E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.

hu
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
2013. • 20. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2013. • 20. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
Biztonságtechnika
.
biztonsági menedzsment
.
őrzés–védelem
.
bűnmegelőzés
• Használjuk a szemünket!
– a videomegfigyelés jövôje
– Martin Gren
• Az Európai Unió
terrorfenyegetettsége
– Répási Péter
• WDR FishEye, Workshop,
Webáruház
– GeoVision Hungária Kft.
• Akciós rádiós rendszer
felügyeleteknek – VILLBAU
• Különleges Axis
kamerákat mutattak be
– Aspectis Kft.
„mutató-
ujjnyi méretû
kamera”
ÁRA 3 / 810 FT
• Detektor Országos
pályázatok 2012
– eredményhirdetés
• MBVE
XIV. Konferencia 2013
– Siófok
Zala Mihály,
elnök
– Nemzeti
Biztonsági
Felügyelet
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
S Z A K É R T Ô
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
I N F O R M Á C I Ó V É D E L E M
K I , M I T , H O L
• ISO 27001 információ-
biztonsági irányítási
rendszer – 2. rész
Aspect|s kft. I P-1138 8udapesL, I kesmárk u. 11-13. I 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
DETEKTOR-Aspectis_163x222
2013.   prilis 25. 12:02:36
Aspect|s kft. I P-1138 8udapesL, I kesmárk u. 11-13. I 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
DETEKTOR-Aspectis_163x222
2013.   prilis 25. 12:02:36
Aspect|s kft. I P-1138 8udapesL, I kesmárk u. 11-13. I 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
DETEKTOR-Aspectis_163x222
2013.   prilis 25. 12:02:36
Aspect|s kft. I P-1138 8udapesL, I kesmárk u. 11-13. I 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
DETEKTOR-Aspectis_163x222
2013.   prilis 25. 12:02:36
Aspect|s kft. I P-1138 8udapesL, I kesmárk u. 11-13. I 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
DETEKTOR-Aspectis_163x222
2013.   prilis 25. 12:02:36
9 7 7 1 2 1 7 9 1 7 0 0 9
2 0 0 3 1
Pályázatunk
nyertesei
Pályázatunk
nyertesei
Tel: + T
Hikvision USA
el: +1-909-895-0400
salesusa@hikvision.com
Headquarters
86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com
Tel: +
Hikvision Europe
31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com
T
Hikvision India
el: +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com
T
Hikvision Italy
el: +39-0438-6902
info.it@hikvision.com
Hikvision Russia
Tel: +7-812-313-19-63
salesru@hikvision.com
Hikvision Hong Kong
Tel: +852-2151-1761
Hikvision Middle East
Tel: +971-4-8848766
salesme@hikvision.com
A Plkvlslon a legu[abb 7201vL ulS analóg kamerálval egy u[ koncepclóL [elenL az analóg kamerák közöu. A Plkvlslon
álLal klfe[leszLeu ÞlCAulS ezL [elenu: ,ÞerfecL lmage CapLurlng - Advanced ulglLal lmage SysLem", azaz ,1ökeleLes
keprögzlLes - le[leu dlglLálls keprendszer". Az egyedulálló koncepcló lenyege, hogy egy 1.3 MÞ felbonLásu
keperzekelõ álllL[a elõ a 7201vL kepeL, ezzel blzLoslLva a leheLõ legmagasabb analóg felbonLásL. keLsegklvul a
kategória legjobb analóg kameráját kapja verhetetlen áron.
720 1vL felbonLás 1.3 MÞ (1280x960) erzekelõvel
nagy dlnamlkaLarLomány (Pu8)
le[leu AL1M (Adapuve Local 1one Mapplng) algorlLmus a leg[obb kepmlnõseg erdekeben
klmagasló erzekenyseg
l8 megvlláglLás akár 80 m Lávolságlg
Modellek:
uS-2CL16C2Þ-l13/l13, uS-2CL36C2Þ-l13
uS-2CL33C2Þ, uS-2CL33C2Þ-l8Þ, uS-2CL33C2Þ-l8
uS-2CL13C2Þ-l8
Hikvision 720TVL PICADIS kamerák
Akció!
RIEL Elektronikai Kft.
1139 Budapest, Röppentyü u. 24.
Tel.: +36 (1) 236 8090
Fax: +36 (1) 236 8091
Email: info@riel.hu
Web: www.riel.hu
Nevezési feltétel: ■ 2012–2013. év során piacra került/kerülô korszerû termék, megoldás.
■ Tárgyévi (2013.) publikáció a témáról a Detektor Plusz lapban.
■ TERMÉKEK Kategóriák:
■ TELEPÍTETT RENDSZEREK
■ SZOLGÁLTATÁSOK
Bírálati
szempontok:
Ár/teljesítmény-viszony
Telepíthetôség
Kezelhetôség
Mûszaki támogatás
Marketing
Design
Minôsítések
Innovációs érték
Díjak:
További információk:
Detektor Online
Pályázat lezárása: 2013. december 31.
Cím: Detektor Plusz szerkesztôség. 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b.
Tel./fax: 06-1/370 7180 • detektor@hu.inter.net
■ Magyar Innovációs Díj
■ Nemzetközi Innovációs Díj
AZ ÉV BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKE,
MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA 2013.
SZAKMAI VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Biztonságtechnikai
Pályázat
V
á
r
j
u
k

n
e
v
e
z
é
s
e
i
k
e
t
!
2013.
pályázat
Ī Behatolásjelzô
Ī Beléptetô
Ī Video
Ī Tûzjelzô
Ī Távfelügyelet
Ī Segélyhívó rendszerek
Ī Kültéri védelem
Ī Mechanikus, elektromechanikus eszközök
Ī Felügyeleti szoftverek
Ī Integrált rendszrek
Tisztelt érdeklôdô pályázók!
A
nevezés feltétele, hogy a pályázaton induló terméket, telepített rendszert, illetve szolgáltatást publikáció keretében kell bemutatni tárgy-
évben lapunkban. A benyújtásra kerülô pályázati dokumentációban pedig kérjük, hogy az alap mûszaki és funkcionális paraméterek be-
mutatásán túlmenôen a pályázat már közreadott bírálati szempontjainak megfelelô szakanyagot készítsenek.
■ Ár/teljesítmény-viszony
Ár/érték arány, tulajdonképpen az eszköz „tudásának” összehasonlí-
tása más, hasonló eszközökkel, figyelembe véve a hasonló „tudású,
paraméterezhetôségû” eszközözök árát. Tulajdonképpen a közel azonos „tu-
dású eszközök” látszólagos árversenyének eredményhirdetése.
■ Telepíthetôség
Az eszköz fizikai (mechanikai) telepítéssel kapcsolatos (esetleg opciós)
eszköztára, valamint a telepítést segítô dokumentációk meglétének, minô-
ségének, használhatóságának összessége.
■ Kezelhetôség
Leginkább a humán interfészt biztosító eszközökre vonatkozik, hiszen a
rendszert a felhasználó az általa hozzáférhetô eszközön keresztül „látja”.
Milyen szintû biztonságtechnikai alapképzettséget igényel a kezelés? Minél
egyszerûbb/átláthatóbb, annál kezelhetôbb egy rendszer!
■ Mûszaki támogatás
Mennyire szoros a kapcsolat a gyártóval, fejlesztôvel és forgalmazóval?
Milyen szintû dokumentációk állnak rendelkezésre? Milyen a segítségnyúj-
tásra való hajlandóság? Van-e folyamatos termékfejlesztés a használat so-
rán feltárt hiányosságok, problémák felszámolása érdekében?
■ Marketing
A termék értékesítési stratégiája; milyen biztonsági szintû a megcélzott piac;
milyen konstrukciójú az értékesítés; milyenek a listaárak; a telepítôi árak és
a projektárak viszonyai?
■ Dizájn
Ma már a „látszat ” jelenti a mindent. Sajnálatos tendencia, hogy a piaci el-
várás a dizájn iránt elsôdleges, a teljesítôképesség, a megbízhatóság, az
idôtállóság lassan leértékelôdô fogalmak. Bár egy modern környezetbe mo-
dern, korszerû vonalvezetésû eszközök illenek, ezek azonban sokszor „tu-
dásban, teljesítôképességben” elmaradnak a nem olyan dizájnos, de jól be-
vált termékekétôl. Így tehát a dizájn és a funkcionalitás egymástól nem kü-
lönülhet el a bírálat során.
■ Minôsítések
Mivel a termékek leírásában szereplô paramétereket a gyártó adja meg, aki-
nek jól felfogott érdeke az értékesítés, így egy termékrôl jó, ha van valami-
lyen összehasonlíthatóságot biztosító szabványi megfelelôséget, besorolást
bizonyító tanúsítvány, és/vagy valamely nemzetközileg elismert minôsítô in-
tézet biztonsági fokozatokba való besorolását igazoló okmány.
■ Innovációs érték
Annak eldöntése, hogy mennyire egyedi a termék, egy a tucat közül, vagy
egyedi, bizonyos piaci szegmensekben, vagy akár általánosan is jól hasz-
nálható, eddig nem megszokott, nem „tradicionális” eszközrôl van szó. Így
tehát jelentôs részben a termék egyedisége, a tucat termékektôl való – jó
irányba történô – eltérése kerül értékelésre. Az innovációs érték alapja le-
het egy egyszerû ötlet is, melyet még más nem épített be a berendezésé-
be (szoftverébe).
■ Karbantartási igény
Karbantartási elôírt periódusok száma, idôintervalluma. Hibaüzenetek, hi-
bajelenségek felismerhetôsége, behatárolhatósága.
A Detektor Biztonságtechnikai Pályázat 2013. részletes bírálati szempontjai
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE
01 palyazat.indd 1 2013.05.10 10:12:13
F Ó R U M
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
K I , M I T , H O L
S Z A K É R T Ô
Budapest Médiafigyelô Kft.
MEGRENDELÔLAP
Meg ren de lem a ma ga zint ........ pél dány ban
Név:. . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te le fon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dá tum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ol vas ha tó alá í rás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elô fi ze té si díj 2013-ra
4860 Ft/év/6 szám
Meg ren del he tô:
Ty pon International Kft.
1437 Bp. Pf. 327.
Tel./fax: 370-7108
E-mail: de tek tor@hu.inter.net
Szer kesz tô ség:
1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B

GYÚJ TÓP ONT t a r t a l o m
DETEKTOR PLUSZ A CIVIL BIZTONSÁG LAPJA • BIZTON-
SÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ GI ME NEDZSMENT • ÔRZÉS-
VÉDELEM • BÛNMEG ELÔ ZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE
HAT ALKALOMMAL • 20. ÉV FO LYAM 2. SZÁM • 2013. •
KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDAPEST, PF.
327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA KIADÓI IGAZ-
GATÓ, FÔSZERKESZTÔ • LAPIGAZGATÓ, SZERKESZTÔ:
MOLNÁR ZOLTÁN • MAR KETING, SZERKESZTÔ: KESZ -
LER L. • SZAK TA NÁCS ADÓK: BOZSIK FRI GYES, ECSEDI
ÁKOS, MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL TÁN,
TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR, ZÓLYOMI ZSOLT
• A LAPSZÁM SZERZÔI • KLÉZL MARINA, KISS BERTA-
LAN, OTTI CSABA, RÓNASZÉKI PÉTER, DR. POÓR FE-
RENC, ASZTALOS TIBOR, LACZKÓ GÁBOR, MARTIN
GREN, RÉPÁSI PÉTER, TÓTH-I., BALOGH GÁBOR
• ELÔFIZETÉSI DÍJ: 2013. ÉVRE 4860 FT • KIVITELE-
ZÉS: PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 390-4474 • MINDEN JOG
FENN TART VA! • ISSN 1217-9175
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B
TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor@hu.inter.net
A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ-
NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON-
SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A-
PART NERE
G Y Ú J T Ó P O N T
P I A C T É R
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje,
az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi.
H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744
E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu
Detektor Pályázat
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2013 . . . . . . . . . . . . . . 1
Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
Díjnyerteseink
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2012
– eredményhirdetés és díjátadás . . . . . . . . . . . . . . . 6, 14–15
Konferencia
MBVE XIV. Konferencia – 2013. Siófok . . . . . . . . . . . . . 7–13
Tavaszi Biztonságtechnikai Szimpózium 2013 . . . . . . . 16–17
Szabályozás
Információbiztonság: az ISO 27001
információbiztonsági irányítási rendszer – 2. rész . . . . . . . . 18–19
Videotechnika
Különleges Axis kamerákat mutattak be – Aspectis . . . . . . . 20
WDR FishEye, Workshop, Webáruház – számtalan
újdonság a GeoVision Hungáriától . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Távfelügyelet
Szeretett volna, de nem tudott rádiós felügyeletet
indítani? MOST MEGTEHETI! – VILLBAU . . . . . . . . . . . . . . . 22
Behatolásjelzés
A tulajdonos költségei csökkennek
a Bosch megbízható mozgásérzékelôinek használatával . . . 24

Szaktanulmány
Ön milyen vezetô? – vezetési típusok és fajták
– Dr. Poór Ferenc tanulmánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–28
Túszként egy pénzintézetben – 6. rész . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Játék a fényekkel – avagy az IP-kamerák
küzdelme a fényesebb képekért – 1. rész . . . . . . . . . . . 30–31
Használjuk a szemünket! – a videomegfigyelés
jövôje – Martin Gren írása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33
Az Európai Unió terrorfenyegetettsége
a TE-SAT 2012 jelentés tükrében . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–36

