You are on page 1of 42

2013

Podgorica 2013

Crna Gora
Zavod za statistiku

CRNA GORA U BROJKAMA


2013

PODGORICA, 2013.

Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT


Za izdavaa: mr Gordana Radojevi, direktorica
Podgorica IV Proleterske, br. 2
Tel. + 382 20 230-811
E-mail: contact@monstat.org
Web Site: www.monstat.org
Redakcija:
mr Jelena Zvizdojevi,
mr Branka ui-Radovanovi;
mr Ernad Koli, Sneana Remikovi,
Gojko Draga, Dragan Dubak
i Bojana Radojevi
Prevod: Irena Mihailovi
Dizajn: Marko Mihailovi
Tehniki urednik: Radmila ievi
Prelom i tampa: Studio Mouse
Tira: 250

CIP -
,
ISBN 978-86-85581-46-5
COBISS.CG-ID 23556880

Prilikom korienja podataka iz ove


publikacije obavezno navesti izvor

Sadraj
GEOGRAFSKI PREGLED.............................................................................. 1
KLIMA I IVOTNA SREDINA...................................................................... 4
STANOVNITVO............................................................................................ 5
VITALNI DOGAAJI..................................................................................... 9
ZAPOSLENOST............................................................................................ 11
ZARADE.........................................................................................................13
BRUTO DOMAI PROIZVOD ..................................................................14
POTRONJA STANOVNITVA................................................................19
CIJENE.............................................................................................................21
POLJOPRIVREDA........................................................................................23
UMARSTVO................................................................................................24
INDUSTRIJA..................................................................................................25
GRAEVINARSTVO....................................................................................27
SPOLJNA TRGOVINA.................................................................................28
TURIZAM.......................................................................................................29
SAOBRAAJ, SKLADITENJE I VEZE....................................................30
OBRAZOVANJE............................................................................................31
KULTURA I INFORMISANJE ...................................................................32
ZDRAVSTVO.................................................................................................33
PENZIJSKO OSIGURANJE ........................................................................34
PRAVOSUE.................................................................................................35

ZNACI
Nema pojave

Ne raspolae se podatkom

...

Podatak je manji od 0,5 od date jedinice mjere

Prosjek

Preliminarni podatak

(p)

Ispravljen podatak

Nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak

()

GEOGRAFSKI PREGLED

Broj stanovnika u Crnoj Gori, Popis 2011

620 029

Povrina Crne Gore, km

13 812

Glavni grad

Podgorica

Prijestonica

Cetinje

Broj optina stanje decembar 2012

19

Broj naselja

1 307

Gustina naseljenosti po optinama, Popis 2011.

Pljevlja 23

Pluine 4

abljak 8
Bijelo Polje 50
avnik 4

Mojkovac 23

Berane 47
Kolain 9

dr
ije

vic
a

7
d3
vgra
nilo
Da

Kotor 67
Herceg
Novi 131
Tivat 305

Roaje 53

An

13

Plav 27

Podgorica 129

Cetinje 18

Broj stanovnika na km 2

Budva 153
Bar 70

Ulcinj 78

4-9
10-37
38-78
79-158
159-305

1
Crna Gora u brojkama 2013

GEOGRAFSKI PREGLED

Geografske koordinate krajnjih taaka


Mjesto

Sjeverna
geografska
irina

Optina

Istona
geografska
duina

Sjever

Moevii

Pljevlja

43 32

18 58

Jug

Ada

Ulcinj

41 52

19 22

Istok

Jablanica

Roaje

42 53

20 21

Zapad

Sutorina
Prijevor

H. Novi

42 29

18 26

Izvor: Uprava za nekretnine


Duina kopnenih granica

km

Ukupno

614

Prema:
Hrvatskoj

14

BiH

225

Srbiji

203

Albaniji

172

Duina morske obale, km

293,5

Izvor: Uprava za nekretnine


Rijeke

Duina u km, ukupno

U Crnoj Gori

Tara

146,4

141

Lim

220

123

ehotina

125

100

Moraa

99,5

99

Izvor: Uprava za nekretnine

2
Crna Gora u brojkama 2013

GEOGRAFSKI PREGLED

Planinski vrhovi preko 2 400 m

Visina u m

Bobotov kuk (Durmitor)

2 522

Maja Rozit (Prokletije)

2 522

Kom Kuki (Komovi)

2 487

Kom Vasojeviki (Komovi)

2 460

ljeme (Durmitor)

2 445

Hajla (Hajla)

2 403

Izvor: Uprava za nekretnine

Prirodna jezera

Povrina
u km

Nadmorska
visina, m

Najvea
Optina
dubina, m

Biogradsko

0,23

1 094

12,1

Plavsko

1,99

906

9,1

369,7

44,0

Crno

0,52

1 418

49,1

asko

3,6

1,4

7,8

Skadarsko)

