You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan BM NAMA GURU SEKOLAH KELAS/DARJAH BIL MURID UMUR PURATA MURID TARIKH MASA

MATA PELAJARAN : ANNIE JERRY : SK ST PETER, SARATOK : 2 SETIA : 4 0RANG : 8 TAHUN : 9 APRIL : 1130-1230 : BAHASA MALAYSIA

Kumpulan Nama Murid

Gagah Syerlyana Anak Imas

Perkasa Mac Clerence Anak Banta

Berani Jessica Inoh Ng Ah Chuan

Tajuk/Tema

1. Guru memainkan lagu Abu Ada Ayam 2. Murid-murid dibimbing menyanyikan lagu. 3. Murid-murid menyanyikan lagu bersama-sama iringan muzik. Huruf kecil p dan m 1. Murid dapat menyebut huruf kecil

Kemahiran Hasil Pembelajaran: Pada akhir

Suku Kata KV+KV 1. Murid dapat mengeja dan

Suku Kata KV 1. Murid dapat mengeja dan

pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

membunyikan tiga daripada empat suku kata KV+KV pada Kad Cantum Suku Kata. 2. Murid dapat menulis empat daripada lima suku kata KV+KV pada lembaran kerja.

membunyikan tiga daripada empat suku kata KV pada Kad Suku Kata. 2. Murid dapat menulis empat daripada lima suku kata KV pada lembaran kerja.

p dan m. 2. Murid dapat menulis huruf kecil p dan m di udara. 3. Murid dapat menulis huruf kecil p dan m mengikut teknik yang betul. 4. Murid dapat mencari huruf kecil p dan m dalam gambar tersembunyi.

Pengalaman Sedia Ada Strategi

Murid dapat membunyikan suku kata KV. Kaedah Fonik Latih Tubi

Murid telah mengenali semua huruf. Kaedah Fonik Latih Tubi

Murid-murid mengenali huruf-huruf kecil b dan n Kaedah VAKT

Bahan Bantu Belajar/Sumber Pengajaran Pembelajaran Nilai Murni Kemahiran Berfikir Set Induksi (5 minit) Perkembangan (Langkah 1)

Kad Huruf Kecil, Kad Tebuk Huruf p dan m, Laptop, Speaker,Lembaran Kerja,

Mendengar arahan

Taat

Rajin

Latihan Pengukuhan 1. Guru memberi latihan

Permainan 1. Murid bermain

Pengajaran 1. Guru perkenal huruf kecil p dan m

pengukuhan kepada murid. 2. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan guru.

permainan mencari pasangan huruf besar dan huruf kecil.

2. Guru membunyikan huruf tersebut dan menunjukkan gambar yang bermulan dengan huruf p dan m 3. Murid-murid membunyikan secara kuat buyi huruf tersebut. 4. Guru menunjukkan kad tebuk langkah menulis huruf p dan m dengan betul. 4. Murid diminta menulis huruf di udara sambil memejam mata.

Langkah 2

Permainan 1. Murid diberi kad huruf kecil. 2. Murid diminta menggabungkan kad huruf kecil untuk membentuk suku kata. 3. Murid diminta menulis semua suku kata KV yang dibentuk.

Pengajaran 1. Guru menunjukkan dua kad huruf kecil. 2. Guru mencantumkan dua kad tersebut. 3. Murid diminta menyebut kad yang dicantumkan. 4. Guru menunjukan gambar dan kad huruf diletakkan pada suku kata pertama atau kedua pada gambar tersebut. 5. Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan bersama

Latihan Pengukuhan 1. Murid diminta menulis huruf p dan m berpandukan kad tebuk. 2. Murid menulis berulang kali bentuk huruf p dan m pada lembaran kerja diberikan.

gambar.

Langkah 3

Pengajaran 1. Guru menggunakan permainan murid untuk mengajar suku kata KV+KV. 2. Guru menggabungkan suku Kata KV dengan suku Kata KV. 3. Guru menunjukkan gambar yang menerangkan Suku Kata KV+KV. 4. Murid diminta membunyikan suku kata tersebut berbantukan gambar. 5. Guru meminta murid membunyikan suku kata KV+KV tersebut tanpa berbantukan gambar.

Latihan Pengukuhan 1. Murid diberi lembaran kerja pengukuhan. 2. Murid menyiapkan latihan tersebut.

Permainan 1. Guru memberikan lembaran kerja yang mengandungi huruf tersembunyi.

2. Murid-murid mencari huruf-huruf tersebut sehingga selesai.

Penutup