Személyvédelem
Tegzes Borbála rémtettei – Ha alszanak a testôrök . . . . . . . . 38
Aktuális
Tájékozott biztonsági vezetô kalandjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Szolgáltatók
Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–40
2. SZÁMUNK HIRDE TÔ I:
• Aspectis Kft. (B/I, 21)
• HIKVISION Europe B.V. (B/II)
• McLaren Marketing Ltd. (3)
• GeoVision Hungária Kft. (22)
• VILLBAU Kft. (23)
• Bosch Security System (25)
• IbB Hungary (28)
• ERANDO Kft. (37)
• Top Cop Security Zrt. (B/III)
• MAS CO Kft. (B/IV)
Munkaügyi hatósági
tevékenység
a logisztika területén
A 2012. évben a munkaügyi
hatóság a szállítás, raktározás
(logisztika) fôtevékenységû
vállalkozások körében 522
munkáltatót ellenôrzött (ösz-
szes vizsgálat 3%-a). Az
ellenôrzések a munkáltatók
több mint 2/3-ánál találtak
munkaügyi jogsértéseket,
amelyek az ellenôrzésbe be-
vont munkavállalók ugyan-
ilyen arányát érintették. Ez
növekedést mutat a tavalyi
évhez képest.
■ A logisztikai ágazatban
2012. évben feltárt jogsértése-
ket elkövetô munkáltató közül
86 vállalkozással szemben
alkalmaztak a megyei/fôváro-
si kormányhivatalok munka-
védelmi és munkaügyi szak-
igazgatási szervei munkaügyi
bírságot, összesen több mint
10 millió Ft összegben. A mun-
kaügyi hatóság a súlyos mun-
kaügyi jogsértések elkövetése
esetén szabott ki munkaügyi
bírságot, ugyanakkor több
mint 300 esetben pénzügyi
szankció nélkül hívta fel a
vállalkozások figyelmét a hi-
ányosságokra és kötelezte a
munkáltatókat a szabálytalan-
ságok megszüntetésére.
A szállítmányozási tevékeny-
séget érintô munkaügyi ellen-
ôrzések általános tapasztalata
alapján a leggyakoribb elköve-
tett jogsértések az alábbiak:
• nyilvántartási kötelezettség
megszegése, • munkabér vé-
delmére vonatkozó szabályok
megszegése, • munka- és pi-
henôidô szabályainak megsér-
tése, • bejelentés elmulasztá-
sa, • szabadságra vonatkozó
szabályok megszegése, illetve
• menetíró készülékekkel ösz-
szefüggô jogsértések.
A kormányhivatalok munka-
védelmi és munkaügyi
szak igazgatási a szállítmá-
nyozást végzô munkáltatók
el len ôrzését jellemzôen több
hatóság közremûködésével
(Rendôrség, NAV, Közlekedési
Felügyelôség) folytatták le.
Telephelyi vizsgálatokat több-
nyire bejelentés alapján tartott
a munkaügyi hatóság.
02 tart_hirek.indd 2 2013.05.10 10:14:04
A Planet GSW-1600HP egy 16 portos
Gigabites High PoE Ethernet Switch,
ami nagy teljesítményû Gigabit IEEE
802.3af (15,4 W-ig) és IEEE 802.3at
High PoE (30,8 W-ig) kapacitással
rendelkezik valamennyi porton.
■ A megbízható switch technológia és
a fejlett hálózati funkciók kínálatával, a
GSW-1600HP egy olyan hálózati esz-
köz, ami optimalizálja a vezeték nélküli
hozzáférési pontok (access point),
WoIP telefonok és biztonsági kame-
rák telepítését és energiafelhasználá-
sát. A 16 portos Gigabit PoE Switch
költséghatékony, plug & play PoE
megoldást nyújt bármilyen méretû
üzleti hálózatnak. Elsôsorban kis- és
középvállalatoknak és szolgáltatás-
nyújtóknak alkották, azoknak, akik
egyszerûsíteni szeretnék a telepítést,
vagy több nagy teljesítményfelvételt
igénylô eszközt, például Speed Dome
IP-kamerát, hû tés sel-
fûtéssel rendelezô kültéri IP-kamerát hasz-
nálnak, és ezáltal zökkenômentes 1000
Mbps PoE hálózati kapcsolatot igényel-
nek.
■ 30 Watt portonkénti Gigabit Ethernet
kapacitás – A GWS-1600HP 16 db
10/100/1000MBPS IEEE 802.3af/802.3at
PoE+ portot biztosít, ami legfeljebb 220
watt energiát nyújt. Minden egyes PoE+
port 30 wattos kimeneti
teljesítményt és 1000 Mbps adatfolya-
matot továbbít egyetlen Cat.5e/6 Ether-
net-kábelen, ami kétszerese a hagyo-
mányos 802.3af PoE-nek.
■ Gyors és könnyû a PoE hálózat hasz-
nálata – A 802.3af és 802.3at szabvá-
nyok betartásával, a GSW-1600HP le-
hetôvévé teszi a felhasználóknak az ál-
talános és nagy teljesítményû eszkö-
zök egyidejû, rugalmas telepítését,
és eközben nincsen szükség szoftver-
konfigurációra. Ezáltal megszünteti a
feleslegesen elpazarolt idôt és pénzt,
amit a telepítésre fordítanánk. Mindez
úgy valósulhat meg, hogy az elektro-
mos áram és az adat ugyanazon a
kábelen kerül továbbításra.
További információért kérjük fordul-
jon az Aspectis Kft. értékesítôihez.
3
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Központosított energiagazdálkodás a Giga-
bites Ethernet PoE hálózaton – Aspectis
Teljes kör
termékgarancia*
Érzékelési
garancia*
*Termékregisztrációt követően, a www.flir.com honlapon!
ÉV ÉV
03 hirek.indd 3 2013.05.10 10:17:39
2013. március 25-én Zala Mihály, a Köz igaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzeti
Biztonsági Felügyelet elnöke együttmûködési
megállapodást ír alá Prof. Dr. Rudas Imrével,
az Óbudai Egyetem rektorával.
■ Az Felügyelet egyik legnagyobb feladata a
minôsített adatok védelmérôl szóló törvény
végrehajtása, a korszerû titokvédelmi rendszer
kialakítása és folyamatos fejlesztése.
Az Óbudai Egyetem több karán (Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
Neumann János Informatikai Kar, Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kar) is olyan – magas
szintû – szakmai oktatás, kutatás folyik, amely
a Felügyelet tevékenységi területeivel rokonít-
ható, nem beszélve a Biztonság tudo mányi
Doktori Iskoláról.
Az Felügyelet felügyeleti, hatósági tevékenysé-
gi körének bôvülése, az egyre újabb kihívá-
soknak való megfelelés tudatosan felépített
stratégiát kíván. Ennek a stratégiának szerves
része az oktatási és biztonságvédelmi érdek-
képviseleti szervezetekkel történô együttmû kö-
dések kialakítása.
Az együttmûködési megállapodás megkötésé-
vel a Felügyelet deklarálja: nagyra becsüli az
Óbudai Egyetem versenyképes, a kutatásban
és innovációban nemzetközileg is elismert te-
vékenységét, tradícióit, jelenét és jövôjét
egyaránt.
Az Óbudai Egyetem oktatási tevékenysége so-
rán megoszthatja oktatóival, hallgatóival a
minôsített adatok védelme, követelményeinek
kidolgozása során szerzett, általánosítható
biztonságvédelmi tapasztalatokat. Ennek ered-
ményeként az oktatásban, kutatásban felhasz-
nálható információk áramlása felgyorsulhat.
A Felügyelet a terméktanúsítási hatósági tevé-
kenységének szabályozása, majd a termék-
vizsgálatok lebonyolítása terén számít az Egye-
tem szakértôinek közremûködésére és labora-
tóriumi kapacitásaira.
A megállapodás megkötésével az Óbudai
Egyetem erôsíti kapcsolatait a közigazgatás-
nak az NBF nevével fémjelzett speciális terüle-
tével, fejlesztve oktatási és kutatási tevékeny-
ségét, laboratóriumainak kihasználását.
Az NBF hitet tesz szakmai feladatai végzésé-
nek tudományos megerôsítése mellett, mellyel
nem utolsó sorban a minôsített adatvédelem
ügyének és egyéb feladatainak fejlesztését,
valamint esetleges szakmai utánpótlását is
segíti.
4
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Együttmûködési megállapodás a KIM Nemzeti Biztonsági
Felügyelet és az Óbudai Egyetem között
Kooperatív biztonságtechnikai mérnök
képzés az Óbudai Egyetemen – Költséghatékony munkaerô!
Kinek ne lenne szüksége manap-
ság olyan szívbe markoló dönté-
sek meghozatalára, mint újabb
munkatárs felvétele helyett túl-
órázni, túlóráztatni?! A családtól
és hobbyktól venni el az idôt ahe-
lyett, hogy csapatát bôvíthetné
bármelyik cég?
■ A GKI jelentése szerint Ma gyar-
országon az idén a gazdasági re-
cessziót stagfláció követi. A nem-
zeti szintû nadrágszíj-meghúzás
kre atív és alternatív megoldási
módszerek után kiált. A munká-
ban elhavazódó cégek számára
ilyen lehetôséget kínál az Óbudai
Egyetem a biztonságtechnikai mér-
nökök kooperatív képzésével.
Mit takar a képzés?
Az állam által nem finanszírozott
kooperatív képzés célja az Óbudai
Egyetemen kooperatív képzésben
résztvevô hallgatók szakmai gya-
korlatának valós gazdasági körül-
mények közötti megszerzése
A kooperatív képzés az egyetem
nappali alap képzéséhez kapcso-
lódó, önkéntes, kiegészítô gyakor-
lati modul, amelyben az egyetem
és valamely gazdasági társaság,
vállalat, intézmény együttmû köd-
nek. A képzés modulja a nappali
tagozatos tanterv olyan része,
amely egy vagy két félévben való-
sul meg. A kooperatív képzést a
karok szervezik az oktatási és
szervezeti egységekkel együttmû-
ködve.
A képzés ideje alatt a hallgató a
kooperáló partnernél – a szakmai
gyakorlat megszerzése mellett –
elkészíti a szakdolgozatát, vala-
mint az egyetemen szervezett kép-
zési formában további speciális
szakmai ismereteket szerez, vizs-
gázik és felkészül a záróvizsgára.
A kooperáló partner feladatai
Ǡ vállalja a gyakorlati képzés ide-
jére a kooperatív képzésben részt-
vevô hallgató szakmai gyakorla-
tán az együttmûködési szerzôdés-
ben rögzített feltételek szerinti fog-
lalkoztatását, Ǡ javaslatot tesz/te-
het a szakdolgozat témájára, ez
esetben gondoskodik a szakdol-
gozat elkészítéséhez szükséges
munkafeltételekrôl, biztosítja a
szakmai külsô konzulenst, Ǡ vál-
lalja a gyakorlati képzés költsége-
inek, valamint az együtt mû ködési
szerzôdés szerint járó egyéb ki-
adások fedezetét.
Az egyetem feladatai
A kooperatív képzés lebonyolítá-
sához kapcsolódóan a kar a szer-
zôdésben rögzített feltételek szerint
vállalja:
Ǡ a kooperatív képzés megszer-
vezését, lebonyolítását, Ǡ a hall-
gató kooperatív képzéssel kap-
csolatos ügyeinek intézését, Ǡ a
tantervben rögzített tananyag ösz-
szeállítását és kidolgozását. Ǡ a
hallgatók kooperatív képzéssel
kap csolatos adminisztratív ügyei-
nek intézése.
A kooperatív képzést vállaló cég a
befizetett kooperatív képzési díjról
költségszámlát kap, melyet az
adóalapjából költségként jóváír-
hat, valamint a hallgató után nincs
járulékfizetési kötelezettsége. A
képzésre jelentkezô és pályázatot
nyert hallgatók kooperatív ösztön-
díjban részesülnek.
A kooperatív ösztöndíj olyan hall-
gatói juttatás, amelyet az egyetem
nyújt a képzésben résztvevô hall-
gatójának a szakmai gyakorlat
idejére. A kooperatív képzésre je-
lentkezô és pályázatot nyert hall-
gatók támogatására létesített koo-
peratív ösztöndíj forrása a koope-
ráló partner által az egyetemnek
– közvetlenül vagy alapítványon
keresztül közvetve – fizetett támo-
gatás.
A képzésben résztvevô hallgatót
2013. szeptember 1-jétôl 2014. ja-
nuár 15-ig terjedô idôszakban a
Partner a képzés jellegének, cél-
kitûzésének megfelelôen szakmai
gyakorlaton foglalkoztatja.
További részletes információ:
az Óbudai Egye tem Bánki Donát
Gépész- és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karának Gépszer kezettani
és Bizton ságtechnikai Intézeténél.
Az intézet kooperatív képzési fe-
lelôse:
Dr. Szûcs Endre adjunktus (tel.:
666-5399, e-mail: szucs.endre@
bgk.uni-obuda.hu)
04-05 hirek.indd 4 2013.05.10 11:33:56
Az Intellio második generációs
felügyeleti rendszerében a leg-
fontosabb fejlesztési elv a biz-
tonság, a felhasználóbarát irá-
nyíthatóság és a nyitottság, va-
lamint a gazdaságos üzemelte-
tés. A 2011-ben útjára indított
termék életpályájában a meg-
határozó irány továbbra is vál-
tozatlan, a magyar gyártó nagy
hangsúlyt fektet a kezdeti cé-
lokra, továbbfejlesztve, csi szol-
va a meglévô képességeket.
■ Az Intellio Video System 2 ma
már Profile S tanúsítvánnyal ren-
delkezik, az összes nagy –
Bosch, Samsung, Axis, Sony,
Hikvision, Vivotek – és még
szám talan kisebb gyártó ONVIF-
es kameráját kezeli, ez pedig
megkönnyítheti a rendszerter-
vezôk és integrátorok feladatát.
A nyitottság lehetôség, az In tel-
lio ezzel párhuzamosan azon-
ban kitart az eredeti vállalása
mellett, és komplett rendszere-
ket fejleszt okoskamerákkal és a
telepítés sajátosságaihoz konfi-
gurált szerverekkel. A korszerû
funkciók a komplex rendszerben
aknázhatók ki a legteljesebb
mértékben, az intelligens kép-
elemzéssel rendelkezô okoska-
merák hatékonyan támogatják a
megfigyelést az élô monitoro-
zás, az események visszakere-
sése és az ésszerû tárolás tekin-
tetében is.
A rendszer „lelke” és irányítója
az Intellio menedzsmentszoft-
ver, amely a 2.5-ös kiadásához
érkezett.
Több, jelentôs fejlesztés is beve-
zetésre került, ezek közül az
egyik legfontosabb a mûködtetés
hatékonyságát hivatott fokozni.
Több kamerakép kisebb teljesít-
ményigénnyel?
Az Intellio egyik különlegessége,
hogy a kamerák csak egy
streamet küldenek a szervernek,
kisebb hálózati- és szervererô-
forrást igényelve. A rendszer
egyetlen videofolyammal képes
ellátni a monitorozási és rögzíté-
si feladatokat, miközben a rögzí-
tett ké pek minôsége meg egyezik
az élôképekével. A kamerába
épített képtartalom-elem zô de-
tektoroknak köszönhetôen beál-
lítható, hogy a videofolyamban
csak azok a képkockák kerülje-
nek átvitelre, amelyek lényeges
képi információt tartalmaznak,
így nem terheli a sávszélességet
és a rögzítôket sem felesleges
állóképekkel.
Az IVS2.5 újítása, hogy a rend-
szer képes egyidejûleg két élô vi-
deocsatornát is kezelni. Ezt fel-
hasz nálva beállítható egy má sod-
la gos monitorozási csatorna, me-
lyet a szerver csak akkor kér le a
kamerától, amikor az szükséges
a kameraképek optimális megje-
lenítéséhez. Ennek elônye, hogy
az alacsony felbontású má-
sodlagos csatornán érkezô ké-
pek kitömörítése további jelentôs
terheléscsökkentést jelent a kli-
ens számára, ami több kamera
egyidejû megjelenítését teszi le-
hetôvé, mialatt a tárolt képek fel-
bontása és minôsége nem rom-
lik. Megtör tént a H.264 kodek
optimalizálása is, az IVS2.5-ös
verziója full HD (azaz 1920×1080
pixel) felbontású képekbôl 270-
et képes feldolgozni másodper-
cenként, szemben az elôzô ki-
adás 150 képével. Ez 80%-os
megjelenítési teljesítménynöve-
kedést jelent! A megnövekedett
H.264 kitömörítési teljesítményt
kombinálva a kis felbontású má-
5
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Online vagyonvédelem
Magazin
Technikai Pályázat
sodlagos videocsatornával, az új
verzió lehetôvé teszi azt, hogy
akár 60 full HD-s kamera képét
jelenítsük meg egy idôben (két
monitoron).
Szoftverkulccsal egyszerûbb,
kényelmesebb
A rugalmasabb regisztráció és
értékesítés érdekében az IVS2.5
már szoftverkulccsal is rendel-
hetô. Az egyedi kóddal történô
védelem ugyanolyan biztonsá-
gos, mint a hardverkulcsos, vi-
szont jelentôsen egyszerûsödik
a vásárlás, a regisztráció és az
új licenszek letöltése. A szoftver-
kulcs használata esetén online
és e-mailen keresztül történô
aktiválási lehetôségek állnak
rendelkezésre, amelyet 15 na-
pon belül lehet megtenni. A
megvásárolt funkciók aktiválás
elôtt is mûködnek. A szoftver a
meglévô hardverkulccsal to-
vábbra is mûködni fog, illetve
hardverkulccsal is vásárolható.
N. M.
Fokozott hatékonyság a monitorozásban:
Megjelent az Intellio Video System 2.5
Intellio Streaming ábra
Akár 60 kamerakép
is megjeleníthetô egyidejûleg
04-05 hirek.indd 5 2013.05.10 11:39:36
A SZAKMA LEGJOBBJAI
ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2012
A biztonságvédelmi és biztonságtechnikai szakma legjobbjai számára kiírt pályázatunk eredményeinek
összegzése és kihirdetése továbbra is két szakaszban történik. „Az év biztonságvédelmi szakembere
2012”, valamint „Az év testôre 2012” kategóriákban az eredményhirdetésre – hagyományaink szerint –
a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesületének 2013. évi évnyitó XIV. Konferenciáján – március
21-én, Siófokon – került sor. E pályázatainkat a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE),
a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra (SZVMSZK), a Nem zet kö zi Test ôr-
és Biz ton sá gi Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA) tá mo gatta. Biztonságtechnikai Pályázatunk eredményhirdetô
rendezvényét április 16-án tartottuk az Óbudai Egyetem Bánki Karán (lásd: cikkünk a 14–15. oldalon)
A SZAK MA LEG JOBB JAI EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÁS
■ DUBA RÓBERT
TEVA Magyarország Zrt. – biztonsági igazgató
A jelenlegi struktúra alapjait 2005-ben rakta le és irányítja a
szervezetet a mai napig. Feladata a Security&Safety területek
mûködésének biztosítása, az alvállalkozók tevékenységének
koordinálása, ellenôrzése. • Security területen feladatai közé
tartoznak a vállalat információ-, kommunikáció-, terror-,
személy- és vagyon vé delmének megszervezése és legma-
gasabb szinten történô mûködtetése. Olyan XXI. századi
technikai alkal ma zásokat vezett be a biztonság terén, ame-
lyek mai napig referenciaként szolgálnak. Megreformálta az
élôerôs vagyonvédelmi szolgáltatást már 2006-ban, olyan
úttörô jellegû keretrendszert fektetett le, amelyet több szak-
ember is átvett. • Safety területen feladatai a cég tûz-, mun-
ka- és környezetvédelmével kapcsolatos területek ellátása. A
gyógy szeriparban az egyik legfontosabb feladat a szigorú
technológiai fegyelem betartása, ami egyaránt vonatkozik a
biztonsági területre is. Mindennapi munkája során hármas
jogszabályi megfelelôsségnek kell eleget tennie. Magyar vál-
lalatként a magyar jogszabályi környezetnek, multiként az
izraeli anyavállalat (Global Security&Safety) elvárásainak és
a Global biztosítótársaság kanadai szabványrendszerének
kell megfelelnie. A jelenleg mûködô rendszert hét év alatt
építette fel. Az általa irányított terület négy elismerést kapott
már, hármat az anyavállalattól (TEVA Global Safety-tôl) és
egyet a kanadai biztosítótársaságtól. Büszke arra, hogy a ki-
alakított rendszer bizonyos szolgáltatási elemeit már átvette,
alkalmazza a TEVA Gyógyszergyár Zrt. is.
■ JAKAB PÉTER
MKB Bank Zrt. – ügyvezetô igazgató
Jelenleg is az MKB Bank Zrt. bankbiztonság szakterületét fel-
ügyelô ügyvezetô igazgatójaként dolgozik. E feladatkörbe az
alábbi funkciók ellátása, illetve az adott területet érintô köve-
telmények meghatározása, teljesülésük ellenôrzése tartozik:
• A bank fizikai védelme, az informatikai rendszer védelme, a
humánvédelem. Rendkívüli események, krízishelyzetek ke ze-
lése. Jogszabályi követelményeket meghaladó tûzvédelemi
követelmények érvényesítése (pl. számítógéptermeknél). •
Bankbiztonsági oktatások. • A bankbiztonsági szakterületet
érintô szabályozások. • A közelmúlt és a közeljövô legfonto-
sabb tevékenységei, eredményei: • A legjobb nemzetközi
gyakorlatot képviselô szabványok szerinti informatikai szabá-
lyozási környezet és mûködési gyakorlat bevezetése (ISO
2700x, BS25999, ISO 22301 ITIL, stb.). • Digitális, nagy
megbízhatóságú képrögzítôrendszer bevezetése, korsze-
rûsítése. • Adatminôsítés automatizálása. • PKI (Public Key
Infrastructure) környezet kialakítása. • Integrált banki rend-
szer (Temenos–GLOBUS) bevezetésének IT és BCP-DRP tá-
mogatása. • Bankbiztonsági szempontok érvényesítése ban-
ki futó projektekben (adattárház, bankkártya rendszer, szám-
lakivonat-nyomtatás kiszervezése, archiválórendszer re-
konstrukciója, határvédelmi eszközök upgrade-je, stb.). •
Egységes és központosított informatikai user-adminisztrációs
és felügyeleti rendszer kialakítása. • Adat szi várgást meg-
elôzô rendszer bevezetése. • Naplóelemzô rend szer beveze-
tése egyebek között a fraud menedzsment támogatására. •
Bankbiztonsági oktatások és oktatóanyagok fejlesztése (IT-
biztonságtudatosság, humánkockázatok csökkentése, eset-
tanulmányok, okmányvizsgálat, távoktatás). • Központi szá-
mítógépterem áthelyezése támogatása (fizikai és EMC véde-
lem, UPS ellátás, automatikus tûzoltóberendezés, stb.). •
Intelligens on-line real-time képelemzôrendszer fejlesztése a
Montana Rt.-vel egy EU-s pályázaton nyert támogatásból.
■ SOLTÉSZ PÉTER – A Kossuth Lajos Katonai Fôiskolán,
tüzérszakon hadnagyi rendfokozatban végzett 1995-ben.
• 1999-tôl teljes jogú tagja az IBSSA-nak (Nemzetközi
Testôr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége). • 1999. de-
cember 10-én személyvédelmi vizsgát tett („C”-típusú) az
Izraeli Biztonsági Fôiskola kihelyezett budapesti iskolájá-
ban. • 2000. június 3-án magánnyomozói szakvizsgát
tett, mint biztonsági szakértô dolgozik a személy-vagyon-
védelem területén. • 2000. március 15-én Az olaszorszá-
gi Caorleben megvédte a szakdolgozatát, melyet a ma-
gyarországi robbantásos merényletek témakörébôl írt.
(angol/magyar verzióban). • A Nyíregyházi Fôiskola
Társadalomtudományi tanszékén végzett szakdiplomata
szakon (vagyonvédelmi szakirány). A szakdolgozata té-
mája a terrorizmus elemzése (robbantásos merényletek
elemzése) volt. • Számos fontos munka feladataiból: •
Objektumok (elektronikai üzemek, gyárak, lakások, iro-
dák, stb.) területén speciális vagyon védelmi eszközök (ri-
asztórendszerek, kamerarendszerek) telepítése. • Az ob-
jektumok szakszerû vagyonvédelmi mûködéséhez szük-
séges szakmai dokumentációk elkészítése (Flextronics,
GE. Hungary Kft.). • 1998. december 1-jétôl (mind a mai
napig) GE. Hungary Kft. nyugat-magyarországi gyárai ré-
szére (mint területi igazgató) végzett vagyonvédelmi, és
személyvédelmi munkák (az amerikai felsôvezetôk részé-
re) (Nagykanizsa 50 ha-os területen, Gyôr 7 ha-os terüle-
ten, Zalaegerszeg 15 ha-os területen). • Az országba lá-
togató külföldi üzletemberek, politikusok személyvédelmi/
személyszállítási feladatainak ellátása idôszakos megbí-
zás alapján. • A magyar hadsereg által megszüntetett lak-
tanyák ôrzés-védelmi rendszerének szakmai felépítése,
megtervezése, valamint magánnyomozói feladatok ellátá-
sa. • Kiemelten veszélyeztetett megbízók részére komplett
veszélyeztetettségi szint felmérése, tanácsadás a további
életvitelre vonatkozólag. Megrendelés esetén a szakszerû
személyvédelmi munkák elvégzése. • Diplomáciai testü-
letek részére folyamatosan elvégzett személyszállítási, és
személyvédelmi feladatok elvégzése (Távol-, és közel-ke-
leti országok részére). • John Dora (2005 ôszén bekövet-
kezett haláláig) kollégájaként kiemelten veszélyeztetett
közel-keleti uralkodócsaládok részére elvégzett komplex
személyszállítási, és személyvédelmi feladatok (Anglia,
Franciaország és más országok területén).
6
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE
– IPARI TAGOZAT
DUBA RÓBERT
TEVA Magyarország Zrt. – biztonsági igazgató
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE
– BANKI TAGOZAT
JAKAB PÉTER
MKB Bank Zrt. – ügyvezetô igazgató
AZ ÉV TESTÔRE 2012
SOLTÉSZ PÉTER
06 er_hird1.indd 6 2013.05.10 10:21:24
■ Fialka György az
MBVE elnöke „Az
MBVE szerepvállalá-
sa és lehetôségei
2013. évben” elô-
adásában hangsú-
lyozta, hogy szoro-
sabb együtt mûkö-
dést lehet végezni azokkal a civil és hivatá-
sos szervekkel, akik a biztonság kialakítá-
sáért felelôsek, és így a biztonsági szakma
sokkal erôsebb és hatékonyabb lehet. A hi-
vatásos „biztonságvédôknek”, a rendészeti
dolgozóknak és a magánbiztonsági szféra
szereplôinek érdekei azonosak, a biztonság
védelme és biztosítása terén. Az MBVE nyi-
tott a társadalmi kapcsolatok bôvítésére a
közszféra irányába. Ennek érdekében szá-
mos együttmûködési megállapodást kötöt-
tek, a közelmúltban.
Ǡ Partnereik között megtalálható a RTF Ma-
gánbiztonsági Tanszék, Bólyai (ZMNE) Biz-
tonságtechnikai tanszék, melyet most Köz-
szol gálati Egyetemként egyesítettek, az
SZVMSZK, az Óbudai Egyetem, az MBF
együttmûködés, a Magánbiztonsági Klasz-
ter, a BM OKTF, az NBT, a BRFK, a NBSZ, a
HM EI RT és a REMOK.
Ǡ Az MBVE célja a biztonsági képzés terüle-
tén magánbiztonsági tudásbázis, az intézmé-
nyi háttér, és a tudományág megteremtése
együttmûködve e célból a mérvadó testületek-
kel SZVSZMK, MRTT, RTF, Zrínyi és az OBE.
Ǡ Tovább kell lépnünk, a közép és felsôszintû
képzések tekinteté-
ben is. Ki kell dolgoz-
ni a ciklikus képzés
kreditrendszerét.
■ Berár Iván rendôr
ezredes BRFK Gaz-
da ságvédelmi Fô -
osztályvezetô „A rendôrség és a magánbiz-
tonsági terület együttmûködési formái” címû
elôadását hallgathatták meg az érdek-
lôdôk.
■ Az SZVMSZK elnö-
ke dr. Német Ferenc
„A vagyonvédelmi
kamara helyzete, a
2013-as kötelezô
oktatási feladatok”
címmel tartott szín-
vonalas elôadást
■ Preklet István, a
Montana Tudás me-
nedzsment Kft. ügy-
vezetô igazgatója
mutatta be Digisec
rendszerük szolgál-
tatásait. ➲
7
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIV. KONFERENCIA
MBVE
XIV. Kon fe ren cia – 2013. Siófok
A Magyar Biztonsági Vezetôk Egyesületének (MBVE) idei konferenciája is bebizonyította
hogy nagy az igény a szakmai tájékozódásra, egyeztetésekre, a technikai-, szervezeti-, jogi-,
oktatási változások fejlôdésének követésére. Fialka György, az MBVE elnöke hangsúlyozta
az egyesület nyitottságát a civil és hivatásos szervek felé, a partnerkapcsolati
megállapodások fontosságát és a biztonsági képzésben való szerepvállalást. Kitûnô elôadások
hangzottak el többek közt a BRFK, a Kamara, a Montana Tudásmenedzsment Kft., az Óbudai
Egyetem, a Justice Security, a Seawing Kft., a Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács, a MOL,
a Rendészeti Tudományos Társaság, a Magyar Bankszövetség, a Biztonságvédelmi Klaszter,
a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, és a NEC Eastern Europe Kft. elôadói részérôl.
A BIZTONSÁGI SZAKMA KÉRDÉSEI, AKTUALITÁSAI
A MEGBÍZÓI ÉS A SZOLGÁLTATÓI OLDAL SZEMSZÖGÉBÔL
07-13 mbve_konf.indd 7 2013.05.10 17:28:17
Elmondta, hogy a DIGISEC Rendszer a
MONTANA Tudásmenedzsment Kft. által fej-
lesztett megfigyelô és eseményelemzô intel-
ligens biztonsági rendszer. Képes egy telep-
hely, épület, országos kiterjedésû szervezet
megfigyelési, biztonsági feladatainak támo-
gatására. Akár a meglévô megfigyelôrend-
szer intelligens kiegészítéseként, akár önálló
rendszerként képes a videók rögzítésére, tá-
rolására, a videoképek folyamatos elemzé-
sére, értékelésére, akár egyszerû (belép; ki-
lép; túl gyors), akár összetett (ügyintézésre
vár, de az ügyintézô nincs jelen; belépôkár-
tyája nem a sajátja – nem egyezik a tárolt
arckép a belépôvel) események esetében
is.
A rendszer az azonosított eseményeket tá-
rolja, és fejlett visszakeresô-rendszerének
segítségével képes esemény alapon leját-
szani a releváns videoszakaszt (leválogatja
a tegnapi összes belépés eseményt, majd 1-
1 kattintással visszajátszható a film).
Nyílt rendszerként képes tetszôleges intelli-
gens IP vagy analóg kamerarendszerekkel
is együttmûködni, felhasználva akár a ka-
merák eseményelemzôit, vagy saját megol-
dásokkal „okosítja” az analóg kamerákat.
■ Kovács Tibor
(Óbudai Egyetem,
egyetemi docens,
PhD/CSc) „A biomet-
ria eszközei és azok
sérülékenysége” cí-
mû elôadásában
elemezte, hogy a bi-
ometrikus azonosítók mûszaki paraméterei
mennyire erôteljesen függnek az adott esz-
köz alkalmazási körülményeitôl.
Elmondta, hogy a gyártók által kiadott
mûszaki adatlapokon (data sheet) feltünte-
tettek a környezettôl függôen a gyakorlatban
eltérhetnek a leírtaktól. Ez több okra vezet-
hetô vissza. A leglényegesebb üzemeltetési
paraméterek (hômérséklet, levegô-páratar-
talom és ezek stabilitása ott, ahol az eszköz
felállításra került) alapvetôek a megfelelô
mûködés szempontjából. Gyakran maguk-
nak a felhasználóknak a nem optimális fizi-
kai paraméterei (sérült vagy szennyezett ujj,
kancsalság, stb.) vezetnek a sikertelen bio-
metriai azonosításhoz. Néha az is megtörté-
nik – különösen, ha a készülék a mûködési
paramétereinek maximumához közel üze-
mel –, hogy a téves elutasítási értékek
feltûnôen leromlanak. Az elôadásában négy
különbözô azonosítási elvû biometrikus esz-
köztípus (ujjnyomat, kézgeometria, ujj-, és
tenyérerezet és írisz) mûködését elemezte,
feltárta a tapasztalt problémákat és megol-
dásokat is javasolt.
■ Bene Krisztián, a
Justice Security érté-
kesítési vezetôje „Ag-
godalom csil lapító
mód szerek az infor-
mációbiztonság te-
rületén” címû elô-
adásában elemezte
a Justice Security innovatív vagyonvédelmi
partneri szerepét, amely célzott és hatékony
megoldások segítségével megnyugtató ér-
tékvédelmet biztosít megbízói számára. Az
elôadás során nemcsak az aggodalomra
gyakran okot adó biztonsági kockázatokat
ismerhettek meg a hallgatók, de megoldási
javaslatokat is kaptak…
Az emberi erôforráshoz kapcsolódó kocká-
zatok egyik leghatékonyabb kezelési eszkö-
ze a magánnyomozás, amelynek eleme le-
het az alkalmazotti megbízhatósági vizsgá-
lat, a HR-nyomozás és -környezettanul-
mány, a betegállomány-ellenôrzés, az üzle-
ti partnerek feltérképezése és a kockázat-
elemzés.
A gyártósorok magas selejtaránya, vagy a
raktárak kiugró leltárhiánya komoly veszte-
séget jelent. Ilyenkor kiváló aggodalomcsil-
lapító módszer a Justice Security által kifej-
lesztett POSeidon Control System. Ez az
egyedi rendszer nemcsak kameraképre in-
tegrált blokkinformációt ad, de speciális
nyomozati szoftvere segítségével automati-
kusan jelzi a gyanús tranzakciókat. A
POSeidon Control System kiválóan mûködik
ipari felhasználásoknál: például belsô üzem-
anyagkutak, töltô és gyártósorok esetében,
valamint a mérleghasználat területén is.
Az elôadás harmadik témája a vezetôi infor-
mációk kijutásának megakadályozása,
vagyis a lehallgatás-felderítés volt. Az elôadó
bemutatta, milyen olcsó és egyszerû ma le-
hallgató eszközhöz jutni, ami komoly ve-
szély a cégek, illetve cégvezetôk bizalmas
információira
A megelôzô intézkedéseken túl ma már ko-
moly szerepe van a lehallgatóeszközök fel-
derítésének. A technika fejlôdésével a „po-
loskák” egyre kisebbek és hatékonyabbak

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
07-13 mbve_konf.indd 8 2013.05.10 17:28:45
lettek, ezért ezek megtalálása ma már ko-
moly emberi és technkiai apparátust igé-
nyel.
A lehallgatás-felderítés elsô lépése a fizikai
és endoszkópos átvizsgálás. Ezt követi a
teljes spektrumú pásztázóeszköz, majd a
félvezetôkeresô és a speciális hôkamera
használata.
A prezentáció végén az elôadó hangsúlyoz-
ta, hogy lehallgatásfelderítés csak hatósági
engedély birtokában végezhetô.
■ Dr. Horváth
Sándor, az Óbudai
Egyetem Bánki
Donát Gépész és
Biztonságtechnikai
Mérnöki Karának
dékánja a „Biztonság-
technikai mérnök
képzésének tapasztalatai” címû elôadását
rövid történelmi visszatekintéssel kezdte.
Elmondta, hogy hasonló nevû egyetem már
létezett a középkorban is, 1395. október 6-
án adta ki IX. Bonifác pápa Luxemburgi
Zsigmond magyar király kérésére az Óbudai
Egyetem elsô alapítólevelét, amely az or-
szág második, a fôváros elsô egyeteme lett.
Az egyetemet 1403-ban a király belpolitikai
okok miatt bezáratta.
Zsigmond kérésére 1410. augusztus 1-jén a
pápa aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapítá-
sára vonatkozó bulláját, de 1419 után nincs
adat az egyetem további mûködésérôl.
A jelenlegi Óbudai Egyetem természetesen
nem jogutódja a Zsigmond által alapítottak-
nak, de annak szellemiségét tovább kívánja
vinni. Elsô jogelôdjét a Budapesti Állami
Közép-Ipartanodát 1879-ben alapították, az
egyetemmé válás folyamatának fôbb állo-
másai pedig: 1898 Magyar Királyi Állami
Felsô-ipariskola (ahol 1901-ben Galamb
József befejezi tanulmányait), 1954 Bánki
Donát nevének felvétele, 1962 Bánki Donát
Felsôfokú Gépipari Technikum, 1969 Bánki
Donát Gépipari Mûszaki Fôiskola, 1991
Bánki Donát Mûszaki Fôiskola, 2000 BMF
Bánki Kar, 2010 Óbudai Egyetem Bánki
Kar.
A jogelôd fôiskolán éppen 20 évvel ezelôtt,
1993-ban kezdôdött meg biztonságtechni-
kai mérnökök képzése.
A jelenlegi képzési kínálatban szerepel a 7
féléves alapképzés (BSc) és az arra épülô 4
féléves mesterképzés (MSc). A képzésekben
az egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kara is meghatározó szerepet vállal.
Az elôadó a képzések erôsségeként annak
gyakorlatorientált jellegét, az erôs humán,
valamint infrastrukturális hátteret említette.
Kiemelte a széles szakmai kapcsolatrend-
szer rendkívüli jelentôségét, a kiváló külsô
óraadókat, a szakmai szervezetekkel, ka-
marával kötött, és tartalommal megtöltött
megállapodásokat. Hangsúlyozta a tehet-
séggondozás fontosságát, és elmondta,
hogy ezen a területen még további elôrelé-
pésre látnak lehetôséget.
Mind az egyetem, mind pedig a szakma
szempontjából rendkívüli jelentôségû, hogy
2012-ben megalapításra került a Bizton ság-
tudományi Doktori Iskola, ami a biztonság-
védelem területén tevékenykedô szakembe-
rek számára lehetôséget kínál tudományos
kutatásra, majd doktori fokozat megszerzé-
sére.
■ „Beléptetés, biz-
tonság és HR…” –
ezzel a címmel tar-
tott elôadást a
Magyar Biztonsági
Vezetôk Egye süle té-
nek XIV. konferenciá-
ján a Seawing Kft.
ügyvezetô igazgatója Pálffy Zoltán. A siófoki
prezentáció érdekessége abban rejlett, hogy
rendhagyó módon, új megvilágításban nem
a gyártó, hanem a vállalkozói és megren-
delôi preferenciák szemszögébôl elemezte a
beléptetôrendszerekkel kapcsolatos helyze-
tet.
Vajon biztonsági, ár, vagy cégstratégiai kér-
désrôl beszélünk? Vajon melyik ebbôl a leg-
fontosabb? – hangzott el a kérdés a hallga-
tóság irányába az elôadás kezdetén. A kér-
dések megválaszolása a rendszer és rend-
szerszállító kiválasztásáért felelôs jelenlévô
biztonságtechnikai szakemberek számára is
komoly kihívást jelent. Ezért a SEAWING
ügyvezetô elemezte, majd összefoglalta a
cégek gazdaságos mûkö déséhez hozzájá-
ruló rendszerszolgáltatásokat. A prezentáció
többek között kitért a beléptetôrendszer sze-
repére a rend fenntartásában, milyen meg-
oldást adhat az erôforrások ellenôrzésére,
gyakorlati alkalmazásokat mutatott be a be-
léptetôrendszer adatainak másodlagos fel-
használására is. Az elôadás keretében szá-
mos életbôl vett példa is elhangzott, amely
bizonyította, az élet mindig produkál olyan
helyzeteket, amelyet csak egy jól támogatott
rendszerrel lehet megoldani. A jó beléptetô-
rendszer alkalmas a cég mûködésével ösz-
szefüggô nem szigorúan csak biztonsági
feladatok ellátására is, így a cég biztonsági
vezetôje a cég organikus mûködésében ak-
tív részt vállalhat, támogatást nyújthat a cé-
gen belüli problémák megoldásában.
Az Mt. trv. változása, a munkaügyi szabá-
lyok betartásának szigorúbb ellenôrzése
kapcsán a beléptetôrendszer kitüntetett sze-
repet kaphat a cég életében. Az elôadás má-
sodik felében Pálffy Zoltán részletezte a be-
léptetôrendszerhez kapcsolódó, de funkció-
jában független munkaidônyilvántartó-rend-
szer kialakításának módszertanát, a megol-
dás elônyeit.
■ Ezt követôen Dr.
Hatala József a
Nem zeti Bûn meg elô-
zési Tanács elnöke
„A Duna stratégia
magánbiztonsági lé-
pései” címû elôadá-
sát hallgathatták
meg a konferencia résztvevôi.
■ Dr. Dósa Imre
elôadása a szemé-
lyes adatok védel-
mének új aspektu-
saival foglalkozott.
Az adatvédelmi és a
biztonsági érdekek
hagyományosan üt-
köznek. Ezért a biztonsági szakemberek
számára is fontos a szakmájukat érintô
adatvédelmi szabályok, elvek, hatósági
gyakorlat ismerete.
Az elôadás két nagyobb területet érintett. A
munkahelyi kamerázásról a Nemzeti Adat-
védelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) a közelmúltban ajánlást bocsájtott
ki. Az ajánlás megfogalmazza a munkahe-
lyen alkalmazható elektronikus megfigyelô-
rendszer alkalmazhatósági körét, jogalapját,
feltételeit. Az elôadás bemutatta a munkahe-
lyi kamerázás nyomán elôálló alkotmányos-
sági, törvényességi aggályokat. Ezekkel
szembeállítva ismertette a hatóság által ja-
vasolt alkalmazhatósági feltételeket, tájé-
koztatási gyakorlatra vonatkozó ajánláso-
kat. Az elôadás érzékeltette, hogy