Kolain
Plav
Bar,
Podgorica,
Cetinje
abljak
Ulcinj

Izvor: Uprava za nekretnine


1
) Albaniji pripada 147,9 km
Nacionalni parkovi

Durmitor
Loven
Biogradska
Gora
Skadarsko
jezero
Prokletije

Povrina
u ha

Nadmorska
visina
u metrima

Optina

39 000

500 2 525

abljak, avnik, Pluine,


Pljevlja i Mojkovac

6 220

939 1 749

5 650

832 2 139

40 000

16 630

>2 000

Budva, Cetinje
Kolain, Mojkovac,
Berane, Andrijevica
Podgorica, Bar i Cetinje
Plav

Izvor: Sajt Javnog preduzea Nacionalni parkovi Crne Gore


http://www.nparkovi.me/
3
Crna Gora u brojkama 2013

KLIMA I IVOTNA SREDINA

KLIMA, 2012
Meteoroloke
stanice
Podgorica

Prosjena
godinja
temperatura, C

Prosjena
suma
padavina
L/m2

Broj dana
sa kiom
vedrih
0,1mm

sa snijenim
pokrivaem
>=1cm

17

1 763,6

110

123

31

Bar

17,2

1 486,5

110

150

Herceg Novi

16,8

2 122,2

117

170

Pljevlja

9,5

665,8

126

71

99

Kolain

8,5

1 893,9

152

73

123

Niki

12

1 928,1

120

...

76

Izvor: Hidrometeoroloki zavod Crne Gore

Faktori koji utiu na ivotnu sredinu

2011

2012

1. Koriene koliine vode u industriji


( u hilj m3)

3 199 011

2 886 952

iz sopstvenog vodozahvata

3 197 835

2 885 648

1 176

1 304

26 276

22 129

3 051

3 837

3. Otpadne vode ( hilj. m3 )

15 798

12 387

Nepreiene koliine otpadnih voda

14 276

12 110

iz javnog vodovoda
2. Potroene koliine vode u industriji ( u hilj m )
za proizvodnju (bez HE)
za sanitarne potrebe i ostale namjene

4
Crna Gora u brojkama 2013

STANOVNITVO

Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu,


Popis 2011.

Muko

ensko
3 189

85+

1 681

5 971

80-84

1 681

9 933

75-79

4 050

14 232

70-74

12 347

65-69

18 255

60-64

20 714

55-59

21 796

50-54

7 251
10 909
9 774
15 941
20 509
21 817

21 688

45-49

20 360

40-44

21 356

35-39

22 307

30-34

22 494

25-29

20 732

20-24

22 084

21 278

15-19

22 815

19 982

10-14

21 389

18 414

5-9

20 016

18 589

0-4

20 361

21 401
20 136
20 523
22 188
23 299

5
Crna Gora u brojkama 2013

STANOVNITVO
Stanovnitvo po starosnim grupama, Popisi

mukarci, %
100
80
65+

60

15-64

40

0-14

20
0
1953

1961

1981

2003

2011

ene, %
100
80
65+

60

15-64

40

0-14

20
0
1953

1961

6
Crna Gora u brojkama 2013

1981

2003

2011

STANOVNITVO

Najea muka i enska imena, Popis 2011.


Rang

enska imena

Jelena

Muka imena
Nikola

Milica

Marko

Marija

Dragan

Ivana

Milo

Milena

Zoran

Ana

Milan

Dragana

Aleksandar

Radmila

Ivan

Vesna

Petar

10

Ljiljana

Luka

Stanovnitvo, staro 15 godina i vie po starosti i branom


statusu, Popis 2011.
ene

Mukarci
80+
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19

60 000

40 000

Neudate
Razvedene

20 000

Udate
Udovice

20 000

Neoenjeni
Razvedeni

40 000

60 000

Oenjeni
Udovci

7
Crna Gora u brojkama 2013

STANOVNITVO

Stanovnitvo, Popisi

1971

1981

1991

2003

2011

Prosjena starost stanovnitva


mukarci

27,4

29,6

31,4

34,8

36,0

ene

29,8

32,0

33,7

37,0

38,4

Indeks starenja
mukarci

22,2

23,4

31,8

49,7

58,6

ene

29,6

34,0

44,8

67,8

81,7

Koeficijent starosti
mukarci

10,0

9,1

11,0

14,9

16,2

ene

12,0

12,2

14,6

18,4

20,4

Nacionalna, odnosno etnika struktura, Popis 2011.


Drugi
Ne eli da se izjasni
Muslimani
Albanci
Bonjaci
Srbi
Crnogorci

4%
5%
3%
5%
9%
29%
45%

Vjerska struktura; Popis 2011.

