek sszege, djak sszege stb.), valamint megkaphassk az thidal lehetsgekre s az alkalmazand kvetelskezelsi lpsekre, azok kltsgeire, valamint nemfizets esetn a tartozs folyamatos nvekedsre vonatkoz figyelemfelhvsokat s azon egyrtelm tjkoztatst, hogy hol s milyen formban teljesthetik fennll fizetsi ktelezettsgeiket, a kvetelskezel trsasg hozzon pozitv dntst az thidal megoldsok, vagy rszletfizets, fizetsi halaszts alkalmazsrl. ne tanstson megtveszt s/vagy agresszv magatartsi formkat (pl. az ads rszre tadott informcik ne keltsenek hamis, megtveszt benyomst az ads s a kvetelskezel trsasg jogosultsgairl s ktelezettsgeirl, tartzkodjon az olyan kapcsolattartsi formktl, amelyek -- az adsra irnyul fizikai s/vagy pszichs nyomsgyakorlst valstanak meg, vegye figyelembe az ads mltnyolhat krseit a kapcsolattarts klnbz formjra vonatkozan (pldul munkaidben trtn telefonos megkeress mellzse), amely fogyaszti krst visszakereshet mdon rgztse a kvetelskezel trsasg a nyilvntartsaiban, adjon pontos informcit arra vonatkozan, hogy az ads nem megfelel teljestse esetn milyen azonnali kvetkezmnyek vrhatak (pl. kvetelt sszeg nvekedse, a kamatok, ksedelmi kamatok, kltsgek nvekedse, a kvetelskezels sorn alkalmazhat intzkedsek rszletes bemutatsa, az alkalmazhat jogi eljrsok, azok lehetsges anyagi kvetkezmnyeinek rszletes bemutatsa, adjon rszletes tjkoztatst azon trgyban, hogy milyen kvetkezmnyekkel jr, ha az ads tehervisel kpessgre vonatkoz informcik megadsa sorn nem mkdik egytt a kvetelskezelvel valamint a kvetelskezel trsasg mutassa be az ltala rszletesen kidolgozott, az ads anyagi helyzetnek leginkbb megfelel szemlyre szabott thidal megoldsi lehetsgeket, eljrsokat is, az ads krsre nyjtson egyrtelm tjkoztatst a kvetelskezelsi folyamat llsrl, a lehetsges kvetelskezelsi lpsekrl s azok vrhat idztsrl, a kvetels aktulis fennll sszegrl stb., a fizetsi ksedelemmel kapcsolatos tjkoztatsa sorn kzrtheten fogalmazzon, melynek keretben egyszer nyelvezetet hasznljon s az elkerlhetetlen jogi szakkifejezseket pontos magyarzattal lssa el, illetve a kpviseletben eljr szemly az adssal tvbeszln trtn kapcsolatfelvtelekor minden alkalommal azonostsa magt s az adst valamint rviden tjkoztassa az adst arrl, hogy milyen clbl veszik fel vele a kapcsolatot, kpviselje szemlyes kapcsolatfelvtel esetn adja t az ads rszre az rsos megbzst, amely tartalmazza a kvetelskezel trsasg s a megbz nevt, cmt, gyflszolglatnak minden ltez formj elrhetsgt, az illetkes eljr gyintz nevt,

4 tartsa tiszteletben s vdje az ads banktitokhoz valamint szemlyhez fzd jogait, ennek megfelelen alaktsa ki s alkalmazza a klnbz kapcsolat felvteli formkat, az adson kvli illetktelen harmadik szemly rszre ne adjon t informcit a kvetelskezelsrl valamint gy alaktsa ki az alkalmazott kapcsolattartsi formkat, hogy illetktelen harmadik szemlyek a kapcsolatfelvtel megksrlse sorn ne kaphassanak informcit sem magrl az adsrl, sem a fennll tartozsrl, amennyiben az ads a kvetelskezel trsasg valamely intzkedse tekintetben panasszal lt, a panasz rdemi megvlaszolsig ne tegyen az adst htrnyosan rint intzkedseket.

A mellkelt minta levelek a legalapvetbb, ltalnosan felmerlhet helyzetek tekintetben szolglhatnak mintul tekintettel arra, hogy egyrszrl az egyes gyek egyedi jellemzit szksgszeren nem tartalmazhatjk, msrszrl a tartalmuk az adott helyzettl fggen bvtend, szktend illetve keverhet.