9
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIV. KONFERENCIA
07-13 mbve_konf.indd 9 2013.05.10 17:28:58
egyszerûen megismerhetô korlátok, tilal-
mak figyelembevétele mellett, a kamerázás
gondos megtervezésével és felügyeletével,
az adatkezelés hatósági bejelentésével telje-
síthetôk a törvény által elôírt és a NAIH által
értelmezett feltételek.
Az elôadás második része az Európai Unió-
ban formálódó adatvédelmi rendelet terve-
zetérôl szólt. A tervezett – európai szinten
egységes, közvetlenül érvényesülô – szabá-
lyozás több olyan rendelkezést tartalmaz,
amely új adatvédelmi szemléletet igényel. A
személyes adatok hordozhatóságának elve,
vagy a tervezett bírságolási lehetôségek
olyan megfelelési kötelezettséget vetítenek
elôre, melyekre érdemes már most felké-
szülni. Így gazdaságos keretek között bizto-
sítható egy olyan adatvédelmi megfelelési
szint, ami végsô soron versenyelônyt hoz a
vállalkozásoknak.
■ Dr. Janza Frigyes
vezérôrnagy, a Ren-
dészeti Tudományos
Társaság fôtitkára
„A magánbiztonság
rendészeti aspektu-
sai, felsôfokú oktatá-
sa, tudományos bá-
zisa” címû elôadását hallgathatták meg az
érdeklôdôk.
■ Jakab Péter, MKB
Bank ZRt. Bank biz-
tonság, ügyvezetô
igaz gató, a Magyar
B a n k s z ö v e t s é g
Ba n k b i z t o n s á gi
Munkabizottság el-
nöke, az „Informá ció-
védelem aktualitásai” címû elôadásában el-
mondta, hogy egyre erôsödô tendenciaként
jelentkezik a hacker/cracker tevékenység, a
bûnözés, a kémkedés, a terrorizmus, a had-
viselés, a létfontosságú infrastruktúrák
(SCADA) IT rendszerei elleni támadások te-
rületén.
Az informatikai rendszerekben tárolt infor-
máció mennyisége és értéke rohamosan
növekszik. Az adatok megszerzéséhez, ma-
nipulálásához egyre komolyabb érdekek
fûzôdnek, és jól kitapintható módon a szer-
vezett bûnözés is jelen van és a technológia
fejlôdése a támadókat is „segíti”.
A szolgáltatások kiesésének hatása egyre
súlyosabb és a kritikus infrastruktúrák és az
információtechnológiát alkalmazó szerveze-
tek IT-függôsége is egyre nagyobb.
Az elôadó bemutatta az IT-fenyegetettség
legjellemzôbb okait, egyebek között, a bo-
nyolult rendszerek tesztelhetôségének kor-
látait, az alkalmazásfejlesztések nem meg-
felelô minôségét, a mobil kommunikáció
és a vezeték nélküli hálózatok használata
kockázatait, a megbízható azonosítás
problematikáját, a globalizálódó és állan-
dósuló támadások hatását, az IT rendsze-
rek fizikai sérüléseinek kockázatait. Egyre
nagyobb gond, hogy a támadások elleni
intézkedések kidolgozására mind kevesebb
idô van.
Az elôadó említést tett a legjellemzôbb in-
ternetes támadásokról: mint a webhelyron-
gálás (pl. Anonymus group); a kliens olda-
li támadások (azonosítók megszerzése,
adatforgalom megszerzése titkosítás elôtt,
gép memóriájában maradt adatok felhasz-
nálása); a kockázatos ügyfélmagatartás ki-
használása – jelszókezelés, idegenkedés a
tokenektôl, gyenge biztonsági színvonalú
PC-védelem (biztonsági frissítések, vírus-
védelem, spamszûrés, kémprogramok elle-
ni védelem hiánya, rosszul beállított
tûzfalak); a rosszul megírt, gyenge
bemenetszûrésû alkalmazások támadási
lehetôségei, (SQL injekció, XSS, beégetett
és tárolt jelszavak, gyenge kriptográfiai al-
goritmusok); és a manapság oly „divatos”
sávszélességnek mint erôforrásnak az „el-
fogyasztásával operáló, szolgáltatást meg-
tagadtató támadások – (DOS, DDOS) – va-
lamint a kommunikáló felek közé beálló tá-
madók un. közvetítéses támadásai. (MITM,
MITB).
■ dr. Füzesy István,
az Elsô Magyar Pol-
gári Bizton ságvé del-
mi Klaszter elnöke,
„A magánbiztonsági
klaszter kibontako-
zásának lehetôsé-
gei” címû elôadásá-
ban bemutatta a 2010-ben Szegeden meg-
alapított klasztert, melynek alapcéljai között
szerepel a klasztertagok, a polgári bizton-
ságvédelmi iparág tevékenységhez kapcso-
lódó vállalkozások gazdasági lehetôségei-
nek szélesítése és fejlôdésének elôsegítése,
ami által várható a gazdasági válság hatá-

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
07-13 mbve_konf.indd 10 2013.05.10 17:29:09
sainak csökkentése, az iparág fejlesztése,
megrendelések – munkalehetôség –, gene-
rálása. Fontos célkitûzés a biztonsági ipar-
ág társadalmi elfogadottságának erôsítése,
a társadalmi biztonság fejlesztése.
A klasztermozgalom adta háttér új lehetôsé-
get teremthet a polgári biztonsági terület
ágazatai, vállalkozásai, és a megrendelôk
között. A többrétû cél hazai bázison projekt-
generálással, pályázati lehetôségek felkuta-
tásával, a megfelelés elôsegítésével, vala-
mint támogató K+F tevékenységgel valósít-
ható meg. A klasztertagok kiegészíthetik
egymás tevékenységét, közös szolgáltatást
nyújthatnak, azonban egyéni érdekeltségei-
ket is fenntartják. A gazdaságfejlesztési, te-
rületfejlesztési, és társadalmi szervezetek,
valamint szolgáltatásokat nyújtó cégek köz-
ti kapcsolat elmélyítése révén növelhetik a
hatékonyságot, eredményességet.
A magyar biztonsági ipar egyik kitörési irá-
nyaként a nemzetközi együttmûködés fej-
lesztését tartják célszerûnek. Ennek ér-
dekében megkezdték a határon átnyúló gaz-
dasági tevékenységekhez kapcsolódó nem-
zetközi elvárásoknak történô megfelelés ki-
alakítását, támogatását. Nemzetközi szinten
együttmûködéseket kezdeményeznek, me-
lyeket megállapodások formájában doku-
mentálnak Ausztria és Szerbia irányába. A
külföldi partnerekkel történt közös jövôkép
felvázolása alapján lehetôség mutatkozik
arra, hogy az Unió ajánlásai és céljai figye-
lembevételével és az ehhez kapcsolódó tá-
mogatási rendszer felhasználásával több
országot érintô projektekbe is bekapcsolód-
janak, amelyre a Duna-stratégia is megfe-
lelô keretet biztosít. A nemzetközi együtt-
mûködés együtt szolgálja a magyar bizton-
sági iparág céljait, valamint egyedi szinten
az adott vállalkozásoknak az érdekeit az új
lehetôségek megteremtésével.
A nemzetközi együttmûködés keretében egy-
séges alapú, tudáshátterû és színvonalú,
transznacionális szintû tevékenység kialakí-
tása a cél, amihez kapcsolódik a hazai és
az adott országok cégeinek, munkavállalói-
nak tudásanyagának megfeleltetése is.
Ennek konkrét megvalósítása nemzetközi
oktatás, továbbképzés, egységes szabályo-
zási rendszerek, best practice kialakítása ré-
vén lehetséges.
A klaszter célja az akkreditált cím elnyerése,
ami további pályázati lehetôségeket nyithat
meg.
■ Zala Mihály, a
Nemzeti Biztonsági
Fel ügyelet elnöke,
az „MBVE-NBF
együtt mûködés le-
hetôségei, tartalma,
várható eredményei”
címû elôadását a
hazai szabályozási környezet átalakítása, a
minôsített adatvédelem 2009-es újrasza-
bályozásának bemutatásával kezdte, ame-
lyek a következôk voltak: A nemzeti és a
külföldi minôsített adatok védelmére egysé-
ges követelmények meghatározása, a ma-
gasan minôsített adatok szá mának radiká-
lis csökkentése, a minôsítési eljárás mo-
dernizációja, a négy szin tû, kockázat-, és
káralapú minôsítési rendszer teljes körû
adaptálása a nemzeti minôsített adatokra,
az automatizmushoz vezetô államtitokköri,
illetve szolgálati titokköri jegyzékek meg-
szüntetése és helyettük a „minôsítéssel
védhetô közérdek” fogalmának beveze-
tése.
Elmondta, hogy a Nemzeti Biztonsági Felü-
gyelet alapvetô feladatai közé tartoznak a
minôsített adatok kezelésének hatósági fel-
ügyelete (valamennyi minôsített adatot ke-
zelô szervezet ellenôrzése, rendvédelmi
szervek, gazdálkodó szervezetek, központi
államigazgatási szervek stb.), a nemzeti
iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása
(a nemzeti, NATO és EU telephely biztonsá-
gi tanúsítvány kiadása – valamennyi minô-
sített adat felhasználásával járó projekt
esetében); a minôsített adat biztonsága
megsértésének esetén a körülmények ki-
vizsgálása – az elektronikus rendszerek
használatba vételének engedélyezése és
az engedélyben foglaltak betartásának
ellenôrzése – mintegy 2000 helyszínt és
30 000 munkaállomást érint; a rejtjeltevé-
kenység hatósági engedélyezése és fel-
ügyelete, az Országos Rejtjelfelügyelet ko-
rábbi tevékenységének ellátása révén;
valamint végül, de nem utolsó sorban a
TEMPEST hatósági feladatok (nóvum a
magyar minôsített adatvédelemben) elvég-
zése.
A Felügyelet megalakulása óta megfigyel-
hetô folyamatos hatáskörbôvülés eredmé-
nyeként 2010. óta a felügyelet végzi felkérés
esetén a kormányzati és létfontosságú infor-
mációs rendszerek sérülékenység-vizsgála-
tát is.
Elôadásában kitért a Felügyelet új feladatai-
ra és tervezett szolgáltatásaira is, mint ami-
lyen például a hatósági termékajánlás és
terméktanúsítás, valamint a proaktív és pre-
ventív kibervédelem kiépítése a közigazga-
tásban.
A Felügyelet tervei szerint a közeljövôben
megkezdôdik a hatósági terméktanúsítási
tevékenység a fizikai- és információbizton-
sági területen. A gazdálkodó szervezeteknél
a terméktanúsítás piaci alapon mûködik
majd. A hatósági terméktanúsítási tevékeny-
ség ezentúl kiterjed a biztonságtechnikai ter-
mékek (eszközök), információbiztonsági és
IT-biztonsági termékek (eszközök, szoftve-
rek, hardverek) tanúsítására is.
A széles körû partneri kapcsolatok kialakítá-
sához és elmélyítéséhez a Fel ügyelet több
együtt mûködési megállapodást kötött, az
SZVMSZK, az MBVMSZ és az MBVE szakmai
szervezetekkel.
Elôadásában az elnök bemutatta az NBF–
MBVE közötti együttmûködés lehetôségeit,
tartalmát és várható elônyeit és kifejezte ab-
béli reményét, hogy a megállapodással az
NBF erôsíteni tudja kapcsolatát a biztonsági
vezetôket és a biztonsági szakma megren-
delôi oldalát tömörítô szervezettel, az MBVE-
vel.
Az együttmûködés során a Felügyelet szá-
mít az MBVE szakértôi kompetenciáira és fi-
gyelembe veszi azokat, véleményezési le-
hetôséget biztosít a jogszabály-alkotási és
követelménymeghatározási folyamatok so-
rán.
Az MBVE építhet az NBF minôsített adatok
védelmével kapcsolatos tapasztalataira,
szaktudására.
Az együttmûködési keretmegállapodást szá-
mos kölcsönösen elônyös szakterületi, eseti
megállapodással és közös projektekkel kí-
vánják a felek kitölteni.
■ Lôrinczy Péter,
NEC Eastern Europe
Kft. üzletfejlesztési
vezetô, – „Az ujj-
véna elemzés, mint
a személyazonosí-
tás új eszköze” címû
elôadásában elô-
ször néhány szóval bemutatta a céget ahol
dolgozik. Az elsô Japán Amerikai közös vál-
lalatot 1899-ben alapították, amelynek 150
országban jelenleg 115 840 alkalma-

11
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIV. KONFERENCIA
07-13 mbve_konf.indd 11 2013.05.10 17:29:20
zottja van. Tizenkét kutatóközpontban
2,193 M USD-t költenek kutatásfejlesztésre,
és több mint 40 000 szabadalommal ren-
delkeznek.
Elmondta, hogy az USA-ban a bûnügyi nyil-
vántartás ujjlenyomat-adatainak több, mint
50%-a az NEC rendszerein van.
Bemutatta az új hibrid érintésmentes ujjle-
nyomat-olvasójukat melynek elônyei a kettô
az egyben kivitel, az érintésmentes kivitele-
zés, az egyidejû leolvasás, a kiváló leolva-
sási pontosság.
A leolvasó jól alkalmazható számos terüle-
ten, mint például vállalati beléptetôrendsze-
reknél (idômenedzsment, részmunkaidôs
alkalmazottak), kórházi adathozzáféréshez,
banki alkalmazásoknál, határellenôrzések-
nél a pontosabb személyazonosítás ér-
dekében.
■ Fialka György
(MBVE elnöke) „A
pénzintézetek biz-
tonsági helyzete, le-
hetôségei 2012-ben”
címû elôadása ele-
jén beszélt a 2012-
es év kihívásairól és
kockázatairól, mint a bankellenességet oko-
zó hangulati tényezôkrôl (gazdasági válság,
árfolyamproblémák, eladósodás, munka-
nélküliség), a megszorításokat követô opti-
malizációkról (létszámcsökkentés, felgyor-
sult ütem, veszteségkezelés), és a humán
kockázatokról (homless helyfoglalások,
ügyféli indulatok kezelése).
Ǡ A banki kockázati területen növekedett az
ATM eszközök támadása (kártyaadatlopá-
sos nemzetközi akciók, reverzmûvelet-aka-
dályozás),
Ǡ az elektronikus csatornák támadása
(Anonymus, orosz vonal, netbank hac-
king),
Ǡ a megszemélyesítéses bûncselekmények
(az ügyfél szerepének átvétele, adatszerzés-
sel, kiváló hamis okmányokkal),
Ǡ az alkalmazotti kör bizonytalanságai
(belsô korrupciós, vagy együttmûködési
hajlandóság, üzleti magatartás).
Ǡ Az elôadó bemutatta a védekezés lehet-
séges forrásait, mint az intézményesült biz-
tonsági szemléletmód fejlesztését, a pénz-
intézeti biztonsági vezetôk közös elhárítási
fórumait, a Bankszövetség mint közösítô,
irányító testületet, a Rendôrség partnerfóru-
mait, a minôségbiztosítás lehetôségeit és
az utánpótlásképzést.
Elmondta, hogy a biztonságtechnika által
biztosított új lehetôségek banki területeken is
megjelentek
Ǡ a személyazonosítás új eszközei kerültek
forgalomba (a biometria térhódítása),
Ǡ az intelligens szoftverek – (eseményalapú
képkezelés),
Ǡ a rendkívüli események megakadályozá-
sa beavatkozó eszközökkel (füstágyú, vezé-
relt záróeszközök).
Beszélt az ellenôrzés jelentôsége kapcsán a
folyamatok végrehajtásának szabályozott-
ságáról és ellenôrzésérôl, a másodlagos
kontrollok fontosságáról, a kikerülhetetlen
technikai kontrollok alkalmazásáról, az
„Ügyfélszokás”-ra épített szûrésrôl és a devi-
anciafigyelésrôl…
Elôadása végén az elôadó kiemelte a pénz-
intézeti kapcsolati eredményeket, mind az
Együtt mû ködést a BM törvényalkotó fóru-
maival és a szerzôdés szerinti folyamatos
munkacsoporti kapcsolatot az ORFK, BRFK
szerveivel.
■ Zólyomi Zsolt,
( M O L- c s o p o r t
Biztonsági Igazgató)
a „Kríziskezelési
stratégia” címû elô-
adásában hangsú-
lyozta, hogy a MOL
Társasági Biztonság
küldetése az anyagi értékek (termékek,
üzemegységek, csôvezetékek, töltôállomá-
sok, irodaépületek, stb.), a humán értékek
(munkavállalók, beszállítók, vásárlók, láto-
gatók), szellemi értékek (tudásvagyon, tech-
nológiák, bizalmas üzleti információk) vé-
delme.
Bemutatta a MOL csoport széles körû tevé-
kenységét. Elmondta, 7 országban folyik kô-
olaj-kitermelés és kutatás 11 országban zaj-
lik jelenleg.
A társaságnak 5 finomítója, 2 petrolkémiai
üzeme van, és több mint 1600 töltôállomá-
sa mûködik a régióban. Kiterjedt a gázveze-
tékrendszerük és aktív szerepük van a gáz-
tárolás és értékesítés területén. A MOL cso-
port több mint 31 000 munkavállalót alkal-
maz.
MOL – Magyarország tevékenység része a
Dunai Finomító, 364 benzinkút, 174 bányá-
szati technológiai egység, 3 gázfeldolgozó,

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
07-13 mbve_konf.indd 12 2013.05.10 17:29:28
5378 db olaj- és földgázkút, 132 termelô-
mezô, 1 petrolkémiai üzem (TVK), 5800 km
földgáz-távvezetékrendszer (FGSZ), 1,9 Mrd
m
3
földgáztároló (MMBF).
Az elôadó beszélt a MOL-Csoport Krízis
Menedzsment Rendszer felépítésérôl és ki-
emelte, hogy az üzletmenet-folytonosság ál-
talános célja krízishelyzet esetén, a vissza-
térés a normál operációhoz amint lehet a
leghatékonyabban, a legkisebb ráfordítás-
sal, a lehetô legrövidebb úton és idô alatt.
Ennek érdekében hatékony krízismenedzs-
ment csoportot kell létrehozni minden fô te-
rület képviseletével, meg kell határozni a
megfelelô vezetôi szinteket, és a megfelelô
pozícióba a megfelelô személyeket kell dele-
gálni.
Ǡ A krízismenedzsment feladatai: a Krízis-
központok létesítése – elsôdleges közpon-
tok, másodlagos központok (Alternatív hely-
színen) – és karbantartása.
Krízisközpontok felszerelésének biztosítása:
kommunikációs eszközök (rádió, telefon,
LAN, stb.), alternatív áramforrás, tervrajzok,
dokumentumok (munkavállalói adatok, el-
érhetôségek, tervek, stb.).
Adatbázisok karbantartása: csoporttagok
frissítése (negyedévente), krízis Tervek teljes
felülvizsgálata (évente), oktatások, gyakor-
latok dokumentálása (évente).
Oktatások, gyakorlatok tervezése, végrehaj-
tása: tûz, bombafenyegetés, természeti/em-
ber okozta katasztrófa, polgári/politikai za-
vargás.
K. M.
13
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE XIV. KONFERENCIA
07-13 mbve_konf.indd 13 2013.05.10 17:29:38
A SZAKMA LEGJOBBJAI
14
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
DETEKTOR BIZTONSÁGTECHNIKAI PÁLYÁZAT 2012
AZ ÉV BIZTONSÁGTECHNIKAI TERMÉKE, MEGOLDÁSA, SZOLGÁLTATÁSA
AZ ENIGMA IP2 vevô ÉS A PROTECT
TM
füstágyú
rendszer megbízható mûködéséhez. Hiba men-
tességének második illetve harmadik alappillé-
re a mikrocontroller alapú célhardver, azaz a
saját operációs rendszere, illetve az internet-
kapcsolat folyamatos felügyelete. Az IP2 kár-
tyánként 2500 ügyfélazonosító és 20 000
kom munikátorokon keresztül érkeznek. A vevô-
re a kommunikáció direkt módon érkezik a ri-
asztóközpontok mellé kihelyezett moduloktól.
A beérkezô IP kommunikáció figyelése az ügy-
félazonosító, IP cím, MAC adress vagy IMEI
alapján kiemelkedô védelmi szintet biztosít a
A
z idei évben gyártásra került harmadik IP-
s újdonságuk, az ENIGMA II távfelügyele-
ti vevôkészülékbe kártyaként beépíthetô IP2.
Ideális és rendkívül költséghatékony megoldás
az olyan távfelügyeleti állomások kialakításá-
hoz, ahová az átjelzések kizárólag IP/GPRS
A Detektor Média pályázati rendszere idén 15. évébe lépett. Humán, termék-technológia, illetve
szolgáltatói (céges) teljesítmények, innovációk díjazására vállalkozott annak idején az alapító
Typon International Kiadó, a szakmai társadalmi együttmûködô szervek támogatása mellett.
Az immár „tinédzser korba” lépett pályázat az évek során kiemelkedô fejlesztô cégeket,
nagyszerû oktatókat, a versenyszférában dolgozó szakembereket díjazott, és nemritkán
korszakos innovációkra hívta fel az érdeklôdôk figyelmét. Technikai területen – a teljesség igénye
nélkül – leginkább az alábbi szakterületek domináltak: videorögzítô és hálózati rendszerek,
kameratechnológiák, GPS/GPRS csomagkapcsolt távfelügyeleti szolgáltatások, jármûvédelmi
megoldások, áru- és pénztárfelügyeleti rendszerek, intelligens otthon megoldások, mechanikus
és kombinált behatolásvédelmi fejlesztések.
Az idei jubileumi rendezvénynek Horváth Sándor Dékán Úr meghívására 2013 április 16-án
az Óbudai Egyetem Bánki Kara adott otthont. A Bíráló Bizottság hazai és nemzetközi innovációs
díjban részesítette a nyertes pályamûveket, A szakmai közönség érdekes gyakorlati bemutatóval
egybekötött elôadás keretében ismerkedhetett meg a fejlesztésekkel.
A NYERTES PÁLYAMÛVEK
Líbor Sándor VillBau Kft.
és Klézl Marina Bíráló Bizottság
HAZAI INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT
a VILLBAU Biztonságtechnikai Kft.
ENIGMA IP2
önálló távfelügyeleti IP vevôje
NEMZETKÖZI INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT
a MyProtect Biztonságtechnikai Kft.
PROTECT
TM
vagyonvédelmi füstágyúja
Szabó Ádám MyProtect Kft.
és Klézl Marina Bíráló bizottság
ENIGMA IP2 az IP-s távfelügyeleti vevô
A felügyeleti IP-s eszközök megközelítôleg 3 éve törtek be a magyar biztonságtechnikai piacra,
óriási sikert aratva könnyû kezelhetôségük, kedvezô áruk, illetve az alacsony fenntartási
költségüknek köszönhetôen. Világpiaci szinten is, az internetes megoldások felé vette az útját
a biztonságtechnika, amely a VILLBAU Biztonságtechnikai Kft.-t is arra ösztönözte, hogy
a jövôben ezen a vonalon haladjon tovább a termékgyártás és -fejlesztés terén. A magyar piacon
az IP alapon mûködô termékek egészen 2012 év végéig mindössze a riasztóközpontok mellé
szerelhetô kommunikátorokban merültek ki (2010 VBIP IP-kommunikátor, 2011 VBIP PRO telefon
és IP-kommunikátor egyben, tûzjelzô központokhoz).
14-15 er_hird2.indd 14 2013.05.10 11:21:30
eseménybuffer tárolására alkalmas memóriá-
val rendelkezik. Az eseménylista akár webbön-
gészôn keresztül is elérhetô. A felügyeleti PC-
hez USB-n keresztül lehet csatlakoztatni, és
4/2, Contact ID, SIA formátumú üzenetek keze-
lésére is alkalmas többféle IP protokollal.
Telepítése, használata is felhasználóbarát, hi-
szen lehetôség van USB-n keresztüli, illetve tá-
voli, IP-n keresztüli programozásra is. Kétféle
kivitelben is piacra került az IP2, egyrészt
azért, hogy kedvezzenek azoknak, akik enig-
más állomásokat mûködtetnek, illetve azoknak
is, akik önálló IP-s távfelügyeletet szeretnének
üzemeltetni. Az asztali verzió önálló mûködési
lehetôséget biztosít az ún. „Black box” kivitel-
lel. A készülék 12 Vdc tápegységrôl kapja az
áramellátást, de
a tápegység meg-
hibásodása ese-
tén USB-rôl is
mûkö dô képes. Az
Alarm SYS felü-
gyeleti szoftverrel
használva nem-
csak a jelzésbiz-
tonság, hanem az
egy sze rû kezel-
hetôség is biztosí-
tott.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
■ Mi is az a füstágyú?
Hjrˇleif Johansen, Dániában fejlesztette ki a füst-
generátorát. Ötlete azon alapult, hogy ha a be-
törôk nem látnak az orruknál tovább, nem is
tudják a betörést, rablást végrehajtani. Talál má-
nyának fejlesztésére, gyártására, forgalmazá-
sára 2001-ben alapította cégét, a PROTECT
A/S-t.
A füstágyú új és hatékony kiegészítôje a hagyo-
mányos vagyonvédelmi rendszereknek, amely
kisebb-nagyobb helyiségeket, kevesebb mint
húsz másodperc alatt sûrû füsttel tölti meg.
Elsôsorban egy váratlan hatás éri a behatolót,
másodsorban a sûrû fehér füst lehetetlenné te-
szi a tájékozódást. Ezzel a komplex lélektani és
fizikai hatással azonnal megakadályozza a
rablás és betörés sikeres végrehajtását. Ezért
különösen jól alkalmazható a betörések, rablá-
sok és a vandalizmus megelôzésében boltok-
ban, irodákban, bankokban és egyéb pénzinté-
zetekben, raktárakban, lakásokban és más
könnyen támadható környezetben.
A füstágyúk megfelelnek minden európai és ha-
zai biztonságtechnikai szabványoknak és elô-
írásoknak.
■ A behatolásjelzô-rendszerek AKTÍV vagyon-
védelmi kiegészítôje!
A füstágyú lényege, hogy pár másodperc alatt
átláthatatlan sûrû füsttel tölti meg a helyiséget,
így ellehetetleníti a betörések és rablások sike-
res végrehajtását. Füst ágyú alkalmazásakor a
behatoló egy pillanatig sem hezitál, hogy be-
menjen-e a sû rû füstbe, azonnal menekül a
helyszínrôl.
A PROTECT
TM
füstágyú ún. „száraz” füstöt gene-
rál. A füstfolyadék glycol és víz speciális keve-
réke, amelyet a rendszer egy fûtôegységen ke-
resztül, „száraz” füstté alakít. Ez a füst nagy
koncentrátumú, teljesen átláthatatlan, és kifeje-
zetten biztonságtechnikai célra fejlesztették ki.
A füst több mint egy órán keresztül megmarad
a helyiségben, de 15-20 perc alapos szellôzte-
tés után nyomtalanul eltûnik. A füstágyú csak
akkor aktiválódik, amikor a behatolásjelzô-
rendszer betörést jelez (1). Az elsô jelzésére
megkezdôdik a füstképzés, és pillanatok alatt
átláthatatlan sûrû füsttel védi az értékeket. A
füstvédelem nyitvatartási idôben, vagy veszély
esetén is aktiválható egy pánikgomb, vagy tá-
madásjelzô megnyomásával. Így nem csak ér-
tékeit, hanem Ön és alkalmazottai testi épségét
is biztonságban tudhatja.
A telepítés gyorsan, akár 1 óra alatt elvégezhe-
tô. Ez az idôtartam tartalmazza a füstágyú szak-
szerû rögzítését, a vezérlô kábelek csatlakozta-
tását, a füstágyú programozását és a füstvéde-
lem tesztelését. A vezérlôpanel ki-
alakítása minden típus ese tében
tökéletesen megegyezik, csupán a
DIP kapcsolókkal való programo-
zás eltérô. Ezért a technikusnak
könnyû dolguk van, hiszen ele-
gendô egyszer megtanulnia a rend-
szer szerelését és a vezérlô panel
kialakítását.
■ Távfelügyeleti kivonuló szolgá-
latok
A távfelügyeleti kivonuló szolgálta-
tók számára áttörést jelent a füst-
ágyúk alkalmazása.
A betörôk megfigyelik a távfelügye-
leti járôrök szokásait, és pontosan
tudják mennyi idejük van egy betö-
rés végrehajtására. Egy átlagos
méretû családi ház kifosztásához
elegendô három perc, de egy üzle-
tet akár fél perc alatt is ki lehet rabolni! A távfel-
ügyeletek által vállalt kivonulási idôtartam (10-
15 perc) a legkritikusabb tényezô egy betörés
alkalmával, ha egy járôr épp nem a nullpont kö-
zelében, vagy egy esemény helyszínén van. A
cselekmény elsô pillanatában a behatolásjelzô-
rendszer értesíti a távfelügyeletet, a füstágyú pe-
dig effektív fizikai védelmet biztosít, a kivonuló
szolgálat megérkezéséig. Így közösen, a betö-
rés pillanatában alkotnak tökéletes védelmet. A
távfelügyeleti szolgáltatók kivonulási idôtartama
a legnagyobb kockázati tényezô, ami füst ágyú
alkalmazásával közel nullára redukálható.
Betörések, rablások és vandalizmus megelôzé-
sére tehát a füstágyú egy kiemelkedô jelentôségû
aktív védelmi megoldás.
A MyProtect Biztonságtechnikai Kft. a PROTECT
TM