Drugi

2%

Ne eli da se izjasni

3%

Ateisti

1%

Katolika

3%

Islam
Pravoslavna

8
Crna Gora u brojkama 2013

19%
72%

VITALNI DOGAAJI

Prirodno kretanje
stanovnitva

2009

2010

2011

2012

618 294

619 428

620 556

622 008

ivoroeni

8 642

7 418

7 215

7 459

Umrli

5 862

5 633*

5 847

5 922

Stanovnitvo (procjena
sredinom godine)

Vitalni dogaaji

Umrla odojad

49

50

32

33

2 780

1 785

1 368

1 537

Razvedeni

456

520

471

515

Sklopljeni

3 829

3 675

3 528

3 305

Prirodni prirataj

Brakovi

Stope prirodnog kretanja


stanovnitva

2009

2010

2011

2012

Na 1000 stanovnika
ivoroeni

14,0

12,0

11,6

12,0

Umrli

9,5

9,1

9,4

9,5

Prirodni prirataj

4,5

2,9

2,2

2,5

Zakonski sklopljeni brakovi

6,2

5,9

5,7

5,3

Zakonski razvedeni brakovi

0,7

0,8

0,7

0,8

9
Crna Gora u brojkama 2013

VITALNI DOGAAJI
ivoroeni i umrli od 1952 do 2012. godine

ivoroeni

10
Crna Gora u brojkama 2013

umrli

2012

2006

2009

2000

2003

1994

1997

1991

1988

1985

1982

1979

1976

1973

1970

1967

1964

1958

1961

1955

1952

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

ZAPOSLENOST

Radna snaga i stope aktivnosti, 2012.

Crna
Gora

Primorski
region

Sredinji region
od toga
Podgorica

svega

Sjeverni
region

u hiljadama
Aktivno stanovnitvo

250,4

62,5

Mukarci
ene

139,0
111,4

35,1
27,4

Stopa aktivnosti
Stopa zaposlenosti
Stopa nezaposlenosti
Zaposleni
Mukarci
ene

50,0
40,1
19,7
201,0
112,2
88,8

Mukarci (stopa
zaposlenosti)
ene (stopa zaposlenosti)
Nezaposleni
Mukarci
ene
Mukarci
(stopa nezaposlenosti)
ene
(stopa nezaposlenosti)

127,7

69,0
58,7
%
51,1
54,0
45,7
45,2
10,4
16,4
u hiljadama
55,9
106,7
31,2
57,8
24,7
49,0
%

86,1

60,3

45,2
40,9

34,9
25,4

58,3
51,4
12,0

42,3
26,9
36,5

75,9
40,3
35,6

38,3
23,2
15,1

45,9

53,2

50,5

56,8

32,6

34,6

38,9

40,2

46,3

21,2

49,4
26,8
22,6

u hiljadama
6,5
20,9
(3,9)
11,2
2,7
9,7
%

10,3
(4,9)
5,3

22,0
11,7
10,3

19,3

11,1

16,2

(10,8)

33,5

20,3

9,9

16,5

13,0

40,6

Izvor: Anketa o radnoj snazi

11
Crna Gora u brojkama 2013

ZAPOSLENOST
Nezaposlena lica prema duini traenja posla i polu, Crna Gora 2011.

Ukupno
Manje od
mjesec
dana
1 do 5
mjeseci
6 do 11
mjeseci
12 do 23
mjeseca
2 godine
i due

u hiljadama
Ukupno Mukarci ene
48,1
26,5 21,6
.

%
%
Ukupno Mukarci ene ene
100,0
100,0 100,0 44,9
.

5,0

3,3

(1,6)

10,4

12,6

3,9

2,0

(1,8)

8,1

7,7

(8,6)

(7,6) (33,1)
47,6

6,4

3,5

2,9

13,3

13,1

13,6

45,7

31,9

17,0

14,9

66,3

64,1

69,1

46,7

Izvor: Anketa o radnoj snazi


Nezaposlena lica prema duini traenja posla i polu, Crna Gora 2012.

u hiljadama
Ukupno
Manje od
mjesec
dana
1 do 5
mjeseci
6 do 11
mjeseci
12 do 23
mjeseca
2 godine
i due

Ukupno Mukarci
49,4
26,8

ene
22,6

%
Ukupno Mukarci ene
100,0 100,0 100,0

%
ene
45,8

4,9

2,7

(2,2)

9,9

9,9

(9,8)

(45,5)

3,9

2,1

(1,8)

7,8

7,7

(8,0)

