RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI

.

.

bels fül benne helyezkedik el állkapocsízülettel ízesül processus mastoideus (csecsnyúlvány) : légtartó üregek vannak benne. Ide terjedhet a gyennyes középfülgyulladás. Os parietale : falcsont 2 csont . „pillangó-alakú” • légtartó üregek (sinus sphenoidales) • töröknyereg : sella turcica az agyalapi mirigy helye 3. „denevér-”. Os sphenoidale : ékcsont A koponyaalapon van. Os frontale : homlokcsont 1 csont benne van a homloküreg (sinus frontalis) 2.RÉSZLETES CSONTTAN A KOPONYA CSONTJAI CRANIUM: • • • • agykoponya : cranium cerebrale arckoponya : cranium viscerale koponyatet : calvaria koponyaalap : basis cranii AGYKOPONYA CSONTJAI: 1. Os occipitale : nyakszirtcsont 1 csont öreglik : foramen magnum (itt folytatódik az agy a gerincvel ben) 2 oldalán ízesülés: 1. nyakcsigolyához 5. 4. Os temporale : halántékcsont páros csont középfül.

Os zygomaticum : járomcsont páros csont szem alatt 3. Concha nasalis inferior : alsó csontos orrkagyló páros csont önálló. Os ethmoidale : rostacsont 1 csont orr bels részében van fels lemeze szurkált felszín# szaglóhám szaglóideg légtartó üregek : cellulae ethmoidales Részei: fels és középs orrkagyló Csontos orrsövény része is. 4. Os hyoideum : nyelvcsont izmok tapadnak rá . Vomer : ekecsont 1 csont csontos orrsövény része 7. Os nasale : orrcsont páros csont 5.vagy állkapocsízületnél ízesül a haléntékcsonthoz (articulatio temporo-mandibularis) 6. Os palatinum : szájpadcsont kemény szájpad hátsó részén 4 csontból áll a kemény szájpad: 2 maxilla-nyúlvány + 2 os palatinum nyúlványa 9. Os lacrimale : könnycsont páros csont bels szemzugnál: 2 pici csont 8. Mandibula : alsó állkapocs rágó.ARCKOPONYA CSONTJAI: 1. ív alakú csontocska 10. Maxilla : fells állkapocs páros csont fognyúlvány homloknyúlvány szájpadi nyúlvány 2 nagy üreg van benne: sinus maxillaris (arcüreg) orrüreggel összeköttetésben van 2.

. Septum nasi : orrsövény Ferdülését m#teni kell. mert a sz#kebb melléküregek gennyes gyulladások gócai. + Orrmelléküregek (homloküreg. c. Cavum nasi : orrüreg a. Cavum oris : szájüreg kemény szájpad + lágyrészek KOPONYACSONTOK KÖZTI ÖSSZEKÖTTETÉSEK : Sutura : varratok (feln ttnél) 1) Sutura coronalis : koronavarrat Homlokcsont – Falcsont 2) Sutura sagittalis : nyílvarrat 3) Sutura squamosa : pikkelyvarrat halántékcsontnál van 4) Sutura lambdoidea : λ-( Lambda)-varrat nyakszirtcsontnál Fonticuli : kutacsok (csecsem nél) • Nagykutacs • Kiskutacs . Concha nasalis inferior : alsó csontos orrkagyló páros csont önálló. Arckoponya és agykoponya csontjai együtt alkotják az üreget. légtartók. Orbita : szemüreg páros mélyén 1-1 lyuk. ív alakú csontocska) 3.. arcüreg. Orrkagylók (Ld.KOPONYA ÜREGEI 1. Ott lép be a nervus opticus (látóideg) az agyba. 2.) b.