vagyonvédelmi füstágyúk kizárólagos forgal-
mazója Magyarországon és a kelet-közép euró-
pai régióban.
PROTECT
TM
füstágyú, paradigmaváltás
a biztonságtechnikában
ENIGMA IP2
az IP-s
távfelügyeleti vevô
Dohánygyár védelme
PROTECT 2200i
típusú füstágyúval
A SZAKMA LEGJOBBJAI
15
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
14-15 er_hird2.indd 15 2013.05.10 11:21:43
A
rendezvény megnyitóját Horváth Sán-
dor (PhD) dékán és Német Ferenc,
az SZVSZMK elnöke tartották.
■ Horváth Sándor
büszkén említette a
biztonságtechnikai
mérnöki kar növek-
vô népszerûségét a
pályaválasztás so-
rán, amikor a fiata-
lok számára az éle-
tük egyik legfontosabb kérdése a hogyan
tovább, azaz milyen szakterületen, képzési
formában keressék a biztos boldogulást,
egy jó munka- és karrierlehetôséget, tanul-
mányaik befejezése után. Különösen igaz
ez napjainkban. A Bánki Donát kar nem-
csak az elméleti, de a gyakorlati képzésekre
is kiemelt hangsúlyt fektet, kiváló hátteret
biztosít különbözô laborokkal, fórumokat
szervez, minden eszközzel igyekszik segí-
teni a szakmába lépést, sôt, doktori fokozat
megszerzésére is lehetôséget biztosít.
■ Német Ferenc
egye nesen egy kecs-
keméti elôadásról ér-
kezett és szintén ki-
emelte a csúcs szin-
tû, professzionális
képzés és a felelôs-
ségtudat fontossá-
gát, mivel ez az egyik alapja a magas mi-
nôségnek a személy- és vagyonvédelem te-
rületén. Az autógyártáshoz és elektronikai
iparhoz hasonlóan e szakterületen is olyan
dinamikus fejlôdés indult be, hogy számítá-
sok szerint a most végzô diákok 30 száza-
léka 10 év múlva olyan szakterületeken fog
dolgozni, ami ma még nem is létezik. A
személy- és vagyonvédelem területén is
újabb és újabb dimenziók nyílnak meg,
mind a folyamatos fejlesztések, mind az
újabb és újabb elvárások, kihívások által.
■ Az elsô elôadó
Petô Richárd, az
Óbudai Egyetem
PhD aspiránsa volt,
aki elôadásában a
sûrûn lakott terüle-
teken és a forgal-
mas helyszíneken
történô robbantásos cselekmények lehet-
séges kockázatairól és azok elleni védeke-
zési lehetôségekrôl beszélt. A sors különös
fordulata, hogy a szeminárium után 6 nap-
pal történ a Bostoni Maratonon a robbantá-
sos merénylet.
Egy-egy merényletnek számtalan háttere le-
het, de az elkövetés oka többnyire politikai,
és ilyenkor mindig kiemelt objektumok vál-
nak célponttá. Az okok hátterében lehet tör-
ténelmi sérelem, törzsi, etnikai vagy gaz-
dasági vonatkozású, vagy például a befek-
tetôk elriasztása, estleg pusztán egy kor-
mány lejáratása. A cél nem mindig a minél
több halálos vagy sérült áldozat, sokkal in-
kább a káosz- és pánikteremtés, jelentôs be-
vételkiesés okozása. Az utóbbihoz elég csak
egy vaklárma, egy bombafenyegetés is.
A merényletek sokszor éppen a csoportos,
jól szervezett jellegük és a nehezen felderít-
hetô robbanóeszközök miatt nagyon ve-
szélyesek, meglepetésszerûek.
Rámutatott a megelôzés és a kockázat-
csökkentés fontosságára, amely jelentôs
mértékben akár például városrendezés, te-
repkialakítás és parkosítás által is elérhetô.
Továbbá, a másodlagos pusztítás (repesz,
törmelék, tûz stb.) a különféle épületvédel-
mi eszközökkel is csökkenthetô.
Ugyanakkor változatlanul kiemelt szerepe
van a térfigyelésnek, a járôrözésnek, a
gyanús személyek kiszûrésének, vagy ki-
zárásának pl. beléptetô rendszerek vagy
kapuk által, ami akár ideiglenes is lehet
egy-egy nagyszabású rendezvényen. Igaz,
ehhez a teljes területet szintén el kell zárni
a környezettôl. Itt szintén kiemelt szerephez
jutnak a magasan képzett szakemberek.
■ Hanka László,
PhD, Óbudai Egye-
tem docense a bio-
metria és matemati-
ka összefüggésének
rejtelmeibe adott be-
tekintést. Ennek leg-
jellemzôbb gyakor-
lati alkalmazása az ujjlenyomat-azonosító-
val mûködô beléptetô rendszerekhez kap-
csolódik.
A különféle matematikai módszerek, se-
gédletek arra szolgálnak, hogy a való-
színûségjellegû adatok megbízható módon
legyenek meghatározhatóak. Ez háromféle,
egymással összefüggô jellemzô arányain
alapul: téves elfogadás, téves elutasítás és
téves azonosítás. Ezeket csak együttesen
szabad figyelembe venni, még akkor is, ha
csak az egyiket tartja fontosnak az üzemel-
tetô.
A biometrián alapuló azonosító rendszerek
a gyakorlatban szinte bárhol alkalmazha-
tók, de többnyire a fokozottan védett objek-
tumok és azok helyiségeinél (erômûvi ve-
zérlôterem, gyógyszergyári kutatólabor,
szerverszobák, légi irányítás, katonai léte-
sítmények stb.) alkalmazzák. Elônyei a
nagyfokú megbízhatóság, gyorsaság, ka-
librálható érzékenység. A jogosultak száma
nincs meghatározva. A beléptetô kártyák-
kal ellentétben nem kell tartani sérüléstôl,
elvesztéstôl vagy jogosulatlan használat-
tól, bejutástól. A rendszer hatékonyságát
ma ga a szoftver és a beállított érzékenység
határozza meg. Egyetlen hátránya a kár-
tyaleolvasókhoz képest a jóval drágább
egyszeri beruházási költség.
16
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
Tavaszi Biztonságtechnikai
Szimpózium 2013
SIKERES ELÔADÁSSOROZAT ÉS JUBILEUM
Immár 10. alkalommal rendezték meg az Óbudai Egyetem
szimpóziumát, a Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai
Mérnöki Karán, ahol ismét teljesen megtelt az elôadói
terem, sôt sokakat az sem riasztott el, hogy állva kellett
végighallgatniuk a számukra legfontosabb, legérdekesebb
elôadásokat. A biztonságtechnika megannyi szakterülete
– igyekezve megfelelni a körülöttünk lévô világ számtalan
kihívásának – rohamos fejlôdésen megy keresztül. Ezt
láthatjuk az oktatási és a kutatásfejlesztési területen is.
16-17 szimpozium.indd 16 2013.05.10 17:59:53
■ Frank György, az
SZVSZMK Szakmai
Kollégiumának elnö-
ke, Eur.Ing./MSc c.
docens már 15 éve
foglalkozik a golyó-
álló mellények bal-
lisztikai vizsgálatai-
val, a bennük alkalmazható kerámiák szál-
szerkezeteinek elemzésével. A szálszerke-
zettôl és minôségétôl, összetételétôl függ,
hogy megfelelô védelmet nyújt-e vagy sem
egy golyóálló mellény. A szilárdság mellett
szintén fontos életmentô szempont az ener-
giaelnyelô tulajdonság és a repeszleválás
és -felfogás kérdése. A hazai vizsgálatok-
hoz szükséges laboratóriumi hátteret az
MTA és a Zrínyi Akadémia biztosítja.
Azonban a vizsgálatok és minôsítések
csak úgy érnék el valós, hiteles céljukat, ha
egységes nemzetközi normák és vizsgálati
módszerek kerülnének kidolgozásra, szab-
ványban rögzítve! Ugyanígy a gyártástech-
nológia során folyamatos minôségellenôr-
zést kellene megvalósítani.
■ Malomsoki Rita,
a G4S Biztonság-
tech nikai Zrt., létesít-
ményvezetô és
anyaggazdál kodó
okl. biztonságtech-
nikai mérnöke az
automatikus, vizes
tûzoltó-rendszerek (sprinkler) alkalmazásá-
ról, kiépítési lehetôségeirôl, de legfôbbkép-
pen a rendszerkiépítéshez és már meglévô
rendszerek átépítéséhez kapcsolódó gon-
dos, körültekintô szerzôdéskötések fontos-
ságára, azok tartalmára is felhívta a figyel-
met. Az elmúlt 7 év során mintegy 40 szá-
zalékkal estek vissza az építôipari beruhá-
zások, ez természetesen a hozzájuk kap-
csolódó biztonságtechnikai ágazatokat is
negatívan befolyásolta. A cég kiemelt fi-
gyelmet fordít a folyamatos továbbképzé-
sekre, valamint a fiatalok számára szakmai
gyakorlati képzést, tanulmányaik befejezté-
vel munkalehetôséget is kínál.
■ Tóth Attila, a TVT Zrt. fejlesztési üzletág-
igazgató, okl. biztonságtechnikai mérnök a
beléptetô rendszerekrôl tartott elôadásában
a körültekintô, s legfôképpen az ügyfelek-
nek legmegfelelôbb rendszerek megterve-
zésére, kiépítésére
hívta föl a figyelmet.
A munkák valójában
már a megrendelôi
igények szak szerû,
körültekintô felméré-
sével kezdôdnek.
Kerü len dôk a feles-
legesen drága rendszerek, ugyanakkor egy
gyenge, nem kellôen hatékony védelem
szintén felesleges költekezés! Lényeges
szempont a reális kockázat felmérés.
Természetesen a megrendelônek is számos
konkrét elvárást kell megadnia, például:
csak központi beléptetés és kulcsos irodák,
szabad vagy korlátozott (zónás) mozgás a
dolgozók részére, egyedileg védett helyisé-
gek, munkaidô-regisztráció, vendégkártyák
jogosultsági köre (be- és kilépés, felvonó-
használat), dolgozói és vendégparkolók
használata, teherporta-forgalom stb. Mind
a megrendelôi igényeket, mind a tervaján-
latokat dokumentálni kell.
A beléptetô rendszerekkel kapcsolatos alap-
vetô elvárás a gyorsaság és rugalmasság,
de a legfontosabb, hogy tûz esetén minden
kijárat kézzel, belülrôl azonnal nyitható le-
gyen! Természetesen a vészkijáratok beha-
tolás elleni védelmérôl is gondoskodni kell.
További fontos munkafolyamat, hogy új
épületnél a társkivitelezôkkel is folyamato-
san kapcsolatban kell lenni, különösen
igaz ez az elektromos hálózatok esetében,
a becsatlakozások, a biztonsági rendsze-
rek áramellátása, szünetmentes betáplálás
biztosítása szempontjából.
■ Hermann László,
az ASSA ABLOY Hun-
gary Kft. termékme-
nedzsere a különféle
zárszerkezeteket és
alkalmazásaikat vá-
zolta fel röviden. A
zárszerkezetek vál-
tozatlanul a legszélesebb körben elterjedt
és alkalmazott mechanikai védelmet adják,
az alapfokútól a lehetô legmagasabb szin-
tig. Azonban a zárszerkezet is csak akkor
tud hatékony lenni, ha maga az ajtó is
megfelelô védelmet ad. Hiába vesszük
meg a legjobb zárat, ha az ajtót egyszerûen
be lehet törni, vagy kerettel együtt eltávolí-
tani, amire egyre több példát látunk a hét-
köznapokban.
A zárak népszerûségét az olcsó árfekvés,
könnyû beszerzés, egyszerû kezelhetôség,
könnyû és viszonylag gyors (akár házila-
gos) szerelhetôség, csere okozza. Azaz
minden tekintetben költséghatékony meg-
oldás. Napjainkban egyre népszerûbbek a
kódkilincsek, szintén költséghatékonysá-
guk miatt, ami gyors és könnyû beépíthetô-
ségükbôl adódik. Például nem kell külön
elektromágneses zár és kártyaleolvasó, al-
kalmazásuk fokozatosan bôvíthetô.
A zárbetétek területén az újrakódolható,
módosítható, moduláris kivitelek kerülnek
elôtérbe.
■ Horváth Tamás,
Óbudai Egyetem,
PhD aspiráns, a Ma-
gyar Villamos Mûvek
szakértôje, okleve-
les bizton ságtech-
nikai mér nöke a kü-
lönbözô objektu-
mok, üzemek kockázati tényezôit, besoro-
lásait tekintette át, amelyet szabványok is
rögzítenek. A besorolást mindenképpen
megelôzi egy kockázatelemzési folyamat,
ennek függvényében kell a fizikai és elekt-
ronikai védelmet kialakítani, valamint úgy-
nevezett kockázati menedzsmentet felépíte-
ni, a bekövetkezett események következ-
ményeinek csökkentése érdekében. Mind
az események, mind a következmények fo-
kozati besorolást kapnak, az adott objek-
tum tevékenységétôl függôen. Egy fix tevé-
kenységet könnyû biztosítani, de való szí-
nûleg kevés szakmán kívüli gondolná,
hogy például egy régi ipartelepen mûködô
számos, merôben eltérô profilú és tevé-
kenységû vállalkozás, jelentôs ügyfélforga-
lommal, jelentôs be- és kimenô áruszállí-
tással kiemelt kockázatot rejt magában.
Nem beszélve a biztonságra irányuló, el-
térô ügyféligényekrôl.
*
■ Ezek voltak a jubileumi, 10. „Tavaszi
Biztonságtechnikai Szimpózium 2013”
aktuális témái. Egy kis kedvcsináló, hogy
a biztonságtechnikai szakma területei
igen is professzionális szaktudást kíván-
nak és biztos perspektívát kínálnak a kü-
lönféle szakterületek iránt érdeklôdô fiata-
loknak, még a jelen nehéz gazdasági
helyzetben is.
Kiss B.
17
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
16-17 szimpozium.indd 17 2013.05.10 18:00:02
E
lsô cikkünkben az információbizton-
sági irányítási rendszerek kiépítését
elôsegítve az ISO/IEC 27001:2005 szab-
ványra hívtuk fel a figyelmet amely egy in-
formációbiztonsági irányítási rendszer ki-
alakítását és ellenôrzését támogatja. Majd
ehhez kapcsolódva ismertettük a fontos és
hasznos útmutatásokat adó ISO 27000
szabványcsaládot.
■ Jelen dolgozatban az MSZ ISO/IEC
27001:2006 szabvánnyal foglalkozunk a
továbbiakban, azonban fontos látni, hogy
a teljes szabványcsalád hogyan épül fel, il-
letve melyek a fejlôdés útjai. (Amennyiben
az elsô cikket esetleg nem olvasták, a téma
teljes áttekintését nyilván segíti, ha a már
megjelent cikkünket is hozzáférhetôvé tesz-
szük. lásd: detektor online / szakcikkek /
szabályozás menüpont – a szerk.)
AZ ISO 27001
RENDSZERE [1] [4-11]
Az információ bármely üzleti tevékenység
alapja. A vállalkozás mûködése kerülhet
veszélybe, ha az információk elôállítása,
tárolása, hozzáférésének szabályozása és
kezelése nem biztonságos. Egy szabvá-
nyos IBIR (Információ Biztonsági Irányítási
Rendszer) – mint amilyen az ISO 27001 is
– létrehozása, mûködtetése segít a vállalat-
nak abban, hogy az információbiztonság-
gal kapcsolatos, számára releváns kocká-
zatokat feltárja, megismerje, kezelje. Ma
már elmondható, hogy egy ilyen rendszer
hiánya versenyhátrányt jelent.
Egy információbiztonsági irányítási rend-
szer kialakítása mindig kockázatelemzés-
sel kezdôdik.
A kockázatok felmérése után a szabvány
11 védelmi területet jelöl meg:
Ǡ Biztonsági szabályzat,
Ǡ Az információbiztonság szervezete,
Ǡ Vagyontárgyak kezelése,
Ǡ Az emberi erôforrások biztonsága,
Ǡ Fizikai védelem és a környezet védelme,
Ǡ A kommunikáció és az üzemeltetés irá-
nyítása,
Ǡ Hozzáférés-ellenôrzés,
Ǡ Beszerzés, fejlesztés, fenntartás,
Ǡ Információbiztonsági incidensek kezelé-
se,
Ǡ A mûködés folytonosságának irányítá-
sa,
Ǡ Jogi és mûszaki megfelelôség.
Egy információbiztonsági rendszer leg-
alább az információk alábbi tulajdonságait
kell, hogy biztosítsa, az üzleti érdekek sze-
rint elfogadható kockázatok mellett [6]:
■ Bizalmasság (Confidentiality): Olyan tu-
lajdonság, amely biztosítja, hogy az infor-
mációt jogosulatlan egyének, entitások
vagy folyamatok számára nem teszik hoz-
záférhetôvé, és nem hozzák azok tudomá-
sára, azaz az értékes és érzékeny informá-
ciókat óvja meg a jogosulatlan hozzáférés-
tôl és kiszivárgástól. Az információhoz az,
és csakis az férhet hozzá, akinek feladata
van vele kapcsolatban.
■ Sértetlenség (Integrity): A vagyontár-
gyak pontosságának és teljességének vé-
delmét biztosító tulajdonság, amely célja,
hogy az információkezelés, -feldolgozás
közben véletlenül ne sérülhessenek ezek a
szempontok.
■ Rendelkezésre állás (Availibility): Olyan
tulajdonság, amely lehetôvé teszi, hogy az
adott objektum – feljogosított entitás által
támasztott igény alapján – hozzáférhetô és
igénybe vehetô legyen. Másképpen fogal-
mazva, az információk és szolgáltatások
minden, az adott ügyben illetékes alkalma-
zottnak tervezett és dokumentált módon
rendelkezésére állnak.
Az ellenôrzés céljait érdemes közvetlenül
az adott intézmény stratégiai céljaihoz köt-
ni, hiszen mind az információbiztonság-
18
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
F ÓRUM s z abál y o z ás
Információbiztonság: az ISO 27001
információbiztonsági irányítási rendszer 2. rész
Elôzô számunkban közölt cikkben igyekeztünk felhívni
a figyelmet, hogy egyre nagyobb szükség van arra,
hogy a biztonság egyes szakterületein tevékenykedô
szakemberek átlássák a „teljes képet”. Annál is inkább
így van ez, hiszen a támadónak elegendô egy rést találni
a teljes rendszerben ahhoz, hogy bejusson, ezért a
vállalatbiztonság területén kiemelt és egyre növekvô
szerep jut az információbiztonságnak. Tanulmányunkban
a biztonságtechnikát igyekszünk közelíteni az
információbiztonsághoz. Amennyiben egy cégnél nem
megalapozott az információbiztonság, akkor a biztonság
egyéb követelményei sem tudnak maradéktalanul
teljesülni. Ehhez nélkülözhetetlen a szabványkörnyezet
alapos tanulmányozása.
1. ábra: Az IBIR (ISMS) folyamata
forrás: www.crysys.hu/courses/adatbiztonsag/szabvanyok.pdf
18-19 otti 2. rész.indd 18 2013.05.10 12:01:59
nak, mind az erre vonatkozó ellenôrzésnek
közvetlenül ezeket kell szolgálnia. [4]
Ezeket a kritériumokat ki lehet a vállalati
mûködésre is terjeszteni. [12]
■ Az ISO 27001 nem technikai szabvány,
hanem folyamatszemlélet-megközelítésû,
a kockázatok felmérése és értékelése által
vezérelve. Mint a legtöbb ISO/IEC szabvány,
ez is a Plan-Do-Check-Act, röviden PDCA
modellt használja, aminek magyar jelenté-
se Tervezés, Végrehajtás, Ellenôrzés, Be-
avat ko zás. (1. ábra)
Ǡ Tervezés: célok, folyamatok és eljárások
meghatározása illetve kialakítása, ame-
lyek a kockázatok kezelése és az infor-
mációbiztonsági rendszer fejlesztése so-
rán a vállalat általános üzleti politikáját
szolgálja.
Ǡ Végrehajtás: információbiztonsági poli-
tika, intézkedések, folyamatok és eljárá-
sok bevezetése és mûködtetése.
Ǡ Ellenôrzés: a mûködés teljesítményének
mérése és értékelése.
Ǡ Beavatkozás: az ellenôrzési folyamat
alapján kapott eredmények alapján az
információbiztonsági rendszer folyama-
tos fejlesztése.
AZ ISO 27001
A BIZTONSÁGTECHNIKAI
MÉRNÖKI SZAKMÁBAN
A biztonságtechnikai mérnököknek elen-
gedhetetlenül fontos a vonatkozó szabvá-
nyok ismerete. Az alapvetô biztonságtech-
nikához kapcsolódó szabványokon túl-
menôen azonban egyre fontosabb az irá-
nyítási szabványok ismerete. A teljesség
igénye nélkül álljon itt néhány szempont:
Ǡ A kockázatértékelési és -csökkentési
módszerek és eljárások kiválóan hasz-
nálhatók a vagyonvédelmi és biztonsági
feladatoknál egyaránt.
Ǡ A dokumentációs és adminisztratív
elôírások alapot adnak a fizikai védelmi
rendszerek mûködtetéséhez.
Ǡ Fontos, hogy egy biztonsággal foglalko-
zó mérnök értse az üzleti megközelítést.
Ǡ Nyelvezetet és eszközrendszert ad ah-
hoz, hogy a felsôvezetéssel vagy me-
nedzsmenttel érdemben tudjon tárgyal-
ni.
Ǡ Folyamatszemléletet ad, amely szintén
jól használható a mindennapi munká-
ban.
Ǡ Vállalkozóként keretrendszert ad a ko-
moly cégekkel történô együttmûkö dés-
ben.
Ǡ Vagyonvédelemmel foglalkozó cégeknél
akár a szabvány egyes részeinek beve-
zetése is egy kész, formalizált mûködést
eredményezhet, ami komoly verseny-
elônyt jelenthet a szolgáltatási szint nö-
vekedése, vevôi elégedettség, hatéko-
nyabb mûködés és teljesítményhez kö-
tött javadalmazáson keresztül.
Ǡ Egyre több vállalat/szervezet tanúsíttatja
magát az ISO 27001 szerint, ezután per-
sze így is kell mûködniük, hiszen a tanú-
sítvány megtartásának feltétele a rend-
szeres felülvizsgálatokon való megfele-
lés.
Ǡ Másrészt egyre szélesebb körben terjed
az ISACA (Information Systems Audit
and Control Association) módszertana
és egyéb anyagai, több helyen már meg
is követelik a CISA
1
, CISM5
2
, CRISC
3