46,7

6,5

3,5

3,0

13,1

12,9

13,2

46,3

32,6

17,7

14,9

66,0

66,1

65,9

45,7

Izvor: Anketa o radnoj snazi

12
Crna Gora u brojkama 2013

ZARADE

Zarade i zarade bez poreza i doprinosa, u EUR


2010

2011

2012

Zarade

715

722

727

Zarade bez poreza i


doprinosa

479

484

487

Zarade i zarade bez poreza i doprinosa, EUR

727

722

715

479

2010
Zarade

484

487

2011

2012

Zarade bez poreza i doprinosa

13
Crna Gora u brojkama 2013

BRUTO DOMAI PROIZVOD

Pokazatelji bruto domaeg proizvoda

2011

2012

3 234

3 149

3 204

3 152

5 211

5 063

Realni rast BDP-a, (%)

3,2

-2,5

Nominalni rast BDP-a, (%)

4,2

-2,6

Deflator, (%)

0,9

-0,1

Bruto domai proizvod, tekue cijene


(mil. EUR)
Bruto domai proizvod, stalne cijene
(mil. EUR)
Bruto domai proizvod po stanovniku, EUR

Bruto dodata vrijednost u tekuim cijenama, u hilj. EUR


Klasifikacija djelatnosti
Poljoprivreda, umarstvo i
ribarstvo

Bruto dodata vrijednost


2011
256 726

2012
232 012

Vaenje ruda i kamena

35 725

33 591

Preraivaka industrija

162 535

135 462

Snabdijevanje el. energijom,


gasom, parom i klimatiz.

65 424

89 708

Snabdijevanje vodom, upravljanje


otpadnim vodama, kontrolisanje
procesa uklanjanja otpada i sline
aktivn.

67 230

68 862

Graevinarstvo

158 081

145 192

Trgovina na veliko i malo;


popravka motornih vozila i
motocikala

391 686

386 333

Saobraaj i skladitenje

150 880

130 287

14
Crna Gora u brojkama 2013

BRUTO DOMAI PROIZVOD

/nastavak/
Bruto dodata vrijednost u tekuim cijenama, u hilj. EUR
Klasifikacija djelatnosti

Bruto dodata vrijednost


2011

2012

Usluge smjetaja i ishrane

207 176

210 511

Informisanje i komunikacije

164 957

154 588

Finansijske djelatnosti i djelatnost


i osiguranja

131 838

129 081

Poslovanje nekretninama

219 875

226 273

Strune, naune i tehnike


djelatnosti

88 175

89 858

Administrativne i pomone
djelatnosti

26 755

29 352

Dravna uprava i odbrana,


obavezno soc.osig.

256 930

246 306

Obrazovanje

139 272

142 854

Zdravstvena i socijalna zatita

121 959

124 377

Umjetnost, zabava i rekreacija

39 807

38 834

Ostale uslune djelatnosti

19 637

22 133

Djelatnosti domainstava kao


poslodavaca

...

...

Djelatnosti eksteritorijalnih
organizacija i tijela

...

...

Ukupno bruto dodata vrijednost


Porezi na proizvode minus
subvencije na proizv.
BRUTO DOMAI PROIZVOD

2 704 668

2 635 614

529 392

513 243

3 234 060

3 148 857

15
Crna Gora u brojkama 2013

BRUTO DOMAI PROIZVOD

Bruto domai proizvod po kategorijama potronje u tekuim cijenama


Kategorije potronje

Vrijednost u hilj. EUR


2011
2012

Finalna potronja

3 362 682

3 311 077

Lina potronja domainstava

2 667 366

2 631 969

Potronja drave

695 316

679 108

Individualna

304 213

308 328

Kolektivna

391 103

370 780

Bruto investicije u osnovna sredstva

596 453

583 824

Promjene zaliha

-8 091

30 907

Saldo izvoza i uvoza roba i usluga

- 716 984

-776 951

Izvoz roba i usluga

1 382 597

1 389 430

Izvoz roba

476 547

391 861

Izvoz usluga

906 050

997 569

Uvoz roba i usluga

2 099 581

2 166 381

Uvoz roba

1 782 793

1 781 065

Uvoz usluga
BRUTO DOMAI PROIZVOD

316 788

385 316

3 234 060

3 148 857

Struktura BDP-a po djelatnostima, u tekuim cijenama


Klasifikacija djelatnosti
Poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo

Struktura (%)
2011

2012

7,9

7,4

Trgovina na veliko i malo

12,1

12,3

Usluge smjetaja i ishrane

6,4

6,7

Informisanje i komunikacije

5,1

4,9

Poslovanje nekretninama

6,8

7,2

Dravna uprava i odbrana, obavezno soc.osiguranje

7,9

7,8

53,8

53,7

Ostalo
16
Crna Gora u brojkama 2013

BRUTO DOMAI PROIZVOD

Struktura BDP-a po djelatnostima, u tekuim cijenama,


2011. godina
Ostalo
Dravna uprava i odbrana,
obavezno soc.osiguranje
Poslovanje nekretninama

