You are on page 1of 3

Tokyo

- l th v mt trong 47 tnh ca Nht Bn, th Tky nm pha ng ca o chnh Honsh - GDP: 1.520 t USD Dn s: 13,1 triu ngi Thnh ph ng th nht trong danh sch ny l m t i din khc ca chu - Tokyo. Vn tin xa t mt lng chi thi Edo, th ca nc Nht tri qua rt nhiu thm ha thin nhin v c chin tranh trong qu kh. Nhng im n hp dn nht ca n l cng vin

Tokyo Disneyland, Thp

Tokyo, Tokyo Imperial Palace v Bo

tng Ngh thut ng i. Cc ngnh cng nghip ln nht


ca n l in t, xut bn v vin thng.

Tokyo l thnh ph giu c nht tr n th gii ng thi l ni t c c quan u no ca Chnh ph Nht Bn, Hong cung Nht Bn v l ni c ng ca Hong gia Nht Bn.

1.

h c Tsukiji

h c Tsukiji l mt th trng un n c tr i c y v rau qu ln nht trung t m Tokyo v c ng c it n nh ch c ln nht tr n th gii mua n tr n tn hi sn m i ngy uang cnh y n nhiu loi c ti ngon c c loi hi sn kh c v u khng kh n rn ca nhng chic scoot r hng ha ca nhng ngi n ngi mua nhn nh p khin cho ch Tsukiji c nh c n nh im thu h t kh ch u l ch n i ting ca Tokyo Th c t m ni s l ng kh ch u l ch gia t ng trong nhng n m gn y khin cho nhiu ngi ngi nn mng h tng ca ch c vn khng c tnh to n n nh a im u l ch nh vy

n vi hi u gi c tuna

l ng kh ch tham quan n vi hi u gi gii hn ch ngi m i ngy s l ng ti a m nn mng h tng c th p ng u kh ch mun tham quan th phi ng k trc t tham quan u ti n l t l c ham i l t ch u kh ch v tham quan trong v ng vy trong nhng ngy n rn u kh ch