vagy CGEIT
4
minôsítést.
Ǡ Az (ISC)
2
(International Information
Systems Security Certification Consor-
tium) által jegyzett CISSP
5
minôsítés is jó
ajánlólevél a szakmában.
Ǡ A nemzetközi, de a hazai szakmai élet-
ben is egyre nagyobb szerepe van a
szabványok ismeretének, és az ezekhez
kapcsolódó szakmai szervezetek által
kidolgozott minôsítéseknek.
Ǡ A szabvány ismerete egy olyan eszközt
ad a mérnök kezébe, amivel átfogóan
tudja értékelni az adott feladatot, projek-
tet, szervezetet.
Otti Csaba (Óbudai Egyetem, Bánki Donát
Kar, Alkalmazott Biometria Intézet, mérnök-
közgazdász) – magánbiztonsági szakértô
– otti.csaba@bgk.uni-obuda.hu
Rónaszéki Péter (ISACA Magyarország
Egyesület, elnökségi tag) CISA, CISM,
ISO27001LA – információbiztonsági szak-
értô – peter.ronaszeki@isaca.hu
1 CISA – Certified In-
formation Systems Auditor. Az
ISACA által kidolgozott minôsí-
tés.
2 CISM – Certified Infor-
mation Security Manager. Az
ISACA által kidolgozott minôsí-
tés.
3 CRISC - Certified in
Risk and Information Systems
Control - Az ISACA által kidol-
gozott minôsítés
4 CGEIT - Certified in
Governance Enterprise IT. Az
ISACAáltal kidolgozott minôsí
19
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
F ÓRUM s z abál y o z ás
IRODALOMJEGYZÉK
[1] MSZ ISO/IEC 27001:2006
[2] ISO/IEC 27001:2005
[3] ISO 27001 Series Update. 2012. ja-
nuár
[4] Szenes, K.: Serving Strategy by
Corporate Governance – Case Stu-
dy: Outsourcing of Operational Acti-
vities Procds. of 17th Internati onal
Business Information Manage ment
Association – IBIMA November 14-
15, 2011, Milan, Italy, ed. Khalid S.
Soliman, ISBN: 978-0-9821489-6-9
© 2011 IBIMA, [CD-ROM], 2387–
2398
[5] Enterprise Governance Against
Hacking. Procds. of the 3rd IEEE
International Symposium on Logis-
tics and Industrial Informatics –
LINDI 2011 August 25–27, 2011,
Budapest, Hungary, ISBN: 978-1-
4577-1840 © 2011 IEEE, IEEE
Catalog Number: CFP1185C-CDR
[CD-ROM], 229–233
[6] Szenes, K.: Supporting Applications
Development and Operation Using
IT Security and Audit Measures in:
e-Informatica Software Engineering
Journal, Volume 6, Issue 1, 2012,
pages: 27–37, DOI 10.5277/e-
Inf120102
[7] Vasvári György: Vállalati biztonság-
irányítás (Informatikai biztonság-
menedzsment). Time-Clock Kf t.,
2007
[8] Muha Lajos (szerk.): Az informatikai
biztonság kézikönyve. Verlag-Das-
höfer, Budapest, 2000.
[9] Muha Lajos–Bodlaki Ákos: Az infor-
matikai biztonság. Pro-Sec Kf t.,
Buda pest, 2003.
[10] Ködmön István (szerk.): Hétpe-
csétes történetek (Információ biz-
tonság az ISO 27001 tükrében).
Hétpecsét In for mációbiztonsági
Egye sület, Buda pest, 2008.
[11] Krasznay Csaba: Szabványok,
ajánlások, modellek; http://www.
crysys.hu/courses/adatbiztonsag/
szabvanyok.pdf
[12] Szenes Katalin: Informatikai biz-
tonsági módszerek kiterjesztése a
vállalatirányítás, a mûködés, és a
kockázatkezelés támogatására.
Minôség és Megbízhatóság; nem-
zeti minôségpolitikai szakfolyóirat
kiadja: az European Organization
for Quality (EOQ) Magyar Nemzeti
Bizot t sága B/SZI/1993. HU
ISSN0580-4485 XLVI. évf. 2012. /
5. sz., 252–257. old.
1
CISA – Certified Information Systems Auditor.
Az ISACA által kidolgozott minôsítés.
2
CISM – Certified Information Security Manager.
Az ISACA által kidolgozott minôsítés.
3
CRISC – Certified in Risk and Information Systems
Control – Az ISACA által kidolgozott minôsítés
4
CGEIT – Certified in Governance Enterprise IT.
Az ISACA által kidolgozott minôsítés.
5
CISSP – Certified Information Systems Security
Professional – Az ISC(2) által kidolgozott minôsí-
tés.
18-19 otti 2. rész.indd 19 2013.05.10 12:02:09
A
z AXIS M2014-E bullet ki-
vi telû, hálózati kamera,
amely nem nagyobb egy ajak-
rúzsnál. Tervezésénél a könnyû
és rugalmas felszerelhetôség
volt a legfontosabb szempont,
használható beltérben és kültér-
ben, valamint olyan helyeken,
ahol esônek vagy víznek van ki-
téve. Funkcionális kialakítása és
kompakt mérete kifejezetten al-
kalmassá teszi kiskereskedelmi
üzletek, szállodák, kisebb iro-
dák és hasonló felhasználók
igényeinek kielégítésére, akik jö-
vôbemutató, könnyen használ-
ható megfigyelô rendszert keres-
nek rendkívül vonzó áron.
Az új, egyedülálló tervezésû ka-
mera, mely egy kamerából és
egy központi egységbôl áll,
könnyû szerelhetôséget és flexi-
bilitást biztosít, így az eszköz
olyan helyeken is használható,
ahol ez korábban lehetetlen
volt.
Az AXIS M2014-E full frame rate
720p felbontású HDTV képet biz-
tosít, de támogatja a Motion
JPEG tömörítést is. A kamera
több, egymástól függetlenül kon-
figurálható H.264 tömörítésû vi-
deostreamet továbbít, így bizto-
sítva a kompromisszumok nél-
küli képminôséget, valamint a
sávszélesség és a rögzítéshez
felhasznált tárhely optimális ki-
használását. A beépített memó-
riakártya-foglalat biztosítja a ka-
merában történô rögzítés lehetô-
ségét és az együttmûködést az
Axis Camera Companionnal, így
kényelmesen kialakíthatók kis-
méretû megfigyelôrendszerek.
AZ AXIS M2014-E
TOVÁBBI JELLEMZÔI:
Ǡ Beépített mozgás- és szabo-
tázs érzékelés. Ki- és bemeneti
port érzékelôk és külsô relék
csatlakoztatásához, melyek pél -
dául világítást vagy beléptetést
vezérelhetnek. Ǡ A kameraegy-
ség IP 66 vé dettségû, ami vé-
delmet nyújt por és heves esôzés
ellen. Ǡ Az egyszerû szerelhetô-
ség érdekében táplálható PoE-
rôl vagy külsô tápegységrôl.
Ǡ Támogatja a Axis Corridor For-
mat formátumot, mely nagyobb
függôleges látószöget biztosít.
Lakossági felhasználóknál, ki-
sebb üzletekben, irodákban rend-
szeresen felmerül az igény kön-
nyen felszerelhetô és kedvezô
árú kamerákra. A kisméretû és
költséghatékony AXIS M1004-W
beltéri hálózati kamera tökéletes
megoldást jelent ezekben az ese-
tekben, köszönhetôen a vezeték
nélküli hálózatok és az Axis
egye dülálló kapcsolódásának,
a One Click Camera Connec tion-
nek. A Wi-Fi Protected Setup pro-
tokoll használata leegyszerûsíti
a logikai biztonsági beállításo-
kat a vezeték nélküli hálózatok-
ban. A telepítést végzôk ezzel
idôt takarítanak meg, és köny-
nyen állíthatnak be nagy bizton-
ságú hálózatot a Wi-Fi-vel lefe-
dett területeken, ahol az Ethernet
kábelezés nem lehetséges.
A kamera rendelkezik egy nyo-
mógombbal, amely a felhasz-
nálóbarát, nagy biztonságú és
könnyû WLAN párosítást bizto-
sítja. Ugyanakkor a HDTV videót
megbízhatóan továbbítja a veze-
ték nélküli hálózaton. Kisebb vál-
lal kozások, lakossági felhaszná-
lók egy kedvezô árú és könnyen
használható megoldást kapnak
videomegfigyelési igényeikre.
20
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ As pe c t i s
A
z AXIS M1004-W hálózati
kamera együttmûködik az
AXIS Video Hosting Systemmel
egy kattintással biztosítva a ka-
mera csatlakozását és képének
hosztolását. Továbbá rendelke-
zik ki-bemeneti csatlakozással
(1 bemenet, 1 kimenet), ami le-
hetôvé teszi különbözô eszkö-
zök, például érzékelôk, külsô re-
lék (ajtónyitásra, lámpakapcso-
lásra) csatlakoztatását.
AZ AXIS M1004-W
TOVÁBBI JELLEMZÔI:
Ǡ 1280×800 pixel felbontás,
progresszív letapogatás, HDTV
színhûség, full frame rate és
16:9 képformátum, Ǡ Több
H.264 videostream, Ǡ Axis Cor-
ridor Format (kép elforgatása),
Ǡ Ki- és bemeneti csatlakozá-
sok, Ǡ NAS-rögzítés támogatá-
sa, Ǡ Wi-Fi IEEE802.11b/g/n tá-
mogatás, Ǡ Wi-FI Protected
Setup Protocol (WPS) támoga-
tása.
Különleges Axis kamerákat
mutattak be – Aspectis
Két különleges, a maga nemében egyedülálló hálózati ka-
merát mutatott be az Axis Communications. Az AXIS
M2014-E egy mutatóujjnál nem hosszabb hálózati kamera,
a másik pedig a modern technikai megoldása miatt egy
kattintással üzembe helyezhetô kamera, az AXIS M1004-W.
Érdemes rájuk pár percet szánni!
AXIS M2014-E
AXIS
M2014-E
■ A kamerák hamarosan elér-
hetôk lesznek az Aspectis Kft.-
nél.
B. L. O.
AXIS
M1004-W
20 aspectis.indd 20 2013.05.10 12:19:16
NL1WCkkING
ACCLSS
S1CkAGL
VIDLC
Aspect|s kft. l P-1138 8udapesL,
kesmárk u. 11-13. l 1el.: (06) 1 414 1022
lnlo[aspecLls.hu l www.aspecLls.hu
8lzLonságLechnlka [ellegu lgenyelvel lordul[on
Magyarország vezeLõ lÞ vldeó dlszLrlbuLorához.
Legyen szó hálózaLl kamerákról, vldeokódolók-
ról, nv8-ekrõl, belepLeLõrendszerekrõl vagy
swlLchekrõl, munkaLársalnk szakLudásuk leg[a-
vával, kompleLL megoldásokkal, szolgálLaLások-
kal es okLaLásokkal vár[ák CnL.
Ve|ünk könnyebb!
Gyors szá|||tás?
I|nansz|rozás?
Mûszak| tanácsadás?
ne|ysz|n| demózás?
Aspectis 1_1 1302 CS5.indd 21 2013.05.06. 14:23
A
mennyiben szeretett volna Ön is rádiós távfelügyeletet indítani, de
az induló költségek nagyon magasnak bizonyultak, most itt a le-
hetôség! Kialakítottunk egy olyan akciós csomagot, amellyel támogatni
szeretnénk a hazai felügyeleteket, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e
ENIGMA vevôkészülékkel. A rádiós felügyelet indításához elengedhetet-
lenül szükséges eszközöket nettó 312 000 forint helyett, csupán nettó
100 000 forintért biztosítjuk! Az ár tartalmazza a frekvenciatervezés,
-engedélyezés teljes körû ügyintézését, a rádiós kártyát, vagy vevôt (ki-
alakítástól függôen), egy RT48 UHF rádióvevôt, és egy 7,5 dB nagy
nyereségû vevôantennát. Nincs más dolga, mint rádiós rendszerrel
együtt vásárolni egy VB rádió induló készletet amely 5 db VBRC4 rádió
adót, 5 db 3,5 dB-es antennát és alaplapot és 5 db SecoLink 8 zónás,
VBRC5 rádióval elôre szerelt központszettet tartalmaz, és indíthatja is
az új rendszerét.
AKCIÓS RÁDIÓS RENDSZER FELÜGYELETEKNEK
ENIGMA II bôvítés
Az akcióban feltüntetett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
A VB rádió akció viszszavonásig érvényes. A képek illusztrációk
További részletek: VILLBAU Biztonságtechnikai Kft.
Szeretett volna, de nem tudott
rádiós felügyeletet indítani?
MOST MEGTEHETI! – VILLBAU
A VILLBAU Kft. egyedülálló akcióval szeretné elérhetôvé tenni
a rádiós átjelzésen alapuló távfelügyeleti rendszereit meglévô
és leendô ügyfelei részére. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
rádiós rendszer indítása az egyik legköltségesebb típusa az át-
jelzéseknek, viszont hosszú távon a legköltséghatékonyabb. De
a legfontosabb elônye, hogy a többi átjelzéssel összehasonlítva
itt nincsen köztes szolgáltató (telefon, mobil, internet) ezért a
legbiztonságosabb.
VB RÁDIÓ INDULÓ KÉSZLET
5 db VBRC4 rádió adó (4.) 24 300 Ft/db 121 500 Ft
5 db 3,5 dB antenna + alaplap (5.) 3 915 Ft/db 19 575 Ft
5 db SecoLink 808 szett + VBRC5 (6.) 32 510 Ft/db 162 550 Ft
(8 zónás központ, LCD kezelô, trafó, fémház, VBRC5 rádióadó)
Összesen: 303 625 Ft
RC2 kártya/vevô (1.) 75 000 Ft
RT48 UHF adóvevô (2.) 39 000 Ft
ZAE 7,5 dB antenna (3.) 48 000 Ft
Frekvenciaengedélyezés 150 000 Ft
Összesen: 312 000 forint 100 000 Ft➍ ➎ ➏
22
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
P I ACTÉ R t áv f e l ügy e l e t / VI L L B AU
22 villbau.indd 22 2013.05.10 12:27:33
Az idei tavasz, ha lehet, még több újdonságot hoz az IP-video-
rendszerek iránt érdeklôdôknek, mint amit eddig megszokhat-
tak. Rohamosan fejlôdô Megapixel kameracsaládokkal, intel-
ligens és kényelmi szolgáltatásokkal, valamint
vadonatúj termékekkel is segíti a GeoVision
az IP-videotechnika hazai térnyerését.
A
GeoVision Hungária Kft. és a
Mûegyetem összefogásában
éppen lapzártakor tartott szakmai
oktatás résztvevôi már élôben is
kipróbálhatták azon újdonságo-
kat, melyek elôször áprilisban ér-
keztek Magyarországra. Ilyen a hi-
telkártya méretû UltraBox IP-kame-
ra, mely 1,3 Mpixel felbontásával,
intelligens IR megvilágítással és
szinte súlytalan, miniatûr méreté-
vel lehet a beltéri IP-kamerapiac
egyik népszerû újdonsága. A ren-
dezvény másik meglepetése a
belépôszintû 2,0 Mpixeles, WDR
FishEye panorá-
makamera, mely
meglepôen ba-
ráti árával és
360 fokos pa-
norámaképével
megreformálhatja a
kamerarendszer-tervezés és -fel-
használás területeit. Az új FishEye
kamera egy pl. 60 nm-es helyiség
mennyezetének közepére szerelve
a megfigyelt tér minden egyes
szegletérôl jól értékelhetô képet
szolgáltat, amit GeoVision NVR al-
kalmazással bármikor, bármilyen
elrendezésben visszanézhetünk,
megváltoztathatunk.
■ Egyre több hazai referencia is
bizonyítja, hogy a GeoVision az
egyik legjobb választás, ha ma-
gas kameraszámú és összetett ke-
zelôi feladatokkal megfogalmazott
rendszerkiírást kapunk. Az ingye-
nes 32 csatornás GeoVision NVR
teljes körû funkcionalitást biztosít
az élô- és rögzített képek kezelésé-
hez, valamint a különbözô – szin-
tén ingyenes – kliens- programok
is számos jól használható lehetô-
séget biztosítanak a felhasználók-
nak. De mi van akkor, ha ennél
nagyobb, pl. 100 feletti kamera-
számot kell könnyen és megbízha-
tóan összefogni, megjeleníteni?
Ezen igényekre is hatékony választ
találunk a GeoVision Recording
Server, illetve Control Center alkal-
mazásaiban. A Recording Server
mivel élôkép-megjelenítéssel nem
foglalkozik, ezért könnyedén fo-
gadja és tá-
rolja akár 128 db
GeoVision vagy egyéb gyárt-
mányú (Sony, Bosch, Axis,
Vivotek,) IP-kamera képét egyazon
szerveren, és szolgáltat számos
stream-et (Video Gateway funkció)
olyan GeoVision kliens-alkalmazá-
soknak, mint a MultView vagy épp
a Control Center. Ez utóbbi segít-
ségével teljesen szabadon alakít-
hatjuk a megjelenítési felületet
akár egy monitorfal minden egyes
képernyôjén, így a megbízó bár-
mely igényére gyors és látványos
megoldással tudunk válaszolni.
Se gít sé gével nem csak helyben,
hanem a világon bárhol letelepített
IP-kamerák képeit tudjuk egy felü-
letre összegyûjteni és azokat cso-
portba rendezve igény szerint
megjeleníteni.
■ A fenti megoldásokkal könnyen
tudunk megfelelni a hazai, egyre
népszerûbb közterületi térfigyelô
rendszerek elvárásainak is. Ilyen
rendszerekhez kapcsolódó részle-
tesen kidolgozott árajánlatokban,
referenciatelepítések megtekin-
tésében, vagy akár komplett szak-
mai projektmenedzselésben ke-
resse a GeoVision Hungária Kft.-t,
ahol naprakész tudással és pro-
aktív mûszaki támogatással segí-
tik régi és új partnereiket. www.
gvhungaria.hu
■ Látta már a GeoVision saját,
magyar nyelvû webáruházát? Itt
minden megtalálható egy helyen,
mivel naprakész információk,
árak, szakmai tippek, tudástár és
gyakorlati videók segítik az IP-vi-
deo iránt érdeklôdôket:
www.geovision.shop.hu
WDR FishEye, Work-shop,
Webáruház – számtalan
újdonság a GeoVision Hungáriától
23
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ Ge o Vi s i o n Hungár i a
23 geovision.indd 23 2013.05.10 12:30:08
A
készülék beszerzési árával egyszerûen
lehet kalkulálni, de a teljes költségek-
hez hozzátartoznak a kiinduló beüzemelési
és a termék élettartama alatt felmerülô költ-
ségek, azaz más néven a „tulajdonlási költ-
ségek” is. Ide tartoznak a hibás riasztások
és termékmeghibásodások, a munkadíjak
és az utazási idô, illetve a hibás riasztások
okának kivizsgálási költségei, a hibás ter-
mékek cseréjének költségei, stb. – amelye-
ket mind-mind figyelembe kell venni.
A fenti költségeken túl, az adott termék kap-
csán felmerülô problémák miatt a vevôben
negatív kép alakulhat ki a termékrôl. A ve-
vôi elégedetlenség a teljes márkára is átter-
jedhet, amely gátolhatja a jövôbeni vásár-
lási hajlandóságot.
A Bosch márkanév azonban a vásárlói elé-
gedettség szinonimája.
A Bosch márkáról kialakult kép nagymér-
tékben vevôink több évtizedes pozitív
tapasz talatain alapul. Ez a Bosch által
szállított összes termék minôségében tük-
rözôdik.
A mozgásérzékelôk esetében ez azt jelenti,
hogy a kiváló észlelési teljesítmény a téves
riasztásokkal szembeni legmagasabb szin-
tû immunitással párosul. A Professional
Series mozgásérzékelôk például a „hatótá-
volság-adaptációs radarfunkciót” alkalmaz-
zák, amely jelentôsen csökkenti a hibás ri-
asztások elôfordulását. Az alkalmazott ér-
zékelô adatfúziós technológiának köszön-
hetôen a rendszer akár hat különbözô
szenzor adatait is felhasználhatja egyetlen
érzékelôben, így egy kifinomult algoritmus
segítségével a Professional Series mozgás-
érzékelô képes a legintelligensebb „riasz-
tás – nem riasztás” döntés meghozatalá-
ra.
A Bosch Blue Line és Professional Series
mozgásérzékelôi egyaránt rengeteg inno-
vatív jellemzôt tartalmaznak.
A különleges, kétdarabos konstrukció köny-
nyedén egybecsúsztatható, és automatiku-
san a helyére kattan. Nincs szükség csava-
rokra: a telepítés gyors és könnyû.
A mozgásérzékelôk terén a Bosch piacve-
zetô technológiájának elônyeit már renge-
teg vevô elismeri és alkalmazza.
„Vízszintes és függôleges mozgásvizsgála-
tokat végeztünk, lobogó papírlapokat, sôt
erôs, közvetlen fényforrást is alkalmaz-
tunk”, mondja a svédországi Umeå város
mûszaki osztályán dolgozó Andreas
Forsberg. „Az érzékelôk száz százalékos
érzékelési biztonsággal, minden szituáció-
ban az elvárásainknak megfelelôen visel-
kedtek, a hibás riasztások minimalizálása
mellett.” Miután három helyi óvodában az
összes érzékelôt Bosch gyártmányúra cse-
rélték, Forsberg úr megállapította:
„A befektetés rendkívül hamar megtérült, és
azóta is folyamatosan pénzt takarítunk
meg, amelyet oktatási célokra fordítha-
tunk.”
Balázs Anna
24
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
P I ACTÉ R be hat o l ás j e l z é s / B o s c h
A tulajdonos költségei csökkennek
a Bosch megbízható
mozgásérzékelôinek használatával
Egy termék teljes költsé-
gének kiszámításakor
minden telepítô tud ja,
hogy rejtett költsé gek kel
is számolnia kell.
24 bosch.indd 24 2013.05.10 12:32:34
év

5
garancia
Válassza a minőséget és az innovációt – válassza a Boscht.
Bosch 1_1 1302.indd 25 2013.05.06 17:04:39
A VEZETÉS ALAPJAI
A vezetés a menedzselés egyik területe, bár
gyak ran egyenlôségi jelet tesznek a kettô közé.
Tény az, hogy napjainkban a menedzser típu-
sú vezetôi tevékenység szükséges, ez felel
meg a mindennapok kihívásainak. Külön kell
beszélnünk a vezetésrôl és a vezetôrôl, ugyan-
akkor általános elvként mindaz érvényes a ve-
zetôre – a menedzser típusú vezetôre –, amirôl
a menedzser és menedzselés fôbb vonásai té-
makörben majd szólunk.
■ A vezetés általános fogalma
Az emberi tevékenység jellemzôje, hogy célt
tûz ki maga elé és azt igyekszik megvalósítani,
a cél elérése érdekében ezért összpontosítja az
egyén akaratát, energiáját. Az emberi munka
legfôbb jellemzôje an nak a céltudatos követé-
se, ez alapvetôen a vezetés lényege is. A veze-
tés azonban több mint egyszerûen céltudatos
tevékenység, mert annak tartalma emberek
egy csoportjára vonatkozóan érvényesül.
A vezetés és a végrehajtás munkája – a cél
megvalósítása – ugyanazon folyamat két pó-
lusa, ami a történelmi fejlôdés során kialakult
munkamegosztás következménye. A munka-
megosztás egyik oldala a cél ki tû zés, kezde-
ményezés, késztetés, azaz a vezetés, a másik
oldala a végrehajtás. A vezetés általános fo-
galmát több megközelítésben is igyekeztek le-
írni, mi most a tartalmában leglényegesebb je-
gyeket tartalmazókat fogalmazzuk meg.
A vezetés társadalmi szerep, amely a társadal-
mi munkamegosztás keretében hárul az egyén-
re. Más megközelítésben: a vezetés az a tény,
hogy valaki vezeti a rábízott szervezetet/kö-
zösséget és az ott folyó munkát, valamint kép-
viseli azt mások elôtt. (Bene László: A vezetés
tudományos megalapozása. Közgaz da sá gi és
Jogi Könyvkiadó)
A vezetés révén az egyéni tevékenység össz-
hangja valósul meg, sokak együtt mû ködésébôl
minôségileg újat, többet hoz létre ez a tevé-
kenység. A menedzser tevékenységével foglal-
kozó szakirodalom szerint a vezetés eredmé-
nyek elérése mások erôkifejése által.
■ A vezetés fajtái
A vezetés napi gyakorlatában három vezetési
fajtáról beszélünk (a magyar nyelv összefogla-
lóan egy szóval jelöli), mégpedig: Ǡ a veze-
tésrôl (operatív vezetés) Ǡ az irányításról és
Ǡ az igazgatásról.
A vezetés, az irányítás és az igazgatás bizo-
nyos viszonyrendszerben helyezkedik el, és at-
tól függôen sorolható be egy vezetôi tevékeny-
ség az egyik vagy a másik fajtába, hogy melyik
szintrôl nézzük. Például: egy üzemvezetô tevé-
kenysége az igazgató látószögébôl ve ze tésnek
tekintett, ugyanakkor a mûvezetô né zô pontjából
pedig irányítást végez az üzem vezetôje.
A vezetés fajtáit az különbözteti meg, hogy az
közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódik a
tevékenységhez, vagy annak feltételét biztosít-
ja.
■ Vezetés – operatív vezetés
Egy szerven, szervezeten, cégen, munkahe-
lyen, üzemen, mûhelyen belül kifejtett közvet-
len tevékenység a cél, a feladat megvalósítása
érdekében.
■ Az irányítás
A felsôbb szervtôl az alsóbb szint felé ható ve-
zetôi tevékenység, tartalmát tekintve elvi, álta-
lános.
■ Az irányítás jellemzôi:
Ǡ átfogó jellegû, Ǡ távlatokra vonatkozik (te-
kint), Ǡ nagy területet, egy-egy szakterület egé-
szét érinti, és Ǡ közvetett, azaz az irányítás min-
dig az operatív vezetés közremûködésével érvé-
nyesül.
Az irányítás a felsôbb szervtôl az alsóbb egy-
séghez (szervhez, szervezethez) szól közvetett
módon, viszont a vezetés egy szerven, szerve-
zeten, cégen, üzemen, mûhelyen, munkahe-
lyen belül kifejtett, közvetlen tevékenység.
■ Az igazgatás
Az a vezetôi tevékenység, amely megteremti a
meghatározott feladatok végrehajtásának fel-
tételeit. Mindig a feladat meghatározása és an-
nak gyakorlati megvalósítása között helyezke-
dik el. A vezetés három fajtája nem különül el
szorosan egymástól, egy-egy vezetô napi
munkájában szinte mindegyik megjelenik bi-
zonyos viszonylatokban.
■ A testületi és az egyéni vezetés
A vezetés fogalma és tartalma témakörben be-
szélnünk kell annak a vezetést gyakorlók köre
szerinti fajtáiról is: Ǡ testületi, Ǡ egyéni, Ǡ egy-
személyi vezetés.
■ A testületi vezetés
A vezetés bonyolult tevékenységgé vált a tár-
sas tulajdonú és nagy szervezetek esetében,
ezért egy személy már nem tudja teljes felelôs-
séggel és kompetenciával ellátni. Napjainkban
egyre több az a gazdasági (és egyéb) szerve-
zet, amelyben testületi jellegûvé (igazgatóta-
nács, felügyelô bizottság, részvényesek köz-
gyû lése stb.) válik a vezetés.
A testületi vezetés nem „értéktelenítette el” az
egyéni, egyszemélyi vezetést, hisz a testület
szinte kizárólag az irányítást végzi. A testület
által kialakított koncepciót, irányelvet, gazda-
sági követelményeket, utasítást, rendelkezést
az általa (vagy más szervezet, tulajdonos) ki-
választott egy személy (vezérigazgató, igaz-
gató) hajtja végre.
■ Az egyszemélyi vezetés
A testületi vezetés jellegébôl egyenesen követ-
kezik ugyanis nem más, mint a testületi veze-
tés operatív folytatása. (Társas vezetés, egysze-
mélyi felelôsség!)
■ Az egyéni vezetés
Napjaink magyar gazdaságára a közép és kis-
vállalkozások – kisiparos, kiskereskedô, csa-
ládi vállalkozás, kkt., kft., bt. – igen jellemzô-
ek, és ezek rendszerint egyéni vezetéssel mû-
ködnek. A kicsi létszámú korlátolt felelôs ségû
társaságok (kft.) bár társas tulajdont képvisel-
nek, mégis döntôen egy személyû vezetéssel
mûködnek. (Meg kell jegyezni, hogy akár jogi
személyiségû /pl.: kft./, akár nem jogi sze mé-
lyiségû (bt., kkt., kht.), az e körbe tartozó kis-
vállalkozások minden esetben kötelezettek idô-
szakonként a tulajdonosok részvételével köz-
gyûlést tartani, azaz a testületi vezetés csírája
26
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Ön milyen vezetô?
– vezetési típusok és fajták
DR. POÓR FERENC – CÍMZETES FÔISKOLAI DOCENS TANULMÁNYA
Sokan nem tudják, hogy a menedzser és a vezetô nem egymás
szinonimái, miként azzal sincsenek tisztában, hogy a vezetési
típus és stílus is mást jelent. Elôbbi a vezetésrôl szól, utóbbi
pedig inkább a személyiséghez kapcsolódik.
A cikkben végigvesszük mindkettô elemeit, és az is kiderül,
melyik vezetési stílus ma az optimális.
26-28 poor_IbB.indd 26 2013.05.10 12:43:13
itt is jelen van. (De jellemzô hazánkban az egy-
személyû kft. is!)
■ A vezetési típusok
A vezetés fogalma és tartalma keretében szok-
tunk beszélni a vezetôi tevékenység típusba so-
rolásáról is. Tartalmi preferenciák alapján kü-
lönböztetjük meg a típusokat, azonban egyéni
véleményünk, hogy ez függ a vezetô személyi-
ségétôl is (errôl a vezetôi stílusoknál teszünk
említést). Alapvetô típusként a technokratikust
és az emberközpontút szoktunk említeni, de
három „köztes” típusról is szól a szakiroda-
lom, amit a gyakorlat is alátámaszt.
■ A technokratikus vezetési típus
Az e típusba tartozó vezetés a tevékenység mû-
szaki feltételeinek, a technikának tulajdonít ki-
emelkedô szerepet, minden egyéb feltétel hát-
térbe szorul. Még az ösztönzés, értékelés ese-
tében is ez a meghatározó elv.
■ Az emberközpontú vagy szociális vezetési
típus
Ez a technokratikus típus ellentétje, hisz ennél
a vezetésnél a munkatársakról való gondosko-
dás, a belsô légkör harmóniája, a munkatársak
biztonságérzete a vezérelv. Alaptétele az elége-
dett dolgozó a munka sikerességének alap ja.
Domináns elem az alkalmazottak alapos isme-
retére való építés.
Az eddig említettek jelentik a két alaptípust,
melyek a két szélsôséget képviselik. A vezetési
gya korlat igazolta, a szakirodalom feltárta,
hogy még legalább három vezetési típus van
jelen mindennapjainkban. Ezek a következôk:
■ A kompromisszumos vezetés
A kompromisszumos vezetési típust az „arany
középútnak” is nevezhetnénk, hisz az a törek-
vés jellemzi, hogy egy adott idôszakban a fel-
adatok megoldásához kellô arányban tartsák
szem elôtt a termelés mûszaki feltételeit és a
személyi feltételeket, a jó személyi, emberi kap-
csolatokat, hogy ezzel a jó teljesítmény eléré-
sét biztosítsák. A technikai és a humán köve-
telmények idôleges összhangja jellemzi.
■ A közömbös vezetési típus
E típus képviselôi nem figyelnek sem a termelési
feladatokra, sem a munkatársakról való gondos-
kodásra. A gondok a problémák megoldását el-
odázzák, magukra hagyják a céget. Ezt a látszat
megtartása, másrészt nemtörôdömség jellemzi.
■ A komplex vagy hatékony vezetési típus
Ez tekinthetô az optimális vezetési típusnak,
ugyanis maximális érdeklôdés jellemzi mind a
termelési eredmények, mind a munkatársak
iránt. A kompromisszumos vezetési típusnál
idô leges egyensúlyra való törekvés a jellemzô,
a komplex típus esetében pedig egy viszonyla-
gosan állandó egyensúly valósul meg a tech-
nika és a humán oldal tekintetében. Célja en-
nek a vezetésnek az, hogy az egyéni, a cso-
port és a cég (vállalat), a vállalkozási érdekek
között összhang állandósuljon. Ez a legkívá-
natosabb, a legmegfelelôbb vezetési típus.
A VEZETÔ
A vezetô hivatásszerûen foglalkozik egy cég,
egy szervezet és az ott dolgozók irányításával.
A leginkább elfogadott meghatározás szerint:
a vezetô az a személy, aki tudja, hogy mit és
hogyan kell tenni a vezetettek célba juttatásá-
hoz és ezért felelôsséggel is tartozik.
A vezetési tevékenység témakörében beszél-
tünk a vezetési típusokról, mivel ezek tartalma,
jellemzôi inkább tevékenység-meghatározott-
ságúak. Bár tény, hogy azok érvényesülésé-
ben is van szerepe a vezetô személyiségének,
de inkább a személy szak mai meghatározott-
sága jut szerephez, mint tartalmi típusa. A ve-
zetôrôl, a vezetô belsô meghatározottságát tük-
rözô stílusról itt célszerû beszélnünk.
Úgy fogalmazhatunk, hogy a vezetésrôl szól a
típus, a stílus a személyiséghez kapcsolódik,
ezért választottuk külön a tipizáló törekvést.
■ A vezetôi stílus
A vezetô személyiségével hozható szoros kap-
csolatba a tevékenységben képviselt stí lusa. A
stílus a személlyel áll szoros összefüggésben,
egy-egy stílus más és más emberi habitust
testesít meg. A vezetôi, menedzseri munka
gyakorlatának tanulmányozása alapján há-
rom „klasszikusnak” nevezhetô stílust hatá-
roztak meg, Ǡ az autokratikus, Ǡ a liberálist
és Ǡ a demokratikust. Ǡ Az utóbbi évek ta-
pasztalati, alapvetôen a menedzser-jellegû ve-
zetôi tevékenység nyomán figyelték meg és ír-
ták le az aktuális vezetôi stílust.
A következôkben a négy vezetôi stílust tekintjük
át leglényegesebb jellemzôik felvázolásával.
■ Az autokratikus vezetôi stílus
Az autokratikus vezetôi stílus hatalmi, tekintélyi
eszközökkel oldja meg a vezetés feladatait.
Jellemzô ennek képviselôire, hogy kevésbé tá-
maszkodnak az alárendeltek véleményére, ta-
pasztalataira, javaslataira. Nem igénylik a mun-
katársi közösség véleményét a vezetési funkci-
ók esetében, például a döntés elôkészíté sében
sem.
Az autokratikus vezetôi stílus – még ha más
vo natkozásban igazságos, emberséges ma-
gatartással jár is együtt – hosszú távon hely-
telen, semmiképpen sem eredményez korszerû
vezetést. E stílus képviselôi nem igénylik a
munkatársak segítségét, nem is bontakoztatja
ki az ilyen vezetô azok alkotó munkavégzését,
nem segíti fejlôdésüket. Napjaink tapasztalatai
azt igazolják, hogy a vezetés egyedül nem ké-
pes megoldani a feladatokat, legalábbis a ma
kívánatos szinten nem.
Az autokratikus vezetôi stílus leszûkíti, korlá-
tozza a vezetés hatékonyságát, hiszen meg-
fosztja magát attól a többlettôl, amivel a mun-
katársak, beosztottak, vezetôtársak hozzájá-
rulhatnak a vezetés színvonalának emelésé-
hez. Jellemzô, hogy a munkatársakat passzi-
vitásra készteti, ezzel fejlôdésüket korlátozza,
továbblépésüket meggátolja…
■ A liberális vezetôi stílus
A liberális vezetôi stílus nem is nevezhetô ve-
zetésnek (szabad kezet adó, laissez fair). A li-
berális stílus képviselôje megjelöli ugyan a
célt, a feladatot, de nem irányít, szükség ese-
tén sem lép közbe, hagy mindent menni a
maga útján. Jellemzô erre a vezetôre az, hogy
fél a népszerûtlennek látszó feladatoktól, a fe-
lelôsség vállalásától, esetleg nem is tud alter-
natívát adni. A liberális stílusú vezetô legszíve-
sebben soha sem szól bele a dolgok meneté-
be, az ilyen vezetôtôl nem is lehet sokat várni,
legalábbis tartósan nem.
Amíg a munkatársak nem ismerik meg ezt a ve-
zetôi stílust, addig még kedvelhetik is az ilyen
vezetôt, de tiszteletre már nem kerül sor, mert
ilyen vezetés mellett a közösség számára elke-
rülhetetlen a kudarc. A különbözô képességek,
elképzelések összefogása, gyakorlati irá nyítása,
célok és feladatok megvalósításának össze-
hangolása a vezetô elsôrendû feladta, tevé-
kenységének lényegi vonása volna. Itt azonban
nincs vezetés, elmarad a tevékenység össze-
hangolása, ekkor helyet kap a disszonancia, a
fejetlenség, ez pedig csak kudarcot szülhet.
A liberális vezetôi stílus azonban nem tévesz-
tendô össze azzal, amidôn a vezetô hagyja
munkatársait önállóan tevékenykedni, önálló-
ságukat messzemenôen kibontakoztatni, és
csak akkor avatkozik be, ha ezt szükségesnek
látja. Ez az alkotóerô kibontakozására épít,
eredményeket hoz, kívánatos és modern veze-
tésre valló eljárás.
■ A demokratikus vezetôi stílus
A demokratikus vezetôi stílus az eddig említet-
tekhez viszonyítva a legkorszerûbb, a leg-