minden ujjon 1-1) 8. humerus : felkarcsont 1-1 alkarcsontok: 4. 2. metacarpus : kézközépcsontok (5 db. articulatio cubiti : könyökízület flexio – extensio supinatio – pronatio 3. radius : orsócsont (belül) 5. 2 ül csont. scapula : lapocka (hátul) 3. clavicula : kulcscsont (elöl) 2. Femur : combcsont Lábszárcsontok: 3. 2 szeméremcsont. Lent nyúlványaik vannak: bel. carpus : kézt csontok (8 db) 7. Hátul a keresztcsont zárja le. (Zárt csont) • Acetabulum : csíp ízület ízületi árka. gömbízületes 2. articulatio humeri : vállízület többtengely#. articulatio radiocarpea : kézt -csuklóízület 2-tengely# ALSÓ VÉGTAG CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI Függeszt öve: 1. Os coxae : medencecsont 6 csontból áll: 2 csíp csont. patella : térdkalács (gesztenye alakú) . ide ízesül a combcsont. Tibia : sípcsont (belül) 4.A TEST TOVÁBBI CSONTJAI FELS VÉGTAG CSONTJAI ÉS ÍZÜLETEI Vállöv csontjai 1. phalanx : ujjpercek (14 db: 3-3-3-3 – a hüvelykujjon 2) FELS% VÉGTAG ÍZÜLETEI Nagyok 1. Fibula : szárkapocscsont (kívül) Felül összeízesülnek.és külbokanyúlványok 5. ulna : singcsont (kívül) olecranon : könyöknyúlvány Kéz (Manus) csontjai 6.

kalapácsujj .Lábt -. phalanx : lábujjpercek (hallux : nagylábujj vagy öregujj) ALSÓ VÉGTAG ÍZÜLETEI 1. minden irányban mozog.és lábujjpercek: 6. Védi az ízületet. articulatio talocruralis : ugrócsont + lábszárcsont ízesülése flexio – extensióért felel 4. 2. articulatio genus : térdízület Ízületi tokba ágyazva: patella. Kívül és belül is vannak szalagok: meniscus lateralis (kívül) meniscus medialis (belül) ligamentum cruciatum: keresztszalag (belül) Az egyik legbonyolultabb ízület. articulatio talocalcaneo-navicularis : ugró + sarok + sajkacsont 3 csont ízesülése oldalirányú mozgatásért felel Talp: 3 ponton támaszkodik: • • sarok 5-ös és 1-es ujj alapperce o Hosszanti boltozat süllyedése: lúdtalp o Harántboltozat süllyedésének következménye: bütyök. articulatio coxae : csíp ízület Gömbízület. Bokaízületek: 3. lábközép. metatarsus : lábközépcsont (5 db) 8. tarsus : lábt csont (7 db) (talus : ugrócsont) (calcaneus : sarokcsont) 7. Tokon belül szalag (ligamentum): ízületi fejet táplálja.

TÖRZS CSONTJAI 1. Vertebrae : csigolyák (vertebra = csigolya) • vertebra cervicalis : nyakcsigolyák (7 db) • vertebra thoracica : hátcsigolyák (12 db) • vertebra lumbalis : ágyéki csigolyák (5 db) • vertebra sacralis : keresztcsonti (5 db. Columna vertebralis : gerincoszlop 2. de összecsontozódva) • os sacrum = sacrum • vertebra coccygea : farokcsont csigolya (3-5) .

Gerincvel helye. lefelé 2) Discus = discus intervertebralis : csigolyák közti porckorong 1) anulus fibrosus : kívülr l köt szövetes gy#r# 2) nucleus pulposus : bels magrész. foramen vertebrale : csigolyalyuk Középen. . Kicsit képlékenyebb. 2.Csigolyák szerkezete: 1. corpus vertebrae : csigolyatest Köztük: porckorongok (discusok) 3. Gerincsérv alapja: kitüremkedik a magrész. processi : nyúlványok • processus spinosus : tövisnyúlvány (hátrafelé áll) • processus transversus : harántnyúlvány (oldalra áll) • processus articularis : ízületi nyúlvány (fölfelé 2. arcus vertebrae : csigolyaív 4. Gerinc: Enyhén kett s S-alakú Gerincferdülés = scoliosis: elhajlás a sagittalis iránytól jobbra vagy balra.

1) Costa : bordák 12 pár: • 7 pár valódi. oldalt.Gerinc mozgásai: ágyéki. oldalról bordák (costa). Pl.vagy leng borda 2) Sternum : szegycsont Laposcsont. elöl a szegycsonthoz ízesülnek. hátra. a sarokra esés agyrázkódást okoz. Háti: torsiós (törzs elcsavarása) Er hatásokat közvetít fel koponyaalapra. . MELLKAS CSONTOZATA Hátul gerincoszlop. vörös csontvel t tartalmaz. • 3 pár álborda: utolsó szegycsonthoz kapcsoló bordákhoz ízesülnek • 2 pár repül . nyaki szakasz a legmozgékonyabb: el re. Vérképzés egyik legfontosabb szerve.