7,9%

Informisanje i komunikacije

5,1%

Usluge smjetaja i ishrane

6,4%

Trgovina na veliko i malo

12,1%

Poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo

53,8%
6,8%

7,9%

Struktura BDP-a po djelatnostima u tekuim cijenama,


2012. godina
Ostalo
Dravna uprava i odbrana,
obaveznosoc. osiguranje
Poslovanje nekretninama

7,8%

Informisanje i komunikacije

4,9%

Usluge smjetaja i ishrane

6,7%

Trgovina na veliko i malo

12,3%

Poljoprivreda, umarstvo i ribarstvo

53,7%

7,2%

7,4%

17
Crna Gora u brojkama 2013

BRUTO DOMAI PROIZVOD


Struktura BDP po kategorijama potronje u tekuim cijenama
Struktura (%)

Kategorije potronje

2011

2012

104,0

105,2

Lina potronja domainstava

82,5

83,6

Potronja drave

21,5

21,6

Bruto investicije u osnovna sredstva

18,4

18,5

Promjene zaliha

-0,3

1,0

-22,1

-24,7

Izvoz roba i usluga

42,7

44,1

Uvoz roba i usluga

64,9

68,8

Finalna potronja

Saldo izvoza i uvoza roba i usluga

Struktura BDP po kategorijama potronje u tekuim cijenama,


2011. i 2012. g.

2011

2012

104,0105,2

18,4 18,5
-0,3

Finalna
potronja

1,0

Bruto investicije
u osnovna sredstva Promjene zaliha

18
Crna Gora u brojkama 2013

Saldo izvoza i
uvoza roba i
usluga

-22,1

-24,7

POTRONJA STANOVNITVA

Anketa o potronji domainstava


2011

2012

Anketirani broj domainstava

1 287

1 263

Ocijenjeni broj domainstava

183 330

188 363

Ocijenjeni broj lica

623 520

627 756

3,4

3,3

Prosjean broj lanova

Raspoloiva sredstva, po domainstvu (mjeseni prosjek u EUR)


2011
Crna Gora
Zarade i nadnice

2012

Struktura

Crna Gora

Struktura

328

54,2

374

61,6

180

29,8

155

25,6

1,3

10

1,7

33

5,5

26

4,3

19

3,1

13

2,2

Ostala primanja

38

6,1

29

4,6

Zarade u naturi

0,0

0,0

Donacije u novcu
i naturi

Prihodi po osnovu
penzije
Primanja od
socijalnog osig.
Primanja od
poljoprivrede
Primanja od malog
biznisa

UKUPNO

606

100,0

607

100,0

19
Crna Gora u brojkama 2013

POTRONJA STANOVNITVA

Upotrijebljena sredstva, po domainstvu (mjeseni prosjek u EUR)


2011

2012

Crna Gora Struktura Crna Gora Struktura


187

33,6

188

Alkoholna pia i duvan

Hrana

20

3,6

21

32,3
3,5

Odjea i obua

39

7,0

49

8,5
13,9

Stanovanje

79

14,1

81

Namjetaj

26

4,6

22

3,8

Zdravstvo

21

3,8

21

3,6
11,3

Transport

56

10,0

66

Komunikacije

31

5,6

30

5,2

Rekreacija i kultura

18

3,2

20

3,4

Obrazovanje
Restorani

1,5

13

2,2

13

2,3

14

2,4

Ostala roba i usluge

27

4,8

28

4,9

Sopstvena proizvodnja

32

5,8

28

4,9

557

100,0

581

100,0

UKUPNO

Sopstvena proizvodnja
Ostala roba i usluge
Restorani
Obrazovanje
Rekreacija i kultura
Komunikacije
Transport
Zdravstvo
Namjetaj
Stanovanje
Odjea i obua
Alkoholna pia i duvan
Hrana

20
Crna Gora u brojkama 2013

4,9%
4,9%
2,4%
2,2%
3,4%
5,2%
3,6%
3,8%

11,3%

8,5%
3,5%

13,9%
32,3%

CIJENE

Prosjene godinje cijene nekih proizvoda, EUR


Naziv artikla

Koliina

2011

2012

Maslac

kg.

8,56

9,02

Mlijeko

litar

0,62

0,63

Mlijeko u tetrapaku

litar

0,93

0,90

Domai sir

kg.

4,60

5,04
6,06

Sir trapist

kg.

7,43

10 kom

1,30

1,40

Svinjsko meso

kg.

5,04

4,44

Junee meso

kg.

6,65

6,35

Krompir

kg.

0,64

0,57

Penino brano tip 500

kg.

0,71

0,58

Jaja

Hleb tip 500

kg.

1,06

1,06

eer

kg.

0,91

0,87

Kafa

kg.