27
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
26-28 poor_IbB.indd 27 2013.05.10 12:43:20
megfelelôbb a vezetô számára. Miben áll
ennek a demokratizmusa? Abban, hogy az e
stílus képviselôje messzemenôen épít a mun-
katársi közösségre, támaszkodik a kez de mé-
nye zô kész sé gé re, tapasztalataira, véleményé-
re, javaslataira. Ez lehetôvé teszi, hogy a ve-
zetô dön tése elôtt az így kialakult alternatívákat
mérlegelje, és erre alapozva a vélhetôen leghe-
lyesebb döntést hozza. Itt sem nélkülözhetô
természetesen a vezetô egyszemélyi felelôssé-
ge, hisz a közösség elôkészítésben való rész-
vételét követôen a döntés már a vezetô szemé-
lyes felelôssége és a feladat végrehajtásának
megkövetelése is az ô kötelezettsége. A de-
mokratikus vezetô eszközei közé tartozik, a
meggyôzés, a célok, a feladatok világos körvo-
nalazása is, amelyek a végrehajtásban bizto-
sítják a dolgozók aktív részvételét.
A demokratikus vezetési stílus kibontakoztatja
a munkatársak aktivitását, mindenki számára
biztosított a fejlôdés, a továbblépés. Ennek a
vezetésnek jellemzôje az, hogy maga mellé ál-
lítja a jó szakembereket, nem ô akar a szak-
mai csúcs lenni.
A demokratizmus helytelen értelmezését jelenti
viszont az, amikor a vezetô minden apró-csep-
rô kérdésben a közösséghez fordul. Ez már
nem a demokratikus vezetôi stílus jellemzôje,
hanem félelem a felelôsségtôl, az egyszemélyi
döntéstôl. Elôfordul a demokratizmus játszása
is, amikor a vezetô megkérdezi a munkahelyi
közösséget, a vezetôtársakat, meghallgatja ja-
vaslataikat, érveiket, hagyja is vitatkozni ôket,
de a döntéshozatalnál nem veszi mindezt fi-
gyelembe, vagy már eleve kész a döntése a
megkérdezés idején. Ez gyakran a „megrettent”
autokrata vezetô kimenekülési próbálkozása.
■ Az aktuális vezetôi stílus.
A három „klasszikusnak” nevezhetô vezetôi stí-
lust illetôen megállapíthatjuk, hogy teljes tiszta-
ságában, eredetiségében nagyon nehéz lenne
ilyen stílusokat találni, ezek csak elméleti kate-
góriaként ilyen egyértelmûek. Ezek a vezetôi stí-
lusok még egy vezetônél is keverednek, csu-
pán valamelyik domináns szerepérôl beszél-
hetünk, és erre alapozottan mondjuk autokra-
tikusnak, liberálisnak, vagy éppen demokrati-
kusnak az adott vezetô stílusát. Mivel tiszta
formában egyik stílus sem lelhetô fel, az elmé-
let mûvelôi keresték az optimális stílust, a mai
követelményeknek legmegfelelôbb vezetôi ma-
gatartás-keretet, amit a több stílus jegyeit is
magában foglaló formában találtak meg. Ezt
elôször vegyes stílusként nevezték, majd ki-
alakult a legmegfelelôbb elnevezése az aktuá-
lis vezetôi stílus.
Az aktuális vezetôi stílus lényegében az adott
helyzetben szükséges stíluselemeket foglalja
ma gában, alapja a demokratikus vezetôi stí-
lus.
Ma az optimális – a menedzser típusú tevé-
kenységgel harmonizáló, korszerû – csak az
ak tuális stílus lehet. Napjaink vezetésével
szem ben támasztott követelmények csak eb-
ben a vezetôi felfogásban teljesülhetnek.
Szükséges megemlítenünk, hogy az érvénye-
sülô vezetôi stílust alapvetôen két tényezô ha-
tározza meg. Az egyik a vezetô személyisége
– személyiségtípusa, felkészültsége, képessé-
geinek szintje, azaz a kompetencia –, a másik
pedig a vezetésével mûködô munkahelyi kö-
zösség – a munkatársak felkészültsége, az
emberi, közösségi viszonyok, egy-egy cso-
portban kialakult szokások – állapota. Az opti-
málisnak tekinthetô vezetôi stílus alkalmazása,
funkcionálása tehát e két tényezô függvénye,
és általában egy bizonyos idô és „tájékozódó”
folyamat szükséges mind a vezetô, mind a
munkatársak részérôl eléréséhez. Talán nem
kell külön hangsúlyoznunk, hogy a munkatársi
közösségek milyensége meghatározó tényezô
a vezetôi munka stílusában és eredményes-
ségében. ■

28
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Ön milyen vezetô?
– vezetési típusok és fajták
26-28 poor_IbB.indd 28 2013.05.10 12:43:26
B
entragadtunk egy pénzintézetben, ahol
fegyveres elkövetô túszul ejtett ben-
nünket.
A kitalált túszhelyzetünkben már sok rele-
váns dolgon túl vagyunk, és a korábbi írá-
sok alapján jó irányba haladnak az esemé-
nyek.
Beszéltünk arról, hogy az esetek nagyon
nagy százalékában vannak elôjelei az áldo-
zattá válásnak, említettünk több olyan ma-
gatartást, testtartást, jelet, melyek arra en-
gednek következtetni, hogy problémával fo-
gunk szembesülni. Sajnos jelen esetben
nem volt idônk, és lehetôségünk a menekü-
lésre, így maradt a túlélésért folytatott
„harc”.
Meghatároztuk, és pozícionáltuk a problé-
mát, beszéltünk a helyes magatartásról, a
kötödésrôl, annak fontosságáról, és kialakí-
tásáról. Beszéltünk Eric Berne én-állapot ta-
nulmányairól, melyek a kommunikáció
egyik legfontosabb elemeit képezik.
Tárgyaltunk a jó, és a veszélyt sejtetô maga-
tartásokról, melyet az elkövetô viselkedésé-
bôl állapíthatunk meg.
Szó volt a Stockholmi szindrómáról, a tár-
gyalást gátló okokról, mint például a leérté-
kelésrôl.
Egyeztettünk a fáradtságról, a külsô fizikai
körülmények hatásairól.
■ A pénzintézetben csörög a telefon. Hirtelen
csend telepedik a helységre, csak a telefon
csörgése hallatszik.
Túsz: Lehet, hogy a rendôrség, lehetsé-
ges, hogy a felesége is a vonal másik
végén van.
Elkövetô: Nem érdekel.
Túsz: László! Vegyük fel, abból nem le-
het baj.
Elkövetô: Rendben, vegye fel!
■ Felvesszük a telefont, a már korábban is-
mertetett nyugodt, tájékoztatás utáni mó-
don.
Túsz: A rendôrök azok, Önnel szeretné-
nek beszélni.
■ A túsztárgyaló, és az elkövetô beszélgeté-
sére most ne térjünk ki, az egy speciális tár-
gyalás. Feltehetôen kérni fogják a korábban
már szóba hozott alkupozíciót, a túszok fe-
lének az elengedését. Ajánlatokat tesznek,
információt gyûjtenek.
A beszélgetés végén, mikor az elkövetô lete-
szi a telefont, az alábbiakat közli.
Elkövetô: Azt mondták, még legalább
egy fél óra, mire a feleségemet elôkerí-
tik. Azt kérik addig is engedjem a tú-
szok felét.
Túsz: Kilencen vagyunk túszok, ezt kint
is tudják, hiszen elmondta. Ha most
nem négy, hanem öt embert enged el,
akkor ez egy nagyon korrekt megoldás
lenne.
Elkövetô: Mit érek el vele?
Túsz: Látják a korrektségét, a szavahi-
hetôségét. A felesége is értesülni fog a
korrekt hozzáállásáról.
Elkövetô: Rendben. A gyermekes anya,
az idôs házaspár, és a biztonsági ôr el-
mehet. Mondja meg a rendôröknek.
Túsz: Odamegyek az ajtóhoz, kinyitom
és közlöm velük.
Túsz: László elenged öt túszt. Így még
né gyen maradunk. Azt kéri, értékeljék, a
hozzáállását, és ne próbálják becsapni.
■ A túszok egy része elhagyja a pénzintéze-
tet. Nyilvánvalóan megvizsgálják, majd ki-
hallgatják Ôket.
Rövid idô múlva ismét csörög a telefon. A ké-
szüléket felveszi az elkövetô. Elmondják neki,
hogy a felesége a vonalban van, ha akar, ak-
kor beszélhet vele. Megjegyzésként fûzném
hozzá, hogy a személyes találkozót azért
nem engedik, hogy véletlenül se forduljon elô,
hogy az elkövetô bántja az odarendelt sze-
mélyt, vagy esetleg elôtte legyen öngyilkos.
Elkövetô: (már nem a telefonba, hanem
hozzánk) Én személyesen akarok be-
szélni vele. Látni akarom a képét, mikor
szembesül vele, hogy nem vagyok tu-
tyimutyi. Miért nem engedik meg?
Túsz: Laci, Ön most egy korrekt, hatá-
rozott férfi, de akkor is egy fegyveres
ember, akirôl azt feltételezik, hogy ve-
szélyt jelent az emberekre, így a felesé-
gére is.
Elkövetô: Mit tegyek, hogy megértsék,
nem bántani akarom, csak látni a ké-
pét, mikor szembesül vele, hogy való-
ban én vagyok itt.
Túsz: Kössön üzletet. Engedje el a tú-
szokat, tegye le a fegyvert. Ön is tudja,
hogy itt mindenkinek az a célja, hogy
megoldódjon ez a helyzet. Már tanúbi-
zonyságot tett elszántságáról, bátorsá-
gáról, mikor túszokat ejtett, bebizonyí-
totta, hogy korrekt ember, mikor elen-
gedte a túszok több mint felét. A felesé-
ge már szembesült a helyzettel, itt van
és látni fogja, mikor fegyvertelenül kisé-
tál innen. Korrekt, határozott jellemét én
is tanúsítani fogom.
Elkövetô: Mit tegyek?
Túsz: Az ajtóhoz megyek, elmondom,
hogy elengedi a túszokat, és a végén
velem kiküldi a fegyverét. Minden rend-
ben lesz.
Tételezzük fel, hogy a túszok, rajtunk kívül
elhagyják az épületet.
A fegyver kiadását közöljük ismét a ható-
sággal. Gyôzôdjünk meg róla, hogy elbizto-
sított állapotban van, és kövessük a rendôr-
ség utasításait.
Miután kikerültünk a pénzintézetbôl a drá-
mánk egyik része véget ért. Természetesen
vár ránk orvosi vizsgálat, kihallgatás, és a
hivatalos eljárás.
■ Szeretném, ha a történet szép véget érne,
így Laci, az elkövetô feltartott kézzel kijött a
bankból, a rendôrség elfogta. Sajnos kap-
csolata nem jött helyre feleségével, jelenleg
büntetését tölti.
■ Remélem írásomban sikerült olyan infor-
mációkhoz juttatni az olvasót, amiket akár a
hétköznapi, akár egy ilyen speciális szituá-
cióban sikeresen tud felhasználni.
Asztalos Tibor
kommunikációs szaktanácsadó
29
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Túszként egy pénzintézetben
6. RÉSZ: KONFLIKTUSKEZELÉS EGY SPECIÁLIS SZITUÁCIÓBAN
Írásomban egy teljesen speciális, azonban sajnálatos módon bekövetkezhetô
esetet dolgozok fel.
29 asztalos_6.indd 29 2013.05.10 12:49:47
A
képminôséget meghatározó sok pa-
raméter közül azonban sokáig talán a
rossz fényviszonyok közötti mûködéssel
gyûlt meg leginkább a bajuk az IP-kame-
ráknak. Eltelt azonban néhány év és már
éppen kezdhettünk volna hátradôlni, hi-
szen a képminôség rohamosan javult,
amikor beütött a megapixel-ôrület és kez-
dôdött (majdnem) minden elölrôl. A képek
újra „döcögtek”, torzítottak, és ha néhány
felhô kúszott az égre máris zajosodtak,
szemcsésedtek, majd a lenyugvó nap elta-
karította a megmaradt képek utolsó romja-
it is. A fejlesztôk persze nem törôdhettek
bele ebbe a helyzetbe, és szép lassan kisi-
multak a ráncok, jöttek a HD, Full HD, 3, 5
megapixeles, folyamatos, torzításmentes
képek, napjainkra pedig fényérzékenység-
ben is verik analóg társaikat.
E kis bevezetô után lássuk mindezek tech-
nológiai hátterét, illetve azt, hogy mire kell
odafigyelnünk, ha elégedettek szeretnénk
lenni IP-kameránk képminôsé-
gével. Mindezt a piac- és tech-
nológiavezetô AXIS Lightfinder
technológiájának bemutatásán
keresztül.
EGY KIS ELMÉLET…
Elôször talán érdemes néhány
alapvetô tudnivalót felidéz-
nünk, ami a kamerák mû kö dé-
sé nek megértéséhez elenged-
hetetlen. Ahhoz, hogy a kame-
ra „lásson” mindenképpen
fényre van szükség. A látható
fény olyan elektromágneses sugárzás,
amelynek hullámhossza a 380 nm és
780 nm közötti tartományba esik. Ebben a
tartományban az ibolya, kék, kékeszöld,
zöld, sárgászöld, sárga, narancs és végül
a vörös színek találhatók. A természetes és
mesterséges fényforrások ezeket a színe-
ket keverten tartalmazzák. A fény útjába
kerülô tárgyak a különbözô hullámhosszú-
ságú fényeket különbözô mértékben nyelik
el, illetve verik vissza. Így alakul ki az
adott tárgy színe, hiszen szemünkkel a
visszavert komponenseket érzékeljük.
Természetesen, ha a megvilágítást biztosí-
tó fény mennyisége csökken, ezzel ará-
nyosan csökken a visszavert fény mennyi-
sége is, így egy idô után szemünk már
nem érzékeli a színeket, de magukat a tár-
gyakat még igen. Ennek magyarázata,
hogy a gyenge fény felfogására rendelke-
zésre álló az ún. pálcikák fényérzékenysé-
ge jóval nagyobb, mint a színeket is érzé-
kelni képes ún. csapoké. A csapok és pál-
cikák által érzékelt jelek a látóidegeken ke-
resztül jutnak az agyba, amely kialakítja
ezekbôl a képet. A kamerák is ehhez ha-
sonló módon mûködnek, ezekben a szem-
lencsének az optika, a retinának a kép-
szenzorok, az agy látásfeldolgozó köz-
pontnak pedig a képfeldolgozó processzo-
rok feleltethetôk meg. A fényérzékenység
szempontjából ezeknek van döntô jelentô-
ségük, ezért haladjunk mi is sorrendben,
és vizsgáljuk meg a komponenseket
egyenként. (1. kép)
A KAMERA
FÉNYÉRZÉKENYSÉGÉRE HATÓ
KOMPONENSEK
Optikák
A kamera fényérzékenységét döntô módon
befolyásolja az az optika, amelyen keresz-
tül a fény eljut a szenzorig. Nyilván az a jó,
ha minél több fény jut el a szenzorig, ez pe-
dig alapvetôen két tényezôtôl függ: a gyúj-
tótávolságtól és a lencse felületének nagy-
ságától. A lencse felületét azonban gyakran
változtatni kell a fénymennyiség változásá-
val, elsôsorban a kültéri alkalmazásoknál.
Erre a célra az ún. autoíriszes optikákat
használjuk, melyekben a rekesz nyílását
(apertúra) egy automatika szabályozza az
aktuális fénymennyiség függvényében. A
gyújtótávolság és az apertúra viszonyát
nevezzük relatív rekesznek, melyet az ún. F
számmal fejezünk ki. Amikor például egy
kamera-adatlapot böngészünk és a fényér-
zékenységére vagyunk kíváncsiak, nézzük
meg azt is, hogy milyen F érték mellett adja
meg azt a gyártó. Kellemetlen meglepetés
érhet, ha pl F/1.0 mellett találunk mondjuk
egy 1 luxos értéket, a kamerán pedig egy
30
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Jól emlékszem még azokra az idôkre (valamikor
az ezredforduló tájékán) amikor az IP-kamerák elôször
feltûntek a biztonságtechnikai alkalmazásokban,
sok szakmabeli fejét csóválva szemlélte az elsô
szárnypróbálgatásokat. Ha akkoriban egy-egy biztonság-
technikai kiállításon – akkor még voltak ilyenek… – valaki
közszemlére bocsájtott egy ilyen jószágot, biztosan készülhetett
az „ennek a kamerának szaggatott, életlen, szemcsés, stb,
stb… a képe” típusú mondatokra, amelyeket aztán a „de nézd
csak meg a szomszéd standon azt az analógot” követett. Sok
tekintetben igazuk is volt, hiszen egy kamerának (még ma is,
bár már nem feltétlenül...) az egyik legfontosabb tulajdonsága
az általa közvetített képek minôsége.
AVAGY AZ IP-KAMERÁK KÜZDELME A FÉNYESEBB KÉPEKÉRT
Játék a fényekkel – 1. rész
1. kép: A szem és egy IP-kamera „képleképezô” felépítése
30-31 aspectis.indd 30 2013.05.10 13:09:17
16 mm-es F/2-es optika van,
ugyanis ez csak negyedannyi
fényt fog beengedni a szenzor-
ra és a kameránk fényérzékeny-
sége mindjárt 4 luxra romlik.
Fontos azt is megvizsgálni ami-
kor optikát választunk, hogy
hogyan viselkedik a különbözô
hullámhosszúságú komponen-
sekkel szemben. Ugyanis eb-
ben is van eltérés, és lehet,
hogy az optikánk a látható fény
95%-át átengedi, az infravörös
tartományú fényeket viszont
csak jóval kisebb mértékben,
így azt éjjel-nappali használat-
ra nem tanácsos választani. Az
optikák kényes jószágok, nincs
is köztük tökéletes, de a gondo-
san az adott felbontáshoz ter-
vezett és gyártott optikák nagy
felbontás mellett is képesek a
torzítás mértékét alacsony szin-
ten tartani és gondoskodni a
megfelelô fénymennyiségrôl.
Ha csak lehet törekedjünk az
üvegbôl készült optikák hasz-
nálatára a mûanyag optikákkal
szemben.
Szenzorok
Az optikán keresztülhaladó fény a követ-
kezô fontos elemre, a képérzékelô szenzo-
rokra kerül. Ezek a beesô fény mennyisé-
gét képesek érzékelni és elektromos jelek-
ké alakítani. Alapvetôen csak fekete-fehér
képet szolgáltatnak, de egy szûrôt a szen-
zor elé helyezve színes kép is elôállítható.
Az IP-kamerákban leggyakrabban az ún.
Bayer (RGB típusú) szûrôt használják.
(2. kép)
A szenzorok által érzékelt jelek erôsítôkön
és A/D konvertereken keresztül jutnak el a
képfeldolgozó processzorba, amely kime-
netként már valamilyen tömörített formá-
ban (Pl. M-JPEG, H.264, stb.) biztosítja a
képeket. A kamerákban a CCD és CMOS
szenzorokat használják a fény érzékelésé-
re, de mivel az IP-kamerákban domináns
szerepe van a progresszív letapogatású
CMOS szenzoroknak, így a továbbiakban
ezekre koncentrálunk. A CMOS szenzorok
mellett szól alacsony fogyasztásuk, na-
gyobb kiolvasási sebességük (amely külö-
nösen nagy felbontású kamerák esetében
fontos), integráltan tartalmazzák a jelerôsí-
tôket, A/D konvertereket, sôt egyéb jelfel-
dolgozó áramköröket is, ráadásul az áruk
is kedvezôbb. Legfôbb hátrányuk a rosz-
szabb fényérzékenység, azonban az utóbbi
években ezen sokat javítottak a CMOS
szenzorok gyártói, így ez a hátrány már
nem jelentôs.
Miért is romlik a fényérzékenység a felbon-
tás növelésével? Ennek oka, hogy a nagy
felbontású szenzorok mérete ugyanakkora,
mint pl. VGA felbontású társaiké, így az
egységnyi pixel mérete kisebb, következés-
képpen a rá esô fénymennyiség is keve-
sebb lesz. A kevesebb fény pedig
értelemszerûen kevésbé „stimulálja” az ér-
zékelôket. Érzékeltetésül, míg egy 4CIF fel-
bontású PAL szabványú kép (704x576)
elôállításához 405 504 pixelre van szük-
ség, addig egy HDTV 1080 szabványnak
megfelelô (1920x1080) felbontás
2 073 600 pixelt igényel. Ez pedig azt je-
lenti, hogy ugyanolyan fénymennyiség
mellett a HDTV szenzor elemi egységére
kevesebb, mint ötödannyi fény jut, mint
szerencsésebb sorsú PAL test-
vérére. Minél nagyobb a felbon-
tás, annál inkább romlik ez az
arány, ezáltal pedig a fényérzé-
kenység.
Képfeldolgozó CPU-k
A sorban most a szenzorokról
érkezô „nyers” képek feldolgo-
zásáért felelôs egység – a kép-
feldolgozó processzor – követ-
kezik. Egy IP-kamerában ez a
CPU felel azért, hogy a szenzor
által letapogatott képbôl egy
hálózaton keresztüli továbbí-
tásra alkalmas videofolyam jöj-
jön létre. Ez két fô lépésbôl te-
vôdik össze, a képfeldolgozás-
ból és a tömörítésbôl. A kép
minôségére mindkét folyamat
hatással van, de témánk szem-
pontjából a CPU képfeldolgozó
képessége fontosabb. Hatalmas
teljesítményekre van szükség,
hiszen ha csak egy – ma átla-
gosnak tekinthetô – 1 MP HDTV
kamerát veszünk alatpul, kb.
30 millió pixelnyi nyersanyag
érkezik másodpercenként a
szenzortól a CPU-ba, amit an-
nak fel kell dolgoznia. A processzor ráadá-
sul komplikált algoritmusokat futtat annak
érdekében, hogy megtisztítsa a képet a za-
joktól, kompenzálja a dinamikakülönbsé-
geket, biztosítsa a színhûséget, kontrasz-
tot, stb. (3. kép)
31
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
A cikket lapunk következô számában foly-
tatjuk (A szerk.)
Laczkó Gábor – Aspectis Kft.
3. kép: AXIS ARTPEC-4 képfeldolgozó CPU
2. kép: Bayer szûrô
és CMOS szenzor
30-31 aspectis.indd 31 2013.05.10 13:09:24
A
z IP-videó világában azonban a kame-
rák olyan számítógépek, amelyek képe-
sek látni. Amikor számítógépekrôl beszélünk,
említésre kerül a mesterséges intelligencia és
a memória. Ma az IP-videorendszerek esetében
az emberi szemmel és az emberi aggyal való
összehasonlítás is megállja a helyét.
Néhány területen az IP-kamerák máris túlszár-
nyalják az embereket, míg más területeken
soha sem tudják majd felvenni a versenyt az
emberi értelemmel és megérzésekkel. Hogyan
állnak ma az IP-videoberendezések ebben a
versenyben, és milyen területeken gyôzik majd
le az embert a jövôben?

Hiszem, ha látom
Kezdjük a legkézenfekvôbb összehasonlítási
le hetôséggel, és vessük össze az IP-kamerát
az emberi szemmel. Az emberi szem felbontá-
sát nem lehet tökéletesen kiszámítani, de a tel-
jes felbontását több mint 100 megapixelre be-
csülik. Ezt azonban nemigen lehet megfigyelé-
si célokra felhasználni, ráadásul az agyunk (a
videomenedzsment rendszer) nem ezzel a fel-
bontással dolgozik.
Noha a szemnek nagyobb a felbontása összes-
sé gében, a szaruhártya hasznosuló felbontá-
sa, illetve az a felbontás, amivel az agy egy bi-
zonyos idôben dolgozik, nagy változatosságot
mutat, de nagyjából 5 és 10 megapixel között
van valahol, az adott ember látásától függôen.
Ennek ellenére, mivel az objektívek technológi-
ai szempontból nem állják a versenyt a bizton-
sági kamerák legmagasabb felbontásával, ami
a megfigyelôrendszerek esetében 5 megapixelt
jelent maximum, és mivel a legtöbb 10-20
megapixeles kamerának nem elég gyors a
képfrissítési sebessége és nem elég jó a képé-
lessége a megfigyelt terület szélein, ezen a te-
rületen egyértelmûen az emberi szem a jobb.
A legfontosabb ok, amiért az objektívek nem
fejlôdnek olyan gyorsan, mint az IP-kamerák
és az érzékelôk, és ezért nem is közelítették
még meg az emberi szem fejlettségét az az,
hogy a kamerák informatikai alkatrészeivel el-
lentétben az optikai alkatrészekre, például a
lencsére nem vonatkozik Moore törvénye.
Ezért aztán az objektívek lassabban fejlôdnek,
miközben az IP-kamerák fejlesztôi a kamerák
egyre növekvô adatfeldolgozási képessége se-
gítségével haladják meg a felbontás jelentette
korlátokat, és a fényérzékenység javításával
teszik élesebbé a képet.
Sok ember rosszul lát sötétben. Az emberi
szem mel ellentétben a kamerák az infravörös
fény érzékelésével fekete-fehér képeket tudnak
készíteni éjszaka. Az analóg kamerák legutol-
só elônye az IP-kamerákkal szemben a fény-
érzékenység volt, de egyik sem volt képes szí-
nes felvételeket elôállítani sötétben. Az elmúlt
év nagy elôrelépése volt a Lightfinder techno-
lógia bevezetése, amely segítségével lehetsé-
gessé vált színes felvételeket készíteni éjszaka.
Moore törvénye nagymértékben hat az érzé-
kelôk fejlôdésére, és a jövôben gyors haladás-
ra számíthatunk az éjszakai videofelvételek te-
rületén. Ráadásul, a CMOS érzékelôk fejlôdé-
sével már az 5 megapixeles kamerák is majd-
nem elérték az emberi szem fényérzékenysé-
gét, a HDTV és VGA felbontású kamerák vi-
szont már jelentôsen meg is haladták azt.
Természetesen egyetlen ember sem képes lát-
ni, ha teljesen sötét van, erre a célra viszont
már léteznek professzionális, teljes mértékben
digitális hôérzékelô kamerák, amelyek beil-
leszthetôk az IP-alapú megfigyelôrendszerek-
be. A hôérzékelô kamerák képesek embereket
és tárgyakat érzékelni teljes sötétségben és
nagyon rossz látási viszonyok között, és már
nem kizárólag katonai célokra használják
ôket.
A széles dinamikatarto-
mány egy másik fontos,
az érzékelôkhöz és a
képfeldolgozáshoz kap-
csolódó kérdés. Az em-
beri szem kontraszttartományát 120 dB-re be-
csülik maximum. Ha ezt összehasonlítjuk a
legszélesebb dinamikatartományú hálózati
kamerákkal a piacon, dön tetlen az eredmény.
Azonban az emberi szem nagyon gyorsan el-
fárad, és valószínûleg megfájdul a fejünk is,
ha a kontraszt állandóan változik, ezért aztán
itt hosszú távon a kamera gyôz, és még nap-
szemüvegre sincs szüksége.
Miután összehasonlítottuk a kamerák és az
em beri szem felbontását és fényérzékenysé-
gét, a következô szempontunk a látótér és a
mechanikus sebesség lehet. A szem látótere
nagyjából 75 és 95 szög között van, és körül-
belül 900 fok/sec sebességgel képes mozogni
függôleges és vízszintes irányban. Ha ezt ösz-
szehasonlítjuk a jelenlegi PTZ kamerákkal, az
emberi szem gyorsabb a legtöbbjüknél, és a
legtöbb kamera autofókusz algoritmusát is
veri. Ezért hát a következô idôszakban a gyár-
tóknak tovább kell fejleszteniük a kamerák fó-
kuszálási képességeit.
Mindazonáltal, mivel az emberi szemben
nincs optikai zoom, az IP-biztonságikamerák
elônyt élveznek, és olyan ütemben fejlôdik a
PTZ kamerák optikája és motorja, hogy az
evolúció nem fog tudni lépést tartani vele.
Ne felejtsük el, hogy ugyanúgy, ahogy az em-
beri szem is megfertôzôdhet és beszennyezôd-
het, a biztonsági kamerákkal is történhetnek
hasonló dolgok. A szennyezôdések, köd, por
és még a pókhálók is negatívan befolyásolják
a kamerák teljesítményét, mint ahogy a látá-
sunkat is. Mivel a kamera nem képes eltávolí-
tani a szennyezôdéseket a lencsérôl, a telepí-
tési környezet és a kameraház egyre fonto-
sabb szerepet játszik, és további fejlôdésre
számíthatunk a jövôben ezen a területen is.
A kamera legnagyobb elônye az emberi szem-
hez képest, hogy nincs szüksége alvásra!

A felderítéstôl az elemzésig
Mivel a kamerák pihenés nélkül tudnak dol-
gozni, a videoanalitika segítségével hatéko-
nyabban lehet olyan monoton, folytonos tevé-
kenységeket elvégezni, mint például az embe-
rek megszámolása, a határvonalak átlépésé-
nek figyelése vagy a rendszámfelismerés. Gon-
doljunk csak bele, hogy micsoda türelemre len-
ne szükségünk ahhoz, hogy az autópálya mel-
lett ülve az összes elhaladó jármû rendszámát
32
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Használjuk a szemünket!
A VIDEOMEGFIGYELÉS JÖVÔJE
Az elsô analóg videokamera feltalálása óta kézenfekvô összeha-
sonlítani ezeket a szerkezeteket az emberi szemmel. Fókusz,
fényérzékenység, írisz, lencse, fókusztávolság, rekesz – ezeket a
kifejezéseket mindkét területen használjuk. A megfigyelésre
használt videokamerákat arra fejlesztették ki, hogy azt is lássák,
amit az emberek nem. Ennek ellenére az analóg CCTV világában
az összehasonlítási lehetôségek ki is merültek a látásnál.
Martin Gren az Axis Communications alapítója
és az elsô IP hálózati kamera feltalálója
32-33 martingren.indd 32 2013.05.10 13:13:11
feljegyezzük. Ha azonban bonyolultabb elem-
zéseket kell elvégezni, az emberi értelem és in-
tuíció a legtöbb esetben hatékonyabb, mint a
biztonsági kamerák.
Szabályozott körülmények között a bonyolul-
tabb analitikai mûveletek is nagyon hatéko-
nyak már. Még csak álmodhatunk arról, hogy
tö megben felismerjen arcokat egy biztonsági
kamera, de ez egy szabályozott környezetben
már sikeresen megvalósítható. Ez az intelli-
gens funkció nemcsak a beléptetésben játszik
majd egyre nagyobb szerepet a jövôben, de
olyan különleges alkalmazásoknál is, mint pél-
dául a törzsvásárlói kedvezmény programok a
kiskereskedelemben.

Az emberek
is jók azért még valamire
A gyanús viselkedés és bûntények felderíté-
sében a biztonsági ôr vagy operátor felülmúl-
hatatlan. Noha fejlôdnek az emberi viselkedés
elemzését lehetôvé tevô alkalmazások, az em-
beri tényezô még hosszú ideig nagyon fontos
marad – még akkor is, ha a Helyszínelôk és
más tévésorozatok alapján nem ezt várnánk.
A jövô kulcsfeladata az lesz, hogy az IP-kame-
rák által felvett, kitûnô minôségû videoadato-
kat „kibányásszuk”, és az információkat új és
kreatív módokon használjuk fel. A kiskereske-
delem lesz a folyamat legnagyobb nyertese a
jövôben. Az analitikai alkalmazások további
fejlôdése várható, fôként mivel a legkülön-
bözôbb területeken dolgozó szoftverfejlesztôk
kapcsolódnak a biztonsági ágazathoz a ka-
merák által futtatott alkalmazásokat fejlesztve.
Ennek ellenére az élôerô a legtöbb esetben
szükséges marad a további fejlôdéshez.
Amikor az analitika és a szoftverek fejlôdésérôl
beszélünk, meg kell említenünk, hogy egyre
nagyobb problémát jelenthetnek a szabadalmi
perek, amelyek segítségével egyes fejlesztôk
megtiltanák konkrét algoritmusok használatát.
Ez ebben a szakmában és más területeken is
jellemzô, például a mobiltelefonok piacán is.
Az egyik lehetséges megoldás az lenne, hogy
a szabadalomtulajdonosok közösen állják a
szabadalmi díjakat, hogy az innovációkat
mindenki hasznosíthassa, ugyanakkor a vég-
felhasználók költségeit is korlátozni lehessen.
Ez jó megoldás lenne a technológiai és üzleti
fejlôdés biztosítására. Addig is, az emberek
még sokáig elônyt élveznek majd a biztonsági
rendszerekkel szemben, mivel az embereket
(szerencsére) nem lehet szabadalmaztatni!
Mindnyájunknak vannak olyan személyes em-
lékei, amelyeket egy pillanat alatt fel tudunk
idézni. Nem vagyok neurológus, ezért csodá-
lattal tölt el, ahogy az agyunk elemzi a képe-
ket/filmeket a múltból, és ezeket hosszú évekig
képes tárolni. Ezen a téren még a legfejlettebb
számítógépek sem képesek felvenni az embe-
rekkel a versenyt. Ez hasznos a nyomozók szá-
mára, amikor egy bûnténnyel kapcsolatban
hallgatnak ki embereket – noha a szemtanúk
vallomása néha nem teljesen megbízható.
Az emberek rendelkeznek rövid és hosszú távú
memóriával, és ez a megfigyelôrendszerekre
is igaz. A hosszú távú memória megfelel a
szerver alapú és hálózati videorögzítô rendsze-
reknek, amelyek hosszú ideig lehetôvé teszik a
videofelvételek tárolását és letöltését. Ezek sze-
rint a helyi, végponti rögzítés felel meg a rövid
távú memóriának, amely nem memóriafejlesz-
tô gyakorlatok, hanem Moore törvénye segít-
ségével fejlôdik a kamerákban.
A végponti tárolásnak számos elônye van a
kis kamerarendszerek esetében, és ezen a te-
rületen is további fejlôdés várható. A HDTV fel-
bontás alapelvárás egy modern biztonsági
megfigyelôrendszernél, és ha helyes a konfi-
gurálás, a felhasználó minden egyes képet lát-
ni fog. Az SD kártyák fejlôdésével, amelyek
most 64 és 124 GB-os változatban kaphatók
és tárolókapacitásuk tovább fog nôni, pár év
múlva több hétre való jó minôségû videofelvé-
telt tudunk majd tárolni a kamerában vagy a
rögzítôben.
A végponti tárolókapacitás bôvülésével párhu-
zamosan az internetes sávszélesség és hoz-
záférhetôség is tovább bôvül. Ugyanúgy,
ahogy az igényeink miatt nyer egyre nagyobb
teret a Gmail, az online banki ügyintézés, a fil-
mek streamelése, a személyes tárhely, a fájl-
megosztás és egyéb „cloud-based” szolgálta-
tások, arra is van igény, hogy a videofelvéte-
lekhez bárhonnan hozzá lehessen férni, és eze-
ket az objektumon kívül is lehessen tárolni, így
megszületett a hosztolt videó. A végponti rög-
zítés kiválóan mûködik, ha a rendszer csak
egy telephelyen mûködik, míg a hosztolt videó
olyan esetekben népszerû, amikor a végfel-
használónak több, egymástól távol esô objek-
tumot kell felügyelnie.
Amikor a végponti és
hosztolt videó tárolás
térnyerésérôl beszélek,
gyakran teszik fel nekem
azt a kérdést, hogy ezek
az új trendek a videomenedzsment rendszerek
végét jelentik-e. Erre egyszerû a válasz: a ka-
merákat továbbra is irányítani kell, és erre to-
vábbra is a VMS a legjobb megoldás!
A nagy változást az fogja jelenteni, hogy a ke-
vés kamerából álló rendszerek esetében a
végponti tárolás hamarosan kiszorítja majd a
digitális videorögzítôket. Még nagyobb lesz a
felfordulás, ha a jó minôségû végponti tárolást
analitikával párosítjuk majd. A harmadik szint
a végponti rögzítés és a hosztolt videó kombi-
nációja lesz. A kibôvített végponti tárolókapa-
citás párosítása az analitikával azért lesz nép-
szerû, mert ehhez a megoldáshoz nem szük-
séges, hogy folyamatos legyen az internetes
sávszélesség.
Tehát, noha az emberek a legkorábbi emléke-
iket is képesek felidézni, az IP-megfigyelôrend-
szerek hosszú távú memóriája a legmegbíz-
hatóbb, és a rövid távú memóriájuk fejlôdési
üteme is meghaladja a miénket.

Ember vagy gép?
Amikor a biztonsági megfigyelés területén ösz-
szehasonlítjuk az emberek és a gépek teljesít-
ményét, egy dolgot láthatunk világosan: a ket-
tô együttmûködése szükséges ma és a jövô-
ben is a maximális hatékonysághoz.
Az emberi látás felbontása magasabb, de az
IP-kamera segítségével rossz fényviszonyok,
sôt akár teljes sötétség esetén is láthatunk. A
biztonsági személyzet a terepen gyorsan felis-
meri, ha valami baj van, míg a kontrollhelyi-
ségben lévô társaik a kamerák segítségével
közelebbi – és biztonságosabb – képet kap-
hatnak arról, hogy mi is történik. Az emberi
agy képes elemezni egy jelenetet, és az intuí-
cióra hagyatkozva megjósolni a szereplôk vi-
selkedését, de az IP-kamera nagy segítséget
jelenthet az ismétlôdô feladatoknál, mivel nem
unatkozik és nem is alszik el a kormány mö-
gött. Az állatvilágban páratlan a hosszú távú
memóriánk, a kamera viszont sosem hazudik
és sosem emlékszik rosszul.
Moore törvénye miatt egyre gyorsabb az adat-
feldolgozási sebesség és egyre nagyobb a
hasznos felbontás, az emberi evolúció során
pedig úgy tûnik, hogy mi, emberek, egyre na-
gyobbak, magasabbak és igen, szélesebbek
leszünk – mint a régi analóg tévék!
Az IP-videó tovább fog fejlôdni és az emberek-
nek alkalmazkodniuk kell, hogy megfelelôen ki
tudják használni a technológia nyújtotta le-
hetôségeket. Hiszen ha futóversenyen venné-
nek részt, Moore biztos, hogy legyôzné
Darwint!
Írta: Martin Gren • Forrás: Aspectis Kft.
33
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
32-33 martingren.indd 33 2013.05.10 13:13:18
A RADIKÁLIS ISZLÁMBÓL
FAKADÓ TERRORIZMUS
A TE-SAT a szélsôséges vallásosságból ere-
deztethetô terrorizmus három típusát külön-
bözteti meg: közvetlenül az al-Káida irányí-
totta csoportok tevékenységét, az al-Káidától
független, ám ideológiáját magukévá tevô,
az Európában felnôtt generáció tagjaiból
álló, úgynevezett bennszülött sejtek által
gyakorolt politikai erôszakot, valamint a „ma-
gányos farkasok” akcióit. 2011-ben a vallási
indíttatású terrorizmus egyetlen típusával
kap csolatosan sem jelentettek támadást.
Annak ellenére, hogy a 2011 márciusában a
frankfurti repülôtéren meggyilkolt két, Afga-
nisztánba induló amerikai katona gyilkosa,
Arid Uka a magányos elkövetô katgóriájába
tartozna, a németek nem tekintették terroriz-
musnak a gyilkosságokat.
A TE-SAT értékelése szerint a korábbi évek-
hez hasonlóan Franciaország, Spanyolor-
szág és Nagy-Britannia továbbra is a radi-
kális iszlám jelentette fenyegetés állandó
célpontjainak számítanak, Németország és
a skandináv országok terrorfenyegetettsége
pedig növekvô tendenciát mutat. A jelentés
kiemeli, hogy az afganisztáni mûveletekben
részt vevô uniós országok is állandó poten-
ciális veszélynek vannak kitéve.
Míg 2010-ben a vallási indíttatású terroriz-
mussal összefüggésben 179 személyt vet-
tek ôrizetbe, addig 2011-ben 122-t. Az el-
múlt három évben jelentôsen csökkent azok-
nak a száma, akiket terrortámadás elköveté-
sének, elôkészítésének, vagy terrorista tevé-
kenység anyagi támogatásának gyanújával
vettek ôrizetbe, ugyanakkor a korábbiakhoz
képest több olyan személyt tartóztattak le,
akiknek az volt a feladata, hogy minél több
aktivistát toborozzanak, illetve küldjenek el
kiképzésre. A kiképzésen átesett önkéntese-
ket késôbb az afgán-pakisztáni határövezet-
be, vagy Szomáliába küldték harcolni. A val-
lási indíttatású terrorizmus kapcsán szinte
az egész kontinensen történtek letartóztatá-
sok, köztük Csehországban, Romániában
és Bulgáriában is. A letartóztattak több mint
fele uniós állampolgár volt, ám évrôl évre
egyre több orosz állampolgárságú személy
is rendôrkézre kerül. A TE-SAT 2012 rámutat
arra, hogy a letartóztatottak között mind töb-
ben vannak olyanok, akik vagy magányos
elkövetôk, vagy pedig valamilyen, az ismert
terroristaszervezetektôl (al-Káida az Iszlám
Maghreb Földjén, a szomáliai al-Shabaab
stb.) független dzsihádista sejt tagjai.
■ A bennszülött (homegrown) terrorista
cso portok azon tagjai a legveszélyesebbek,
akik külföldi (elsôsorban pakisztáni) dzsi-
hádista kiképzôtáborokban „vendégesked-
tek”, mégpedig azért, mert nemcsak az elkö-
telezettségük, hanem a tudásuk is megvan
ahhoz, hogy merényleteket szervezzenek
meg vagy hajtsanak végre. Németország és
az Egyesült Királyság ezen a téren különö-
sen veszélyeztetett. Ezen csoportok jellem-
zôi közé sorolható, hogy általában laza szer-
vezôdésûek, nincs világos céljuk, nincs erôs
vezetôségük, és etnikailag kevertek. Egyes
uniós országok szerint ezek a csoportok in-
kább a külföldön folytatott „dzsihád” iránt
tanúsítanak érdeklôdést, nem pedig aziránt,
hogy Európában kövessenek el akciókat.
Számos radikális szervezôdés kapcsolatot
keres a kelet-európai, emberkereskedelem-
mel és okirat hamisítással foglalkozó szer-
vezett bûnözôi hálózatokkal. Más szélsôsé-
gesek Kelet-Európán keresztül lépnek be az
EU területére úgy, hogy menekültstátuszért
folyamodnak, míg néhányuknak sikerült az
„arab tavasz” miatt Észak-Afrikából érkezô
menekültáradatot kihasználva elérni az
olasz országi Lampedusa szigetét. Mind-
amellett a TE-SAT hangsúlyozza, hogy a fô
gondot továbbra is a bennszülött vallási
szélsôséges csoportok jelentik, nem pedig a
bevándorlók.
■ Vegyes a megítélése a magányos elkö-
vetôknek. Egy 2011 júniusában közzétett vi-
deofelvételen az al-Káida vezetôje, Ajman
al-Zavahiri a radikálisokat arra bátorította,
hogy az afganisztáni „dzsihád” helyett saját
hazájukban hajtsanak végre merényleteket
úgy, hogy nem csatlakoznak semmilyen ter-
rorista szervezethez sem („egyéni dzsi-
hád”). A TE-SAT úgy véli, hogy az al-Káida
taktikája nem váltotta be a hozzá fûzött re-
ményeket, ugyanis a magányos elkövetôk
nagy többsége rendkívül amatôr módon kí-
sérli meg akciók végrehajtását, még azok is,
akik Pakisztánban kaptak kiképzést, továb-
bá a szakértôk szerint az al-Káida nem szor-
galmazza, hogy kudarc esetén vizsgálják
meg a sikertelenség okait annak érdekében,
hogy legközelebb ne kövessék el ugyanazt a
hibát. Sok magányos elkövetô el sem jut ter-
ve megvalósításáig, mert még idôben elfog-
ják a rendôrök.
■ A szélsôséges iszlamista propaganda,
azaz a dzsihádra, illetve annak anyagi tá-
mogatására felszólító internetes oldalak to-
vábbra is lényeges problémát jelentenek. A
TE-SAT jelentés mindazonáltal megjegyzi,
34
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
1
A vallási fanatikusok által gyakorolt terrorizmust a
régebbi kiadványokban iszlamistaként jelölték.
Nagy-Britannia kapcsán szükséges megjegyezni,
hogy évek óta hiányos adatokat szolgáltatnak a ter-
rorfenyegetettségre vonatkozóan, mivel nem fogad-
ják el a motiváció alapján történô besorolást.
RÉPÁSI PÉTER TANULMÁNYA
– NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT
A terrorizmus helyzetérôl és tendenciáiról szóló európai uniós
jelentés (EU Terrorism Situation and Trend Report
– TE-SAT) 2007-tôl minden évben részletes beszámolóval
szolgál az Európai Unión belüli terrorizmus helyzetérôl.
A beszámolók azokra a terrortámadásokkal,
terroristatevékenységgel kapcsolatos adatokra épülnek,
amelyeket a tagállamok bocsátottak a kiadvány
megjelentetéséért felelôs Europol rendelkezésére. A TE-SAT
a terrorszervezeteket és a terrorcselekményeket motiváció
alapján sorolja be, aminek alapján öt kategóriát különböztet
meg: vallási indíttatású, szeparatista, szélsôbaloldali,
szélsôjobboldali és az úgynevezett single issue terrorizmust.
1