6,37

7,05

Lozova rakija

litar

10,36

10,60

Pivo
Cigarete kvaliteta b
Jestivo ulje

litar

0,96

1,36

20 kom

0,80

1,20

litar

1,46

1,41

21
Crna Gora u brojkama 2013

CIJENE

Promjene indeksa cijena u odnosu na prethodnu godinu


2011

2012

Indeks potroakih cijena (CPI)

102,8

105,1

Hrana i bezalkoholna pia

100,5

106,9

Alkoholna pia i duvan

126,3

110,7

98,2

103,9

Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva

102,2

111,6

Pokustvo i rutinsko odravanje stana

99,1

98,5

Zdravlje

115,0

100,7

Prevoz

107,7

100,5

Komunikacije

101,1

103,3

Rekreacija i kultura

96,1

103,2

Obrazovanje

99,4

100,0

Restorani i hoteli

103,0

102,0

Ostali proizvodi i usluge

103,1

97,4

Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizv.

101,0

105,7

Vaenje ruda i kamena

102,1

98,5

Preraivaka industrija

102,2

101,8

97,4

118,7

Odjea i obua

Proizvodnja elektrine energije

22
Crna Gora u brojkama 2013

POLJOPRIVREDA

10

Broj poljoprivrednih gazdinstava, Popis poljoprivrede 2010.


Broj poljoprivrednih gazdinstava
Ukupno poljoprivredna gazdinstva

48 870

Porodina poljoprivredna gazdinstva

48 824

Poslovni subjekti

46

Korieno poljoprivredno zemljite, ha Popis poljoprivrede 2010.


Ukupno

Porodina
poljoprivredna
gazdinstva

Poslovni
subjekti

Okunice i/ili
bate

2 412,8

2 412,8

Oranice

4 048,3

3 656,4

391,9

Vinogradi

2 535,7

340,4

2 195,3

Vonjaci

1 529,2

1 393,6

135,6

589,6

561,8

27,8

210 182,0

204 359,4

5 822,6

221 297,6

212 724,4

8 573,2

Rasadnici
Viegodinje
livade i panjaci
Ukupno
korieno
poljoprivredno
zemljite
Broj stoke
u 2012.
godini
Goveda

Ukupno

Porodina poljoprivredna
gazdinstva

Poslovni subjekti

84 701

82 335

2 366

Ovce

207 047

206 250

797

Koze

23 273

22 797

476

Svinje

18 451

14 390

4 061

ivina

732 090

311 852

420 238

3 905

3 904

Konji, magarci
i mule

23
Crna Gora u brojkama 2013

11

UMARSTVO

2010

2011

2012

Poumljavanje sadnjom u ha

604

616

308

Posjeena bruto drvna masa u hilj. m

480

543

474

liara

225

236

219

etinara

255

307

255

24
Crna Gora u brojkama 2013

INDUSTRIJA

Indeksi industrijske proizvodnje,


prethodna godina = 100

2010

2011

INDUSTRIJA UKUPNO

117,5

89,8

92,9

Vaenje ruda i kamena

158,7

106,5

79,0
90,7

2012

Vaenje uglja

196,1

101,3

Vaenje ruda metala

133,7

259,1

Ostalo rudarstvo

101,4

73,4

117,6

Preraivaka industrija

97,1

106,9

89,9

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

89,7

95,6

99,1

Proizvodnja pia

94,2

101,5

96,9

Proizvodnja duvanskih proizvoda

70,6

131,5

376,7

Proizvodnja odjevnih predmeta

87,8

117,4

69,0

Proizvodi od drveta, plute i sl.

104,5

135,4

64,6

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

103,3

78,1

64,3

99,4

107,3

93,8

tampanje i umnoavanje audio i video zapisa


Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
i preparata

52,1

83,4

92,1

111,9

76,4

137,7
106,3

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

59,6

103,3

Proizvodnja proizvoda ostalih nemetalnih


minerala

131,2

109,4

79,7

Proizvodnja osnovnih metala

86,0

113,1

76,0

Proizvodnja metalnih proizvoda, osim maina


i ureaja

72,7

200,4

62,2
110,8

Proiz. maina i opreme na drugom mjestu


nepomenute

153,0

126,4

Proizvodnja namjetaja

77,0

48,9

61,4

Popravka i montaa maina i opreme

79,7

110,2

71,2

151,1

67,3

101,4

Snabdijevanje elektrinom energijom, gasom


i parom

12

25
Crna Gora u brojkama 2013

12

INDUSTRIJA

Proizvodnja i potronja elektrine energije


PROZVODNJA

2010

2011

2012

Bruto

4 689

3 307

2 844

Neto

4 022

2 656

2 008

Primljeno od druge drave

1 204

1 240

1 214

732

1 383

964

Potronja

Uvoz

3 211

3 414

3 220

Isporueno drugoj dravi

1 451

630

738

Gubici

667

651

836

Izvoz

483

431

228

26
Crna Gora u brojkama 2013

GRAEVINARSTVO

Stambeni fond

2011

Stanovi
Povrina u m
Prosjena povrina po stanu u m

13

2012

247 354 1)

251 940

17 673 241 1)

18 006 809

71,4

71,5

1) Popis 2011

Cijena stanova novogradnje po 1 m


za Crnu Goru i izabrane gradove, u EUR

Crna Gora

2010

2011

2012

1 272

1 307

1 116

Podgorica

1 137

1 118

1 110

Bar

1 479

1 735

1 647
2 138

Budva

1 714

1 702

Niki

752

757

634

Ostali

1 296

1 255

962

27
Crna Gora u brojkama 2013

15

SPOLJNA TRGOVINA

Zemlje sa najveim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori


UVOZ

2011
u mil. EUR

UKUPNO

2012
u%

u mil. EUR

u%

1 823,3

100,0

1 820,9

100,0
29,3

Srbija

541,5

29,7

532,9

Njemaka

110,8

6,1

115,7

6,4

Italija

117,5

6,4

112,5

6,2

Grka

144,7

7,9

159,2

8,7

Kina

103,1

5,7

130,6

7,2

Bosna i Hercegovina

142,5

7,8

123,2

6,8

19,8

1,1

23,5

1,3

Svajcarska
Hrvatska

92,8

5,1

110,4

6,1

Slovenija

81,1

4,4

73,1

4,0

Austrija

41,4

2,3

32,7

1,8

Francuska

31,6

1,7

22,2

1,2

Zemlje sa najveim spoljnotrgovinskim prometom u Crnoj Gori


IZVOZ
UKUPNO
Italija
Srbija
Grka
Slovenija
Bosna i Hercegovina
Kosovo
Njemaka
Maarska
Albanija
Hrvatska
eka
28
Crna Gora u brojkama 2013

2011
u mil. EUR
u%
454,4
100,0
31,1
6,8
79,8
17,6
39,3
8,6
30,3
6,7
22,4
4,9
23,7
5,2
20,5
4,5
76,9
16,9
10,4
2,3
45,9
10,1
5,6
1,2

2012
u mil. EUR
366,9
12,4
83,4
3,6
28,9
27,4
23,0
14,4
18,1
7,6
83,5
2,7

u%
100,0
3,4
22,7
1,0
7,9
7,5
6,3
3,9
4,9
2,1
22,8
0,7

TURIZAM

Crna Gora-noenja
Ukupno
Domai turizam
Meunarodni turizam
Ukupno
Albanija
Bosna i Hercegovina
Italija
Njemaka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovaka
Slovenija
Francuska
Srbija
eka republika
SAD
Ostale zemlje
Crna Gora - dolasci
Ukupno
Domai turizam
Meunarodni turizam
Ukupno
Albanija
Bosna i Hercegovina
Italija
Njemaka
Republika Makedonija
Ruska federacija
Slovaka
Slovenija
Srbija
Francuska
eka republika
SAD
Ostale zemlje

2010
7 964 893
987 033

2011
8 775 171
956 368

2012
9 151 236
1 008 229

6 977 860
189 071
731 638
199 620
151 843
163 963
1 217 967
52 353
106 019
233 959
2 097 030
165 054
33 825
1 635 518

7 818 803
162 323
750 341
143 938
182 724
144 084
1 791 616
71 168
79 738
152 395
2 165 529
171 107
45 286
1 958 554

8 143 007
159 811
679 317
151 366
184 984
158 469
1 988 533
65 716
82 380
167 215
2 353 370
174 634
41 335
1 935 877

2010
1 262 985
175 191

2011
1 373 454
172 355

2012
1 439 500
175 337

1 087 794
37 598
103 030
39 992
25 379
24 419
150 187
7 699
22 475
314 819
42 099
24 087
8 772
287 238

1 201 099
27 388
97 497
34 403
33 427
22 605
244 924
10 729
18 550
301 094
28 336
24 702
10 574
346 870

1 264 163
27 428
95 271
36 113
32 648
24 564
243 647
9 427
18 463
337 245
33 122
26 847
10 224
369 164

Crna Gora u brojkama 2013

15

29

16

SAOBRAAJ, SKLADITENJE I VEZE

Duina kategorizovanih puteva u km


Duina kategorizovanih puteva ukupno
Savremeni kolovoz
Tucanik
Zemljani putevi

2010
7 763
5 365
1 684
714

2011
7 835
5 436
1 680
719

2012
7 905
5 562
1 636
706

Duina eljeznike pruge


Stvarna duina pruge u km
Broj stanica

2010
250
47

2011
250
50

2012
250
50

Prevoz putnika u hiljadama


Drumski saobraaj
Gradski saobraaj
eljezniki saobraaj
Prevoz putnika na aerodromima

2010
6 209
590
755
1 205

2011
6 240
728
692
1 259

2012
5 726
637
781
1 358

Prevoz robe
Drumski saobraaj ( u hilj.tona)
eljezniki saobraaj ( u hilj. tona)
Prevoz robe na aerodromima ( u tonama)

2010
1 839
1 213
2 159

2011
1 247
1 050
1 074

2012
398
683
766

Automobili
Putniki automobili ukupno
na 1 000 stanovnika

2010
164 653
266

Saobraajne nezgode
Saobraajne nezgode ukupno
bez poginulih i povrijeenih
sa poginulim
sa poginulim i povrijeenim
sa povrijeenim
Telefonske usluge
Pretplatnici fiksne telefonije
na 1000 stanovnika
Pretplatnici mobilne mree
na 1 000 stanovnika
30
Crna Gora u brojkama 2013

2010
9 138
7 618
54
26
1 440

2011
171 973
277
2011
8 519
7 068
33
19
1 399

2012
173 865
280
2012
8 103
6 886
21
21
1 175

2010

2011

2012

167 720

170 856

170 212

271

275

274

1 393 297

1 159 112

990 869

2 252

1 868

1 593

OBRAZOVANJE

2011/2012

2012/2013

OSNOVNO OBRAZOVANJE
Broj kola1)
BROJ UENIKA
Djevojice
Djeaci
BROJ NASTAVNIKA
ene
Mukarci

432
69 461
33 433
36 028
5 048
3 729
1 319

432
68 696
32 901
35 795
5 098
3 806
1 292

SREDNJE OBRAZOVANJE
Broj kola
BROJ UENIKA
Djevojice
Djeaci
BROJ NASTAVNIKA
ene
Mukarci

49
31 914
15 633
16 281
2 396
1 486
910

49
31 858
15 584
16 274
2 359
1 469
890

VISOKO OBRAZOVANJE
BROJ UPISANIH STUDENATA
Osnovne studije
ene
Mukarci
Postdiplomske studije
ene
Mukarci
Doktorske studije
ene
Mukarci
BROJ NASTAVNIKA
ene
Mukarci

17

22 227
11 956
10 271
2 995
1 844
1 151
91
48
43
1 547
742
805

22 279
11 882
10 397
2 632
1 525
1 107
54
24
30
1 593
752
841

1) Broj kola ine: etvororazredne, osmo i devetorazredne kole

31
Crna Gora u brojkama 2013

18

KULTURA I INFORMISANJE

2010
Pozorita
Profesionalna pozorita
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Djeja pozorita
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Amaterska pozorita
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Radio i televizija
radio stanice
televizijske stanice
Bioskopi
broj predstava
posjetioci u hiljadama
Muzeji
Broj
Posjetioci u hilj.
Arhivi
Broj
itaoci
Biblioteke
Broj
itaoci u hilj.
Publikovanje
Novine
asopisi
Knjige i broure

2011

7
260
57
2
287
53
1
34
39

7
222
43
2
208
34
1
30
5

7
328
64
1
110
9
1
15
4

40
20
9
10 563
256

40
19
8
7 951
158

41
18
9
8 112
241

1
3 000
15
40

76
99
1 104

89
106
1 097

Muzeji, biblioteke i arhivi su trogodinja istraivanja.

32
Crna Gora u brojkama 2013

2012

26
236

57
110
1 128

ZDRAVSTVO

Ljekari- ukupno
specijalisti

2011

2012

1 297

1 308

999

991

Stomatolozi

29

30

Farmaceuti

92

93

20,9

21,0

Broj stomatologa na 10 000 stanovnika

0,5

0,5

Broj farmaceuta na 10 000 stanovnika

1,5

1,5

Broj ljekara na 10 000 stanovnika

19

Podaci ukljuuju i Institut DR Simo Miloevi, Igalo


Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore

33
Crna Gora u brojkama 2013

20

PENZIJSKO OSIGURANJE

Penzioneri
Ukupno

2011

2012

103 439

106 477

Starosne penzije

51 204

54 229

Invalidske penzije

23 866

23 515

Porodine penzije

28 369

28 733

16,7

17,1

Uee penzionera u ukupnom


stanovnitvu u %
Izvor: Fond PIO CG

34
Crna Gora u brojkama 2013

PRAVOSUE

21

Osuena punoljetna lica prema krivinom djelu


2011
Ubistva

2012

54

32

Tjelesna povreda

184

172

Teka tjelesna povreda

108

98

Silovanje

Kraa

318

262

Teka kraa

224

176

Razbojnitvo

34

49

Prevara

84

38

Oduzimanje motornih vozila

15

370

329

Ugroavanje javnog saobraaja


Ostala krivina djela

1 810

1 493

Ukupno

3 205

2 664

35
Crna Gora u brojkama 2013

Biljeke