Az alábbi írás a 2012-es jelentést ismerteti.
Az Európai Unió
terrorfenyegetettsége
a TE-SAT 2012 jelentés tükrében
34-36 nke_repasi.indd 34 2013.05.10 13:16:20
hogy míg Oszama bin Laden meggyilkolása
gyakorlatilag semmilyen hatással nem volt
az al-Káida mûködésére, addig az évekig
Jemenben bujkáló Anvar al-Avlaki radikális
szónok és Samir Khan, az al-Káida propa-
gandájának szócsöveként mûködô Inspire
magazin fôszerkesztôjének megölésérôl már
nem lehet ugyanezt elmondani. Haláluk óta
ugyanis a 2010-ben még a legjelentôsebb
dzsihádista propagandaterjesztôként funkci-
onáló magazinnak nem jelent meg új szá-
ma.
SZEPARATISTA TERRORIZMUS
Az Európai Unióban a szeparatista terroriz-
mus három országot érint közvetlenül: Nagy
Britanniát, Spanyolországot és Francia or szá-
got. A spanyolok és a franciák 2011-re vo-
natkozóan összesen 110 támadást jelentet-
tek, míg a szeparatizmus vádjával letartóz-
tatott személyek száma uniós szinten 247
volt.
■ Az Euskadi Ta Askatasuna (ETA) és a
baszkföldi terrorizmus ellen évtizedeken át
tartó szívós munka 2011-ben kézzel fogható
eredményt hozot t. A Spanyol or szág ban,
Franciaországban és Portugáliában vég-
rehajtott letartóztatásoknak, valamint szá-
mos fegyverraktár felszámolásának is kö-
szönhetôen a meggyengült terrorszervezet
2011. január 10-én tûzszünetet jelentett be,
október 20-i nyilatkozatában pedig hivatalo-
san felhagyott a fegyveres küzdelemmel. A
tûzszünet bejelentését követôen az ETA be-
szüntette a helyi vállalkozások megsarcolá-
sát is. Mindazonáltal karácsonykor még szá-
mos kisvállalkozás üzemeltetôjét zaklatták
azért, hogy „önkéntes” adományával segítse
a szervezetet. Ennél nagyobb problémát je-
lent, hogy a hivatalos fegyverletétel ellenére
az ETA egyrészt nem oszlatta fel saját ma-
gát, másrészt továbbra is információkat
gyûjt a jövôbeni lehetséges célpontokról, és
nem szolgáltatta be a tulajdonában lévô
fegyvereket sem.
■ A Spanyolországban jelen lévô szepara-
tizmussal összefüggésben szót kell ejteni a
Resistência Galega (Galíciai Ellenállás –
RG) függetlenségi mozgalomról is, melynek
nevében 2011 során 12 támadást hajtottak
végre. A támadások a tartomány elszakadá-
sáért küzdô szervezethez és más kisebb cso-
porthoz köthetôk. Az RG októberben közzé-
tett nyilatkozatában számos, többek között
politikusok, építôipari cégek, bankok elleni
akcióért vállalta a felelôsséget, bejelentve,
hogy folytatja a fegyveres ellenállást. A rend-
ôrség novemberben és december 6 RG tagot
vett ôrizetbe, és nagy mennyiségû robbanó-
eszközt foglalt le. A gyanú szerint a szerve-
zet összehangolt merényleteket tervezett vég-
rehajtani a spanyol alkotmány elfogadásnak
évfordulóján (december 29.).
■ Az észak-írországi terrorizmus tekinte-
tében a legnagyobb biztonsági kockázatot
az úgynevezett disszidens köztársaságpárti
terroristacsoportok jelentik, úgymint a
Folytatólagos IRA (Continuity Irish Republican
Army – CIRA), a Valódi IRA (Real Irish Repub-
lican Army – RIRA), az Óglaigh na hÉireann
(egy szakadár CIRA-frakció) és más kisebb
csoportok. Az elmúlt években a protestáns-
katolikus megbékélést ellenzôk számos rob-
bantásos merényletet és lôfegyverrel végre-
hajtott támadást követtek el, túlnyomórészt
a hatóságok ellen. Két éven keresztül a tá-
madásoknak nem volt halálos áldozata, ám
2011 áprilisában a szélsôségesek Omaugh-
ban megöltek egy katolikus rendôrt. Több
militáns katolikus csoport részt vesz a szer-
vezett bûnözésben is, konkrétan a cigaretta-
és üzemanyag-csempészetben, de a rablás
és a zsarolás sem áll távol tôlük. A korábbi
évekhez képest a CIRA kevesebb akciót haj-
tott végre, ugyanis a szervezet belsô átala-
kuláson megy át, a RIRA azonban változat-
lan intenzitással hajtja végre robbantásos
me rényleteit.
■ Tavaly Franciaországban a korzikai elsza-
kadáspártiak 62 akciót hajtottak végre és 13
merényletet kíséreltek meg elkövetni. Fô cél-
pontjuk a turizmus volt: vendégházakat, ét-
termeket támadtak meg.
■ 2011-ben számos, a Kurd Munkáspárttal
(Partiya Karkerên Kurdistan – PKK) kap-
csolatban álló személyt vettek ôrizetbe,
mindazonáltal továbbra is az uniós orszá-
gok maradtak a szervezet logisztikai tevé-
kenységének bázisai mind a toborzás, mind
a pénzügyi támogatás lebonyolítása, mind a
propaganda terjesztése tekintetében. A Fran-
ciaországban, Németor szág ban és Romá-
niá ban letartóztatott személyeket konkrétan
azzal vádolják, hogy egyrészt anyagilag tá-
mogatták a törökországi fegyveres akciókat,
másrészt kiképzôtáborokat tartottak fenn
Észak-Irakban. Tevékenységéhez a pénzt a
PKK az adományokon kívül zsarolásból,
pénz mosásból, valamint kábítószer- és em-
berkereskedelembôl biztosítja.
■ Annak ellenére, hogy 2009 májusában a
Srí Lanka-i hadsereg gyôzelmet aratott a
Tamil Tigrisek felett, az Európai Unió újra
felvette ôket a terrorista szervezetek listájára,
mert a szervezet a vereség ellenére néhány
uniós tagállamban aktív maradt. A Tigrisek-
nek egy mérsékeltebb és egy militánsabb
frakciója van. Ez utóbbi a propagandatevé-
kenységéhez gyûjt anyagi támogatást az
uniós országokban élô tamil diaszpórán be-
lül. Sok más terrorszervezethez hasonlóan
is sok szállal kötôdnek a szervezett alvilág-
hoz: mûködésük finanszírozásához a zsaro-
lástól, az illegális szerencsejáték szervezé-
sétôl és az emberkereskedelemtôl sem riad-
nak vissza.
SZÉLSÔBALOLDALI
TERRORIZMUS
Hosszú éveken keresztül kisebb részben a
marxista-leninista, nagyobb részben az
anarc hista szélsôbaloldali terrorizmus négy
országot érintett az Európai Unióban: Görög-
országot, Olaszországot, Spanyolországot
és Németországot. 2011-re vonatkozóan
azonban ezen országok mellett Dánia is
szolgáltatott adatokat (4 merénylet). Az em-
lített tagállamok összesen 37 merényletet,
illet ve merényletkísérletet jelentet tek az
Europolnak, ami némi csökkenést jelent a
2010-ben történt 45 merénylethez képest:
az incidensek nagy többsége gyújtogatás,
kisebb részben robbantásos merénylet. Ter-
rorizmusban való részvétel vádjával össze-
sen 42 szélsôbaloldalit vettek ôrizetbe az el-
múlt évben.
■ A TE-SAT az olaszországi szélsôbaloldali
terror kapcsán egyedül az Informális Anar-
c hista Szövetséget (Federazione Anarchica
Informale) nevezi meg, amely Olasz or szág-
ban, Görögországban, Németországban és
Svájcban számos merényletet hajtott végre.
A robbanószerkezeteket csomagban vagy
nagyobb méretû levélben szokták elküldeni
a célpontként kiszemelt intézményeknek, töb-
bek között a franciaországi görög nagykö-
vetségnek, olaszországi katonai létesítmé-
nyeknek, vagy éppen a Nukleáris Ipari
Szövetség irodáinak Svájcba. A mûködésbe
lépett bombák három személyt megsebesí-
tettek, de a németországi és a görögországi
küldeményekben elrejtett szerkezeteket még
idôben hatástalanították.
■ Görögországban a korábbi évekhez ha-
sonlóan folytatódott a Tûz Sejtjeinek Össze-
es küvése (Szünomoszia Pürinon tisz Foti-
asz) elnevezésû anarchista szervezet felszá-
molása. A szervezet számos tagját letar- ➲
35
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
34-36 nke_repasi.indd 35 2013.05.10 13:16:26
tóztatták, és nagy mennyiségû fegyvert
foglaltak le – bizonyára ennek is köszön-
hetô, hogy a mediterrán országban 20-ról
(2010) 6-ra csökkent a merényletek száma.
Továbbá tendenciaként megfigyelhetô a gö-
rög és az olasz anarchista szervezetek kö-
zötti fokozott együttmûködés: a Tûz Sejtjeinek
Összeesküvése nyilatkozataiban sürgette az
„anarchista egyének és csoportok nemzet-
közi hálózatának” létrehozását.
Dániában tavaly áprilisban 5 személyt vet-
tek ôrizetbe, akiket többek között rendôrségi
épületek, valamint a koppenhágai görög
nagykövetség elleni gyújtogatásos akció el-
követésével vádolnak. A legtöbb támadást –
21-et – a spanyol anarchisták követték el,
vagyis többet, mint a másik négy országban
együttvéve.
Németország kapcsán megemlítendô, hogy
Berlin környékén 2011. október 10. és 13.
között 9 vasúti létesítmény közelében 18
kezdetleges módon összeállított gyújtóbom-
bát találtak, amelyek közül kettô mûködésbe
lépett. A személyi sérülést nem okozó rob-
bantásokat, illetve merényletkísérleteket az
addig ismeretlen, magát Heklának nevezô
szélsôbaloldali csoport vállalta magára. A
szervezet tagjai elítélik Németország afga-
nisztáni szerepvállalását, a vasutat pedig
azért választották célpontnak, mert a vona-
tok logisztikai támogatást biztosítanak a né-
met hadseregnek.
A TE-SAT 2012 rámutat arra, hogy nôtt a mi-
litáns antifasiszták és a szélsôjobboldaliak
közötti összecsapások száma. Míg Német-
országban az összecsapások jórészt a szél-
sô-jobboldali rendezvényeken és találkozó-
kon történnek, addig Svédországban a fe-
nyegetés a Svéd Demokraták képviselôi el-
len irányul fenyegetô e-mailek és lakásbetö-
rések formájában.
SZÉLSÔJOBBOLDALI
TERRORIZMUS
A tavalyi évre vonatkozóan az egyetlen szél-
sôjobboldali terrorcselekménynek minôsített
esetet Spanyolország jelentette: 2011. no-
vember 2-án a Barcelona melletti Terrassá-
ban ismeretlen elkövetôk egy könyvkiadó
cég és egy kapitalistaellenes – feltehetôen
baloldali – egylet létesítményeit gyújtották
fel. Az incidensnek nem volt halálos áldoza-
ta, és nem sebesült meg senki sem. A tavaly
júliusi norvégiai tömeggyilkosság azért nem
szerepel a TE-SAT-on, mert Norvégia nem
tagja EU-k.
■ Terrorizmusban való részvétel gyanújával
öt szélsôjobboldali személyt vettek ôrizetbe:
mindannyiukat Németországban tartóztatták
le a neonáci gyilkosságokkal kapcsolato-
san, amelyekben nyolc török és egy görög
származású, kisvállalkozásokat üzemeltetô
bevándorlót, valamint egy német rendôrnôt
öltek meg. Az elkövetôk a kelet-németorszá-
gi Zwickauban rejtôzô Nemzetiszocialista
Föld alatti Mozgalom tagjai, Uwe Mundlos,
Uwe Böhnhardt és Beate Zschäpe voltak. A
két férfi egy bankrablás után a rendôrök elôl
bujkálva öngyilkosságot követett el, Zschäpe
viszont feladta magát.
A TE-SAT tendenciaként vázolja fel, hogy a
szélsôjobboldali terrorizmus jelentette fenye-
getést elsôsorban nem a nagyobb taglét-
számmal rendelkezô, ismertebb radikális
szerveztek jelentik, hanem az ismeretlennek
számító, esetleg rejtôzködô magányos elkö-
vetôk, vagy kisebb csoportok. Elôbbi kap-
csán a jelentés megemlíti, hogy az elmúlt
években letartóztatott szélsôjobboldali akti-
visták közül sokan „egyedül dolgoztak”.
A szélsôjobboldali csoportok kiterjedt nem-
zetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, és az
internet, legfôképpen a közösségi oldalak
fon tos szerepet játszanak a propaganda,
köztük a fehér fajvédô zene terjesztésében.
SINGLE ISSUE TERRORIZMUS
A single issue – vagyis a tematikus – terro-
rizmus kategóriája alatt a szélsôséges állat-
és környezetvédôk által gyakorolt terroriz-
mus értendô. Az uniós tagállamok 2011-ben
nem adtak hírt single issue terrortámadás-
ról, és nem tartóztattak le senkit sem ilyen
típusú terrorizmusban való részvétel gyanú-
jával. Ellentétben az Egyesült Államokkal, az
Európai Unió nem terrorizmusként, hanem a
terrorizmus szintjét el nem érô szélsôséges
akcióként kezeli a „zöld radikálisok” táma-
dásait. Az akciók lényege, hogy a kiszemelt
célpontban minél nagyobb anyagi kárt te-
gyenek azáltal, hogy szétverik a berende-
zést, vagy felgyújtják, esetleg felrobbantják
a létesítményt. A szélsôségesek célpontjai-
nak számítanak többek között a gyógyszer-
gyártó cégek, állatkísérleteket végzô kutató-
laboratóriumok, és az állatokat szállító fuva-
rozó cégek létesítményei, de nem kímélik a
húsfeldolgozó üzemeket, a gyorséttermeket
és a szôrmeboltokat sem. Ezen felül az ál-
latkísérleteket végzô cégek alkalmazottait is
megfélemlítik.
■ Nincs pontos adat arra vonatkozóan,
hogy hány ilyen támadás történik egy adott
évben, mert a tagállamok csak a nagyobb
volumenû eseteket jelentik. A TE-SAT három
militáns állatvédô szervezetet említ meg: a
National Anti-Vivisection Alliance-t, vala-
mint két, speciálisan az állatkísérleteket vég-
zô Huntingdon Life Sciences vállalat ellen
megalakult szervezetet: a Stop Huntingdon
Animal Cruelty-t és a Militant Forces Against
Huntingdon Life Scien-ces-t.
A szélsôséges állat- és környezetvédôk ide-
ológiájukat tekintve közel állnak a szélsô-
baloldalhoz, valószínûleg ennek is köszön-
hetô, hogy egyre szorosabb együttmûködés
alakul ki a radikális természetvédôk és a
szél sôbaloldali aktivisták közt, aminek bizo-
nyítékaként egyre több közös demonstrációt
szerveznek.
ÖSSZEGZÉS, KONKLÚZIÓ
A TE-SAT által közzétett adatokról általános-
ságban elmondható, hogy 2011-ben mind a
merényletek, merényletkísérletek, mind pe-
dig az ôrizetbe vett személyek számában
2010-hez képest visszaesés tapasztalható.
A megelôzô évekhez hasonlóan tavaly is a
legtöbb terrortámadás, letartóztatás és bíró-
sági ítélet a szeparatista tevékenységgel kap-
csolatban történt, illetve született. Terro-
rizmusban való részvétel gyanújával tavaly
összesen 316 személy ellen folyt eljárás, kö-
zülük 40-en nôk voltak. A szeparatizmussal
összefüggô ítéletek számát tekintve Spa-
nyolország áll az élen, míg a legtöbb vallási
indíttatású terrorizmussal kapcsolatos ítélet
Né met országban és Nagy-Britanniában szü-
letett. A szélsôbaloldali és szélsôjobboldali
terrorizmust érintôen mindössze 1-1 ítéletet
hoztak: az elôbbi kapcsán Spanyolországban,
az utóbbi esetében Bel gi um ban. ■

36
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
2011 2010
Merényletek és merénylet-
kísérletek száma
174 249
Letartóztatottak száma 484 611
Ítéletek száma 346 332
Vádlottak száma 316 317
Az Európai Unió
terrorfenyegetettsége
a TE-SAT 2012 jelentés tükrében
34-36 nke_repasi.indd 36 2013.05.10 13:16:32
Erando 1_1 1302.indd 37 2013.05.06 14:19:40
A KIRABOLT
ORSZÁG
A XVII. század elsô éveiben
megindult végre a megszálló
török elleni háború, amely-
ben címre, rangra, vagyoni
helyzetre tekintet nélkül min-
denki egyetértett, és aki te-
hette, harcolt is a „pogá-
nyok” ellen. De még rosz-
szabb világ következett. A
harcok nyomán káosz ural-
kodott el az országon és ké-
nye-kedve szerint járhatott át
a határokon a sokféle és
soknyelvû rablóbanda, az-
tán öltek és raboltak, amit
lehetett.
A vármegyék ezt írták a csá-
szárnak; „A hadak rablása
és dúlása miatt lehetetlen ez
országunkban megmarad-
nunk. Virágzó városaink, népes falvaink vol-
tak, s ha most szemünket végigjáratjuk a
Duna vidékén, kirabolt, s földúlt községeken
kívül mást nem látunk.” …
ROSSZ SZOMSZÉDSÁG
Tegzes Borbála ennek a szörnyû kornak a
szülötte, ezt látta, ebben nôtt fel. Mit tudunk
róla? Elôkelô és vagyonos családból szár-
mazott és egyetlen gyermekként reá szállt a
Szabolcs megyei Kinizs faluban lévô nagy
udvarház az erdôkkel, a terjedelmes szán-
tókkal és a szép jövedelmet hozó kelecsényi
révvel egyetemben.
A korabeli leírások szerint Borbála nagyon
szép nô volt, de mérhetetle-
nül erôszakos, hiú, bosszú-
vágyó, aki bárkibe belekötött
és addig nem nyugodott,
amíg valamilyen rosszat nem
tett neki. A maga akaratán és
érdekén kívül mást nem is-
mert. Már hajadon korában
szembekerült szomszédjá-
val, Cserneki Bornemisza
Miklóssal, a daliás huszár-
tiszttel, az ónodi várkapitány-
nyal, akivel közösen bírták a
kelecsényi révet. Borbála na-
gyon szerette volna férjül
kapni a jóvágású nagybirto-
kos szomszédot, de végül
mindketten más párt válasz-
tottak, Borbála Székely Jónosnak, ennek a
vagyonát elprédáló zsoldostisztnek nyújtot-
ta a kezét, Bornemisza pedig a beregi fôis-
pán lányát vezette oltárhoz, és nem bánta
meg, mert szeretô, hû feleségre lelt.
Tegzes Borbálától ne várjuk, hogy ekkora fi-
askó után sírdogálni fog majd egy sarok-
ban. Rettenetes bosszúhadjáratba kezdett a
Bornemisza uradalom ellen, és innen-on-
nan verbuvált martalócai bármire képesek
voltak. Borbála asszony másokkal is meg-
tette, hogy ha megtetszett neki az idegen jó-
szág és pénzzel nem boldogult, elvette erô-
vel, hát miért ne tette volna meg a gyûlölt
szomszéddal? Átcsaptak a birtokmezsgyén
és vittek, amit lehetett, birkát,
termést, bizony még szekeret
is lovastól.
AMI TÖRTÉNT
A Tegzes banda elôbb Sárai
János uradalmi ispán nádfe-
deles házát gyújtotta fel egy
éjjel. Tehették, mert az ôr-
zéssel megbízott jobbágyle-
gény elhagyta az ôrhelyét,
ugyanis otthon éppen fialt a
disznó. Sárai felesége és két
cselédje nem élte túl a
tûzvészt. Bornemisza ekkor
átcsapott a Tegzes birtokra
és embereivel messze ûzött
mindenkit onnan. De Borbála
nem adta fel.
A gyávaság napi többszöri
felemlegetésével a végsôkig
feltüzelte hites urát, aki két
kisnemes szomszédjával és a martalócaik-
kal 1603. május 23-ának viharos éjjelén a
Bornemisza kastély ellen indultak. Tudták,
hogy a kastély ura már korábban éjjel-nap-
pali ôrzésre két tucatnyi, gyalogharcban ki-
váló hajdút állított. Csendben létrákat tá-
masztottak a magas falra és bejutottak az
udvarba. Mindenki aludt. A hajdúk is, mert
aznap uruk születése napját ünnepelték és
volt étel-ital bôven. A kastélyépület kapuja is
nyitva volt. Aki szembejött, mindenkit leka-
szaboltak, végül a be nem zárt ajtajú háló-
teremben Bornemisszát és feleségét is,
majd teljesen kirabolták az épületet.
EPILÓGUS
Akkoriban a megyei törvény-
szék csak a kisemberekkel
foglalkozott, a nagyurak tor-
zsalkodásai a császárra tar-
toztak, de az messze volt. A
bûnösök a Borbálát azonnal
elhagyó Székely János kivé-
telével büntetlenek marad-
tak.
Viszont az ôrhelyét elhagyó
„ôr” és a kiválóan képzett, de
elszenderedô, ezért életével
fizetô „ôrség” esete örök pél-
da lehet minden, személyvé-
delemmel foglalkozó szak-
ember számára.
Tóth-I.
Tegzes Borbála
rémtettei
HA ALSZANAK A TESTÔRÖK
Joggal kérdezheti az Olvasó,
ki az a Tegzes Borbála?
E kegyetlen természetû nôszemély
a XVII. században széles körben ismert
volt magyar földön, mára azonban
elhalványultak rémisztô cselekedetei
és talán csak a történészek tudják felidézni
hírhedt személyiségét. Borbála asszony
rémtettei között találunk olyanokat,
amelyek tanulságul szolgálhatnak a mai
személyvédelem számára is.
38
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ s z e mé l y v é de l e m
38 tegzes_tig.indd 38 2013.05.10 13:18:51
39
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Elektronikus védelem
24 órás távfelügyeleti
rendszerek
KHVT NONPROFIT KFT.
1068 Budapest, Benczúr utca 41.
Tel.: 472-3152, fax: 302-5692
Vozil László • Web: www.khvt.hu
RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26.
Tel./fax: 350-8823 • Dr. Baróti Béla
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-
ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.net
www.vidux.net
Barna Zsolt, Bedô Balázs
Áruházi, bolti áruvédelmi
rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700,
fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Automatikus
tûzjelzô
rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700,
fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Üzemrendészeti szolgálat
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Védelem mechanikus
eszközökkel
Pénz- és páncélszekrények
STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107.
Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354
E-mail: info@straussmetal.hu
www.straussmetal.hu
Ôrzés-védelem
Élôerôs biztonsági
szolgáltatások
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu
www.pbsz.hu • Mandrik István
PELASTA KFT.
1131 Budapest, Reitter F. u. 132/K ép.
Tel./fax: 1/237-0133
E-mail: pelastasecurity@gmail.com
www.pelasta.hu • Süly Attila biztonsági igazgató
Ob jek tum vé de lem
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Akik önnek segítenek…
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ ak t uál i s
Tájékozott biztonsági
vezetô kalandjai
BÛNMEGELÔZÉS
ÉS INNOVÁCIÓ
Tájékozott biztonsági vezetô 2011-ben olvasott elôször
egy bulvár-hírecskében egy vörös hajú, 13 éves iskolás fiúról,
aki addig bosszankodott azon, hogy a küldönc mindig akkor
hozta a csomagját, amikor nem voltak otthon, hogy kitalált
valamit. A kaputelefont át akarta irányítani a rádiótelefonjára,
hogy ha senki nincs otthon, akkor is tudjon beszélni
a kézbesítôvel.
E
nnyi volt az ötlet, és indult a lavina.
Részt vett az iskolai pályázaton, de
hozzáértés híján nem készült el határidôre a
prototípus. Szülei azonban – jónak találván
az ötletet – segítettek neki, és egyik barát-
juk közremûködésével elkészült az elsô
példány. Az ötletben rejlô bûnmegelôzési
lehetôséget felismerte a sajtó (a betörôk
mindig „lecsöngetik” a kiszemelt házat,
lakást, mielôtt akcióba lépnének). A srác
nyilatkozott újságoknak, a tv-nek, és be is
mutatta a szerkezet mûködését. Innentôl
már betörés-megelôzô eszköznek aposzt-
rofálták a szerkezetet, amely a beállítha-
tó idô múltával átirányította az érdeklôdô
betörô hívását egy megadott rádió-, vagy
akár vezetékes telefonra. Itt pedig már úgy
lehetett fogadni a hívást, mint ha otthon
lennének a háziak. Egy cég pedig – látva
a sajtóérdeklôdést és az ingyen promó-
ciót – megvette a „találmányt”, terméket
csinált belôle, majd piacra dobta.
A kis feltaláló ösztöndíjat kapott egy jó nevû
magániskolába, és úgy tûnik, jut majd
egyetemi tandíjra is az elsô körben piacra
dobott 20 000 készülék jutalékából…
Tájékozott biztonsági vezetô a napokban
utánanézett a 2011-es történet fôszereplô-
jének, aki tanul, nem lelhetô fel róla semmi
újdonság, de hát még csak 15 éves…
Néhány hónapja pedig bemutatkozott – más
feltalálótól persze – a DoorBot, amely már
a neten küldi nem csak a hangot, hanem
a képet is a kapu elôtt állóról; sôt, már az
ajtónyitást is lehetôvé teszi (gondoljunk
csak a mozgásukban korlátozottakra!) és
Wi-Fi-t használ.
Vajon hányan hallottak már az országban
errôl a két, egyszerûségében is nagyszerû
találmányról? – tette fel a kérdést fej-
csóválva magának tájékozott biztonsági
vezetô.
Egy-két nôi lap, gasztronómiai magazin (!)
olvasóin kívül bizony nem sokan.
Mert a kis feltalálót Laurence Rook-nak hív-
ják, Angliában él és tanul. Magyarországon
a neve és terméke egyaránt ismeretlen. Még
magyar bûnmegelôzési szakemberek sem
ismerik ôket. A magyar biztonságvédelem-
ben az új találmányok felfedezése, beveze-
tése, díjazása ritka, mint a fehér holló. (A
Detektor Plusz egyike az új és jó termékek
elismerôinek!)
A találmány maga – tulajdonképpen – fillé-
res holmi, és a wi-fi-s újdonság sem nagy
beruházás egy betörés okozta kárértékhez
képest.
Ám a bûnügyi statisztikák nem romlanak
számottevôen, sôt… Ilyen helyzetben pedig
különösen jelentôs pénzügyi kockázattal
jár egy új termék forgalmazása, bevezetése
– képzelte el a súlyos indokokat tájékozott
biztonsági vezetô. Hiányzik tehát az érde-
keltség: a kereskedôk biztosra mennek a 20
éve forgalomba hozott infrás belépésjelzôk-
kel és az akciósan 50 000-es leggagyibb
„quad kamerás-monitoros” rendszerekkel.
„Azt még a szomszéd villanyszerelô fia is
fölszereli.”
A hivatalos, rendôrségi bûnmegelôzés
pedig komolyabb dolgokkal foglalkozik.
Most éppen újra a tevékenység területi
diverzifikálásával (ha igaz).
P.s: Laurence találmánya nem élvez szaba-
dalmi oltalmat. Angliában 2006-ban valaki
már bejegyeztetett egy kaputelefont telefon-
ra átirányító ötletet. Nemzetközi védettségrôl
nincs információnk.
Balogh Gábor
biztonsági vezetô
39-40 kimithol.indd 39 2013.05.10 13:31:59
40
DETEKTOR Pl usz 2013/2.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Kézi fémkeresôk,
csomagvizsgáló röntgen
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu
www.zandz.hu
Komplex biztonságtechnikai
rendszerek tervezése,
gyártása
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László, Körmendi
Krisztián
Munkavédelem
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302 • Mandrik István
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
Tûz-/betörésvédelmi
rendszerek installálása
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Tûz-/betörésvédelmi
rendszerek tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314 • www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Tûzjelzô központok
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Zárt láncú videotechnikai
eszközök szervize
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
www.masco.hu
Szellemi szolgáltatások
Biztonsági rendszerek
tervezése
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Kereskedelem
Vagyonvédelmi szakboltok
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 431-3700, fax: 431-3717
Szabó Tibor
TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.
SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Tel.: 296-0707, fax: 296-0701 • Bak Roland
E-mail: budapest@trioda.hu • www.trioda.hu
6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18.
Tel.: 76/416-148, fax: 505-979
Duráncsik Péter
E-mail: kecskemet@trioda.hu
www.trioda.hu
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
Tel./fax: +36-62/666-001
E-mail: szeged@trioda.hu
www.trioda.hu
Szakoktatás
Biztonságvédelmi képzések
ÓBUDAI EGYETEM – BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ
ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KAR
Biz ton ság szer ve zô szak mér nö kök má sod -
dip lo más kép zé se a Gép szer ke zet ta ni
és Biz ton ság tech ni kai In té zet ben fô is ko lai vagy
egye te mi vég zett sé gû szak em be rek szá má ra.
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8. fsz. 13.
Tel.: 666-5314 • Felvilágosítás: dr. Kó sa Csa ba
fô is ko lai ta nár, Nyer ges Sán dor né in té ze ti elô a-
dó. • www.banki.hu
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI
ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûn meg e lô zé si szak em ber kép zés.
A kép zés idô tar ta ma – 3 év.
Je lent ke zés és ügy in té zés:
1085 Bu da pest, Ül lôi út 16. fél e me let 5.
Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563.
Fel vi lá go sí tás: dr. Tóth Fe renc
E-mail: tanito@monornet.hu
ÖVEGES JÓZSEF
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
Elekt ro ni kus
va gyon vé del mi rend sze rsze re lôk kép zé se.
1118 Bu da pest, Be reg szász út 10.
Tel.: 06-1/246-1579 129-es mellék
Fel vi lá go sí tás: Lévai Lívia és Kapás István
oktatásszervezôk – E-mail: levai.livia@oveges.hu
vagy kapas.istvan@oveges.hu
Weboldal: www.oveges.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Automatikus
tûzoltó berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
Bankok, ipari, VIP létesítmények
komplex védelme
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi Krisztián
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Beléptetôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556 • E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu • Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
Betörésjelzô berendezések
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu
Fémérzékelô kapuk
Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.
1141 Budapest, Paskál u. 27/b.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu
Gázjelzô rendszerek
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
Kamerás figyelôrendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com • www.agisfs.hu
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 479-0435, fax: 322-8404
E-mail: servintern@t-online.hu
www.servinternkft.hu
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556 • E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu • Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c,
II. lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu
Barna Zsolt, Bedô Balázs
Kaputelefon
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu • www.masco.hu
Képfelvevô rendszerek
AGIS FIRE & SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/A
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: agishu@agisfs.com
www.agisfs.hu
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu
www.aspectis.hu
Akik önnek segítenek…
39-40 kimithol.indd 40 2013.05.10 13:32:04

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful